Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 5 hk1_bộ 2

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 18 tháng 08 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 1:TIẾT 3: BÀI: ĐÍNH KHUY 2 LỖ (TIẾT 1 ) I. Mục tiêu dạy học: -Biết cách đính khuy 2 lỗ. -Đính được ít nhất một khuy 2 lỗ tương đối chắc chắn. II. Thiết bị dạy và học: -Mẫu đính khuy 2 lỗ,vật liệu và dụng cụ: vải, khuy, chỉ, kim.. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *Giới thiệu bài: (1’)Giới thiệu và nêu mục đích bài học Hoạt động 1: (16’)Quan sát , nhận xét mẫu -Cho HS quan sát 1 số mẫu khuy 2 lỗ H1a SGK +Có mấy loại khuy 2 lỗ? +Đường chỉ đính trên khuy như thế nào? +Khoảng cách giữa các khuy? -Kết luận: SGV Hoạt động 2: (16’)HD thao tác kĩ thuật -Gọi HS đọc mục 1 SGK và quan sát H2a -Gọi HS lên bảng thao tác mục 1 -Gọi HS đọc phần 2a +Khi chuẩn bị đính khuy ta làm các bước nào? -GV thao tác mẫu -Cho HS đọc mục 2b -HD HS thao tác -Cho HS đọc phần 2c +Quấn chỉ quanh chân khuy có tác dụng gì? -Gọi 1 HS đọc phần 2d -Cho HS so sánh cách kết thúc đường khâu và kết thúc khuy. *Củng cố-Dặn dò:(2’) -Nhắc lại nội dung bài học -Nhận xét chung tiết học -Dặn HS chuẩn bị cho tiết thực hành Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Cả lớp quan sát -HS trả lời -Nhận xét -1 số em nhắc lại -1 em đọc,cả lớp đọc thầm -1 em lên bảng thực hiện -HS đọc -Trả lời -Quan sát -HS đọc -HS thực hiện -HS đọc -Trả lời -1 số em nhắc lại -Lắng nghe Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 1 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 25 tháng 08 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 2:TIẾT 3: BÀI: ĐÍNH KHUY 2 LỖ (TIẾT 2 ) I. Mục tiêu dạy học: -Biết cách đính khuy 2 lỗ. -Đính được ít nhất một khuy 2 lỗ tương đối chắc chắn. II. Thiết bị dạy và học: -Mẫu đính khuy 2 lỗ,vật liệu và dụng cụ: vải, khuy, chỉ, kim.. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: (9’) -Cho HS nhắc lại quy trình đính khuy 2 lỗ gồm 2 bước: +Vạch dấu các điểm đính khuy trên vải +Đính khuy vào các điểm vạch đấu -Gọi 1 HS thao tác -Nhận xét và nhắc lại 1 số điểm cần lưu ý *Hoạt động 2: (16’) -Cho HS thực hành cá nhân. Mỗi em đính 2 khuy -GV theo dõi và hướng dẫn các em còn hạn chế -Khen các em thực hành nhanh, đúng kĩ thuật *Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm -Cho HS đánh giá -GV đánh giá –Nhận xét *Củng cố-Dặn dò: -Nhắc lại nội dung bài học -Nhận xét chung tiết học -Dặn HS chuẩn bị cho tiết sau Hoạt động của học sinh -1 số em nhắc lại quy trình -Nhận xét -Lắng nghe -HS thực hành -HS trưng bày sản phẩm -1 số em đánh giá -1 số em nhắc lại -Lắng nghe Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 2 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 01 tháng 09 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 3:TIẾT 3: BÀI: THÊU DẤU NHÂN (TIẾT 1) I. Mục tiêu dạy học:Giúp học sinh: -Biết cách thêu dấu nhân -Thêu được các mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất 5 dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. II. Thiết bị dạy và học: -Mẫu vật thêu dấu nhân -Một số sản phẩm may mặc trang trí thêu dấu nhân. -Vật liệu và dụng cụ. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *Giới thiệu bài:GV giới thiệu bài và nêu mục đích yêu cầu * Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu thêu dấu nhân và cho HS nhận xét về đặc điểm đường thêu dấu nhân ở mặt trái và mặt phải của đường thêu. -Cho HS quan sát mẫu thêu -Giới thiệu 1 số sản phẩm được trang trí bằng mẫu thêu dấu nhân. -GV tóm tắt nội dung HĐ 1: (SGV) * Hoạt động 2: HD thao tác kĩ thuật -Cho HS đọc nội dung mục II (SGK) để nêu các bước thêu dấu nhân -Để thêu được đường thêu dấu nhân , bước đầu tiên ta cần làm gì? -Cho HS lên bảng thao tác vạch đường thêu dấu nhân -HD HS đọc mục 2a và quan sát H3 nêu cách bắt đầu thêu theo H3 _Gọi HS đọc mục 2b, 2c và quan sát H4a,4b,4c,4d để nêu cách thêu -GV HD chậm các thao tác và lưu ý HS 1 số điểm (SGK) -Gọi 1 HS lên bảng thực hiện các mũi thêu tiếp theo -HD HS qsát H5 và nêu cách kết thúc đường thêu *Củng cố-Dặn dò: -GV HD nhanh lần 2 cách thêu dấu nhân -Yêu cầu HS nhắc lại cách thêu và nhận xét Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Quan sát -Trả lời -HS nhắc lại -1 số em đọc -Trả lời-Nhận xét -1 em lên bảng thực hiện -1 số em đọc -HS theo dõi - 1em lên bảng thực hiện -HS quan sát Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 3 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 08 tháng 09 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 4:TIẾT 3: BÀI: THÊU DẤU NHÂN (TIẾT 2) I. Mục tiêu dạy học: -Biết cách thêu dấu nhân -Thêu được các mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất 5 dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. II. Thiết bị dạy và học: -Mẫu vật thêu dấu nhân -Một số sản phẩm may mặc trang trí thêu dấu nhân. -Vật liệu và dụng cụ. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên * Hoạt động 1: HS thực hành -Gọi HS nhắc lại quy trình thêu dấu nhân -Ycầu HS thực hiện thao tác thêu 2 mũi thêu dấu nhân -GV nhận xét và hệ thống lại cách thêu dấu nhân .GV HD nhanh 1 số thao tác những điểm cần lưu ý khi thêu dấu nhân. -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS , nêu các ycầu của sản phẩm và thời gian thực hành. -Cho HS thực hành -GV theo dõi uốn nắn, giúp đỡ những em còn chậm * Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm -GV chỉ định 1 số em trưng bày sản phẩm -GV nêu yêu cầu đánh giá (SGK) -Cho HS đánh giá sản phẩm của bạn. -GV nhận xét , đánh giá kết quả học tập dựa trên sản phẩm của HS *Củng cố-Dặn dò: -Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái đọ học tập và kết quả thực hành -Dặn chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau. Hoạt động của học sinh -2 HS nhắc lại -Lắng nghe -Trưng bày dụng cụ -Lớp thực hành -HS trưng bày sản phẩm -các em đánh giá -Lắng nghe Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 4 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 15 tháng 09 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 5:TIẾT 3: BÀI: MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I. Mục tiêu dạy học: - Biết đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình. - Biết giữ vệ sinh an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống. II. Thiết bị dạy và học: -1 số dụng cụ đun,nấu, ăn uống thường dùng trong gia đình(nếu có) -Tranh 1 số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường -1 số loại phiếu học tập III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Giới thiệu bài:GV giới thiệu bài và nêu mục đích yêu cầu. -Lắng nghe * Hoạt động 1: Xác định các dụng cụ đun,nấu, ăn uống thường dùng trong gia đình. -Quan sát hình 1, em hãy kể tên những loại bếp đun được sử dụng nấu ăn trong gia đình. -HS quan sát-Trả lời - Quan sát hình 2, em hãy nêu tác dụng của những dụng cụ -Nhận xét , bổ sung nấu ăn trong gia đình. -Hãy kể tên 1 số dụng cụ nấu, ăn thường dùng trong gia đình. - Quan sát hình 3, em hãy kể tên những dụng cụ thường dùng để bày thức ăn và ăn uống trong gia đình. -GV ghi tên các dụng cụ HS kể theo từng nhóm lên bảng -Cho HS nhắc lại * Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng,bảo quản 1 số dụng cụ đun,nấu, ăn uống thường dùng trong