Tài liệu Giáo án lịch sử 9 cả năm

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án: Lich sử 9 Ngày soạn:16/8/2013 Ngày dạy: 29/8/2013 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY Chương I LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI Bài 1: Tiết : 1 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức : - Công cuộc khôi phụ kinh tế sau chiến tranh (1945-1950). Nhựng TT xây dựng CNXH của LX những năm 1950- 1970 - Thành lập nước dân chủ nhân dân.Quá trình xây dựng CNXH của Đông Âu: - Sự hình thành hệ thống XHCN thế giới. 2. Tư tưởng: Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc xd CNXH ở LX. Ở các nước này đã có những thay đổi căn bản và sâu sắc, đó là những sự thật lịch sử.... 3. Kĩ năng: Rèn kỹ năng phân tích và nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử. II. Phương tiện dạy học: Bản đổ châu Âu. Tranh ảnh liên quan III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra: sách vở của học sinh. 3.Bài mới: Giới thiệu bài: Ở lớp 8 ta đã học giai đoạn đầu của lịch sử thế giới hiện đại. Từ cách mạng tháng Mười Nga 1917 đến 1945 kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Nay chúng ta cùng tìm hiểu giai đoạn từ 1945 đến nay. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt HĐ1: ? Sau chiến tranh thế giới 2 Liên Xô gặp phải những khó khăn gì ? HS trả lời ? Cụ thể đó là gì ? (Gọi học sinh đọc phần chữ nhỏ - Trang 3 SGK). ? Để khắc phục những khó khăn đó đảng và Nhà nước Liên Xô đã làm gì ? 1 Giáo án: Lich sử 9 ? Với khí thế của người chiến thắng nhân dân Liên Xô đã làm gì và thu được kết quả ra sao ? Học sinh: Đọc phần chữ nhỏ - Trang 4 SGK. ? Thành công này có ý nghĩa như thế nào ? ? Sau khi hoàn thành việc khôi phục kinh tế Liên Xô tiếp tục làm gì ? ? Phương hướng của các kế hoạch này là gì HS trả lời, GV tóm ý: ? Tại sao phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng ? ? Trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1950 đến đầu những năm 1970 Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì ? ? Sau chiến tranh Liên Xô đã có những chính sách về đối ngoại như thế nào ? HS trả lời, GV tóm ý. HĐ2: ? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào ? ? Tại sao gọi là Nhà nước dân chủ nhân dân ? Sự ra đời của nước Đức diễn ra khác với 7 nước Đông Âu như thế nào ? HS xác định vị trí... (Học sinh: Thảo luận) ? Từ 1945-1949 các nước Đông Âu đã làm gì để hoàn thành những nhiệm vụ 2 Giáo án: Lich sử 9 cách mạng dân chủ nhân dân ? HS trả lời, GV nhấn mạnh: ? Sự thành lập các nước dân chủ nhân dân Đông Âu có ý nghĩa như thế nào ? (Đánh dấu XHCN vượt ra khỏi phạm vi 1 nước, bắt đầu hình thành 1 hệ thống trên thế giới). HS suy nghĩ trả lời. ? Em hãy nêu sự thay đổi ở một số nước dân chủ nhân dân mà em biết ? Mục 2 hướng dẫn hs đọc thêm HĐ III ? Cơ sở của sự hợp tác giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là gì ? (Cùng mục tiêu. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Mác). +? Trên cơ cở đó Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời vào thời gian nào ? Nhằm mục đích gì ? ? Trong thời gian họat động SEV đã đạt được những thành tựu gì ? (Học sinh thảo luận) ? Trước tình hình căng thẳng của Mĩ và khối NATO, Liên Xô và các nước Đông Âu đã làm gì ? ? Tổ chức này ra đời nhằm mục đích gì ? I. LIÊN XÔ: 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950): -Đất nước LX bị chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề: hơn 27 triệu người chết, 1 710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc bị phá huỷ.. - Năm 1946 Đảng và Nhà nước Xô Viết đề ra kế hoạch khối phục và phát triển kinh tế đất nước. -ND Liên Xô thực hiện và hoàn thành 3 Giáo án: Lich sử 9 thắng lợi KH kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946-1950) trước 9 tháng. - SXCN tăng 73%, 1 số ngành NN vượt mức TrCT. - KHKT: 1949 chế tạo bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ. 2- Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 1970 của thế kỷ XX): - LX tiếp tục thực hiện Các kế hoạch dài hạn với phương hướng chính là: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng, thâm canh trong SXNN, đẩy mạnh tiến bộ khoa học kĩ thuật, tăng cường sức mạnh quốc phòng. * Kết quả: LX đạt nhiều thành tựu to lớn: SXCN bình quân hằng năm tăng 9,6% trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 TG sau Mĩ, là nước mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của con người – năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo, năm 1961 phóng tàu “Phương Đông” đưa con người lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất. - Đối ngoại: LX chủ trương duy trì hoà bình thế, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước cvà tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc. II/ ĐÔNG ÂU 1- Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu: -Trong thời kì CTTG II, ND ở hầu hết các nước Đông Âu tiến hành cuộc đấu tranh chống PX và đã giành được thắng lợi: giải phóng đất nước, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân (Ba Lan 7/1944, Tiệp Khắc 5/1945…). -Từ 1945-1949 các nước Đông Âu hoàn 4 Giáo án: Lich sử 9 thành thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân: +Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân. - Tiến hành cải cách ruộng đất. - Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của TB trong và ngoài nước. - Thực hiện các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sống ND. 2- Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (Từ 1950 đến đầu những năm 1970): III/SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN -Cơ sở của sự hợp tác: +Cùng mục tiêu là xd CNXH +Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng +Cùng hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin - 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) thành lập. - Mục đích - tác dụng: Đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ nhau, hình thành hệ thống XHCN. -Thành tựu (SGK) - 5/1955 thành lập tổ chức Hiệp ước Vácsava. - Mục đích: Bảo vệ công cuộc xây dựng CNXH, duy trì nền hòa bình của châu Âu và thế giới. 4 Củng cố: - Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến đầu những năm 1970 ? 5 Giáo án: Lich sử 9 - Cơ sở hình thành hệ thống XHCN ? 5 Dặn dò: - Học bài theo sách giáo khoa. - Đọc trước bài 2 : LX và các nước Đông Âu….đầu những năm 90 của TK.XX và trả lời câu hỏi cuối mục và làm BT cuối bài Ngày soạn:24/8/2013 Ngày dạy: 27/8/2013 Tiết: 2:Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 1970 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX I. Mục tiêu bài học: 1 . Kiến thức Giúp học sinh nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 2 . Tư tưởng: -Nhận thức sự tan rã của LX và Đông Âu là sự sụp đổ của mô hình không phù hợp chứ không phải sụp đổ của lí tưởng XHCN -Biết đánh giá một số sai lầm, hạn chế của LX và các nước XHCN ở Đông Âu. 3. Kĩ năng : Rèn cho học sinh kỹ năng phân tích, nhận định và so sánh các vấn đề lịch sử. II. Phương tiên dạy học: Hình 3 (SGK) + Lược đồ các nước SNG. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra BC: ? Từ 1945-1949 các nước Đông Âu đã làm gì để hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân ? 3. Bài mới:Giới thiệu bài(khái quát bài) Hoạt động của GV và HS HĐ1: ? Năm 1973 thế giới có sự biến động gì ? ? Cuộc khủng hoảng này đã có ảnh hưởng gì tới Liên Xô? Nội dung kiến thức cần đạt I- Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết: - Từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ nhất là từ đầu những năm 80, nền kinh tế - XH Liên Xô ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ, không ổn định và lâm dần vào khủng hoảng: ? Trước bối cảnh đó tình hình Liên Xô +SXCN và NN đình trệ , đời sống ND khó khăn, 6 Giáo án: Lich sử 9 như thế nào ? lương thực và hàng hoá tiêu dùng khan hiếm. ? Tới đầu những năm 1980 tình hình mọi mặt của Liên Xô ra sao ? +Tệ quan liêu, tham nhũng trầm trọng...- 3/1985, sau khi lên nắm quyền lãnh đạo ĐCS LX, Goóc-ba-chốp đề ra đường lối cải tổ nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, khắc phục những sai lầm và xd CNXH theo đúng ý nghĩa và bản chất tốt đẹp của nó. Học sinh lần lượt trả lời, GV tóm ý. ? Trước bối cảnh đó, sau khi lên nắm quyền lãnh đạo ĐCS LX, Goóc-bachốp đã làm gì? ? Nội dung cải tổ? - Do thiếu chuẩn bị đầy đủ các ĐK cần thiết và thiếu một đường lối chiến lược đúng đắn, công cuộc cải tổ nhanh chóng thất bại ? Công cuộc cải tổ đã diễn ra như thế nào ? Kết quả ra sao ? + 19/8/1991 đảo chình Goóc-ba-chốp thất bại, ĐCS và Nhà nước liên bang tê liệt. (Giáo viên: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu - Hình3 - SGK). + 21/12/1991: 11 nước cộng hòa kí Hiệp định về giải tán Liên bang, thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). + Tối 25/12/1991 lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ XHCN ở Liên Bang Xô Viết sau 74 năn tồn tại. ? Nêu các sự kiện tiêu biểu dẫn tới sự chấm dứt chế độ XHCN ở LX bắt đầu từ 19/8/1991? Giáo viên: Gọi học sinh quan sát bản đồ và đọc tên - chỉ vị trí của 11 quốc gia độc lập (SNG). HĐ2: Cho HS đọc sgk => giáo viên nói qua về nguyên nhân => các nước Đông Âu sut đổ ? Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu đã dẫn đến hệ quả gì II- Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu:(CHỈ CẦN NẮM HỆ QUẢ) - Từ cuối những năm 70, đầu những năm 80 của TK XX các nước Đông Âu lâm vào tình trang khủng hoảng kinh tế và chính trị ngày càng gay gắt. + Sản xuất giảm + Nợ nước ngoài tăng + Chính phủ đàn áp quần chúng, không đề ra đường lối cải cách đất nước - Tới cuối 1988 khủng hoảng lên tới đỉnh cao, khởi đầu từ Ba lan sau đó lan sang các nước khác. - Đến 1989 CĐ XHCN đã sụp đổ ở các nước Đông Âu. Năm 1991 Hệ thống XHCN tan rã. - HS suy nghĩ trả lời Gv trình bày và giải thích thêm 4. Củng cố: Theo em nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự tan rã và sụp đổ của LX và các nước Đông Âu. 5. Dặn dò Học bài theo câu hỏi trong sgkĐọc và trả lời câu hỏi cuối mục và cuối bài trong SGK bài 7 Giáo án: Lich sử 9 Ngày soạn:01/9/2013 Ngày dạy: 3/9/2003 CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC Á, PHI, MỸ LA TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY Tiết 3; Bài 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐIA. I. Mục tiêu bài học: 1 - Kiến thức :Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở Châu Á, châu Phi và Mĩ La Tinh. Những diễn biến chủ yếu, những thắng lợi to lớn và khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước ở các nước này. 2 . Tư tưởng : -Nhận định quá trình đấu tranh anh dũng của ND Á , Phi , Mĩ – la- tinh -Tự hào dt ta đã đánh thắng 2 kẻ thù lớn 3 . Kĩ năng : Lập niên biểu về các nước tuyên bố độc lập, Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ. II. Phương tiện dạy học Bản đồ thế giới, châu Á, bản đồ phong trào GPDT ở các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra BC: Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết diễn ra như thế nào? 3. Bài mới: Giới thiệu: Đối với các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh trong giai đoạn sau thế chiến II đến nay ra sao? Đây là nội dung chinh của bài học hôm nay. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt I/ Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của HĐ1: thế kỷ XX: GV Giới thiệu vị trí Châu Á, Phi - Phong trào đấu tranh được khởi đầu từ ĐNÁ với những trên bản đồ. thắng lợi trong các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền và ? Tin Nhật đầu hàng, nhân dân các tuyên bố độc lập như:In-đô-nê-xinước Đông Nam Á đã làm gì ? a(17/8/1945),ViệtNam(2/9/1945),Lào(12/10/1945) ? Tiêu biểu là các nước nào ? - Phong trào tiếp tục lan sang Nam Á và Bắc Phi như: Gọi học sinh nhận biết các nước Ấn Độ(1946-1950), Ai Cập (1952), An-giê-ri(1954-1962) này trên bản đồ. - 1960: 17 nước Châu Phi tuyên bố độc lập  “Năm ? Phong trào đấu tranh lan nhanh Châu Phi”. sang các châu và vực nào? Kết quả - 01/01/1959 cách mạng Cu Ba giành thắng lợi. Giáo viên:1967 chỉ còn 5,2 triệu 8 Giáo án: Lich sử 9 km 2 với 35 dân tập trung chủ yếu ở miển Nam châu Phi. - Giữa những năm 60 hệ thống thuộc địa về cơ bản đã bị sụp đổ. HĐ2: II- Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những Giáo viên: Sử dụng bản đồ giới năm 70 của thế kỷ XX: thiệu vị trí Châu Phi. - Nhân dân 3 nước đấu tranh lật đổ ách thống trị của Bồ ? Từ giữa những năm 60 đến giữa Đào Nha là Ăng-Gô-La (11/1975), Mô-Dăm-Bích những năm 70 phong trào đấu tranh (6/1975)và Ghi-nê Bít-xao (9/1974) của nhân dân các nước Châu Phi đã - Là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu phi. diễn ra như thế nào ? - Hướng dẫn học sinh chỉ vị trí 3 nước ? Các thuộc địa của Bồ Đào Nha ở Châu Phi tan rã có ý nghĩa gì ? III- Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những HĐ3: năm 90 của thế kỷ XX: Từ cuối nhg năm 70 chủ nghĩa thực - Đấu tranh chông chế độ phân biệt chủng tộc (A-Pácdân tồn tại dưới hình thức nào ? Thai), tập trung ở miền Nam Châu Phi. Giáo viên: Em hiểu chế độ phân -Sau nhiều năm đấu tranh bền bỉ, kết quả: Chính quyền biệt chủng tộc như thế nào ? của người da đen đươc thành lập. ? Sau nhiều năm đấu tranh bền bỉ người da đen đã giành được thắng +Rô-đê-di-a (1980), nay là Dim-ba-bu-ê lợi gì ? +Tây Nam Phi (1990), nay là Na-mi-bi-a Giáo viên: Gọi học sinh chỉ 3 nước +Thắng lợi có ý nghĩa quan trọng là xoá bỏ chế độ phân trên bản đồ Châu Phi. biệt chủng tộc ở Nam Phi. Nen-xơn Man-đê-la được bầu ? Em có nhận xét gì về hệ thống là người Tổng thống da đen đầu tiên ở Cộng hoà Nam thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc Phi từ 1994. trong giai đoạn từ 1945 đến giữa *Tóm lại: Từ 1945-1990 hệ thống thuộc địa của chủ những năm 90 của thế kỷ XX ? nghĩa đế quốc bị sụp đổ hoàn toàn. ? Sau khi giành được độc lập nhân dân các nước này đã làm gì ? - Nhân dân củng cố độc lập, xây dựng và phát triển đất Giáo viên: Nêu khái quát phong nước. trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam qua 2 cuộc kháng chiến. 