Tài liệu Giáo án môn lịch sử 8 trọn bộ

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 265 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 1-Tiết 1 Ngày soạn: 18-8-2013 Ngày dạy: PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) CHƯƠNG I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI-NỬA SAU THẾ KỈ XIX BÀI 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp hs nắm: - Nguyên nhân, diến biến, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII. - Các khái niệm cơ bản trong bài. 2. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS: - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Giải thích, đánh giá các sự kiện lịch sử. 3. Tư tưởng: Bồi dướng cho hs: - Nhận thức đúng về vai rò của quần chúng nhân dân trong 1 cuộc cách mạng. - Nhận thấy CNTB có sự tiến bộ song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Bản đồ thế giới. - Tài liệu tham khảo về CM Hà Lan và CMTS Anh. 2. Đối với HS: Đọc và nghiên cứu trước bài. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Vấn đáp, động não. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: Giới thiệu bài: Vào cuối thời phong kiến mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản, các tầng lớp nhân dân với giai cấp phong kiến ngày càng gay gắt đòi hỏi phải giải quyết mâu thuẫn bằng 1 cuộc cách mạng tư sản. HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Một nền sản xuất mới ra đời- I-Sự biến đổi kinh tế-xã hội Tây Âu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đọc thêm. trong các thế kỉ XV-XVII. Cách mạng - GV nhắc lại kiến thức đã học ở lớp 7 đồng Hà Lan thế kỉ XVI. thời treo bản đồ thế giới giới thiệu vị trí nước 1- Một nền sản xuất mới ra đời -đọc Hà lan và nước Anh. thêm. - GV hướng dẫn HS hiểu những biểu hiện chính cảu nền sản xuất mới TBCN . Hoạt động 2: Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. 2-Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI Mục đích kiến thức cần đạt: - Nguyên nhân và diễn biến cơ bản của CMTS HL - Đầu thế kỉ XVI vùng đất Nêđéclan bị - Ý nghĩa lịch sử của CMTS HL. phong kiến TBN thống trị. Tổ chức thực hiện: - 8-1566 nhân dân Nêđéclan nổi dậy ?-Nguyên nhân nào dẫn đến bùng nổ cuộc chống lại thực dân TBN. cách mạng ở Nêđéclan? HS: Do sự thống trị tàn bạo của thực dân -1648 nước cộng hoà Hà Lan dược thành phong kiến TBN ở vùng đất này. lập. ? Hãy nên ngắn gọn diễn biến cách mạng ở Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên Nêđéclan? thế giới. HS:Trả lời GV:Chốt kiến thức. Hoạt động 3: Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII (20’) II-Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII Mục đích kiến thức cần đạt: - Sự phát triển của CNTB ở Anh dẫn đến hình thành tầng lớp quý tộc mới. - Diến biến cơ bản và ý nghĩa lịch sử CMTS Anh Tổ chức thực hiện: 1-Sự phát triển của CNTB ở Anh. 1-Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở ? Hãy nêu những biểu hiện về sự phát triển Anh của CNTB ở Anh? HS:Thảo luận nhóm 1’. - Thế kỉ XVII, CNTB phát triển mạnh ở ? Sự phát triển CNTB đã dẫn đến sự hình Anh,tầng lớp quý tộc mới ra đời. thành tầng lớp mới nào ? HS: Tầng lớp quý tộc mới. GV: Nói rõ hơn về tầng lớp mới này và sự -Xã hội Anh tồn tại nhiều mâu thuẫn mâu thuẫn của quý tộc mới với chế độ quân không thể điều hoà được,phải tiến hành chủ . CMTS,mở đường cho CNTB phát triển. 2-Tiến trình cách mạng -Đọc thêm 2-Tiến trình cách mạng (đọc thêm) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV hướng dẫn HS nắm những nội dung cơ bản . 3- Ý nghĩa lịch sử CMTS Anh giữa thế 3-Ý nghĩa lịch sử CMTS Anh giữa thế kỉ kỉ XVII XVII. ?