gia đình -Hs nhắc lại -Cho HS thảo luận nhóm-Điền vào phiếu học tập Loại dụng cụ Tên các Tác Sử dụng, -Thảo luận nhóm 4-Ghi vào dcụ cùng dụng bảo quản phiếu học tập loại Bếp đun Dụng cụ nấu Dcụ dùng để bày thức ăn,ăn uống Dcụ cắt, thái thực phẩm Dcụ khác * Hoạt động 3:Đánh giá kết quả học tập -Đại diện nhóm trình bày -Cho các nhóm trình bày -Nhận xét -GV kết luận -HS trả lời *Củng cố-Dặn dò:GV nêu câu hỏi cuối bài để đánh giá kết -Lắng nghe quả học tập của HS. -Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành -Dặn chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau. Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 5 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 22 tháng 09 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 6:TIẾT 3: BÀI: CHUẨN BỊ NẤU ĂN I. Mục tiêu dạy học: - Nêu được tên những công việc chuẩn bị nấu ăn. - Biết cách thực hiện một số công việc nấu ăn. Có thể sơ chế được một số thực phẩm đơn giản thông thường phù hợp với gia đình. - Biết liên hệ với việc chuẩn bị nấu ăn ở gia đình. II. Thiết bị dạy và học: -Tranh ảnh một số loại thực phẩm thông thường, bao gồm 1 số loại rau xanh, củ, quả, thịt, trứng, cá… -Một số loại rau xanh,củ, quả còn tươi. Dao thái, dao gọt. Phiếu đánh giá kết quả học tập III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên GV giới thiệu bài và nêu mục đích bài học * Hoạt động 1: Xác định 1 số công việc chuẩn bị nấu ăn. -HD HS đọc nội dung SGK ycầu HS nêu tên các công việc cần thực hiện khi chẩn bị nấu ăn. -Nhận xét và tóm tắt nội dung chính của hoạt động 1(SGV) * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thực hiện một số công việc chuẩn bị nấu ăn. a)Tìm hiểu cách chọn thực phẩm: -HD HS đọc nội dung mục 1 và quan sát H1 trả lời câu hỏi: +Em hãy nêu các chất dinh dưỡng cần cho con người. +Dựa vào H1 em hãy kể tên những loại thực phẩm thường được gia đình em chọn làm bữa ăn chính? +Em hãy nêu cách lựa chọn những thực phẩm mà em biết. -Cho HS thảo luận nhóm -GV kết luận b)Tìm hiểu cách sơ chế thực phẩm: -HD HS đọc nội dung mục 2(SGK) ycầu HS nêu những công việc thường làm trước khi nấu 1 món ăn nào đó -Cho HS trả lời -GV tóm tắt nội dung cho HS nêu tóm tắt mục đích của việc sơ chế thực phẩm. -Phát phiếu học tập và nêu câu hỏi cho HS tìm hiểu về cách sơ chế thực phẩm: +Ỏ gia đình em thường sơ chế rau cải trước khi nấu? +Ở gia đình em thường sơ chế cá ntn? +Qua thực tế , em hãy nêu cách sơ chế tôm. -GV tóm tắt nội dung chính của hoạt động 2. -HD HS về nhà giúp gia đình nấu ăn * Hoạt động 3:Đánh giá kết quả học tập -Gọi HS trả lời câu hỏi cuối bài (SGK trang 33) *Củng cố-Dặn dò: -Nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS, khen cá nhân và nhóm có kết quả học tập tốt -Dặn chuẩn bị bài “Nấu cơm” Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Hoạt động của học sinh -HS lắng nghe -2 HS đọc -1 số em nêu -Lắng nghe -Lớp đọc -HS thảo luận nhóm 4 -Đại diện nhóm trình bày -Nhận xét -1 số em đọc -Trả lời -Nhận xét -Nhóm thảo luận -Đại diện nhóm lên trình bày -Nhận xét -Lắng nghe Giáo viên : Phạm 6 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 29 tháng 09 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 7:TIẾT 3: BÀI: NẤU CƠM I. Mục tiêu dạy học: - Biết cách nấu cơm bằng bếp đun - Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình II. Thiết bị dạy và học: -Gạo tẻ -Nồi nấu cơm thường -Bếp và 1 số dụng khác…. -Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên -Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học * Hoạt động 1: Tìm hiểu cách nấu cơm ở gia đình -Đặt câu hỏi yc HS nêu cách nấu cơm ở gia đình +Hiện nay