Tài liệu Giáo án lịch sử 8 bộ chuẩn 2014- 2015

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngày soạn: HỌC KÌ I PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NĂM 1917) CHƯƠNG I: THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN TỪ GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX TIẾT 1 – BÀI 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TIẾT 1) A. Mục tiêu: * Kiến thức: - Nguyên nhân, diến biến, ý nghĩa lịch sử của cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII. - Các khái niệm cơ bản trong bài. * Kĩ năng: - Sử dụng bản đồ, tranh ảnh. - Giải thích, đánh giá các sự kiện lịch sử. * Thái độ: - Nhận thức đúng về vai rò của quần chúng nhân dân trong 1 cuộc cách mạng. - Nhận thấy CNTB có sự tiến bộ song vẫn là chế độ bóc lột thay thế cho chế độ phong kiến. B. Chuẩn bị: * Thầy: - Bản đồ thế giới. - Tài liệu tham khảo về CM Hà Lan và CMTS Anh. * Trò: - Đọc và nghiên cứu trước bài. C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định tổ chức: Ngày Lớp Tiết Sĩ số Vắng II. Kiểm tra bài cũ: III. Bài mới: Vào cuối thời phong kiến mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản, các tầng lớp nhân dân với giai cấp phong kiến ngày càng gay gắt đòi hỏi phải giải quyết mâu thuẫn bằng 1 cuộc cách mạng tư sản. Hoạt động của thầy và trò - GV nhắc lại kiến thức đã học ở lớp 7 đồng thời treo bản đồ thế giới giới thiệu vị trí nước Hà lan và nước Anh. - GV hướng dẫn HS hiểu những biểu hiện chính cảu nền sản xuất mới TBCN Nội dung I. Sự biến đổi kinh tế-xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV-XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI. 1. Một nền sản xuất mới ra đời (Hướng dẫn HS đọc thêm) Giáo án Lịch sử 8 1 ? Nguyên nhân nào dẫn đến bùng nổ cuộc cách mạng ở Nêđéclan? HS: Do sự thống trị tàn bạo của thực dân phong kiến TBN ở vùng đất này. ? Hãy nên ngắn gọn diễn biến cách mạng ở Nêđéclan? HS: Trả lời GV: Chốt kiến thức. 2. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI - Đầu thế kỉ XVI vùng đất Nêđéclan bị phong kiến TBN thống trị. - 8-1566 nhân dân Nêđéclan nổi dậy chống lại thực dân TBN. - 1648 nước cộng hoà Hà Lan dược thành lập. - Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới. II. Cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII ? Hãy nêu những biểu hiện về sự phát 1. Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Anh triển của CNTB ở Anh? HS:Thảo luận nhóm 1’. - Thế kỉ XVII, CNTB phát triển mạnh ? Sự phát triển CNTB đã dẫn đến sự ở Anh,tầng lớp quý tộc mới ra đời. hình thành tầng lớp mới nào ? HS: Tầng lớp quý tộc mới. GV: Nói rõ hơn về tầng lớp mới này và -Xã hội Anh tồn tại nhiều mâu thuẫn sự mâu thuẫn của quý tộc mới với chế không thể điều hoà được,phải tiến hành độ quân chủ . CMTS,mở đường cho CNTB phát triển. 2. Tiến trình cách mạng (Hướng dẫn HS đọc thêm) GV hướng dẫn HS nắm những nội dung cơ bản . ? Thông qua diễn biến và kết quả CMTS Anh,em hãy rút ra nhận xét về cuộc cách mạng này? HS: Tự rút ra nhận xét GV: Chốt kiến thức và sơ kết toàn bài. 3. Ý nghĩa lịch sử CMTS Anh giữa thế kỉ XVII - Đem lại quyền lợi cho TS và quý tộc mới,quyền lợi nhân dân không được đáp ứng. - Hạn chế: Là cuộc CMTS không triệt để. IV. Củng cố: - Gv khái quát lại nội dung bài học - Làm bài tập trong sách giáo khoa V. Hướng dẫn về nhà: - Làm những bài tập còn lại - Trả lời các câu hỏi trong SGK - Xem trước phần 2 bài 1. *********************************************** Giáo án Lịch sử 8 2 Ngày soạn: TIẾT 2 – BÀI 1 NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (TIẾP THEO) A. Mục tiêu: * Kiến thức: - Nguyên nhân,diễn biến cơ bản và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ - Sự thành lập hợp chúng quốc Hoa Kì. * Kĩ năng: - Sử dụng bản đồ - Phân tích sự kiện * Thái độ: - Tinh thần chiến đấu dũng cảm của nhân dân 13 thuộc địa Anh ở BM. B. Chuẩn bị: * Thầy: - Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở BM - Tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng. * Trò: - Xem trước