Tài liệu Giáo án hướng dẫn học lớp 5

  • Số trang: 224 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 672 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61272 tài liệu

Mô tả:

TUẦN 1: híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: -Hoàn thành các bài tập trong ngày. -Đọc hiểu và trả lời câu hỏi. Biết điền âm và tiếng vào ... các từ viết đúng chính tả. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS A.Bài cũ: 12’ -Buổi sáng các con học những bài -HS nêu. gì? B.Bài mới: 25’ 1.Hoàn thành các bài tập trong -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2.Củng cố kiến thức về môn tiếng Việt Bài 1: Đọc hiểu - 3 - 4 HS đọc bài “Phong cảnh quê hương Bác”.Cả lớp theo dõi,đọc thầm. - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho HS thảo luận nhóm đôi rồi tự - HS Thảo luận nhóm,đại diện trả lời câu hỏi. nhóm trình bày kết quả. 1 b 2 a 3 c. -GV nhận xét -Nhóm khác nhận xét. Bài 2: -Yêu cầu HS làm bài vào vở. - HS nêu yêu cầu bài tập. - GV nhận xét . - HS làm bài rồi nêu kết quả. Bài 3: - GV phát phiếu cho HS. -HS nêu yêu cầu bài tập. - HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. -Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, trình bày kết quả. -GV nhận xét,tuyên dương. -Nhóm khác nhận xét. 3’ 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học - CB bµi sau -HS lắng nghe. híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. - Củng cố về từ đồng nghĩa.Làm được BT1, 3, 5 trong vở cùng em học tiếng Việt 5. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG 12’ 25’ HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS A.Bài cũ: -Buổi sáng các con học những bài gì? B.Bài mới: 1.Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2. Củng cố kiến thức về môn tiếng Việt. Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - GV theo dõi , giúp đỡ HS làm bài. - GV nhận xét Bài 3: - GV phát phiếu cho HS. 3’ - GV nhận xét, tuyên dương . Bài 5: Lập dàn ý tả cảnh buổi sớm ở trường,trước giờ vào lớp. - GV gợi ý, HD làm bài. - HS làm bài vào vở. -GV nhận xét,tuyên dương. 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học -2HS nêu -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. - HS nêu yêu cầu bài tập,tự làm bài vào vở. -HS nối tiếp nhau đọc bài làm của mình. - HS nhận xét. -HS nêu yêu cầu BT. - HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. -Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, trình bày kết quả. VD:+Bé, bé bỏng,nhỏ bé... +Vui vẻ, vui tươi,vui sướng,... + Hiền hòa, hiền lành, hiền dịu,... -Nhóm khác nhận xét. - HS ®äc yªu cÇu bµi - Líp lµm vµo vë - Vµi HS ®äc bµi lµm cña m×nh - Líp nhËn xÐt - HS lắng nghe. TUẦN 2 híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: -Hoàn thành các bài tập trong ngày. -Đọc hiểu và trả lời câu hỏi. Biết điền âm vàomô hình cấu tạo vần. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG 3’ 12’ 22’ HĐ CỦA GV A.Bài cũ: -Buổi sáng các con học những bài gì? B.Bài mới: 1.Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2.Củng cố kiến thức về môn tiếng Việt Bài 1: Đọc hiểu - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho HS thảo luận nhóm đôi rồi tự trả lời câu hỏi. -GV nhận xét Bài 2: - GV phát phiếu cho HS. HĐ CỦA HS -HS nêu. -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. - 3 - 4 HS đọc bài “Bà mẹ anh hùng”.Cả lớp theo dõi,đọc thầm. - HS nêu yêu cầu bài tập. - HS Thảo luận nhóm,đại diện nhóm trình bày kết quả. 1 b 2 c 3.HS nối tiếp nhau nêu. -Nhóm khác nhận xét. -HS nêu yêu cầu bài tập. - HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. -Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, trình bày kết quả. -Nhóm khác nhận xét. -GV nhận xét,tuyên dương. 