-Thông qua diễn biến và kết quả CMTS - Đem lại quyền lợi cho TS và quý tộc Anh,em hãy rút ra nhận xét về cuộc cách mới,quyền lợi nhân dân không được đáp mạng này? ứng. HS:Tự rút ra nhận xét - Hạn chế: Là cuộc CMTS không triệt để. GV:Chốt kiến thức và sơ kết toàn bài. 3. Củng cố: Làm bài tập trong sách thực hành 4. Dặn dò: - Làm những bài tập còn lại - Trả lời các câu hỏi trong SGK - Xem trước phần 2 bài 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 1- Tiết 2 Ngày soạn: 20-8-2012 Ngày dạy: BÀI 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Nguyên nhân,diễn biến cơ bản và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ - Sự thành lập hợp chúng quốc Hoa Kì. 2. Kĩ năng: - Sử dụng bản đồ - Phân tích sự kiện 3. Tư tưởng: Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở BM. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở BM - Tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng. 2. Đối với HS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xem trước bài. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Động não, thảo luận nhóm. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: ? Nền sản xuất mới châu Âu ra đời và phát triển ntn? ? Em hiểu cách mạng tư sản là gì?Hạn chế của CMTS Anh? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Trên thế giới có 1 quốc gia mới chỉ ra đời cách đây hơn 200 năm nhưng lại là quốc gia phát triển rất mạnh, đó chính là nước Mỹ.Vậy quốc gia này ra đời ntn? Nội dung: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Tình hình các thuộc địa và nguyên nhân của chiến tranh. Mục đích kiến thức cần đạt: - Những nét cơ bản về vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, dân cư của vùng đát Bắc Mĩ. - Nguyên nhân nổ ra cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc Mĩ chống lại sự đô hộ của thực dân Anh. Tổ chức thực hiện: GV: Dùng lược đồ giới thiệu về Châu Mĩ ? Em biết gì về vùng đất BM? HS: Là vùng đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên thiên. GV:Giảng bổ sung (về quá trình phát kiến ra vùng đất BM của người châu Âu) ? Tại sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc lại bùng nổ. HS: Thảo luận theo bàn. GV: Gọi đại diện các bàn trả lời, sau đó nhận xét và chốt kiến thức. Hoạt động 2: Tìm hiểu diễn biến cuộc chiến tranh - Đọc thêm. GV yêu cầu HS đọc bài GV hướng dẫn HS nắm những nội dung cơ bản của phần 2. Hoạt động 3: Kết quả và ý nghĩa của cuộc III-Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở BM. 1-Tình hình các thộc địa.Nguyên nhân của chiến tranh. - Đầu thế kỉ XVII-đầu thế kỉ XVIII thực dân Anh xâm lược BM,chúng thành lập ở đây 13 thuộc địa. - Thực dân Anh kìm hãm sự phát triển kinh tế TBCN ở thuộc địa làm nảy sinh mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa. 2-Diễn biến cuộc chiến tranh-đọc thêm 3- Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa thuộc địa Anh ở BM. Anh ở BM. Mục đích kiến thức cần đạt: - Những nét chính về kết quả, ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập . - Đây là cuộc chiến tranh mang tính chất của CMTS. a-Kết quả: Tổ chức thực hiện: Giải phóng nhân dân BM thoát khỏi Kết quả: ách đô hộ của thực dân Anh,khai sinh ? Kết quả lớn nhất mà nhân dân BM giành được ra Hợp chúng quốc Hoa kì. trong chiến tranh giành độc lập là gì? HS: Khai sinh ra hợp chúng quốc Hoa Kì. b-Ý nghĩa: GV: Giảng về hiến pháp 1787. Ý nghĩa: Là cuộc cách mạng tư sản thực hiện ? Theo em bản Hiến pháp 1787 có những hạn nhiệm vụ giải phóng dân tộc,mở chế gì ? đường cho CNTB phát triển. HS: Làm việc theo bàn. GV: Liên hệ giữa bản hiến pháp 1787 với tình hình nước Mĩ hiện nay. GV: Sơ kết toàn bài. 4. Củng cố: GV tổ chức HS làm các bài tâp trong sách thực hành lịch sử với các bài tập 1,2,3 theo hình thức thảo luận nhóm. 5. Dặn dò: - Làm bài tập còn lại - Xem trước bài 2: Cách mạng tư sản Pháp. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 2- Tiết 3 Ngày soạn: 25-8-2012 Ngày dạy: BÀI 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794 ) TIẾT 1 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm: - Tình hình của nước Pháp trước cách mạng. - Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cách mạng. 2. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sử dụng bản đồ,vẽ bản đồ,lập bảng niên biểu. - Phân tích so sánh các sự kiện lịch sử. 3. Tư tưởng: Nhận thức tính chất hạn chế của CMTS Pháp. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Kênh hình trong SGK - Tài liệu tham khảo về CMTS Pháp. 2. Đối với HS: Xem trước bài ở nhà. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Thảo luận nhóm, động não. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: ? Nguyên nhân nào đưa đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở BM? ? Nêu kết quả và ý nghĩa lịch sử cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở BM? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Chúng ta đã tìm hiểu về CMTS HL, BM đó là những cuộc CM lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển. Trong lịch sử có 1 cuộc CMTS được đánh giá cao là CMTS Pháp. Nội dung: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Tình hình kinh tế. Mục đích kiến thức cần đạt: - Trước cách mạng nước Pháp có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu,công nghiệp phát triển nhưng bị phong kiến kìm hãm. Tổ chức thực hiện: Thảo luận nhóm: cả lớp ? Trước cách mạng nền kinh tế nông nghiệp phát triển ntn? ? Tình hình công thương nghiệp? HS: Hoạt động nhóm. GV: Nhận xét và chốt kiến thức. Hoạt động 2: Tình hình chính trị-xã hội. Mục đích kiến thức cần đạt: - Xã hội Pháp thời phong kiến tồn tại nhiều I-Nước Pháp trước cách mạng 1-Tình hình kinh tế - Kinh tế nông nghiệp lạc hậu, thô sơ, kém phát triển. - Công thương nghiệp phát triển nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm. GCTS >< chế độ phong kiến sâu sắc. 2-Tình hình chính trị-xã hội ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------mâu thuẫn gay gắt. Tổ chức thực hiện: ? Trước cách mạng xã hội pháp tồn tại chế độ - Trước cách mạng nước Pháp tồn tại gì? Trong xã hội phân ra thành mấy đẳng cấp? chế dộ quân chủ chuyên chế HS: Chế độ QCCC, xã hội phân ra 3 đẳng cấp. ? Địa vị các đẳng cấp này ntn? - Xã hội phân ra thành 3 đẳng cấp: HS: Thảo luận theo bàn. + Đẳng cấp quý tộc, tăng lữ: Không GV: Giảng bổ sung. phải đóng thuế, có mọi đặc quyền. ? Quan sát Hình 5 em có nhận xét gì về tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng? + Đẳng cấp thứ 3 (TS,nông dân,các GVgợi ý để HS có câu trả lời. tầng lớp khác) : PHảI đóng thuế, sống GV giảng minh hoạ và kết luận:mâu thuẫn cực khổ. trong xã hội Pháp không thể điều hoà được và phải giải quyết bằng 1 cuộc cách mạng. Hoạt động 3: Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. 3-Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng Mục đích kiến thức cần đạt: Tên và tư tưởng của các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản Pháp Tổ chức thực hiện: GV: Giới thiệu đến HS các h.6,7,8. ? Hãy kể tên những nhà tư tưởng của GCTS Cách mạng tư sản Pháp có sự chuẩn bị Pháp thời kì này? về mặt tư tưởng HS: Trả lời. ? Dựa vào các đoạn trích ngắn em hãy nêu vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của Môngtexkio,Vôn te và Rút-xô? HS: Làm việc theo nhóm. GV: Kết luận và chốt kiến thức. Hoạt động 4: Cách mạng Pháp bùng nổ Mục đích kiến thức cần đạt: II-Các mạng Pháp bùng nổ - Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế đã đưa đến sự bùng nổ CMTS Pháp. - Sự sụp đổ của pháo đầi Ba- xti mở đầu cho thắng lợi của CMTS Pháp. Tổ chức thực hiện: 1-Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế: 1-Sự khủng hoảng của chế độ quân ? Sự khủng hoảng của chế độ QCCC được biểu chủ chuyên chế hiện ntn? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS:Làm việc cá nhân. - Cuối thế kỉ XVIII chế độ phong kiến ? Sự khủng hoảng này đua đến hệ quả gì? suy yếu, kinh tế-chính trị-xã hội ngày HS: Kinh tế suy sụp, các cuộc khởi nghĩa bùng càng suy sụp. nổ chống lại chế độ PK. GV: Kết luận. 2-Mở đầu thắng lợi của các mạng. GV: Dẫn dắt vấn đề tập trung vào hội nghị 3 2-Mở đầu thắng lợi của các mạng đẳng cấp. ? Kết quả hội nghị 3 đẳng cấp ntn? HS: Tăng lữ và quý tộc ủng hộ nhà vua, đẳng cấp thứ 3 kịch liệt phản đối việc tăng thuế của - Ngày 14-7-1789 quần chúng công phá nhà vua. ngục Baxti-biểu tượng của chế độ GV: Giảng về sự kiện pháo đài Ba-xti bị công phong kiến bị sụp đổ. phá. ? Theo em tại sao sự kiện pháp đài Baxti bị công phá lại đựơc gọi là sự kiện mở đầu cho thắng lợi của CM? HS: Thảo luận nhóm GV: Nhận xét và rút ra kết luận GV: Sơ kết toàn bài. 4. Củng cố: GV yêu cầu HS lên bảng vẽ và giải thích sơ đồ nước Pháp trước cách mạng. 5. Dặn dò: - Học bài cũ - Làm bài tập - Xem trước bài 2 phần III. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 2- Tiết 4 Ngày soạn: 25-8-2012 Ngày dạy: BÀI 2:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794 ) TIẾT 2 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm: - Diễn biến cách mạng tư sản Pháp qua các giai đoạn. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ý nghĩa lịch sử của cách mạng. 2. Kĩ năng: - Miêu tả tranh ảnh trong sgk. - Phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử. 3. Tư tưởng: Rút ra bài học từ CMTS Pháp. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Tranh ảnh trong sgk. - Tài liệu liên quan đến bài giảng. 2. Đối với HS: Xem trước bài. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Thảo luận nhóm, vấn đáp. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp. 2. Bài cũ: ? Hãy nêu tình hình kinh tế-chính trị-xã hội của nước Pháp trước cách mạng. ? Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi CMTS Pháp?Vì sao? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Sau sự kiện ngày 14-7-1789 pháp đầi -nhà ngục Baxti bị công phá,CMTS Pháp bước sang giai đoạn mới.GCTS Pháp có giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh lật đổ chế đổ phong kiến hay không? HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Chế độ quân chủ lập hiến. Mục đích kiến thức cần đạt: - Những việc làm cơ bản của phái lập hiến sau khi lên nắm quyền. Tổ chức thực hiện: ? Sau sự kiện ngày 14-7-1789 đã đưa đến kết quả gì? HS: Tầng lớp đại tư sản lên nắm quyền. GV: Giảng về sự ra đời của tuyên ngôn Nhân quyền dân quyền và Hiến pháp. ? Tuyên ngôn nhân quyền và dân quỳên và hiến pháp đem lại quyền lợi cho ai?Để tỏ thái độ với tư sản nhà vua đã làm gì? HS: Đem lại quyền lợi cho GCTS, về phía nhà vua đã cấu kết với phong kiến nước ngoài III-Sự phát triển của cách mạng 1- Chế độ quân chủ lập hiến (14-71789 đến 10-8-1792) - Đại tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến. - Quốc hội thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền và hiến pháp bảo vệ quyền lợi cho GCTS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------để giành lại ngôi vị. ? GCTS và nhân dân Pháp đã làm gì khi tổ - 10-8-1792 nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật quốc lâm nguy? đổ nền thống trị của đại tư sản xoá bỏ HS: Làm rõ thái độ khác nhau giữa GCTS và hàon toàn chế độ phong kiến. nhân dân khi tổ quốc lâm nguy. GV: Giảng bổ sung và chốt ý. Hoạt động 2: Bước đầu của nền cộng hoà. 2-Bước đầu của nền cộng hoà (21-9Mục đích kiến thức cần đạt: 1792 đến 2-6-1793) - Sau khi lật đổ phái lập hiến,phái Gi-rôngđanh lên nắm quyền thiết lập nền cộng hoà. - Tình hình nước Pháp cách mạng khi tổ quốc lâm nguy. Tổ chức thực hiện: ? Sau khởi nghĩa ngày 10-8 đưa đến kết quả - Phái Gi-rông-đanh lên cầm quyền thiết gì? lập nền cộng hoà HS: Phái Gi-rông-đanh lên nắm quyền. ? Để chống lại ngoại xâm nhân dân Pháp đã làm gì? HS: Thảo luận theo bàn. - Khi tổ quốc lâm nguy phái Gi-rôngGV:Giảng minh hoạ. đanh chỉ lo củng cố quyền lực,không lo ? Thái độ của phái Gi-rông-đanh và nhân dân tổ chức chống ngoại xâm. ntn khi tổ quốc lâm nguy? - 2-6-1793 nhân dân Pa-ri k/n lật đổ phái HS: Trả lời. Gi-rông-đanh. GV: Chốt ý kết luận. 3-Chuyên chính