Tài liệu Giáo án ngữ văn 8 bài 31: văn bản tường trình

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 436 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: - Học xong bài này học sinh nắm được. 1. Kiến thức. - Hiểu những trường hợp cần viết văn bản tường trình. - Nắm được những đặc điểm của văn bản tường trình. - Biết cách làm một văn bản tường trình đúng quy cách. 2. Kĩ năng. 3. Thái độ. II. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1. Ổn định lớp: Tổng số Vắng 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ GV Gọi HS đọc các văn bản tường trình, sgk/133-134. I. Đặc điểm của văn bản tường trình: - Hs đọc (H) Trong các văn bản trên, ai là người * Văn bản VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí viết tường trình cho ai? - Hs trả lời (H) Bản tường trình được viết nhằm mục đích gì? - Học sinh viết cho cô giáo dạy môn ngữ văn và thầy Hiệu trưởng. - Hs trả lời (H) Nội dung và thể thức trình bày có gì - Giải thích một số vấn đề có liên quan. đáng chú ý? - Hs trả lời - Chân thật và trung thực, đúnga sự thật. (H) Người viết bản tường trình phải có thái độ như thế nào đối với nội dung tường trình? - Hs trả lời (H) Hãy nêu một số trường hợp cần viết bản tường trình trong học tập và sinh hoạt? Tự nêu theo sự hiểu biết của mình. GV Chốt lại vấn đề. II. Cách làm văn bản tường trình: 1. Tình huống cần phải viết tường trình. GV Gọi HS đọc mục 1, sgk/135. - Hs đọc. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí (H) Trong các tình huống đó tình huống nào cần phải viết tường trình? - Hs trả lời. (H) Vì sao? - Hs trả lời (H) Ai phải viết? - Hs trả lời. (H) Viết cho ai? - Hs trả lời. 2. Cách làm văn bản tường trình. GV cho học sinh tìm hiểu cách làm 1 văn bản tường trình. * Ghi nhớ (SGKT136) - Hs tìm hiểu. 3. Lưu ý. GV cho hs chú ý thêm. 4. Hướng dẫn các hoạt động tiếp nối. Củng cố: 1. Lưu ý HS một số điểm khi làm văn bản tường trình. 2. Gọi HS đọc ghi nhớ, sgk/136. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Dặn dò: 1. Học bài, làm bài tập. 2. Ôn tập kiến thức để cguẩn bị cho tiết luyện tập.
- Xem thêm -