4. Củng cố: - Phong trào đã diễn ra với khí thế sôi nổi, mạnh mẽ từ Đông Nam Á, Tây Á tới Mĩ La Tinh. - Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc. Lực lượng chủ yếu là công nhân và nông dân. 5. Dặn dò: - Làm BT cuối SGK, học bài cũ. 9 Giáo án: Lich sử 9 - Học, Đọc bài mới theo sách giáo khoa. Ngày soạn:7/9/2013 Ngày dạy:10/9/2013 Tiết: 4; Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á I. Mục tiêu bài học: 1 . Kiến thức : - Khái quát tình hình các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ 2. - Sự ra đời của các nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. - Các giai đoạn phát triển của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 2 . Tư tưởng: GD hộc sinh tinh thần quốc tế vô sản, đoàn kết với các nước trong khu vực 3 . Kĩ năng : Rèn cho học sinh kỹ năng tổng hợp, phân tích vấn đề, kỹ năng sử dụng bản đồ thế giới và bản đồ Châu Á. II. Phương tiện dạy học: Bản đồ thế giới + Bản đồ châu Á. III. Tiến dạy học:: 1.Ổn định lớp. 2. Kiểm tra BC: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau 1945 và một số sự kiện lịch sử qua mỗi giai đoạn ? 3. Bài mới Giới thiệu: Tình hình TQ sau thế chiến II ra sao? Đây là nội dung bài học hôm nay. Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt HĐ1: I. TÌNH HÌNH CHUNG: - Sau CTTG II một cao trào GPDT diễn ra ở châu Á. Tới cuối những năm 50, phần lớn đều giành ? Trước 1945 tình hình châu Á như thế được độc lập (Trung Quốc, Ấn Độ ...). Sau đó, hầu nào? như trong suốt nửa sau thế kỉ XX tình hình châu Á HS: Trước 1945: Chịu sự bóc lột, nô tình hình không ổn định bởi đã diễn ra các cuộc chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc, nhất là dịch của đế quốc thực dân. khu vực ĐNÁ và Tây Á. Sau chiến tranh lạnh, lại - Kết hợp chỉ các nước ... trên bản đồ. xảy ra xung đột, li khai, khủng bố ở 1 số nước như: ? Sau CTTGII tình hình chính trị châu Á phi-líp-pin, Thai 1lan, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ... có gì thay đổi? - Cũng từ nhiều thập niên qua, một số nước tăng trưởng nhanh về kinh tế: Nhật, Hàn, Trung Quốc. ? Hãy nêu thành tựu phát triển về kinh tế Xi-ga-po... Ấn Độ: Thực hiện các kế hoạch dài hạn, của các nước châu Á? 10 Giới thiệu vị trí châu Á trên bản đồ. Giáo án: Lich sử 9 ? Sau khi giành độc lập Ấn Độ đã có nhất là “CM xanh” trong nông nghiệp đã tự túc những biện pháp gì để phát triển kinh được lương thực. Hiện nay đang vươn lên hàng các tế ? Đạt được những thành tựu gì? cường quốc công nghệ phần mềm, hạt nhân và vũ trụ. HĐ 2: II- TRUNG QUỐC: Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của nước 1. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và ý Hoa: nghĩa lịch sử của nó. - 01/10/1949 CH nhân dân T H thành lập. ? Cuộc chiến tranh cách mạng trong Ý nghĩa:Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của ĐQ những năm 1946-1949 có gì nổi bật ? và hàng năm của CĐPK, đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và hệ thống -1946-1949 nội chiến kéo dài. XHCN được nối liền từ châu Âu sang châu Á. Hướng dẫn học sinh QS lược đồ (Hình Mục II.2, II.3 (giảm tải) 5,6). ? Sự ra đời của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa gì ? Tìm hiểu hoàn cảnh, nội dung và kết quả của đường lối đổi mới. Thảo luận nhóm: N1,2? Trong giai đoạn này Trung Quốc đã đề ra đường lối gì? Mục đích? Kết quả công cuộc ? 2. Công cuộc cải cách - mở cửa (1978 đến nay): - 12/1978 thực hiện đường lối mới với chủ trương xây dựng CNXH mang màu sắc TQ, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, thực hiện cải cách và mở cửa nhằm xd TrQ trở thành 1 nước giàu mạnh, văn minh. - Kết quả: Thu được nhiều thành tựu to lớn. nền Ktế Giáo viên: Hướng dẫn học sinh khai thác phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao (Hình 7,8 - SGK). nhất TG, GDP tăng TB 9,6%/năm, tổng giá trị X-N N3,4? Tình hình đối ngoại của Trung khẩu tăng gấp 15 lần. Đời sống ND được nâng cao rõ rệt. Quốc? Bình thường hóa với Liên Xô, Việt Nam, - Đối ngoại: Thu nhiều kết quả góp phần củng cố địa vị trên trường quốc tế. Mông Cổ ... mở rộng quan hệ hợp tác. + Bình thường hóa với Liên Xô, Việt Nam.. + Mở rộng quan hệ hợp tác. + Thu hồi Hồng Kông (1977),Macao(1999). 