bài. C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định tổ chức: Ngày Lớp Tiết Sĩ số Vắng II. Kiểm tra bài cũ: ? Nền sản xuất mới châu Âu ra đời và phát triển ntn? ? Em hiểu cách mạng tư sản là gì?Hạn chế của CMTS Anh? III. Bài mới: Trên thế giới có 1 quốc gia mới chỉ ra đời cách đây hơn 200 năm nhưng lại là quốc gia phát triển rất mạnh, đó chính là nước Mỹ.Vậy quốc gia này ra đời ntn? Hoạt động của thầy và trò GV: Dùng lược đồ giới thiệu về Châu Mĩ ? Em biết gì về vùng đất BM? HS: Là vùng đất đai phì nhiêu, giàu tài nguyên thiên. GV: Giảng bổ sung (về quá trình phát kiến ra vùng đất BM của người châu Âu) ? Tại sao mâu thuẫn giữa thuộc địa và chính Nội dung III. Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở BM. 1. Tình hình các thộc địa. Nguyên nhân của chiến tranh. Giáo án Lịch sử 8 3 quốc lại bùng nổ. HS: Thảo luận theo bàn. - Đầu thế kỉ XVII-đầu thế kỉ GV: Gọi đại diện các bàn trả lời, sau đó XVIII thực dân Anh xâm lược nhận xét và chốt kiến thức. BM,chúng thành lập ở đây 13 thuộc địa. - Thực dân Anh kìm hãm sự phát triển kinh tế TBCN ở thuộc địa làm nảy sinh mâu thuẫn giữa chính quốc và thuộc địa. 2. Diễn biến cuộc chiến tranhGV yêu cầu HS đọc bài đọc thêm GV hướng dẫn HS nắm những nội dung cơ (Hướng dẫn đọc thêm) bản của phần 2. 3. Kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở BM. ? Kết quả lớn nhất mà nhân dân BM giành a. Kết quả: được trong chiến tranh giành độc lập là gì? Giải phóng nhân dân BM thoát HS: Khai sinh ra hợp chúng quốc Hoa Kì. khỏi ách đô hộ của thực dân GV: Giảng về hiến pháp 1787. Anh,khai sinh ra Hợp chúng quốc Hoa kì. ? Theo em bản Hiến pháp 1787 có những b. Ý nghĩa: hạn chế gì ? HS: Làm việc theo bàn. Là cuộc cách mạng tư sản thực GV: Liên hệ giữa bản hiến pháp 1787 với hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc, tình hình nước Mĩ hiện nay. mở đường cho CNTB phát triển. GV: Sơ kết toàn bài. IV. Củng cố: - Gv khái quát lại nội dung bài học - GV tổ chức HS làm các bài tâp trong sách thực hành lịch sử với các bài tập 1,2,3 theo hình thức thảo luận nhóm. V. Hướng dẫn về nhà: - Làm bài tập còn lại - Xem trước bài 2: Cách mạng tư sản Pháp. Ký duyệt của TCM Ngày..... tháng.... năm........ ******************************** Giáo án Lịch sử 8 4 Ngày soạn: TIẾT 3 – BÀI 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789 - 1794 ) A. Mục tiêu: * Kiến thức: - Tình hình của nước Pháp trước cách mạng. - Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cách mạng. * Kĩ năng: - Sử dụng bản đồ,vẽ bản đồ,lập bảng niên biểu. - Phân tích so sánh các sự kiện lịch sử. * Thái độ: - Nhận thức tính chất hạn chế của CMTS Pháp. B. Chuẩn bị: * Thầy: - Kênh hình trong SGK - Tài liệu tham khảo về CMTS Pháp. * Trò: - Xem trước bài ở nhà. C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định tổ chức: Ngày Lớp Tiết Sĩ số Vắng II. Kiểm tra bài cũ: ? Nguyên nhân nào đưa đến cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở BM? ? Nêu kết quả và ý nghĩa lịch sử cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở BM? III. Bài mới: Giới thiệu bài: Chúng ta đã tìm hiểu về CMTS HL, BM đó là những cuộc CM lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển. Trong lịch sử có 1 cuộc CMTS được đánh giá cao là CMTS Pháp. Hoạt động của thầy và trò - Trước cách mạng nước Pháp có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu,công nghiệp phát triển nhưng bị phong kiến kìm hãm. Thảo luận nhóm: cả lớp ? Trước cách mạng nền kinh tế nông nghiệp phát triển ntn? ? Tình hình công thương nghiệp? HS: Hoạt động nhóm. Nội dung I. Nước Pháp trước cách mạng 1. Tình hình kinh tế - Kinh tế nông nghiệp lạc hậu, thô sơ, kém phát triển. - Công thương nghiệp phát triển Giáo án Lịch sử 8 5 GV: Nhận xét và chốt kiến thức. nhưng bị chế độ phong kiến kìm hãm. GCTS >< chế độ phong kiến sâu sắc. - Xã hội Pháp thời phong kiến tồn tại nhiều mâu thuẫn gay gắt. ? Trước cách mạng xã hội pháp tồn tại chế độ gì? Trong xã hội phân ra thành mấy đẳng cấp? HS: Chế độ QCCC, xã hội phân ra 3 đẳng cấp. ? Địa vị các đẳng