Tài liệu Giáo án lớp 1 trọn bộ năm học 2014 - 2015 full

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 262 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUAÀN 1 Thöù HAI 25/8 BA 26/8 TÖ 27/8 NAÊM 28/8 SAÙU 29/8 Moân Tieát CHAØO CÔØ HOÏC VAÀN HOÏC VAÀN TOAÙN MÓ THUAÄT ÑAÏO ÑÖÙC HOÏC VAÀN HOÏC VAÀN HOÏC VAÀN HOÏC VAÀN THEÅ DUÏC TOAÙN HOÏC VAÀN HOÏC VAÀN TNXH TOAÙN AÂM NHAÏC HOÏC VAÀN HOÏC VAÀN THUÛ COÂNG 1 1 2 1 1 1 3 4 5 6 1 2 7 8 1 3 1 9 10 1 TOAÙN S H L Ngày soạn: 23/8 Tieát: 1 4 1 Teân baøi daïy OÅn ñònh toå chöùc OÅn ñònh toå chöùc Tieát hoïc ñaàu tieân Xem tranh thiếu nhi vui chơi Em laø học sinh lớp Một (Tieát 1) Caùc neùt cô baûn Caùc neùt cô baûn Baøi 1: e Luyeän taäp Làm quen. Trò chơi “Dệt các con vật có hại” Nhieàu hôn, ít hôn Baøi 2:b Luyeän taäp Cô theå chuùng ta Hình vuoâng, hình troøn Học hát : Bài “ Quê hương tươi đẹp” Baøi 3: daáu ( ´ ) Luyeän taäp Giôùi thieäu moät soá loaïi giaáy bìa vaø duïng cuï Thuû coâng Hình tam giaùc Sinh hoaït chuû nhieäm lôùp Thứ hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014 CHÀO CỜ TUẦN 1 ------------------------------------------ Tieát: 2 + 3 Học vần Tiết PPCT: 1+2 ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP VÀ XÂY DỰNG NỀ NẾP LỚP I/ MỤC TIÊU Ổn định tổ chức lớp Bầu cán sự lớp Kiểm tra đồ dùng của học sinh II/ CHUẨN BỊ Gv: giáo án Hs: Đồ dùng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động của thầy 1/ Ổn định tổ chức 2/ KTBC 3/ Bài mới GTB ghi tựa đề * Gv phân chia cán sự lớp: Bầu lớp trưởng, lớp phó Hoạt động của trò - Hs hát - Hs nhắc lại Nội dung điều chỉnh Chuyên 2648 KNS TKNL học tập, các tổ trưởng * Gv kiểm tra đồ dùng học tập của hs như sgk, bảng - Hs trưng bày đồ dùng con, bảng cài, đồ dùng học tập. * Gv nêu nề nếp ngồi học trong lớp: ngồi học ngay ngắn, không nói và làm việc riêng trong giờ học, không chạy lung tung trong lớp, hăng hái phát biểu ý kiến, không ăn bánh kẹo khi đang học bài. * Quy định nội quy ra vào lớp như giờ tan học, giờ vào học * Vệ sinh lớp học sạch sẽ: không xả rác trong và ngoài lớp học, không vẽ bậy lên tường. * Nhắc các em khi ra ngoài phải xin phép * Gv cho Hs thời khóa biểu - Hs nhận thời khóa biểu * Nêu quy học bài cũ: về nhà phải viết bài, đọc bài thật nhiều * Giữ gìn sách vở sạch sẽ, không làm sách vở nhàu nát, không vẽ bậy lên vở sgk, đóng bọc sách vở lại dán nhãn ghi tên. Nghỉ giữa tiết * Cho Hs tự giới thiệu tên của mình với các bạn trong - Hs lên giới thiệu tên lớp * Gọi cán sự lớp đứng lên trước lớp * Gv giới thiệu lại cho các bạn cả lớp biết * Gv tổ chức văn nghệ cho Hs: múa hát trò chơi 4/ Củng cố: Gv nhắc lại nội dung bài - Hs nhắc lại nội dung bài học Gv liên hệ thực tế 5/ Dặn dò: Về nhà chuẩn bị bài sau GvNX tiết học -----------------------------------------Tieát: 4 Toán Tiết PPCT: 1 TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN I/ MỤC TIÊU : Tạo không khí vui vẻ trong lớp học Hs tự giới thiệu về mình Bước đầu làm quen sgk, đồ dùng học tập, các hoạt động trong giờ học toán II/ CHUẨN BỊ Gv: BĐD, giáo án Hs: sgk, BĐD III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn định tổ chức - Hs hát 2/ KTBC: 3/ Bài mới: GTB ghi tựa đề - Hs nhắc lại a/ hoạt động 1: * HDHs sử dụng sgk - Cho Hs mở sgk rồi giới thiệu về cuốn sgk - Hs mở sgk - HDHs xem từng phần trong bài học - HDHs mở sgk: cho Hs lật từng trang rồi giới thiệu - Hs mở từng trang sgk từng trang cho Hs biết - Gv nhắc Hs cách giữ gìn sgk b/ hoạt động 2: - HDHs làm quen 1 số hoạt động học: học theo nhóm, học theo hình thức thi đua theo nhóm - Cho Hs hoạt động theo nhóm: quan sát tranh ảnh ở bài học đầu tiên - Gọi Hs nhìn tranh nêu tên đồ dùng học tập - Hs nêu đồ dùng học toán - Gv NX tuyên dương Nghỉ giữa tiết c/ Hoạt động 3: - Gv giải thích cho Hs biết sau khi học toán xong các em cần đạt được + Biết đọc, đếm, viết số + Làm được các phép tính cộng, trừ + Nhìn tranh nêu được bài toán + Nhìn tranh tự viết phép tính + Giải được các bài toán đố + Biết xem lịch + Biết xem đồng hồ + Biết sử dụng thước đo độ dài d/ Hoạt động 4 - Gv giới thiệu bộ đồ dùng học toán: que tính, bảng con, bộ xếp hình, thước, sgk, vở trắng, đồng hồ - Gọi Hs nêu đồ dùng của mình - Hs giới thiệu bộ đồ dùng học toán - Gv NX tuyên dương 4/ Củng cố: Gv hệ thống lại bài học - Hs nhắc lại Gv liên hệ giáo dục 5/ Dặn dò: Về nhà xem lại bài chuẩn bị bài sau Gv NX tiết học -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 24/8 Thứ ba, ngày 26 tháng 8 năm 2014 Tieát: 1 MĨ THUẬT Tiết PPCT: 1 Chuyên trách -----------------------------------------Tieát: 2 ĐẠO ĐỨC Tiết PPCT: 1 Em laø học sinh lớp Một (Tieát 