4. Củng cố: - Giáo viên tóm tắt nét nổi bật của Trung Quốc từ 1945 đến nay ? - Cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà NDTrung Hoa? 5. Dặn dò: -Học và đọc bài theo SGK. ` -Làm BT trong SGK 11 Giáo án: Lich sử 9 Ngày soạn:14/9/2013 Ngày dạy:17/9/2013 Tiêt 5; Bài 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I. Mục tiêu bài học: 1 . Kiến thức : - Tình hình Đông Nam Á trước và sau 1945. - Sự ra đời của Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN và vai trò của nó đối với sự phát triển của các nước trong khu vực. 2 .Tư tưởng : Tự hào những thành tựu đạt được của nhân dân ĐNA, củng cố đoàn kết các dân tộc trong khu vực 3 . Kĩ năng : Rèn kỹ năng PT khái quát, tổng hợp và kỹ năng sử dụng bản đồ cho học sinh. II. Phơng tiện dạy học: Bản đồ Đông Nam Á và bản đồ thế giới. Một số tài liệu về các nước Đông Nam Á và ASEAN. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn địnhlớp. 2. Kiểm tra BC: Em hãy trình bày: Những nét nổi bật của Châu Á từ sau 1945 đến nay ? 3. Bài mới: Giới thiệu: Phong trào cách mạng ở ĐNA sau chiến tranh thế giới II đến nay ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong nội dung bài hôm nay? Hoạt động của GV và HS Chuẩn kiến thức cần nắm HĐ1: I. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU 1945: Giới thiệu vị trí Đông Nam Á - Đông Nam Á trước 1945: Hầu hết đều là thuộc địa của trên lược đồ. thực dân PT (trừ Thái Lan). ? Đông Nam Á bao gồm 11 - Sau chiến tranh thế giới hai: nước, là những nước nào ? +Nhân dân các nước nổi dậy giành CQ (In-đô, VN, Lào). ? Nêu những nét chủ yếu về các nước Đông Nam Á trước và sau +Sau đó, đến giữa những năm 50 của TK XX, hầu hết các nước trong khu vực đã giành được độc lập. 1945 ? ? Từ năm 1950, trong bối cảnh -Từ năm 1950, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, tình hình chiến tranh lạnh, tình hình ĐNÁ ĐNÁ trở nên căng thẳng, do sự can thiệp của Mĩ. Mĩ thành lập SEATO nhằm đẩy lùi ảnh hưởng của CNXH và phong thế nào? trào GPDT đối với ĐNÁ. ? Mĩ thành lập khối SEATO nhằm mục đích gì - Tình hình ĐNÁ càng căng thẳng khi Mĩ tiến hành cuộc CT xâm lược VN, mở rộng sang Lào, CPC. ?Đông Nam Á càng căng thẳng khi nào? Sự phân hoá ra sao Trong thời kì này Thái Lan, Phi-líp-pin gia nhập SEATO, In-đô-nê-xi-a, Miến Điện: thi hành chính sách hoà bình trung lập. 12 Giáo án: Lich sử 9 HĐ2: II. SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ASEAN: Tổ chức ASEAN ra đời trong - Hoàn cảnh: Sau khi giành được độc lập, nhiều nước ĐNÁ hoàn cảnh nào? Vì sao? ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác ?Theo “Tuyên bố Băng Cốc” để PT đất nước và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc (8/1967), mục tiêu hoạt động của bên ngoài đối với khu vực. ASEAN là gì ? - 8/8/1967 Hiệp hội các nước ĐNÁ (ASEAN) ra đời ở Băng Cốc (TL) gồm 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan… ? Theo “Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở ĐNÁ” –Hiệp ước Ba-li (2/1976), nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì ? - Mục tiêu: Phát triển KT,VH giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì HB và ổn định khu vực. -Nguyên tắc: (theo Hiệp ước Ba-li 2/1976) +Tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau. +Giải quyết mọi tranh chấp bằng PP hoà bình. +Hợp tác và phát triển. HĐ3 - Quan hê Việt Nam & ASEAN(Hướng dẫn HS đọc thêm) ? Thành viên thứ 6 của ASEAN III. TỪ “ASEAN 6” PHÁT TRIỂN THÀNH “ASEAN là nước nào?gia nhập năm nào? 10”: ? Sau chiến tranh lạnh, nhất là - 1984 Bru-nây gia nhập ASEAN. “vấn đề CPC được giải quyết”, -Từ những năm 90 các nước lần lượt gia nhập tổ chức này tình hình ĐNÁ thế nào? như: ? Tổ chức ASEAN đã phát triển Việt Nam (7/1995), Lào và Mi-an-ma (7/1997), Cam phu như thế nào ? chia (4/1999) ? Với 10 thành viên, ASEAN đã - Với 10 thành viên ASEAN chuyển trọng tâm sang hợp tác làm gì? kinh tế, đồng thời xd 1 khu vực ĐNÁ hoà bình, ổn định và ? Những hoạt động của ASEAN phát triển phồn vinh trong thập kỷ 90 có những nét gì - Lịch sử Đông Nam Á bước sang thời kỳ mới. mới ? 4. Củng cố: - Nêu những nét biến đổi cơ bản của Đông Nam Á trong thời kỳ này ? - Trình bày về sự ra đời, mục đích hoạt động và quan hệ của ASEAN với Việt Nam ? 