có mấy cách nấu cơm? +Nấu cơm bằng bếp đun đang được sử dụng ở miền nào? +Các em hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của cách nấu cơm trên. -GV bổ sung thêm 1 số kiến thức về cách nấu cơm trên * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách nấu cơm bằng bếp đun: -GV giới thiệu nội dung phiếu học tập và cách tìm thông tin để hoàn thành nhiệm vụ thảo luận nhóm và liên hệ thực tiễn nấu cơm ở gia đình -Phát phiếu thảo luận -Cho HS thảo luận -Cho HS trình bày -Kết luận: *Củng cố-Dặn dò: -Cho HS nhắc lại quy trình -Dặn HS về nhà giúp gia đình nấu cơm -Chuẩn bị dụng cụ tiết sau Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Trả lời -Nhận xét, bổ sung -Lắng nghe -Chú ý lắng nghe -Đọc thông tin SGK và thảo luận nhóm 4 -Đại diện nhóm trình bày -Lắng nghe -1 số em nhắc lại Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 7 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 06 tháng 10 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 8:TIẾT 3: BÀI: NẤU CƠM (TT) I. Mục tiêu dạy học: - Biết cách nấu cơm bằng nồi cơm điện - Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình II. Thiết bị dạy và học: -Gạo tẻ -Nồi cơm điện -Rá, chậu, xô,…. -Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *Giới thiệu bài: Nấu cơm là công việc hằng ngày và quen thuộc đối với mọi gia đình ở nước ta.Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu quy trình nấu cơm bằng bếp đun.Hôm nay chta tiếp tục tìm hiểu náu cơm bằng nồi cơm điện. * Hoạt động 1: -GV cho HS nhắc lại bước chuẩn bị và cách nấu cơm bằng bếp đun -GV nhận xét và chốt lại ý đúng * Hoạt động 2: -GV yc HS đọc nội dung mục 2 SGK tr35-phần chuẩn bị -Cho HS so sánh phần nấu cơm bằng bếp đun và nấu cơm bằng nồi cơm điện giống và khác nhau? -Mời HS nêu -GV quan sát, nhận xét, uốn nắn -Tại sao khi vo gạo chta không nên chà xát mạnh? -GV chốt lại ý đúng * Hoạt động 3: (Làm việc theo nhóm) -Cho HS quan sát H4 và đọc nội dung nấu cơm bằng nồi cơm điện -Trả lời 2 câu hỏi vào phiếu học tập: +Trình bày cách nấu cơm bằng nồi cơm điện. -Muốn nấu cơm đạt yc chta cần chú ý khâu nào? -GV chốt lại ý đúng -Cho HS thao tác quy trình nấu cơm bằng nồi cơm điện. -GV nêu 1 số câu hỏi về ưu và nhược điểm *Củng cố-Dặn dò: -Cho HS nhắc lại quy trình -Nhận xét -Dặn chuẩn bị dụng cụ tiết sau Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Vài HS nhắc lại -Lắng nghe -HS đọc -Trả lời -Nhận xét -HS quan sát và thực hiện -Thảo luận nhóm 4 -Đại diện nhóm trình bày -Trả lời -Vài HS lên thao tác -Trả lời -Vài HS nhắc lại Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 8 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 13 tháng 10 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 9:TIẾT 3: BÀI: LUỘC RAU I. Mục tiêu dạy học: -Biết cách thực hiện các công việc chuẩn bị và các bước luộc rau. - Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đình. II. Thiết bị dạy và học: -Rau muống, rau cải củ, bắp cải… -Nước sạch, nồi, soong , bếp….. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học * Hoạt động 1: Tìm hiểu cách thực hiện các công việc chuẩn bị luộc rau -GV đặt câu hỏi:Để luộc rau người ta cần thực hiện những gì? -Phần chuẩn bị chta cần thực hiện những bước nào? -Cho HS quan sát H1 và nêu 1 số chuẩn bị -Cho HS nêu cách sơ chế rau muống và 1 số loại rau khác -GV nhận xét * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách luộc rau -Cho HS đọc nội dung SGK và quan sát H3 và nhớ lại cách luộc rau ở gia đình -Cho HS thảo luận nhóm -Cho HS vừa trình bày thao tác vừa trình bày cách luộc rau -Cho HS trình bày cách vớt rau ra đĩa -GV cần nhắc 1 số lưu