Tài liệu Giáo án sinh học 8 bài hô hấp và các cơ quan hô hấp

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 256 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 8 BÀI 20: HÔ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HÔ HẤP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trình bày được khái niệm hô hấp và vai trò của hô hấp với cơ thể sống. - Xác định được trên hình các cơ quan hô hấp ở người và nêu được chức năng của chúng. 2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng: - Quan sát tranh hình, sơ đồ phát hiện kiến thức. - Hoạt động nhóm. 3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ cơ quan hô hấp. Trọng tâm: Xác định được các cơ quan hô hấp ở người và chức năng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mô hình: cấu tạo hệ hô hấp. - Tranh phóng to hình SGK từ 20.1, 20.2, 20.3. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra: - Giáo viên thu báo cáo thu hoạch bài thực hành. 3. Bài mới: O2 O2      nước mô  - Gv nêu lại: Máu  tế bào C O2 CO2 → Nhờ đâu máu lấy được O2 để cung cấp cho các tế bào và thải được CO2 ra khỏi cơ thể? Ta cùng tìm hiểu. Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1: Hoạt động của học sinh Nội dung - Cá nhân tự nghiên cứu thông I . Khái niệm hô hấp. tin hình 20.1 SGK, trả lời câu VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Hô hấp là gì? hỏi. + Hô hấp gồm những giai đoạn chủ yếu nào? + Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp? + Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể? - Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp O2 cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. - Hô hấp gồm 3 giai đoạn: Sự thở, trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào. - Nhờ có hô hấp cung cấp O2 - Gluxit + O2 → ATP + CO2 - HS theo dõi sơ đồ và hoàn cho tế bào oxi hoá các chất + H2O . thiện kiến thức. hữu cơ tạo ra năng lượng cần cho hoạt động sống của tế ATP cần cho mọi hoạt động bào. của tế bào cơ thể. Hoạt động 2: II. Các cơ quan trong hệ hô + Hệ hô hấp gồm những cơ - HS quan sát hình 20-2 xác hấp của người và chức năng của chúng quan nào? định các cơ quan hô hấp. - Gồm: - Gọi 1 vài HS chỉ trên tranh. - HS trình bày. + Chức năng của đường dẫn - HS khác theo dõi nhận xét và + Đường dẫn khí: Mũi, họng, thanh quản, khí quản, khí và 2 lá phổi? bổ sung. phế quản. + Đường dẫn khí có chức năng làm ấm không khí, tại sao mùa đông đôi khi chúng ta vẫn bị nhiễm lạnh vào - HS trả lời câu hỏi. phổi? + 2 lá phổi: phổi phải, phổi trái. - Đường dẫn khí có chức năng dẫn khí vào và ra, làm ấm, ẩm không khí và bảo vệ phổi. - Phổi: Thực hiện trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài. 4. Củng cố - Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Thế nào là hô hấp? Vai trò của hô hấp với các hoạt động của cơ thể? - Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào? Chức năng của chúng? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài , trả lời câu hỏi 1, 3, 4 SGK tr67. - Đọc mục “Em có biết”. - Chuẩn bị trước bài 21 “Hoạt động hô hấp”.
- Xem thêm -