Tài liệu Giáo án hóa học 8 bài thực hành 6

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 137 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Hóa học 8 Bài 39: BÀI THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp HS củng cố và nắm vững được tính chất hoá học của H2O (tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường, tác dụng với một số ôxit bazơ và ô xít a xít). 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm và quan sát thí nghiệm (Tác dụng giữa H2O với Na, CaO, P2O5). 3. Giáo dục: Ý thức kĩ luật và biện pháp để đảm bảo an toàn trong khi làm thí nghiệm. B . PHƯƠNG PHÁP : -Giảng giải, Quan sát, Hoạt động nhóm, Thực hành. C. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. GV: Giáo án + Hoá chất: Na, CaO, quỳ tím (phênolptalêin), phốt pho (P). + Dụng cụ: ống nghiệm, chén sứ, cặp gỗ, giá, cốc thuỷ tinh, phễu, giấy lọc, thìa sắt, đèn cồn, nút cao su. 2. HS: Học bài tính chất hoá học của H2O. Xem trước bài mới. D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ. III. Bài mới: 1. Đặt vấn đề: Nêu nhiệm vụ của tiết học: Thực hành về Tính chất hoá học của nước. Giáo án Hóa học 8 2. Phát triển bài: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG - GV nêu mục tiêu của bài thực hành. *.Hoạt động 1: I. Tiến hành thí nghiệm: - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1. 1. Thí nghiệm 1: Nước tác dụng với natri. * Thí nghiệm: a. Cách làm: + Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào một cốc nước (hoặc cho mẫu giấy quỳ tím vào). Sgk. b. Hiện tượng: + Dùng kẹp sắt kẹp miếng natri (nhỏ bằng hạt đỗ) - Miếng nat ri chạy chạy trên mặt nước. cho vào cốc nước. - Có khí thoát ra. - Yêu cầu HS quan sát và rút ra nhận xét. Viết PTHH. - Quỳ tím chuyển sang màu xanh. - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm 2. * Thí nghiệm: c. Phương trình hóa học: 2Na + 2H2O  2NaOH + H2  + Cho một mẫu nhỏ vôi sống (bằng hạt ngô) vào  Phản ứng của natri với nước tạo thành bát sứ. dung dịch bazơ. + Rót một ít nước vào vôi sống. Cho 1-2 giọt 2. Thí nghiệm 2: Nước tác dụng với vôi dung dịch phemolphtalein vào dung dịch nước sống CaO. vôi. a. Cách làm: - Yêu cầu các nhóm làm và nêu nhận xét. Viết Sgk. PTHH. b. Hiện tượng: - Mẫu vôi sống nhão ra. - GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm 3. * Thí nghiệm: - Dung dịch phenolphtalein đang từ không màu chuyển sang màu hồng. Giáo án Hóa học 8 + Đốt P trên ngọn lữa đèn cồn rồi đưa nhanh P - Phản ứng tỏa nhiều nhiệt. đang cháy vào lọ thủy tinh. c. Phương trình hóa học: + Khi P ngừng cháy, rót một ít nước vào lọ, lắc CaO + H2O  Ca(OH)2. nhẹ.  Phản ứng của vôi sống với nước tạo + Cho một mẫu quỳ tím vào dung dịch mới tạo thành bazơ. thành. 3. Thí nghiệm 3: - Yêu cầu các nhóm làm và nêu nhận xét. Viết điphotpho pentaoxit. PTHH. Nước tác dụng với a. Cách làm: Sgk. b. Hiện tượng: - Photpho cháy sinh ra khói màu trắng. *.Hoạt động 2: - Học sinh viết tường trình thí nghiệm. - Miếng giấy quỳ tím chuyển tành màu đỏ. c. Phương trình hóa học: P2O5 + 3H2O  2H3PO4.  Phản ứng của điphotpho pentaoxit với nước tạo thành dung dịch axit. II. Tường trình: - Học sinh viết tường trình theo mẫu sẵn có. IV. Củng cố: - GV nhắc lại các TCHH của nước. V . Dặn dò: - Nhận xét giờ thực hành. Học sinh vệ sinh phòng học, dụng cụ. E . Rút kinh nghiệm :
- Xem thêm -