Tài liệu Giáo án kĩ thuật lớp 5 cả năm_bộ 3

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 334 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Thứ 6 ngày 29 tháng 8 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( tiết 1 ) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết đính khuy 2 lỗ . -Đính được khuy 2 lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật. -Rèn luyện tính cẩn thận . II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu đính khuy 2 lỗ . -1 số khuy, 1 mảnh vải, chỉ, kim, phấn thước. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1 : Quan sát, nhận xét mẫu . -Y/c : -Qs 1 số mẫu khuy 2 lỗ và hình 1a ( SGK), rút ra nhận xét về đặc điểm, hình dạng, kích thước, màu sắc của khuy 2 lỗ . -Giới thiệu mẫu đính khuy 2 lỗ, y/c : -Qs mẫu và hình 1b ( sgk) nêu nhận xét về đường chỉ đính khuy, khoảng cách giữa các Kluận : Khuy còn gọi là cúc hoặc nút khuy. được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau, màu sắc, kích thước, hình dạng khác nhau .Khuy được dính trên nẹp áo . 3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật -Y/c : -Đọc nd mục II ( sgk ) nêu tên các bước trong qui trình đính khuy ( vạch dấu , đính khuy vào các điểm vạch dấu.) -Đọc nd mục I, qs hình 2 ( sgk) nêu cách vạch dấu các điểm đính khuy 2 lỗ. -Vài HS nêu. -Đọc mục 2b và qs hình 4 ( sgk ) nêu cách đính khuy. -H/dẫn cách đính khuy, y/c : -2 HS lên bảng thực hiện . -Qs hình 5, 6 ( sgk )nêu cách quấn chỉ kết thúc đính khuy. -2 HS nhắc lại thao tác đính khuy . -Thực hành gấp nẹp, khâu lượt nẹp, vạch dấu các điểm đính khuy. 3/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành. Thứ 5 ngày 3 tháng 9 năm 20 ĐÍNH KHUY HAI LỖ ( tiết 2 ) Kĩ thuật : Lớp 5 I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách đính khuy 2 lỗ . -Đính được ít nhất 1khuy 2 lỗ. Khuy đính tương đối chắc chắn. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu đính khuy 2 lỗ . -1 số khuy, 1 mảnh vải, chỉ, kim, phấn thước. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1 : HS thực hành -Y/c : -Nhắc lại cách đính khuy 2 lỗ. -Nhận xét và nhắc lại 1 số điểm cần lưu ý khi đính khuy 2 lỗ. -Kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thực hành của HS -Y/c : -Mỗi HS đính 1 khuy -Thực hành đính khuy 2 lỗ theo nhóm 4 em. -Trong khi HS thực hành GV quan sát, giúp đỡ thêm. 3/ HĐ 2 : Đánh giá sản phẩm -Y/c : -Trưng bày sản phẩm đã làm xong. -Nêu các y/c để đánh giá sản phẩm. -Tự đánh giá sản phẩm của mình và của bạn. -Đánh giá, nhận xét 3/ Củng cố, dặn dò : -Nhận xét tiết học. -Chuẩn bị tiết sau Thêu dấu nhân. Thứ 6 ngày 11 tháng 9 năm 20 ĐÍNH KHUY BỐN LỖ ( tiết 1 ) Kĩ thuật : Lớp 5 I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết đính khuy 4 lỗ theo 2 cách. -Đính được khuy 4 lỗ đúng qui trình, đúng kĩ thuật. -Rèn luyện tính cẩn thận . II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu đính khuy 4 lỗ được đính theo 2 cách. -1 số mẫu khuy 4 lỗ, 1 mảnh vải, chỉ, kim, phấn thước, 2 chiếc khuy 4 lỗ ( lớn ). III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1 : Qs, nhận xét mẫu. -Y/c : -Qs mẫu kết hợp qs hình 1a (sgk) TLCH . Nêu đặc điểm của khuy 