Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 9 mới

  • Số trang: 116 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 Tuần: 01 Ngày soạn: 10/08/2013 Tiết: 01 Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY. Chương I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI. Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX ( tiết 1 ) A. MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1. Kiến thức: - Biết được tình hình Liên Xô và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh - Trình bày được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX. 2. Tư tưởng: - Liên Xô đã tạo cho mình một thực lực để chống lại âm mưu phá hoại của CNĐQ. - Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới. 3. Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, nhận định và đánh giá các sự kiện lịch sử, quan sát tranh ảnh bản đồ B. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Bản đồ, tranh ảnh. 2. Học sinh: - Sưu tầm tài liệu. C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1. Ổn định: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung HĐ 1: Tình hình Liên Xô và công cuộc khôi phục kinh tế. (17 phút) Yêu cầu HS quan sát xác định vị trí Liên xô trên bản đồ ? Em hãy cho biết tình hình của Liên Xô sau khi CTTG thứ II kết thúc ? GV phân tích thêm - Quan sát, xác định - Đất nước Xô viết bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc bị phá huỷ ? Trình bày những thành tựu trong công cuộc khôi phục - Trình bày theo nội dung kinh tế của Liên Xô ? SGK ? Khoa học – kỹ thuật của Liên Xô đạt được thành tựu như thế nào? - HS suy nhgĩ trả lời GV giải thích thêm Trường THCS Phong Hiền 1 I. LIÊN XÔ 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 1945- 1950): * Hoàn cảnh: - Đất nước Xô viết bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc bị phá huỷ * Thành tựu: - Thực hiện và hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946- 1950) trước thời hạn - Công nghiệp tăng 73%,…. - Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 ? Để xây dựng csvc cho CNXH Liên Xô đã làm gì? ? Phương hướng chính của các kế hoạch ấy là gì? ? Trình bày kết quả của các kế hoạch dàu hạn? (Kinh tế, khoa học – kĩ thuật) ? Trình bày chính sách đối ngoại của Liên Xô trong thời kì này? ? Liên Xô có vai trò như thế nào với hòa bình và cách mangk thế giới? - GV: Hướng dẫn học sinh quan sát hình 1 SGK. HĐ 2: Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CSVC – KT chủ nghĩa xã hội của Liên Xô (21 phút) 2. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX): * Liên Xô thực hiện các kế hoạch dài hạn a. Phương hướng: - Phát triển kinh tế với ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng b. Kết quả: - Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: + Kinh tế: Công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6 %. Trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai trên thế giới sau Mĩ + Khoa học – kỹ thuật: Là nước mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của con người... c. Về đối ngoại: - Chủ trương duy trì hoà Trường THCS Phong Hiền 2 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 bình thế giới - Ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.. => Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc của hoà bình và an ninh thế giới. - Liên Xô thực hiện các kế hoạch dài hạn. - Phát triển kinh tế với ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng - Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: về kinh tế, khoa học – kĩ thuật. - HS suy nghĩ , trả lời - Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc của hoà bình và an ninh thế giới. - Quan sát, miêu tả 4. Củng cố: (5 phút). - GV sơ kết toàn bài. - Đặt câu hỏi củng cố: Trình bày kết quả của các kế hoạch dài hạn của Liên Xô trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH ? 5. Dặn dò: (1 phút). - Về nhà xem lại bài đã học. Tuần: 02. Ngày soạn: 17/8/2013. Tiết: 02. Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX ( tiết 2) A. MỤC TIÊU BÀI DẠY: Trường THCS Phong Hiền 3 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 1. Kiến thức: - Biết được tình hình các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau CTGT II. - Trình bày được những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Đông Âu. 2. Tư tưởng: - Chủ nghĩa xã hội đã hình thành một hệ thống thế giới, chống lại âm mưu âm mưu xâm lược và phá hoại của chủ nghĩa đế quốc, là chỗ dựa vững chắc cho cách mạng thế giới… 3. Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh và kỹ năng sử dụng bản đồ. B. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Bản đồ, tranh ảnh, số liệu. 2. Học sinh: - Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh. C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định: (1 phút). 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút). - Trình bày kết quả của các kế hoạch dài hạn của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CSVC – KT của CNXH? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ 1: Tình hình các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. (16 phút) Yêu cầu HS quan sát xác định vị trí các nước Đông Âu trên bản đồ ?Các nước Đ. Âu ra đời trong hoàn cảnh như thế nào ? GV phân tích thêm - Quan sát, xác định II. ĐÔNG ÂU 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông - Trong thời kì CTTG thứ hai Âu: nhân dân ở hầu hết các nước * Hoàn cảnh: Đông Âu tiến hành chống phát - Trong thời kì CTTG thứ hai xít giải phóng đất nước, thành nhân dân ở hầu hết các nước lập các nhà nước dân chủ nhân Đông Âu tiến hành chống dân. phát xít giải phóng đất nước, ? Dựa vào lược đồ em hãy xác - Trình bày theo nội dung SGK thành lập các nhà nước dân định và kể tên các nước chủ nhân dân. DCND Đông Âu? * Thành lập: - Ba Lan (7- 1944), Tiệp Khắc ( 5- 1945)... ? Tình trạng nước Đức thời kỳ - Nước Đức thời kỳ này bị chia - Nước Đức thời kỳ này bị ra sao? cắt thành hai quốc gia… chia cắt thành hai quốc gia… ? Trong giai đoạn 1945- 1949 - HS suy nhgĩ trả lời - Từ 1945 => 1949, các nước các nước DCND Đông Âu đã DCND Đông Âu hoàn thành tiến hành những hoạt động gì? những nhiệm vụ của cuộc GV giải thích thêm cách mạng dân tộc dân chủ: … HĐ 2: Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ). (5 phút) ? Nhiệm vụ chính của các - HS đọc thêm ở nhà. 2. Tiến hành xây dựng chủ nước Đông Âu khi tiến hành nghĩa xã hội ( từ năm 1950 xây dựng CNXH là gì? đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ): (Hướng dẫn ? Trình bày những thành tựu - HS đọc thêm ở nhà. học sinh đọc thêm). mà các nước Đông Âu đã đạt a. Nhiệm vụ: được trong công cuộc xây b. Thành tựu: dưng CNXH? Trường THCS Phong Hiền 4 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 HĐ 3: Hệ thống xã hội chủ nghĩa. (12 phút) ? Hệ thống XHCN ra đời trong - Liên xô và các nước Đông hoàn cảnh nào? Âu cần có sự hợp tác cao hơn, phân công và chuyên môn hoá trong sản xuất. ? Nêu cơ sở hình thành của CNXH ? ? Sự hợp tác tương trợ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu được thể hiệ như thế nào? III. SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN: a. Hoàn cảnh: - Liên xô và các nước Đông Âu cần có sự hợp tác cao - Cùng chung mục tiêu xây hơn, phân công và chuyên dưng CNXH, hệ tư tưởng môn hoá trong sản xuất. Mác- Lênin. b. Cơ sở hình thành: - Cùng chung mục tiêu xây - Suy nghĩ trả lời dưng CNXH, hệ tư tưởng Mác- Lênin. c. Sự hình thành: - Ngày 8-1- 1949, Hội đồng - Suy nghĩ trả lời tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập. - Tháng 5- 1955, Tổ chức - Chú ý Hiệp ước Vác-sa-va ra đời ? Trình bày mục đích và hoat động của hai tổ chức: (SEV) và Vác-sa-va ? - GV Kết luận 4. Củng cố: (5 phút). - GV sơ kết toàn bài. - Đặt câu hỏi củng cố: ? Trình bày những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dưng CNXH? 5. Dặn dò: ( 1 phút) - Về nhà xem lại bài đã học. - Đọc và soạn truớc bài 2. Tuần: 03 Ngày soạn: 24/08/2013. Tiết: 03 Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX A. MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1. Kiến thức: - Biết được nguyên nhân, quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết. - Biết được sự khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu. 2. Tư tưởng: - Tính chất phức tạp, khó khăn, những thiếu sót sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu. - Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 3. Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá và so sánh. B. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tư liệu về Liên Xô. 2. Học sinh: - Sưu tầm tài liệu. C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định: (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (6 phút) - Các nước Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh như thế nào ? - Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu khi tiến hành xây dựng CNXH là gì? 3. Bài mới: Trường THCS Phong Hiền 5 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ 1: Quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết (15 phút). ? Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 làm cho đất nước Xô viết lâm vào tình trạng như thế nào? - Từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973 nền kinh tế - xã hội Xô viết ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ, không ổn định và lâm vào tình trạng khủng hoảng. ? Tiến trình cải tổ ở Liên xô đã - Suy nghĩ trả lời diễn ra như thế nào? ? Trình bày hậu qủa của cuộc - Cuộc đảo chính ngày 19-8đảo chính ngày 19-8-1991? 1991 không thành. Đảng cộng sản và Nhà nước liên bang hầu như tê liệt. ? Nêu quá trình tan rã của Liên - Ngày 21-12-1991, 11 nước bang Xô viết ? cộng ký hiệp định về giải tán Liên bang.. I. SỰ KHỦNG HOẢNG VÀ TAN RÃ CỦA LIÊN BANG XÔ VIẾT: a. Nguyên nhân: - Từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973 nền kinh tế - xã hội Xô viết ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ, không ổn định và lâm vào tình trạng khủng hoảng. b. Diến biến: - Tháng 5- 1955, Goóc-bachốp đề ra đường lối cải tổ…., nhưng không thành công đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn. - Cuộc đảo chính ngày 19-81991 không thành. Đảng cộng sản và Nhà nước liên bang hầu như tê liệt. - Ngày 21-12-1991, 11 nước cộng ký hiệp định về giải tán Liên bang.. HĐ 2: Sự khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu. (15 phút) Trường THCS Phong Hiền 6 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 ? Cuối những năm 70 đầu - Các nước Đông Âu lâm vào những năm 80 của thế kỷ XX tình trạng khủng hoảng kinh tế các nước Đông Âu lâm vào và chính trị gay gắt. Tới 1988 tình trạng gì? cuộc khủng hoảng lê tới đỉnh cao… ? Cuộc khủng hoảng đó đã gây - Năm 1989 chế độ XHCN sụp ra những hậu quả gì? đổ ở hầu hết các nước Đông Âu. ? Nguyên nhân nào dẫn tới sự - Mô hình CNXH có nhiều tan rã của chế độ XHCN khuyết tật và thiếu sót - Sự chống phá của CNĐQ và các thế lực phản động… II. SỰ KHỦNG HOẢNG VÀ TAN RÃ CỦA CHẾ ĐỘ XHCN Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU: - Các nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế và chính trị gay gắt. Tới 1988 cuộc khủng hoảng lê tới đỉnh cao… - ĐCS các nước Đông Âu mất đi quyền lãnh đạo, thực hiện đa nguyên chính trị, chính quyền mới tuyên bố từ bỏ CNXH…. => Năm 1989 chế độ XHCN sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu * Nguyên nhân: - Mô hình CNXH có nhiều khuyết tật và thiếu sót - Sự chống phá của CNĐQ và các thế lực phản động… 4. Củng cố: (7 phút). ? Trình bày một số thành tựu đạt được và những sai lầm hạn chế của Liên xô và các nước Đông Âu? ? Nguyên nhân nào dẫn tới sự tan rã của chế độ XHCN? 5. Dặn dò: (1 phút). - Học bài, chuẩn bị truớc bài 3. Tuần: 04 Ngày soạn: 30/08/2013. Tiết: 04 Chương II: CÁC NUỚC Á, PHI, MĨ - LATINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Bài 