Tài liệu Giáo án lớp 5 chuẩn ktkn tuần 21

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 402 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 Thứ hai, ngày 20 tháng 01 năm 2014 TIẾT 1: SHTT: CHÀO CỜ TIẾT 2: TOÁN: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH I– Mục tiêu: Giúp HS : - Tính diện tích được một số hình được cấu tạo từ các hình đã học. - Giáo dục HS tự tin,ham học toán. II- Chuẩn bị: 1 - GV : Bảng phụ. SGK 2 - HS : SGK. III-Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1- Ổn định lớp : KTDCHT - Bày DCHT lên bàn 2- Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 HS(TB-K) - Viết công thức tính Dtích hình tam - HS lên bảng viết công thức. giác,hình thang, hình vuông, hình chữ - HS nêu . nhật . - HS nghe . - Gọi HS nhận xét . - Nhận xét chung . 3 - Bài mới : a- Giới thiệu bài : Luyện tập về tinh - HS nghe. Dtích . b–Hướng dẫn luyện tập: - HS quan sát. - Giới thiệu cách tính. - Treo bảng phụ vẽ sẵn hình minh hoạ -Ta phải chia hình đó thành các phần trong ví dụ ở SGK . nhỏ là các hình đã có công thức tính - Muốn tính Dtích mảnh đất này ta làm Dtích. thế nào ?(HSK) . - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tìm ra - Từng cặp thảo luận. cách giải bài toán . - Gọi các nhóm trình bày Kquả thảo luận - Các trình bày Kquả. của nhóm mình . - HS nhận xét. - Hướng dẫn HS nhận xét. - GV Kluận chung. * Thực hành : Bài 1 : - Gọi 1 HS đọc đề bài, kết hợp quan sát - HS đọc. hình vẽ - HS làm bài. - Yêu cầu HS làm vào vở, 1 HSTB làm ĐS : 66,5 m2. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 bảng phụ . - Nhận xét,chữa bài . Bài 2 : - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài. - Yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS làm bảng phụ . - Nhận xét chữa bài. 4- Củng cố-Dặn dò : - Nêu công thức tính Dtích các hình đã học . - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài sau: Luyện tập về tính diện tích - HS nhận xét, chữa bài. - HS đọc. - HS làm bài. ĐS: a) Chia mảnh đất như hình vẽ b) 7230m2 . - HS nêu. - HS nghe. TIẾT 3: KHOA HỌC: NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI I – Mục tiêu: - Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng chất đốt trong đời sống và sản xuất chiếu sáng sưởi ấm phơi khô phát điện _Giáo dục HS biết tiết kiệm năng lượng khi sử dụng. II – Chuẩn bị: 1. GV:_ Phương tiện, máy móc chạy bằng năng lượng mặt trời (Ví dụ: máy tính bỏ túi) _ Tranh ảnh về các phương tiện, máy móc chạy bằng năng lượng mặt trời. _ Thông tin & hình trang 84,85 SGK. 2. HS: SGK. III – Các hoạt động dạy học chủ yếu : T Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh G 1’ I – Ổn định lớp : KT dụng cụ của HS 3’ II – Kiểm tra bài cũ : “Năng lượng” _ Năng lượng là gì? - HS trả lời. _ Hãy nói tên một số nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động của con người, động vật,… - Nhận xét, ghi điểm III – Bài mới : 1’ 1 – Giới thiệu bài : “Năng lượng mặt trời” - HS nghe. 2 – Hoạt động : 10’ a) Hoạt động 1 : Thảo luận. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 *Mục tiêu: HS nêu được ví dụ về tác dụng của năng lượng mặt trời trong tự nhiên. *Cách tiến hành: _Bước 1: Làm việc theo nhóm. - Cho HS thảo luận & trả lời các câu hỏi: + N.1: Mặt Trời cung cấp năng lượng cho tráu Đất ở những dạng nào ? + N.2: Nêu vai trò của năng lượng mặt trời đối với sự sống. - HS thảo luận & trả lời: - N. 1: Anh sáng & nhiệt. - N.2: Năng lượng mặt trời được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, làm khô, đun nấu, phát điện + N.3: Nêu vai trò của năng lượng mặt trời - N.3: Nhờ có năng lượng mặt đối với thời tiết & khí hậu. trời mới có quá trình quang hợp của lá cây & cây cối mới sinh