Tài liệu Giáo án lịch sử 8 chi tiết

  • Số trang: 144 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 Phần một: LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI ( TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) Chương I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CNTB( TỪ GIỮA TK XVI ĐẾN NỬA SAU TK XIX) Ngày soạn: 18-8-2014 Tiết 1 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được các ý sau: + Nguyên nhân, diển biến, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa TK XV + Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”. 2.Tư tưởng: Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS: + Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. + Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. 3. Kĩ năng: + Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và các bài tập trong sgk. B. Thiết bị,tài liệu: - Bản đồ thế giới - Lược đồ, tranh ảnh có liên quan... - Tìm hiểu các thuật ngữ, các khái niệm LS trong bài. C. Phương pháp: + Nêu vấn đề, trực quan, thảo luận, tường thuật... D. Tiến trình giờ dạy: I. Ổn định tổ chức: BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra sách vở đồ dùng học tập, giới thiệu chương trình ... III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: GV: Các em đã tìm hiểu về xã hội phong kiến trong chương trình lịch sử lớp 7. Những mâu thuẫn gay gắt giữa các tầng lớp mới ( tư sản và các tầng lớp nhân dân) với chế độ phong kiến trong lòng xã hội phong kiến đã suy yếu đòi hỏi phải được giải quyết bằng một cuộc cách mạng tư sản là tất yếu. Vậy các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên đã diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung của bài hôm nay… 2.Dạy và học bài mới GV: Lê trường Sơn 1 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS đọc thêm I. Sự biến đổi kinh tế, xã hội Tây Âu trong các TK XV – HS: Đọc nội dung mục1/I XVII, cách mạng Hà Lan TK XVI. - GV: Giới thiệu mốc mở đầu lịch sử thế giới cận đại 1. Một nền sản xuất mới ra bằng cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, cách mạng tư đời. sản Hà Lan năm 1566 đến cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. ? Nền sản xuất mới được ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?(nền sản xuất mới ra đời và phát triển trong lòng XHPK đã bị suy yếu và bị phong kiến kìm hãm.) ? Nêu những biểu hiện mới về kinh tế, xã hội của a. Kinh tế: Tây Âu? (xuất hiện các công trường thủ công, trung - Nền sản xuất TBCN ra đời: tâm buôn bán và ngân hàng, hình thành giai cấp mới Các công trường thủ công, đó là tư sản và vô sản.) buôn bán phát triển... Thảo luận: ? Hệ quả của sự biến đổi xã hội, vì sao b. Xã hội: Hình thành hai giai có sự biến đổi đó? cấp mới: tư sản và vô sản. - Từng nhóm thảo luận, báo cáo kết quả, góp ý bổ sung. GV: Chuẩn xác kiến thức( Mâu thuẫn giai cấp dẫn đến đấu tranh. Giai cấp tư sản đại diện cho phương thức sản xuất mới, có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị về chính trị từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và phong kiến → phong trào Văn hoá Phục Hưng, Phong trào Cải cách Tôn giáo... mâu thuẫn đó ngày càng gay gắt và là nguyên nhân của cuộc cách mạng tư sản. 2. Cách mạng Hà Lan TK * Hoạt động 2: XVII - Yêu cầu HS tìm hiểu mục 2/I a. Nguyên nhân: ? Nêu nguyên nhân của cuộc CM Hà Lan? Phong kiến Tây Ban Nha kìm - HS trình bày - GV: Chỉ trên lược đồ vùng đất Nê - déc - lan có nền hãm sự phát triển của nền sản kinh tế CNTB phát triển mạnh nhưng do phong kiến xuất TBCN ở Nê đéc lan. Tây Ban Nha thống trị đã kìm hãm sự phát triển này. b. Diển biến: GV: Trình bày diển biến theo SGK(trang 4) - ND Nê- đéc- lan đã nhiều lần nổi dạy chống sự đô hộ của vương quốc Tây ban Nha. - Mạnh mẽ nhất là cuộc đấu GV: Lê trường Sơn 2 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 tranh tháng 8-1566. - Đến năm 1581, các tỉnh MB Nê- đéc- lan thành lập được nước cộng hòa. - Đến năm 1648 nền độc lạp của Hà Lan mới được chính thức thừa nhận. c. Kết quả: Hà Lan được giải phóng, tạo điều kiện cho CNTB phát triển. ?Nêu kết quả của cuộc CM? ? Cách mạng Hà Lan diển ra dưới hình thức nào? ( Đấu tranh giải phóng dân tộc) N thảo luận: ? Vì sao cách mạng Hà Lan TKXVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?( Cách mạng đã đánh đổ phong kiến (ngoại bang) thành lập nước cộng hoà xây dựng xã hội mới tiến bộ hơn) =>Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. 4. Củng cố(3’) ? Vì sao cách mạng Hà Lan ở TK XVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới? Cách mạng Hà Lan có ý nghĩa lịch sử như thế nào? 5. Dặn dò: (1’) Học bài cũ, đọc và nghiên cứu lại bài đã học. Chuẩn bị bài sau: phần II Ngày soạn: 18-8-2014 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN(TT) Tiết 2 A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được các ý sau: + Nguyên nhân, diển biến, tính chất, ý nghĩa của cách mạng Anh giữa TK XVII, + Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”. 