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA A. MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1. Kiến thức: - Biết được một số nét chính về quá trình giành độc lập ở các nước Á, Phi, Mĩ la-tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 60 của thế kỷ XX, từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 thế kỷ XX. 2.Tư tưởng: - Quá trình đấu tranh kiên cường, anh dũng để giải phóng dân tộc của nhân dân các nước Á, Phi, Mĩ la-tinh. - Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước chống lại kẻ thù chung là CNTD. 3. Kỹ năng: - Phương pháp tư duy lôgic, khái quát tổng hợp phân tích các sự kiện…. B. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Bản đồ, tranh ảnh. 2. Học sinh: - Tài liệu tham khảo. C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định: (1 phút). Trường THCS Phong Hiền 7 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút). - Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên xô và Đông Âu? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ 1: Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX. (10 phút) I. GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG ? Phong trào đấu tranh giành - Khởi đầu từ ĐNA ( In-đô-nê- NĂM 60 CỦA THẾ KỈ XX: độc lập ở Á, Phi, Mĩ la-tinh xi-a,Việt Nam, Lào, sau đó lan a. Diễn biến : trong giai đoạn từ 1945 đến sang Nam Á, Bắc Phi như Ấn - Khởi đầu từ ĐNA ( In-đônhững năm 60 của thế kỷ XX Độ, Ai Cập và An-giê-ri,….. nê-xi-a,Việt Nam, Lào, sau diễn ra như thế nào? - Năm 1960 là “ Năm Châu đó lan sang Nam Á, Bắc Phi Phi” với 17 nước ở lục địa này như Ấn Độ, Ai Cập và Antuyên bố độc lập. giê-ri,….. - Ngày 1-1-1959, cách mạng - Năm 1960 là “ Năm Châu Cu-ba thắng lợi. Phi” với 17 nước ở lục địa này tuyên bố độc lập. - Ngày 1-1-1959, cách mạng Cu-ba thắng lợi. ? Diễn biến của phong trào này - Đến giữa những năm 60 của b. Kết quả: đưa đến kết quả ra sao? thế kỷ XX, hệ thống thuộc của - Đến giữa những năm 60 của CNĐQ căn bản sụp đổ. thế kỷ XX, hệ thống thuộc của CNĐQ căn bản sụp đổ. HĐ 2: Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX. (10 phút) ? Trình bày nét nổi bật của phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước trong thời kỳ này ? - Phong trào đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân BĐN ở 3 nước: Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao. ? Ý nghĩa của sự này? - G/v yêu cầu h/s xác định vị trí 3 nước Ghi-ne-bít-xao, Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích trên lược đồ Châu phi. - Thắmg lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi II. GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 60 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỈ XX: - Phong trào đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân BĐN ở 3 nước: Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao. => Thắmg lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi. HĐ 3: Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX. (10 phút). Trường THCS Phong Hiền 8 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 ? Trong thời kỳ này CNTD tồn - Trong thời kỳ này CNTD chỉ tại dưới hình thức nào? còn tồn tại dưới hình thức CN phân biệt chủng tộc (A-pacthai) III. GIAI ĐOẠN TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX: - Trong thời kỳ này CNTD chỉ còn tồn tại dưới hình thức CN phân biệt chủng tộc (Apac-thai) - Các nước Châu Á, Phi, Mỹla-tinh đã đấu tranh kiên trì củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất nước để khắc phục đói nghèo. ? Cuộc đấu tranh của người da - Các nước Châu Á, Phi, Mỹđen chống CN A-pac-thai diễn la-tinh đã đấu tranh kiên trì ra như thế nào? củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất nước để khắc phục đói nghèo. ? Những thắng lợi ấy có ý - Suy nghĩ trả lời. nghĩa như thế nào? ? Sau khi hệ thống thuộc địa bị - Suy nghĩ trả lời. sụp đổ nhiệm vụ của nhân dân các nước Châu Á, Phi, MỹLatinh là gì? 4. Củng cố: (8 phút). - Hãy nêu các giai đoạn của phong trào đấu tranh GPDT và một số sự kiện tiêu biểu? - Hoàn thiện bảng biểu. Giai đoạn Các sự kiện tiêu biểu Từ năm 1945 đến giữa những năm 60. Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70. Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90. 5. Dặn dò: (1 phút). - Học bài, xem bài mới và trả lời các câu hỏi. Tuần: 05 Tiết: 05 Ngày soạn:07/09/2013. Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á A. MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1. Kiến thức: - Biết được tình hình chung của các nước Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Trình bày được những nét nổi bật của Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển. 2.Tư tưởng: - Tinh thần đoàn kết quốc tế hợp tác cùng phát triển đặc biệt là đoàn kết với các nước trong khu vực để cùng hợp tác phát triển, xây dựng xã hội giàu đẹp, công bằng, văn minh. 3. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát lược đồ, tư duy tổng hợp, đánh giá nhận định, so sánh.... Trường THCS Phong Hiền 9 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 B. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Bản đồ Châu á, bản đồ Trung Quốc. 2. Học sinh: - Sưu tầm những tư liệu liên quan đến bài học. C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định: (1 phút). 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút). ? Em hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Châu á, Phi, Mỹ-la-tinh (từ 1945 đến nay)? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh HĐ 1: Tình hình chung. (13 phút) ? Từ sau CTTG thứ hai đến - Phần lớn các nước Châu Á đã nay tình hình Châu Á như thế giành được độc lập Trung nào? Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xia. ? Từ sau thế kỷ XX đến nay - Nửa sau thế kỷ XX tình hình tình hình Châu Á như thế nào? Châu Á không ổn định bởi Vì sao ? nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của CNĐQ, xung đột biên giới khủng bố .... ? Trên lĩnh vực kinh tế Châu Á - Suy nghĩ trả lời đã đạt được những thành tựu như thế nào ? HĐ 2: Trung Quốc. (20 phút) Dùng bản đồ giới thiệu về đất - Suy nghĩ trả lời. nước Trung Quốc. ? Sau cuộc kháng Nhật cứu - Ngày 1-10-1949, Chủ tịch nước tình hình Trung Quốc Mao Trạch Đông tuyên bố sự như thế nào? ra đời của nước CHND Trung Hoa. ? Nước CHND Trung Hoa ra - Đưa Trung Quốc bước vào đời thời gian nào? kỷ nguyên độc lập, tự do. ? Sự kiện này có ý nghĩa như - Hệ thống các nước nối liền từ thế nào? Âu sang Á. ? Trung Quốc đã đề ra đường - Xây dựng CNXH mang màu lối cải cách mở cửa như thế saecs Trung Quốc... nào? Trường THCS Phong Hiền 10 Nội dung I. TINH HÌNH CHUNG: - Cuối những năm 50 phần lớn các nước Châu Á đã giành được độc lập Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xia. - Nửa sau thế kỷ XX tình hình Châu Á không ổn định bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của CNĐQ, xung đột biên giới khủng bố .... - Nhiều nước Châu Á đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế... II. TRUNG QUỐC: 1. Sự ra đời của nước CHND Trung Hoa: - Ngày 1-10-1949, Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố sự ra đời của nước CHND Trung Hoa. * Ý nghĩa: - Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do - Hệ thống các nước nối liền từ Âu sang Á. 2. Mười năm xây dựng đầu xây dựng chế độ mới ( 1949- 1959): (Không dạy). 3. Đất nước trong thời kỳ biến động: (Không dạy). 