cấp này ntn? HS: Thảo luận theo bàn. GV: Giảng bổ sung. ? Quan sát Hình 5 em có nhận xét gì về tình cảnh người nông dân Pháp trước cách mạng? GVgợi ý để HS có câu trả lời. GV giảng minh hoạ và kết luận:mâu thuẫn trong xã hội Pháp không thể điều hoà được và phải giải quyết bằng 1 cuộc cách mạng. 2. Tình hình chính trị-xã hội - Trước cách mạng nước Pháp tồn tại chế dộ quân chủ chuyên chế - Xã hội phân ra thành 3 đẳng cấp: + Đẳng cấp quý tộc, tăng lữ: Không phải đóng thuế, có mọi đặc quyền. + Đẳng cấp thứ 3 (TS, nông dân, các tầng lớp khác): Phải đóng thuế, sống cực khổ. Tên và tư tưởng của các nhà tư tưởng của 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng giai cấp tư sản Pháp GV: Giới thiệu đến HS các h.6,7,8. ? Hãy kể tên những nhà tư tưởng của GCTS Pháp thời kì này? HS: Trả lời. ? Dựa vào các đoạn trích ngắn em hãy nêu - Cách mạng tư sản Pháp có sự chuẩn vài điểm chủ yếu trong tư tưởng của bị về mặt tư tưởng Môngtexkio,Vôn te và Rút-xô? HS: Làm việc theo nhóm. GV: Kết luận và chốt kiến thức. - Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế đã đưa đến sự bùng nổ CMTS Pháp. - Sự sụp đổ của pháo đầi Ba- xti mở đầu cho thắng lợi của CMTS Pháp. II-Các mạng Pháp bùng nổ ? Sự khủng hoảng của chế độ QCCC được biểu hiện ntn? HS: Làm việc cá nhân. ? Sự khủng hoảng này đua đến hệ quả gì? HS: Kinh tế suy sụp, các cuộc khởi nghĩa bùng nổ chống lại chế độ PK. GV: Kết luận. 1. Sự khủng hoảng của chế độ quân chủ chuyên chế (Chỉ nhấn mạnh sự kiện 14/7, "Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền", nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh) - Cuối thế kỉ XVIII chế độ phong kiến suy yếu, kinh tế-chính trị-xã hội ngày càng suy sụp. Giáo án Lịch sử 8 6 GV: Dẫn dắt vấn đề tập trung vào hội nghị 3 đẳng cấp. ? Kết quả hội nghị 3 đẳng cấp ntn? HS: Tăng lữ và quý tộc ủng hộ nhà vua, đẳng cấp thứ 3 kịch liệt phản đối việc tăng thuế của nhà vua. GV: Giảng về sự kiện pháo đài Ba-xti bị công phá. ? Theo em tại sao sự kiện pháp đài Baxti bị công phá lại đựơc gọi là sự kiện mở đầu cho thắng lợi của CM? HS: Thảo luận nhóm GV: Nhận xét và rút ra kết luận GV: Sơ kết toàn bài. 2. Mở đầu thắng lợi của các mạng - Ngày 14-7-1789 quần chúng công phá ngục Baxti-biểu tượng của chế độ phong kiến bị sụp đổ. IV. Củng cố: - Gv khái quát lại nội dung bài học - GV yêu cầu HS lên bảng vẽ và giải thích sơ đồ nước Pháp trước cách mạng. V. Hướng dẫn về nhà: - Học bài cũ - Làm bài tập - Xem trước bài 2 phần III. ************************************* Ngày soạn: TIẾT 4 - BÀI 2: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794 ) (TIẾP THEO) A. Mục tiêu: * Kiến thức: - Diễn biến cách mạng tư sản Pháp qua các giai đoạn. - Ý nghĩa lịch sử của cách mạng. * Kĩ năng: - Miêu tả tranh ảnh trong sgk. - Phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử. * Thái độ: - Rút ra bài học từ CMTS Pháp. B. Chuẩn bị: * Thầy: - Tranh ảnh trong sgk. - Tài liệu liên quan đến bài giảng. * Trò: - Xem trước bài. Giáo án Lịch sử 8 7 C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định tổ chức: Ngày Lớp Tiết Sĩ số Vắng II. Kiểm tra bài cũ: ? Hãy nêu tình hình kinh tế-chính trị-xã hội của nước Pháp trước cách mạng. ? Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi CMTS Pháp?Vì sao? III. Bài mới: Sau sự kiện ngày 14-7-1789 pháp đài - nhà ngục Baxti bị công phá, CMTS Pháp bước sang giai đoạn mới. GCTS Pháp có giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh lật đổ chế đổ phong kiến hay không? Hoạt động của thầy và trò - Những việc làm cơ bản của phái lập hiến sau khi lên nắm quyền. ? Sau sự kiện ngày 14-7-1789 đã đưa đến kết quả gì? HS: Tầng lớp đại tư sản lên nắm quyền. GV: Giảng về sự ra đời của tuyên ngôn Nhân quyền dân quyền và Hiến pháp. ? Tuyên ngôn nhân quyền và dân quỳên và hiến pháp đem lại quyền lợi cho ai?