2. Tư tưởng: Thông qua các sự kiện cụ thể, bồi dưỡng cho HS: + Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. + Nhận thấy CNTB có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến. 3.Kĩ năng: + Rèn luyện kỉ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh; độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và các bài tập trong sgk. B. Thiết bị,tài liệu: - Bản đồ thế giới - Lược đồ, tranh ảnh có liên quan... GV: Lê trường Sơn 3 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 - Tìm hiểu các thuật ngữ, các khái niệm LS trong bài. C. Phương pháp: - Nêu vấn đề, trực quan, thảo luận, tường thuật... D. Tiến trình giờ dạy: I. Ổn định tổ chức: BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ: ?Trình bày diễn biến, kết quả của CM Hà Lan. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Dạy và học bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt * Hoạt đông 1: Tìm hiểu mục 1/II II. Cách mạng Anh giữa TK GV: Dùng lược đồ chỉ vị trí nước Anh và những XVII. vùng kinh tế TBCN phát triển 1. Sự phát triển của CNTB ở ? Nêu biểu hiện sự phát triển của CNTB ở Anh? Anh. ( - HS dựa vào SGK trang 4, 5 – xuất hiện các a. Kinh tế: công trường thủ công kinh tế hàng hoá phát triển, - Kinh tế TBCN phát triển mạnh nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại, tài nhất châu Âu chính ... - Những phát minh mới về kĩ - GV nêu dẫn chứng (….) thuật, các hình thức tổ chức lao động hợp lí lầm cho năng suất LĐ tăng nhanh.. b. Xã hội: Xuất hiện các tầng lớp ? Kinh tế TBCN phát triển đem lại hệ quả gì? mới: quí tộc mới và tư sản. ( Làm thay đổi thành phần xã hội: Xuất hiện tầng lớp quí tộc mới và tư sản; nông dân bị bần cùng hoá). GV: Giải thích thuật ngữ quí tộc mới và vị trí tính chất của tầng lớp này. GV: Kể chuyện rào đất cướp ruộng ở Anh, đây là thời kì “Cừu ăn thịt người” ? Vì sao nông dân phải bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống? (nông dân bị mất ruộng đất, bị bần cùng hoá) - Mâu thuẫn xã hội ngày càng ? Nêu những mâu thuẫn chính trong lòng xã hội gay gắt: TS, quý tộc với chế độ Anh? ( vua, địa chủ phong kiến mâu thuẫn với quí quân chủ chuyên chế, giữa ND tộc mới, tư sản, nhân dân lao động.) với địa chủ, quý tộc →bùng nổ GV: Những mâu thuẫn xã hội ngày càng gắt là cách mạng. nguyên nhân bùng nổ cách mạng Anh 2. Tiến trình cách mạng * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS đọc thêm nội a. Giai đoạn I ( 1642 – 1648) dung mục2/II - Nộị chiến bùng nổ tháng 8 – GV: Gọi HS đọc mục 2/II SGK. 1642. GV: Sử dụng lược đồ và hình 2 SGK để trình bày - Năm 1648 quân đội nhà vua bại GV: Lê trường Sơn 4 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 diễn biến của cách mạng qua hai giai đoạn. Chủ trận. yếu là so sánh giữa lực lượng của nhà vua với quốc hội qua vùng đất chiếm giữ. ? Việc xử tử vua Sác- lơ I có ý nghĩa như thế nào? (chấm dứt chế độ quân chủ ở Anh. Đồng thời đánh dấu sự sụp đổ của chế độ phong kiến, thắng lợi b. Giai đoạn II( 1649 – 1688) của CNTB. - Vua Sác-lơ I bị xử tử. ? Tại sao vua Sác-lơ I bị xử tử, cách mạng Anh - Anh trở thành nước cộng hoà. vẫn chưa chấm dứt? (vua bị xử tử, Anh trở thành CMTS đạt đến đỉnh cao. nước cộng hoà, cách mạng đạt đến đỉnh cao, cách - Năm 1688, quốc hội tiến hành mạng chưa chấm dứt vì quần chúng chưa đạt được đảo chính → chế độ quân chủ lập quyền lợi gì, muốn đẩy cách mạng đi xa hơn nữa hiến ra đời. và đề ra yêu sách của mình nhưng cuối cùng bị chế độ cộng hoà đàn áp dã man) ? Quí tộc mới có vai trò như thế nào đối với cách mạng Anh( vừa tham gia lãnh đạo cách mạng vừa tìm cách hạn chế cách mạng vừa tìm cdách hạn chế cách mạng cho phù hợp với quyền lợi của mình...) ? Vì sao sau cuộc đảo chính năm 1688, Anh trở thành nước quân chủ lập hiến? GV: giải thích khái niệm quân chủ lập hiến. 3. Ý nghĩa lịch sử của cách *Hoạt động 3: HS tìm hiểu ý nghĩa. mạng tư sản Anh giữa TK Thảo luận: ? Mục tiêu cuộc cách mạng? Ai là XVII. người lãnh đạo cách mạng? Tại sao cách mạng - CM mở đường cho CNTB phát Anh là cuộc cách mạng không triệt để? triển mạnh mẽ hơn. HS trình bày, GV giải thích thêm câu nói của - Đem lại thắng lợi cho GCTS và Mác. quý tộc mới. GV:(nhấn mạnh) lãnh đạo cách mạng là liên minh tư sản, quí tộc mới, nên nhiều tàn dư phong kiến không bị xoá bỏ, nông dân không được chia ruộng đất mà còn tiếp tục bị chiếm và đẩy đến chỗ phá sản hoàn toàn. 4. Củng cố ? Nước Anh đầu TK XVII có những mâu thuẫn sau đây, theo em mâu thuẫn nào là gay gắt nhất. A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, quí tộc. B. Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản. C. Mâu thuẫn giữa quí tộc mới, tư sản với chế độ quân chủ chuyên chế. ? Với mâu thuẫn xã hội như vậy thì điều gì sẽ xảy ra? 5. Dặn dò: GV: Lê trường Sơn 5 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 -Học bài cũ, đọc và nghiên cứu lại bài đã học.Làm bài tập:Lập niên biểu cuộc cách mạng tư sản Anh TK XVII theo mẫu - Chuẩn bị bài sau: phần III “ Chiến tranh giành độc lập...” ( nghiên cứu trả lời các câu hỏi SGK) Duyệt của tổ chuyên môn Ngày ……tháng……năm 2014 Ngày soạn: 24.8.2014 Tiết 3 Bài 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TT) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: + Giúp HS nắm được các ý sau: nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử cuộc chiến tranh giành độc lập ở 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 2. Tư tưởng: - HS nhận thấy được CNTB có mặt tiến bộ, song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến. 3. Kĩ năng: - Độc lập làm việc để giải quyết vấn đề... B. Chuẩn bị: - Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, tranh ảnh có liên quan... C. Phương pháp: Tường thuật, phân tích, đàm thoại, trắc nghiệm... D. Tiến trình giờ dạy: I. Ổn định tổ chức: BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ: ? Cuộc các mạng tư sản Anh có ý nghĩa như thế nào? Vì sao gọi cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng chưa triệt để? III. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, người Anh đã chiếm Bắc Mĩ, lập ra 13 thuộc địa. Thế kỉ XVIII đã nổ ra cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa đó. 2. Dạy và học bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung KT cần đạt III. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ: 1.Tình hình các thuộc địa. Nguyên * Hoạt động 1: HS tìm hiểu mục 1/III GV: Lê trường Sơn 6 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 - GV treo lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. nhân của cuộc chiến tranh: ? Nêu vài nét về sự xâm nhập và thành lập các a. Tình hình các thuộc địa: thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ? - Từ đầu TK XVII đến đầu TK XVIII, - GV đến giữa TK XVIII, kinh tế 13 thuộc địa TD Anh đã thành lập 13 thuộc địa của phảt triển theo hướng TBCN. Dùng lược đồ giới mình ở Bắc MĨ. thiệu vị trí 13 thuộc địa đó. - 13 thuộc địa sớm phát triển theo con ? Vì sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính quốc đường TBCN nảy sinh?( thực dân Anh tìm cách ngăn cản sự b. Nguyên nhân của chiến tranh: phát triển của nền kinh tế công thương nghiệp...) Mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính GV Mâu thuẫn thuộc địa và chính quốc dẫn đến quốc. chiến tranh. * Hoạt động 2: Hướng dẫn đọc thêm mục 2/III 2. Diển biến của cuộc chiến tranh: - Gọi HS đọc Mục 2/III SGK (SGK) - Hướng dẫn HS nắm những sự kiện chính: ? Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh (đó là sự kiện Bô-xtơn). ? Diễn biến chính của cuộc chiến tranh và vai trò của G.Oa- sinh- tơn. ? Những điểm chính trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ? Tính chất tiến bộ của tuyên ngôn thể hiện ở những điểm nào? 3, Kết quả và ý nghĩa cuộc chiến * Hoạt đông 3: Tìm hiểu mục 3/III tranh giành độc lập của các thuộc ? Cuộc chiến tranh giành độc lập đã đem lại kết địa Anh ở Bắc Mĩ. quả gì?(13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ được độc * Kết quả: lập, một nước cộng hoà tư sản ra đời. - Anh thừa nhận độc lập của các GV năm 1787 Hiến pháp được ban hành. thuộc địa ở Bắc Mĩ. ? Nêu nội dung chính của Hiến pháp 1787? - Một nước cộng hòa tư sản được ( chỉ có người da trắng có tài sản mới có quyền thành lập: Hợp chủng quốc Hoa Kì về chính trị....) ( nước Mĩ). * Ý nghĩa: - Giải phóng ND Bắc Mĩ khỏi ách đô N thảo luận ? Vì sao gọi cuộc chiến tranh hộ của CNTD. giành độc lập này là cuộc cách mạng tư sản? - Mở đường cho kinhtế TBCN phát ( mục tiêu: giành độc lập, ngoài ra chiến tranh triển mạnh mẽ. còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển - Ảnh hưởng đến PT giành độc lập của CNTB ở Bắc Mĩ → thực chất là cuộc cách của nhiều nước cuối TK XVIII- đầu TK XIX. mạng tư sản. Đây là cuộc cách mạng tư sản. IV.Củng cố:? Nguyên nhân dẫn tới các cuộc cách mạng tư sản? ? Vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng tư sản? ? Ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản? 5. Dặn dò:Học bài cũ và làm bài tập sau: GV: Lê trường Sơn 7 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 ? Nhà nước Hoa Kì tồn tại dưới hình thức nào? - Lập niên biểu chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc đia Anh ở Bắc Mĩ Niên đại Sự kiện 12-1773 Ngày 5-9 đến ngày 26-10-1774 4-1775 4-7-1776 17-10-1777 1783 - Chuẩn bị bài sau: soạn bài “ Cách mạng tư sản Pháp”.Phần I và II Ngày soạn: 24-8-2014 Tiết 4 Bài 2:CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được các ý sau: - Những tiền đề dẫn đến cách mạng tư sản Pháp 1789. - Diễn biến chính của CM. 2.Tư tưởng: - Nhận thức được tính chất hạn chế của cách mạng tư sản. - Bài học kinh nghiệm rút ra từ CMTS Pháp. 3. Kĩ năng: - Sử dụng lược đồ, lập niên biểu, thống kê... - Biết phân tích, so sánh các sự kiện LS. B. Thiết bị, tài liệu: - Lược đồ nước Pháp trước TK XVIII, nội dung các kênh hình, các tài liệu liên quan... C. Phương pháp: Phân tích, đàm thoại, giảng giải... D. Tiến trình giờ dạy: I .Ổn định tổ chức: BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu kết quả và ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Cách mạng tư sản đã thành công ở nhiều nước và đang tiếp tục nổ ra, trong đó nước Pháp đạt đến sự phát triển cao? Vì sao cách mạng nổ ra?... 2. Dạy và học bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung KT cần đạt * Hoạt động 1: I. Nước Pháp trước cách mạng - Yêu cầu HS tìm hiểu mục 1 SGK: 1. Tình hình kinh tế: ? Nêu tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng? *Nông nghiệp: ? Tính chất lạc hậu thể hiện ở những điểm nào? - Lạc hậu, năng suất thấp. Nguyên nhân lạc hậu?(sự bóc lột của địa chủ, phong - Ruông đát bỏ hoang nhiều. kiến) *Công thương nghiệp: Phát ? Chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của triển nhưng chế độ phong kiến GV: Lê trường Sơn 8 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 công thương nghiệp ra sao?