Tài liệu Giáo án phép trừ phân số

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 475 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

BÀI: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết trừ hai phân số cùng mẫu số. 2. Kĩ năng: - HS làm được các bài tập: 1; 2 trang 129. 3. Thái độ: - HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG - Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu. - Học sinh: SGK, băng giấy. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Tg Nội dung Hoạt động của GV 5’ A. Kiểm tra bài cũ. 3 4 - Gọi học sinh tính  - Cộng 2 phân 4 5 số khác mẫu số. 3 4 15 16 31 4 1’ 8’ 6’  5  20  20  20 + Nêu tính chất kết hợp của phân số. - GV nhận xét. B. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài. b. Thực hành trên băng giấy. - Cho học sinh lấy 2 băng giấy đã chuẩn bị, dùng thước chia mỗi băng thành 6 phần bằng nhau. Lấy 1 băng cắt lấy 5 phần. Vậy ta có bao nhiêu phần của băng giấy ? 3 5 - Cho học sinh cắt lấy từ 6 6 băng giấy, đặt phần còn lại lên băng giấy nguyên. Nhận xét phần còn lại bằng bao nhiêu c. Thực hành Hoạt động của HS - 1 học sinh lên bảng tính, cả lớp làm nháp. - Nhận xét. - 1 học sinh nêu. - HS nghe. - 5 băng giấy. 6 - Học sinh làm. - Còn 2 băng giấy. 6 phép trừ 2 phân phần băng giấy? số cùng mẫu 5 3 Tính:  gợi ý cho học sinh số: 6 6 làm phép trừ. 5 – 3 = 2 lấy tử số là 2, mẫu số là 2 6 được . 2 3 5 6 + Lấy   6 6 6 + Muốn kiểm tra phép trừ này có + Muốn trừ 2 phân số cùng đúng không ta làm thế nào? mẫu số, ta trừ tử số của - Gọi học sinh nhắc lại cách trừ 2 phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ 2 và giữ phân số. nguyên mẫu số. - 1 số HS nhắc lại. 8’ d.Thực hành: *Bài 1: Tính 15 7 - 1 học sinh đọc yêu cầu.  - Cả lớp làm bài vào bảng 16 16 con, 2 học sinh lên bảng 15 7 15  7 8 1 làm.     16 16 16 16 2 7 3 9 3 b.  c.  4 4 5 5 17 12 - HS nêu lại cách làm .  d. - Nhận xét –bổ sung. 49 49 a. - Hỏi để củng cố trừ 2 phân số cùng mẫu số. 8’ *Bài 2: Rút gọn rồi tính a. - 1 học sinh đọc yêu cầu. 2 3 - Cả lớp làm bài vào vở, 2  3 9 học sinh lên bảng làm. 2 3 2 1 1     3 9 3 3 3 7 15 -HS nêu lại cách làm. b.  5 25 -Nhận xét – bổ sung. - Hỏi để củng cố cách rút gọn, trừ 2 phân số có cùng mẫu số. + 1 số HS nêu. 3’ C. Củng cố – + Nêu lại cách trừ 2 phân số? - HS nghe. Nhận xét tiết học. Dặn dò. - Dặn học sinh về nhà ôn lại phép trừ.
- Xem thêm -