Tài liệu Giáo án lịch sử 6 bài cách tính thời gian trong lịch sử

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 191 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI 2: CÁCH TÍNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Về kiến thức: HS nắm được: - Nguồn gốc loài người và mốc lớn của quá trình chuyển biến từ người tối cổ thành người tinh khôn. 2. Kỹ năng: - Bước đầu rèn luyện cho HS kỹ năng quan sát tranh ảnh và rút ra những nhận xét cần thiết. 3. Thái độ: - HS hiểu vai trò quan trọng của lao động trong việc chuyển biến từ vượn thành người. II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU: GV: - Quả địa cầu. - Lịch treo tường. HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên quan. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: - Lịch sử là gì? Lịch sử loài người là gì? - Tại sao chúng ta phải học lịch sử? 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: Lịch sử thường được nhắc đến với những dấu mốc quan trọng. Vậy làm sao con người có thể biết được các cách tính thời gian như vậy? Hoạt động của thầy trò Nội dung ghi bảng VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí HĐ1: Tìm hiểu tại sao phải xác định thời 1. Tại sao phải xác định thời gian? gian? HS quan sát hình 2 SGK và đặt câu hỏi: có phải các bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử - Cách tính thời gian là nguyên tắc Giám được thành lập cùng 1 năm không? cơ bản của lịch sử. HS: không GV tổng kết: việc tính thời gian rất quan - Dựa vào mối quan hệ giữa mặt trọng trăng, mặt trời, trái đất. HS đọc: ‘’từ xưa, con người…..từ đây” 2. Người xưa đã tính thời gian như thế nào? GV: Dựa vào đâu, bằng cách nào con người sáng lập ra thời gian? - Âm lịch: căn cứ sự di chuyển của mặt trăng quanh mặt trời. HS: Trả lời HĐ2: Tìm hiểu dựa vào đâu, bằng cách nào, - Dương lịch: căn cứ vào sự di con người sáng tạo ra thời gian. chuyển của trái đất quanh mặt GV? trời. Thế giới ngày nay có những cách tính lịch chính nào? HS: Lịch âm và lịch dương. GV? Căn cứ vào đâu người ta đưa ra lịch âm và lịch dương như vậy? HS: + Lịch Âm: Di chuyển của Mặt trăng quanh Trái đất là360 ngày. +Dương lịch: Di chuyển của Trái đất 3. Thế giới có cần một thứ lịch quanh Mặt Trời là 365 ngày chung hay không? GV? Em hãy nhìn vào bảng trang 6 SGK xác định trong bảng đó có những loại lịch gì? - Do sự giao lưu giữa các quốc gia dân tộc ngày càng tăng, cần có HĐ3: Tìm hiểu thế giới có cần một thứ lịch cách tính thời gian thống nhất. chung hay không. - Công lịch: tương truyền chúa - GV cho hs xem quyển lịch dương (lịch chug Giêsu ra đời làm năm đầu tiên của thế giới) gọi là công lịch. công nguyên. GV? Vì sao vần phải có công lịch? HS: Trả lời. GV? Công lịch được tính như thế nào? - Những năm trước đó gọi là trước công nguyên (TCN). - Gv giải thích: cách tính thời gian theo công lịch - Cách tính thời gian theo công lịch CN 179 TCN 2004 VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí 4. Củng cố a. Tính khoảng cách thời gian của các sự kiện trên bảng trang 6 SGK so với năm nay? b. HS làm bài tập tại lớp. 5. Hướng dẫn học tập: - Học bài cũ- trả lời các câu hỏi trong SGK. - Chuẩn bị bài mới đọc và trả lời câu hỏi SGK.
- Xem thêm -