3’ 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học - CB bµi sau -HS lắng nghe TUẦN 3 híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. - Củng cố về từ đồng nghĩa.Làm được BT1, 4, 6 trong vở cùng em học tiếng Việt 5. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG 12’ 25’ HĐ CỦA GV A.Bài cũ: -Buổi sáng các con học những bài gì? B.Bài mới: 1.Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2. Củng cố kiến thức về môn tiếng Việt. Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - GV theo dõi , giúp đỡ HS làm bài. - GV nhận xét Bài 4: - GV phát phiếu cho HS. 3’ - GV nhận xét, tuyên dương . Bài 6: Dựa vào dàn ý đã lập viết đoạn văn miêu tả cảnh cây cối, con vật dưới trời mưa. - GV gợi ý, HD làm bài. - HS làm bài vào vở. -GV nhận xét,tuyên dương. 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học - CB bµi sau HĐ CỦA HS -2HS nêu -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. - HS nêu yêu cầu bài tập,tự làm bài vào vở. -HS nối tiếp nhau đọc bài làm của mình. - HS nhận xét. -HS nêu yêu cầu BT. - HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. -Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, trình bày kết quả. VD:+Xe lửa,tàu hỏa. + Máy bay, phi cơ. + Vùng trời, không phận. -Nhóm khác nhận xét. - HS ®äc yªu cÇu bµi - Líp lµm vµo vë - Vµi HS ®äc bµi lµm cña m×nh - Líp nhËn xÐt - HS lắng nghe. híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. - Củng cố về từ đồng nghĩa.Làm được BT1, 3, 5 trong vở cùng em học tiếng Việt 5. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG 12’ 25’ HĐ CỦA GV A.Bài cũ: -Buổi sáng các con học những bài gì? B.Bài mới: 1.Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2. Củng cố kiến thức về môn tiếng Việt. Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - GV theo dõi , giúp đỡ HS làm bài. - GV nhận xét Bài 3: - GV phát phiếu cho HS. 3’ - GV nhận xét, tuyên dương . Bài 5: Lập dàn ý tả cảnh buổi sớm ở trường,trước giờ vào lớp. - GV gợi ý, HD làm bài. - HS làm bài vào vở. -GV nhận xét,tuyên dương. 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học - CB bµi sau HĐ CỦA HS -2HS nêu -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. - HS nêu yêu cầu bài tập,tự làm bài vào vở. -HS nối tiếp nhau đọc bài làm của mình. - HS nhận xét. -HS nêu yêu cầu BT. - HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. -Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, trình bày kết quả. VD:+Bé, bé bỏng,nhỏ bé... +Vui vẻ, vui tươi,vui sướng,... + Hiền hòa, hiền lành, hiền dịu,... -Nhóm khác nhận xét. - HS ®äc yªu cÇu bµi - Líp lµm vµo vë - Vµi HS ®äc bµi lµm cña m×nh - Líp nhËn xÐt - HS lắng nghe. TUẦN 4 híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: -Hoàn thành các bài tập trong ngày. -Đọc hiểu và trả lời câu hỏi. Biết điền âm vào mô hình cấu tạo vần. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG 3’ 12’ 22’ HĐ CỦA GV A.Bài cũ: -Buổi sáng các con học những bài gì? B.Bài mới: 1.Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2.Củng cố kiến thức về môn tiếng Việt Bài 1: Đọc hiểu - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho HS thảo luận nhóm đôi rồi tự trả lời câu hỏi. -GV nhận xét HĐ CỦA HS -HS nêu. -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. - 3 - 4 HS đọc bài “Hoa trạng nguyên ”.Cả lớp theo dõi,đọc thầm. - HS nêu yêu cầu bài tập. - HS Thảo luận nhóm,đại diện nhóm trình bày kết quả. 1 b 2 a 3.HS nối tiếp nhau nêu. -Nhóm khác nhận xét. Bài 2: - GV phát phiếu cho HS. 3’ -GV nhận xét,tuyên dương. 