4 lỗ. -Khuy 4 lỗ có nhiều màu sắc, hình dạng, kích thước khác nhau. Có 4 lỗ ở giữa mặt khuy. . Qs hình 1b, nhận xét về đường khâu -Đường khâu tạo thành 2 đường song song trên khuy 4 lỗ? hoặc chéo nhau ở giữa mặt khuy 3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật -Y/c : -Đọc lướt các nd SGK để TLCH . Cách đính khuy 2 lỗ với cách đính -Cách đính khuy gần giống nhau, chỉ khác khuy 4 lỗ có gì giống và khác nhau ? là số đường khâu nhiều gấp đôi. -Y/c : -Nhắc lại và lên bảng thực hiện vạch dấu các điểm đính khuy. -Đọc nd và qs hình 2 sgk nêu cách đính khuy 4 lỗ theo cách tạo 2 đường chỉ khâu song song trên mặt khuy. -2 HS lên bảng thực hiện đính khuy 4 lỗ theo cách tạo 2 đường chỉ song song . -Qs hình 3 sgk nêu cách đính khuy 4 lỗ theo cách thứ 2. -1 HS lên bảng thực hiện đính khuy. -Thực hành vạch dấu các điểm đính khuy và đính khuy. 3/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành. Thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 20 THÊU DẤU NHÂN Kĩ thuật : Lớp 5 I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách thêu dấu nhân. -Thêu được các mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất năm dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu thêu dấu nhân -Một mảnh vải trắng, kim khâu len, len, phấn màu, thước kẻ, khung thêu. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1 : Qs, nhận xét mẫu. -Giới thiệu mẫu thêu dấu nhân, y/c : -Qs, nhận xét đặc điểm của đường thêu dấu nhân ở mặt trái và mặt phải đường thêu. 3/ HĐ 2 : H/dẫn thao tác kĩ thuật -Y/c : -Đọc nd mục II sgk nêu các bước thêu dấu nhân . -Nêu cách vạch đường thêu dấu nhân. -1 HS lên bảng vạch dấu đường thêu. -Đọc các mục trong sgk và qs các hình 4a, 4b, 4c, 4d nêu các thêu dấu nhân. -H/dẫn thêu mũi thêu dấu nhân thứ nhất, thứ hai. Y/c : -HS lên bảng thực hiện các mũi thêu tiếp theo. -Qs hình 5 nêu cách kết thúc đường thêu. 4/ HĐ 3: Thực hành -Y/c : -Nhắc lại cách thêu dấu nhân. -Thực hành thêu dấu nhân. -Qs, nhắc nhở thêm. 5/ HĐ 4 :Đánh giá sản phẩm : -Y/c : -Trưng bày sản phẩm. -Nêu y/c đánh giá, y/c : -Tự đánh giá sản phẩm của mình -Nhận xét, đánh giá kquả học tập của HS theo 2 mức. 6/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau thực hành. Thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 20 THÊU DẤU NHÂN (tiết 2) Kĩ thuật : Lớp 5 I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách thêu dấu nhân. -Thêu được các mũi thêu dấu nhân. Các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất 5 dấu nhân. Đường thêu có thể bị dúm. II/ Đồ dùng dạy học : -Mẫu thêu dấu nhân -Một mảnh vải trắng, kim khâu len, len, phấn màu, thước kẻ, khung thêu. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Thực hành -Y/c : -Nhắc lại cách thêu dấu nhân. -Nhận xét và hệ thống lại cách thêu dấu nhân. -Kiểm tra sự chuẩn bị của HS, nêu các y/c của sản phẩm. Y/c : -Thực hành thêu dấu nhân. -Qs, nhắc nhở thêm. 3/ HĐ 2 :Đánh giá sản phẩm : -Y/c : -Trưng bày sản phẩm. -Nêu y/c đánh giá, y/c : -Tự đánh giá sản phẩm của mình -Nhận xét, đánh giá kquả học tập của HS theo 2 mức. 