( thuế nặng,...) * Hoạt động 2: ? Xã hội Pháp lúc bấy giờ gồm những đẳng cấp nào? GV cho HS thấy được sự khác nhau giữa đẳng cấp và giai cấp( giai cấp phong kiến gồm 3 đẳng cấp đó là quí tộc và tăng lữ ; đẳng cấp thứ ba gồm các giai cấp: nông dân,tư sản và các tầng lớp khác.) ? Hãy nêu sự khác biệt giữa các đẳng cấp? kìm hãm. 2. Tình hình chính trị, xã hội: - Trước CM, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. - XHPK gồm ba đẳng cấp: + Tăng lữ, quí tộc: nắm giữ nhưng chức vụ cao và hưởng nhiều đặc quyền. +Đẳng cấp thứ ba:Không có quyền lợi chính trị. GV khai thác kênh hình “ Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng” * Hoạt đông 3: 3. Đấu tranh trên lĩnh vực tư GV giới thiệu 3 nhà tư tưởng ( qua H 6,7,8) nổi tiếng tưởng: của giai cấp tư sản lúc bấy giờ. HS đọc các đoạn trích sgk N thảo luận: Dựa vào những đoạn trích ngắn trên, Thức tỉnh nhân dân đấu tranh em hãy nêu một vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của chống phong kiến và có tác dụng Mông-te-xki-ơ, Vôn-te,G GRút-xô. chuẩn bị cho cách mạng. GV chuẩn xác kiến thức ghi bảng. * Sơ kết: Tình hình kinh tế, chính trị,xã hội nước Pháp TK XVIII đã làm cho mâu thuẫn giữa phong kiến với tư sản và nông dân ngày càng gay gắt. các nhà tư tưởng đã góp phần thúc đẩy cách mạng bùng II. Cách mạng bùng nổ: nổ. 1. Sự khủng hoảng của chế độ * Hoạt động 4: HS tìm hiểu mục 1,2/II quân chủ chuyên chế: ? Sự suy yếu của chế độ quân chủ chuyên chế thể - Số nợ lên cao, công thương hiện ở những điểm nào?( số nợ lên cao, công thương nghiệp đình đốn, khởi nghĩa nghiệp bị đình đốn, khởi nghĩa nông dân,...) nông dân nổ ra...→ cách mạng ? Hệ quả tất yếu của sự khủng hoảng( cách mạng sẽ chống phong kiến do giai cấp tư bùng nổ) sản lãnh đạo sẽ nổ ra. ? Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ cách mạng? ( Mâu 2. Mở đầu thắng lợi của cách thuẫn giữa nhà vua và đẳng cấp thứ ba lên đến tột mạng: đỉnh.) - Hội nghị ba đẳng cấp →cách GV: Sử dụng H9 nói về cuộc đấu tranh của quần mạng bùng nổ. chúng nhân dân đưa cách mạng lên đến thắng lợi. - 14-7-1789, cuộc tấn công pháo N thảo luận ? Vì sao việc đánh chiếm pháo đài nhà đài nhà tù Ba-xti mở đầu cho tù Ba-xti đã mở đầu cho sự thắng lời của cách mạng thắng lợi của cách mạng tư sản tư sản Pháp?( chế độ quân chủ chuyên chế bị giáng Pháp. một đòn quan trọng đầu tiên, cách mạng bước đầu thắng lợi và tiếp tục phát triển.) 4. Củng cố ? Nguyên nhân bùng nổ của cách mạng tư sản pháp? GV: Lê trường Sơn 9 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 - Vẽ sơ đồ mô hình ba đẳng cấp: Tăng lữ Quí tộc - Có mọi quyền lực - Không phải đóng thuế Đẳng cấp thứ ba Nông dân. Tư sản Các tầng lớp ND khác - Không có quyền gì. - Phải đóng thuế và làm nghĩa vụ với nhà nước PK. 5. Dặn dò:Học bài cũ, làm bài tập: lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp năm 1789 – 1794. Duyệt của tổ chuyên môn Ngày ……tháng……năm 2014 Ngày soạn: 01-9-2014 Bài 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (tt) Tiết 5 A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được các ý sau: + Những sự kiện cơ bản về diển biến cuộc cách mạng phát triển qua 3 giai đoạn( quân chủ lập hiến,cộng hoà và chuyên chính dân chủ cách mạng). + Ý nghĩa của cuộc cách mạng tư sản Pháp và những hạn chế của nó. 2.Tư tưởng Nhận thức tính chất hạn chế cuộc cách mạng tư sản, bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc cách mạng tư sản Pháp. 3. Kĩ năng: Sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê, phân tích so sánh... B.Thiết bị, tài liệu - Lược đồ nước Pháp TK XVIII, nội dung kênh hình sgk, lược đồ các lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp... C. Phương pháp: Trực quan, thảo luận, trắc nghiệm,... D. Tiến trình giờ dạy: I. Ổn định tổ chức: BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ: ? Cách mạng tư sản Pháp bắt đầu như thế nào? III. Bài mới: *. Giới thiệu bài : Cuộc tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti đã mở đầu cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản Pháp, cách mạng tiếp tục phát triển và kết thúc ra sao... *.Dạy và học bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung KT cần đạt * Hoạt động 1 III. Sự phát triển của GV giải thích khái niệm về chế độ quân chủ lập hiến?( chế độ cách mạng chính trị của một nước, trong đó quyền lực của vua bị hạn chế 1. Chế độ quân chủ GV: Lê trường Sơn 10 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 bởi Hiến pháp do Quốc hội đặt ra.) Lập hiến( 14-7-1798 GV: Sau 14-7-1789 cách mạng nhanh chóng lan rộng ra cả đến 10-8-1792) nước, giai cấp tư sản lợi dụng sức mạnh của quần chúng để - Từ ngày14-7-1789 nắm chính quyền, hạn chế quyền lực của vua và xoa dịu quần phái Lập hiến của đại chúng. tư sản lên cầm quyền. HS: đọc nội dung của “Tuyên ngôn độc lập” - 8-1789 Quốc hội N thảo luận: Em có nhận xét gì( hạn chế, tích cực) qua nội thông qua Tuyên ngôn dung Tuyên ngôn? Nhân quyền và Dân GV chốt ý sau khi HS trình bày. Tiến bộ : xác nhận những quyền. quyền tự nhiên của con người. Hạn chế: Bảo vệ quyền sở hữu - 9-1791: Hiến pháp tư bản chủ nghĩa. được thông qua, xác GV: 9-1971 Thông qua hiến pháp... lập chế độ quân chủ lập ? Trước sự việc đó nhà vua có có hành động gì?(..... chống lại hiến cách mạng) - 4-1792: Nội phản, GV: Tháng 4-1792..... 8 vạn quân Phổ tràn sang nước Pháp. ngoại xâm ? Trước tình hình đó nhân dân nước Pháp đã làm gì?