Tài liệu Giáo án ôn hè lớp 1 lên lớp 2

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 131 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Tuần 1 Thứ hai ngày 5 tháng 7 năm 2014 Tiếng Anh ( 2 tiết ) GV bộ môn dạy Toán ÔN TẬP ( 2 tiết ) I.Mục tiêu HS biết đọc số và nối số đúng theo mẫu đã cho, viết các số thích hợp vào vạch tia số. Điền số thích hợp vào ô trống II. Thiết bị – ĐDDH 1 Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 19 T39 C. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Bài 1: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 47 ) Hoạt động của tro - 2HS lên chữa bài - HS nghe - HS làm bài vào sách - 1 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét - GV chốt bài, cho điểm Bài 2: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 47 ) - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét Các số thứ tự cần điền trên tia số là: a.30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 b. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 c. 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 d. 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 - HS làm bài vào sách - 1 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài vào vơ 36 = 30 + 6 69 = 60 + 9 25 = 20 + 5 80 = 80 + 0 77 = 70 + 7 50 = 50 + 0 - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài vào vơ Về nhà hoàn chỉnh bài còn lại - GV chốt bài, cho điểm Bài 3: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 48 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 4: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 48 ) - GV chốt bài, cho điểm 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học 2 Thứ ba ngày 6 tháng 8 năm 2013 Toán ÔN TẬP ( 2 tiết ) I.Mục tiêu Nối và điền được số thích hợp vào ô trống, viết được số lớn nhất có hai chữ số và viết được số liền trước , liền sau của số đó. Biết xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại. Biết dựa vào tóm tắt bài toán để viết được phép tính đúng tương ứng II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 2T47 C. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Bài 5: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T48 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 6: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 49 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 7: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 49 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 8: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 50 ) - GV chốt bài, cho điểm 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học Hoạt động của tro - 2HS lên chữa bài - HS nghe - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét a. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 17, 25, 29, 31, 35 b. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 75, 68, 62, 57, 26. - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét - HS làm bài vào sách - 1 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét a. 10 b. 99 c. 11 d. 98 e. 90 - HS làm bài vào sách - 3 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét a. Khoanh vào chữ C b. Khoanh vào chữ A c. Khoanh vào chữ B Về nhà hoàn chỉnh bài còn lại 3 Tiếng Việt Ôn tập ( 2 tiết ) I.Mục tiêu HS đọc hiểu và trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung bài Viết lại câu “Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.” đúng cỡ chữ và đẹp. Tô màu vào chiếc lá chứa tiếng có phần vần giống nhau. II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 9T46 C. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Bài 1: Cho HS đọc và trả lời câu hỏi bài Đôi bạn (T54 ) - GV nhận xét Bài 2: Cho HS tô màu vào những chiếc lá chứa tiếng có vần giống nhau và viết lại vào vơ ( T 55 ) - GV nhận xét 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học Hoạt động của tro - 1 HS lên viết 2 dòng: có chí thì nên - HS nghe - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ 1. Khoanh vào chữ a 2.Khoanh vào chữ d 3. Khoanh vào chữ c 4. Viết câu: Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt. - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ - Về đọc lại bài Thứ tư ngày 7 tháng 8 năm 2013 Toán ÔN TẬP ( 2 tiết ) I.Mục tiêu Điền được số thích hợp vào ô trống để có kết quả đúng của phép tính Thực hiện các phép tính cộng, trừ không nhớ. Giải được bài toán có lời văn một cách thành thạo. II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 6T49 Hoạt động của tro - 2HS lên chữa bài 4 C. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Bài 9: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 50) - GV chốt bài, cho điểm Bài 10: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 50 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 11: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T50 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 12: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 51 ) - GV chốt bài, cho điểm - HS nghe - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét Đáp số: 10 viên bi đỏ - HS làm bài vào sách - 1 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét 15 18 43 88 4 6 5 5 19 12 48 83 24 68 35 67 + 45 63 +30 62 69 5 65 5 - HS làm bài vào sách - 3 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét chữa bài vào vơ - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét Đàn gà nhà Nam có số con gà mái là 18 – 7 = 11 ( con ) Đáp số: 11 con Về nhà hoàn chỉnh bài còn lại 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học Tiếng Việt Ôn tập ( 2 tiết ) I.Mục tiêu HS biết quan sát hình vẽ để nối được từ ngữ đúng, giải được câu đố và viết lại vào vơ II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy Hoạt động của tro 5 A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT đọc bài Đôi bạn T 54 C. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Bài 3: Cho HS đọc bài và làm bài (T55 ) - GV nhận xét Bài 4: HS đọc đề bài và giải câu đố và viết vào vơ ( T 56 ) - GV nhận xét - 3 HS đọc bài - HS nghe - HS làm bài vào sách - 1 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ Dưa hấu, túi xách, điện thoại, máy tính -Cả lớp đọc đồng thanh, đọc cá nhân các từ nhiều lần - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ a. Chữ Â b. Con cá, cái ca - Về đọc lại bài 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học Thứ năm ngày 8 tháng 8 năm 2013 Toán ÔN TẬP ( 2 tiết ) I.Mục tiêu Biết điền số thích hợp vào ô trống, nối kết quả với phép tính đúng. Ren kỹ năng tính nhẩm cho HS để điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào chỗ chấm II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 12T 51 C. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Bài 13: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 51 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 14: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 51 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 15: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 52 ) Hoạt động của tro - 1HS lên chữa bài - HS nghe - HS làm bài vào sách - 3 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài vào vơ - HS làm bài vào sách - 1 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét chữa bài vào vơ 6 - GV chốt bài, cho điểm Bài 16: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 52 ) - GV chốt bài, cho điểm - HS làm bài vào sách - 1HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài vào vơ a. 46 + 3 > 27 + 21 b. 35 + 24 < 84 – 21 58 – 5 = 89 – 35 78 – 25 > 36 + 13 64 + 4 = 4 + 64 99 – 92 = 98 - 91 Về nhà hoàn chỉnh bài còn lại 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học Tiếng Việt Ôn tập ( 2 tiết ) I.Mục tiêu HS biết điền âm vào chỗ chấm để được từ và đoạn văn đúng. Nối câu với hình tương ứng và đọc lại câu đó II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy Hoạt động của tro A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 3T 55 C. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Bài 5: Cho HS đọc bài và làm bài (T56 ) - GV nhận xét Bài 6: Cho HS đọc bài và làm bài (T57 ) - GV nhận xét 3. Củng cố – Dặn do: GV - 1 HS lên bảng làm bài - HS nghe - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ 1.Điền vào chỗ trống s hoặc x khẩu súng, sư tử, hoa sen, xe máy, quả xoài, hồng xiêm 2. Điền vào chỗ trống c hoặc k Giữa trưa he, trời nóng như thiêu.Dưới những lùm cây dại, đàn kiến vẫn nhanh nhẹn, vui vẻ và kiên nhẫn với công việc kiếm ăn. - Cả lớp đọc lại từ và đoạn văn vừa điền hoàn chỉnh. - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ a. nối câu với hình cho đúng b. Con gì cục tác cục te? ( con gà mái ) Con gì ủn ỉn vòi ăn cả ngày? ( Con lợn ) Con gì báo sáng thật hay? ( Con gà trống ) - Về đọc lại bài 7 nhận xét giờ học Thứ sáu ngày 9 tháng 8 năm 2013 Toán ÔN TẬP ( 2 tiết ) I.Mục tiêu . Biết giải được bài toán có lời văn. Ren cho HS kỹ năng thành thạo giải toán có lời văn. Biết quan sát tranh để nối với đồng hồ tương ứng và làm được bài đố vui II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy Hoạt động của tro A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 16T 52 - 2HS lên chữa bài C. Bài mới 1. Giới thiệu bài - HS nghe 2. Dạy bài mới Bài 17: Cho HS đọc đề bài sau đó - HS làm bài vào sách HS làm bài vào sách ( T 52 ) - 1 HS lên chữa bài - GV chốt bài, cho điểm - Cả lớp nhận xét Trong vườn có tát cả số cây cam và cây chanh là: 12 + 17 = 29 ( cây ) Đáp số: 29 cây Bài 18: Cho HS đọc đề bài sau đó - HS làm bài vào sách HS làm bài vào sách ( T 53 ) - 1 HS lên chữa bài - GV chốt bài, cho điểm - Cả lớp nhận xét và chữa bài vào vơ Đồng hồ 1 nối với hình 4 Đồng hồ 2 nối với hình 1 Đồng hồ 3 nối với hình 2 Đồng hồ 4 nối với hình 3 Bài 19: Cho HS đọc đề bài sau đó - HS làm bài vào sách HS làm bài vào sách ( T 53 ) - 2 HS lên chữa bài - GV chốt bài, cho điểm - Cả lớp nhận xét chữa bài vào vơ - HS làm bài vào sách Bài 20: Cho HS đọc đề bài sau đó - 1HS lên chữa bài HS làm bài vào sách ( T 53) - Cả lớp nhận xét và chữa bài vào vơ Cạnh 1 điền số 7 Cạnh 2 điền số 6 - GV chốt bài, cho điểm Cạnh 3 điền số 5 Về nhà hoàn chỉnh bài còn lại 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học 8 Tiếng Việt Ôn tập ( 2 tiết ) I.Mục tiêu HS biết giải được ô chữ hàng ngang, sau đó đọc được ô chữ hàng dọc và viết lại cho đúng, đẹp vào vơ. Đọc và giải được các câu đố , viết lại vào vơ Sắp xếp được các từ thành câu rồi viết lại đúng cỡ cho đẹp II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 5T43 C. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Bài 7: Cho HS đọc và xếp lại các từ theo thứ tự cho đúng để viết lại( T 58) - GV nhận xét Bài 8: Cho HS đọc lại từ và viết lại vào vơ ( T 59) 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học Hoạt động của tro - 2 HS lên viết am và vần vào chỗ chấm - HS nghe - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ 1. Giải ô chữ và viết lại từ ơ hàng dọc 1. gấc 2. nho 3. tăm 4. ấm 5. Ong 6. gà 7. Đom đóm 8. Hoa sen 9. Làn Từ hàng dọc: Chăm ngoan - Cả lớp đọc lại các vần đó theo nhóm, cá nhân sau đó đọc đồng thanh nhiều lần 2. Giải câu đố và viết lại đáp án a. con lợn b. con trâu c. con cò - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ Chúng em rủ nhau đi học. - Cả lớp đọc lại các từ đó theo nhóm, cá nhân sau đó đọc đồng thanh nhiều lần Viết lại vào vơ. - Về đọc lại bài Tuần 5 Thứ hai ngày 12 tháng 8 năm 2013 Tiếng Anh ( 2 tiết ) GV bộ môn dạy 9 Toán ÔN TẬP ( 2 tiết ) I.Mục tiêu Điền số thích hợp vào ô trống để hình thành được bảng cộng HS điền được số vào ô trống để có phép tính đúng Ren cho HS cách đặt tính và tính đúng kết quả II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy Hoạt động của tro A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 17 T52 - 1HS lên chữa bài C. Bài mới 1. Giới thiệu bài - HS nghe 2. Dạy bài mới Bài 1: Cho HS đọc đề bài sau đó HS - HS làm bài vào sách làm bài vào sách ( T 60 ) - 1 HS lên chữa bài - GV chốt bài, cho điểm - Cả lớp nhận xét Bài 2: Cho HS đọc đề bài sau đó HS - HS làm bài vào sách làm bài vào sách ( T 60 ) - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét - GV chốt bài, cho điểm - HS làm bài vào sách Bài 3: Cho HS đọc đề bài sau đó HS - 1 HS lên chữa bài làm bài vào sách ( T 61) - Cả lớp nhận xét và chữa bài vào vơ - GV chốt bài, cho điểm - HS làm bài vào sách Bài 4: Cho HS đọc đề bài sau đó HS - 2 HS lên chữa bài làm bài vào sách ( T 61 ) - Cả lớp nhận xét và chữa bài vào vơ a. 31 73 73 - GV chốt bài, cho điểm 42 31 42 83 42 31 b. 40 65 65 +25 - 40 - 25 Về nhà hoàn chỉnh bài còn lại 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học Thứ ba ngày 6 tháng 8 năm 2013 Toán ÔN TẬP ( 2 tiết ) I.Mục tiêu Điền được số thích hợp vào ô trống, thực hiện được phép cộng, trừ có kem theo đơn vị đo. Ren cho HS kỹ năng giải toán có lời văn II. Thiết bị – ĐDDH 10 Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 4T61 C. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Bài 5: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T61 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 6: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 62 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 7: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 62 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 8: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 62 ) - GV chốt bài, cho điểm Hoạt động của tro - 3HS lên chữa bài - HS nghe - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét 30cm + 20cm = 50cm 70cm – 30cm = 40cm 42cm + 5cm = 47cm 68cm – 3cm = 65cm 56cm + 13cm = 69cm 89cm – 45 cm = 44cm - HS làm bài vào sách - 3 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét a. Cả hai lớp có số học sinh là 32 + 33 = 65 ( học sinh ) Đáp số: 65 học sinh b. Lớp 1C có số học sinh nam là 36 – 20 = 16 ( Học sinh ) Đáp số: 16 học sinh Về nhà hoàn chỉnh bài còn lại 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học Rút kinh nghiệm tiết dạy: ………………………………………………………………………………………...... Tiếng Việt Ôn tập ( 2 tiết ) I.Mục tiêu HS đọc hiểu và trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung bài Tô màu vào cánh hoa chứa tiếng có phần vần giống nhau, điền từ ngữ dưới mỗi hình tương ứng. II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy Hoạt động của tro 11 A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 9T46 C. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Bài 1: Cho HS đọc và trả lời câu hỏi bài Chữa bệnh cho chim cánh cụt (T68 ) - GV nhận xét - 1 HS lên viết 2 dòng: có chí thì nên - HS nghe - HS làm bài vào sách - 1 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ 1. Khoanh vào chữ c 2.Khoanh vào chữ c 3. Khoanh vào chữ b - HS làm bài vào sách Bài 2: Cho HS tô màu vào - 2 HS lên chữa bài những cánh hoa chứa tiếng có - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ vần giống nhau ( T69 ) 1.Các từ tô cùng màu: hồng - khổng - trông - GV nhận xét - cánh – tranh – cảnh – nhanh 2. cái chuông, cái võng, củ gừng, cái cầu - Về đọc lại bài 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học Thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2013 Toán ÔN TẬP ( 2 tiết ) I.Mục tiêu Đo và điền được số thích hợp vào ô trống để giải bài toán liên quan đến đo độ dài Biết quan sát đồng hồ vẽ được kim ngắn để đồng hồ chỉ đúng giờ, biết được ngày trong một tuần để điền được ngầy vào tờ lịch. II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy Hoạt động của tro A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 8T62 - 2HS lên chữa bài C. Bài mới 1. Giới thiệu bài - HS nghe 2. Dạy bài mới Bài 9: Cho HS đọc đề bài sau đó - HS làm bài vào sách HS làm bài vào sách ( T 63) - 2 HS lên chữa bài - GV chốt bài, cho điểm - Cả lớp nhận xét Bài 10: Cho HS đọc đề bài sau đó - HS làm bài vào sách HS làm bài vào sách ( T 63) - 1 HS lên chữa bài - GV chốt bài, cho điểm - Cả lớp nhận xét a. Độ dài đoạn thẳng BC là 15 – 10 = 5 ( cm ) Đáp số: 5cm 12 Bài 11: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T64 ) - GV chốt bài, cho điểm Bài 12: Cho HS đọc đề bài sau đó HS làm bài vào sách ( T 64 ) - GV chốt bài, cho điểm b. Độ dài đoạn thẳng AB là 12 – 15 = 27 ( cm ) Đáp số: 27cm - HS làm bài vào sách - 3 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét chữa bài vào vơ Đáp số: 3 bạn - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét a. Lần lượt các ngày cần điền là: 16, 17, 18, 20, 21, 22 b. Nếu thứ tư tuần này là ngày 4 tháng 5 thì: - Thứ năm tuần trước là ngày 28 tháng 4 - Thứ năm tuần sau là ngày 5 tháng 5 - Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày: 29 - Tháng 5 có 4 ngày chủ nhật Về nhà hoàn chỉnh bài còn lại 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học Tiếng Việt Ôn tập ( 2 tiết ) I.Mục tiêu HS giải được câu đố và viết lại đáp án vào vơ. Viết tên hai con vật bắt đầu bằng tr/ ch. II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy Hoạt động của tro A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT đọc bài Chữa bệnh cho chim cánh cụt T 68 C. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Dạy bài mới Bài 3: Cho HS đọc bài và giải câu đố và viết vào vơ ( T 70) - GV nhận xét Bài 4: HS đọc đề bài và làm bài vào vơ ( T 71) - GV nhận xét - 3 HS đọc bài - HS nghe - HS làm bài vào sách - 1 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ a. nồi – nôi b. co – cỏ c. đông – đồng -Cả lớp đọc đồng thanh, đọc cá nhân các từ nhiều lần - HS làm bài vào sách - 2 HS lên chữa bài - Cả lớp nhận xét và chữa bài đúng vào vơ 13 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét giờ học a. Hai con vật bắt đầu bằng tr: Con trâu, con trăn b. Hai con vật bắt đầu bằng ch: Con chó, con châu chấu - Về đọc lại bài Thứ năm ngày 15 tháng 8 năm 2013 Toán ÔN TẬP ( 2 tiết ) I.Mục tiêu Biết điền số thích hợp vào ô trống, viết được phép tính đúng với số vừa điền. Chọn được các số thích hợp để viết được các phép tính đúng Ren kỹ giải toán có lời văn cho HS, kể thêm một đoạn thẳng để được các hình tam giác II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu TG Hoạt động của thầy Hoạt động của tro A.Ổn định tổ chức B. KTBC: KT bài 12T 64 - 1HS lên chữa bài C. Bài mới 1. Giới thiệu bài - HS nghe 2. Dạy bài mới Bài 13: Cho HS đọc đề bài sau - HS làm bài vào sách đó HS làm bài vào sách ( T 65 ) - 3 HS lên chữa bài - GV chốt bài, cho điểm - Cả lớp nhận xét 30 + 5 = 35 5 + 30 = 35 23 – 3 = 20 23 – 20 = 3 Bài 14: Cho HS đọc đề bài sau - HS làm bài vào sách đó HS làm bài vào sách ( T 65 ) - 2 HS lên chữa bài - GV chốt bài, cho điểm - Cả lớp nhận xét và chữa bài vào vơ - HS làm bài vào sách Bài 15: Cho HS đọc đề bài sau - 1 HS lên chữa bài đó HS làm bài vào sách ( T 65 ) - Cả lớp nhận xét chữa bài vào vơ - GV chốt bài, cho điểm Mẹ còn lại số quả trứng là: 15 – 10 = 5 ( quả trứng ) Đáp số: 5 quả trứng - HS làm bài vào sách Bài 16: Cho HS đọc đề bài sau - 1HS lên chữa bài đó HS làm bài vào sách ( T 66 ) - Cả lớp nhận xét và chữa bài vào vơ 23 + 12 = 35 35 + 12 = 47 - GV chốt bài, cho điểm 47 – 12 = 35 47 – 35 = 12 14 35 – 12 = 23 35 – 23 = 12 Về nhà hoàn chỉnh bài còn lại 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận TG xét giờ học Hoạt động của thầy Hoạt động của tro A.Ổn định tổ chức Tiếng -Việt B. KTBC: KT bài 16T 66 2HS lên chữa bài Ôn tập ( 2 tiết ) C. Bài mới I.Mục1.tiêu Giới thiệu bài - HS nghe HS biết điền âm vào chỗ chấm để được từ đúng. 2. Dạy bài mới Giải được câu Cho đố vàHS viết lạiđềđáp đúng, cácbài ô chữ Bài 17: đọc bàiánsau đó giải-được HS làm vàohàng sách ngang và hàng dọc vào vơHS đúng làmvàbàiđẹp. vào sách ( T 66) - 1 HS lên chữa bài II. Thiết bị – ĐDDH - GV chốt bài, cho điểm - Cả lớp nhận xét Sách ôn he b. 22 + 23 + 24 = 69 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu c. 34 + 35 – 36 = 33 TG Hoạt động của thầy d. 12 + 13Hoạt = 25động của 14 +tro 15 = 39 - HS làm bài vào sách A.Ổn định tổ chức Bài 18: ChoKT HSbài đọc 1 HS lênlàm chữa B. KTBC: 4Tđề71bài sau đó - 2 HS-lên bảng bàibài HS làmmới bài vào sách ( T 67 ) - Cả lớp nhận xét và chữa bài vào vơ C. Bài -1.GV chốt bài,bài cho điểm Lúc đầu sợi dây dài số xăng ti mét là: Giới thiệu - HS nghe 45 + 20 = 65 ( cm ) 2. Dạy bài mới Bài 5: Cho HS đọc bài và làm - HS làm bài vàoĐáp sáchsố: 65 cm HSchữa làm bài bài (T71 ) - 2 HS-lên bài vào sách Bài 19:nhận Choxét HS đọc đề bài sau đó - 2nhận HS lên bài bài đúng vào vơ - GV - Cả lớp xétchữa và chữa HS làm bài vào sách ( T 67 ) Cả lớp chữanbài vào vơ 1.