Tài liệu Giáo án lịch sử lớp 9 có giảm tải bộ full

  • Số trang: 176 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2013-2014 Phần một Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai Ngày soạn :16/8/2013 Ngày dạy : 19/8/2013 Tiết 1 Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: - Biết được tình hình Liên Xô và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh - Trình bày được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX. 2.Tư tưởng, tình cảm, thái độ: - Liên Xô đã tạo cho mình một thực lực để chống lại âm mưu phá hoại của chủ nghĩa đế quốc - Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới. 3.Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, nhận định và đánh giá các sự kiện lịch sử, quan sát tranh ảnh bản đồ II.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC - Biết được tình hình Liên Xô và kết quả công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh - Trình bày được những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX. III.CHUẨN BỊ: - Thầy : bản đồ, tranh ảnh - Trò: sưu tầm tài liệu IV.TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: không 3. Bài mới: Giáo viên :Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu 1 Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 I- LIÊN XÔ Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ 1: Tình hình Liên Xô và công cuộc khôi phục kinh tế Yêu cầu HS quan sát xác - Quan sát, xác định I- LIÊN XÔ định vị trí Liên xô trên bản 1. Công cuộc khôi phục đồ kinh tế sau chiến tranh ? Em hãy cho biết tình hình - Suy nghĩ trả lời ( 1945- 1950) của Liên Xô sau khi CTTG thứ II kết thúc ? * Hoàn cảnh: GV phân tích thêm - Đất nước Xô viết bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 70 000 ? Trình bày những thành làng mạc bị phá huỷ tựu trong công cuộc khôi - Trình bày theo nội dung phục kinh tế của Liên Xô ? SGK * Thành tựu: - Thực hiện và hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946- 1950) ? Khoa học – kỹ thuật của trước thời hạn Liên Xô đạt được thành tựu - Công nghiệp tăng 73%,…. như thế nào? - HS suy nhgĩ trả lời - Năm 1949, Liên Xô chế GV giải thích thêm tạo thành công bom nguyên tử HĐ 2: Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CSVC – KT chủ nghĩa xã hội của Liên Xô ? Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội - HS suy nghĩ trả lời Liên Xô đã làm gì? 2. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX) ? Phương hướng chính của các kế hoạch ấy là gì? - Suy nghĩ trả lời * Liên Xô thực hiện các kế hoạch dài hạn ? Trình bày kết quả của các kế hoạch dài hạn? ( Kinh tế, khoa học kỹ thuật) - HS suy nghĩ , trả lời a. Phương hướng: - Phát triển kinh tế với ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng Giáo viên : Lã Thị Nhung 2 Trường THCS Liên Châu - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 ? Em hãy trình bày chính sánh đối ngoại của Liên Xô trong thời kỳ này ? - HS suy nghĩ , trả lời ? Liên Xô có vai trò như thế nào đối với hoà bình và cách mạng thế giới? - HS suy nghĩ , trả lời GV hướng dẫn học sinh quan sát hình 1 SGK Quan sát, miêu tả b. Kết quả: - Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: +> Kinh tế: Công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6 %. Trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai trên thế giới sau Mĩ +> Khoa học – kỹ thuật: Là nước mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của con người... * Về đối ngoại: - Chủ trương duy trì hoà bình thế giới - Ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.. => Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc của hoà bình và an ninh thế giới. 3. Củng cố. - GV sơ kết toàn bài. - Đặt câu hỏi củng cố: Trình bày kết quả của các kế hoạch dài hạn của Liên Xô trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH ? 