ý khi thao tác cần cẩn thận -Nhận xét * Hoạt động 3:Đánh giá kết quả học tập -Em hãy nêu các bước luộc rau. -So sánh cách luộc rau ở gia đình em với cách luộc rau nêu trong bài học. -GV nhận xét ,đánh giá *Dặn dò: -GV nhận xét ý thức học tập của HS, dặn HS thực hành luộc rau giúp gia đình -Cho HS đọc lại phần ghi nhớ -Chuẩn bị bài hôm sau Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Theo dõi trả lời -Nhận xét -Cả lớp đọc -Thảo luận nhóm 4 -Cử đại diện trình bày -Nhận xét -Trả lời -Nhận xét -Lắng nghe Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 9 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 20 tháng 10 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 10:TIẾT 3: BÀI: BÀY, DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH I. Mục tiêu dạy học: -Biết cách bày ,dọn bữa ăn trong gia đình. - Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đình. II. Thiết bị dạy và học: -Tranh, ảnh SGK -Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học * Hoạt động 1: Tìm hiểu cách bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn. -Cho HS quan sát H1 và đọc nội dung SGK yc HS nêu mục đích , tác dụng của việc bày món ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn. -Nhận xét và kết luận: (SGV) -GV giới thiệu 1 số tranh, ảnh minh họa việc bày món ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn. -Để thực hiện tốt vấn đề này , ta cần thực hiện những yêu cầu gì? -Tóm tắt nội dung của hoạt động 1:(SGV) * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thu dọn sau bữa ăn: -Cho HS nêu mục đích cách thu dọn bữa ăn ở gia đình. -GV nhận xét và tóm tắt những ý HS vừa trình bày -HD HS cách thu dọn bữa ăn theo đúng nội dung SGK -HD HS về nhà giúp gia đình bày dọn bữa ăn. *HOẠT ĐỘNG 3:Đánh giá kết quả học tập -Em hãy nêu tác dụng của việc bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn. -Em hãy kể tên những công việc em có thể giúp đỡ gia đình trước và sau bữa ăn . *Dặn dò: -GV nhận xét ý thức học tập của HS, dặn HS thực hành bày dọn bữa ăn giúp gia đình -Cho HS đọc lại phần ghi nhớ -Chuẩn bị bài hôm sau Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Quan sát, đọc nội dung và trả lời câu hỏi -Nhận xét -Quan sát Trả lời -Lắng nghe -HS nêu -Nhận xét -Lắng nghe -1 số em nêu -Lắng nghe -2 HS đọc Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 10 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 27 tháng 10 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 11:TIẾT 3: BÀI: RỬA DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG I. Mục tiêu dạy học: -Nêu được tác dụng của việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống. -Biết cách rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình. - Biết liên hệ với việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống ở gia đình II. Thiết bị dạy và học: -1 số bát ,đũa và dụng cụ, nước rửa chén -Tranh, ảnh minh họa -Phiếu đánh giá kết quả III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học * Hoạt động 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình . -Em hãy kể tên 1 số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thường dùng trong gia đình? -Cho HS xem tranh, ảnh và đọc nội dung SGK: Việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình nhằm mục đích gì? -GV nhận xét và nêu tóm tắt của hoạt động 1(SGV) * Hoạt động 2: Tìm hiểu cách việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình . -Cho HS hoạt động nhóm, giao việc: +Em hãy nêu trình tự rửa bát, đũa sau bữa ăn -Cho đại diện nhóm vừa trình bày vừa thao tác -Nhận xét và lưu ý HS 1 số điểm (SGV) * Hoạt động 3:Đánh giá kết quả