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học - CB bµi sau -HS nêu yêu cầu bài tập. - HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. -Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, trình bày kết quả. -Nhóm khác nhận xét. -HS lắng nghe híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. - Củng cố về từ trái nghĩa.Làm được BT1,2,6 trong vở cùng em học tiếng Việt 5. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG 3’ 12’ HĐ CỦA GV A.Bài cũ: -Buổi sáng các con học những bài gì? B.Bài mới: 1.Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. HĐ CỦA HS -2HS nêu -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. 22’ 2. Củng cố kiến thức về môn tiếng Việt. Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - GV theo dõi , giúp đỡ HS làm bài. - GV nhận xét Bài 2: - GV phát phiếu cho HS. 3’ - GV nhận xét, tuyên dương . Bài 6: Hãy tả lại cơn mưa sau bao ngày nắng gắt. - GV gợi ý, HD làm bài. - HS làm bài vào vở. -GV nhận xét,tuyên dương. 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học - CB bµi sau - HS nêu yêu cầu bài tập,tự làm bài vào vở. -HS nối tiếp nhau đọc bài làm của mình. - HS nhận xét. -HS nêu yêu cầu BT. - HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. -Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, trình bày kết quả. VD:+ Ngược - xuôi + Đi – về + Đứng – ngồi . -Nhóm khác nhận xét. - HS ®äc yªu cÇu bµi - Líp lµm vµo vë - Vµi HS ®äc bµi lµm cña m×nh - Líp nhËn xÐt - HS lắng nghe. TUẦN 5 híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: -Hoàn thành các bài tập trong ngày. -Đọc hiểu và trả lời câu hỏi. Biết điền âm vàomô hình cấu tạo vần. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG 3’ 12’ HĐ CỦA GV A.Bài cũ: -Buổi sáng các con học những bài gì? B.Bài mới: 1.Hoàn thành các bài tập trong ngày. HĐ CỦA HS -HS nêu. -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. 22’ 3’ - GV theo dõi, giúp đỡ. 2.Củng cố kiến thức về môn tiếng Việt Bài 1: Đọc hiểu - 3 - 4 HS đọc bài “Niềm vui mới ”. Cả lớp theo dõi,đọc thầm. - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho HS thảo luận nhóm đôi rồi tự - HS Thảo luận nhóm,đại diện nhóm trả lời câu hỏi. trình bày kết quả. 1 d 2 b 3 c -Nhóm khác nhận xét. -GV nhận xét Bài 2: -HS nêu yêu cầu bài tập. a) HS làm rồi tự nêu - GV phát phiếu cho HS. b)- HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. -Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, trình bày kết quả. -Nhóm khác nhận xét. -GV nhận xét,tuyên dương. Bài 3: -HS nêu yêu cầu bài tập. -GV nhận xét,tuyên dương. - HS làm rồi tự nêu 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học -HS lắng nghe - CB bµi sau HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. - Củng cố về từ đồng nghĩa và từ đồng âm. +Làm được BT1,3,7 trong vở cùng em học tiếng Việt 5. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 3’ 12’ 20’ A.Bài cũ: -Buổi sáng các con học những bài gì? B.Bài mới: 1.Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2. Củng cố kiến thức về môn tiếng Việt. Bài 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - GV theo dõi , giúp đỡ HS làm bài. - GV nhận xét Bài 3: - GV cho HS làm bài. 5’ - GV nhận xét, tuyên dương . Bài 7: Lập bảng thống kê các bạn trong tổ mình giành được nhiều bông hoa điểm 10 nhất. - GV gợi ý, HD làm bài. - GV phát phiếu cho HS. - HS làm bài vào vở. -GV nhận xét,tuyên dương. 