Tài liệu Giáo án lịch sử 12 bài 23

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 352 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bài 23 KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI MIỀN BẮC GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức: - Có những hiểu biết về nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Pari năm 1973 nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam. - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; về ý nghĩa lịch sự và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc,tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 3. Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giávề âm mưu, thủ đoạn của địch sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam; điều kiện và thời cơ sau khi Mĩ rút hết quân về nước; chủ trương, kế hoạch đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt giải phóng hoàn toàn miền Nam. - Tinh thần chiến đấu, ý chí thống nhất Tổ quốc; ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC. - Ảnh, lược đồ trong SGK. - Tài liệu tham khảo trong SGV. - Tham khảo thêm Đại cương Lịch sử Viết Nam, Tập III III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC. 1. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi: - So sánh âm mưu và thủ đoạn giữa chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh? - Hoàn cảnh, nội dung của Hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam? 2. Bài mới: Đặt câu hỏi: Sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, cách mạng từng miền Bắc – Nam thực hiện những nhiệm vụ gì? 3. Tiến trình tổ chức dạy-học. Các hoạt động của thầy và trò Kiến thức cơ bản cần nắm Hoạt động: Cả lớp và cá nhân. I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM Ở mục này yêu cầu theo dõi SGK, GV khái quát (Không dạy) một số ý chính sau: II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH + Âm mưu của Mỹ – Nguỵ: ĐỊNH – LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN - Mỹ tiếp tục viện trợ QS, KT cho SG. - 7/1973, BCH TW Đảng họp hội nghị lần thứ 21: - Tiến hành chiến dịch “Tràn ngập lãnh thổ”, mở nhiều cuộc hành quân nhằm bình định và Tiếp tục cách mạng DTDCND bằng bạo lực cách mạng, nắm vững chiến lược tiến công trên cả 3 mặt trận: Quân lấn chiếm vùng giải phóng. sự, chính trị, ngoại giao. + Cuộc chiến đấu của quân và dân miền Nam: - Cuối 1974 đầu 1975, ta mở đợt hoạt động quân sự, - Tháng 7/1973 BCH TW Đảng họp hội nghị trọng tâm là đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, lần thứ 21: Tiếp tục cách mạng DTDCND bằng giành thắng lợi vang dội ở Phước Long (6-1-1975). bạo lực cách mạng, nắm vững chiến lược tiến - Chiến thắng Phước Long thấy rõ sự lớn mạnh của ta và công trên cả 3 mặt trận:qs,ct,ng. khả năng thắng lớn của ta, sự suy yếu bất lực của quân đội + Kết quả: - Từ 12/2/1974 – 6/1/1975 thắng lợi Sài Gòn và khả năng can thiệp của Mĩ là rất hạn chế. trong chiến dịch đường 14 giải phóng Phước III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, Long. GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC - Dấu hiệu sự suy yếu của quân đội Sài Gòn. 1- Chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam + Chính trị, ngoại giao: Cuối 1974 đầu 1975, Bộ chính trị Trung ương Đảng đề - Tố cáo Mỹ – Nguỵ vi phạm Hiệp định. ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976, nhưng nhấn mạnh “cả 1975 là thời cơ” và - Đòi thi hành các quyền tự do dân chủ. -Ở các vùng giải phóng: khôi phục sản xuất, tăng nguồn dự trữ chiến lược. Hoạt động: Cả lớp và cá nhân. “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975”. Cần phải tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân. 2- Diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân GV khái quát chủ trương chiến lược của trong 1975 kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. a- Chiến dịch Tây Nguyên (4/3 đến 24 3/1975) Làm rõ tại hội nghị của BCH Trung ương mở 4/ 3/1975 ta đánh nghi binh ở Plâyku - Kontum nhằm rộng họp từ ngày 18/12/1974-08/01/1975 đã đề thu hút lực lượng địch. ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong vòng 2 10/ 3/1975 ta bất ngờ đánh Buôn Ma Thuột, đến ngày năm (1975-1976). BCT còn dự kiến nếu thời cơ 11/ 3 ta giành thắng lợi. đến thì giải phóng miền Nam trong năm 1975 . 