trưởng được _Bước 2: Làm việc cả lớp. - Một số nhóm trình bày & cả GV cho một số nhóm trình bày. lớp bổ sung. *Kết luận. 10’ b) Hoạt động 2 :.Quan sát & thảo luận. *Mục tiêu: HS kể được một số phương tiện, máy móc, hoạt động,… Của con người sử dụng năng lượng mặt trời. *Cách tiến hành: _Bước 1: Làm việc theo nhóm 6. - HS quan sát các hình 2,3,4 trang 84,85 SGK, thảo luận & trả lời. _ Kể một số ví dụ về việc sử dụng năng - Chiếu sáng, phơi khô các đồ lượng mặt trời trong đời sống hằng ngày. vật, lương thực, thực phẩm, làm muối … _ Kể tên một số công trình, máy móc được - Máy tính bỏ túi , … sử dụng năng lượng mặt trời. Giới thiệu máy móc chạy bằng năng lượng mặt trời. _ Cho HS kể một số ví dụ về việc sử dụng HS kể. năng lượng mặt trời ở gia đình và ở địa phương _Bước 2: Làm việc cả lớp. - Từng nhóm trình bày & cả lớp GV theo dõi và nhận xét. thảo luận. * Kết luận. 8’ c) Hoạt động 3 : Trò chơi. *Mục tiêu: Củng cố cho HS những kiến thức đã học về vai trò của năng lượng mặt Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 2’ trời. *Cách tiến hành: GV hướng dẫn HS chơi. GV tuyên dương những nhóm thắng cuộc. *GV kết luận. IV – Củng cố,dặn dò: -Năng lượng mặt trời dùng để làm gì? - Nhận xét tiết học. - Bài sau : “ Sử dụng năng lượng chất đốt “ - HS chơi theo sự hướng dẫn của GV - HS lắng nghe. - HS nêu HS lắng nghe. - Xem bài trước. TIẾT 4: TOÁN(ÔN) LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH, CHU VI HÌNH TRÒN I/ Mục tiêu: -Củng cố kiến thức về chu vi và diện tích của hình tròn II/Chuẩn bị: -Giáo viên: Đề bài luyện tập, bảng phụ , phiếu bài tập -Học sinh: Ôn kiến thức đã học ở các bài đã học trong tuần III/Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Giới thiệu -HS nghe 2.Hướng dẫn HS làm các bài sau: *Bài 1:Một hình tròn có chu vi 37,68 dm. Tính -1HS đọc diện tích hình tròn đó. -HS làm bảng con, 1 HS lên bảng -Yêu cầu HS đọc đề -Cho HS làm bảng con -Nhận xét *Bài 2: Miệng giếng nước ăn là 1 hình tròn có -HS đọc đề đường kính 1,8m. Bao quanh miệng giếng có -HS thực hiện yêu cầu của giáo xây thành giếng rộng 0,8m. Tính diện tích của viên thành giếng đó -Gọi HS đọc đề bài -1 HS lên bảng -Bài yêu cầu ta làm gì? -Cho HS vẽ hình và giải -Sửa chữa bài *Bài 3:Tính diện tích phần gạch chéo -HS nêu Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 -HS làm bài A B 3 dm D -2 HS C -Yêu cầu HS quan sát hình rồi nêu hướng giải -Cho HS làm bài vào vở -Chữa bài –Nhận xét 3.Củng cố –dặn dò -Nêu cách tính chu vi ,diện tích hình tròn. TIẾT 5: TẬP ĐỌC: TRÍ DŨNG SONG TOÀN I.Mục tiêu : -Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt giọng của các nhân vật. -Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được danh dự, quyền lợi đất nước. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK). * Giáo dục kỹ năng sống: Tư duy sáng tạo GDHS kính phục Giang Văn Minh. II.Chuẩn bị: GV: SGK.Tranh ảnh minh hoạ bài học. HS: SGK III.Các hoạt động dạy học: T/ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh G 1’ I. Ổn định lớp: KT đồ dùng của HS 3' II. Kiểm tra :Gọi 2HS đọc bài và trả lời -2HS đọc bài&trả lời câu hỏi . -HS cả lớp nhận xét. - Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì ( trước cách mạng , cách mạng thành công ,…). (HSY) -Việc làm của ông Thiện thể hiện những -Ông là một công dân yêu nước. phẩm chất gì ? (HSTB) -GV nhận xét ,ghi điểm . Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 1' 12' 10' III. Bài mới : 1.Giới thiệu bài :GV nêu yêu cầu tiết học 2.Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài: a/ Luyện đọc: -GV gọi 1 HSK-G đọc bài. -Cho 4 HS đọc nối tiếp đoạn toàn bài & luyện đọc từ: lẽ, thám hoa, thoát … -HS lắng nghe. -1HS đọc toàn bài . -4 HS đọc nối tiếp đoạn toàn bài & luyện đọc từ: lẽ, thám hoa, thoát …. -Cho 4 HS đọc nối tiếp đoạn lượt 2 và đọc -4 HS đọc nối tiếp đoạn lượt 2 và chú giải đọc chú giải -Cho HS đọc theo cặp -HS đọc theo cặp -Gọi 1HSK đọc toàn bài. -1 HS đọc toàn bài -GV đọc mẫu toàn bài. -HS lắng nghe. b/ Tìm hiểu bài: * Đoạn 1: Cho HS đọc thầm và trả lời câu - HS đọc thầm và trả lời câu hỏi hỏi -Giang Văn Minh làm thế nào để được vào -Khóc lóc thảm thiết. gặp vua nhà Minh(HSTB) . Giải nghĩa từ: khóc thảm thiết. Ý 1:Sự khôn khéo của Giang Văn Minh. - HS nêu. * Đoạn 2: HS đọc thầm và trả lời câu hỏi HS đọc thầm và trả lời câu hỏi - Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào -Vờ khóc than vì không có mặt để để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu giỗ cụ tổ 5 đời ….. . Thăng? Giải nghĩa từ: giỗ, tuyên bố.. Ý 2: Việc bỏ lệ cúng giỗ Liễu Thăng · Đoạn 3: HS đọc thầm và trả lời câu hỏi - HS đọc thầm và trả lời câu hỏi - Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông -HS nhắc lại SGK. Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh. Giải nghĩa từ: (điển tích) Mã Viện, Bạch -HS lắng nghe. Đằng. Ý 3: Cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh. *Đoạn 4 : HS đọc thầm và trả lời câu hỏi - HS đọc thầm và trả lời câu hỏi -Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là -HS thảo luận cặp và trả lời theo ý người trí dũng song toàn ? mình. Giải nghĩa từ: anh hùng thiên cổ, điếu văn … Ý 4 : Sự thương tiếc ông Giang Văn Minh. * Giáo dục kỹ năng sống: Tư duy sáng tạo Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 10’ 3' c/ Đọc diễn cảm : -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm . -Cho 4 HS đọc nối tiếp toàn bài -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn: -HS luyện đọc cá nhân, cặp, nhóm. "Chờ rất lâu …….lễ vật sang cúng giỗ" -Hướng dẫn HS thi đọc diễn cảm. -HS thi đọc diễn cảm trước lớp. -Cả lớp chọn bạn đọc tốt nhất IV. Củng cố , dặn dò : - GV hướng dẫn cho HS nêu nội dung bài. -HS nêu: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn. - GV nhận xét tiết học. - Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc và -HS lắng nghe. kể thật nhiều về ông Giang Văn Minh đời Lê. - Chuẩn bị tiết sau: Tiếng rao đêm. TIẾT 6: CHÍNH TẢ:( Nghe viết) TRÍ DŨNG SONG TOÀN I / Mục tiêu: Viết đúng bài Chính tả (Nghe – viết): trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. -Làm được BT (2) a/b, hoặc (3) a/b, hoặc BT chương trình phương ngữ do GV soạn. -Giáo dục HS tính cẩn thận, tự tin. II / Chuẩn bị: -GV: SGK, 04 tờ giấy khổ to viết sẵn nội dung bài tập 2 a; 2 b. -HS: SGK,vở chính tả III / Hoạt động dạy và học : T/g Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1’ I/ Ổn định lớp: KT sĩ số HS 3’ I/ Kiểm tra bài cũ : -Gọi2 HS lên bảng viết: giữa dòng, giấu, 2 HS lên bảng viết: giữa dòng, tức giận, khản đặc. giấu, tức giận, khản đặc (cả lớp -GV nhận xét, bổ sung. viết nháp). II / Bài mới : 1’ 1 / Giới thiệu bài : GV nêu yêu cầu tiết -HS lắng nghe. 19’ học 2 / Hướng dẫn HS nghe – viết : -GV đọc bài chính tả “Trí dũng song -HS theo dõi SGK và lắng nghe. toàn” -Hỏi : Bài chính tả cho em biết điều gì? -HS phát biểu : Giang Văn Minh khẳng khái khiến vua nhà Minh tức giận , sai người ám hại ông .Vua Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 Lê Thần Tông khóc thương trước linh cửu và ca ngợi ông là anh hùng thiên cổ. -GV đọc bài chính tả 1 lần trước khi viết. -HS lắng nghe. -Hướng dẫn HS viết những từ mà HS dễ -HS viết từ khó trên giấy nháp. viết sai: linh cửu, thiên cổ, Giang Văn Minh, Lê Thần Tông. -GV đọc bài cho HS viết. -HS viết bài chính tả. -GV đọc toàn bài cho HS soát lỗi. - HS soát lỗi . -Chấm