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị tiết sau -Nhận xét tiết học. Tuần : 5 Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 MỘT SỐ DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết đặcđiểm, cách sử dụng, bảo quản 1 số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình. -Biết giữ gìn vệ sinh, an toàn trong quá trình sử dụng dụng cụ nấu ăn, ăn uống. II/ Đồ dùng dạy học : -Tranh 1 số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Xác định các dụng cụ đun, nấu, ăn uống thông thường trong gđình, -Y/c : -Qs hình 1 . Kể tên các loại bếp đun được sử dụng để -Bếp ga, bếp dầu, bếp củi, bếp lò,... nấu ăn trong gia đình ? . Kể tên một số dụng cụ nấu ăn thường -HS kể được dùng trong gia đình em? . Kể tên 1 số dụng cụ bày thức ăn và ăn -Chén, bát, dĩa, muỗng, đũa, li, ... uống trong gia đình? 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu đặc điểm, cách sử dụng, bảo quản 1 số dụng cụ đun, nấu, ăn uống trong gia đình. . Nêu đặc điểm, cách bảo quản 1 số dụng cụ -Dụng cụ bày thức ăn và ăn uống thường đun, nấu, ăn uống trong gia đình ? được làm bằng sứ, thủy tinh nên dễ bị sứt mẻ, vỡ. Vì vậy khi sử dụng phải nhẹ nhàng, sử dụng xong phải rửa sạch. -Dụng cụ nấu thường được làm bằng kim loại nên dễ bị ăn mòn, han gỉ. Dùng xong phải rửa sạch. 4/ Củng cố, dặn dò : . Nêu cách sử dụng bếp đun ở gia đình em? -Chuẩn bị tiết sau -Nhận xét tiết học. Tuần : 6 Kĩ thuật : Lớp 5 CHUẨN BỊ NẤU ĂN I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Nêu được tên những công việc chuẩn bị nấu ăn. -Biết cách thực hiện 1 số công việc nấu ăn. Có thể sơ chế được 1 số thực phẩm đơn giản, thông thường phù hợp với gia đình. -Biết liên hệ với việc chuẩn bị nấu ăn ở nhà. II/ Đồ dùng dạy học : -Tranh 1 số loại thực phẩm thông thường : rau xanh, củ, quả, thịt, trứng, cá,... -Một số loại rau xanh, củ, quả còn tươi. -Dao thái, dao gọt. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Xác định 1 số công việc chuẩn bị nấu ăn. -Y/c : -Đọc nd SGK nêu tên các công việc cấn thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn. -Các nguyên liệu được sử dụng trong nấu ăn được gọi là thực phẩm. Trước khi nấu cần chọn thực phẩm, sơ chế thực phẩm, ... 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách thực hiện 1 số công việc chuẩn bị nấu ăn. -Y/c : -Đọc nd mục 1 và qs hình 1(SGK) nêu cách chọn thực phẩm. -Đọc nd mục 2 (SGK) nêu những công việc thường làm trước khi nấu 1 món ăn nào đó. -Trước khi chế biến 1 món ăn, ta cần loại bỏ những phần không ăn được và làm sạch.Ngoài ra ta còn ướp gia vị cho thực phẩm,...Những công việc đó được gọi là sơ chế thực phẩm. . Nêu mục đích của việc sơ chế thực phẩm? -Làm sạch thực phẩm trước khi chế biến thành các món ăn. 4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập . Em hãy nêu các công việc cần thực hiện -HS suy nghĩ, trả lời. khi chuẩn bị nấu ăn ? . Khi giúp gia đình chuẩn bị nấu ăn, em đã làm những công việc gì, và làm ntn ? 5/ Củng cố, dặn dò : -Nhận xét tiết học. Tuần : 7 Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 20 Kĩ thuật : Lớp 5 NẤU CƠM I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách nấu cơm. -Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình. II/ Đồ dùng dạy học : - Gạo tẻ. - Nồi nấu cơm thường. - Nước, rá, chậu để vo gạo. - Bếp đun. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu các cách nấu cơm ở gđình. . Nêu các cách nấu cơm ở gđình. -Có 2 cách: Nấu cơm bằng soong hoặc nồi trên bếp và nấu cơm bằng nồi cơm điện. . Hai cách nấu cơm này có ưu, nhược điểm gì -Suy nghĩ, trả lời. và có những điểm nào giống, khác nhau ? 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách nấu cơm bằng soong, nồi trên bếp đun. -Chia nhóm, y/c : -Thảo luận về cách nấu cơm bằng bếp đun (đọc nd mục 1 kết hợp với qs hình 1,2,3 sgk và liên hệ thực tế nấu cơm ở gia đình em). -Đại diện từng nhóm lên trình bày kquả thảo luận -Gọi 1-2 HS lên bảng thực hiện các thao tác chuẩn bị nấu cơm bằng bếp đun. -Nhận xét và h/dẫn cách nấu cơm bằng bếp đun. -Y/c : -Vài HS nhắc lại cách nấu cơm bằng bếp đun. 4/ Củng cố, dặn dò : -Về nhà giúp gia đình nấu cơm. -Nhận xét tiết học. Tuần : 8 Kĩ thuật : Lớp 5 NẤU CƠM (tiết 2) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách nấu cơm. -Biết liên hệ với việc nấu cơm ở gia đình. II/ Đồ dùng dạy học : - Gạo tẻ. - Nồi nấu cơm điện. - Nước, rá, chậu để vo gạo. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu các cách nấu cơm bằng nồi cơm điện. -Y/c : -Nhắc lại các nd đã học ở tiết 1. -Đọc nd mục 2 và qs hình 4 SGK. . SS nguyên liệu và dụng cụ chuẩn bị để -Giống: Chuẩn bị gạo, nước, rá, chậu. nấu cơm bằng nồi cơm điện và bép đun ? -Khác: Dụng cụ nấu và nguồn cung cấp nhiệt khi nấu cơm. . Nêu cách nấu cơm bằng nồi cơm điện ? +Cho gạo đã vo sạch vào nồi. +Đổ nước theo các khấc vạch phía trong nồi. +San đều gạo trong nồi, lau khô đáy nồi. -Y/c : +Đậy nắp, cắm điện và bật nấc nấu. -Vài HS nhắc lại cách nấu cơm bằng nồi 3/ HĐ 2 : Đánh giá kquả học tập. cơm điện. . Có mấy cách nấu cơm? Đó là những cách nào ? . Nêu cách nấu cơm bằng nồi cơm điện ? 4/ Củng cố, dặn dò : -Về nhà giúp gia đình nấu cơm. -Chuẩn bị bài Luộc rau. -Nhận xét tiết học. Tuần : 9 Kĩ thuật : Lớp 5 LUỘC RAU I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách thực hiện công việc chuẩn bị và các bước luộc rau. -Biết liên hệ với việc luộc rau ở gia đình. II/ Đồ dùng dạy học : - Rau cải. - Nồi, đĩa, bếp. - 2 cái rổ, chậu, đũa. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu các thực hiện các công việc chuẩn bị luộc rau. -Y/c : -Qs hình 1 SGK. . Nêu các nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn -Rau cải, nồi, chậu, rổ, nước, bếp. bị để luộc rau ? -Y/c : -Qs hình 2 và đọc nd mục 1b SGK. . Nêu cách sơ chế rau trước khi luộc ? -Cắt rau cải thành đoạn, bỏ lá úa, lá sâu và rửa sạch. 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách luộc rau. -Y/c : -Qs hình 3 và đọc mục 2 SGK nêu cách luộc rau. -Đổ nước vào nồi, đậy nắp, đun sôi, cho rau vào nồi. -Dùng đũa lật rau cho rau ngập nước. Đậy nắp nồi và đun to lửa. -Dùng đũa lật rau 1 lần nữa, sau vài phút rau chín. -Vài HS đọc ghi nhớ trong SGK. 4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập . Em hãy nêu cách luộc rau ? . So sánh cách luộc rau của gia đình em với cách luộc rau nêu trong bài học ? 