Để tỏ thái độ với tư sản nhà vua đã làm gì? HS: Đem lại quyền lợi cho GCTS, về phía nhà vua đã cấu kết với phong kiến nước ngoài để giành lại ngôi vị. ? GCTS và nhân dân Pháp đã làm gì khi tổ quốc lâm nguy? HS: Làm rõ thái độ khác nhau giữa GCTS và nhân dân khi tổ quốc lâm nguy. GV: Giảng bổ sung và chốt ý. - Sau khi lật đổ phái lập hiến,phái Girông-đanh lên nắm quyền thiết lập nền cộng hoà. - Tình hình nước Pháp cách mạng khi tổ quốc lâm nguy. ? Sau khởi nghĩa ngày 10-8 đưa đến kết quả gì? HS: Phái Gi-rông-đanh lên nắm quyền. ? Để chống lại ngoại xâm nhân dân Pháp Nội dung III. Sự phát triển của cách mạng 1. Chế độ quân chủ lập hiến (14-71789 đến 10-8-1792) - Đại tư sản lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến. - Quốc hội thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền và hiến pháp bảo vệ quyền lợi cho GCTS. - 10-8-1792 nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ nền thống trị của đại tư sản xoá bỏ hàon toàn chế độ phong kiến. 2. Bước đầu của nền cộng hoà (219-1792 đến 2-6-1793) - Phái Gi-rông-đanh lên cầm quyền thiết lập nền cộng hoà Giáo án Lịch sử 8 8 đã làm gì? HS: Thảo luận theo bàn. GV:Giảng minh hoạ. ? Thái độ của phái Gi-rông-đanh và nhân dân ntn khi tổ quốc lâm nguy? HS: Trả lời. GV: Chốt ý kết luận. - Những biện pháp tiến bộ của phái Giacô-banh để xây dựng nền chuyên chính cách mạng. - Sự sụp đổ của phái Gia-cô-banh. GV: Giới thiệu về phái Gia-cô-banh. ? Rô-be-xpie là ai? Em biết gì về ông? HS: Là luật sư trẻ tuổi,có tài hùng biện,tích cực trong việc bảo vệ quyền lợi cho nhân dân. Thảo luận nhóm: ? Khi cầm quyền phái Gia cô banh đã thi hành những chính sách gì?Em có nhận xét gì về những chính sách đó? HS: Hoạt động nhóm cả lớp. GV:Nói rõ hơn ý nghĩa những chính sách của phái Gia-cô-banh. ? Vì sao sau 1 thời gian cầm quyền phái Gia-cô-banh bị sụp đổ? HS: Nội bộ chia rẽ,nhân dân không ủng hộ. GV: Sơ kết phần III. - Khi tổ quốc lâm nguy phái Gi-rôngđanh chỉ lo củng cố quyền lực,không lo tổ chức chống ngoại xâm. - 2/6/1793 nhân dân Pa-ri k/n lật đổ phái Gi-rông-đanh. 3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gi-cô-banh 2/6/1793 đến 27/7/1794) - Nền chuyên chính Gia-cô-banh thi hành nhiều chính sách tiến bộ: + Chính trị: Thiết lập nền dân chủ cách mạng, trừng trị bọn phản cách mạng. + Kinh tế: Tịch thu ruộng đất của quý tộc phong kiến, chia nhỏ bán cho nông dân + Quân sự: Ban hành lệnh tổng động viên. - Ngày 27-9-1794 phái Gia-cô-banh - Ý nghĩa cơ bản của CMTS Pháp bị lật đổ,cách mạng kết thúc. - Hạn chế chung của CMTS. 4. Ý nghĩa lịch sử CMTS Pháp thế ? Qua tìm hiểu CMTS Pháp em hãy rút ra kỉ XIII. ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng này? HS: Làm việc theo bàn. GV: Làm rõ hạn chế của CMTS bằng - Lật đổ chế độ phong kiến đưa cách lấy kết quả của 3 cuộc CMTS HL, GCTS lên nắm quyền,mở đường cho Anh, Pháp. CNTB phát triển. IV. Củng cố: - Gv khái quát lại nội dung bài học - GV tổ chức làm bài tập trong sách bài tập V. Hướng dẫn về nhà: Giáo án Lịch sử 8 9 - Học bài cũ và làm những bài tập còn lại - Xem trước bài 3 phần I. Ký duyệt của TCM Ngày..... tháng.... năm........ ******************************** Ngày soạn: TIẾT 5 - BÀI 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI A. Mục tiêu: * Kiến thức: - Cách mạng công nghiệp: Nội dung và hệ quả. - Sự xác lập của CNTB trên phạm vi thế giới. * Kĩ năng: - Khai thác nội dung, kênh hình trong sgk. - Phân tích sự kiện để rút ra kết luận. * Thái độ: - Nhân dân thật sự là người sáng tạo,chủ nhân các thành tựu kĩ thuật sản xuất. B. Chuẩn bị: * Thầy: - Kênh hình trong sgk * Trò: - Xem trước bài 3-phần I. C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định tổ chức: Ngày Lớp Tiết Sĩ số Vắng II. Kiểm tra bài cũ: ? Hãy nêu những chính sách tiến bộ của phái Gia-cô-banh ? Tại sao phái này sau khi lên cầm quyền nhanh chóng bị lật đổ? ? Hãy nêu ý nghĩa lịch sử và hạn chế của CMTS Pháp? III. Bài mới: CMTS thành công ở nhiều nướ châu Âu đã mở đường cho CNTB xác lập trên phạm vi thế giới. Các nước TB bao giờ cũng muốn đẩy mạnh tốc độ sản xuất Giáo án Lịch sử 8 10 nhưng thời kì này máy móc ,công cụ lao động còn thô sơ. GCTS các nước TB châu Âu sẽ làm gì để tăng năng suất lao đông? Hoạt động của