chữa bài: +GV chọn chấm 10 bài của HS. +Cho HS đổi vở chéo nhau để chấm. -2 HS ngồi gần nhau đổi vở chéo -GV rút ra nhận xét và nêu hướng khắc nhau để chấm. phục lỗi chính tả cho cả lớp . -HS lắng nghe. 13’ 3 / Hướng dẫn HS làm bài tập : * Bài tập 2a : - 1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2a. -1 HS nêu yêu cầu , cả lớp theo dõi SGK - Cho HS trao đổi theo nhóm đôi . -HS thảo luận theo nhóm. - 4 HS trình bày kết qua trên giấy khổ to. -4 HS lên bảng trình bày kết quả trên tờ giấy . - GV nhận xét, sửa chữa, tuyên dương -HS lắng nghe. HS viết tốt. * Bài tập 3a: -1 HS nêu yêu cầu của bài tập 3b. -1 HS nêu yêu cầu của bài tập. -Cho HS làm vào vở. -HS làm bài tập vào vở. -GV cho HS trình bày kết quả lên bảng -Đại diện nhóm lên bảng trình bày phụ. kết quả. -GV chấm bài, chữa, nhận xét. -Cho 1 HS đọc toàn bài . -1 HS đọc toàn bài. 3’ III/ Củng cố ,dặn dò: -Nhận xét tiết học biểu dương HS học tốt. -HS lắng nghe. -Về nhà kể lại mẫu chuyện vui: “Sợ mèo không biết” cho người thân nghe. -Về xem lại các lỗi viết sai và viết lại cho đúng. -Chuẩn bị bài sau: Nghe – viết : “Hà Nội” TIẾT 7: THỂ DỤC: TUNG VÀ BẮT BÓNG, NHẢY DÂY BẬT CAO. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 I/Mục tiêu: - Thực hiện được động tác tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người (có thể tung bóng bằng một tay, hai tay và bắt bóng bằng hai tay) - Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. - Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ. - Chơi trò chơi"Bóng chuyền sáu". YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. II/Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn.GV chuẩn bi còi, bóng, mỗi em 1dây nhảy. III/Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học) Định PH/pháp và hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 1-2p XXXXXXXX - khởi động xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối. 1-2p XXXXXXXX - Thực hiện động tác chao dây rồi bật nhảy tại chỗ nhẹ 1-2p  nhàng. - Chơi trò chơi"Kết bạn". 2p II.Cơ bản: - Ôn và tung bắt bóng theo nhóm 2-3 người. 5-7p XXXXXXXX Các tổ tập luyện theo khu vực đã qui định, dưới sự XXXXXXXX hướng dẫn của các tổ trưởng.  * Lần cuối tập cho các tổ thi đua với nhau 1 lần. GV biểu dương những tổ có nhiều đôi làm đúng. - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. 6-8p Phương pháp tổ chức tập luyện như trên. - Làm quen nhảy bật cao. 5-7p GV làm mẫu và gingr giải ngắn gọn, sau đó cho HS bật X X thử một lần bằng cả hai chân. X X - Chơi trò chơi"Bóng chuyền sáu". 5-7p X O O X GV cùng HS nhắc lại cách chơi, quy định chơi, sau đó X X cho HS chơi. X X III.Kết thúc: - Đứng tại chỗ thả lỏng tích cực, sau đó cúi gập người, 2-3p XXXXXXXX rung hai vai hít thở sâu. XXXXXXXX - GV cùng HS hệ thống bài, nhận xét đánh giá kết quả 2p  giờ học. - Về nhà ôn động tác tung và bắt bóng. Thứ ba, ngày 21 tháng 01 năm 2014 TIẾT 2: TOÁN: Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (tt) I– Mục tiêu :Giúp HS tiếp tục: - Tính diện tích được một số hình được cấu tạo từ các hình đã học. - Giáo dục HS tự tin,ham học toán. II- Chuẩn bị: 1 - GV: Bảng phụ ghi số liệu như SGK (tr.104- 105). 