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học - CB bµi sau TUẦN 6 -2HS nêu -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. - HS nêu yêu cầu bài tập,tự làm bài vào vở. -HS nối tiếp đọc bài làm của mình. - HS nhận xét. -HS nêu yêu cầu BT. - Líp lµm vµo vë - Vµi HS ®äc bµi lµm cña m×nh. Dòng 1- c ; dòng 2 - b ; dòng 3 - a; dòng 4 - d - HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. -Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, trình bày kết quả. -Nhóm khác nhận xét. - HS lắng nghe. híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: -Hoàn thành các bài tập trong ngày. -Đọc hiểu và trả lời câu hỏi. Biết điền tiếng thích hợp vào chỗ chấm. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG 3’ HĐ CỦA GV A.Bài cũ: HĐ CỦA HS -HS nêu. 12’ 20’ -Buổi sáng các con học những bài gì? B.Bài mới: 1.Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2.Củng cố kiến thức về môn tiếng Việt Bài 1: Đọc hiểu - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho HS thảo luận nhóm đôi rồi tự trả lời câu hỏi. Phần 3: - GV phát phiếu cho HS. -GV nhận xét Bài 2: - GV cho HS. 5’ -GV nhận xét,tuyên dương. 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học - CB bµi sau -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. - 3 - 4 HS đọc bài “ Quê hương”. Cả lớp theo dõi,đọc thầm. - HS nêu yêu cầu bài tập. - HS Thảo luận nhóm,đại diện nhóm trình bày kết quả. 1 b 2 c -HS nêu yêu cầu bài tập. - HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. - HS nối tiếp nhau nêu. - Nhóm khác nhận xét. -HS nêu yêu cầu bài tập. - HS nối tiếp nhau nêu : +Tiếng cần điền là: Thưa; mưa; nước; được. - HS nhận xét. -HS lắng nghe híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: -Hoàn thành các bài tập trong ngày. -Đọc hiểu và trả lời câu hỏi. Biết điền dấu thanh và sắp xếp các từ vào nhóm thích hợp. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 12’ 25’ 1.Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2.Luyện tập. Bài 1: Đọc hiểu - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Cho HS thảo luận nhóm đôi rồi tự trả lời câu hỏi. -GV nhận xét Bài 2: -Yêu cầu HS làm bài vào vở. - GV nhận xét . Bài 3: - GV phát phiếu cho HS. -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. - 3 - 4 HS đọc bài “Biển đẹp”.Cả lớp theo dõi,đọc thầm. - HS nêu yêu cầu bài tập. - HS Thảo luận nhóm,đại diện nhóm trình bày kết quả. 1 b 2 a 3 Em thích hình ảnh: Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào... trời xanh. Vì đó là hình ảnh đẹp trên biển vào 1 ngày đẹp trời. -Nhóm khác nhận xét. - HS nêu yêu cầu bài tập. - HS làm bài rồi nêu kết quả. -HS nêu yêu cầu bài tập. - HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. -Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, trình bày kết quả. Từ gợi tả hình ảnh Từ gợi tả âm thanh Loáng thoáng,dăng Ào ào, ì ầm, rì rào. dăng ,óng ánh. 3’ -GV nhận xét,tuyên dương. 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học - CB bµi sau -Nhóm khác nhận xét. -HS lắng nghe. HƯỚNG DẪN HỌC I.MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. - Củng cố về số thập phân bằng nhau. Làm được BT(1;2;5) trong vở cùng em học toán 5. - GD tính cần cù, cẩn thận khi làm toán. II. ĐỒ DÙNG: -PHT III.CÁC HOạT ĐộNG DạY - HọC: TG 12’ 25’ HĐ CỦA GV 1. Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2.Luyện tập. Bài 1: - Cả lớp làm bài vào vở. HĐ CỦA HS - HS hoàn thành các bài tập trong ngày. -HS nêu yêu cầu bài tập. - 2 HS lên bảng làm. 21,070 = 21,07 0,1000 = 0,1 3,1200 = 3,12 121,810 =121,81 84,0500 = 84,05 520,0500=520,05 - HS nhận xét. - GV nhận xét,tuyên dương. Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu BT. - Cả lớp làm vở - GV nhận xét. 3’ - HS nêu yêu cầu bài tập. - 2 HS lên làm. a) 2,700 b) 52,780 15,630 1,100 241,008 42,0100 - HS đổi chéo vở kiểm tra. Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu BT. - HS nêu yêu cầu bài tập. - GV hướng dẫn HS cách lập số - HS thảo luận làm vào phiếu. Đại diện thập phân. trình bày kết quả. 1,26 ; 1,62 ; 2,16 ; 2,61; 6,12 ; 6,21. - Nhóm khác nhận xét. - GVnhận xét, tuyên dương. -HS chú ý lắng nghe. 3. Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét giờ học. - Về chuẩn bị giờ sau. HƯỚNG DẪN HỌC I.MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. - Củng cố về số thập phân bằng nhau. So sánh số thập phân. Chuyển đổi đơn vị đo độ dài ra số thập phân. - HS tích cực tham gia vào hoạt động học tập. II.ĐỒ DÙNG: - PHT. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG 12’ 25’ HĐ CỦA GV 1. Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2.Luyện tập. Bài 1: - Cho HS làm vở. - HS cùng GV nhận xét Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu BT. - GV phát phiếu, Y/c HS thảo luận theo nhóm. -GV nhận xét, tuyên dương. Bài 3: -Hướng dẫn HS làm bài - Lớp làm vở -GV nhận xét. Bài 5: - Gọi HS nêu yêu cầu BT. - Y/c cả lớp làm bài vào vở. 3’ TUẦN 8 -GV chấm điểm. 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học. - Chuẩn bị bài sau. HĐ CỦA HS - HS hoàn thành các bài tập trong ngày. - HS nêu yêu cầu BT. - HS làm rồi nêu miệng - Các số thập phân bằng nhau là: 2,84 = 2,8400 5,920 = 5,92 -HS nêu yêu cầu BT. -HS nêu cách làm. - HS thảo luận , làm bài vào phiếu. - Đại diện nhóm trình bày kết quả. - Nhóm khác nhận xét - HS nêu yêu cầu bài tập - 1HS lên làm 10 < x < 11 x = 10,1 hoặc 10,2.... - HS nhận xét - HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm bài. a)5m 12cm = 5,12m 17m 9cm = 17,09m b) 182cm = 1,82m 5cm 3mm = 5,3cm -HS lắng nghe. híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: -Hoàn thành các bài tập trong ngày. -Đọc hiểu và trả lời câu hỏi. Biết tìm từ gợi tả hình ảnh và gợi tả âm thanh, biết điền từ thích hợp vào chỗ chấm. - HS tích cực tham gia vào hoạt động học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: TG 12’ 25’ HĐ CỦA GV 1.Hoàn thành các bài tập trong ngày. - GV theo dõi, giúp đỡ. 2.Luyện tập. Bài 1: Đọc hiểu - GV gọi HS nêu yêu cầu (phần 1 và 2) bài tập. - Cho HS thảo luận nhóm đôi rồi trả lời câu hỏi. -GV nhận xét Phần 3: - GV phát phiếu cho HS. HĐ CỦA HS -HS hoàn thành các bài tập trong ngày. - 3 - 4 HS đọc bài “Núi rừngTrường Sơn sau cơn mưa”.Cả lớp theo dõi,đọc thầm. - HS nêu yêu cầu bài tập. - HS Thảo luận nhóm,đại diện nhóm trình bày kết quả. 1 c 2 c -HS nêu yêu cầu bài tập. - HS thảo luận nhóm rồi làm vào PHT. -Đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, trình bày kết quả. Từ gợi tả hình ảnh Từ gợi tả âm thanh ............................... ............................. ............................... ............................. ............................... ............................. -GV nhận xét,tuyên dương. 3’ Bài 3: -Yêu cầu HS làm bài vào vở. - GV nhận xét . 3.Củng cố - Dặn dò. - GV nhận xét giờ học - CB bµi sau -Nhóm khác nhận xét. - HS nêu yêu cầu bài tập. - HS làm bài vào vở. -HS lắng nghe híng dÉn häc I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. - Đọc hiểu và trả lời câu hỏi Củng cố về từ nhiều nghĩa.Làm được BT1, 3, 5 trong vở cùng em học tiếng Việt 5. + Củng cố về văn tả cảnh sông nước. -Rèn cho HS ý thức tự giác trong học tập. II.ĐỒ DÙNG: - Phiếu học tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
- Xem thêm -