4. Dặn dò- hướng dẫn. - Về nhà xem lại bài đã học. - Đọc và soạn trước phần II Giáo viên :Lã Thị Nhung 3 Trường THCS Liên Châu Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 Tiết 2 Ngày soạn :23/8/2013 Ngày dạy : 26/8/2013 Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX ( tiếp) I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Biết được tình hình các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Trình bày được những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu. 2. Tư tưởng tình cảm, thái độ: - Chủ nghĩa xã hội đã hình thành một hệ thống thế giới, chống lại âm mưu âm mưu xâm lược và phá hoại của chủ nghĩa đế quốc, là chỗ dựa vững chắc cho cách mạng thế giới… 3. Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh và kỹ năng sử dụng bản đồ 4 Giáo viên : Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 II .TRỌNG TÂM KIẾN THỨC - Biết được tình hình các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Trình bày được những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu. III. CHUẨN BỊ : - Thầy: bản đồ, tranh ảnh, số liệu - Trò: sưu tầm tư liệu, tranh ảnh IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: không 2. Bài mới: II- ĐÔNG ÂU Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ 1: Tình hình các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Yêu cầu HS quan sát xác - Quan sát, xác định định vị trí các nước Đông Âu trên bản đồ ? Các nước Đông Âu ra đời - Suy nghĩ trả lời trong hoàn cảnh như thế nào ? GV phân tích thêm II- ĐÔNG ÂU 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu * Hoàn cảnh: - Trong thời kì CTTG thứ hai nhân dân ở hầu hết các nước Đông Âu tiến hành chống phát xít giải phóng đất nước, thành lập các nhà nước dân chủ nhân dân. ? Dựa vào lược đồ em hãy xác định và kể tên các nước - Trình bày theo nội dung DCND Đông Âu? SGK * Thành lập: - Ba Lan (7- 1944), Tiệp Khắc ? Tình trạng nước Đức thời ( 5- 1945) kỳ ra sao? - HS suy nhgĩ trả lời ? Trong giai đoạn 19451949 các nước DCND Đông Âu đã tiến hành Giáo viên :Lã Thị Nhung - Nước Đức thời kỳ này bị chia cắt thành hai quốc gia… 5 Trường THCS Liên Châu Giáo án :Lịch sử 9 những hoạt động gì? Năm học 2012-2013 - HS suy nhgĩ trả lời GV giải thích thêm - Từ 1945 => 1949, các nước DCND Đông Âu hoàn thành những nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ:…….. HĐ 2: Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) Giáo viên : Lã Thị Nhung 6 Trường THCS Liên Châu - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 ? Nhiệm vụ chính của các - HS suy nghĩ trả lời nước Đông Âu khi tiến hành xây dựng CNXH là gì? - Suy nghĩ trả lời ? Trình bày những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dưng CNXH? 2. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) (Đọc thêm) a. Nhiệm vụ: - Xoá bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản - Đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể (HTX) - Công nghiệp hoá , xây dựng CSVC- KT cho CNXH b. Thành tựu: - Các nước Đông Âu đã trở - HS trả lời theo nội dung thành các nước công - nông ? Nêu những dẫn chứng cụ chữ in nhỏ SGK nghiệp, bộ mặt kinh tế - xã thể về sự thay đổi của các hội của đất nước đã thay đổi nước Đông Âu ? căn bản và sâu sắc - Chú ý GV Kết luận HĐ 3: Hệ thống xã hội chủ nghĩa III- Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa a. Hoàn cảnh: - Liên xô và các nước Đông Âu cần có sự hợp tác cao hơn, phân công và chuyên môn hoá trong sản