thầy và trò - Những phát minh quan trọng về máy móc trong cuộc cách mạng công nghiệp Anh giữa thế kỉ XVIII. - Ý nghĩa cách mạng công nghiệp Anh GV: Nhắc lại cách mạng tư sản Anh ? CMCN Anh diễn ra vào thời gian nào và bắt đầu từ ngành nào? HS: Vào giữa thế kỉ XVIII,bắt đầu từ ngành dệt. ? GV yêu cầu HS quan sát H.12.13.Qua 2 hình này em thấy cách sản xuất và năng suất lao động khác nhau ntn? HS: Thảo luận nhóm. GV: Nhận xét và giải thích sâu hơn về sự ra đời của máy kéo sợi Gien-ni ? Khi khâu kéo sợi được cải tiến dẫn đến tình trạng thừa sợi, đòi hỏi phải cải tiến khâu nào tiếp theo? HS: Máy dệt vải được phát minh. GV: Giảng về sự ra dời máy dệt vải bằng sức nước. ? Máy dệt vải bằng sức nước có nhược điểm gì? Từ đó dẫn đến phát minh nào? HS:Thảo luận theo bàn. GV: Giảng bổ sung và chốt ý. ? Vì sao máy móc được sử dụng nhiều trong GTVT? Những phương tiện GTVT nào đã được ra đời? HS: Trả lời. ? Những phát minh về máy móc ở Anh đã đem lại kết quả và ý nghĩa ntn? HS: Thảo luận nhóm. GV: Nhận xét và chốt ý. GV: Giúp HS hiểu khái niệm cách mạng công nghiệp. Nội dung I. Cách mạng công nghiệp 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh - Từ giữa thế kỉ XVIII nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp bắt đầu từ ngành dệt. - Năm 1764 máy kéo sợi Gien-ni ra đời năng suất tăng lên 8 lần. - Năm 1785 máy dệt được phát minh năng suất tăng 40 làn so với dệt bằng tay. - 1784 Giêm-oát phát minh ra máy hơi nước. - Máy móc được sử dụng nhiều trong GTVT với nhiều phương tiện mới ra đời như tàu thuỷ chạy bằng hơi nước, xe lửa. - CMCN đã chuyển nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, năng suất tăng nhanh. Anh từ 1 nước nông nghiệp trở thành nước CN phát triển nhất thế giới. Giáo án Lịch sử 8 11 (Giảm tải) 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp và Đức (không dạy) - Mặt tích cực hạn chế của CMCN ? CMCN đã đưa đến những thay đổi to lớn nào ở các nuớc tư bản? HS: Nhiều khu CN nghiệp lớn, nhiều thành phố lớn được mọc lên... Thảo luận nhóm: Hãy quan sát H.17, H.18 và cho biết sự biến đổi của nước Anh truớc và sau khi tiến hành CMCN? HS: Hoạt động nhóm GV: Nhận xét và bổ sung. ? CMCN đưa đến hệ quả tiêu cực nào không? HS: Hình thành 2 giai cấp đối kháng nhau 3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp - Tích cực: Kinh tế phát triển, nhiều trung tâm công nghiệp, thành phố ra đời. - Tiêu cực: Hình thành 2 giai cấp cơ bản trong xã hội luôn đối kháng nhau:GCTS và GCVS. IV. Củng cố: - Gv khái quát lại nội dung bài học - GV yêu cầu HS trả lời nhanh các câu hỏi sau: - CMCN diễn ra đầu tiên ở đâu?vào thời gian nào? - Máy hơi nước là phát minh của ai? V. Hướng dẫn về nhà: - Học bài cũ và làm bài tập - Xem trước phần II-Bài 3. ************************** Ngày soạn: TIẾT 6 - BÀI 3: CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI (TIẾP THEO) A. Mục tiêu: * Kiến thức: - Sự xác lập của CNTB trên phạm vi thế giới - Sự xâm lược thuộc địa của các nước tư bản phương Tây đối với các nước Á - Phi. * Kĩ năng: - Phân tích các sự kiện để rút ra kết luận,nhận định. * Thái độ: - Sự xâm lược và bóc lột của CNTB đã gây ra bao đau đớn cho nhân loại. Giáo án Lịch sử 8 12 B. Chuẩn bị: * Thầy: - Bản đồ các nước châu thế giới - Tư liệu liên quan đến bài giảng. * Trò: - Xem trước bài 3-phần II. C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định tổ chức: Ngày Lớp Tiết Sĩ số Vắng II. Kiểm tra bài cũ: ? Hãy trình bày về cách mạng công nghiệp ở Anh. ? Nêu hệ quả của CMCN? III. Bài mới: Bước sang thế kỉ XIX chủ nghĩa tư bản đã được xác lập và trở thành hệ thống trên toàn thế giới.Cùng với quá trình đó các nước tư bản phương Tây đã đẩy mạnh xâm lược thuộc địa ở châu Á-Phi. Hoạt động của thầy và trò GV giới thiệu về các cuộc CMTS diễn ra ở Mĩ La-tinh, ở các nước châu Âu từ đó HS nắm được sự xác lập của hệ thống TBCN trên toàn thế giới. (Giảm tải) - Nguyên nhân thúc đẩy các nước TB phương Tây xâm lước các nước Á-Phi làm thuộc địa. - Các cuộc xâm lược của thực dân phương Tây ở Á-Phi. ? Vì sao các nước phương Tây lại đẩy mạnh xâm lược thuộc địa ở Á-Phi? HS: CMCN thành công ở các nước TB, kinh tế phát triển mạnh cần có nguyên liệu cho sản xuất và thị trường để tiêu thụ hàng hoá.. ? Tại sao TB phương Tây lại đẩy mạnh xâm lước Á-Phi? HS: Thảo luận theo nhóm. GV: Nhận xét và giảng minh hoạ. Thảo luận nhóm: ? Những nước và vùng nào ở châu Á-Phi đã trở thành thuộc địa của TB phương Tây? Nội dung II. CNTB xác lập trên phạm vi thế giới 1. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX (Không dạy) 2. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á-Phi a. Nguyên nhân: - Do nhu cầu về thị trường và nguồn nguyên liệu trong sản xuất đã thúc đẩy các nước tư bản phương tây đi xâm chiếm các nước châu Á-Phi làm thuộc địa. b. Quá trình xâm lược: Giáo án Lịch sử 8 13 HS: Làm việc theo nhóm . GV: Dùng bản đồ thế giới đánh dấu các nước Á-Phi đã trở thành thuộc địa.Nhấn mạnh về hệ thống thuộc địa của Anh-Pháp. ? Em hiểu gì về đoạn trích trong “Tuyên ngôn của ĐCS” của Mác-Ănghen? GV: Gợi ý để HS trả lời. GV: Sơ kết toàn bài. - Từ nửa sau thế kỉ XIX hầu hết các nước Á-Phi đã trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây. IV. Củng cố: - Gv khái quát lại nội dung bài học - GV hướng dẫn HS làm bài tập trong sách bài tập V. Hướng dẫn về nhà: - Làm bài tập - Xem trước bài 4. Ký duyệt của TCM Ngày..... tháng.... năm........ ******************************** Ngày soạn: TIẾT 7 - BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CHỦ NGHĨA MÁC A. Mục tiêu: * Kiến thức: - Nguyên nhân phong trào đấu tranh của GCCN chống lại giai cấp tư sản. - Các phong trào đấu tranh đầu tiên của GCCN ở đầu thế kỉ XX: Đập phá máy móc, bãi công. * Kĩ năng: - Biết phân tích,nhận định về quá trình phát triển của phong trào công nhân thế kỉ XX. * Thái độ: - Giáo dục cho HS tinh thần đấu tranh quật cường của GCCN thế giới. B. Chuẩn bị: * Thầy: - Khai thác kênh hình trong sgk. - Tài liệu về phong trào đấu tranh của GCCN thế kỉ XX. * Trò: Giáo án Lịch sử 8 14 - Xem trước bài 4 phần I. C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định tổ chức: Ngày Lớp Tiết Sĩ số Vắng II. Kiểm tra bài cũ: - Nguyên nhân nào đã thúc đẩy các nước tư bản phương Tây đi xâm lược các nước Á-Phi? III. Bài mới: Sau thắng lợi của những cuộc CMTS, CNTB được xác lập trên phạm vi thế giới, tuy nhiên CNTB càng phát triển mạnh thì càng khoét sâu mâu thuẫn giữa GCTS và GCVS. Để giải quyết mâu thuẫn này GCVS phải tiến hành đấu tranh. Hoạt động của thầy và trò Nội dung I. Phong trào công nhân nửa đầu - Nguyên nhân và hình thức của phong thế kỉ XIX trào đạp phá máy móc và bãi công của 1. Phong trào đập phá máy móc và GCCN nửa đầu thế kỉ XIX. bãi công - Sự thành lập các tổ chức công đoàn. GV nhắc lại kiến thức cơ bản của bài 3. ? Vì sao khi mới ra đời GCCN đã tiến hành đấu tranh chống lại GCTS? HS: Vì công nhân bị áp bức bóc lột nặng nề, sống và làm việc trong điều kiện tồi tàn. ? Quan sát H.24 em có nhận xét gì? HS: Thảo luận theo bàn. - Cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX, GV: Nhận xét và giảng bổ sung. do bị áp bức bóc lột nặng nề GCCN GV: Yêu cầu HS có giọng đọc tốt đọc đã đấu tranh quyết liệt chống lại phần chữ nhỏ trong sgk. GCTS. ? Tại sao giới tư bản lại thích sử dụng lao động là trẻ em và phụ nữ? HS: Thảo luận theo bàn. GV: Giảng minh hoạ về sự bóc lột của tư sản đối với GCCN đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em. Thảo luận nhóm: - Hình thức đấu tranh chủ yếu là đập ? Để đấu tranh chống lại GCTS,GCCN đã phá máy móc và bãi công làm gì? Theo em hình thức đấu tranh đó đúng hay sai? HS:Hoạt động nhóm. ? Để đấu tranh giành thắng lợi GCCN đã - Để đoàn kết chống lại tư sản thắng thành lập tổ chức nào? Vai trò của tổ chức lợi, GCCN đã thành lập các tổ chức này? công đoàn. Giáo án Lịch sử 8 15 HS: Thành lập các công đoàn nhằm đoàn kết công nhân để đấu tranh đòi quyền lợi. GV: Sơ kết toàn bài. IV. Củng cố: - Gv khái quát lại nội dung bài học - GV tổ chức HS làm bài tập trong sách bài tập theo hình thức làm việc cá nhân