1) I/ MỤC TIÊU : Hs bieát: - Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học - Biết tên trường, lớp, tên thầy cô giáo, 1 số bạn bè trong lớp - Bước đầu biết giới thiệu tên mình những điều mình thích trước lớp - Hs vui vẻ phấn khởi đi học, biết yêu quý thầy cô giáo * Hs khá giỏi biết về quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt Biết tự giới thiệu về bản thân 1 cách mạnh dạn  GDKNS: KN tự giới thiệu về bản thân. KN thể hiện sự tự tin trước đông người. KN lắng nghe tích cực. KN trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về ngày đầu tiên đi học, về trường, lớp, thầy giáo, cô giáo, bạn bè…  2648: không yêu câu hs quan sát tranh và kể lại nội dung câu chuyện theo tranh Không có chứng cứ II/ CHUẨN BỊ: GV : tranh, giáo án HS: vở bài tập đạo đức III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn định tổ chức Hs hát 2/ Bài cũ: 3/ Bài mới: Giới thiệu bài ghi tựa đề Hs nhắc lại a/ Hoạt động 1: Làm bài tập 1: *Mục tiêu: giúp Hs biết tự giới thiệu tên mình và nhớ tên các bạn trong lớp, biết trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi học. GDKNS: thể hiện sự tự tin trước đông người. * Vòng tròn giới thiệu tên - Gv nêu luật chơi - Gv hd hs cách chơi - Gv gọi hs đại diện lên chơi Hs đại diện lên chơi * Sau khi chơi xong gv cho hs thảo luận số câu hỏi sau : - Trò chơi giúp em điều gì ? - Em có thấy sung sướng, tự hào khi tự giới thiệu tên với các bạn khi nghe các bạn giới thiệu tên mình không ? - Gọi hs đứng lên trả lời câu hỏi Hs lên trả lời - Gv nhận xét tuyên dương * Gv kết luận Nghỉ giữa tiết b/ Hoạt động 2 : Làm bài tập 2 Mục tiêu: GDKNS tự giới thiệu về bản thân. - Gv nêu yêu cầu : hãy giới thiệu với bạn bên cạnh những điều em thích - Cho Hs tự giới thiệu theo cặp Hs giới thiệu bạn ngồi bên cạnh - Gv gọi một số Hs lên tự giới thiệu trước lớp Hs lên giới thiệu trước lớp - Gv hỏi cả lớp: Những điều bạn thích có giống Hs trả lời như các em thích không? * Gv kết luận c/ Hoạt động 3 : Làm bài tập 3 *Mục tiêu: GDKNS: KN trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về ngày đầu tiên đi học, về trường, lớp, thầy giáo, cô giáo, bạn bè… * Gv nêu yêu cầu: hãy kể về ngày đầu tiên đi học của em theo câu hỏi sau: - Em đã mong chờ chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi Hs trả lời học ntn ? - Bố mẹ và mọi người trong gia đình đã chuẩn bị Quần áo sách vở, bảng.... cho em những gì ? - Em có thấy vui khi mình là hs lớp 1 không ? Em rất vui * Gv kết luận 4/ Củng cố: Gv hệ thống lại bài học Hs nhắc lại nội dung bài Gv liên hệ thực tế 5/ Dặn dò: Về xem lại bài chuẩn bị bài sau Gv nhận xét tiết học -----------------------------------------Tieát: 3 + 4 Học vần Tiết PPCT: 3+4 Caùc neùt cô baûn I, Muïc tieâu: - Hs nhaän bieát caáu taïo caùc neùt cô baûn, bieát gheùp caùc neùt ñeå taïo thaønh aâm, ghi aâm. - Hs ñoïc vieát ñöôïc caùc neùt cô baûn. - Reøn kó naêng ñoïc ñuùng II, Ñoà duøng daïy hoïc: Caùc neùt cô baûn maãu. III, Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1, OÅn ñònh: 2, Baøi cuõ: Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh - nhaän xeùt. 3, Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi - ghi töïa. Gv: Ghi caùc neùt, höôùng daãn caùch ñoïc, caùch vieát. Hoïc sinh ñoïc caùc neùt: + Neùt ngang. ( - ) + Neùt xieân phaûi. ( / ) + Neùt xieân traùi. (\ ) + Neùt thẳng. ( | ) + Neùt moùc xuoâi. + Neùt moùc ngöôïc. ( ) + Neùt moùc 2 ñaàu. ( ) + Neùt cong trái. ( C ) + Neùt cong phải. ( ) + Neùt cong kín. ( o ) + Neùt khuyeát treân.( ) + Neùt khuyeát döôùi.( ) + Neùt haát thaét ñaàu. ( ) Cho hoïc sinh laàn löôït vieát caùc neùt cô baûn vaøo baûn con, vieát vaøo vôû. Gv chaám ñieåm – nhaän xeùt. 4, Cuûng coá: Hoïc sinh ñoïc laïi baøi. 5, Daën doø: Ñoïc vieát laïi baøi ôû nhaø -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 25/8 Thứ tư, ngày 27 tháng 8 năm 2014 Tieát: 1+ 2 Học vần Tiết PPCT: 5 + 6 e I, Muïc tieâu: - Nhaän bieát chöõ e vaø aâm e. - Traû lôøi 2 ñeán 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong saùch giaùo khoa. (Giảm mốt số câu hỏi khó) - Hoïc sinh khaù gioûi luyeän noùi 4 ñeán 5 caâu xoay quanh chuû ñeà hoïc taäp qua caùc böùc tranh trong SGK. II, Ñoà duøng daïy hoïc: Gv: Tranh minh hoaï. Hs: Baûng con – baûng caøi. III, Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1, OÅn ñònh: 2, Baøi cuõ: Goïi vaøi hoïc sinh ñoïc caùc neùt cô baûn. 3, Baøi môùi: Hoạt động của thầy a, Giôùi thieäu baøi ghi töïa. b, Giôùi thieäu aâm: e Cho hoïc sinh xem tranh. Caùc tranh naøy veõ ai vaø veõ gì? Gv: Caùc tieáng ñoù ñeàu coù chung aâm e. Ghi vaø höôùng daãn phaùt aâm