5. Dặn dò: - Học theo câu hỏi trong SGK - Chuẩn bị bài 6 , trả lời câu hỏi cuối mục và cuối bài Ngày soạn: 21/9/2012 13 Giáo án: Lich sử 9 Ngày dạy: 24/9/2013 Tiết : 6 Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI I. Mục tiêu bài học: 1 . Kiến thức : - Tình hình chung của các nước châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai: cuộc đấu tranh giành độc lập và sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Phi. - Cuộc đấu tranh xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi. 2 . Tư tưởng: - GD tinh thần đoàn kết, tương trợ ,giúp đỡ và ủng hộ nhân dân châu phitrong đấu tranh giành độc lập chống đói nghèo, lạc hậu 3 . Kĩ năng : Rèn kĩ năng so sánh, đối chiếu , lập bảng thống kê các sự kiện ls kỹ năng sử dụng lược đồ châu Phi. II. Phương tiện dạy học: - Bản đồ phong trào giải phóng dân tộc của châu Á, Phi, Mĩ La Tinh. Tranh ảnh III. Tiến trình: 1.Ổn định lớp. 2.Kiểm tra BC: Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ? 3. Giới thiệu bài mới: Châu phi là châu lục rộng lớn, dân số đông, sau cttgII ptđtr chống CNTD giành độc lập của các nước châu phi đã diễn ra sôi nỗi rộng khắp. đến nay hầu hết các nước châu phi đều đã giành được độc ... Đây là nội dung bai học hôm nay Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt HĐ1: Giáo viên: Giới thiệu các nước châu I- TÌNH HÌNH CHUNG: Phi trên lược đồ : -Sau chiến tranh TG.II phong trào GPDT diễn ? Sau chiến tranh phong trào đấu tranh của ra sôi nổi ở châu Phi sớm nhất ở Bắc Phi – nơi khu vực này phát triển ra sao ? có trình độ phát triển cao ? Tại sao phong trào nổ ra sớm nhất lại ở Bắc + Cộng hoà Ai Cập 18/6/1953. Phi ? + 1954-1962 nhân dân Angiêri đấu tranh vũ ? Em hãy nêu những thắng lợi tiêu biểu của trang chống Pháp giành độc lập. nhân dân châu Phi ? - 1960, 17 nước giành ĐL →Năm châu Phi ? Sau khi giành được độc lập các nước châu - Sau khi giành được độc lập các nước châu Phi tiếp tục làm gì ? kết quả ? Phi bắt tay vào công cuộc xd đất nước và thu ? Bên cạnh những thành tựu đó nhân dân được nhiều thành tích. Tuy nhiên nhiều nước châu phi còn gặp phải những khó khăn gì ? châu Phi vẫn trong tình trạng: đói nghèo, lạc dẫn chứng? hậu xung đột nội chiến, nợ nần.... 14 Giáo án: Lich sử 9 ? Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh của - Những năm gần đây, Châu Phi thành lập nhiều tổ chức khu vực để các nước giúp đỡ, nhân dân châu Phi xoá đói giảm nghèo ? (Gian khổ hơn cuộc đấu tranh giành độc lập). hợp tác cùng nhau, lớn nhất là Tổ chức thống nhất châu Phi – nay là LM CP(AU) HĐ2: II- CỘNG HOÀ NAM PHI: GV Giới thiệu vị trí của Nam Phi -Là nước nằm ở cực nam châu Phi, CH Nam ? Hãy nêu một số nét về Cộng hoà Nam Phi Phi có DS là 43,2 triệu người (2002), trong đó có 75,2%.... Chế độ PBCT (A-pác-thai) kéo HS nêu – GV tóm tắt. dài hơn 3 thế kỉ (kể từ 1662, khi người Hà Lan ? Trong hơn 3 thế kỷ chính quyền thực dân da tới đây), đã thống trị cực kì tàn bạo đối với trắng đã có chính sách gì đối với người da đen người da đen và da màu ở Nam Phi. và da màu ở Nam Phi. ? - Người da đen đã ngoan cường và bền bỉ đấu Giáo viên: Kể tên một số đạo luật. tranh chống chế độ PBCT. Dưới sự lãnh đạo ? Trước những đạo luật đó người da đen và của tổ chức “Đại hội DT Phi”(ANC), người da da màu phải sống ra sao ? đen đã giành được những thắng lợi có ý nghĩa Người da đen không có quyền tự do - dân lịch sử. 1993, chế độ PBCT được tuyên bố xoá bỏ chủ. - Tháng 4/1994 cuộc bầu cử đa chủng tộc lần ? Người da đen đã hành động như thế nào ? đầu tiên được tiến hành và Nen-xơn Man-đê-la ? Kết quả ? – được bầu và trở thành vị Tổng thống da đen ? Em có nhận xét gì về tinh thần đấu tranh đầu tiên ở CH Nam Phi. của người đất đai đen (Đấu tranh bất khuất, - Ý nghĩa: Chế độ PBCT bị xoá bỏ ngay tại quả cảm). sào huyệt sau hơn 3 thế kỷ tồn tại. ? Sau khi giành được tự do nhân dân Nam Phi - Tháng 6/1996 chính quyền mới đưa ra chiến đã làm gì ? lược kinh tế vĩ mô. ? Việc Nen-xơn Man-đê-la trúng cử Tổng * Mục đích: Phát triển sản xuất, cải thiện mức thống có ý nghĩa gì ? sống của người da đen, xoá bỏ “Chế độ ? Chính quyền mới của Nam Phi đã làm gì để Apácthai về kinh tế” còn tồn tại dối với người xây dựng đất nước ? da đen. 4. Củng cố: - Gọi HS lên xác định vị trí châu Phi, của cộng hòa Nam Phi/ bản đồ - So sanh phong trào cách mạng của châu Phi với phong trào cách mạng châu Á 5. Dặn dò: Học bài cũ, chuẩn bị bài tiếp theo Ngày soạn: 29/9/2013 Ngày dạy: 02/10/2013 Tiết : 7 Bài 7: CÁC NƯỚC MĨ LA TINH I. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được: 15 Giáo án: Lich sử 9 1 . Kiến thức : - Những nét khái quát về tình hình Mĩ La Tinh. - Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Cu-Ba và những TT mà ND đã đạt được. 2 . Tư tưởng:GD tinh thần đoàn kết và ủng hộ phong trào cách mạng của các nước Mĩ La Tinh. 3 . Kĩ năng: Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, tổng hợp, phân tích và so sánh II. Phương tiện dạy học: Bản đồ phong trào giải phóng DT của châu Á, Phi, Mĩ La Tinh. Lược đồ khu vực Mĩ La Tinh. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn địnhlớp. 2. Kiểm tra BC: Trình bày những nét chính về PT đấu tranh GP dân tộc ở châu Phi ? 3. Bài mới: Giới thiệu bài(khái quát chung) Hoạt động của GV và HS Nội dung kiến thức cần đạt HĐ1: I. Những nét chung: Giáo viên: Giới thiệu một số nước Mĩ La - Khác với châu Á và CP từ những thập niên đầu Tinh trên bản đồ thế kỷ XIX nhiều nước giành được ĐL, nhưng sau ? Em có nhận xét gì về sự khác biệt giữa đó rơi vào vòng lệ thuộc và trở thành “sân sau” tình hình châu Á - Phi với Mĩ La-tinh ? của Mĩ. Giáo viên:Yêu cầu học sinh XĐ những -Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 nhất là từ đầu nước đã dành được độc lập trên lược đồ. những năm 60 của TK XX, một cao trào đấu tranh ? Từ sau thế chiến 2 tình hình cách mạng đã diễn ra ở nhiều nước với mục tiêu là thành lập các chính phủ DT và tiến hành các cải cách tiến Mĩ La-tinh phát triển như thế nào ? bộ, nâng cao đời sống ND tiêu biểu là cuộc CM Giáo viên: Yêu cầu học sinh xác định vị trí của ND Cu-ba đầu 1959… 2 nước: Chi Lê và Nicaragoa . - Các nước Mĩ La-tinh đã thu được nhiều thành ? Trong công cuộc xây dựng và phát triển tựu trong công cuộc củng cố độc lập DT, dân chủ đất nước các nước Mĩ La-tinh đã thu được hoá đời sống chính trị, cải cách dân chủ, thành lập những thành tựu gì ? các tổ chức liên minh khu vực. ? Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX tình -Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX tình hình hình các nước MLT có sự biến đổi gì ? KT, chính trị các nước Mĩ La Tinh khó khăn, căng Giáo viên: Hiện nay các nước Mĩ Latinh thẳng. như thế nào? II.Cu Ba - Hòn đảo anh hùng: HĐ2: Giáo viên: Giới thiệu vài nét về Cu-Ba và - Tháng 3/1952 Mĩ điều khiển Ba-ti-xta đảo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự. xác định vị trí trên lược đồ. - Nhân dân Cu Ba tiến hành đấu tranh. ? Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Mĩ đã làm gì để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân -Khởi đầu từ cuộc tấn công vũ trang của 135 thanh 16 Giáo án: Lich sử 9 dân Cu-Ba ? niên yêu nước vào pháo đài Môn-ca-đa ngày HS: - Tháng 3/1952 Mĩ điều khiển Batixta 26/7/1953, nhân dân Cu-ba dười sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tiến hành cuộc đấu tranh đảo chính thiết lập chế độ độc tài quân sự. kiên cường, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ ? Trước tình hình đó nhân dân Cu-Ba đã nhằm lật đổ chính quyền Ba-ti-xta thân Mĩ. Ngày làm gì? Khởi đầu từ cuộc tấn công nào? 1/1/1959, cuộc CM nhân dân giành được thắng lợi. Kết quả? - Sau đó Chính phủ CM do Phi-đen đứng đầu đã ?Cuộc tấn công thất bại nhưng nó có ý tiến hành cuộc cải cách dân chủ triệt để: nghĩa gì ? (Mở đầu phong trào đấu tranh + Cải cách ruộng đất. vũ trang). ? Phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-Ba + Quốc hữu hoá các xí nghiệp của TB nước ngoài. tiếp tục diễn ra như thế nào ? ? Phong trào đã thu được kết quả gì ? HS lần lượt trình bày – GV tóm tắt + Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp và thanh toán nạn mù chữ, phát triển y tế, giáo dục. →Bộ mặt đất nước Cu-ba thay đổi căn bản và sâu sắc. ? Sau khi cách mạng thắng lợi Chính phủ -Tháng 4/1961 tiến lên CNXH. Cu-Ba đã làm gì để xây dựng đất nước ? ? Hiện nay Mĩ vẫn đang thực hiện âm mưu - Mặc dù bị bị Mĩ bao vây, cấm vận, ND Cuba đạt gì đối với Cu-Ba ? (Cấm vận, bao vây kinh nhiều thành tựu to lớn: tế). + Xây dựng công nghiệp cơ cấu hợp lí. ? Nhân dân Cu-Ba đã đạt được những + Nông nghiệp đa dạng. thành tựu gì trong công cuộc xây dựng chủ + Văn hoá, giáo dục, y tế phát triển. nghĩa xã hội ? - Sau khi Liên Xô tan rã. Cu-Ba trải qua thời kỳ ?Sau khi Liên Xô tan rã. Cu-Ba ra sao? đặc biệt khó khăn nhưng Chính phủ đã thực hiện cải cách điều chỉnh, kinh tế vẫn tiếp tục đi lên. 4. Củng cố: - Em hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La Tinh từ 1945 đến nay ? - Trình bài những hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kềt hữu nghị giữa lãnh tụ Phi-đen Caxtơ-rô, nhân dân Cuba với Đảng , Chính phủvà nhân dân ta ? 