và thảo luận nhóm. V. Hướng dẫn về nhà: - Học bài cũ và làm bài tập - Xem trước phần II-bài 4. ***************************************** Ngày soạn: TIẾT 8 - BÀI 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CHỦ NGHĨA MÁC (TIẾP THEO) A. Mục tiêu: * Kiến thức: - Phong trào đấu tranh của GCCN châu Âu trong những năm 1830-1840. - Biết được vì sao ở châu Âu phong trào đấu tranh của GCCN lại phát triển mạnh. * Kĩ năng: - Biết phân tích,nhận định về quá trình phát triển của phong trào công nhân vào nửa đầu thế kỉ XIX. * Thái độ: GD tinh thần quốc tế chân chính,tinh thần đoàn kết đấu tranh của GCCN thế giới. B. Chuẩn bị: * Thầy: - Kênh hình trong sgk - Tư liệu về phong trào đấu tranh của GCCN nửa đầu thế kỉ XIX. * Trò: - Xem trước phần II-Bài 4. C. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định tổ chức: Ngày Lớp Tiết Sĩ số Vắng II. Kiểm tra bài cũ: * Kiểm tra 15 phút: Trình bày phong trào đấu tranh của GCCN thế giới những năm đầu thế kỉ XIX? (Đáp án: HS trình bày nguyên nhân thúc đẩy GCCN đấu tranh, hình thức đấu tranh đầu tiên và sự thành lập tổ chức công đoàn ) III. Bài mới: Giáo án Lịch sử 8 16 Những năm đầu thế kỉ XIX phong trào công nhân lại phát triển sôi nổi ở các nước châu Âu, đặc biệt là ở Pháp, Đức và Anh. Phong trào đấu tranh của công nhân có giành được thắng lợi hay không? Hoạt động của thầy và trò - Phong trào đấu tranh diển hình của GCCN ở các nước châu Âu trong những năm 1830-1840. - Kết quả và ý nghĩa của phong trào. GV giảng về sự trưởng thành ý thức chính trị của GCCN. ? Tại sao phong trào đấu tranh của GCCN lại diễn ra mạnh mẽ ở các nước châu Âu? HS: Vì ở đó CMCN diễn ra sớm, GCTS đẩy mạnh bóc lột công nhân để tăng năng suất lao động. Thảo luận nhóm: ? Hãy nêu những cuộc đâu tranh tiêu biểu của GCCN thời kì này? HS: Họat động nhóm . GV: Gọi đại diện các nhóm trả lời sau đó GV giảng sâu hơn về phong trào hiến chương ơ Anh. ? Vì sao các cuộc đấu tranh lại bị thất bại? HS: Vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng, chưa có đường lối đúng đắn. GV: Giảng bổ sung. GV: Sơ kết bài học. Nội dung 2. Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840 - Từ những năm 1830-1840 của thế kỉ XIX,phong trào đấu tranh của GCCN diễn ra quyết liệt ở PhápĐức - Anh. + 1830 công nhân dệt ở thành phổ Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương giảm giời làm và thiết lập chế độ công hoà. + 1844 công nhân dệt ở Sơ-lê-din khởi nghĩa. + Từ 1836-1847 diễn ra phong trào hiến chương ở Anh - Phong trào tuy thất bại nhưng đã thể hiện sự trưởng thành của GCCN thế giới. GV hướng dẫn HS đọc thêm, yêu cầu HS II. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: nắm ý chính về : (Hướng dẫn đọc thêm) Mác và Ăng-ghen và sự ra đời chủ nghĩa Mác. IV. Củng cố: - Gv khái quát lại nội dung bài học - GV yêu cầu HS làm bài tập sau (GV chuẩn bị trên bảng phụ) Hãy lập bảng niên biểu về phong trào đấu tranh của GCCN thế giới những năm 1830-1840. Thời gian địa điểm mục đích đấu tranh V. Hướng dẫn về nhà: - Học bài cũ và làm bài tập - Xem trước bài 5. Giáo án Lịch sử 8 17 Tuần 5 - Tiết 9 Ngày soạn: 13/9/2013 Ngày dạy: CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC ÂU-MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX BÀI 5: CÔNG XÃ PA-RI 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu và biết: - Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến và ý nghĩa của sự kiện công xã Pa-ri. - Công xã Pa-ri-Nhà nước kiểu mới. 2. Kĩ năng: - Khả năng trình bày, phân tích các sự kiện lịch sử - Liên hệ kiến thức đã học với cuộc sống hiện nay. 3. Tư tưởng: - Năng lực lãnh đạo,quản lí nhà nước của GCVS - Lòng chủ nghĩa anh hùng cách mạng -Lòng căm thù đối với giai cấp bóc lột tàn bạo II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Sơ đồ bộ máy Hội đồng công xã - Tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng 2. Đối với HS: Xem trước bài III. CÁC PPDH, KTDH TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG. Thảo luận nhóm, trực quan, vấn đáp. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: ? Nêu phong trào đấu tranh của GCCN những năm 1830-1840 ? Ý nghĩa của phong trào thời kì này? 3. Bài mới: Giới thiệu bài: Năm 1871 có 1 nhà nước kiểu mới đầu tiên của GCVS ra đời-Nhà nước công xã Pa-ri. Vậy nhà nước này thành lập ntn? Nội dung: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN-HỌC NỘI DUNG SINH Hoạt động 1: Hoàn cảnh ra đời của công I- Sự thành lập công xã xã. 1- Hoàn cảnh ra đời của công xã Mục đích kiến thức cần đạt: - Cuộc chiến tranh Pháp- Phổ và sự thất bại của Pháp - Sự nổi dậy đấu tranh của nhân dân Pa-ri Tổ chức thực hiện: Giáo án Lịch sử 8 18 GV: Dẫn dắt vấn đề, giải thích tại sao Pháp lại tuyên chiến với Phổ. ? Trong cuộc chiến tranh Pháp-Phổ, vì sao Pháp lại thất bại? HS: Pháp chưa chuẩn bị chu đáo cho chiến tranh. GV: Giảng thêm vê Na-pô-nê-ông, chú giải câu nói của HCM. ? Nhân dân đã làm gì khi quân đội Na-pô-nêông đã đầu hàng Pháp? HS: Thảo luận theo bàn. GV: Nhận xét và chốt ý. ? Thái độ của chính phủ vệ quốc và nhân dân Pa-ri sau sự kiện ngày 2-9-1870? HS: Đứng lên khởi nghĩa. GV: Sơ kết mục 1 và chuyển ý. Hoạt động 2: Cuộc khởi nghĩa ngày 18-31871. Sự thành lập công xã. Mục đích kiến thức cần đạt: -Diễn biến cơ bản cuộc khởi nghĩa 18-31871 -Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa và sự thành lập công xã. Tổ chức thực hiện: ? Nguyên nhân nào đưa đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871? HS: Do mâu thuẫn giữa chính phủ vệ quốc Chi-e với nhân dân Pa-ri. Thảo luận nhóm: ? Nêu những diễn biến cơ bản của sự kiện 18-3-1871? HS: Hoạt động nhóm GV: Gọi đại diện các nhóm trả lời, sau đó GV tường thuật lại cuộc khởi nghĩa chi tiết. ? Theo em kết quả lớn nhất mà cuộc khởi nghĩa giành được là gì? HS: Quần chúng lao động thành lập cho mình Hội động công xã - Nhà nước đầu tiên của GCVS. GV: Nhấn mạnh đây là cuộc khởi nghĩa mang tính chất cách mạng vô sản. Hoạt động 3: Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri. GV: Yêu cầu HS quan sát sơ đồ bộ máy công xã trong sgk. - 1870 cuộc chiến tranh Pháp-Phổ bùng nổ. Pháp thất bại. - Nhân dân Pa-ri đấu tranh chống lại chính phủ tư sản và quân xâm lược Đức. 2- Cuộc khởi nghĩa ngày 18-31871.Sự thành lập công xã - 18-3-1871 quần chúng tiến hành khởi nghĩa chống lại chính phủ tư sản - Khởi nghĩa 18-3-1871 là cuộc CMVS đầu tiên trên thế giới lật đổ chính quyền của GCTS, đưa GCVS lên nắm quyền. - Ngày 28-3-1871 Hội đồng công xã được thành lập. II- Tổ chức bộ máy và chính sách của Công xã - Đọc thêm. HS vẽ sơ đồ bộ máy công xã vào vở theo mô hình trong sgk. Giáo án Lịch sử 8 19 - GV hướng dẫn HS nắm những nội dung cơ bản của phần này. Hoạt động 4: Nội chiến ở Pháp.Ý nghĩa lịch sử Công xã Pa-ri. a. Nội chiến ở Pháp - Đọc thêm b. Ý nghĩa lịch sử Thảo luận nhóm III-Nội chiến ở Pháp.Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri. a-Nội chiến ở Pháp -Đọc thêm b-Ý nghĩa lịch sử - Lật đổ chính quyền tư sản xây dựng nhà nước kiểu mới ? Tuy chỉ tồn tại 1 ngày nhưng công xã Pa-ri - Nêu cao tinh thần yêu nước của có ý nghĩa lịch sử ntn? nhân dân Pháp,cổ vũ nhân dân thế HS: Hoạt động nhóm . giới chống lạị GCTS. GV: Nhận xét và kết luận toàn bài. 4. Củng cố: GV hướng dẫn HS làm bài tập trong sách bài tập 5. Dặn dò: - Học bài cũ và làm bài tập - Xem trước nội dung bài 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuần 5- Tiết 10 Ngày soạn: 13/9/2013 Ngày dạy: BÀI 6: CÁC NƯỚC ANH, PHÁP, ĐỨC,MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: HS hiểu và biết: - Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. - Tình hình đặc điểm đế quốc Anh và Pháp 2. Kĩ năng: Bồi dưỡng thêm kĩ năng phân tích các sự kiện lịch sử để hiểu đặc điểm và vị trí lịch sử từng nước đế quốc 3. Tư tưởng: - Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa đế quốc - Đề có cảnh giác cách mạng chống lại các thế lực gây chiến, bảo vệ hoà bình. II. CHUẨN BỊ: 1. Đối với GV: - Lược đồ các nước châu Âu - Tài liệu tham khảo liên quan đến bài giảng. 2. Đối với HS: Giáo án Lịch sử 8 20
- Xem thêm -