Tài liệu Giáo án hình học 7 soạn 2 cot chuan

  • Số trang: 138 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 181 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 Ngày soạn: 15/08/2013 Tiết: 1 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:HS hiểu được thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất của hai góc đối đỉnh. 2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng về hình vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết được các cặp góc đối đỉnh. Bước đầu làm quen với suy luận. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, thước đo góc. - HS: Thước thẳng, thước đo góc. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp (4’) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò GV: Đặt vấn đề: Khi ta xét về vị trí hai góc chúng có thể có chung đỉnh kề nhau, bù nhau, kề bù. Hôm nay ta xét vị trí mới về hai góc: * HĐ1: GV: Yêu cầu HS quan sát thao tác vẽ hình của GV hS Gv:Có nhận xét gì về cạnh OX và OX’, OY và OY’ Hs: * HĐ2: GV: Ô 1 và Ô 3 có chung đỉnh, một cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia, được gọi là hai góc đối đỉnh. Thế nào là hai góc đối đỉnh? Hs GV: cho HS đọc trong SGK Hs: GV: Nêu một cách định nghĩa sai khác “thay từ mỗi bằng từ một” để khắc sâu cho HS. Hs: * HĐ3: Cho HS làm bài tập 1,2 được chép sẵn vào bảng phụ. GV: Lê Xuân Tam Nội dung 1/ Thế nào là hai góc đối đỉnh: * Định nghĩa: (SGK - 81) VD: Ô 1 và Ô 3 Ô 2và Ô 4 là cặp góc đối đỉnh. 2. Tính chất của hai góc đối đỉnh Ta có: Ô 1 và Ô 2 kề bù nên 0 Ô 1+ Ô 2=180 (1) 0 Ô 2+ Ô 3=180 (2) (vì kề bù) Từ (1) và (2) => Ô 1= Ô 3 Ô 3 và Ô 4 kề bù nên Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 * GV vẽ góc A Ô B và nêu vấn đề: vẽ Ô 3+ Ô 4=1800 (3) góc đỉnh của A Ô B 0 Ô 2+ Ô 4=180 (kề bù) (4) Hs: * GV: Hai góc đỉnh này có tính chất gì? Từ (3) và (4) => Ô 4= Ô 2 Hs: T/c: (SGK) GV: Cho HS kiểm tra quan sát của mình bằng thước đo. Hs: GV: - Cho HS làm bài tập ?3 - Nhận xét về số đo của hai góc đối đỉnh Hs: * HĐ4: -GV: hướng dẫn để HS suy luận Hs: -Có nhận xét gì về góc Ô 1 và Ô 2? Ô 3 và Ô 2? Hs: -Qua bài tập rút ra kết luận * HĐ5: -Luyện tập: -Bài tập 3, bài tập 4 4. 5. - Củng cố: Thế nào là hai góc đối đỉnh? Hai góc đối đỉnh có tính chất nào? Dặn dò: Thuộc tính chất của hai góc đối đỉnh. Làm bài tập: 5,6,7,8,9 / 82;83 IV. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngày soạn: 15/08/2013 Tiết: 2 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 1. Kiến thức:HS hiểu được thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất của hai góc đối đỉnh. 2. Kỹ năng:Luyện cho học sinh thành thạo cách nhận biết hai góc đối đỉnh, cách vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước. Biết vận dụng tính chất của hai góc đối đỉnh để giải bài tập, tập suy luận. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước đo góc, bảng phụ. - HS: Thước thẳng, Êke, thước đo độ. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Biểu Đề bài Đáp án điểm Hs1: Em hãy nêu định nghĩa hai Hai góc đối đỉnh là hai góc có 10 góc đối đỉnh? Cho ví dụ? cạnh góc này là tia đối của cạnh Hs2:Em hãy nêu định nghĩa hai góc kia. góc đối đỉnh? Cho ví dụ? 3. Luyện tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * HĐ1: 1. Bài tập 5 -Cho HS lên bảng làm bài tập 5. Hs: - GV: kiểm tra việc làm bài tập của HS ở vỡ bài tập. Hs Vì ABC kề bù với ABC’ Gv:Vẽ góc kề bù với góc ABC ta vẽ như Nên: ABC + ABC’=1800 thế nào? =>ABC’=180O- ABC Hs: O O O -GV: hướng dẫn HS suy luận để tính số ABC’=180 - 56 =124 đo của A B̂ C. ABC và A’BC’đối đỉnh nên: Hs: -GV: hướng dẫn HS tính số đo ABC = A’BC’= 56O của góc C B̂ A’ dựa vào tính chất của hai Bài 6: góc đối đỉnh. Hs: * HĐ2: Cho HS giải bài tập 6 GV: cho HS vẽ XOY=470, vẽ hai tia đối Ta có: Ô 1 = 47O mà Ô 1 = 3 (đđ) OX’, OY’ của hai tia OX và OY Nên Ô 3 = 47O Hs: Ô 1 + Ô 2 = 1800 (kề bù) nên O Gv:Nếu Ô 1 = 47 => Ô 3 = ? Ô 2 = 180O - Ô 1 = 180O - 47O= 133O -Góc Ô 2 và Ô 4 quan hệ như thế nào? Ô 2 = Ô 4 vì đối đỉnh. Nên Tính chất gì? GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ Hs: * HĐ3: - GV: cho HS làm bài tập 7. Hs: Gv:Cho 1 HS lên vẽ hình và viết trên bảng các cặp góc đối đỉnh Hs:. - GV: nhận xét cùng cả lớp - GV: nếu ta tăng số đường thẳng lên 4,5,6… N, thì số cặp góc đối đỉnh là bao nhiêu? Hãy xác lập công thức tính số cặp góc đối đỉnh? Hs: * HĐ4: -GV: cho HS làm bài tập 8 ở nhà. Hs: Gv:Một HS lên bảng làm. Cả lớp trao đổi về nhà để kiểm tra và nhận xét bài làm của bạn. 4. 5. - - Giáo án Hình học 7 Ô 4 = 133O XX’ và ZZ’ có hai cặp đối xứng là XOZ và X’OZ’; X’OZ và XOZ’’ XX’ và YY’có hai cặp đối đỉnh XOY và X’OY’; X’OY và XOY’ YY’ và ZZ’ có hai cặp góc đối đỉnh YOZ và Y’OZ’ và YOZ với nhiều đường thẳng cắt nhau tại một điểm thì số cặp góc đối đỉnh được tính theo công thức: N (n-1)n <1 ;nC Củng cố: Hướng dẫn học sinh làm bài 9 / 83. Dặn dò: Ôn lại lý thuyết về góc vuông. Làm các bài tập: 9,10. Chuẩn bị giấy để gấp hình. IV. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngày soạn : 25/8/2013 TIẾT 3 : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:HS biết được thế nào là hai đường thẳng vuông góc và công nhận tính chất có duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước, HS hiểu thế nào là đường trung trực của đoạn thẳng. GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 2. Kỹ năng:HS biết dựng đường thẳng đi qua một điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước, biết dựng đường trung trực của một đoạn thẳng. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, Êke, bảng phụ. - HS: Thước thẳng, Êke, một tờ giấy gấp hình. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Biểu Đề bài Đáp án điểm Vẽ góc vuông xBy. Vẽ góc y 10 x’By’ đối đỉnh với góc xBy. Hãy 1 2 x viết tên hai góc vuông không đối x’ B 4 3 đỉnh với góc xBy ? Hai góc vuông không đối đỉnh với góc xBy là góc xBy’ và x’By 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò * HĐ1: Gv: Yêu cầu Hs làm ?1 Hs: … Gv: Hướng dẫn Hs thực hiện đúng thao tác. Gv: Các góc tạo bởi các nếp gấp là góc gì? Hs: … Gv: Yêu cầu Hs làm ?2 Gv: Tìm mối quan hệ của Ô2 , Ô3 , Ô4 so với Ô1 ? Gv: Vậy, như thế nào là hai đường thẳng vuông góc? * HĐ2: Gv: Yêu cầu Hs làm ?3 Hs: … Gv: Hướng dẫn Hs