học tập -Em hãy cho biết vì sao phải rửa bát ngay sau khi ăn xong? -Ở gia đình em thường rửa bát đũa sau bữa ăn như thế nào? -Gọi HS trả lời *Dặn dò: -GV nhận xét ý thức học tập của HS, dặn HS thực hành rửa bát đũa giúp gia đình -Cho HS đọc lại phần ghi nhớ -Chuẩn bị bài hôm sau Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Vài HS kể -Quan sát và trả lời -Lắng nghe -Nhận việc -Thảo luận nhóm 4 -Cử đại diện lên trình bày Nhận xét -Trả lời -Lắng nghe -Vài em đọc Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 11 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 03 tháng 11 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 12:TIẾT 3: BÀI: CẮT, KHÂU,THÊU HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN (TIẾT 1) I. Mục tiêu dạy học: - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích. II. Thiết bị dạy và học: -1 số sản phẩm, tranh ảnh về cắt, khâu, thêu, nấu ăn III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học * Hoạt động 1: Ôn tập những nội dung đã học trong chương 1: -Giao việc: +Nhóm 1,2 và 3:Nhắc lại quy trình đính khuy 2 lỗ +Nhóm 4,5 và 6: Nhắc lại quy trình thêu chữ V,dấu X +Nhóm 7,8 và 9: Nhắc lại quy trình luộc rau, bày dọn bữa ăn -Cho HS thảo luận nhóm -Cử đại diện nhóm trình bày -Nhận xét, kết luận * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm để chọn sản phẩm thực hành -GV nêu mục đích ,yc làm sản phẩm tự chọn -Cho HS thảo luận nhóm để chọn sản phẩm và phân công nhiệm vụ chuẩn bị -Cho các nhóm trình bày sản phẩm tự chọn và dự định những công việc sẽ tiến hành -GV ghi tên các sản phẩm các nhóm đã chọn -Kết luận hoạt động 2 *Củng cố-Dặn dò: -Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau -Nhận xét Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Nhận việc -Đọc nội dung SGK -Thảo luận nhóm 4 -Cử đại diện nhóm trình bày -Nhận xét -Lắng nghe -Thảo luận nhóm -Trình bày -Tiếp thu và thực hiện Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 12 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 13: TIẾT 3: BÀI: CẮT, KHÂU,THÊU HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN (TIẾT 2) I. Mục tiêu dạy học: - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích. II. Thiết bị dạy và học: -1 số sản phẩm, tranh ảnh về cắt, khâu, thêu, nấu ăn -Nguyên vật liệu cho việc cắt, khâu, thêu, nấu ăn III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học * Hoạt động 1: Thực hành làm sản phẩm tự chọn -Kiểm tra sự chuẩn bị nguyên vật liệu và dụng cụ thực hành của HS -Phân chia vị trí các nhóm thực hành -Cho HS thực hành nội dung tự chọn -GV theo dõi hướng dẫn thêm cho HS * Hoạt động 2: Đánh giá kết quả thực hành -Cho HS đánh giá kết quả thực hành bước 1 của các nhóm -GV nhận xét và góp ý thêm 1 số điểm để tiết sau hoàn thành sản phẩm tốt hơn *Củng cố-Dặn dò: -Nhận xét ý thức và kết quả thực hành của HS -Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Trưng bày nguyên vật liệu -Thực hành -Đánh giá sản phẩm Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 13 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 17 tháng 11 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 14:TIẾT 3: BÀI: CẮT, KHÂU,THÊU HOẶC NẤU ĂN TỰ CHỌN (TIẾT 3) I. Mục tiêu dạy học: - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được một sản phẩm yêu thích. II. Thiết bị dạy và học: -1 số sản phẩm, tranh ảnh về cắt, khâu, thêu, nấu ăn -Nguyên vật liệu cho việc cắt, khâu, thêu, nấu ăn III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học * Hoạt động 1: Thực hành làm sản phẩm tự chọn -Kiểm tra sự chuẩn bị nguyên vật liệu và dụng cụ thực hành của HS -Phân chia vị trí các