dân chủ cách mạng Hoạt động 3: Chuyên chính dân chủ cách Gi-cô-banh (2-6-1793 đến 27-7-1794) mạng Gia-cô-banh. Mục đích kiến thức cần đạt: - Những biện pháp tiến bộ của phái Gia-côbanh để xây dựng nền chuyên chính cách mạng. - Sự sụp đổ của phái Gia-cô-banh. Tổ chức thực hiện: GV: Giới thiệu về phái Gia-cô-banh. ? Rô-be-xpie là ai? Em biết gì về ông? HS: Là luật sư trẻ tuổi,có tài hùng biện,tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi cho nhân dân. - Nền chuyên chính Gia-cô-banh thi hành Thảo luận nhóm: nhiều chính sách tiến bộ: ? Khi cầm quyền phái Gia cô banh đã thi + Chính trị: Thiết lập nền dân chủ cách hành những chính sách gì?Em có nhận xét gì mạng, trừng trị bọn phản cách mạng. về những chính sách đó? + Kinh tế: Tịch thu ruộng đất của quý tộc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------HS: Hoạt động nhóm cả lớp. phong kiến, chia nhỏ bán cho nông dân GV:Nói rõ hơn ý nghĩa những chính sách của + Quân sự: Ban hành lệnh tổng động phái Gia-cô-banh. viên. ? Vì sao sau 1 thời gian cầm quyền phái Giacô-banh bị sụp đổ? - Ngày 27-9-1794 phái Gia-cô-banh bị HS: Nội bộ chia rẽ,nhân dân không ủng hộ. lật đổ,cách mạng kết thúc. GV: Sơ kết phần III. 4-Ý nghĩa lịch sử CMTS Pháp thế kỉ Hoạt động 4: Ý nghĩa lịch sử CMTS Pháp XIII. Mục đích kiến thức cần đạt: - Ý nghĩa cơ bản của CMTS Pháp - Hạn chế chung của CMTS. - Lật đổ chế độ phong kiến đưa GCTS Tổ chức thực hiện: lên nắm quyền,mở đường cho CNTB ? Qua tìm hiểu CMTS Pháp em hãy rút ra ý phát triển. nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng này? HS: Làm việc theo bàn. GV: Làm rõ hạn chế của CMTS bằng cách lấy kết quả của 3 cuộc CMTS HL, Anh, Pháp. 4. Củng cố: GV tổ chức làm bài tập trong sách bài tập 5. Dặn dò” - Học bài cũ và làm những bài tập còn lại - Xem trước bài 3 phần I. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 3-Tiết 5 Ngày soạn: 31/8/2013 Ngày dạy: BÀI 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu biết: - Cách mạng công nghiệp:nội dung và hệ quả. - Sự xác lập của CNTB trên phạm vi thế giới. 2. Kĩ năng: - Khai thác nội dung, kênh hình trong sgk. - Phân tích sự kiện để rút ra kết luận. 3. Tư tưởng: Nhân dân thật sự là người sáng tạo,chủ nhân các thành tựu kĩ thuật sản xuất. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Kênh hình trong sgk - Tài liệu liên quan đến bài giảng. 2. Đối với HS: Xem trước bài 3-phần I. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Trực quan, thảo luận nhóm IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Hãy nêu những chính sách tiến bộ của phái Gia-cô-banh ? Tại sao phái này sau khi lên cầm quyền nhanh chóng bị lật đổ? ? Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và hạn chế của CMTS Pháp? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: CMTS thành công ở nhiều nướ châu Âu đã mở đường cho CNTB xác lập trên phạm vi thế giới. Các nước TB bao giờ cũng muốn đẩy mạnh tốc độ sản xuất nhưng thời kì này máy móc ,công cụ lao động còn thô sơ. GCTS các nước TB châu Âu sẽ làm gì để tăng năng suất lao đông? Nội dung: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Cách mạng công nghiệp ở Anh. I-Cách mạng công nghiệp 1-Cách mạng công nghiệp ở Anh ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mục đích kiến thức cần đạt: - Những phát minh quan trọng về máy móc trong cuộc cách mạng công nghiệp Anh giữa thế kỉ XVIII. - Ý nghĩa cách mạng công nghiệp Anh Tổ chức thực hiện: GV :Nhắc lại cách mạng tư sản Anh - Từ giữa thế kỉ XVIII nước Anh tiến ? CMCN Anh diễn ra vào thời gian nào và bắt hành cách mạng công nghiệp bắt đầu từ đầu từ ngành nào? ngành dệt. HS: Vào giữa thế kỉ XVIII,bắt đầu từ ngành dệt. ? GV yêu cầu HS quan sát H.12.13.Qua 2 - Năm 1764 máy kéo sợi Gien-ni ra đời hình này em thấy cách sản xuất và năng suất năng suất tăng lên 8 lần. lao động khác nhau ntn? HS:Thảo luận nhóm. GV: Nhận xét và giải thích sâu hơn về sự ra đời của máy kéo sợi Gien-ni - Năm 1785 máy dệt được phát minh ? Khi khâu kéo sợi được cải tiến dẫn đến tình năng suất tăng 40 làn so với dệt bằng tay. trạng thừa sợi, đòi hỏi phải cải tiến khâu nào tiếp theo? HS: Máy dệt vải được phát minh. GV: Giảng về sự ra dời máy dệt vải bằng sức nước. ? Máy dệt vải bằng sức nước có nhược điểm - 1784 Giêm-oát phát minh ra máy hơi gì? Từ đó dẫn đến phát minh nào? nước. HS:Thảo luận theo bàn. GV:Giảng bổ sung và chốt ý. ? Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong - Máy móc được sử dụng nhiều trong GTVT? Những phương tiện GTVT nào đã GTVT với nhiều phương tiện mới ra đời được ra đời? như tàu thuỷ chạy bằng hơi nước, xe lửa. HS: Trả lời. Thảo luận nhóm: ? Những phát minh về máy móc ở Anh đã - CMCN đã chuyển nền sản xuất nhỏ thủ đem lại kết quả và ý nghĩa ntn? công sang sản xuất lớn bằng máy móc, HS: Thảo luận nhóm. năng suất tăng nhanh. Anh từ 1 nước GV: Nhận xét và chốt ý. nông nghiệp trở thành nước CN phát GV: Giúp HS hiểu khái niệm cách mạng công triển nhất thế giới. nghiệp. 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp và Đức 2. Cách mạng công ghiệp ở Pháp và (không dạy) Đức (không dạy) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoạt động 2: Hệ quả cách mạng công nghiệp. 3-Hệ quả của cách mạng công nghiệp Mục đích kiến thức cần đạt: - Mặt tích cực hạn chế của CMCN Tổ chức thực hiện: ?-CMCN đã đưa đến những thay đổi to lớn nào ở các nuớc tư bản? - Tích cực: Kinh tế phát triển, nhiều HS: Nhiều khu CN nghiệp lớn, nhiều thành trung tâm công nghiệp, thành phố ra đời. phố lớn được mọc lên... Thảo luận nhóm: Hãy quan sát H.17, H.18 và cho biết sự biến đổi của nước Anh truớc và sau khi tiến hành CMCN? HS: Hoạt động nhóm GV: Nhận xét và bổ sung. ? CMCN đưa đến hệ quả tiêu cực nào không? - Tiêu cực: Hình thành 2 giai cấp cơ bản HS: Hình thành 2 giai cấp đối kháng nhau trong xã hội luôn đối kháng nhau:GCTS và GCVS. 4. Củng cố: GV yêu cầu HS trả lời nhanh các câu hỏi sau: - CMCN diễn ra đầu tiên ở đâu?vào thời gian nào? - Máy hơi nước là phát minh của ai? 5. Dặn dò: - Học bài cũ và làm bài tập - Xem trước phần II-Bài 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 3- Tiết 6 Ngày soạn: 31/8/2013 Ngày dạy: BÀI 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI TIẾT 2 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu và biết: - Sự xác lập của CNTB trên phạm vi thế giới - Sự xâm lược thuộc địa của các nước tư bản phương Tây đối với các nước Á-Phi. 2. Kĩ năng: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phân tích các sự kiện để rút ra kết luận,nhận định. 3. Tư tưởng: Sự xâm lược và bóc lột của CNTB đã gây ra bao đau đớn cho nhân loại. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Bản đồ các nước châu thế giới - Tư liệu liên quan đến bài giảng. 2. Đối với HS: Xem trước bài 3-phần II. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Trực quan, vấn đáp. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: ? Hãy trình bày về cách mạng công nghiệp ở Anh. ? Nêu hệ quả của CMCN? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Bước sang thế kỉ XIX chủ nghĩa tư bản đã được xác lập và trở thành hệ thống trên toàn thế giới.Cùng với quá trình đó các nước tư bản phương Tây đã đẩy mạnh xâm lược thuộc địa ở châu Á-Phi. Nội dung: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG II-CNTB xác lập trên phạm vi thế giới Hoạt động 1: Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX (5’)- Không dạy GV giới thiệu về các cuộc CMTS diễn ra ở Mĩ La-tinh, ở các nước châu Âu từ đó HS nắm được sự xác lập của hệ thống TBCN trên toàn thế giới. Hoạt động 2: Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á-Phi. Mục đích kiến thức cần đạt: - Nguyên nhân thúc đẩy các nước TB phương Tây xâm lước các nước Á-Phi làm thuộc địa. -Các cuộc xâm lược của thực dân phương Tây ở Á-Phi. Tổ chức thực hiện: Nguyên nhân: II. CNTB xác lập trên phạm vi thế giới 1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX (Không dạy) 2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á-Phi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------? Vì sao các nước phương Tây lại đẩy mạnh a-Nguyên nhân: xâm lược thuộc địa ở Á-Phi? HS: CMCN thành công ở các nước TB, kinh tế phát triển mạnh cần có nguyên liệu cho sản Do nhu cầu về thị trường và nguồn xuất và thị trường để tiêu thụ hàng hoá.. nguyên liệu trong sản xuất đã thúc đẩy ? Tại sao TB phương Tây lại đẩy mạnh xâm các nước tư bản phương tây đi xâm lước Á-Phi? chiếm các nước châu Á-Phi làm thuộc HS: Thảo luận theo nhóm. địa. GV: Nhận xét và giảng minh hoạ. Qúa trình xâm lược: Thảo luận nhóm: ? Những nước và vùng nào ở châu Á-Phi đã trở b-Qúa trình xâm lược: thành thuộc địa của TB phương Tây? HS: Làm việc theo nhóm . - Từ nửa sau thế kỉ XIX hầu hết các GV: Dùng bản đồ thế giới đánh dấu các nước nước Á-Phi đã trở thành thuộc địa hoặc Á-Phi đã trở thành thuộc địa.Nhấn mạnh về hệ phụ thuộc của thực dân phương Tây. thống thuộc địa của Anh-Pháp. ? Em hiểu gì về đoạn trích trong “Tuyên ngôn của ĐCS” của Mác-Ănggen? GV: Gợi ý để HS trả lời. GV:S ơ kết toàn bài. 4. Củng cố: GV hướng dẫn HS làm bài tập trong sách bài tập 5. Dặn dò: - Làm bài tập - Xem trước bài 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 4 - Tiết 7 Ngày soạn: 7/9//2013 Ngày dạy: BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CHỦ NGHĨA MÁC (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu và biết: - Nguyên nhân phong trào đấu tranh của GCCN chống lại giai cấp tư sản. - Các phong trào đấu tranh đầu tiên của GCCN ở đầu thế kỉ XX: Đập phá máy móc, bãi công. 2. Kĩ năng: Biết phân tích,nhận định về quá trình phát triển của phong trào công nhân thế kỉ XX. 3. Tư tưởng: Giáo dục cho HS tinh thần đấu tranh quật cường của GCCN thế giới. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Khai thác kênh hình trong sgk. - Tài liệu về phong trào đấu tranh của GCCN thế kỉ XX. 2. Đối với HS: Xem trước bài 4 phần I. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Động não, trực quan, vấn đáp IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: Nguyên nhân nào đã thúc đẩy các nước tư bản phương Tây đi xâm lược các nước Á-Phi? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Sau thắng lợi của những cuộc CMTS, CNTB được xác lập trên phạm vi thế giới, tuy nhiên CNTB càng phát triển mạnh thì càng khoét sâu mâu thuẫn giữa GCTS và GCVS. Để giải quyết mâu thuẫn này GCVS phải tiến hành đấu tranh. Nội dung: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Phong trào đập phá máy móc và bãi công. Mục đích kiến thức cần đạt: - Nguyên nhân và hình thức của phong trào đạp phá máy móc và bãi công của GCCN nửa đầu thế kỉ XIX. I-Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX 1-Phong trào đập phá máy móc và bãi công ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sự thành lập các tổ chức công đoàn. Tổ chức thực hiện: GV nhắc lại kiến thức cơ bản của bài 3. ? Vì sao khi mới ra đời GCCN đã tiến hành đấu tranh chống lại GCTS? HS: Vì công nhân bị áp bức bóc lột nặng nề, sống và làm việc trong điều kiện tồi tàn. - Cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX, do bị ? Quan sát H.24 em có nhận xét gì? áp bức bóc lột nặng nề GCCN đã đấu HS: Thảo luận theo bàn. tranh quyết liệt chống lại GCTS. GV: Nhận xét và giảng bổ sung. GV: Yêu cầu HS có giọng đọc tốt đọc phần chữ nhỏ trong sgk. ? Tại sao giới tư bản lại thích sử dụng lao động là trẻ em và phụ nữ? HS: Thảo luận theo bàn. GV: Giảng minh hoạ về sự bóc lột của tư sản đối với GCCN đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em. - Hình thức đấu tranh chủ yếu là đập phá Thảo luận nhóm: máy móc và bãi công ? Để đấu tranh chống lại GCTS,GCCN đã làm gì? Theo em hình thức đấu tranh đó đúng hay sai? HS:Hoạt