xuất. b. Cơ sở hình thành: - Cùng chung mục tiêu xây dưng CNXH, hệ tư tưởng Mác- Lênin. ? Hệ thống XHCN ra đời trong hoàn cảnh nào? - Suy nghĩ trả lời ? Nêu cơ sở hình thành của CNXH ? - Suy nghĩ trả lời ? Sự hợp tác tương trợ giữa Liên Xô và các nước Đông - Suy nghĩ trả lời Âu được thể hiệ như thế nào? c. Sự hình thành: - Ngày 8-1- 1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập. - Tháng 5- 1955, Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va ra đời ? Trình bày mục đích và hoat động của hai tổ chức: - Suy nghĩ trả lời (SEV) và Vác-sa-va ? Giáo viên :Lã Thị Nhung 7 Trường THCS Liên Châu Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 GV Kết luận - Chú ý 3. Củng cố. - GV sơ kết toàn bài. - Đặt câu hỏi củng cố: ? Trình bày những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dưng CNXH? 4. Dặn dò- hướng dẫn. - Về nhà xem lại bài đã học. - Đọc và soạn trước bai 2. Tiết 3 Ngày soạn :2/9/202 Ngày dạy 03/9/2012 Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX Giáo viên : Lã Thị Nhung 8 Trường THCS Liên Châu - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Biết được nguyên nhân, quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết. - Biết được sự khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu. 2. Tư tưởng, tình cảm, thái độ: - Tính chất phức tạp, khó khăn, những thiếu sót sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu. - Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước 3. Kỹ năng: - Kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá và so sánh. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC - Biết được nguyên nhân, quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết. Biết được sự khủng hoảng và tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu III. CHUẨN BỊ: - Thầy: tư liệu về Liên Xô - Trò : Sưu tầm tài liệu. IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 1. Kiểm tra bài cũ: ? Các nước Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh như thế nào ? ? Nhiệm vụ chính của các nước Đông Âu khi tiến hành xây dựng CNXH là gì? 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ 1: Quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô viết ? Cuộc khủng hoảng dầu I- Sự khủng hoảng và tan rã mỏ năm 1973 làm cho đất - Suy nghĩ trả lời của Liên bang Xô viết nước Xô viết lâm vào tình * Nguyên nhân: trạng như thế nào? - Từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973 nền kinh tế - xã hội Xô viết ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ, không ổn định và lâm vào tình trạng khủng hoảng * Diến biến: ? Tiến trình cải tổ ở Liên - Tháng 5- 1955, Goóc-ba-chốp xô đã diễn ra như thế đề ra đường lối cải tổ…., nào? - Suy nghĩ trả lời nhưng không thành công đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn. 9 Giáo viên :Lã Thị Nhung Trường THCS Liên Châu Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 ? Trình bày hậu qủa của cuộc đảo chính ngày 19- - Suy nghĩ trả lời 8-1991? - Cuộc đảo chính ngày 19-81991 không thành. Đảng cộng sản và Nhà nước liên bang hầu như tê liệt. - Ngày 21-12-1991, 11 nước cộng ký hiệp định về giải tán Liên bang.. ? Nêu quá trình tan rã của Liên bang Xô viết ? - Suy nghĩ trả lời HĐ 2: Sự khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu II- Sự khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước ? Cuối những năm 70 đầu Đông Âu những năm 80 của thế kỷ - Suy nghĩ trả lời - Các nước Đông Âu lâm vào XX các nước Đông Âu tình trạng khủng hoảng kinh tế lâm vào tình trạng gì? và chính trị gay gắt. Tới 1988 cuộc khủng hoảng lê tới đỉnh cao… - ĐCS các nước Đông Âu mất đi quyền lãnh đạo, thực