e. Höôùng daãn phaùt aâm ñoïc aâm e nhieàu laàn. c, Höôùng daãn vieát baûng con aâm: e. Gv nhaän xeùt. Tieát 2: Luyeän taäp a, Luyeän ñoïc. Cho Hs ñoïc laïi tieát 1. Gv uoán naén, söûa sai. c, Höôùng daãn vieát vaøo vôû. Kiểm tra - Đánh giá, nhận xét d, Luyeän nghe, noùi: Cho Hs xem tranh vaø ñaët caâu hoûi: - Gv gắn từng tranh lên bảng rồi hỏi: + Các con vật đang làm gì? Hoạt động của trò - Hs nhaéc laïi. - Hs môû SGK Xem tranh. - Hs traû lôøi. - Hs ñoïc aâm e (cn – n - l) - Vieát baûng con chöõ ghi aâm e. - Hs ñoïc laïi aâm e. - Hs vieát vaøo vôû. - Hs môû SGK xem tranh. - Hs traû lôøi (Hoïc sinh khaù gioûi). + Coù 5 böùc tranh + EÁch, gaáu, chim, deá + Chim caùc chim con hoùt, deá daïy caùc con ñaøn, caùc chuù eách thì ñoïc baøi, thaày gaáu ñang daïy hoïc - Gioáng nhau: Ñeàu cuøng hoïc baøi - Gaáu - GVKL từng tranh - Gv keát laïi: Moïi con vaät xung quanh chuùng ta ñeàu hoïc, chuùng ta cuõng phaûi hoïc, chaêm hoïc, caùc em coù ñoàng yù khoâng? 4, Cuûng coá : Hoïc sinh ñoïc laïi toaøn baøi, lieân heä giaùo duïc. 5, Daën doø: Ñoïc baøi, xem baøi 2 aâm b -----------------------------------------Tieát: 3 THỂ DỤC Tiết PPCT: 1 Làm quen Trò chơi “Diệt các con vật có hại” I. MUÏC TIEÂU: - Böôùc ñaàu bieát ñöôïc moät soá noäi quy taäp luyeän cô baûn.bieát laøm theo GV chænh söûa trang phuïc goïn gaøng khi taäp luyeän. - Böôùc ñaàu bieát caùch chôi troø chôi.Yeâu thích boä moân TDTT. II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN: - Trong lôùp hoïc hoaëc ngoaøi saân tröôøng. - GV chuaån bò 1coøi,tranh aûnh moät soá con vaät (Coù lôïi vaø coù haïi). III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP: Hoạt động của giáo viên Hoạt động Thời gian của trò × 1.Phaàn môû ñaàu: (6-10’) × - Gv taäp hôïp lôùp thaønh 2-4 haøng doïc (moãi haøng 1 × toå), sau ñoù cho quay thaønh haøng ngang. Phoå bieán noäi dung yeâu caàu baøi hoïc. - Ñöùng voã tay vaø haùt. Giaäm chaân taïi choã ñeám to theo nhòp 1-2,1-2,… 2. Phaàn cô baûn. (18-22’) (4-5’) - Bieân cheá toå taäp luyeän, choïn caùn söï boä moân : × + Choïn caùn söï boä moân laø lôùp tröôûng, coù söùc khoûe × toát thoâng minh, nhanh nheïn. Coù khaû naêng laøm maãu × caùc ñoäng taùc toát. (6-8’) - Phoå bieán noäi quy taäp luyeän : + Phaûi taäp hôïp ngoaøi saân döôùi söï ñieàu khieån cuûa caùn söï lôùp. + Trang phuïc goïn gaøng neân ñi deùp coù quai haäu, hoaëc giaøy, khoâng ñi deùp. + Baét ñaàu giôø hoïc cho ñeán keát thuùc tieát hoïc,ai muoán ra ngoaøi phaûi xin pheùp. Khi Gv ñoàng yù môùi ñöôïc ra,vaøo lôùp. (8-10’) -Troø chôi “ Dieät con vaät coù haïi”: Gv neâu teân troø chôi, hoûi xem hoïc sinh phaân bieät ñöôïc con vaät naøo coù lôïi con vaät nào coù haïi. Gv neâu teân moät soá con vaät cho Hs laøm quen daàn vôùi troø chôi. 3.Phaàn keát thuùc: (4 - 6’) - Ñöùng voã tay vaø haùt. - Gv cuøng Hs heä thoáng baøi. - Gv nhaän xeùt giôø hoïc giao baøi taäp veà nhaø. 3 laàn - Gv xuoáng lôùp hoâ lôùp “ Theå duïc…!”, Hs hoâ to “Khoûe!”. -----------------------------------------Tieát: 4 Toán Tiết PPCT: 2 NHIỀU HƠN, ÍT HƠN I/ MỤC TIÊU: - Hs biết so sánh của 2 nhóm đồ vật. - Biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn khi so sánh về số lượng. II/ CHUẨN BỊ Gv: BĐD, giáo án Hs: BĐD, SGK III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động của thầy × × × × × × × × × ° (GV) × × × × × × ° (GV) ° (GV) Hoạt động của trò × × × 1/ Ổn định tổ chức 2/ KTBC: - Gọi Hs kể tên 1 số bộ đồ dùng học toán - Gv nhận xét đánh giá tuyên dương 3/ Bài mới: GTB ghi tựa đề * Hướng dẫn Hs so sánh số lượng cốc với số lượng thìa - Gv đặt cứ 1 cái cốc ứng với 1 cái thìa rồi hỏi: + Các em có thấy cái nào thừa ra, cái nào thiếu - Gv kết luận: số cốc nhiều hơn số thìa, số thìa nhiều hơn số cốc * Hướng dẫn Hs so sánh số lượng chai với số lượng nắp chai: - Gv đặt cứ 1 cái chai ứng với 1 cái nắp chai rồi hỏi - Cái nào nhiều hơn, ít hơn - Hs hát - Hs lên nêu tên đồ dùng - Hs nhắc lại - Cái ca nhiều hơn cái thìa - Cái chai ít hơn cái nắp chai, cái nắp chai nhiều hơn cái chai Nghỉ giữa tiết - Cho Hs so sánh số lượng con thỏ với số lượng củ cà - Con thỏ nhiều hơn củ cà rốt, củ cà rốt ít hơn con rốt trong sgk rồi hỏi; thỏ + Con thỏ so với củ cà rốt ntn ? - Cho Hs so sánh số lượng nồi với số lượng nắp nồi + Số lượng nồi với số lượng nắp nồi ntn? - Cho Hs so sánh số lượng phích cắm điện,với số - Hs trả lời lượng ổ cắm điện + Số lượng phích cắm điện,với số lượng ổ cắm điện ntn ? * Cho Hs so sánh 1 số bạn trai với 1 số bạn gái trong lớp rồi hỏi số lượng số bạn trai so với số lượng bạn gái ntn ? * Cho Hs so sánh 1 số que tính với 1 số cái thước rồi - Hs