động nhóm. - Để đoàn kết chống lại tư sản thắng lợi, ? Để đấu tranh giành thắng lợi GCCN đã GCCN đã thành lập các tổ chức công thành lập tổ chức nào? Vai trò của tổ chức đoàn. này? HS: Thành lập các công đoàn nhằm đoàn kết công nhân để đấu tranh đòi quyền lợi. GV: Sơ kết toàn bài. 4. Củng cố: GV tổ chức HS làm bài tập trong sách bài tập theo hình thức làm việc cá nhân và thảo luận nhóm. 5. Dặn dò: - Học bài cũ và làm bài tập - Xem trước phần II-bài 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 4- Tiết 8 Ngày soạn: 7/9/2013 Ngày dạy: BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CHỦ NGHĨA MÁC (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu và biết: - Phong trào đấu tranh của GCCN châu Âu trong những năm 1830-1840. - Biết được vì sao ở châu Âu phong trào đấu tranh của GCCN lại phát triển mạnh. 2. Kĩ năng: Biết phân tích,nhận định về quá trình phát triển của phong trào công nhân vào nưaqr đầu thế kỉ XIX. 3. Tư tưởng: GD tinh thần quốc tế chân chính,tinh thần đoàn kết đấu tranh của GCCN thế giới. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Kênh hình trong sgk - Tư liệu về phong trào đấu tranh của GCCN nửa đầu thế kỉ XIX. 2. Đối với HS: Xem trước phần II-Bài 4. III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Thảo luận nhóm, động não, vấn đáp. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra 15 phút: ? Trình bày phong trào đấu tranh của GCCN thế giới những năm đầu thế kỉ XIX? (Đáp án: HS trình bày nguyên nhân thúc đẩy GCCN đấu tranh, hình thức đấu tranh đầu tiên và sự thành lập tổ chức công đoàn ) 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Những năm đầu thế kỉ XIX phong trào công nhân lại phát triển sôi nổi ở các nước châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, Đức và Anh. Phong trào đấu tranh của công nhân có giành được thắng lợi hay không? Nội dung: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN-HỌC SINH NỘI DUNG Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840. Mục đích kiến thức cần đạt: 2-Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014 Trường PTDTBT THCS Phan Bội Châu Giáo án Lịch sử 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phong trào đấu tranh diển hình của GCCN ở các nước châu Âu trong những năm 18301840. - Kết quả và ý nghĩa của phong trào. Tổ chức thực hiện: GV giảng về sự trưởng thành ý thức chính trị của GCCN. - Từ những năm 1830-1840 của thế kỉ ? Tại sao phong trào đấu tranh của GCCN lại XIX,phong trào đấu tranh của GCCN diễn ra mạnh mẽ ở các nước châu Âu? diễn ra quyết liệt ở Pháp-Đức -Anh. HS: Vì ở đó CMCN diễn ra sớm, GCTS đẩy + 1830 công nhân dệt ở thành phổ Limạnh bóc lột công nhân để tăng năng suất lao ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương động. giảm giời làm và thiết lập chế độ công Thảo luận nhóm: hoà. ? Hãy nêu những cuộc đâu tranh tiêu biểu của + 1844 công nhân dệt ở Sơ-lê-din khởi GCCN thời kì này? nghĩa. HS: Họat động nhóm . + Từ 1836-1847 diễn ra phong trào GV: Gọi đại diện các nhóm trả lời sau đó GV hiến chương ở Anh giảng sâu hơn về phong trào hiến chương ơ Anh. -Phong trào tuy thất bại nhưng đã thể ? Vì sao các cuộc đấu tranh lại bị thất bại? hiện sự trưởng thành của GCCN thế HS: Vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng, chưa giới. có đường lối đúng đắn. GV: Giảng bổ sung. GV: Sơ kết bài học. II-Sự ra đời của chủ nghĩa Mác -đọc II-Sự ra đời chủ nghĩa Mác- đọc thêm. thêm. GV hướng dẫn HS đọc thêm, yêu cầu HS nắm ý chính về : Mác và Ăng-ghen và sự ra đời chủ nghĩa Mác. 4. Củng cố: GV yêu cầu HS làm bài tập sau (GV chuẩn bị trên bảng phụ) Hãy lập bảng niên biểu về phong trào đấu tranh của GCCN thế giới những năm 1830-1840. Thời gian địa điểm mục đích đấu tranh 5. Dặn dò: - Học bài cũ và làm bài tập - Xem trước bài 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gv: Trần Văn Phúc Năm học: 2013-2014
- Xem thêm -