( Lật đổ - 10-8-1792:Lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến đồng thời bỏ chế độ phong phái Lập hiến, xoá bỏ kiến) chế độ phong kiến. * Hoạt động 2 2. Bước đầu của nền ? Tình hình nước Pháp như thế nào sau cuộc khởi nghĩa của cộng hoà( từ ngày 21nhân dân lật đổ phái Lập hiến? ( Nền cộng hoà được xác lập) 1792 đến 2-6-1793) N thảo luận: Kết quả có cao hơn giai đoạn trước không? Thể - 21-9-1791 Nền cộng hiện ở những điểm nào? hoà được thành lập. GV: Nhấn mạnh: cách mạng phát triển đi lên một bước, do - 1793 Tổ quốc lâm quần chúng thúc đẫy. nguy. GV Dùng lược đồ H 10 trình bày sự tấn công nước Pháp của - 2-6-1793 Khởi nghĩa phong kiến Anh, phong kiến châu Âu và sự nổi loạn bên trong lật đổ phái Gi-rông- tổ quốc lâm nguy. đanh. ? Trước tình hình ấy thái độ của phái Gi-rônh-đanh ra sao? ? Quần chúng nhân dân Pháp phải làm gì? * Hoạt động 3 ? Tình hình nước Pháp? Sau khi phái Gi-rông-đanh bị lật đổ? 3. Chuyên chính dân GV giới thiệu về Rôbe-spie qua H1? những phẩm chất tốt đẹp chủ Gia-cô-banh( 2-6của ông(Kiên quyết cách mạng, là “ con người không thể mua 1793 đến 27-7-1794) chuộc”... - 2-6-1793 Phái Gia? Chính quyền cách mạng đã làm gì trước tình hình ngoại cô-banh lên nắm quyền xâm, nội phản? các biện pháp đó có tác dụng gì?( thi hành tạp hợp nhân dân chiến nhiều biện pháp... tác dụng: đem lại quyền lợi cơ bản cho thắng ngoại xâm và nội nhân dân. Tập hợp đông đảo quần chúng, khơi dậy và phát phản. huy tính cách mạng, sức mạnh của quần chúng... ) - 27-7-1794 Tư sản ? Sau khi chiến thắng ngoại xâm và nội phản tình hình phái phản cách mạng đảo Gia-cô-banh như thế nào?( chia rẽ...) chính, cách mạng kết GV: Lê trường Sơn 11 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 GV: 27-7-1794, tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính... thúc. ? Vì sao có cuộc đảo chính này( ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển vì sợ đụng chạm đến quyền lợi của chúng.) ? Nguyên nhân thất bại của phái Gia-cô-banh( mâu thuẫn nội bộ, nhân dân xa rời vì không được đáp ứng quyền lợi như đã hứa) * Hoạt động 4 4. Ý nghĩa lịch sử của N thảo luận : Vì sao nói cách mạng tư sản Pháp là cách mạng cuộc cách mạng tư triệt để nhất ? Cách mạng tư sản Pháp có những hạn chế gì? sản Pháp cuối TK GV chốt ý: Cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến, đã giải XVIII. quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân, đua giai cấp tư sản - Là cuộc cách mạng lên cầm quyền, xoá bỏ những trở ngại trên con đường phát triệt để nhất. triển của CNTB...Hạn chế: Chưa đáp ứng được những quyền - Đã lật đổ chế độ lợi cơ bản của nhân dân. phong kiến, đưa giai GV chốt ý : Cách mạng đã lật đổ chế độ phong kiến, đã giải cấp tư sản lên cầm quyết được vấn đề ruộng đất cho nhân dân; đưa giai cấp tư quyền và có ảnh h ư sản lên cầm quyền, xoá bỏ những trở ngại trên con đường phát ởng lớn đến sự phát triển của CNTB....Hạn chế: Chưa đáp ứng được đầy đủ quyền triển của lịch sử thế lợi cơ bản của nhân dân. giới. 4. Củng cố * Bài tập: Nhân dân lao động Pháp đã làm được gì trong cách mạng năm 1789- 1794. A. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. B. Đánh tan thù trong giặc ngoài. C. Lật đổ phái Gi-rông-đanh xoá bỏ nền thống trị của đại tư sản. D. tất cả các ý trên. ? Sau khi CM thành công quần chúng lao động đã được hưởng những quyền lợi gì? 5. Dặn dò: Học bài cũ, nghiên cứu lại bài học ở sgk. Làm bài tập 1 sgk/17 - Chuẩn bị bài sau: bài 3. Ngày soạn: 1.9.2014 Tiết 6 Bài 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI TOÀN THẾ GIỚI A. Mục tiêu: 1- Kiến thức: HS nắm rõ các ý sau: - Cách mạng công nghiệp ở Anh và hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp. - Sự xác lập của CNTB trên phạm vi toàn thế giới. 2- Tư tưởng: - HS nhận thứcđược sự áp bức, bóc lột của CNTB đã gây nên bao đau khổ cho nhân dân lao động trên toàn thế giới. GV: Lê trường Sơn 12 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 - Nhân dân lao động thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu kĩ thuật, sản xuất. 3- Kĩ năng: Khai thác kênh hình, kênh chữ sgk. Phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhận định để liên hệ thực tế. B. Thiết bị, tài liệu - GV: các tài liệu liên quan, bảng phụ... - HS: Đọc bài, chuẩn bị các câu hỏi thảo luận gv ra C. Phương pháp: - Trực quan, phân tích, nêu vấn đề, thảo luận, trắc nghiệm,... D. Tiến trình giờ dạy: I. Ổn định tổ chức: BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ: ? Vai trò của nhân dân lao động trong cuộc cách mạng tư sản Pháp được thể hiện ở những điểm nào? ? Trình bày và phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối TK XVIII? Trả lời: - Quần chúng nhân dân lao động có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh , họ phấn khởi , hưởng ứng lệnh tổng động viên, tham gia quân đội cách mạng, tổ chức vũ trang và có tinh thần chiến đấu cao . Liên minh chống Pháp bị đánh bại và tan rã từ ngày 26/6/1794. -Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp : Lật đổ chế độ phong kiến , đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền , xoá bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của CNTB III. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: Cách mạng tư sản đã nổ ra ở nhiều nước Âu, Mĩ đánh đổ chế độ phong kiến, giai cấp tư sản lên cầm quyền phát triển sản xuất, đã sáng chế và sử dụng máy móc...cuộc cách mạng công nghiệp. 