hiện đa nguyên chính trị, chính quyền ? Cuộc khủng hoảng đó mới tuyên bố từ bỏ CNXH…. đã gây ra những hậu quả - Suy nghĩ trả lời => Năm 1989 chế độ XHCN gi? sụp đổ ở hầu hết các nước Đông Âu ? Nguyên nhân nào dẫn tới sự tan rã của chế độ XHCN - Suy nghĩ trả lời * Nguyên nhân: - Mô hình CNXH có nhiều khuyết tật và thiếu sót - Sự chống phá của CNĐQ và các thế lực phản động… 3. Củng cố. ? Trình bày một số thành tựu đạt được và những sai lầm hạn chế của Liên xô và các nước Đông Âu? ? Nguyên nhân nào dẫn tới sự tan rã của chế độ XHCN? 4. Dặn dò- hướng dẫn. - Học bài, chuẩn bị trước bài 3 Giáo viên : Lã Thị Nhung 10 Trường THCS Liên Châu - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 Ngµy so¹n:08/09/2012 Ngµy d¹y 10/09/2012 Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ latinh từ năm 1945 đến nay Tiết4 Bài 3 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức Giáo viên :Lã Thị Nhung 11 Trường THCS Liên Châu Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 - Biết được một số nét chính về quá trình giành độc lập ở các nước Á, Phi, Mĩ la-tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 60 của thế kỷ XX, từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 thế kỷ XX. 2.Tư tưởng, tình cảm, thái độ: - Quá trình đấu tranh kiên cường, anh dũng để giải phóng dân tộc của nhân dân các nước Á, Phi, Mĩ la-tinh. - Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước chống lại kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân. 3. Kỹ năng: - Phương pháp tư duy lôgic, khái quát tổng hợp phân tích các sự kiện…. II.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC - Biết được một số nét chính về quá trình giành độc lập ở các nước Á, Phi, Mĩ la-tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 60 của thế kỷ XX, từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 thế kỷ XX III. CHUẨN BỊ - Thầy: bản đồ, tranh ảnh. - Trò: tài liệu tham khảo. IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên xô và Đông Âu? 2. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung HĐ 1: Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX ? Phong trào đấu tranh I- Giai đoạn từ năm 1945 đến giành độc lập ở Á, Phi, Mĩ giữa những năm 60 của thế la-tinh trong giai đoạn từ - Suy nghĩ , trả lời kỷ XX 1945 đến những năm 60 * Diễn biến : của thế kỷ XX diễn ra như - Khởi đầu từ ĐNA ( In-đôthế nào? nê-xi-a,Việt Nam, Lào, sau đó lan sang Nam Á, Bắc Phi như Ấn Độ, Ai Cập và Angiê-ri,….. - Năm 1960 là “ Năm Châu Phi” với 17 nước ở lục địa này tuyên bố độc lập. - Ngày 1-1-1959, cách mạng ? Diễn biến của phong trào Cu-ba thắng lợi. này đưa đến kết quả ra sao? * Kết quả: - Đến giữa những năm 60 của - Suy nghĩ , trả lời thế kỷ XX, hệ thống thuộc của CNĐQ căn bản sụp đổ. HĐ 2: Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX Giáo viên : Lã Thị Nhung 12 Trường THCS Liên Châu - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 ? Trình bày nét nổi bật của phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước trong - Suy nghĩ , trả lời thời kỳ này ? ? Ý nghĩa của sự này? II- Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX - Phong trào đấu tranh lật đổ ách thống trị của thực dân BĐN ở 3 nước: Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bítxao. => Thắmg lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi. G/v yêu cầu h/s xác định vị trí 3 nước Ghi-ne-bít-xao, Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích trên lược đồ Châu phi. HĐ 3: III- Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỷ XX. III- Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa ? Trong thời kỳ này CNTD những năm 