5/ Củng cố, dặn dò : -Về nhà giúp gia đình luộc rau. -Chuẩn bị bài tuần sau. -Nhận xét tiết học. Tuần : 10 Kĩ thuật : Lớp 5 BÀY, DỌN BỮA ĂN TRONG GIA ĐÌNH I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Biết cách bày dọn bữa ăn ở gia đình. -Biết liên hệ với việc bày, dọn bữa ăn ở gia đình. II/ Đồ dùng dạy học : -Tranh ảnh 1 số kiểu bày món ăn trên mâm hoặc trên bàn ở các gia đình. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu cách bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn. -Y/c : -Qs hình 1 đọc nd mục 1 (SGK) nêu mục đích của việc bày món ăn, dụng cụ ăn uống trước bữa ăn. . Nêu cách sắp xếp các món ăn, dụng cụ ăn -HS suy nghĩ, trả lời. uống trước bữa ăn của gđ em ? +KL : Bày món ăn và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn giúp mọi người ăn uống thuận tiện, vệ sinh. Dụng cụ ăn uống phải đủ cho mọi thành viên trong gđ và phải khô ráo, sạch sẽ. 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách thu dọn sau bữa ăn -Thu dọ bữa ăn được thực hiện khi bữa ăn đã kết thúc. -Y/c : - Nêu cách thu dọn sau bữa ăn của gđ em. . SS cách thu dọn bữa ăn trong SGK và ở -HS trả lời. gđ em ? -Nên thu dọn bữa ăn theo hướng dẫn ở SGK. -Y/c : -Về nhà cần giúp đỡ gđ bày, dọn bữa ăn. -Vài HS đọc ghi nhớ trong SGK. 4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập . Em hãy nêu tác dụng của việc bày món ăn -HS trả lời. và dụng cụ ăn uống trước bữa ăn ? . Em hãy kể tên những công việc em có thể giúp gđ trước và sau bữa ăn ? 5/ Củng cố, dặn dò : -Về nhà giúp gia đình luộc rau. -Chuẩn bị bài tuần sau. -Nhận xét tiết học. Tuần : 11 Kĩ thuật : Lớp 5 RỬA DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Nêu được tác dụng của việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống. -Biết cách rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình. -Biết liên hệ với việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống ở gđ. II/ Đồ dùng dạy học : -Một số bát, chén, đũa và dụng cụ, nước rửa chén. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học -Soong, nồi, chén, bát, đũa, dĩa, ... -Đọc nd mục 1 (SGK) -Làm sạch và giữ vệ sinh dụng cụ nấu ăn và ăn uống. -Bảo quản dụng cụ nấu ăn và ăn uống bằng kim loại. -HS suy nghĩ, trả lời. -HS nêu. -Đọc nd mục 2 SGK. -HS trả lời. -Về nhà cần giúp đỡ gđ bày, dọn bữa ăn. -Vài HS đọc ghi nhớ trong SGK. -HS trả lời. 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống. . Nêu tên các dụng cụ nấu ăn và ăn uống thường dùng ? -Y/c : . Nêu tác dụng của việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống ? +KL : Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống không những làm cho dụng cụ đó sạch sẽ, khô ráo, ngăn chặn được vi trùng gây bệnh mà còn có tác dụng bảo quản, giữ cho các dụng cụ không bị hoen rỉ. 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống. . Nêu cách rửa chén bát ở gđ em ? -Y/c : . SS cách rửa bát ở trong SGK và ở gđ em ? -Nên thức hiện rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống theo hướng dẫn ở SGK. -H/dẫn 1 vài thao tác minh họa. -Y/c : 4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập . Em hãy cho biết vì sao phải rửa bát ngay sau khi ăn xong ? . Ở gia đình em thường rửa bát sau bữa ăn ntn ? 