lên thực hành hỏi số lượng que tính so với số lượng cái thước ntn? - Gọi Hs thực hành rồi trả lời - 3 đội đại diện lên chơi - Gv NX tuyên dương 4/ Củng cố: Gv tổ chức trò chơi: nhiều hơn, ít hơn Gv liên hệ thực tế 5/ Dặn dò: Về nhà xem lại bài chuẩn bị bài sau Gv nhận xét tiết học -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 26/8 Thứ năm, ngày 28 tháng 8 năm 2014 Tieát: 1 + 2 Học vần Tiết PPCT: 5+6 b I, Muïc tieâu: - Nhaän bieát chöõ b vaø aâm b. - Ñoïc ñöôïc: be. (Giảm mốt số câu hỏi khó) - Traû lôøi 2 ñeán 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong saùch giaùo khoa. II, Ñoà duøng daïy hoïc: Gv: Tranh + baûng caøi. Hs: Baûng con + baûng caøi. III, Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1, OÅn ñònh: 2, Baøi cuõ: Hs ñoïc vieát e. 3, Baøi môùi: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a, Giôùi thieäu baøi ghi töïa: Hs nhaéc laïi töïa baøi. b, Giôùi thieäu aâm: b Gv ñính tranh. Hs xem tranh. Chæ töøng tranh vaø hoûi Tranh naøy veõ gì ? Hoïc sinh traû lôøi. Nhöõng tieáng ñoù coù aâm b ñöùng ñaàu. Gv toâ maøu, phaùt aâm maãu b. Cho hs caøi. Hs caøi. Ñoïc: (Cn - N - L) Coù aâm b muoán coù tieáng be ta theâm aâm gì ? Cho Hs traû lôøi. hs caøi. Caøi ñoïc (Cn – N - L) c, Höôùng daãn vieát baûng con: e b Hs vieát: e be Tieát 2: Luyeän taäp a, Luyeän ñoïc: Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi tieát 1 Ñoïc e, be. b, Cho hoïc sinh vieát vôû taäp vieát : Kiểm tra - Đánh Vieát vôû taäp vieát. giá, nhận xét c, Luyeän noùi: Môû SGK xem tranh. + Con gì đang đọc bài ? Chú chim và chú voi + con gì đamg viết chữ e? Chú gấu + Ai đang kẻ vở? Em gái + Ai đang xếp mô hình? 2 bạn gái + Gọi hs so sánh giữa các tranh? Hs trả lời - GVKL từng tranh * Gv choát laïi Troø chôi: “beù coù bi”: gaïch döôùi aâm vöøa hoïc. IV, Cuûng coá: Hoûi noäi dung baøi. Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi. V, Daën doø: Ñoïc baøi, xem baøi – daáu saéc. -----------------------------------------Tieát: 3 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI Tiết PPCT: 1 CƠ THỂ CHÚNG TA I/ MỤC TIÊU - Hs biết: Nhận ra 3 phần chính của cơ thể: đầu mình chân tay và 1 số bộ phận bên ngoài như, tóc tai, mắt mũi miệng, lưng bụng - Hs khá giỏi: Phân biệt được bên phải, bên trái cơ thể II/ CHUẨN BỊ GV : tranh ,giáo án HS : SGK III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn định tổ chức Hs hát 2/ KTBC : 3/ Bài mới : GTB ghi tựa đề Hs nhắc lại a/ Hoạt động 1: * Mục tiêu : Gọi đúng tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể - Cho hs hoạt động theo cặp với ND hình 1 ( trang 4 – Hs hoạt động theo cặp SGK) - Gọi hs đại diện lên trả lời Hs trả lời - GVNX tuyên dương rút ra KL b/ Hoạt động 2 : * Mục tiêu : HS biết cơ thể chúng ta gồm 3 phần chính Hs hoạt động theo nhóm - Cho hs theo hoaït ñoäng theo nhóm với nội dung hình 2 ( trang 5-SGK) Hs trả lời - Gọi hs đại diện lên trả lời Hs lên bắt chước - Gọi hs lên bắt chước từng động tác trong tranh - GVKL Nghỉ giữa tiết c/ Hoạt động 3 : * Mục tiêu :Gây hứng thú rèn luyện thân thể cho hs Hs làm theo cô - b1 : dạy hs hát bài : “ cúi mãi.........mệt mỏi” - b2: GV vừa hát vừa làm từng động tác Hs lên làm trước lớp - b3 : Gọi hs lên thực hành trước lớp - GVKL 4/ Củng cố : GV tổ chức trò chơi : “ ai nhanh, ai đúng” - Gọi hs đại diện lên chơi Hs đại diện lên chơi GVNX tuyên dương 5/ Dặn dò : về xem lại bài chuẩn bị bài sau GVNX tiết học -----------------------------------------Tieát: 4 Toán Tiết PPCT: 3 HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN I/ MỤC TIÊU: Hs biết: Nhận biết được hình vuông hình tròn nói đúng tên hình Bài 4 (dành cho hs khá giỏi) II/ CHUẨN BỊ: Gv: mẫu hình, giáo án Hs: sgk, bộ đồ dùng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn định tổ chức - Hs hát 2/ KTBC Gv kiểm tra bài nhiều hơn, ít hơn - 2Hs lên trả lời Kiểm tra - Đánh giá, nhận xét - Hs nhắc lại 3/ Bài mới: GTB ghi tựa đề * GT hình vuông - Gv giơ hình vuông có màu đỏ và nói: đây là hình vuông - Hs nhắc lại Hình vuông - Gọi Hs nhắc lại hình vuông - Hình vuông - Gv giơ hình màu khác nhau hỏi: đây là hình gì? - Hs tìm và đọc Hình vuông - Cho Hs lấy từ BĐD và gọi hs đọc tên hình - Hs trả lời - Gv gắn hình trong sgk hỏi: những đồ vật nào có hình vuông - GvKL - Hs trả lời * GTHT (Quy trình tương tự như hình vuông) Nghỉ giữa tiết * Hs thực hành 1. Tô màu - Cho Hs tô màu hình vuông vào sgk - Hs tô màu vào sgk 2. Tô màu - ChoHs tô màu hình tròn vào sgk - Hs tô màu vào sgk 3. Tô màu - Cho Hs tô màu khác nhau giữa Hình vuông, Hình - Hs tô màu vào sgk tròn vào sgk 4. Làm thế nào để có các hình vuông (dành cho Hs khá giỏi) + ChoHs nối hình vuông vào sgk - Hs nối Hình vuông trong sgk 4/ Củng cố: Gv hệ thống lại nội dung bài - Hs nhắc lại nội dung bài Gv liên hệ thực tế 5/ Dặn dò: Về xem lại bài chuẩn bị bài sau. Gv nhận xét tiết học -----------------------------------------Tieát: 5 Âm nhạc Tiết PPCT: 1 HỌC HÁT : BÀI “ QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP I/ MỤC TIÊU: - Biết hát theo giai điệu và lời ca - Biết vỗ tay theo bài hát * Hs khaù gioûi: Biết gõ đệm theo bài hát II/ CHUẨN BỊ Gv: thanh phách, giáo án Hs: thanh phách III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. OÅn ñònh lôùp. - Khôûi ñoäng gioïng: Gv khôûi ñoäng gioïng cho Hs baèng aâm: Mì-mi-mí mi- Maø-ma-maù-ma-maø. Moãi laàn leân nöûa cung. - Giôùi thieäu noäi dung vaø hoaït ñoäng. Hoạt động của thầy 2/ KTBC: 3/ Bài mới: GTB ghi tựa đề a/ Hoạt động 1: - Gv hát mẫu 1 lần - Cho Hs đọc lời ca theo móc xích - Trước khi hát cho Hs lấy giọng ở tiết trước - Dạy Hs hát từng câu theo móc xích - Cho Hs hát thi đua theo dãy - Gv sửa sai cho Hs Nghỉ giữa tiết b/ Hoạt động 2: - Gv cho Hs hát và vỗ tay theo phách Hoạt động của trò - Hs hát - Hs nhắc lại - Cả lớp đọc lời ca - Cả lớp hát - 3 dãy hát - Cả lớp hát và vỗ tay Quê hương em biết bao tươi đẹp * * * * Đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây * * * * Khi mùa xuân thắm tươi đang trở về * * * * * Ngàn lời ca vui mừng chào đón * * * * Thiết tha tình quê hương - Cả lớp hát và nhún chân * * * - 3 dãy hát và vỗ tay, nhún chân + Cho Hs vừa hát vừa nhún chân nhịp nhàng - Gv làm mẫu hát và nhún chân - Hs lên biểu diễn trước lớp * Cho Hs goõ ñeäm theo baøi haùt (Hs khaù gioûi) - Gọi Hs lên biểu diễn trước lớp - Hs nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc - GvNX tuyên dương 4/ Củng cố: Gv hệ thống nội dung bài học Gv liên hệ thực tế 5/ Dặn dò: Về nhà học bài chuẩn bị bài sau Gv nhận xét tiết học -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 27/8 Thứ sáu, ngày 29 tháng 8 năm 2014 Tieát: 1 + 2 Học vần Tiết PPCT: 9 +10 Daáu saéc I, Muïc tieâu: - Nhaän bieát caáu taïo cuûa daáu saéc vaø thanh saéc ( /). - Ñoïc ñöôïc tieáng: beù. (giảm một số câu hỏi khó) - Traû lôøi 2 - 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong saùch giaùo khoa. II, Ñoà duøng daïy hoïc: Hs: Baûng con + baûng caøi. III, Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1, OÅn ñònh: 2, Baøi cuõ: Hs ñoïc vieát: e, be. 3, Baøi môùi: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a, Giôùi thieäu baøi ghi baûng: Hs nhaéc laïi töïa baøi. b, Giôùi thieäu daáu saéc. Cho hs xem tranh. Hs xem tranh. Caùc tranh naøy veõ gì? Hs traû lôøi. Caùc tieáng ñoù ñeàu coù daáu (thanh) saéc. Hs bieát daáu (thanh) saéc. / Teân cuûa daáu naøy ( ) laø daáu (thanh) saéc Ñoïc (Caù nhaân - Nhoùm – Lôùp). Daáu (thanh) saéc laø moät neùt xieân phaûi. Daáu ( thanh) saéc gioáng caùi gì ? Hs traû lôøi. Coù tieáng be theâm daáu (thanh) saéc ta coù tieáng beù. Caøi – ñoïc (Cn - Nhoùm – Lôùp) c, Höôùng daãn vieát baûng con: beù Hs vieát baûng con : e, beù . Tieát 2: Luyeän taäp. a, Luyeän ñoïc: Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi: beù Ñoïc laïi baøi. b, Vieát vôû taäp vieát: Kiểm tra - Đánh giá, nhận xét Vieát vôû: e be bé c, Luyeän noùi: Cho hoïc sinh xem tranh. Môû sgk xem tranh. + t1: các bạn đang làm gì ? - Caùc baïn ngoài hoïc trong lôùp, baïn gaùi nhaûy + t2: 3 bạn gái đang chơi trò chơi gì ? daây, baïn gaùi caàm boù hoa, baïn gaùi ñang + t3: bạn gái đang làm gì ? töôùi rau + Bạn gái đang đi đâu ? - Ñeàu coù caùc baïn nhoû. Khaùc nhau laø caùc + Gọi Hs so sánh sự giống và khác nhau giữa các tranh hoaït ñoäng - GvKL từng tranh * Gv choát laïi 4, Cuûng coá: Hs nhaéc laïi noäi dung baøi. Ñoïc laïi toaøn baøi. 5, Daën doø: Ñoïc baøi, xem baøi. -----------------------------------------Tieát: 3 THỦ CÔNG Tiết PPCT: 1 Giôùi thieäu moät soá loaïi giaáy bìa vaø duïng cuï Thuû coâng I. Muïc tieâu: - Bieát moät soá loaïi giaáy, bìa vaø duïng cuï (thöôùc keû, buùt chì, keùo, hoà daùn) ñeå hoïc thuû coâng. - Reøn cho hs tính goïn gaøng saïch seû khi hoïc thuû coâng. - Hs khá giỏi: Bieát moät soá vaät lieäu khaùc coù theå thay theá giaáy, bìa ñeå laøm thuû coâng nhö: giaáy baùo, hoaï baùo; giaáy vôû hoïc sinh; laù caây... *TKNL: +Tiết kiệm các loại giấy thủ công khi thực hành xé dán, gấp hình, cắt, dán giấy. +Tái sử dụng các loại giấy báo lịch củ… để dùng trong các bài thủ công. Hiểu được đặc điểm tác dụng của vật liệu, dụng cụ dùng trong cuộc sống lao động của con người để từ đó hình thành cho Hs ý thức tiết kiệm năng lượng. II. Ñoà duøng daïy