2.Dạy và học bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung KT cần đạt * Hoạt động 1 : 1. Cách mạng công HS Đọc Sgk Và Tìm Hiểu Mục 1/I nghiệp ở Anh GV: Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp a. Nguyên nhân: Xuất đạt nhiều thành tựu và trở thành nước công nghiệp phát triển hiện những điều kiện để nhất thế giới. HS nêu khái niệm về cách mạng công nghiệp tiến hành cách mạng ? Vì sao cách mạng công nghiệp đầu tiên diển ra ở Anh? công nghiệp: Vốn, nhân ( giai cấp tư sản lên cầm quyền đã tích luỹ được nguồn vốn công và phát minh kĩ khổng lồ, có nguồn nhân công, sớm cải tiến kĩ thuật sản thuật. xuất...) b. Nội dung: Chế tạo ? Nội dung của cuộc cách mạng nông nghiệp? máy móc sử dụng trong ? Những phát minh nào có ảnh hưởng lớn đến sản xuất công sản xuất và giao thông nghiệp ở Anh? ( dệt là ngành sản xuất chủ yếu nên máy móc vận tải. được phát minh và sử dụng sớm...) c. Thành tựu: GV: Lê trường Sơn 13 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 HS: Khai thác kênh hình 12, 13 ? Qua kênh hình em hãy cho biết việc kéo sợi đã thay đổi như thế nào?( năng suất tăng lên nhiều) ? Theo em điều gì sẽ xãy ra trong ngành dệt của Anh khi máy kéo sợi Gien-ni được sử dụng rộng rãi? GV giới thiệu H14: Giêm Oát và tầm quan trọng của việc phát minh ra máy hơi nước? ? Vì sao máy móc được sử dụng rộng rãi trong giao thông vận tải? (Nhu cầu chuyển nguyên vật liệu, hàng hoá, khách hàng tăng,...) GV giới thiệu H 15, khai thác kênh hình. ? Vì sao giữa TK XIX Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép, than đá? ( Máy móc, đường sắt cần nhiều than đá gang thép) ? Kết quả cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh? GV liên hệ đến công nghiệp hoá-hiện đại hoá ở nước ta. * Hoạt động 2: GV hướng dẩn HS tìm hiểu SGK N thảo luận: Hãy nêu những biến đổi ở Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp(HS dựa vào lược đồ hoàn thành bảng thống kê theo mẫu) Nước Anh giữa TK XVIII --> Nước Anh nửa đầu TK XVIII - Chỉ có một số trung tâm sản xuất thủ công - Có 4 thành phố trên 50.000 dân - Chưa có đường sắt. - Nhiều vùng công nghiệp mới bao trùm hầu hết nước Anh - Có 14 thành phố trên 50.000 dân - Có mạng lưới đường sắt ? Nhận xét những thay đổi của nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp. ? Cách mạng công nghiệp đã đưa đến những tích cực, hạn chế nào? ? Xã hội tư bản có những giai cấp cơ bản nào? vì sao có sự mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản? * Hoạt đông 3: HS đọc SGK phần 2/II. Tìm hiểu nội dung. ? Vì sao các nước phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa? ( CNTB phát triển, nhu cầu về nguyên liệu, thị trường tăng nhanh) ? Đối tượng xâm lược của tư bản phương Tây(Ấn Độ, Trung Quốc, châu Phi, Đông Nam Á) HS: Đọc chữ in nghiêng SGK-GV: Đánh dấu những nước bị GV: Lê trường Sơn 14 - Ngành dệt - Các ngành kinh tế. - Giao thông vận tải. d. Kết quả: - Từ sản xuất nhỏ thủ công chuyển sang sản xuất lớn bằng máy móc. - Anh trở thành nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới. 2. Hệ quả của cách mạng công nghiệp - Làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản. - Hình thành 2 giai cấp cơ bản của XHTB: GCTS và GC VS 3. Sự xâm lược của tư bản phương tây đối với các nước Á, Phi. a. Nguyên nhân: - Chủ nghĩa tư bản phát triển, nhu cầu về nguyên liệu, thị trường tăng Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 thực dân phương Tây xâm lược( ghi tên nước thực dân) nhanh. N thảo luận ? Dựa vào đoạn thông tin sgk, và lược đồ trên b. Kết quả: Hầu hết các em có nhận xét gì về việc xâm chiếm thuộc địa của tư bản nước châu Á, Phi trở phương Tây? ( các nước tư bản phương Tây đã chia nhau thành thuộc địa hoặc xâm chiếm và thống trị các nước châu Á, Phi và khu vực Mĩ phụ thuộc của thực dân la tinh phương Tây. 4. Củng cố? Nêu kết quả cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh? ? Vì sao các nước tư bản phương tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc dịa? 5. Dặn dò : Học bài cũ. Chuẩn bị bài sau - Làm bài tập: Lập bảng thống kê các nước thuộc địa của thực dân phương Tây ở TK XV - TK XIX theo mẫu: Niên đại Tên nước thực dân Tên nước thuộc địa hay phụ thuộc Duyệt của tổ chuyên môn Ngày ……tháng……năm 2014 Ngày soạn: 7.9.2014 Tiết 7 Bài 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Giúp HS nắm được các ý sau: - Nguyên nhân dẩn đến phong trào đấu tranh của công nhân. Hình thức đấu tranh ban đầu: đập phá máy móc và bãi công trong đầu TK XIX. - Kết quả của phong trào đó. 2.Tư tưởng: giáo dục tinh thần đoàn kết đấu tranh chống áp bức bóc lột của giai cấp công nhân. 3. Kĩ năng: Phân tích, nhận định về quá trình phát triển của phong trào. B. Thiết bị, tài liệu Lược đồ hành chính châu âu, tranh minh hoạ, tài liệu tham khảo,... C. Phương pháp: - Trực quan, thảo luận, nêu vấn đề, phân tích,... D. Tiến trình giờ dạy: I. Ổn định tổ chức: BCS báo cáo tình hình của lớp II. Kiểm tra bài cũ: ? Đối tượng xâm lược của các nước phương Tây, mục đích? GV: Lê trường Sơn 15 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 Trả lời - Đối tượng xâm lược của các nước phương Tây là các nước có nền kinh tế kém phát triển , là thị trường tiêu thụ hàng hoá và là mảnh đất màu mỡ để khai thác tài nguyên khoáng sản... để làm giàu cho chính quốc. III. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: Giai cấp vô sản ra đời cùng với giai cấp tư sản, nhưng bị áp bức bóc lột nặng nề, dẩn đến sự mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng gay gắt... 2.Dạy và học bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung KT cần đạt * Hoạt động1 I. Phong trào công nhân nữa HS đọc sgk và tìm hiểu SGK đầu TK XIX ? Vì sao ngay từ lúc mới ra đời, giai cấp công nhân 1. Phong trào đập phá máy đã chống CNTB?( bị áp bức bóc lột nặng nề, do lệ móc và bãi công. thuộc vào máy móc, nhịp độ nhanh và liên tục. Công a. Nguyên nhân: công nhân bị nhân phải làm việc nhiều giờ, nặng nhọc và tiền bóc lột nặng nề, lương thấp lương thấp.. . điều kiện ăn ở tồi tàn... GV: Miêu tả cuộc sống của nhân dân Anh đầu TK XIX. HS Quan sát H24sgk ? Em hiểu gì qua bức tranh? GV phân tích thêm. HS đọc thêm phần chữ nhỏ sgk. ? Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động trẻ em? (làm việc nặng trả lương thấp, ý thức kém...) ? Công nhân đấu tranh bằng những hình thức nào? b. Hình thức đấu tranh: đập ( đập phá máy móc...) phá máy móc, đốt công xưởng, ? Vì sao công nhân lại đập phá máy móc? ( nhận bãi công. thức thấp tưởng nhầm là máy móc làm cho họ khổ) c. Kết quả:thành lậpcác công GV Trong quá trình đấu tranh, giai cấp công nhân đã đoàn. thành lập công đoàn. HS đọc phần chữ nhỏ để hiểu về tổ chức công đoàn. * Hoạt động 2: 2. Phong trào công nhân HS làm việc theo nhóm trong những năm 1830-1840 GV dùng lược đồ châu Âu chỉ cho HS xác định - 1831 công nhân dệt tơ thành những nước có phong trào công nhân phát triển trong phố Li-ông (Pháp) khởi nghĩa. thời kì này. - 1844 công nhân dệt vùng SơGV Giao việc cụ thể cho mỗi nhóm và hướng dẩn lê-din (Đức) nổi dậy khởi các nhóm làm việc theo nội dung sau: nghĩa. -N1: Xác định thời gian diển ra phong trào đấu tranh - 1836-1847 phong trào Hiến của công nhân ở các nước Pháp, Đức, Anh. chương nổ ra ở Anh. N2: Nêu hình thức đấu tranh. * Kết quả: đều thất bại N3: Nhận xét về qui mô, phong trào đấu tranh. * Ý nghĩa: đánh dấu sự trưởng N4: Nêu kết quả, ý nghĩa. thành của phong trào công * Các nhóm báo cáo kế quả thảo luận GV ghi vào bảng thống nhân quốc tế. kê (đã kẻ sẳn ở bảng phụ) HS dựa vào bảng thống kê để ghi bài. GV: Lê trường Sơn 16 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Quốc gia Pháp Đức Anh Thời gian Hình thức đấu tranh 1831- Khởi nghĩa 1834 vũ trang 1844 Khởi nghĩa vũ trang 1836- Đấu tranh 1847 chính trị Lịch sử 8 Qui mô Kết quả. Ý nghĩa Lớn Đều thất bại Vừa Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế Rộng Đánh dấu sự lớn trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế * Ho¹t ®éng 3 GV treo chân dung Mác và Ăng ghen. GV giới thiệu: Mác sinh năm 1818 ở Tơ-ri-ơ (Đức) là người thông minh đỗ đạt cao, Mác sớm tham gia cách mạng. Ăng ghen sinh năm 1820 ở Bác-men (Đức). Trong một gia đình tư sản giàu có. GV(H): Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng ghen? HS thảo luận: Mác và Ăng ghen đều nhận thức được sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản và đánh đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, giải phóng giai cấp vô sản và loài người khỏi ách áp bức bóc lột. HS tự đọc SGK GV lưu ý:"Đồng minh những người cộng sản"kế thừa " Đồng minh những người chính nghĩa". Là chính đảng độc lập đầu tiên của vô sản quốc tế. GV: Tập trung hướng dẫn HS tìm hiểu về "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản". HS thảo luận: "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản" ra đời trong hoàn cảnh nào? ND chủ yếu? GV(H): Ý nghĩa ra đời của "Tuyên ngôn"? GV: Nhắt lại một số nét chính về phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX. Đây là phong trào mang tính tự phát. ? Phong trào công nhân từ năm 1848 dến năm 1870 có nét gì nổi bật? Tường thuật buổi lễ thành lập (SGK trang 37) GV: Lê trường Sơn 17 II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC: (Hướng dẫn hs đọc thêm) 1. Mác và Ăng ghen 2. “Đồng minh những người cộng sản” và “ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” 3. Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870- Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 GV: Vai trò của Mác đối đối với quốc tế thứ nhất. Quốc tế thứ nhất HS thảo luận: + Mác chuẩn bị cho sự thành lập và tham gia thành lập. + Đứng đầu ban lãnh đạo chống lại những tư tưởng sai lệch, thông qua những nghị quyết đúng đắn +Mác là linh hồn của Quốc tế thứ nhất. 4. Củng cố ? Nguyên nhân dẩn đến phong trào công nhân nửa đầu TK XIX? * Bài tập: Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất về sự thất bại của phong trào công nhân nửa đầu TK XIX A. Do thiếu lương thực, vũ khí. B. Chưa xác định được kẻ thù. C. Thiếu đường lối chính trị đúng đắn, chưa có tổ chức lãnh đạo. D. Giai cấp tư sản còn mạnh dễ đàn áp phong trào. 5. Dặn dò: Học bài cũ, làm bài tập: Tóm tắt phong trào đấu tranh của công nhân vào những năm 1830-1840. - Chuẩn bị bài sau. Ngày soạn: 14.9.2014 Tiết 8 Chương 2: CÁC NƯỚC ÂU – MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX- ĐẦU THẾ KỈ XX Bài 5: CÔNG Xà PA RI 1871 A. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Nguyên nhân đưa đến sự bùng nổ và diễn biến sự thành lập công xã Pa-ri.Thành tựu nổi bật của công xã Pa-ri. - Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới của giai cấp vô sản. 2. Tư tưởng: Giáo dục học sinh niềm tin vào lãnh đạo, quản lí nhà nước của giai cấp vô sản, chủ nghĩa anh hùng cách mạng , lòng căm thù đối với giai cấp bóc lột. 3. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng trình bày,phân tích một số sự kiện lịch sử. - Liên hệ kiến thức đã học với thực tế cuộc sống. B. Thiết bị, tài liệu - Bản đồ Pa-ri ở vùng ngoại ô,nơi xảy ra công xã Pa-ri. - Vẽ sơ đồ bộ máy hội đồng công xã C. Phương pháp: - Đàm thoại , phân tích, thảo luận ,trực quan , trắc nghiệm .... D. Tiến trình dạy học: I. Ổn định tổ chức: II.Kiếm tra bài cũ: ? Kết quả, ý nghĩa của phong trào công nhân. 18 GV: Lê trường Sơn Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 Trả lời: - Kết quả những cuộc đấu tranh của công nhân cuối cùng đều bị thất bại vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng và chưa có đường lối đấu tranh đúng đắn. -Ý nghĩa : Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế và tạo tiền đề cho sự ra đời của lý luận cách mạng. III.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: Bị đàn áp đẫm máu trong phong trào cách mạng 1848,song giai cấp vô sản Pháp đã trưởng thành nhanh chóng và tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại giai cấp tư sản đưa đến sự ra đời của công xã Pa-ri. 2.Dạy và học bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung KT cần đạt * Hoạt động 1 I. Sự thành lập công xã Pa-ri GV(thông báo): Nền thống trị của đế II(1852- 1. Hoàn cảnh ra đời của công xã 1870) thực chất là nền chuyên chế tư sản Pa-ri: .Trong thì đàn áp nhân dân, ngoài thì tiến hành - Pháp và Phổ đều muốn gây chiến chiến tranh xâm lược. tranh. - Sự trưởng thành của giai cấp làm cho giai - Ngày 19-7-1870 , chiến tranh cấp tư sản càng lo sợ. Mâu thuẩn không thể Pháp- Phổ bùng nổ, Pháp thất điều hoà được và rất gay gắt giữa tư sản và vô bại( 2-9-1870) sản. - Ngày 4-9-1870 nhân dân Pa-ri ? Công xã Pa -ri ra đời trong hoàn cảnh nào? đứng lên khởi nghĩa Mục đích của cuộc chiến tranh Pháp -Phổ? - Chính phủ tư sản lâm thời được HS: Đọc tư liệu SGK thành lập ( chính phủ vệ quốc) ? Mục đích của Pháp và Phổ khi gây chiến Trước sự tiến công của Phổ, chính tranh? phủ vội vã đầu hàng quân Đức. HS: Pháp gây chiến tranh bên ngoài để tăng ND chống lại sự đầu hàng của tư cường đàn áp phong trào đấu tranh của công sản đứng lên bảo vệ tổ quốc. nhân trong nước , lấn chiếm đất đai ở vùng phía Tây nước Đức và ngăn cản sự thống nhất Đức. + Phổ nhằm gạt bỏ trở ngại chủ yếu trong hoàn thành thống nhất Đức,củng cố quyền lực của Phổ và đàn áp phong trào trong nước. ?Vì sao chính phủ vệ quốc lại vội vã đầu hàng quân Đức? HS: Để bảo vệ quyền lợi của mình. ? Kết quả của chiến tranh? HS: Pháp thất bại. ? Thái độ của nhân dân Pa-ri đối với thất bại đó? 2. Cuộc khởi nghĩa ngày HS: Nhân dân rất bất bình ,căm tức ,đã đứng 18/3/1871 .Sự thành lập công xã. lên lật đổ chính quyền,thành lập chính phủ lâm - 18/3/1871 Chi-e tấn công đồi thời tư sản. Mông- mac GV: Lê trường Sơn 19 Năm học 2014-2015 Trường THCS Xuân Thái Lịch sử 8 ? Thái độ của chính phủ tư sản và nhân dân như thế nào đối với nước Pháp sau ngày 4/9/1970 ? HS: Chính phủ đầu hàng. ND cương quyết chiến tranh bảo vệ tổ quốc * Hoạt động 2 GV: Dùng lược đồ công xã Pa- ri để trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 ? Sau cuộc khởi nghĩa 18-3-1871 chính quyền thuộc về tay ai? HS: Uỷ ban trung ương quốc dân(Đại diện cho nhân dân Pa-ri) đảm nhận vai trò chính phủ lâm thời. GV:(Nhấn mạnh): Cuộc khởi nghĩa ngày 18/3/1871 là cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới đã lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản. * Hoạt động 3: GV: Dùng sơ đồ bộ máy hội đồng công xã trình bày các sự kiện về tổ chức nhà nước,biện pháp của công xã trên các lĩnh vực. ? Nhận xét về bộ máy hội đồng công xã? - Đầy đủ và chặt chẽ ,đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân lao động ...... HS: Thảo luận nhóm: Những điểm nào chứng tỏ công xã Pa-ri khác hẳn nhà nước tư sản? * Hoạt động 4 Cho HS đọc thêm phần nội chiến. ? Tại sao Đức ủng hộ chính phủ Vec xai trong việc chống lại công xã? ? Trình bày ý nghĩa lịch sử và bài học của Công xã Pa- ri. ? Vì sao công nhân Pa-ri thất bại? HS: Giai cấp vô sản chưa đủ mạnh để lãnh đạo phong trào cách mạng . Công xã không cương quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu, không triệt để trong tịch thu tài sản, không tước đoạt ruộng đất của bọn phản động, chưa thực hiện tốt liên minh công –nông. Giai cấp tư sản mạnh và được sự giúp đỡ của quân phiệt Phổ. GV: Lê trường Sơn 20 Binh lính ngả về phía cách mạng. - 26/3/1871 Bầu hội đồng công xã. - 28/3/1871 công xã Pa ri tuyên bố thành lập. II. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa ri : ( Hướng dẫn hs đọc thêm ) III. Nội chiến ở Pháp-Ý nghĩa LS của công xã Pa ri: ( Hướng dẫn hs đọc thêm ) III. Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa- ri * Nội chiến ở Pháp( hướng dẫn đọc thêm) * Ý nghĩa lịch sử : - Công xã là hình ảnh của một chế độ mới - Cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới cho một tương lai tốt đẹp hơn. * Bài học kinh nghiệm : - CMVS muốn giành thắng lợi phải có Đảng chân chính lãnh đạo ; thưc hiện liên minh công nông. - Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù. XD nhà nước của dân, do dân, vì dân. Năm học 2014-2015
- Xem thêm -