90 của thế kỷ tồn tại dưới hình thức nào? - Suy nghĩ trả lời XX. ? Cuộc đấu tranh của người da đen chống CN A-pacthai diễn ra như thế nào? - Suy nghĩ trả lời - Trong thời kỳ này CNTD chỉ còn tồn tại dưới hình thức CN phân biệt chủng tộc (Apac-thai) ? Những thắng lợi ấy có ý - Suy nghĩ trả lời nghĩa như thế nào? - Các nước Châu á, Phi, Mỹla-tinh đã đấu tranh kiên trì củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất nước để khắc phục đói nghèo. ? Sau khi hệ thống thuộc địa bị sụp đổ nhiệm vụ của nhân dân các nước Châu á, Phi, Mỹ-la-tinh là gì? 3. Củng cố. ? Hãy nêu các giai đoạn của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và một số sự kiện tiêu biểu? ? Hoàn thiện bảng biểu Giáo viên :Lã Thị Nhung 13 Trường THCS Liên Châu Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 Giai đoạn Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 4. Dặn dò- hướng dẫn + Học bài - trả lời các câu hỏi Các sự kiện tiêu biểu Tiết 5 Ngày soạn:15/09/2012 Ngày dạy:17/09/2012 Bài 4 CÁC NƯỚC CHÂU Á I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức - Biết được tình hình chung của các nước Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Trình bày được những nét nổi bật của Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển. 2.Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Tinh thần đoàn kết quốc tế hợp tác cùng phát triển đặc biệt là đoàn kết với các nước trong khu vực để cùng hợp tác phát triển, xây dựng xã hội giàu đẹp, công bằng, văn minh. 3. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát lược đồ, tư duy tổng hợp, đánh giá nhận định, so sánh.... II.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC - Biết được tình hình chung của các nước Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Trình bày được những nét nổi bật của Trung Quốc qua các giai đoạn phát triển III. CHUẨN BỊ - Thầy: + Bản đồ Châu á, bản đồ Trung Quốc - Trò: + Sưu tầm những tư liệu liên quan đến bài học. IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Kiểm tra bài cũ ? Em hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Châu á, Phi, Mỹ-la-tinh (từ 1945 đến nay) 2. Bài mới: Hoạt động của thầy Giáo viên : Lã Thị Nhung Hoạt động của trò 14 Nội dung Trường THCS Liên Châu - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 HĐ 1: I- Tình hình chung I- Tình hình chung ? Từ sau CTTG thứ hai đến nay tình hình Châu Á - Suy nghĩ trả lời như thế nào ? Từ sau thế kỷ XX đến nay tình hình Châu Á như - Suy nghĩ trả lời thế nào Vì sao ? ? Trên lĩnh vực kinh tế Châu Á đã đạt được những thành tựu như thế nào HĐ 2: Trung Quốc Dùng bản đồ giới thiệu về đất nước Trung Quốc + Nửa sau thế kỷ XX tình hình Châu á không ổn định bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của CNĐQ, xung đột biên giới khủng bố .... - Suy nghĩ trả lời + Nhiều nước Châu Á đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế... - Suy nghĩ trả lời II- Trung Quốc 1. Sự ra đời của nước CHND Trung Hoa ? Sau cuộc kháng Nhật cứu nước tình hình Trung Quốc như thế nào - Suy nghĩ trả lời ? Nước CHND Trung Hoa ra đời thời gian nào + Cuối những năm 50 phần lớn các nước Châu á đã giành được độc lập Trung Quốc, ấn Độ, Inđô-nê-xia. - Suy nghĩ trả lời - Ngày 1-10-1949, Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố sự ra đời của nước CHND Trung Hoa * Ý nghĩa: + Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do + Hệ thống các nước nối liền từ Âu sang Á. ? Sự kiện này có ý nghĩa như thế nào 4. Công cuộc cải cách mở cửa (từ năm 1978 đến nay) Giáo viên :Lã Thị Nhung 15 Trường THCS Liên Châu Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 ? Trình