Tài liệu Giáo án sinh học 10 bài 2: các giới sinh vật

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 237 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí GIÁO ÁN SINH HỌC 10 Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được giới và hệ thống phân loại giới, nêu được đặc điểm chính của mỗi giới . 2. Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích so sánh và khái quát kiến thức. 3. Giáo dục: cho HS về ý nghĩa của sự phân chia giới sinh vật. II. Chuẩn bị Sơ đồ sách giáo khoa III. Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề và giải quết vấn đề + hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Hệ thống phân loại và đặc điểm của các giới sinh vật. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp độ tổ chức cơ bản? Đặc điểm nổi trội và khả năng tự điều chỉnh của cơ thể như thế nào? 3. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Hoạt động 1: Khái niệm về giới sinh vật: I.Giới và hệ thống phân loại 5 giới: GV viết sơ đồ lên bảng Giới - Ngành Lớp - Bộ - Họ - Chi - loài. Giới trong sinh học là một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những Khái niệm giới: VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí (?) Giới là gì? Cho ví dụ? đặc điểm nhất định. HS Hệ thống phân loại sinh giới: chia thành 5 giới: (?) Sinh giới được chia thành mấy giới ?là những giới nào? HS Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chính các giới: (?) Giới khởi sinh có đặc điểm gì? Có những kiểu dinh dưỡng nào? HS: - Giới khởi sinh. - Giới nguyên sinh. - Giới nấm. - Giới thực vật. - Giới động vật. II.Đặc điểm chính của mỗi giới: 1. Giới khởi sinh(Monera): a. Đặc điểm: Sv nhân sơ, kích thước nhỏ 15micrômet. Sống hoại sinh, kí sinh một số có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. (?) Giới nguyên sinh gồm có những sinh b. Đại diện: vi khuẩn, VSV cổ(Sống ở 00Cvật nào ? Đặc điểm của giới này là gì? 1000C, độ muối 25%). HS: 2. Giới nguyên sinh: (?) Giới nấm có đặc điểm gì? HS: a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, có loài có diệp lục. Sống dị dưỡng(Hoại sinh), hoặc tự dưỡng. b. Đại diện: tảo, nấm nhầy, ĐV nguyên sinh(Trùng đé giày, trùng biến hình). 3. Giới nấm(Fungi): (?) Giới nấm có những đại diện nào? a. Đặc điểm: Có nhân thật, cơ thể đơn bào hoặc đa bào. Cấu trúc dạng sợi, thành tế bào chứa HS: nấm men, nấm sợi… (?) Đặc điểm nổi bậc của giới thực vật là kitin, không có lục lạp, lông, roi. Sống dị dưỡng kí sinh, cộng sinh, hoại sinh. gì? HS: Có khả năng quang hợp. b. Đại diện: nấm men, nấm sợi, địa y. 4. Giới thực vật(Plantae): a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đa bào, sống VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí (?) Giới động vật có gì khác biệt so với giới thực vật? cố định, có khả năng cảm ứng chậm. Có khả năng quang hợp. b. Đại diện: rêu, quyết trần, hạt trần, hạt kín. (?) ĐV có vai trò như thế nào đối với sinh giới ? 5. Giới động vật(Animalia) HS: tìm hiểu thông tin trong sgk + thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đa bào, có khả năng di chuyển, khả năng phản ứng nhanh. Sống dị dưỡng. GV: nhận xét và bổ sung hoàn thiện kiến thức. b. Đại diện: ruột khoang, giun ẹp, giun tròn, giun đốt, thân mềm, chân khớp, ĐV có xương sống. 4. Củng cố: Câu 1: Đặc điểm chung của các loài sinh vật là gì? A. Chúng đều có chung một tổ tiên. B. Chúng sống trong những môi trường gần giống nhau. C. Chúng đều có cấu tạo tế bào. (x) D. Cấp đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. Câu 2: Nêu đặc điểm chung của giới thực vật? A. Thành tế bào có xenlulôzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng, sống cố định và cảm ứng chậm. (x) B. Thành tế bào không có xenlulôzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng, sống cố định và cảm ứng chậm. C. Thành tế bào có xenlulôzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng, có khả năng di chuyển. D. Thành tế bào không có xenlulôzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng. Câu 3: Vai trò của ĐV trong tự nhiên và trong đời sống con người? A. ĐV tham gia vào các khâu của mạng lưới dinh dưỡng, duy trì sự cân bằng sinh thái. B. ĐV cung cấp thức ăn, nguồn nguyên liệu, dược phẩm quý. C. Nhiều khi động vật còn gây hại cho con người và vật nuôi. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí D. Cả a, b và c. (x) 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. - Làm bài tập 1,3 ở sgk. - Đọc trước bài mới sgk. VI. Rút kinh nghiệm.
- Xem thêm -