hoïc: Moät soá loaïi giaáy bìa, giaáy maøu, keùo, hoà … III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1. OÅn ñònh: 2. Baøi cuõ: Kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh. 3. Baøi môùi: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò a. Giôùi thieäu baøi ghi töïa: - Hs nhaéc laïi töïa baøi. b. Hoaït ñoäng 1:Giôùi thieäu giaáy, bìa. Mt: Cho hs quan saùt giaáy, bìa. Gv ñeå taát caû caùc loaïi giaáy maøu, bìa vaø duïng - Quan saùt vaø laéng nghe roài nhaéc laïi ñaëc cuï ñeå hoïc thuû coâng treân baøn ñeå hs quan saùt. ñieåm cuûa töøng maët giaáy maøu. Giaáy, bìa ñöôïc laøm töø boät cuûa nhieàu loaïi caây: Tre, nöùa, boà ñeà... + Cho Hs xem quyeån vôû môùi, giôùi thieäu giaáy beân trong, bìa ôû ngoaøi. + Giaáy maøu ñeå hoïc thuû coâng, maët tröùôc laø caùc maøu: xanh, ñoû, tím, vaøng... Maët sau coù keû oâ. Keát luaän: Goïi Hs phaân bieät giaáy, bìa. c. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu duïng cuï ñeå hoïc thuû coâng Mt : Hs bieát nhöõng duïng cuï ñeå hoïc thuû coâng. Gv giôùi thieäu thöôùc keû, buùt chì, keùo, hoà daùn. * Gv cho Hs xem thöôùc keû vaø hoûi: Thöôùc ñöôïc laøm baèng gì? - Hs quan saùt vaø chuù yù phaân loaïi ñöôïc caùc loaïi giaáy, bìa. - Hs quan saùt + traû lôøi caâu hoûi. Thöôùc duøng ñeå laøm gì? Gv nhaän xeùt – boå xung: Treân maët thöôùc coù chia vaïch vaø ñaùnh soá. * Gv cho Hs xem buùt chì vaø hoûi: Cho hoïc sinh caàm buùt chì leân vaø hoûi: Buùt chì duøng ñeå laøm gì? Ñeå keû ñöôøng thaúng ta thöôøng duøng loaïi buùt chì cöùng. + Caàm buùt chì quan saùt ñeå traû lôøi. * Cho hoïc sinh caàm keùo hoûi: Keùo duøng ñeå laøm gì? Löu yù: Khi söû duïng keùo caàn chuù yù traùnh gaây ñöùt tay. + Caàm keùo vaø traû lôøi. * Giôùi thieäu hoà daùn : Ñöôïc cheá bieán töø boät saén vaø ñöïng trong hoäp nhöïa. Hoûi coâng duïng cuûa hoà daùn. - Keát luaän: Goïi hs neâu nhöõng duïng cuï ñeå hoïc thuû coâng. GDTKNL: Khi thöïc haønh xeù, daùn, - Hs quan saùt laéng nghe vaø traû lôøi. gaáp, caét, daùn giaáy caùc em caàn tieát kieäm caùc vaät lieäu thöïc haønh. Caùc em coù theå duøng caùc loaïi giaáy baùo lòch cuõ…ñeå duøng trong caùc baøi thuû coâng. Gv: höôùng cho Hs hieåu ñöôïc ñaët ñieåm taùc duïng cuûa vaät lieäu, duïng cuï duøng trong cuoäc soáng lao ñoäng cuûa con ngöôøi ñeå töø ñoù hình thaønh cho Hs yù thöùc tieát kieäm naêng löôïng. IV, Cuûng coá: Cho hoïc sinh neâu laïi moät soá ñoà duøng khi hoïc thuû coâng V, Daën doø: Chuaån bò ñaày ñuû caùc duïng cuï nhö: Keùo, giaáy maøu, hoà vôû thuû coâng… Ñeå hoïc thuû coâng. -----------------------------------------Tieát: 4 Toán Tiết PPCT: 4 HÌNH TAM GIÁC I/ MỤC TIÊU Hs biết: Nhận biết được hình tam giác nói đúng tên hình Böôùc ñaàu nhaän ra töø caùc vaät thaät Hs thöïc haønh gheùp ñöôïc hình Hs yeâu thích moân hoïc II/ CHUẨN BỊ Gv: mẫu hình, giáo án Hs: sgk, bộ đồ dùng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn định tổ chức - Hs hát 2/ KTBC Gv kiểm tra bài hình vuông, hình tròn - 2 Hs lên trả lời Kiểm tra - Đánh giá, nhận xét 3/ Bài mới: - Hs nhắc lại GTB ghi tựa đề * GT hình tam giác - Gv giơ hình tam giác có màu xanh và nói: đây là hình tam giác - Hs nhắc lại hình tam giác - Gọi Hs nhắc lại hình tam giác - Hình tam giác - Gv giơ hình màu khác nhau hỏi: đây là hình gì ? - Hs tìm và đọc hình tam giác - Cho Hs lấy từ BĐD và gọi Hs đọc tên hình - Gv gắn hình trong sgk hỏi: những đồ vật nào có hình - Hs trả lời tam giaùc - Caû lôùp cuøng thöïc haønh - Gv cho Hs choïn 1 nhoùm coù caùc hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc. Moãi hình cho hs ñeå rieâng 1 choã ôû treân maët baøn - Goïi Hs tìm xung quanh xem nhöõng ñoà vaät naøo coù hình tam giác - GvKL chung: Nghỉ giữa tiết * Hs thực hành - Hs thực hành - Gv cho hs lấy hình vuông, hình tam giác từ bộ đồ dùng để xếp cái núi, ngôi nhà, cái thuyền, cái chong chóng, con cá, biển báo giao thông lên mặt bàn - Gọi Hs nhắc lại hình mình xếp - Hs trả lời - GvNX tuyên dương 4/ Củng cố: - Hs nhắc lại nội dung bài - Gv hệ thống lại nội dung bài - Hs tham gia - Gv toå chöùc troø chôi thi ñua xeáp hình - Gv liên hệ thực tế 5/ Dặn dò: Về xem lại bài chuẩn bị bài sau GvNX tiết học -------------------------------------------Tieát: 5 SINH HOAÏT LÔÙP Tuần 1 I. MUÏC TIEÂU: - Hs nhaän bieát ñöôïc nhöõng öu khuyeát ñieåm trong tuaàn: veà hoïc taäp, neà neáp lôùp hoïc vaø veä sinh lôùp, chaêm soùc caây xanh. - Bieát nhaän loãi vaø söûa loãi moãi khi coù loãi, ñeå thöïc hieän tuaàn tôùi hoïc toát hôn. - Coù yù thöùc hoïc taäp ngaøy moät tieán boä, giuùp ñôõ baïn trong lôùp hoïc taäp tieán boä hôn. II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG LEÂN LÔÙP: A . Nhận xét các hoạt động trong tuần: + Lôùp tröôûng baùo caùo tình hình hoïc taäp cuûa töøng toå trong tuaàn. + GVCN nhaän xeùt, ñaùnh giaù vieäc hoïc taäp, chaáp haønh giôø giaác, neà neáp, taùc phong cuûa töøng Hs trong tuaàn. 1/ Veà ñaïo ñöùc: Hs chăm ngoan, lễ phép, vaâng lôøi thaày, coâgiáo, bieát giuùp ñôõ nhau trong hoïc taäp, taùc phong goïn gaøng saïch seõ. 2/ Veà neà neáp: Nhìn chung cả lớp đều thực hiện tốt. Các em đi học đúng giờ. Có hát đầu giờ, giữa giờ, lúc ra về. Chaáp haønh ñuùng noäi quy cuûa nhaø tröôøng. 3/ Veà hoïc taäp: Đa số các em đeán lôùp có ñaày ñuû ñoà duøng hoïc taäp, haêng haùi phaùt bieåu yù kieán xaây döïng baøi, chaêm chuù nghe giaûng, tieáp thu baøi toát, học bài và làm bài đầy đủ, nhưng bên cạnh đó em En, Hiếu, Đăng…. đọc bài còn chậm chữ viết còn xấu. 4/ Veà lao ñoäng veä sinh: Các tổ trật nhật làm tố vệ sinh lớp học 5/ Gv tuyeân döông nhöõng Hs chaêm ngoan, coù tinh thaàn giuùp baïn trong hoïc taäp, tuyeân döông caùc toå, nhoùm chaêm ngoan. Ñoäng vieân, nhaéc nhôû nhöõng Hs coøn yeáu, chöa ngoan. B. Phương hướng tuần tới - Đi học đúng giờ, nghỉ học có giấy phép, xếp hàng ra vào lớp. - Học bài làm bài đầy đủ, có đủ đồ dùng học tập. - Lễ phép chăm ngoan, biết vâng lời thầy giáo cô giáo. - Các tổ làm tốt vệ sinh lớp học. Thöù HAI 1/9 BA 2/9 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUAÀN 2 Teân Moân baøi Nội dung đ/c Tieát daïy CHAØO CÔØ 2 HOÏC VAÀN 11 Baøi 4: Daáu ( û), daáu naëng( . ) HOÏC VAÀN 12 Luyeän taäp TOAÙN 5 Luyeän taäp Vẽ nét thẳng) MÓ THUAÄT 2 Em laø học sinh lớp Một (Tieát 2) ÑAÏO ÑÖÙC 2 Baøi 5: Daáu huyeàn( ` ), daáu ngaõ ( ~ ) HOÏC VAÀN 13 Luyeän taäp HOÏC VAÀN 14 2648, KNS TÖ 3/9 HOÏC VAÀN HOÏC VAÀN THEÅ DUÏC 15 16 2 TAÄP VIEÁT TOAÙN 1 6 Baøi 6: be, beø, beù, beõ, beï… Luyeän taäp Tập hợp hàng dọc dóng hàng – Trò chơi “Diệt các con vật có hại” Viết caùc neùt cô baûn Caùc soá 1, 2, 3. 7 2 2 2 17 18 2 8 2 Luyeän taäp Taäp toâ: e, b, beù Chuùng ta ñang lôùn Ôn tập bài hát: Quê hương tươi đẹp Baøi 7: eâ – v Luyeän taäp Xé, dán hình chữ nhật Caùc soá 1, 2, 3, 4, 5 Sinh hoaït chuû nhieäm lôùp TOAÙN NAÊM TAÄP VIEÁT TNXH 4/9 AÂM NHAÏC HOÏC VAÀN HOÏC VAÀN SAÙU THUÛ COÂNG 5/9 TOAÙN S H L Ngày soạn: 28/8 Tieát: 1 Hs viết ½ dòng, BT3 (bỏ cột 3) KNS Thứ hai, ngày 1 tháng 9 năm 2014 CHÀO CỜ TUẦN 1 ------------------------------------------ Tieát: 2 + 3 Học vần Tiết PPCT: 11+12 Daáu hoûi ( û) – daáu naëng ( . ) I, Muïc tieâu: - Nhaän bieát ñöôïc daáu hoûi vaø thanh hoûi, daáu naëng vaø thanh naëng trong moïi tröôøng hôïp. - Bieát ñoïc ñöôïc tieáng: beû, be. - Traû lôøi 2 – 3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong saùch giaùo khoa. (giảm một số câu hỏi khó) - Reøn tö theá ñöùng ñoïc cho hoïc sinh. * HS khaù gioûi ñoïc ñuùng to roõ caùc tieáng II, Ñoà duøng daïy hoïc: Gv: Tranh + baûng caøi. Hs: Baûng con + baûng caøi. III, Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1, OÅn ñònh: 2, Baøi cuõ: Cho hs ñoïc vieát: be, beù. 3, Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø a, Giôùi thieäu baøi – ghi töïa: - Hs nhaéc laïi töïa baøi. b, Giôùi thieäu daáu (thanh) hoûi vaø daáu (thanh) naëng. - Cho hoïc sinh xem tranh. - Hs xem tranh. - Giôùi thieäu tranh. - Caùc tranh naøy veõ ai vaø veõ gì ? - Hs traû lôøi. Caùc tieáng ñoù gioáng nhau ñeàu coù daáu (thanh) hoûi. - Hs nghe nhôù. Teân cuûa daáu naøy laø daáu (thanh) hoûi. - Gv ñoïc. - Daïy daáu (thanh) naëng. - Cho Hs xem tranh. Caùc tieáng gioáng nhau ñeàu coù daáu (thanh) naëng. Teân cuûa daáu (thanh) naøy laø daáu (thanh) naëng - Gv ñoïc - Höôùng daãn caøi tieáng vaø ñoïc tieáng. c, Höôùng daãn vieát baûng con: Tieát 2: Luyeän taäp. a, Luyeän ñoïc. Cho hoïc sinh ñoïc laïi baøi (t.1). b, Luyeän vieát: Cho Hs vieát vôû taäp vieát. Kiểm tra - Đánh giá, nhận xét. c, Luyeän noùi: Cho Hs xem tranh. Giaûng noäi dung tranh. - Gọi Hs đọc tên bài luyện nói: Bé - Gv gắn từng tranh lên bảng rồi hỏi: + T1: Mẹ đang làm gì cho em bé để đi học? + T2: Bác nông dân đang làm gì? + T3: bạn gái đang làm gì với 2 em? + Gọi Hs so sánh sự giống và khác nhau giữa các tranh - GVKL từng tranh: - Hoïc sinh ñoïc (cn – n - l) - Hs xem tranh. - Hs nghe nhôù. - Hs ñoïc caù nhaân – nhoùm lôùp - Hs caøi: beû, beï. Ñoïc (cn – n - l) - Vieát baûng con: beû, bẹ - Hs môû SGK. - Ñoïc (Cn – n - lôùp) - Vieát vôû taäp vieát: - Hs xem tranh. - Hs đọc cn, lớp - Hs trả lời + Đang bẻ cổ áo cho em bé + Đang bẻ bắp + Đang bẻ bánh đa chia cho 2 em - Hs trả lời: Meï ñang beû coå aùo cho beù, baùc noâng daân ñang beû ngoâ, baïn gaùi beû baùnh ña. 4, Cuûng coá: Cho hs ñoïc laïi toaøn baøi. Tìm nhöõõng tieáng coù daáu hoûi, daáu naëng. 