bày nhiệm vụ của Nhân dân Trung Quốc - Suy nghĩ trả lời trong thời kỳ này ? Để thực hiện nhiệm vụ đấy NDTQ đã làm gì - Khôi phục kinh tế... * Chủ trương: xây dựng CNXH mang màu sắc TQ, lấy phát triển kinh tế làm trung tâm...... * Thành tựu: - Kinh tế: phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.... - Đối ngoại: củng cố địa vị đất nước trên trường quốc tế.... ? Hậu quả của đường lối - Đường lối “Ba ngọn cờ “ Ba ngọn cờ hồng” và hồng”....... cuộc “Đại cách mạng văn hoá vô sản” đối với TQ thời kỳ này - TQ lâm vào tình trạng hỗn loạn... ? Trung Quốc đã đề ra đường lối cải cách, mở cửa như thế nào - Xây dựng CNXH mang màu sắc TQ..... ? Sau hơn 20 năm cải cách, mở cửa TQ đã đạt được những thành tựu gì - Kinh tế phát triển nhanh chóng...... GV kết luận. 3.Củng cố - Khái quát nội dung bài học - Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi sgk 4. Dặn dò - Học bài theo câu hỏi sgk, chuẩn bị trước bài 5 Giáo viên : Lã Thị Nhung 16 Trường THCS Liên Châu - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 Tiết 6 Ngµy so¹n:22/09/2012 Ngµy d¹y :24/09/2012 Bài 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức - Biết được tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945. - Hiểu được hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và mục tiêu hoạt động của tổ chức này. - Trình bày được quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ khi thành lập cho đến nay. 2.Tư tưởng, tình cảm, thái độ - Thông qua bài giảng học sinh thấy tự hào về những thành tựu mà nhân dân các nước ĐNA đạt được trong thời gian gần đây. - Để phát huy những thành quả đã đạt được, các nước ĐNA cần củng cố và tăng cường sự đoàn kết hữu nghị và hợp tác phát triển giữa các nước trong khu vực. 3. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng phân tích, khái quát tổng hợp sự kiện lịch sử và kỹ năng sử dụng bản đồ cho học sinh. II.TRONG T¢M KI£N THøC - Biết được tình hình chung của các nước Đông Nam Á trước và sau năm 1945. - Hiểu được hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và mục tiêu hoạt động của tổ chức này. - Trình bày được quá trình phát triển của tổ chức ASEAN từ khi thành lập cho đến nay III. ỊCHUẨN BI + Lược đồ khu vực ĐNA. + Tranh ảnh về hoạt động của tổ chức ASEAN. - Học sinh: + Tài liệu, tranh ảnh có liên quan đến bài học. IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Kiểm tra bài cũ ? Trình bày những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa? 2. Bài mới: Giáo viên :Lã Thị Nhung 17 Trường THCS Liên Châu Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 GTBM: Từ sau năm 1945 phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở ĐNA phát triển mạnh mẽ, nơi đây được coi như là nơi khởi đầu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau khi giành được độc lập các nước ĐNA đã thực hiện xây dựng đất nước, phát triển kinh tế và văn hoá đạt được những thành tựu to lớn. Sự ra đời của hiệp hội các quốc gia ĐNA (ASEAN) là minh chứng cho điều đó. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những vấn đề đó. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò HĐ 1: tình hình ĐNA trước và sau năm 1945 Nội dung I- Tình hình ĐNA trước và sau năm 1945 G/v dùng lược đồ Châu á hoặc ĐNA giới thiệu - Nghe ? Cho biết tình hình ĐNA trước CTTG II? - Suy nghĩ trả lời G/v giảng về Thái Lan - Nghe - Trước CTTG II hầu hết là thuộc địa của tư bản phương tây ? Sau CTTG II tình hình ĐNA như thế nào? - Suy nghĩ trả lời G/v giảng về CMT8/1945 ở - Nghe Việt Nam, CM “Tula” ở Lào ? Sau khi một số nước giành được độc lập tình hình khu - Suy nghĩ trả lời vực này ra