2 - HS: SGK, vở làm bài. IIICác hoạt động dạy học chủ yếu : T Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh G 1’ 1- Ổn định lớp : KT dụng cụ học tập của HS 3’ 2- Kiểm tra bài cũ : Gọi 2 HS(TB-K) - Để tính diện ta thực hiện 3 bước: - Hãy nêu các bước tính diện tích mảnh + Chia mảnh đất thành các hình cơ đất đã học ở bài trước. bản có công thức tính diện tích. + Xác định số đo của các hình vừa tạo thành. - Nhận xét,sửa chữa . + Tính DT từng hình, tính DT mảnh 3 - Bài mới : đất. 1’ a- Giới thiệu bài : Luyện tập về tính diện tích - HS nghe. 14’ b– Hướng dẫn luyện tập * Giới thiệu cách tính - Gắn bảng phụ có vẽ hình như SGK - HS quan sát. lên bảng. - Giới thiệu: G/S đây là mảnh đất ta -Lắng nghe. phải tính DT trong thực tế; khác ở tiết - Chia mảnh đất thành các hình cơ trước, mảnh đất không được ghi sẵn số bản, đó là hình thang và hình tam đo. giác. - Bước 1 chúng ta cần làm gì? - HS nêu. - Gọi 1 HS nêu cách thực hiện và cách chia. - Mảnh đất được chia thành những hình - Hình thang ABCD và hình tam nào? giác ADE. - GV vẽ nối vào hình đã cho theo câu trả lời của HS . - Muốn tính được diện tích của các - Phải tiến hành đo đạc. hình đó, bước tiếp theo ta phải làm gì? - Ta cần đo đạc những khoảng cách - HS nêu nào? Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 - GV : Trên hình vẽ ta xác định như sau: + Hạ đường cao BM của hình thang ABCD và đường cao EN của tam giác ADE. - Gỉa sử sau khi tiến hành đo đạc, ta có bảng số liệu các kết quả đo như sau; - GV gắn bảng số liệu lên bảng. - H: Vậy bước 3 ta phải làm gì? Hình thang ABCD Hình tam giác ADE Hình ABCDE - Gọi 1 HS nhắc lại các bước khi tiến hành tính DT ruộng đất trong thực tế. * Thực hành 12’ Bài 1: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS nêu các bước giải bài toán. - Cho HS tự làm vào vở, 1 HSTB lên bảng làm. - Gọi HS dưới lớp nhận xét, chữa bài. - GV nhận xét, đánh giá. 6’ Bài 2: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài. - Yêu cầu HS nêu các bước giải bài toán. - Cho HS tự làm vào vở, 1 HSG lên bảng làm. - Gọi HS dưới lớp nhận xét, chữa bài. - GV nhận xét, đánh giá. 3’ 4- Củng cố , dặn dò: - Gọi 1 HS nêu các bước tính diện tích ruộng đất trong thực tế.(TB) - Nhận xét tiết học . - Về nhà hoàn chỉnh bài tập. - Chuẩn bị bài sau :Luyện tập - HS quan sát. - HS nêu - HS đọc. - 1 HSK nêu các bước giải. - HS làm bài. -Cả lớp nhận xét - HS đọc. - 1 HS nêu các bước giải. - HS làm bài. - HS chữa bài . -1 HS nêu. - Nghe. TIẾT 3: TOÁN(ÔN) LUYỆN TẬP TÍNH DIỆN TÍCH CÁC HÌNH ĐÃ HỌC Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 I/ Mục tiêu: -Củng cố lại cách tính diện tích các hình đã học II/Chuẩn bị: -Giáo viên: Đề bài luyện tập, bảng phụ , phiếu bài tập -Học sinh: Ôn kiến thức đã học ở các bài đã học trong tuần III/Các hoạt động dạy và học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Giới thiệu bài -HS nghe 2.Hướng dẫn HS làm các bài tập sau: *Bài 1:Cho hình thang ABCD có kích thước -HS làm theo yêu cầu của cô giáo như hình bên.Tính: a/Diện tích hình thang ABCD b/Diện tích  BEC c/Tỉ số của diện tích tam giác BEC và diện tích hình thang ABED. -Yêu cầu HS vẽ hình, tóm tắt và giải vào vở -Gọi HS chữa bài A B 24m 18m D C H 36m -Nhận xét *Bài 2: Bánh xe bé của 1 máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m . Hỏi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng? -Gọi HS đọc đề bài -Bài yêu cầu ta làm gì? -Cho HS làm bài -Gọi HS chữa bài -Nhận xét 3.Củng cố –dặn dò -Về ôn lại các công thức tính diện tích đã học -Nhận xét giờ học E -1 HS đọc -HS nêu -1 HS lên bảng, lớp làm vào vở -Nhận xét -HS nghe Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 TIẾT 4: TẬP ĐỌC: TIẾNG RAO ĐÊM I.Mục tiêu : -Biết đọc diên cảm bài văn, giọng đọc thay đổi linh hoạt thể hiện được nội dung truyện. -Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh thương bing. (Trả lời được các câu hỏi 1,2,3trong SGK). GDHS Cảm phục hành động xả thân cao thượng của anh thương binh nghèo II.Chuẩn bị: GV: SGK .Tranh ảnh minh hoạ bài học. HS: SGK III.Các hoạt động dạy học: T/ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh G 1’ I.