5/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tuần sau. -Nhận xét tiết học. Tuần : 12 Kĩ thuật : Lớp 5 CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN I/ Mục tiêu : -Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được 1 sản phẩm yêu thích. II/ Đồ dùng dạy học : -Một số sản phẩm khâu, thêu đã học. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Ôn tập những nd đã học trong chương 1. -Y/c : -Nhắc lại cách đính khuy, cách luộc rau, nấu cơm, bày dọn bữa ăn, rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống. -Tóm lại ý HS vừa nêu. 3/ HĐ 2 : HS thảo luận nhóm để chọn sản phẩm thực hành. -Nếu chọn sản phẩm nấu ăn, mỗi nhóm sẽ hoàn thành 1 sản phẩm. -Nếu chọn sản phẩm về khâu, thêu, mỗi HS sẽ hoàn thành 1 sản phẩm. -Chia nhóm và y/c : -Các nhóm bàn bạc chọn sản phẩm sẽ thực hành và dự định công việc sẽ tiến hành. -Ghi tên sản phẩm các nhóm đã chọn. 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tiết sau thực hành. -Nhận xét tiết học. Tuần : 14 Kĩ thuật : Lớp 5 CẮT, KHÂU, THÊU TỰ CHỌN (tiết 3) I/ Mục tiêu : -Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để thực hành làm được 1 sản phẩm yêu thích. II/ Đồ dùng dạy học : -Một số sản phẩm khâu, thêu đã học. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: HS thực hành làm sản phẩm tự chọn. -Kiểm tra sự chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ thực hành của HS. -Phân chia vị trí các nhóm thực hành. -Y/c : -Thực hành nội dung đã chọn. -Theo dõi, qs, h/dẫn thêm nếu HS còn lúng túng. 3/ HĐ 2 : Đánh giá kquả thực hành. -Y/c : -Các nhóm trưng bày sản phẩm. -Các nhóm tự đánh giá kquả thực hành theo các y/c sau : +Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian qui định. +Sản phẩm đảm bảo được các y/c kĩ thuật, mĩ thuật. 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tiết sau -Nhận xét tiết học. Tuần : 15 Kĩ thuật : Lớp 5 LỢI ÍCH CỦA VIỆC NUÔI GÀ I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Nêu được lợi ích của việc nuôi gà. -Biết liên hệ với lợi ích của việc nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có). II/ Đồ dùng dạy học : -Tranh ảnh minh họa các lợi ích của việc nuôi gà. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu lợi ích của việc nuôi gà. -Y/c : -Đọc SGK, qs các hình ảnh trong bài học và liên hệ với thực tiễn nuôi gà ở gia đình, địa phương. -Chia nhóm, y/c : -Các nhóm thảo luận về lợi ích của việc nuôi gà. -Đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung. . Ích lợi của việc nuôi gà ? +Cung cấp thịt, trứng dùng hằng ngày. +Đem lại nguồn thu nhập cho gđ. +Tận dụng nguồn thức ăn trong thiên nhiên. +Cung cấp phân bón cho trồng trọt. 3/ HĐ 2 : Đánh giá kquả học tập. -Y/c : -HS lần lượt trả lời các câu hỏi. . Em hãy kể tên các sản phẩm của chăn -Thịt, trứng, lông, phân bón. nuôi gà ? . Nuôi gà đem lại những lợi ích gì ? -HS nêu. . Nêu các sản phẩm được chế biến từ thịt gà và trứng ? 