vẽ 2 trường hợp. Gv: Yêu cầu Hs làm ?4 * HĐ3: Gv: Yêu cầu HS quan sát hình 7. GV: Lê Xuân Tam Nội dung 1. Thế nào là hai đường thẳng vuông góc y x 1 2 x’ 4O 3 y’ Ta có: Ô1 = 90 0 (gt) Ô2 + Ô1 = 180 0 (kề bù)  Ô2 = 180 0 - 90 0 = 90 0 Ô3 = Ô1 (đđ) Ô3 = 90 0 Ô4 = Ô2 (đđ) Ô4 = 90 0 Định nghĩa: Sgk/84. Ký hiệu: xx’ yy’ 2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc: * Điểm O nằm trên đường thẳng a. * Điểm O nằm ngoài đường thẳng a. * Tính chất thừa nhận: Sgk/85 3. Đường trung trực của đoạn thẳng: Định nghĩa: Sgk/85. Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ Gv: Đườngtrung trực của đoạn thẳng là gì? Hs: … - Giáo án Hình học 7 d A B M Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. 4. Củng cố: 1) Hai đường thẳng vuông góc. 2) Tính chất. 3) Đường trung trực của đoạn thẳng. - Yêu cầu học sinh làmbài tập 11,14/86. 5. Dặn dò: - Thuộc các định nghĩa về hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đường thẳng - Làm các bài tập: 12,13/86 Sgk. IV. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngày soạn : 25/8/2013 TIẾT 4 : HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:Củng cố các kiến thức về hai đường thẳng vuông góc, đường trung trực của đoạn thẳng; kỹ năng về đường thẳng vuông góc với đường thẳng cho trước. 2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng suy luận. GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, thước đo độ, bảng phụ, sách bài tập. - HS: Thước thẳng, thước đo độ, sách bài tập. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Hs1:Phát biểu định nghĩa hai Hai đường thẳng vuông góc là hai đường đường thẳng vuông góc. Vẽ thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có đường thẳng vuông góc với một góc vuông. đường thẳng a và đi qua điểm A b cho trước (a chứa điểm A) a A Đường trung trực của đoạn thẳng là đường Hs2: Phát biểu định nghĩa đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và trung trực của đoạn thẳng. Vẽ vuông góc với đoạn thẳng. đường trung trực của đoạn thẳng d có độ dài = 4cm A B M 3. Luyện tập: Hoạt động của thầy và trò * HĐ1: Hs:Lên bảng rèn kĩ năng vẽ hình Gv: Vẽ sẳn đường thẳng a và điểm A Gv: Cho HS làm bài tập GV: xem thao tác của HS vẽ để uốn nắn. GV: lưu ý cho HS khi vẽ hai đoạn thẳng vuông góc với nhau phải ký hiệu góc vuông * HĐ2: Cho HS làm bài tập 19 Hs: HS nên trình tự vẽ hình có thể cho HS thấy Vẽ theo nhiều cách: C1, C2 GV: cho HS theo một số trình tự vừa nêu Hs: GV: Lê Xuân Tam Nội dung Bài 16 (trang 87) Bài 18 (trang 87) Bài 19 (87) C1: Vẽ d1Od2= 600 Vẽ AB  d1 Vẽ BC  d2 C2: Vẽ AB Vẽ d1  AB Vẽ Od2 sao cho d1Od2= 600 Vẽ BC  d2 Bài 20 (87) Ba điểm A,B,C không thẳng hàng: Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ * HĐ3: Cho HS làm bài tập 20 Cho hai HS lên bảng vẽ hai trường hợp Cả lớp cùng vẽ vào giấy nháp GV: kiểm tra và uốn nắn HĐ5: -Bài tập làm thêm -GV: ghi bài tập mới lên bảng -Cho HS vẽ hình Gv:Hãy thảo thảo luận nhóm -Dựa vào đề bài và hình vẽ => OB l AA’ OA=OA’ và OB? AA’ Gv:Vậy có kết luận gì? -Cho HS tự suy luận và trình bày lời giải 4. 