4. Công cuộc cải cách mở cửa (từ năm 1978 đến nay). a. Chủ trương: Xây dựng CNXH mang màu sắc TQ, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm...... GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 b. Thành tựu: ? Hơn 20 năm cải cách, mở - Kinh tế phát triển nhanh - Kinh tế: phát triển nhanh cửa TQ đã đạt được những chóng? chóng, đạt tốc độ tăng trưởng thành tựu gì? cao nhất thế giới.... - Đối ngoại: củng cố địa vị đất nước trên trường quốc tế.... 4. Củng cố: (5 phút). - Khái quát nội dung bài học - Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi sgk 5. Dặn dò: (1 phút). - Học bài theo câu hỏi SGK, chuẩn bị truớc bài 5. Tuần: 06 Tiết: 06 Ngày soạn:14/09/2013. Bài 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á A. MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1. Kiến thức - Biết được tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945. - Hiểu được hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và mục tiêu hoạt động của tổ chức này. - Trình bày được quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ khi thành lập cho đến nay. 2. Tư tưởng: - Thông qua bài giảng học sinh thấy tự hào về những thành tựu mà nhân dân các nước ĐNA đạt được trong thời gian gần đây. - Để phát huy những thành quả đã đạt được, các nước ĐNA cần củng cố và tăng cường sự đoàn kết hữu nghị và hợp tác phát triển giữa các nước trong khu vực. 3. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng phân tích, khái quát tổng hợp sự kiện lịch sử và kỹ năng sử dụng bản đồ cho học sinh. B. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Lược đồ khu vực ĐNA. - Tranh ảnh về hoạt động của tổ chức ASEAN. 2. Học sinh: - Tài liệu, tranh ảnh có liên quan đến bài học. C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định: (1 phút). 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút). - Trình bày những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung G/v dùng lược đồ Châu á hoặc ĐNA giới thiệu ? Cho biết tình hình ĐNA trước CTTG II? G/v giảng về Thái Lan. ? Sau CTTG II tình hình ĐNA như thế nào? G/v giảng về CMT8/1945 ở Việt Nam, CM “Tula” ở Lào Trường THCS Phong Hiền 11 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 ? Sau khi một số nước giành được độc lập tình hình khu vực này ra sao? G/v giảng về k/c chống Pháp của nhân dân 3 nước Đông Dương ? Trong bối cảnh“Chiến tranh lạnh” tình hình ĐNA căng thẳng vì sao? - G/v Giảng về hành động, mục đích của Mĩ, Anh, Pháp khi thành lập khối quân sự SEATO ? Tình hình đó tác động như thế nào đến chính sách đối ngoại của các nước trong khu vực ĐNA? G/v: Như vậy từ cuối những năm 1950 đường lối đối ngoại của các nước trong khu vực ĐNA bị phân hoá rõ rệt HĐ 1: Tình hình ĐNA trước và sau năm 1945. (10 phút). HĐ2: Sự ra đời của tổ chức ASEAN. (11 phút)I. TÌNH HÌNH ĐNA TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945:- Nghe - Trước CTTG II hầu hết là thuộc địa của tư bản phương Tây - Sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh một loạt các nước ĐNA nổi dậy giành chính quyền. + In-đô-nê-xia 8/1945 + Việt Nam 8/1945 + Lào 10/1945 - Các nước ĐQ trở lại xâm lược nhân dân In-đô-nê-xia, Việt Nam, Lào, ... tiến hành kháng chiến. => Từ giữa những năm 50 của thế kỷ XX các nước ĐNA lần lượt giành được độc lập. - Trong bối cảnh “Chiến tranh lạnh” tình hình ĐNA trở lên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mỹ” - Tháng9/1945 khối quân sự ĐNA SEATO được thành lập nhằm: + Ngăn chặn CNXH + Đẩy lùi phong trào đấu Trường THCS Phong Hiền 12 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 tranh giải phóng dân tộc. * Sự phân hoá trong đường lối đối ngoại: + Thái Lan, Phi-líp-pin gia nhập khối NATO + Mỹ xâm lược Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. ndân 3 nước ĐD đứng lên chống Mỹ. + In-đô-nê-xia, Miến Điện thi hành đường lối hoà bình trung lập. - Suy nghĩ trả lời - Nghe - Suy nghĩ trả lời - Nghe - Suy nghĩ trả lời - Nghe - Thảo luận - Nghe - Suy nghĩ trả lời - Nghe Trường THCS Phong Hiền 13 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 ? Tổ chức hiệp hội các nước ĐNA ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào? G/v: bổ sung thêm ? Hiệp hội ASEAN được thành lập vào thời gian nào lúc đầu có bao nhiêu thành viên? kể tên các thành viên đầu tiên ấy? ? Tuyên bố Băng Cốc đã xác định mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì? G/v: HN ra bản tuyên ngôn thành lập ASEAN sau này được coi là tuyên bố Băng Cốc. ? Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì? ? Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN như thế nào? G/v giới thiệu trang trụ sở ASEAN tại Gia-cac-ta HĐ 3: Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” (11 phút).I SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ASEAN. 1. Hoàn cảnh và sự thành lập: - Sau khi giành được độc lập một số nước ĐNA có nhu cầu hợp tác phát triển. - Ngày 8/8/1967 ASEAN ra đời gồm 5 nước: In-đô-nêxia, Thái Lan, Ma-lai-xia, Phi-líp-pin, Sin-ga-po 2. Mục tiêu hoạt động: - Phát triển kinh tế - văn hoá thông qua sự hợp tác hoà bình ổn định giữa các thành viên. * Nguyên tắc: - Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau. - Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình. - Hợp tác và phát triển. * Quan hệ giữa Việt NamTrường THCS Phong Hiền 14 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 ASEAN - Trước 1979 là q. hệ đối đầu. - Cuối thập kỉ 80 chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác cùng phát triển. - Trình bày - Nghe - Kể tên các nước thành viên ASEAN - Suy nghĩ trả lời - Nghe - Suy nghĩ trả lời - Suy nghĩ trả lời - Theo dõi ? Thành viên thứ 6 của ASEAN là quốc gia nào? G/v chỉ trên bản đồ để học sinh xác định rõ được vị trí của Bru-nây. ? Vậy còn 1 nước chưa gia nhập vào tổ chức này đó là nước nào? ? Những hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay là gì? G/v giới thiệu tranh hội nghị cấp cao ASEAN VI họp tại Hà Nội. Trường THCS Phong Hiền 15 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 - Theo dõi - Suy nghĩ trả lời Đông ti mo - Suy nghĩ trả lời - Theo dõi III. TỪ “ASEAN 6” PHÁT TRIỂN THÀNH “ASEAN 10”: - 1/1984 Bru-nây xin gia nhập ASEAN. - 7/1995 Việt Nam - 9/1997 Lào và Mi-an-ma - 4/1999 Cam-pu-chia gia nhập. => Hiện nay ASEAN có 10 nước - Hoạt động chủ yếu. + Hợp tác kinh tế, xây dựng 1 khu vực ĐNA hoà bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh. + 1992 KV mậu dịch chung của ĐNA ra đời (AFTA) + 1994 lập diễn đàn khu vực với sự tham gia của 23 quốc gia (ARF) để hợp tác phát triển. => Lịch sử ĐNA bước sang 1 chương mới 4 Củng cố: (6 phút). ? Tại sao có thể nói “Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử KV ĐNA? ? Lập bảng thống kê theo mẫu sau: TT Tên nước Tên thủ đô 1 In-đô-nê-xia, Gia-cac-ta Trường THCS Phong Hiền Ngày thành lập 17/8/1945 16 Ngày gia nhập ASEAN 8/1967 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 2 Ma-lai-xia 3 Phi-líp-pin 5. Dặn dò: (1 phút). - Học bài - Chuẩn bị bài sau. Tuần: 07 Tiết: 07 Ngày soạn: 21/09/2013. Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI A. MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Kiến thức: - Biết được tình hình chung của các nước Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Trình bày được kết quả cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc ( A-pác-thai ) 2. Tư tưởng: - Giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, giúp đỡ và ủng hộ nhân dân Châu Phi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và chống đói nghèo bệnh tật. 3. Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kỹ năng sử dụng bản đồ, khai thác tư liệu và tranh ảnh, tổng hợp, so sánh, phân tích các sự kiện. B. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Bản đồ thế giới, bản đồ Châu phi, tranh ảnh 2. Học sinh: - Tài liệu, tranh ảnh về Châu Phi C. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định: (1 phút). 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút). - Trình bày quá trình thành lập và phát triển của ASEAN? 