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tiết sau Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. -Nhận xét tiết học. Tuần : 16 Kĩ thuật : Lớp 5 MỘT SỐ GIỐNG GÀ ĐƯỢC NUÔI NHIỀU Ở NƯỚC TA I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Kể được tên và nêu được đặc điểm chủ yếu của 1 số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. -Biết liên hệ thực tế để kể tên và nêu đặc điểm chủ yếu của 1 số giống gà được nuôi ở gđ hoặc địa phương (nếu có). II/ Đồ dùng dạy học : -Tranh ảnh minh họa đặc điểm hình dạng của 1 số giống gà tốt. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Kể tên 1 số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta và địa phương. . Hãy kể tên 1 số giống gà mà em biết ? -Gà nội : gà ri, gà Đông Cảo, gà mía, gà ác, ... -Gà nhập nội : Gà Tam Hoàng, gà lơ-go, gà rốt, ... -Gà lai : Gà rốt-ri, ... +KL : Có nhiều giống gà được nuôi ở nước ta ... 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu đặc điểm của 1 số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta. -Chia nhóm, y/c : -Các nhóm qs các hình trong SGK và đọc kĩ nd nêu đặc điểm hình dạng, ưu điểm, nhược điểm của từng giống gà. -Đại diện nhóm trình bày, lớp bổ sung. -Nhận xét, klụân từng giống gà, kết hợp dùng tranh minh họa hoặc h/dẫn HS qs hình trong SGK. -Y/c : -3 HS đọc ghi nhớ trong SGK. 4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập. . Vì sao gà ri được nuôi nhiều ở nước ta ? -Vì thịt chắc, thơm, ngon, đẻ nhiều trứng. . Em hãy kể tên 1 số giống gà đang được -HS kể. nuôi ở gđ hoặc địa phương ? 5/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tiết sau Thức ăn nuôi gà. -Nhận xét tiết học. Tuần : 17 Kĩ thuật : Lớp 5 THỨC ĂN NUÔI GÀ I/ Mục tiêu : -Nêu được tên và biết tác dụng cgủ yếu của 1 số thức ăn thường dùng để nuôi gà. -Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của 1 số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có). II/ Đồ dùng dạy học : -Một số mẫu thức ăn nuôi gà. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu tác dụng của thức ăn nuôi gà. -Y/c : -HS đọc nd mục 1 SGK, TLCH. . Động vật cần những yếu tố nào để tồn tại, -Nước, không khí, ánh sáng và các chất sinh trưởng và phát triển ? dinh dưỡng. . Nêu tác dụng của thức ăn đối với cơ thể -Cung cấp năng lượng để duy trì và phát gà ? triển cơ thể của gà. +KL : Khi nuôi gà cần cung cấp đủ các loại thức ăn. 3/ HĐ 2 : Tìm hểu các loại thức ăn nuôi gà. -Y/c : . Kể tên các koại thức ăn nuôi gà ? -Qs hình 1 và nhớ lại những thức ăn thường dùng cho gà ăn trong thực tế, TL. -Thóc, ngô, gạo, tấm, khoai, sắn, rau xanh, cào cào, châu chấu, ốc, tép, vừng, ... 4/ HĐ 3 : Tìm hiểu tác dụng và sử dụng từng loại thức ăn nuôi gà. -Y/c : . Thức ăn của gà được chia làm mấy loại ? Hãy kể tên các loại thức ăn ? -Đọc mục 2 SGK. +Chia làm 5 loại : -Thức ăn cung cấp chất bột đường. -Thức ăn cung cấp chất đạm. -Thức ăn cung cấp chất khoáng. -Thức ăn cung cấp vi-ta-min. -Thức ăn hỗn hợp. . Nêu tác dụng và sử dụng thức ăn nuôi gà ? -HS thảo luận nhóm đôi trả lời. 5/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tiết sau Thức ăn nuôi gà (tt). -Nhận xét tiết học. Tuần : 18 Kĩ thuật : Lớp 5 THỨC ĂN NUÔI GÀ (tt) I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Nêu được tên và biết tác dụng cgủ yếu của 1 số thức ăn thường dùng để nuôi gà. -Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của 1 số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có). II/ Đồ dùng dạy học : -Một số mẫu thức ăn nuôi gà. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Trình bày tác dụng và sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi-ta-min, thức ăn tổng hợp. -Chia nhóm, y/c : -Các nhóm thảo luận, nêu tóm tắt tác dụng và cách sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi-ta-min, thức ăn tổng hợp. -Đại diện các nhóm lên trình bày, lớp nhận xét, bổ sung. +KL : Khi nuôi gà cần sử dụng nhiều loại thức ăn nhằm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho gà. Nên nuôi gà bằng thức ăn tổng hợp giúp gà lớn nhanh, đẻ trứng nhiều. 3/ HĐ 2 : Đánh giá kết quả học tập của HS. . Vì sao phải sử dụng nhiều loại thức ăn để nuôi gà ? . Vì sao khi cho gà ăn thức ăn hỗn hợp sẽ giúp gà khỏe mạnh, lớn nhanh và đẻ trứng to và nhiều ? 4/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tiết sau Nuôi dưỡng gà. -Nhận xét tiết học. -HS trả lời. Tuần : 19 Kĩ thuật : Lớp 5 NUÔI DƯỠNG GÀ I/ Mục tiêu : -Biết được mục đích của việc nuôi dưỡng gà. -Biết cách cho gà ăn, uống. Biết liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà ở gia đình. II/ Đồ dùng dạy học : -Một số tranh ảnh về nuôi dưỡng gà. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi dưỡng gà. -Công việc cho gà ăn, uống được gọi chung là nuôi dưỡng. -Y/c : -HS đọc nd mục 1 SGK, TLCH. . Nêu mục đích, ý nghĩa của việc nuôi -Nuôi dưỡng nhằm cung cấp nước và các dưỡng gà ? chất dinh dưỡng cần thiết cho gà. Gà được nuôi dưỡng đầy đủ, hợp lí sẽ khỏe mạnh, ít bị bệnh, lớn nhanh và sinh sản tốt. 3/ HĐ 2 : Tìm hiểu cách cho gà ăn, uống. +Cách cho gà ăn : Y/c : -Chia nhóm, y/c : +Cách cho gà uống : Y/c : +KL : Khi nuôi gà phải cho gà ăn, uống đủ lượng, đủ chất và hợp vệ sinh bằng cách cho gà ăn nhiều loại thức ăn phù hợp. Thức ăn, nước uống phải sạch sẽ, không bị ôi, mốc và được đựng trong máng sạch. 4/ HĐ 3 : Đánh giá kquả học tập. . Vì sao phải cho gà ăn, uống đầy đủ, đảm bảo chất lượng và hợp vệ sinh ? . Ở gđ em thường cho gà ăn, uống ntn ? -Y/c : 5/ Củng cố, dặn dò : -Chuẩn bị bài tiết sau Chăm sóc gà. -Nhận xét tiết học. -Đọc nd mục 2a (SGK) -Các nhóm Thảo luận nêu cách cho gà ăn ở từng thời kì sinh trưởng (gà con mới nở, gà giò, gà đẻ trứng ). -Đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung. -Đọc mục 2b (SGK) nêu cách cho gà uống. -HS trả lời. -Vài HS đọc nd ghi nhớ ở SGK. Tuần : 20 Kĩ thuật : Lớp 5 CHĂM SÓC GÀ I/ Mục tiêu : HS cần phải : -Nêu được mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà. -Biết cách chăm sóc gà. -Biết liên hệ thực tế để nêu cách chăm sóc gà ở gia đình hoặc địa phương. II/ Đồ dùng dạy học : -Một số tranh ảnh về chăm sóc gà. III/ Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy học Hoạt động dạy học 1/ Giới thiệu bài : 2/ HĐ 1: Tìm hiểu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc gà. -Khi nuôi gà, ngoài việc cho gà ăn, uống, chúng ta còn làm 1 số việc như sưởi ấm cho gà mới nở, che nắng, che gió, ... Tất cả những công việc đó gọi là chăm sóc gà. -Y/c : -HS đọc nd mục 1 SGK, TLCH. . Nêu mục đích, tác dụng của việc chăm sóc -Chăm sóc gà nhằm tạo điều kiện sống
- Xem thêm -