12/ 3/1975 đập tan cuộc phản công của địch tại Buôn - Đầu năm 1975 khi thời cơ đến nhanh, Bộ Ma Thuột. Chính trị quyết định thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy, thời gian gần 2 tháng, bằng 3 14-3-1975, địch được lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây chiến lược lớn. Nguyên về giữ vùng ven biển miền Trung. Trên đường rút chạy, địch bị quân ta truy kích tiêu diệt. Hoạt động: Nhóm. Ngày 24/ 3/1975 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng. GV dùng lược đồ diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, yêu cầu HS xác định vị Ý nghĩa: Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước trí và hướng tấn công chủ yếu của từng chiến của ta từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến dịch, rồi nêu câu hỏi cho từng nhóm tiến hành lược trên toàn miền Nam. thảo luận. b- Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21/ 3 đến 29/ 3/1975) GV chia lớp thành 3 nhóm. 19/ 3/ 1975 ta giải phóng Quảng Trị. - Nhóm 1: Tường thuật diễn biến chính của 21/ 3/1975, quân ta tấn công Huế và chặn đường rút chiến dịch Tây Nguyên? chạy của địch. - Nhóm 2: Tường thuật diễn biến chính của Ngày 26/ 3 ta giải phóng thành phố Huế và toàn tỉnh chiến dịch Huế – Đà Nẵng? Thừa Thiên. - Nhóm 3: Tường thuật diễn biến chính của Cùng thời gian giải phóng Huế, quân ta tiến vào giải chiến dịch Hồ Chí Minh? HS các nhóm thảo luận, rồi cử đại diện nhóm phóng Tam Kỳ, Chu Lai, Quảng Ngãi. trình bày, nhóm khác bổ sung GV nhận xét và 29/ 3/ 1975 quân ta từ nhiều hướng tiến công Đà Nẵng chốt ý và đến 3 giờ chiều cùng ngày thì giải phóng Đà Nẵng. Hoạt động: Cả lớp và cá nhân. GV nêu câu hỏi phát vấn: Từ cuối tháng 3 đầu tháng 4, các tỉnh còn lại ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh ở Nam Bộ, các đảo biển miền Trung cũng lần lượt được giải phóng. Ý nghĩa: Gây nên tâm lí tuyệt vọng trong ngụy quyền, - Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến đưa cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta tiến lên chống Mỹ cứu nước? một bước mới với sức mạnh áp đảo. HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, GV nhận xét và chốt ý, yêu cầu làm rõ các ý sau: c- Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/ 4 đến 30/ 4/ 1975) Sau thăng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà -Thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh Nẵng, Bộ chính trị trung ương Đảng quyết định giải phóng giải phóng dân tộc. MN trước mùa mưa. - Mở ra kỷ nguyên mới: Độc lập, thống nhất, đi lên CNXH. HS nghe và ghi chép. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được Bộ chính trị quyết định mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trước khi bắt đầu chiến dịch giải phóng Sài Gòn, quân ta tiến công Xuân Lộc và Phan Rang – những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía đông: Ngày 16- 4-1975 ta chọc thủng tuyến phòng thủ Phan Rang. Ngày 21- 4-1975 giải phóng Xuân Lộc. Hoạt động: Cả lớp 17h ngày 26- 4- 1975, quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch. 5 cánh quân ta vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc chiếm các cơ quan đầu não của chúng. kháng chiến chống Mỹ cứu nước? 10 h 45’ ngày 30- 4- 1975, xe tăng và bộ binh của ta tiến HS suy nghĩ trả lời câu hỏi GV nhận xét và chốt vào Dinh Độc Lập bắt sống toàn bộ Nội các Sài Gòn – ý, yêu cầu làm rõ các ý chính sau: Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. 11h 30’ ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên Nguyên nhân chủ quan: nóc dinh Độc Lập báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. - Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi tạo điều kiện thuận đúng đắn và sáng tạo, độc lập và tự chủ. lợi để giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ngày 2- 5- 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng. - Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước do Đảng IV- NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH lãnh đạo, truyền thống đó được phát huy cao độ SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU trở thành sức mạnh của cả dân tộc. NƯỚC (1954 – 1975) - Miền Bắc XHCN được bảo vệ vững chắc 1- Nguyên nhân thắng lợi được xây dựng củng cố và tăng lên không Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ ngừng về tiềm lực kinh tế, quốc phòng, đã làm Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự, phương pháp tốt nghĩa vụ hậu phương đáp ứng ngày càng cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập và tự chủ. lớn yêu cầu chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân ta, tinh thần đoàn kết chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp cách mạng. HS nghe và ghi chép. Hậu phương miền Bắc vững chắc đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền. Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương. Sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới. 2- Ý nghĩa lịch sử Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc từ sau cách mạng tháng Tám. Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân- đế quốc ở nước ta. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước và thống nhất đất nước. Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất đi lên CNXH. Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc thế giới. 4. Củng cố: - Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng. - Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 (chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng). - Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (19541975). 5. Dặn dò: Học và chuẩn bị bài mới.
- Xem thêm -