Ổn định:KT sĩ số HS 4' II.Kiểm tra : Gọi 2HS đọc bài & trả lời -2 HS đọc bài Trí dũng song toàn, trả lời - Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào -Vờ khóc than vì không có mặt để để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu giỗ cụ tổ 5 đời ….. . Thăng? -Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh -HS trả lời theo ý mình. là người trí dũng song toàn? -Lớp nhận xét. -GV nhận xét, ghi điểm. III.Bài mới : -HS lắng nghe. 1' 1.Giới thiệu bài :GV nêu yêu cầu tiết học 2.Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài : 11' a/ Luyện đọc : -GV gọi 1 HSK-G đọc bài. -1HS đọc toàn bài. -Cho 4 HS đọc nối tiếp đoạn toàn bài & -4 HS đọc nối tiếp đoạn toàn bài & luyện đọc từ khó. luyện đọc từ khó -Cho 4 HS đọc nối tiếp đoạn lượt 2 và -4 HS đọc nối tiếp đoạn lượt 2 và đọc chú giải đọc chú giải -Cho HS đọc theo cặp -HS đọc theo cặp -Gọi 1HSK đọc toàn bài. -1 HS đọc toàn bài -GV đọc mẫu toàn bài. -HS lắng nghe. 10' b/ Tìm hiểu bài: * Đoạn 1 +2: Cho HS đọc thầm & trả lời - HS đọc thầm&trả lời câu hỏi. câu hỏi. - Tác giả nghe thấy tiếng rao của người -Vào các đêm khuya tĩnh mịch. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 bàn bánh giò vào nhữnglúc nào? Tác giả có cảm giác như thế nào? - Đám cháy xảy ra vào lúc nào? được miêu tả như thế nào? Giải nghĩa từ :tĩnh mịch ,phừng phừng , thảm thiết … Ý :Cảnh bất ngờ của đám cháy . Đoạn còn lại: HS đọc thầm & trả lời câu hỏi. -Ai đã dũng cảm cứu em bé? Con người và hành động của anh có gì đặc biệt? Giải nghĩa từ: đen nhẻm, thất thần … Cảm giác của tác giả: não ruột. - Vào lúc nửa đêm.Tả: Ngôi nhà bốc lửa phừng phừng, tiếng kêu cứu thảm thiết, khung cửa ập xuống, khói bụi mù mịt. - HS đọc thầm&trả lời câu hỏi. -Người bán bánh giò. Anh là một thương binh nặng, chi còn một chân. Anh đã dũng cảm xông vào đám cháy để cứu người. -Chi tiết nào trong câu chuyện gây bất -HS thảo luận cặp và nêu các bất ngờ cho người đọc ? ngờ. Ý: Hành động cao thượng của anh -HS nêu. thương binh 10’ c/ Đọc diễn cảm: -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm . -4HS tiếp nối nhau đọc diễn cảm -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn: bài văn "Rồi từ trong nhà ….một cái chân gỗ". -HS đọc cho nhau nghe theo cặp. -HS luyện đọc cá nhân, cặp, nhóm đoạn Gv ghi trên bảng. -Hướng dẫn HS thi đọc diễn cảm. -HS thi đọc diễn cảm trước lớp. -Lớp nhận xét. -GV nhận xét, khen HS đọc hay. 3' IV. Củng cố , dặn dò : -GV cho HS nêu nội dung bài, ghi bảng. -HS nêu : Ca ngợi hành động xả -GV nhận xét tiết học. thân cao thượng của anh thương -Yêu cầu HS về nhà tiếp tục nhớ câu binh nghèo chuyện và kể nhiều lần. -HS lắng nghe. -Chuẩn bị tiết sau: Lập làng giữ biển TIẾT 7: HĐTT: THỰC HÀNH RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG I. MỤC TIÊU - Dạy trẻ biết rửa tay sạch sẽ - Trẻ có thói quen giữ gìn tay chân sạch sẽ II. CHUẦN BỊ - Xà phòng dùng cho trẻ em Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 - Nước sạch và khăn lau tay III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Lợi ích của việc rửa tay với xà phòng - GV cung cấp cho HS thấy được lợi ích - HS lắng nghe. của việc rửa tay với xà phòng: + Cảm thấy sạch sẽ, thoải mái, tự tin + Giảm 47% nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy, 15 đến 30% nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp + Góp phần tăng trưởng sự phát triển của trẻ + Giảm chi phí khám chữa bệnh ? Khi nào thì chúng ta phải rửa tay - Rửa tay trước khi ăn. - Rửa tay sau khi đi vệ sinh. - Rửa tay khi thấy bẩn. II. Quy trình rửa tay với và phòng: -HS nêu quy trình rửa tay với xà phòng. (Gồm 6 bước) 1. Làm ướt hai bàn tay dưới vòi nước sạch hoặc dùng gáo sạch để múc nước dội ướt tay. Lấy dung dịch xà phòng vào lòng bàn tay (hoặc xoa xà phòng bánh vào lòng bàn tay). Chà sát hai lòng bàn tay vào nhau. 2. Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuốn và xoay lần lượt từng ngón của bàn tay kia và ngược lại. 3. Dùng lòng bàn tay này chà sát chéo lên mu bàn tay kia và ngược lại. 4. Dùng đầu ngón tay của bàn tay này miết vào kẽ giữa các ngón của bàn tay kia và ngược lại. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 5. Chụm 5 đầu ngón tay của tay này cọ vào lòng bàn tay kia bằng cách xoay đi, xoay lại. 6. Xả cho tay sạch hết xà phòng dưới nguồn nước sạch. Lau khô tay bằng khăn hoặc giấy sạch. - HS thực hành rửa tay với xà phòng. 3. Củng cố - dặn dò - Cho HS nhắc lại lợi ích của việc rửa tay - 1HS nêu với xà phòng. - Yêu cầu HS thực hành rửa tay với xà - HS về nhà thực hành. phòng: + Rửa tay trước khi ăn. + Rửa tay sau khi đi vệ sinh. + Rửa tay khi thấy bẩn. TIẾT 8: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN I.Mục tiêu: -Làm được BT1,2 -Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân theo yêu cầu của BT3. - Giáo dục HS ý về nghĩa vụ, quyền lợi, ý thức công dân. II.Chuẩn bị: GV: -Bút dạ + 4 tờ giấy khổ to viết theo cột dọc các từ trong BT 1 + băng dính. -Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2. HS: SGK III.Các hoạt động dạy học: T/G Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ I.Ổn định:KTDCHT -bày DCHT lên bàn 3' II.Kiểm tra : -Kiểm tra 2HS nêu kết quả bài tập 2&3 ở -HS làm miệng BT 2,3 của tiết tiết trước. trước -GV nhận xét, ghi điểm. -Lớp nhận xét. III.Bài mới : Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 1' 11' 11’ 1.Giới thiệu bài :GV nêu yêu cầu tiết học 2. Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài 1 :GV Hướng dẫn HS Làm Bt 1. -Phát phiếu tên giấy khổ to cho HS viết lên -GV nhận xét, chốt lời giải đúng: nghĩa vụ công dân quyền công dân ý thức công dân bổn phận công dân trách nhiệm công dân công dân gương mẫu công dân danh dự danh dự công dân Bài 2 : -GV Hướng dẫn HS làm BT2. -Theo dõi và giúp HS thi. 10’ 3' -GV nhận xét, chốt lời giải đúng. Bài 3 : -GV Hướng dẫn HS làm BT3. -HS lắng nghe. -HS đọc lướt &đọc câu hỏi. -HS làm bài theo cặp. -Dán phiếu đã làm lên bảng + nêu kết quả. -Nhận xét, chốt ý. -HS đọc yêu cầu Bt2. Lớp đọc thầm. -Làm theo nhóm. -Nhóm lên bảng thi làm đúng, nhanh bài -Lớp nhận xét bổ sung. -HS đọc yêu cầu bài 3. Lớp đọc thầm. -Làm theo nhóm, viết vào vở bài tập. -Nối tiếp nhau đọc trước lớp. -Lớp nhận xét. -GV nhận xét, ghi điểm cho HS. -Chọn đoạn hay nhất. -HS nêu. IV. Củng cố , dặn dò : -GV hướng dẫn HS nêu nội dung bài, ghi bảng -GV nhận xét tiết học. -HS lắng nghe. -Yêu cầu HS về nhà tiếp tục mở rộng vốn từ và tập sử dụng đúng. -Chuẩn bị tiết sau: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Thứ tư, ngày 22 tháng 01 năm 2014 Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 TIẾT 1: TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I– Mục tiêu: -Tìm một số yếu tố chưa biết của hình đã học. -Vận dụng giải các bài toán có ND thực tế. - Giáo dục HS tự tin,ham học toán. II- Chuẩn bị: 1 - GV: Bảng phụ, SGK. 2 - HS: SGK , vở làm bài. III-Các hoạt động dạy học chủ yếu: T Hoạt động giáo viên G 1’ I- Ổn định lớp : KTDCHT 3’ II- Kiểm tra bài cũ : - Gọi 1 HS(K) nêu các bước tính diện tích mảnh đất trong thực tế. - Nhận xét,sửa chữa. 3 - Bài mới : 1’ a- Giới thiệu bài : Luyện tập chung b– Hướng dẫn luyện tập: 16’ Bài 1: Gọi 1 HS đọc đề bài. - Yêu cầu gạch 1 gạch dưới dữ kiện và gạch 2 gạch dưới y/c của đề bài. - Bài tập yêu cầu gì? Hoạt động học sinh - Bày DCHT lên bàn - 1HS nêu. - HS nghe. -HS đọc đề. -HS thực hiện. - Tính độ dài đáy của hình tam giác biết diện tích và chiều cao. - Viết công thức tính diện tích hình