Tài liệu Giáo án lớp 1. buổi 2

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1695 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TUẦN I Thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2013 LUYỆN VIẾT Hướng dẫn học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập khi học môn luyện viết . GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh . Khi học môn luyện viết gồm có các loại dụng cụ học tập sau . Vở ô li , bút chì , tẩy . ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------- LUYỆN TOÁN Hướng dẫn học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập khi học môn toán . GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh . Khi học môn toán gồm có các loại dụng cụ học tập sau . -----------------------------------------------@&?---------------------------------------------Hướng dẫn học I/ Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách học ở lớp ở nhà . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II / Hướng dẫn học : -Hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian học hợp lí . -Hướng dẫn học sinh cách soạn sách vở , giữ gìn sách vở gọn gàng, sạch sẽ . -Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà . - Hướng dẫn học sinh luyện viết . -Hướng dẫn học sinh tập đọc . -Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới . ---------------------------------------------------@&?------------------------------------------- Thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2014 LUYỆN VIẾT I / Mục tiêu : Cho HS viết đúng câc nét cơ bản . Biết điểm đầu đặt bút và dừng bút . II / Bài học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Giáo viên HD quy trình viết bài trên - Quan sát bài trên bảng . bảng - Viết bài vào bảng con . - Cho HS thực hiện trên bảng con . - NX bài của bạn . - Gvcho HSNX – GVNX sửa sai . - Viết bài vào vở ô ly. - Cho HS viết bài vào vở . Mỗi chữ một dòng . ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------Hướng dẫn học I/ Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách học ở lớp ở nhà . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II / Hướng dẫn học : -Hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian học hợp lí . -Hướng dẫn học sinh cách soạn sách vở , giữ gìn sách vở gọn gàng, sạch sẽ . -Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà . - Hướng dẫn học sinh luyện viết . -Hướng dẫn học sinh tập đọc . -Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới . ---------------------------------------------@&?------------------------------------------HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH XẾP HÀNG RA VÀO LỚP ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------- Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2013 LUYỆN TOÁN I / Mục tiêu : Cho HS phân biệt được hình tròn , tam giác , hình vuông . Biết nhận diện được các hình qua các đồ vật . II / Bài học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Giáo viên HD quy trình nhận diện - Quan sát nghe cô HD . các hình trên bảng và ngoài thực tế . - HS tự nêu và tìm . - Gv cho HSNX – GVNX sửa sai . - NX bài của bạn . ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------- SINH HOẠT LỚP I. NHẬN XÉT TUẦN 1 Gv nhận xét các ưu , khuyết điểm của học sinh về các mặt sau: 1. Về chuyên cần - Học sinh đi học đều, đúng giờ - Không có hiện tượng hs đi học sinh đi học muộn 2.Về đạo đức - Học sinh chưa có thói quen chào hỏi thầy cô giáo - Còn một số hs xưng hô chưa đúng 3.Về học tập - Một số hs chưa chăm học , đọc , viết các chữ cái còn quá yếu - Các em mới vào lớp 1 nên việc học tập chưa có nền nếp - Nền nếp học tập ở nhà còn kém ( nhiều em không viết bài về nhà 4.Về vệ sinh - Đa số học sinh ăn mặc gọn gàng , sạch sẽ II. PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 2 - ổn định các nề nếp lớp - Nhắc nhở hs nề nếp giữ vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân -Tổ chức, hướng dẫn cho hs chăm sóc bồn hoa , cây cảnh ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------- Hướng dẫn học I/ Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách học ở lớp ở nhà . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II / Hướng dẫn học : -Hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian học hợp lí . -Hướng dẫn học sinh cách soạn sách vở , giữ gìn sách vở gọn gàng, sạch sẽ . -Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà . - Hướng dẫn học sinh luyện viết . -Hướng dẫn học sinh tập đọc . -Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới . ---------------------------------------------------@&?---------------------------------------------------TUẦN II Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2013 LUYỆN VIẾT 1Mục tiêu: -Cho học sinh đặt đúng dấu thanh vào chữ be. - HS yêu thích môn TV 2Bài học : Thầy Trò -Cho học sinh ghép chữ be trên bảng -Nghe và làm theo. con sau đó ghép dấu vào để tạo thành chữ có nghĩa khác nhau. -GV hướng dẫn quy trình chữ viết trên -Viết vào bảng con be, bé, bè, bẻ, bẹ. bảng lớp -GV nhận xét- HS nhận xét -Cho học sinh viết bài vào vở ô ly. Chú ý kèm các em còn viết yếu. -Viết vào vở ô ly.mỗi chữ viết một -GV chấm một số bài để chữa lỗi sai dòng. chủ yếu. -GV nhận xét tiết học. ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------Toán Luyện tập 1Mục tiêu: luyện viết đúng các số từ 1 đến 3 Làm bài tập trong vở bài tập toán tiết 3. Bài học : Thầy Trò -Hướng dẫn học sinh quy trình viết các -Theo dõi và viết vào bảng con. số từ 1 đến 5. GV vừa viết vừa hướng -Viết các số từ 1 đến 3 dẫn học sinh viết vào bảng con . Sửa sai néu có . _viết vào vở ô li - Cho học sinh viết bài vào vở ô li mỗi chữ viết 1 dòng. -Hướng dẫn học sinh làm bài vào vở - Làm bài vào vở bài tập toán . bài tập toán .chú ý các em còn kém hướng dẫn cụ thể từng bài . -Chấm 1 số bài chữa lỗi sai chủ yếu . ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------- Hướng dẫn học I/ Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách học ở lớp ở nhà . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II / Hướng dẫn học : -Hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian học hợp lí . -Hướng dẫn học sinh cách soạn sách vở , giữ gìn sách vở gọn gàng, sạch sẽ . -Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà . - Hướng dẫn học sinh luyện viết . -Hướng dẫn học sinh tập đọc . -Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới . ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------Thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2013 LUYỆN VIẾT 1Mục tiêu: -Nhìn bảng viét được các chữ trên bảng . 2 Bài học: Thầy Trò GV hướng dẫn quy trình chữ viết trên -Viết vào bảng con: bảng lớp. Be, bè, bé, bẻ, bẹ, bẽ. -cho học sinh nhận xét – GV nhận xét bảng của học sinh. Cho học sinh viết bài vào vở ô ly. -viết bài vào vở ô ly mỗi chữ viết một dòng -GVchú ý kèm các em còn yếu viết từng chữ trong vở cho đúng và đẹp -GV chấm một số bài để nhận xét lỗi sai chủ yếu. ---------------------------------------------------@&?-------------------------------------------HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ MÚA HÁT TẬP THỂ GVHD cho HS bài thể dục giữa giờ – HS chú ý quan sát cô giáo dẫno HS - cho HS thực hiên ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------HƯỚNG DẪN HỌC I/ Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách học ở lớp ở nhà . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II / Hướng dẫn học : -Hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian học hợp lí . -Hướng dẫn học sinh cách soạn sách vở , giữ gìn sách vở gọn gàng, sạch sẽ . -Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà . - Hướng dẫn học sinh luyện viết . -Hướng dẫn học sinh tập đọc . -Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới . ---------------------------------------------------@&?--------------------------------------------------Thứ sáu ngày 20 tháng 9 năm 2013 TOÁN Luyện tập 1 Mục tiêu: Cho học sinh nhận biết các số từ 1 đến 5 . Làm bài tập trong vở bài tập toán. 2 Bài học: Thầy Trò Cho học sinh nhận biết số lượng từ 1 -GV giơ đồ vật học sinh viết số vào đến5 biết điền số vào các đồ vật tương bảng con. ứng. -GV nhận xét bảng của học sinh. Cho học sinh làm bài vào vở bài tập toán giáo viên chú ý các em còn yếu Làm bài vào vở bài tập toán. kèm các em làm từng bài cho đúng. GV chấm một số bài để chữa lỗi sai chủ yếu. Hướng dẫn học I/ Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách học ở lớp ở nhà . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II / Hướng dẫn học : -Hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian học hợp lí . -Hướng dẫn học sinh cách soạn sách vở , giữ gìn sách vở gọn gàng, sạch sẽ . -Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà . - Hướng dẫn học sinh luyện viết . -Hướng dẫn học sinh tập đọc . -Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới . ---------------------------------------------------@&?-------------------------------------------SINH HOẠT LỚP I.NHẬN XÉT TUẦN 2 Gv nhận xét các ưu, khuyết điểm của học sinh về các mặt sau: 1, Chuyên cần: - Đa số học sinh đi học đều, đúng giờ 2, Đạo đức: -Học sinh đã biết chào hỏi lễ phép với các thầy cô giáo - Một số học sinh chào hỏi chưa có nề nếp - Một số hs xưng hô chưa đúng 3, Học tập: - Một số hs chưa chăm học( còn mải chơi) , học tập chưa có nề nếp 4, Vệ sinh: - Hs đã có ý thức ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng - Đã biết giữ vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân II. PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 3 -Tiếp tục ổn định các nề nếp - Nhắc nhở hs nề nếp giữ vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------- TUẦN III Thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2013 LUYỆN VIẾT 1 Mục tiêu: Nhìn bảng viết được các chữ vừa mới luyện đọc. 2 Bài học: Thầy Trò GV hướng dẫn quy trình viết bài trên - viết vào bảng con: bảng lớp . - lê, lễ, le,… - hè, hề, hẹ… -Cho các em viết đẹp mang bảng lên cho cả lớp đọc . -GV nhận xét -Cho học sinh viết bài vào vở ô ly -Viết bài vào vở ô ly mỗi chữ viết một giáo viên chú ý kèm các em còn yếu dòng hướng dẫn các em từng dòng cho đúng. - Các em viết xong cho đổi vở chữa -Viết xong đổi vở chữa bài. bài. -GV chấm một số bài chữa lỗi sai chủ yếu. -GV nhận xét tiết học. ----------------------------------------------------------------------------------------------Toán Luyện tập 1 mục tiêu -Củng cố các dạng toán đã học. Làm bài tập trong vở bài tập toán. 2 Bài học: Thầy Cho học sinh làm nối tiếp trên bảng Trò Làm bài nối tiếp trên bảng lớp. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 Mỗi dãy cử 1 em lên làm cả dãy cổ vũ cho nhóm của mình. Cho học sinh dếm xuôi đếm ngược dãy số từ 1 đến 5. -Cho học sinh làm bài vào vở bài tập -Làm bài vào vở bài tập toán. toán. GV chú ý kèm các em còn kém làm từng bài . Chấm một số bài chữa lỗi sai chủ yếu ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------Hướng dẫn học I/ Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách học ở lớp ở nhà . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II / Hướng dẫn học : -Hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian học hợp lí . -Hướng dẫn học sinh cách soạn sách vở , giữ gìn sách vở gọn gàng, sạch sẽ . -Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà . - Hướng dẫn học sinh luyện viết . -Hướng dẫn học sinh tập đọc . -Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới . 1 . Tiếng Việt: - Còn một số bạn bị ngọng dấu ngã dẫn đến các con viết chưa đúng các con cố gắng sửa để đọc , viết cho tốt. 2 Toán: - Các bài tập trong SGK cô đã cho các con làm bài thực hành trên bảng rồi về nhà các con làm lại vào vở cho thành thạo nhé. --------------------------------------------------@&?---------------------------------------------------Thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2013 Luỵên viết 1 Mục tiêu: -Cho học sinh nhìn bảng viết được các chữ đã học: 2 bài học: Thầy Trò - GV hướng dẫn quy trình viết trên bảng Viết bài vào bảng con. lớp . Hổ, hồ, cỏ, lá, lễ, bở… -GV nhận xét bài của học sinh. -viết bài vào vở ô ly mỗi chữ viết một -Cho học sinh viết vào vở ô ly. dòng -Chú ý hướng dẫn các em còn viết kém từng dòng. -GV chấm một số bài chữa lỗi sai chủ yếu . - Nhận xét tiết học. ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ MÚA HÁT TẬP THỂ GVHD cho HS bài thể dục giữa giờ – HS chú ý quan sát cô giáo dẫno HS - cho HS thực hiên ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------- Hướng dẫn học I/ Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách học ở lớp ở nhà . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II / Hướng dẫn học : -Hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian học hợp lí . -Hướng dẫn học sinh cách soạn sách vở , giữ gìn sách vở gọn gàng, sạch sẽ . -Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà . - Hướng dẫn học sinh luyện viết . -Hướng dẫn học sinh tập đọc . -Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới . 1 . Tiếng Việt: - Còn một số bạn bị ngọng dấu ngã dẫn đến các con viết chưa đúng các con cố gắng sửa để đọc , viết cho tốt. 2 Toán: - Các bài tập cô đã cho các con làm bài thực hành trên bảng rồi về nhà các con làm lại vào vở cho thành thạo nhé. ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------Thứ sáu ngày 27 tháng 9 năm 2013 Toán Luyện tập 1 Mục tiêu: -Cho học sinh củng cố lại dấu lớn hơn dấu nhỏ hơn. -Làm bài vào vở bài tập toán. 2 Bài học: Thầy Cho học sinh ôn lại các dấu >, < đọc Trò Làm miệng nối tiép trên bảng lớp . đúng và viết đúng các dấu biết so sánh 4 > 2 1 < 3 5 > 1 các số trong phạm vi đã học. 2 > 1 4 > 1 3 < 4 3 > 2 5 > 3 2 < 5 Hướng dẫn học sinh làm vào vở ô ly Làm bài vào vở ô ly lưu ý cách trình bày vở cho đẹp. 4 > 2 1 < 3 5 > 1 2 > 1 4 > 1 3 < 4 3 > 2 5 > 3 2 < 5 -Cho học sinh làm bài vào vở bài tập toán. GV chú ý hướng dẫn cho các em còn yếu làm từng bài. -GV nhận xét tiết học. ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------SINH HOẠT LỚP I, NHẬN XÉT CÔNG TÁC TUẦN 3: - Gv nhận xét các ưu, nhược điểm của hs về các mặt sau: 1, Chuyên cần: -Hs đi đều, đúng giờ -Nhược điểm: còn vài học sinh đi học muộn 2, Đạo đức: - Hs biết chào hỏi, nhưng chưa có thói quen chào khách - Nhược điểm: Một số hs còn leo trèo, nô nghịch 3, Học tập -Hs chưa chăm học, chưa chịu đọc bài ở nhà, chữ viết cẩu thả như đọc yếu; chữ xấu, lười viết, chưa chịu khó nghe cô giảng bài 4, Văn thể mĩ, vệ sinh - Vệ sinh cá nhân, trang phục sạch sẽ - Vệ sinh chung chưa sạch (còn vứt giấy ra sân trường) II, PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 4: * Củng cố mọi nền nếp; nhắc nhở hs vệ sinh chung sạch sẽ * Kèm cho hs yếu và hs còn lười học ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------Hướng dẫn học I/ Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách học ở lớp ở nhà . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II / Hướng dẫn học : -Hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian học hợp lí . -Hướng dẫn học sinh cách soạn sách vở , giữ gìn sách vở gọn gàng, sạch sẽ . -Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà . - Hướng dẫn học sinh luyện viết . -Hướng dẫn học sinh tập đọc . -Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới . 1 . Tiếng Việt: - Còn một số bạn bị ngọng dấu ngã dẫn đến các con viết chưa đúng các con cố gắng sửa để đọc , viết cho tốt. 2 Toán: - Các bài tập cô đã cho các con làm bài thực hành trên bảng rồi về nhà các con làm lại vào vở cho thành thạo nhé. ---------------------------------------------------@&?------------------------------------------------TUẦN IV Thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2013 Luyện viết 1 Mục tiêu: -Cho học sinh nhìn bảng viết được các chữ vừa mới luyện đọc. 2 Bài học: Thầy Trò GV hướng dẫn quy trình chữ viết trên -Viết bảng con:m, n, mẹ, nơ, mẻ, na, … bảng lớp. Cho các em viết đẹp lên bảng cả lớp Cả lớp đọc bài đọc bài. -GV nhận xét bảng -viết bài vào vở ô ly mỗi chữ một dòng. -Cho học sinh viết bài vào vở ô ly chú m, n, mẹ, nơ, mẻ, na, ý kèm cá em còn yếu cho các em viết từng chữ, dòng cho đúng . _Chấm một số bài chữa lỗi sai chủ yếu. -Nhận xét tiết học. ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------Toán Luyện tập 1 Mục tiêu: -Củng cố kiến thức về các loại dấu và các số đã học. -Bài học: Thầy Trò Cho học sinh nêu cá dấu đã học và ghi Nêu và ghi vào bảng gài .>, <, = vào bảng gài. 2 = 2 5 > 1 4 = 4 -GV nhận xét bảng của học sinh sửa 1 < 5 4 < 5 3 < 4 sai nếu có. -Cho học sinh làm bài vào vở bài tập toán. Làm bài vào vở bài tập toán làm xong GV chú ý kèm các em còn yếu làm đổi vở chữa bài. từng bài. GV chấm một số bài để chữa lỗi sai chủ yếu -Nhận xét tiết học . ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------Hướng dẫn học I/ Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách học ở lớp ở nhà . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II / Hướng dẫn học : -Hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian học hợp lí . -Hướng dẫn học sinh cách soạn sách vở , giữ gìn sách vở gọn gàng, sạch sẽ . -Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà . - Hướng dẫn học sinh luyện viết . -Hướng dẫn học sinh tập đọc . -Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới . 1 . Tiếng Việt: - Còn một số bạn bị ngọng dấu ngã dẫn đến các con viết chưa đúng các con cố gắng sửa để đọc , viết cho tốt. 2 Toán: - Các bài tập cô đã cho các con làm bài thực hành trên bảng rồi còn 1 số bài tập các con chưa làm trên lớp , về nhà các con làm lại vào vở. Về nhà xem trước tiết luyện tạp chung. ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------- Thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2013 Luyện viết 1 Mục tiêu: Nhìn bảng viết được đúng ,đẹp những chữ đã học trong bài luyện đọc: 2Bài học: Thầy Trò Cho học sinh nhắc lại các chữ hay -Nhắc lại cá nhân . nhầm lẫn ở địa phương l, n, -Hướng dẫn quy trình viết trên -Viết vào bảng con: l, n, lá, no, lá na, lọ bảng lớp. mỡ, -GV nhận xét bảng của học sinh . -viết bài vào vở ô ly mỗi chữ viết một -Cho học sinh viết bài vào vở ô ly GV chú ý quan sát các em viết còn dòng l, n, lá, no, lá na, lọ mỡ, yếu hướng dẫn các em viết từng dòng. -Quan sát GV chữa lỗi trên bảng. GV chấm một số bài của các em con yếu để chữa lỗi sai chủ yếu. -Nhận xét tiết học. ----------------------------------------------------------HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Cho HS chơi trò chơi bịt mắt bắt dê GVHD cho HS cách chơi – HS chú ý quan sát cô giáo dẫn HS - cho HS thực hiên trò chơi . ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------- Hướng dẫn học I/ Mục tiêu : - Học sinh nắm được cách học ở lớp ở nhà . - Chuẩn bị bài mới . -Rèn kĩ năng học và thói quen tự học . -Có ý thức và tự giác học tập . II / Hướng dẫn học : -Hướng dẫn học sinh sắp xếp thời gian học hợp lí . -Hướng dẫn học sinh cách soạn sách vở , giữ gìn sách vở gọn gàng, sạch sẽ . -Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở nhà . - Hướng dẫn học sinh luyện viết . -Hướng dẫn học sinh tập đọc . -Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới . 1 . Tiếng Việt: - Còn một số bạn bị ngọng dấu ngã dẫn đến các con viết chưa đúng các con cố gắng sửa để đọc , viết cho tốt. 2 Toán: - Các bài tập cô đã cho các con làm bài thực hành trên bảng rồi còn 1 số bài tập các con chưa làm trên lớp , về nhà các con làm lại vào vở. Về nhà xem trước tiết luyện tạp chung. ----------------------------------------------@&?----------------------------------------------Thứ sáu ngày 4 tháng 10 năm 2013 Toán Luyện tập SỐ 6 I, YÊU CẦU: - Hs viết đúng, đẹp số 6 - Hs biết đếm số lượng các con vật, đồ vật, quả điền vào ô trống tương ứng - Biết so sánh các số để điền dấu > , < vào chỗ chấm thích hợp II, LÊN LỚP Cho hs mở vở bài tập - Bài số 6 *Bài 1: Viết số 6 - Hs tự viết 1 dòng số 6 vào vở * Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống - HS đếm và viết số tương ứng vào ô trống * Bài 3: GV nêu yêu cầu bài - Hs tự làm bài (tương tự bài 2) * Bài 4: - GV hướng dẫn cách làm - Hs làm bài * Lưu ý: Cho hs viết dấu lớn hay bé ta căn cứ vào số đứng trước để so sánh sau đó điền dấu (đầu nhọn của dấu quay về số bé) * Gv chấm 1 số bài - Nhận xét chung ----------------------------------------------@&?---------------------------------------------SINH HOẠT LỚP I, NHẬN XÉT CÔNG TÁC TUẦN 4: - Gv nhận xét các ưu, nhược điểm của hs về các mặt sau: 1, Chuyên cần: - Hs đi đều, đúng giờ - Nhược điểm: còn vài học sinh đi học muộn 2, Đạo đức: - Hs biết chào hỏi, nhưng chưa có thói quen chào khách - Nhược điểm: Một số hs còn leo trèo, nô nghịch 3, Học tập - Hs chưa chăm học, chưa chịu đọc bài ở nhà, chữ viết cẩu thả như đọc yếu; chữ xấu, lười viết, chưa chịu khó nghe cô giảng bài 4, Văn thể mĩ, vệ sinh - Vệ sinh cá nhân, trang phục sạch sẽ - Vệ sinh chung chưa sạch (còn vứt giấy ra sân trường) II, PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 5: * Củng cố mọi nền nếp; nhắc nhở hs vệ sinh chung sạch sẽ * Kèm cho hs yếu và hs còn lười học --------------------------------------------------------------
- Xem thêm -