Điền- vào chỗnhận trốngxét l hoặc - GV chốt bài, cho điểm Lúc mạ đầunon, người đónà, có mới số con - lấm tấm, nõn lạ vịt là: 23 = 46 ( cond vịt ) 2. Điền vào 23 chỗ+trống v hoặc Đápvĩsố: 46dịu condàng vịt - tuyệt vời, dời chỗ, đại, - HS vào sáchvăn vừa điền hoàn - Cả lớp đọclàm lại bài từ và đoạn chỉnh. - 1HS lên chữa bài Bài 20: ChoHS HSđọc đọcvàđềgiải bàicâu sau đó - Cảbài lớpvào nhận xét và chữa bài vào vơ 6: Cho - HS làm sách HS làmvơ bài( vào 1 điền đố vào T71sách ) ( T 67) - 2 HS Cạnh lên chữa bài số 6, 3 Cạnh 2 điền số 4, 5 Cạnh 3 điền 3,2, 5bài đúng vào vơ - GV nhận xét - Cả lớp nhận xét vàsốchữa - GV chốt bài, cho điểm Về lược nhà hoàn b. chỉnh 1. a. cái con bài vịt còn lại 2. ô chữ hàng ngang theo thứ tự là: 3. Củng cố – Dặn do: GV nhận xét 1. con ve 2. chuối 3. kiến 4. tằm giờ học 5. sâu bọ 6. cóc 7. chuột 8. Đàn Từ hàng dọc: Vui học he 3. Củng cố – Dặn do: GV Viết vào vơ lại từ hàng dọc nhận xét giờ học - Về đọc lại bài Tiếng Việt Ôn tập ( 2 tiết ) Thứ sáu ngày 16 tháng 8 năm 2013 Toán ÔN TẬP ( 2 tiết ) 15 I.Mục tiêu . Biết giải được bài toán có lời văn. Ren cho HS kỹ năng thành thạo giải toán có lời văn. Viết được số liền trước và sau để viết phép tính cho phù hợp, làm được bài đố vui II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu I.Mục tiêu HS biết cách chơi trò chơi: Con trăn từ ngữ để tìm tên con vật mà con trăn đã nuốt vào bụng. Sắp xếp tên con vật đó theo thứ tự vào bảng theo mẫu đã cho Sắp xếp được các từ thành câu rồi viết lại đúng cỡ cho đẹp II. Thiết bị – ĐDDH Sách ôn he III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Đề 1 Bài 1 (3 điểm) 16 a) Tìm các từ bắt đầu bằng gh, ngh - Các từ bắt đầu bằng gh: - Các từ bắt đầu bằng ngh: b) Tìm iê, yê hay ya. Đêm đã khu........ Bốn bề ........n tĩnh. Ve đã lặng .........n vì mệt và gió cũng thôi trò chu......n cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vẳng ra t.....ng võng kẽo kẹt, t.....ng mẹ ru con. Bài 2 (3 điểm) Hãy kể tên các loài hoa mà em biết. Bài 3 (4 điểm) Đọc thầm bài Hoa Sen và trả lời câu hỏi: Hoa sen Trong đầm gì đẹp bằng sen Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng, bông trắng, lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. a) Tìm tiếng trong bài có vần en: Tìm tiếng ngoài bài có vần en: Tìm trong bài những từ chỉ màu sắc: Đề 2 Bài 1: 1đ Nối cột A với cột B sao cho đúng. B A sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ Cá heo săn lùng tàu thuyền giặc đã trơ thành phi công Bài 2: 2đ Đặt hai câu, mỗi câu có chứa tiếng có vần: uych, ương ài 3: 3đ Điền vào chỗ trống l hay n; tr hay ch; s hay x Không nên phá tổ chim Thấy …ên cành cây có một tổ …….ích …..òe, ba con chim …on mới …ơ, tôi liền … eo lên cây, bắt con chim …on …uống để chị …ơi. Chị tôi thấy vậy, nhẹ nhàng bảo: “Chim …on đang sống với mẹ, sao em …ỡ bắt …ó? Lát …ữa chim mẹ về, không thấy con …ẽ buồn …ắm đấy. Còn lũ chim ..on xa mẹ, chúng …ẽ …ết. Hãy đặt lại chim vào tổ. Sau này chim …ớn, chim ..ẽ hát ca, bay …ượn, ăn …âu bọ giúp ích cho con người. 17 Bài 4: 4đ Trong bài “Con chuột huênh hoang” có một số tiếng, từ viết sai chính tả. Em hãy gạch chân các tiếng, từ viết sai chính tả và chép lại cả bài cho đúng chính tả. “Con chuột huênh hoang” Một hôm, chuột đến gần bồ thóc. Phía trên bồ thóc, một con meo đang kêu ngao, 18 Tiªng viÖt 1-Chính tả Cái nắng Nắng ở biển thì rộng Nắng hiền trong mắt mẹ Nắng ở sông thì dài Nắng nghiêm trong mắt cha Còn nắng ở trên cây Trên mái tóc của bà Thì lấp la lấp lánh Bao nhiêu là sợi nắng. 2- Tìm 4 chữ có vần : iêm 3Tập làm văn ( 2 điểm) Em hãy kể những gì về mùa xuân mà em biết. Đề 4 19 1- Chính tả : Nghe đọc( 5 điểm) Bài : Cùng vui chơi Ngày đẹp lắm bạn ơi! Trong nắng vàng tươi mát Nắng vàng rải khắp nơi Cùng chơi cho khoẻ người Chim ca trong bóng lá Ra sân ta cùng chơi. Tiếng cười xen tiếng hát Chơi vui , học càng vui. 2Từ ngữ Tìm 4 chữ có vần : ươi 3 -Tập làm văn ( điểm) Đặt một câu với từ : mùa xuân 20
- Xem thêm -