nhóm thực hành -Cho HS thực hành nội dung tự chọn -GV theo dõi hướng dẫn thêm cho HS * Hoạt động 2: Đánh giá kết quả thực hành -Cho HS đánh giá kết quả thực hành của các nhóm -GV nhận xét và góp ý ,khen nhóm thực hành có sản phẩm tốt. *Củng cố-Dặn dò: -Nhận xét ý thức và kết quả thực hành của HS -Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau:Lợi ích của việc nuôi gà Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Trưng bày nguyên vật liệu -Thực hành -Đánh giá sản phẩm Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 14 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 24 tháng 11 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 15:TIẾT 3: BÀI: LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUÔI GÀ I. Mục tiêu dạy học: - Nêu được lợi ích của việc nuôi gà. - Biết liên hệ với lợi ích của việc nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương II. Thiết bị dạy và học: -Tranh, ảnh minh họa các lợi ích của việc nuôi gà -Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *Giới thiệu bài và nêu mục đích bài học * Hoạt động 1: Tìm hiểu lợi ích của việc nuôi gà -Giao việc: +Em hãy kể tên các sản phẩm của chăn nuôi gà +Nuôi gà đem lại lợi ích gì? +Nêu các sản phẩm được chế biến từ thịt gà và trứng gà? -Thảo luận nhóm -Cử đại diện trình bày -Nhận xét, kết luận * Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập -Phát phiếu đánh giá kết quả học tập bằng trắc nghiệm Đúng, Sai: *Nêu lợi ích của việc nuôi gà: +Cung cấp thịt và trứng làm thực phẩm +Cung cấp chất bột, đường +Cung cấp nguyên liệu cho CN chế biến thực phẩm +Đem lại nguồn thu nhập cho người chăn nuôi +Làm thực phẩm cho vật nuôi +Làm cho môi trường xanh sạch đẹp +Cung cấp phân bón cho cây trồng +Xuất khẩu -Cho HS làm bài tập -Kiểm tra đánh giá kết quả -Nhận xét *Dặn dò: -Nhận xét tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS -Chuẩn bị bài hôm sau:Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Nhận việc -Đọc thông tin SGK -Thảo luận nhóm 4 -Trình bày -Nhận xét -Nhận phiếu và làm bài -Tham gia đánh giá -Thực hiện Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 15 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 01 tháng 12 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 16:TIẾT 3: BÀI: MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I. Mục tiêu dạy học: - Kể được tên một số giống gà và nêu được đặc điểm chủ yếu của 1 số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta - Biết liên hệ thực tế để kể tên và nêu đặc điểm chủ yếu của một số giống gà nuôi ở gia đình hoặc địa phương. II. Thiết bị dạy và học: -Tranh ảnh minh họa đặc điểm hình dạng của 1 số giống gà tốt. Câu hỏi thảo luận III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên *GV giới thiệu và nêu mục đích bài học. * Hoạt động 1: Kể tên 1 số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta và địa phương -Cho HS kể tên 1 số giống gà mà các em biết qua xem truyền hình, đọc sách báo, quan sát thực tế. -HS kể tên các giống gà :Gà nội, gà nhập nội , gà lai -Kết luận:Gà ri,gà Đông Cảo,gà mía, gà ác… gà Tam Hoàng, gà lơ-go…… * Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm của 1 số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. -Cho HS thảo luận nhóm 1.Hãy đọc nội dung bài học và tìm các thông tin cần thiết để hoàn thành bảng sau: Tên giống gà Đặc Ưu điểm Nhược điểm chủ yếu điểm chủ hình yếu dạng Gà ri Gà ác Gà lơ-go Gà Tam Hoàng 2.Nêu đặc điểm của 1 giống gà đang được nuôi nhiều ở địa phương -Cho HS thảo luận và trình bày -Nhận xét-Kết luận * Hoạt động 3:Đánh giá kết quả học tập -GV nêu câu hỏi cuối bài cho HS trả