tam - S = (a x h) : 2 giác? - Cho HS dựa vào công thức, làm bài; 1 -HS làm bài. HS lên bảng làm. - Gọi vài HS nhắc lại, ghi bài giải vào - 2 HS nhắc lại. vở. 15’ Bài 3: Gọi 1 HS đọc đề bài. HS đọc đề bài - Gắn hình minh họa lên bảng. - HS quan sát. - Từ tâm hai đường tròn, kẻ đường kính - HS quan sát. AD và BC như hình vẽ. - Gọi 1 HS lên tô đỏ sợi dây nối hai - HS thực hiện yêu cầu. bánh xe ròng rọc. - Độ dài sợi dây bằng tổng độ dài của - Của AB, DC và 2 nửa đường tròn những cạnh nào? đường kính AD và BC. - Có nhận xét gì về 2 đoạn thẳng AB và - Bằng nhau và bằng 3,1m. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 4’ DC? - Vậy độ dài của sợi dây được tính như - Bằng 2 lần khoảng cách giữa 2 thế nào? trục và chu vi của đường tròn đường kính AD (hoặc BC). - Cho HS làm bài vào vở, 1làm vào bảng - HS làm bài. phụ. - Gọi HS nhận xét; GV nhận xét, đánh giá. 4- Củng cố, dặn dò : - Gọi HS phát biểu quy tắc tính chu vi - 2 HS nêu. hình tròn khi biết đường kính. -HDBTVN: Bài 2/SGK. - Nhận xét tiết học . -Lắng nghe - Về nhà hoàn chỉnh bài tập. - Chuẩn bị bài sau: Hình hộp chữ nhật, hình lập phương. TIẾT 2: TIẾNG VIỆT (ÔN): LUYỆN TẬP VỀ TỪ LOẠI. I.MỤC TIÊU. - Củng cố về từ loại trong câu. - Viết đoạn văn ngắn có sử dụng các từ loại đã cho. - Giúp HS có ý thức học tốt. II. ĐỒ DÙNG: Hệ thống bài tập. III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ôn định: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài. - GV cho HS đọc kĩ đề bài. - HS đọc kĩ đề bài. - Cho HS làm bài tập. - HS làm bài tập. - Gọi HS lần lượt lên chữa bài - HS lần lượt lên chữa bài - GV giúp đỡ HS chậm. - GV chấm một số bài và nhận xét. Bài tập 1: H: Chọn câu trả lời đúng nhất: a) Là sự phân chia từ thành các loại Lời giải: Đáp án C nhỏ. b) Là các loại từ trong tiếng Việt. c) Là các loại từ có chung đặc điểm ngữ Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B Giáo án lớp 5 - Năm học: 2014 – 2015 pháp và ý nghĩa khái quát( như DT, ĐT, TT). Bài tập 2: Tìm DT, ĐT, TT trong đoạn văn sau: Nắng rạng trên nông trường. Màu xanh mơn mởn của lúa óng lên cạnh màu xanh đậm như mực của những đám cói cao. Đó đây, Những mái ngói của nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy nghiền cói…nở nụ cười tươi đỏ. Bài tập 3: Đặt câu với các từ đã cho: a) Ngói b) Làng c) Mau. 4. Củng cố dặn dò. - GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau. Lời giải: - Danh từ: Nắng, nông trường, màu, lúa, màu, mực, cói, nhà hội trường, nhà ăn, nhà máy, cói, nụ cười. - Động từ: Nghiền, nở. - Tính từ: Xanh, mơn mởn, óng, xanh, cao, tươi đỏ. Ví dụ: a) Trường em mái ngói đỏ tươi. b) Hôm nay, cả làng em ra đồng bẻ ngô. c) Trồng bắp cải không nên trồng mau cây. - HS lắng nghe và thực hiện. TIẾT 4 : ĐẠO ĐỨC: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG ) EM (T1) I. Mục tiêu: - Bước đầu biết vai trò quan trọng của UBND xã ( phường ) đối với cộng đồng. - Kể được một số công việc của UBNDxã ( phường ) đối với trẻ em trên địa bàn. - Biết được trách nhiệm của mỗi người dân là phải tôn trọng UBN xã (phường). - Có ý thức tôn trọng UBN xã (phường). II. Chuẩn bị: - GV: SGK Đạo đức 5 - HS: SGK Đạo đức 5 III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Em đã và sẽ làm gì để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giày đẹp? - Nhận xét, ghi điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Tôn trọng UBND phường, xã (Tiết 1). 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Học sinh thảo luận truyện “Đến uỷ ban nhân dân phường”. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát - Học sinh trả lời. - Học sinh lăng nghe. Hoạt động nhóm bốn. Bùi Sinh Huy - Trường Tiểu học Hợp Thanh B
- Xem thêm -