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. Nội dung . ? Sau chiến tranh TGII phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Phi diễn ra như thế nào? ? Cộng hoà Ai cập ra đời vào thời gian nào? ? Kể tên và thời gian của 17 nước Châu Phi giành được độc lập năm 1960. ? Sau khi giành được độc lập các nước Châu Phi đã xây dựng đất nước và phát triển KTXH như thế nào? Cho biết những dẫn chứng chứng tỏ sự kém phát triển của châu Phi? G/v bổ sung thêm ? Được sự giúp đỡ của cộng đồng Quốc tế và LHQ các nước Châu Phi tìm cách khắc phục khó khăn bằng cách nào? HĐ 1: Tình hình chung. (16 phút). HĐ 2: Cộng hoà Nam Phi (17 phút). Trường THCS Phong Hiền 17 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 - Diễn ra sôi nổi nhất là khu vực Bắc Phi - 18/6/1953 - Suy nghĩ trả lời - Trong công cuộc XD đất nước KTXH đã thu được nhiều thành tích ... - Dẫn số liệu theo SGK - Nghe - Tổ chức thống nhất Châu Phi được thành lập I. TÌNH HÌNH CHUNG: 1. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc: - Phong trào diễn ra sôi nổi, nổ ra sớm nhất ở Bắc Phi. + 18/6/1953 Cộng hoà Ai cập ra đời. + 1954 - 1962 An-giê-ri đấu tranh giành độc lập. + 1960 có 17 nước Châu Phi giành được độc lập. => Hệ thống thuộc địa của CNTD ở Châu phi tan rã. 2. Công cuộc xây dựng đất nước và phát triển KTXH ở Châu Phi: - Đạt được nhiều thành tích nhưng Châu Phi vẫn nằm trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu bệnh tật. + 1/4 dân số đói kinh niên + 32/57 Quốc gia nghèo nhất thế giới. - Từ cuối thập kỷ 80 xung đột sắc tộc và nội chiến xảy ra nhiều nơi -Tổ chức thống nhất Châu Trường THCS Phong Hiền 18 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 Phi được thành lập nay là liên minh Châu Phi (AV) được thành lập nhằm khắc phục xung đột và nghèo đói. G/v treo lược đồ Châu Phi yêu cầu học sinh xác định vị trí Nam Phi G/v treo lược đồ Châu Phi yêu cầu học sinh xác định vị trí Nam Phi * Nội dung chính sách phân biệt chủng tộc của người da trắng ở Nam Phi đối với người da đen là gì? ? Người da đen Nam Phi đã tiến hành đấu tranh như thế nào? ? Quá trình đấu tranh ấy đã thu được kết quả như thế nào? G/v kể chuyện về Nenxơn Mandela Sự kiện đó có ý nghĩa như thế nào? ? Hiện nay Cộng hòa Nam Phi có sự phát triển KTXH như thế nào? G/v giới thiệu một số bức tranh về Nam Phi II- Cộng hoà Nam phi:- Nam Phi nằm ở cực nam CP diện tích là 1,2 triệu km2... 1- Khái quát - Nằm ở cực Nam Châu Phi: + Diện tích 1,2 triệu km2. + Dân số là 43,6 triệu người. + 1662 người Hà Lan đến NPhi + 1961 CH Nam Phi ra đời. 2- Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở CH Nam phi - Trong 3 thế kỷ chính quyền thực dân da trắng thực hiện chế độ phân biệt chủng tộc tàn bạo. - Dưới sự lãnh đạo của “ĐH dân tộc phi” (ANC) người da đen đã kiên trì đấu tranh chống nghĩa A-pác-thai - 1993 chính quyền tuyên bố xoá bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. - 4/1994 Nenxơn Mandela được bầu làm tổng thống Cộng hoà Nam Phi - Hiện nay Nam Phi là nước có thu nhập trung bình trên thế giới. Chính quyền mới đã đưa ra chiến lược kinh tế vĩ Trường THCS Phong Hiền 19 GV: Nguyễn Văn Phưong Giáo án Lịch Sử 9 Năm học 2013 - 2014 mô để cải thiện đời sống cho nhân dân. - Nam Phi nằm ở cực nam CP diện tích là 1,2 triệu km2... - Người da đen không có quyền .... - Dưới sự lãnh đạo ANC người da đen bền bỉ đấu tranh - Suy nghĩ trả lời - Nghe - Suy nghĩ trả lời - Theo dõi 3. Củng cố: (5 phút). ? Trình bày phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi của người da đen? 4. Dặn dò: (1 phút). - Học bài - Đọc truớc nội dung bài: Các Nuớc Mĩ Latinh. Tuần: 08 Tiết: 08 Ngày soạn:27/09/2013. Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA-TINH A. MỤC TIÊU BÀI DẠY: 1.Kiến thức: - Biết được tình hình chung của các nước Mĩ la-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Trình bày được nét chính về cuộc cách mạng Cu-ba và kết quả công cuộc xây dựng CNXH ở nước này. 2. Tư tưởng: - Tinh thần đoàn kết và ủng hộ phong trào cách mạng của các nước Mĩ - La tinh. - Từ cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân Cu ba và những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, giáo dục học sinh thêm yêu quý, đồng cảm và ủng hộ nhân dân Cu Ba chống âm mưu bao vây cấm vận của Mĩ. 3. Kỹ năng: Trường THCS Phong Hiền 20 GV: Nguyễn Văn Phưong
- Xem thêm -