5. Dặn dò: - Học theo sách giáo khoa. - Học bài chuẩn bị KT 1 tiết Ngày soạn: 06/10/2013 Ngày dạy: 09/10/2013 Tieát 8: KIEÅM TRA 1 TIEÁT I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA 17 Giáo án: Lich sử 9 - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử thế giới (từ năm 1945 đến nay – phần chương I & II) lớp 9 so với yêu cầu của chương trình. Từ kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung sau. - Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết 1. Kiến thức :Yêu cầu HS cần nắm được: - LX và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai - Các nước Á, Phi, Mĩ La – tinh từ năm 1945 đến nay 2. Về tư tưởng, thái độ, tình cảm: Kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của học sinh đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử… 3. Về kĩ năng : Rèn luyện cho HS các kĩ năng : xác định câu đúng nhất, điền khuyết, nối ý A và ý B, trình bày vấn đề, viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức để so sánh, đánh giá sự kiện..... II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA : - Trắc nghiệm khách quan: 3 điểm. - Tự luận: 7 điểm. III. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ Nhận biết Tên chủ đề TNKQ TL Thông hiểu TNKQ Vận dụng TL TL TNKQ 18 Cộng Giáo án: Lich sử 9 LX và các nước Đông từ năm 1945 - nay Ghi nhớ một cách chính xác các mốc thời gian Số câu Số điểm Tỉ lệ %= 4 câu . 1 đ= Số câu: 4 Số điểm: 1 100% Tỉ lệ %= 10% Các nước Á, Phi, Mĩ La – tinh từ năm 1945 đến nay -Trình tình bày hình chính trị các nước châu Á Nhớ chính xác thời gian, sự kiện, số liệu …. châu Á Tại sao nói : CM Cu Ba là lá cờ đầu của Mĩ La – tinh?, …. -Sự ra đời của tổ chức ASEAN - Nhận xét mục - Những thành tiêu hoạt động của tựu của đất nước tổ chức ASEAN Cu Ba …… - Sự phát triển của - PT nhận định : tổ chức ASEAN từ Từ đầu những “ASEAN 6” thành năm 90 của thế “ASEAN 10” kỉ XX, “một ...... sử khu vực Đ N Á” Số câu 1 câu Số điểm Tỉ lệ % 2 câu 2/3câu 3đ 0,5đ = 33,3 % = 5,6% Số câu: 8 1,75 đ 3 câu 1/3 +1 câu =19,4% 1,5 đ 1,25 đ +1 đ = 16,7% =2,25đ Số điểm: 9 Tỉ lệ %= 90% = 25% TSC TSĐ 4+ 1 1+3 =4 đ = 40% 2+2/3 0,5+1,75 =2,25 đ = 22,5% Tỉ lệ % 3+1/3+1 1.5+1,25+1 =3,75 đ = 37,5% TS câu: 12 TS điểm: 10 Tỉ lệ %= 100% IV. ĐỀ KIỂM TRA: I.Traéc nghieäm :3ñ 1.Điền từ thích hợp vào chổ trống sao cho đúng. 1 đ “Ngày ..............................., hiệp hội các các nước Đông Nam Ắ(ASEAN) được thanh lập Tại.................................với sự tham gia của ................................................................................. ......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ 2. Khoanh tròn vào chữ cái đúng đầu câu trả lời đúng nhất. 0,5 đ Tổng thống M. Gooc –ba –chop tuyên bố từ chức vào thời gian: a. Tối 23/12/1991 b. Tối 24/12/1991 19 Giáo án: Lich sử 9 c. Tối 25/12/1991 d. Tối 26/12/1991 3. Từ năm 1978 – nay tổng sản phẩm trong nước của Trung quốc tăng hàng năm : a. 9,4%. b . 9,6%. c.9,8%. d.10%. II. Tự luận. 7 đ Câu 1: . 3 đ Trình bày tình hình các nước châu Á sau chiến tranh thế giới II đến nay. Nêu hoàn cảnh ra đời, thời gian, địa điểm của tổ chức ASEAN. Câu 2: . 3 đ Vì sao nói: Cách mạng Cu Ba – Hòn đảo anh hùng? Nêu ý nghĩa và những thành tựu đạt được của đất nước Cu Ba từ sau thắng lợi đến nay. Câu 3: . 1 đ Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á” V. ĐÁP ÁN I. Trắc nghiệm 3 điểm 1.Điền từ thích hợp vào chổ trống sao cho đúng. 2 đ (2 y đầu, mỗi ý 0,5 đ, y 3,1đ) 8.8.1967, Băng Cốc(Thái Lan), gồm 5 nước thành viên là Thái Lan, In Đô ..... 2.va 3(Mỗi ý đúng 0,5 đ) 2- c, 3- b II. Tự luận. 7 đ Câu 1: . 3 đ a. Tình hình các nước châu Á: - Sau CTTGII 1 cao trào GPDT diễn ra ở châu Á . Tới cuối những năm 50, phần lớn các nước châu Á đã giành được độc lập. : (0,5đ) - Trong suốt nữa sau thế kì XX, tình hình châu Á không ôn định bởi chiến tranh xâm lược của các nước đế quốc nhất là khu vực ĐNÁ & Tây Á (Trung Đông). (0,5đ) - Sau chiến tranh lạnh, xảy ra xung đột, ly khai, khủng bố: Phi-lip-pin, Thái lan, In-đô-nê xi -a, Ấn Độ & Pa-ki-xtan... : (0,5đ) b. Nêu hoàn cảnh ra đời, thời gian, địa điểm của tổ chức ASEAN. - Hoàn cảnh: Sau khi giành được độc lập nhiều nước ĐNÁ ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước & hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực. (0,75đ) - 8/8/1967 Hiệp hội các nước ĐNÁ được thành lập (ASEAN) tại Băng Cốc – Thái Lan , gồm 5 nước: In-dô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po và Thái Lan (0,75đ) Câu 2: . 3 đ - 26.7.1953, dưới sự lãnh đạo của Phi- đen Ca-xtơ-rô, 135 thanh niên yêu nước tấn công vũ trang vào pháo đài Môn-ca-đa, tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường nhằm lật đổ chính quyeàn Ba-ti-xta (0,75 đ) - KQ: 01/01/1959 cuộc cách mạng của ND thắng lợi(0,5 đ) 20
- Xem thêm -