lời -Nhận xét *Củng cố-Dặn dò: -Nhận xét tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS -Chuẩn bị bài hôm sau: Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Nhận việc -Đọc thông tin SGK -Kể tên -Thảo luận nhóm 4 -Nhận phiếu và làm bài -Trình bày -Nhận xét -Tham gia đánh giá Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 16 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2010 KĨ THUẬT TUẦN 17:TIẾT 3: BÀI: THỨC ĂN NUÔI GÀ ( TIẾT-1) I. Mục tiêu dạy học: - Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loại thức ăn thường dùng để nuôi gà. - Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của một số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương. II. Thiết bị dạy và học: -Tranh minh họa 1 số loại thức ăn chủ yếu nuôi gà -Một số mẫu thức ăn như lúa, ngô,….. -Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên * GV giới thiệu và nêu mục đích bài học. * Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng của thức ăn nuôi gà. -HD HS đọc nội dung mục 1 SGK +Động vật cần những yếu tố nào để tồn tại, sinh trưởng và phát triển? +Các chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể động vật được lấy từ đâu? +Thức ăn có tác dụng ntn đối với cơ thể gà? -Kết luận: * Hoạt động 2:Tìm hiểu các loại thức ăn nuôi gà. Cho HS quan sát hình 1.Em hãy kể tên các loại thức ăn nuôi gà -Cho HS trả lời –GV ghi lên bảng * Hoạt động 3:Tìm hiểu tác dụng và sử dụng từng loại thức ăn nuôi gà. -Cho HS đọc mục 2 SGK +Thức ăn của gà được chia làm mấy loại? Hãy kể tên các loại thức ăn -Cho HS thảo luận nhóm về tác dụng và sử dụng các loại thức ăn nuôi gà. -Phát phiếu học tập Tác dụng Sử dụng Nhóm th.ăn cc chất đạm Nhóm th.ăn ccấp chất Bột đường Nhóm th.ăn ccấp chất Khoáng Nhóm th.ăn ccấp chất vita-min Thức ăn tổng hợp -Cho HS thảo luận và trình bày -Kết luận: -GV cho mỗi nhóm thảo luận về mỗi loại thức ăn *Củng cố-Dặn dò: -Nhận xét tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS -Chuẩn bị bài hôm sau:THỨC ĂN NUÔI GÀ Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Trả lời -Nhận xét -Nhận việc -Đọc thông tin SGK -Kể tên -Thảo luận nhóm 4 -Nhận phiếu và làm bài -Trình bày -Nhận xét Giáo viên : Phạm 17 Ngày soạn: 16 tháng 08 năm 2010 Ngày dạy:……… tháng …… năm 201…… Thứ Tư, ngày 15 tháng 12 năm 2010 KĨ THUẬT: TUẦN 18:TIẾT 3: BÀI: THỨC ĂN NUÔI GÀ (TIẾT 2) I. Mục tiêu dạy học: - Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loại thức ăn thường dùng để nuôi gà. - Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của một số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương. II. Thiết bị dạy và học: -Tranh minh họa 1 số loại thức ăn chủ yếu nuôi gà -Một số mẫu thức ăn như lúa, ngô,….. -Phiếu học tập III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của giáo viên * GV giới thiệu và nêu mục đích bài học. * Hoạt động 4:Trình bày tác dụng và sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi-tamin, thức ăn tổng hợp. -GV nhắc lại những nội dung đã học ở tiết 1 -Lần lượt cho các nhóm còn lại lên trình bày,kết quả thảo luận của nhóm. -GV theo dõi nhận xét -Tóm tắt tác dụng, cách sử dụng từng loại thức ăn theo nội dung trong SGK -Kết luận: SGV * Hoạt động 5: Đánh giá kết quả học tập - GV nêu câu hỏi cuối bài cho HS trả lời và đánh giá *Củng cố-Dặn dò: -Nhận xét tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS -Chuẩn bị bài hôm sau Hoạt động của học sinh -Lắng nghe -Thảo luận nhóm 4 -Nhận phiếu và làm bài -Trình bày -Nhận xét -Các nhóm còn lại trình bày -Nhận xét -Lắng nghe -Trả lời Giáo án Môn:Kỹ Thuật Lớp 5 học kỳ I năm học 2010-2011 Xuân Thùy Giáo viên : Phạm 18
- Xem thêm -