5, Daën doø: Ñoïc baøi, xem baøi chuaån bò baøi sau. -----------------------------------------Tieát: 4 Toán Tiết PPCT: 5 LUYỆN TẬP I/ MỤC TIÊU: - Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, ghép các hình đã biết thành hình mới - Hs thöïc haønh gheùp ñöôïc caùc hình - Hs yeâu thích moân hoïc II/ CHUẨN BỊ: Gv: Mẫu hình, giáo án Hs: SGK, BĐD III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1/ Ổn định tổ chức: - Hs hát 2/ KTBC: GvKT bài: hình tam giác - 2Hs lên trả lời Kiểm tra - Đánh giá, nhận xét - Hs nhắc lại 3/ Bài mới: GTB ghi tựa đề * HDHs thực hành: 1. Tô màu vào các hình: cùng hình dạng thì cùng một màu. - Giáo viên nhắc Hs cùng hình thì tô cùng 1 màu mỗi - Hs tô màu vào SGK loại hình tô màu khác nhau - Gọi Hs lên bảng tô màu - Hs lên bảng chữa bài - Gv nhận xét tuyên dương ghi điểm 2. Ghép lại thành các hình mới: - Gv ghép mẫu 1 hình - Cho Hs lấy hình vuông, hình tam giác, ghép thành - Hs lấy bộ đồ dùng ghép lên mặt bàn hình mới như từ 4 hình tam giác ghép thành 2 hình vuông, ghép 2 hình tam giác & 1 hình vuông thành 1 hình mới: Con caù, ngoâi nhaø, nuùi, thuyeàn, bieån baùo giao thoâng, chong choùng - Hs lên bảng gheùp - Gọi Hs lên bảng ghép - Gv nhận xét ghi điểm Nghỉ giữa tiết - 3Hs đại diện 3 đội lên chơi * Tổ chức thành trò chơi: Thi đua ghép hình - Từ 1 hình vuông và 2 hình tam giác ghép thành 1 hình tam giác lớn, ghép thành 1 ngôi nhà, 1 cái thuyền buồm, thành cái chong chóng, thành con cá, thành cái núi, bieån baùo giao thoâng .... - Gọi đại diện 3 đội lên ghép - Hs trả lời - Cho Hs tìm 1 số đồ vật có hình vuông, hình tam giác - Hs nhắc lại nội dung bài 4/ Củng cố: Gv hệ thống lại bài học Gv liên hệ thực tế 5/ Dặn dò: Về xem lại bài chuẩn bị bài sau Gv nhận xét tiết học -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 29/8 Thứ ba, ngày 2 tháng 9 năm 2014 Tieát: 1 MĨ THUẬT Tiết PPCT: 2 Chuyên trách -----------------------------------------Tieát: 2 ĐẠO ĐỨC Tiết PPCT: 2 Em là học sinh lớp Một (tiết 2) I, Muïc tieâu: Hs bieát: - Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học - Biết tên trường, lớp, tên thầy cô giáo,1 số bạn bè trong lớp - Bước đầu biết giới thiệu tên mình những điều mình thích trước lớp - Hs vui vẻ phấn khởi đi học, biết yêu quý thầy cô giáo *Hs khá giỏi biết về quyền và bổn phận của trẻ em là được đi học và phải học tập tốt, biết tự giới thiệu về bản thân 1 cách mạnh dạn * KNS: + Kĩ năng tự giới thiệu về bản thân + Kĩ năng thể hiện sự tự tin trước đông người + Kĩ năng lắng nghe tích cực +Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về ngày đầu tiên đi học, về trường, lớp, thầy cô giáo, bạn bè  2648: không yêu câu Hs quan sát tranh và kể lại nội dung câu chuyện theo tranh Không có chứng cứ II, Ñoà duøng daïy hoïc: Gv: Tranh minh hoạ trang 4, 5, 6/ BTĐD Hs: Sách bài tập. III, Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 1, OÅn ñònh: 2, Baøi cuõ: Cho Hs ñoïc vieát: Daáu hoûi, naëng, beø, beï. 3, Baøi môùi: Chuyên trách Hoạt động của Gv 1. Ổn định: cùng Hs hát bài “ Đi tới trường”. 2. Bài cũ: 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: Ghi tựa: Em là học sinh lớp một. b. Hoạt động 1: Múa hát, đọc thơ hoặc vẽ tranh về chủ đề “ trường em”. *Mục tiêu: GDKNS: thể hiện sự tự tin trước đông người. - Mời Hs lên thực hiện. - Hướng dẫn Hs hát hoặc hát cho Hs nghe bài “ em yêu trường em ”. kết luận: - Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền được đi học. - Chúng ta thật vui và tự hào đã trở thành Hs lớp một. - Chúng ta sẽ cố gắng học thật giỏi, thật ngoan để xứng đáng là hs lớp Một. * Hướng dẫn Hs đọc câu thơ cuối bài. - Đọc cho Hs đọc theo. - Gọi Hs đọc. Năm nay em lớn lên rồi. Không còn nhỏ xíu như hồi lên năm. Hoạt động của Hs Hát. - Nhắc lại tựa. - Tự chọn: Múa hát, đọc thơ, vẽ tranh. - Giới thiệu, trình diễn trước lớp. - Hát hoặc lắng nghe. - Đọc theo Gv. - Đọc: CN + ĐT. 4, Cuûng coá: Hs nhaéc laïi baøi. Lieân heä giaùo duïc. 5, Daën doø: Thöïc hieän baøi hoïc. -----------------------------------------Tieát: 3 + 4 Học vần Tiết PPCT: 13+14 Daáu huyeàn ( \ ) – daáu ngaõ ( ĝ ) I, Muïc tieâu: - Hoïc sinh nhaän bieát ñöôïc: daáu huyeàn vaø thanh huyeàn; daáu ngaõ vaø thanh ngaõ, gheùp beø, beõ. - Ñoïc ñöôïc: beø, beõ. - Bieát traû lôøi 2-3 caâu hoûi ñôn giaûn veà caùc böùc tranh trong saùch giaùo khoa. - Reøn tö theá ñöùng ñoïc cho hoïc sinh. II, Ñoà duøng daïy hoïc: Gv: Tranh + baûng caøi. Hs: baûng con + baûng caøi. III, Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
- Xem thêm -