sao? - Sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh một loạt các nước ĐNA nổi dậy giành chính quyền. + In-đô-nê-xia 8/1945 + Việt Nam 8/1945 + Lào 10/1945 - Các nước ĐQ trở lại xâm lược nhân dân In-đô-nê-xia, Việt Nam, Lào, ... tiến hành kháng chiến. G/v giảng về k/c chống Pháp của nhân dân 3 nước - Nghe Đông Dương => Từ giữa những năm 50 của thế kỷ XX các nước ĐNA lần lượt giành được độc lập. ? Trong bối cảnh“Chiến tranh lạnh” tình hình ĐNA - Thảo luận căng thẳng vì sao? - Trong bối cảnh “Chiến tranh lạnh” tình hình ĐNA trở lên Giáo viên : Lã Thị Nhung 18 Trường THCS Liên Châu - Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012 -2013 G/v Giảng về hành động, mục đích của Mĩ, Anh, - Nghe Pháp khi thành lập khối quân sự SEATO ? Tình hình đó tác động như - Suy nghĩ trả lời thế nào đến chính sách đối ngoại của các nước trong khu vực ĐNA? - Nghe G/v: Như vậy từ cuối những năm 1950 đường lối đối ngoại của các nước trong khu vực ĐNA bị phân hoá rõ rệt. căng thẳng do chính sách can thiệp của Mỹ” - Tháng9/1945 khối quân sự ĐNA SEATO được thành lập nhằm: + Ngăn chặn CNXH + Đẩy lùi phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. * Sự phân hoá trong đường lối đối ngoại: + Thái Lan, Phi-líp-pin gia nhập khối NATO + Mỹ xâm lược Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. ndân 3 nước ĐD đứng lên chống Mỹ + In-đô-nê-xia, Miến Điện thi hành đường lối hoà bình trung lập. HĐ2: Sự ra đời của tổ chức ASEAN II- Sự ra đời của tổ chức ASEAN ? Tổ chức hiệp hội các nước ĐNA ASEAN ra đời trong - Trình bày hoàn cảnh nào? G/v: bổ sung thêm 1- Hoàn cảnh và sự thành lập: - Sau khi giành được độc lập một số nước ĐNA có nhu cầu hợp tác phát triển. - Nghe ? Hiệp hội ASEAN được thành lập vào thời gian nào lúc đầu có bao nhiêu thành viên? kể tên các thành viên đầu tiên ấy? ? Tuyên bố Băng Cốc đã xác định mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì? G/v: HN ra bản tuyên ngôn thành lập ASEAN sau này được coi là tuyên bố Băng Giáo viên :Lã Thị Nhung - Ngày 8/8/1967 ASEAN ra đời gồm 5 nước: In-đô-nê-xia, Thái - Kể tên các nước thành Lan, Ma-lai-xia, Phi-líp-pin, Sin-ga-po viên ASEAN 2- Mục tiêu hoạt động: - Suy nghĩ trả lời - Phát triển kinh tế - văn hoá thông qua sự hợp tác hoà bình ổn định giữa các thành viên. - Nghe 19 Trường THCS Liên Châu Giáo án :Lịch sử 9 Năm học 2012-2013 Cốc. ? Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì? - Suy nghĩ trả lời * Nguyên tắc - Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau. - Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình. - Hợp tác và phát triển. * Quan hệ giữa Việt Nam- ? Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN như thế nào? - Suy nghĩ trả lời ASEAN G/v giới thiệu trang trụ sở ASEAN tại Gia-cac-ta - Theo dõi HĐ 3: Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” ? Thành viên thứ 6 của ASEAN là quốc gia nào? G/v chỉ trên bản đồ để học sinh xác định rõ được vị trí - Theo dõi của Bru-nây III- Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10” - Trước 1979 là quan hệ đối đầu. - Cuối thập kỷ 80 chuyển từ đối đầu sang “đối thoại” hợp tác cùng phát triển. - 1/1984 Bru-nây xin gia nhập ASEAN. ? Vậy còn 1 nước chưa gia Suy nghĩ trả lời nhập vào tổ chức này đó là Đông ti mo nước nào? ? Những hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay là gì? - Suy nghĩ trả lời Giáo viên : Lã Thị Nhung 20 - 7/1995 Việt Nam - 9/1997 Lào và Mi-an-ma - 4/1999 Cam-pu-chia gia nhập. => Hiện nay ASEAN có 10 nước - Hoạt động chủ yếu. + Hợp tác kinh tế, xây dựng 1 khu vực ĐNA hoà bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh. Trường THCS Liên Châu
- Xem thêm -