5. - - Giáo án Hình học 7 Ba điểm A, B, C thẳng hàng Bài tập mới: Cho AOB = 900. vẽ tia đối của tia OA và lấy điểm A’ sao cho OA= OA’. Đường thẳng OB có phải là đường trung trực của đoạn thẳng AA’ không? Vì sao? Vì A Ô B =900 nên OB  AOhay OB  AA’ (vì O C AA’) Mà OA=OA’ do đó OB là đường trung trực của đoạn thẳng AA’ (đn) Củng cố: Hướng dẫn học sinh làm các bài tập : 9, 10 , 11 trong sách bài tập. Dặn dò: Xem các bài tập đã sửa. Ôn lại kiến thức đã học. Đọc trước bài 3. IV. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngày soạn : 31/8/2013 Ngày dạy : 03/9/2013 TIẾT 5 : CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:Học sinh hiểu được các tính chất: cho hai đường thẳng và một các tuyến. Nếu một cặp góc so le trong bằng nhau thì… 2. Kỹ năng:Học sinh có kỹ năng nhận biết hai đường thẳng cắt một đường thẳng các góc ở vị trí so le trong, cặp góc đồng vị, trong cùng phía. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 II. Chuẩn bị: - GV: Thước đo góc, bảng phụ. - HS: Thước đo góc. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Hãy nêu tinh chất của hai góc đối Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. x y’ đỉnh? xOy=x’Oy’ O Cho ví dụ? xOy’=x’Oy x’ y Biểu điểm 5 5 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * HĐ1: 1.Góc so le trong. Góc đồng vị -GV: vẽ đường thẳng cắt hai đường thẳng a và b tại hai điểm A và B Hs: -GV giới thiệu về cặp góc so le trong  3 và B̂ 1 Hs: Các góc so le trong -GV: giới thiệu về cặp góc đồng vị  1  3 và B̂ 1 ;  4 và B̂ 2 và B̂ 1 Các góc đồng vị Hs:  1 và B̂ 1;  2 và B̂ 2 Gv:Cho HS làm bài tập ? 1  3 và B̂ 3 ;  4 và B̂ 4 Hs: -Một HS lên bảng làm Gv:Cho HS cùng làm và kiểm tra Hs: 2.Tính chất: * HĐ2: -GV: cho HS làm bài tập? 2 Hs: -GV: vẽ hình 13 -Cho HS làm câu a Hs: Gv:Dựa vào mối quan hệ đã biết để tính  1 và B̂ 3 -Cho HS làm câu b Hs: Gv:Cho HS trả lời câu hỏi: nêu quan hệ giữa các cặp góc  2 và  4; B̂ 2 và B̂ 4 GV: Lê Xuân Tam a) Tính  1 và B̂ 3 vì  4 và A1 kề bù nên 0  4 +  1 = 180 0 0  1 = 180 -  4 = 135 0 B̂ 2 + B3 = 180 (2 góc kề bù) => B̂ 3 = 1800-B2= 1350 b)  4 =  2 (vì đđ) nên  2 = 450 Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Hs: Gv:Cho HS làm câu C cặp góc đồng vị nào ta đã biết kết quả Hs: Gv:Vậy 3 cặp góc còn lại là cặp góc nào? Hs: Gv:Dựa vào kết quả bài tập hãy nêu nhận xét; nếu 1 đường thẳng cắt 2 đường thẳng mà có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:? Hs: 4. 5. - Giáo án Hình học 7 B̂ 2 = B̂ 4 (vì đđ) Nên B̂ 4 =450 c)  1 = B̂ 1 =1350 0  3 = B̂ 3 =135 0  4 = B̂ 4 =45 Tính chất (SGK) Củng cố: Học sinh làm bài tập 21/89. Học sinh nhắc lại tính chất. Dặn dò: Làm bài tập 17, 18, 19 (trang 76 SBT). Làm bài tập 22 (trang 89). IV. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngày soạn : 8/9/2013 TIẾT 6: Ngày dạy : 10/9/2013 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:Ôn lại thế nào là 2 đường thẳng song song. Công nhận dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song. 2. Kỹ năng:Có kỹ năng về vẽ 1 đường thẳng đi qua 1 đường thẳng nằm ngoài đường thẳng và song song với đường thẳng đã cho. Sử dụng thành thạo êke, thước để vẽ hai đường thẳng song song. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, Êke, thước đo độ, bảng phụ. - HS: Thước thẳng, Êke, thước đo độ. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Hs1: Vẽ 2 đường thẳng a, b. Vẽ đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b lần lượt tại A,B. Nêu tên các cặp góc so le trong? 5 Biểu điểm 5 Hs2: Nêu tên các cặp góc đồng vị? Phát biểu tính chất? A4 1 a 3 2 b 4 1 3 2B c Các cặp góc so le trong: A3 và B1; A2 và B4 Các cặp góc đồng vị: A1 và B1; A2 và B2 A3 và B3; A4 và B4 T/c: Sách giáo khoa. 5 5 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò * HĐ1: GV: Thế nào là 2 đường thẳng song song? Hs: * HĐ2: Hs: Làm ? 1 GV: Ta thừa nhận điều này và có tính chất sau. Nội dung 1. Nhắc lại kiến thức lớp 6 * HĐ3: 3. Vẽ 2 đường thẳng song song GV: Lê Xuân Tam 2.Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song Tính chất (Sgk / 90) Ký hiệu a// b. Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 GV: Thực hiện các thao tác vẽ như Sgk. Hs:Làm vào vở Có thể sử dụng2 loại êke để vẽ - Êke có góc 450 - Êke có góc 300 và 600 * HĐ4: Gv:Hai đường thẳng a và b có mối quan hệ gì? Hs: Gv:Muốn biết 2 đường thẳng a và b có // với nhau không thì ta làm thế nào? Hs: Gv: Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng // Hs: 4. Củng cố: - Bài tập 24 (91) a) a//b b) a và b // với nhau 5. Dặn dò: - Làm các bài tập 25, 26, 27, 29 (trang 91; 92 sách giáo khoa) - Học thuộc dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng // - Hướng dẫn bài tập 26 - Vẽ xAB = 1800 - Vẽ yAB so le trong với xAB và yBA=1200 IV. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngày soạn:8/9/2013 Ngày dạy : 10/9/2013 TIẾT 7 : LUYỆN TẬP §3, §4 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:Học sinh thuộc và nắm chắc dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. 2. Kỹ năng:Học sinh biết vẽ thành thạo đường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước và song song với đường thẳng đó. Biết sử dụng êke và thước thẳng để vẽ hai đường thẳng song song. GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, êke. - HS: Thước thẳng, êke, xem trước bài ở nhà. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Biểu Đề bài Đáp án điểm Hãy nêu tính chất của hai đường Tính chất: Sgk/90 10 thẳng song? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò * HĐ1: Luyện tập (42’) GV: gọi HS lên bảng làm bài tập 26(91SGK) Hs; GV: gọi một HS đứng tại chỗ đọc đề bài 26. HS trên bảng vẽ hình theo cách diễn đạt của bài Hs: Muốn vẽ một góc 1200 có những cách nào? * HĐ 2: GV: cho HS đọc đề bài 27 Hs: Gv:Bài toán cho biết gì? Cần tìm điều gì? Hs: Gv:Muốn vẽ AD//BC ta làm như thế nào? Hs: Gv: Có thể vẽ được mấy đoạn AD//BC và AD//BC Bài tập 28(91) GV: cho HS đọc bài tập 28 Hs:Làm bài tập theo nhóm. Hs: GV: dựa vào kiến thức nào để vẽ hình? Hs: GV: Lê Xuân Tam Nội dung BT26/91 x A 120o y 120o B Ax//By vì 2 góc ở vị trí so le trong bằng nhau (dùng dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng //) BT27/91 A B D C BT28/91 Vẽ đường thẳng xx’, vẽ đường thẳng c qua A tạo với Ax một góc 600 Trên c lấy B bất kỳ (B  A) Dùng êke vẽ y’BA = 600 ở vị trí so le trong với xAB Vẽ tia đối của tia By là By’ ta được yy’// xx’ BT29/92 Vẽ xOy và O’ Vẽ O’x’// Ox; O’y’//Oy Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 * HĐ 3:Bài tập 29 (92) Vẽ trường hợp có ở ngoài xOy GV: cho học sinh đọc đề bài Đo 2 góc xOy và x’Oy’ Hs: Gv:Bài toán cho biết gì? Cần tìm gì? Hs: Một HS lên bảng vẽ xOy và điểm O Cho một HS vẽ Ox’//Ox; O’y’//Oy Gv: Theo em điểm O có thể ở vị trí nào? Hãy vẽ trường hợp này Hs: Dùng thước đo góc hãy kiểm tra số đo của góc x Ô y và x’ Ô y’ cả hai trường hợp vẽ hình. 4. Củng cố: - Hs: Nêu tích chất các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng? - Hs: Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song? 5. Dặn dò: - Làm bài tập 30/92. - Xem trước bài 5 : Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. IV. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngày soạn:8/9/2013 TIẾT 8 : Ngày dạy : 12/9/2013 TIÊN ĐỀ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh hiểu được nội dung tiên đề Ơclít là công nhận tính duy nhất của đường thẳng b đi qua M (M a sao cho b//a), hiểu được tính chất của 2 đường thẳng song song suy ra được là dựa vào tiên đề Ơ-clít. 2. Kỹ năng:Có kỷ năng tính số đo của các góc dựa vào tính chất 2 đường thẳng song song. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Sách giáo khoa, thước thẳng, Êke, thước đo độ. GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 - HS: Sách giáo khoa, thước thẳng, Êke, thước đo độ. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Biểu điểm Đáp án Cho hình vẽ: A A b a a Chỉ vẽ được một đường thẳng đi Qua điểm A, hãy vẽ đường thẳng song song với đường thẳng a? Vẽ qua điểm A và song song với được mấy đường thẳng như vậy? đường thẳng a. 5 5 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò * HĐ1: Tìm hiểu tiên đề Ơ-clít Gv: đưa bảng phụ: Yêu cầu học sinh cả lớp làm nháp bài tập “cho điểm M a vẽ đường thẳng b đi qua M và b//a Cho một học sinh lên bảng làm Một học sinh nhận biết bài làm của bạn Để vẽ đường thẳng b đi qua M và // với a ta có mấy cách vẽ? Vẽ được bao nhiêu đường thẳng như vậy? Gv: nêu khái niệm về tiên đề toán học và nội dung của tiên đề Ơclít. Cho học sinh đọc ở SGK và vẽ hình vào vở. GV: hai đuờng thẳng song song có những tính chất nào? * HĐ2: Tính chất của 2 đường thẳng // Gv: cho học sinh làm?2 ở SGK. Yêu cầu mỗi học sinh trả lời một phần. Qua bài toán ta rút ra kết luận gì Cho học sinh nêu nhận xét về 2 góc trong cùng phía Gv: nêu tính chất của 2 đường thẳng // và cho học sinh phân biệt điều cho trước và điều suy ra . Gv: đưa bài tập 30 (79) ở SBT lên màn hình (bảng phụ) Gv: cho học sinh đo 2 góc sole trong  4 và B̂ 1 rồi so sánh Lí luận  4 và B̂ 1? GV: Lê Xuân Tam Nội dung 1. Tiên đề Ơ-clit d M c b a Tiên đề Ơ-clit Sgk/ 92 2. Tính chất của hai đường thẳng song song Tính chất : SGK Trang 93 Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - Giáo án Hình học 7 Nếu  4  B̂ 1 thì từ A ta vẽ được tia Ap sao cho pAB= B̂ 1 => Ap//b vì sao? Qua A có a//b; Ap//b vậy=> ? Gv: như vậy từ 2 góc sole trong bằng nhau, 2 góc đối đỉnh bằng nhau, hai góc trong cùng phía như thế nào? 4. Củng cố: - Bài tập 31,32,33/94 5. Dặn dò: - Bài tập về nhà: 34,35,36/94 IV. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngày soạn:15/9/2013 21/9/2013 TIẾT 9 Ngày dạy : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết vận dụng được tiên đề Ơclit và tính chất của hai đường thẳng // để giải bài tập. 2. Kỹ năng:Bước đầu biết suy luận bài toán và biết cách trình bày bài toán. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, êke, thước đo độ. - HS: Thước thẳng, êke, thước đo độ. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Biểu Đề bài Đáp án điểm GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ Phái biểu tiên đề Ơ-clit? Làm bài tập33/94 - Giáo án Hình học 7 Tiên đề Ơ-clit (sgk/92) BT33/94 Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì: a) Hai góc so le trong bằng nhau. b) Hai góc đồng vị bằng nhau. c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. 5 5 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò * HĐ 1: Phát biểu tiên đề Ơ-Clit? Phát biểu tính chất của hai đường thẳng //? - Điền vào chỗ trống trong các phát biểu như sau: a. Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a có không quá 1 đường thẳng// với … b. Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a có 2 đt // a thì … c. Cho điểm A ở ngoài đường thẳnga, đường thẳng đi qua A và // a là … Giới thiệu 2 câu trên là các cách phát biểu khác của tiên đề Ơ-Clit. * HĐ 2: Yêu cầu 2 HS lên bảng, đồng thời 1HS làm BT 36 và 1HSlàm BT 37. Hs: Gv: Dựa vào kiến thức đã học nào để làm BT 36? Hs: Lưu ý: câu d có hai cách giải thích. * HĐ 3: HS vẽ hình 23, 24 và trình bày cách làm. - Chú ý phải giải thích vì sao chúng bằng nhau. - Nếu HS làm không được nên gợi mở (VD:∆ABC có những góc? ∆CDE có những góc nào?) * HĐ 4: GV dùng bảng phụ ghi BT 38 yêu cầu lớp chia hai đội thi điền vào cho nhanh. Mỗi đội cử 5 đại diện đúng 1 bút hoặc 1 phấn. Đội nào nhanh và đúng thì thắng. GV: Lê Xuân Tam Nội dung BT36/94 a.  1 = B̂ 3 (vì là cặp góc SLT) b.  2 = B̂ 2 (vì là cặp góc đồng vị) c. B̂ 3 +  4 = 1800(vì là cặp góc trong cùng) d. B̂ 4 =  2 (vì cùng bằng B̂ 2 hoặc cùng =  4) BT37/95 Biết a // b, các cặp góc bằng nhau của hai ∆ABC và ∆CDE là: Ĉ 1 = Ĉ 2 (đối đỉnh) BAC = CDE (SLT của a // b) ABC= CED(SLT của a // b) BT38/95 KL: Nếu A // B thì Hai góc SLT bằng nhau. Hai góc đồng vị bằng nhau. Trong cùng phía bù nhau Bị cắt bởi c. Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ Hs: - Giáo án Hình học 7 Ngược lại chỉ cần 1 trong 3 điều trên. 4. Củng cố: - Hs: Nêu tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song? - Hs: Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song? 5. Dặn dò: - Bài tập về nhà39/95. - Xem trước bài 6 : Từ vuông góc đến song song. IV. Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngày soạn : 22/9/2013 TIẾT : 10 + 11 : Ngày dạỵ : 26/9/2013 TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:Học sinh biết mối quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với đường thẳng thứ 3.Biết phát biểu rút gọn một mệnh đề toán học. 2. Kỹ năng:Tập suy luận bài toán và biết cách trình bày bài toán. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Sách giáo khoa, thước thẳng, Êke, thước đo độ. - HS: Sách giáo khoa, thước thẳng, Êke, thước đo độ. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Cho hình vẽ: 5 GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - c Giáo án Hình học 7 c a b a Hãy vẽ đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c? Có nhận xét gì về đường thẳng a Đường thẳng a song song với và đường thẳng b? đường thẳng b 5 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung * HĐ 1: HS1: - Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song. - Cho điểm M không thuộc d, vẽ c qua M sao cho c  d. HS2: - Phát biểu tiên đề ƠClít và tính chất của hai đường thẳng //. - Trên hình bạn vừa vẽ dùng êke vẽ d’ qua M và d’  c. Sau khi nhận xét GV nêu vấn đề. - Qua hình các bạn vẽ em có nhậnb xét gì về quan hệ giữa đt d và d’? Vì sao? (d // d’) => Đó là quan hệ giữa tính vuông góc và tính // của 3 đường thẳng. * HĐ 2: GV vẽ hình 27 SGK trên bảng yêu cầu HS quan sát. - Dự đoán a và b có // ? - Hãy suy luận a // b. bằng kiến thức đã học và đã cho ở hình vẽ. * HĐ 3: Phát biểu nhận xét về quan hệ hai đt, phân biệt cùng vuông góc đt thứ 3. Hs: Đọc tính chất 1 GV đưa bài toán như sau: Cho a // b và c  a. Hỏi b và c quan hệ thế nào? Vì sao? - Nếu c không cắt b thì xảy ra? - Liệu c cắt b? Vì sao? - Nếu c vắt b thì góc tạo thành bằng? Vì sao? - Qua bài toán trên em rút ra nhận xét gì? - Hãy tóm tắt nội dung tính chất 2 bằng hình vẽ và kí hiệu. (HS trình bày) - Phát biểu lại nội dung t/c 2. Áp dụng t/c 2 vào BT 40 (dùng bảng phụ và cho thêm 1 câu c). GV: Lê Xuân Tam 1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính // ?1 Vì a  c =>  3 = 900 Vì b  c => B̂ 1 = 900 Mà  3, B̂ 1 là SLT => a // b (dấu hiệu) c b a * Tính chất 1: (SGK - 96) a  b  a//b bc 2. Ba đường thẳng song song Năm học : 2013-2014 Trường THCS Thành Mỹ - * HĐ 4: GV dùng bảng phụ đưa bài tập sau: Cho a //b; b // c. a. Dự đoán b. Vẽ d  c - d  a? Vì sao? - d  b? Vì sao? - a // b? Vì sao? GV chốt: Dựa vào tính  và //, biết a // c; b // c; d  c => a // b. Qua bài toán rút ra nhận xét gì? GV: Đó là t/c của 3 đt // 4. Củng cố: - Bài tập 40;41/97 5. Dặn dò: - Bài tập về nhà: 42,43,44,45/98 IV. Rút kinh nghiệm: Giáo án Hình học 7 d b a c T/c: SGK - 97 a //c  a//b b // c * Chú ý: K/h: a //b //c * BT 41 (SGK - 97) Nếu a// b  b // c Và a // c ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Ngày soạn 17/9/2010 Ngày dạy 28/9/2010 Luyện tập: LUYỆN TẬP BÀI 6 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:Nắm vững quan hệ giữa 2 đường thẳng cùng  hoặc cùng // với đường thẳng thứ 3. 2. Kỹ năng:Rèn kỹ năng phát biểu đúng một mệnh đề toán học.Bước đầu biết suy luận. 3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập. II. Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng, êke, thước đo độ. - HS: Thước thẳng, êke, thước đo độ. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp (1’). 2. Kiểm tra bài cũ (6’) Biểu Đề bài Đáp án điểm GV: Lê Xuân Tam Năm học : 2013-2014
- Xem thêm -