Tài liệu Giáo án hình học 6 vnen

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 4862 |
  • Lượt tải: 17
dangvantuan

Đã đăng 59184 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 Ngày soạn: 22/8/2014 CHƯƠNG I: ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG, TIA. Tiết 1: ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM I. Mục tiêu: - Nhận biết được: Điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm. - Biết cách vẽ: Điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tài liệu, bảng phụ, thước thẳng. - Học sinh: Sách, vở, đồ dùng học tập. III. Các hoạt động trên lớp: 1. Ổn định tổ chức: Lớp 6A 6B TS học sinh Vắng mặt 43 …/8/2015 42 Ngày giảng Điều chỉnh …/8/2015 2. Nội dung Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Thời gian (phút) A- Hoạt động khởi động: -Hoạt động nhóm: Đặt dấu chấm - Cho học sinh hoạt động nhóm quan 5 nhỏ trên trang giấy. sát, nhận xét – Mô tả được hình ảnh - Hạt cát trên trang giấy. của điểm. B - Hoạt động hình thành kiến thức: 1. 37 a, Quan sát, nhận xét - Quan sát, theo dõi giúp đỡ HS. - Học sinh hoạt động nhóm lớn. - Kiểm tra hoạt động các nhóm - Các nhóm thảo luận, quan sát - Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo và hình vẽ trong sách. động viên các nhóm làm tốt - Nêu những hình ảnh của điểm. - Các đại diện nhóm trình bày. - Tình huống xảy ra: Có thể có nhóm hoạt động chậm, chưa phát hiện ra kiến thức. b, Đọc kĩ nội dung trong sách giáo khoa - Các nhóm trưởng cho các thành viên đọc cá nhân. Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 1 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 -Dùng chữ cái in hoa: A, B, C, ?Người ta dùng chữ cái nào để đặt tên D,… cho điểm? - Gv chốt kiến thức về cách đặt tên cho điểm, có thể giới thiệu thêm những cách đặt tên khác. Chẳng hạn: điểm A’, A’’… hoặc điểm B1, B2,… - Gv giới thiệu cho học sinh hiểu thế nào là hình, lưu ý 1 điểm cũng là 1 một hình - GV giới thiệu 2 điểm trùng nhau, hai điểm phân biệt c. Thực hiện các hoạt động - GV quan sát - HS vẽ 4 điểm bất kì vào vở, đặt tên chúng theo các chữ cái A,B,C,D - Trên hình các em vừa vẽ có những - HS nói: điểm nào? Hãy đọc tên những điểm đó? - Viết tên các điểm đó vào vở. 2. a) Đọc và làm theo -HS thảo luận nhóm để nêu lên cách vẽ đường thẳng. -Bút và thước thẳng. -Để vẽ đường thẳng em cần những dụng cụ nào? -HS nêu theo ý hiểu. ?Nêu những hình ảnh của đường thẳng trong thực tế? -Bằng các chữ cái in thường: a, -Người ta đặt tên cho đường thẳng b, c, d,… bằng cách nào? -GV lưu ý HS đường thẳng không bị giới hạn về 2 phía, và giới thiệu thêm những cách đặt tên khác của đường thẳng: x y Đường thẳng xy hoặc yx Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 2 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 x x’ Đường thẳng xx’ d1 -Đọc kĩ nội dung mục 2b) -HS trả lời -HS trả lời. Đường thẳng d1 -Nêu các cách diễn đạt điểm A thuộc đường thẳng d? -Nêu các cách diễn đạt điểm B không thuộc đường thẳng d? -Quan sát, theo dõi, giúp đỡ HS. -Thảo luận cặp đôi làm bài tập 2c) vào vở. + Điểm M thuộc đường thẳng a, điểm N không thuộc đường thẳng a. + N�a, M�a. -Nhận nhiệm vụ về nhà. - Củng cố lại nội dung bài học. 3 -Giao nhiệm vụ về nhà cho HS: Đọc mục 3 và mục D, E, làm các bài tập 1,2,3 SGK/158. IV- Rút kinh nghiệm: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Ngày 24 tháng 8 năm 2015 Tổ chuyên môn Duyệt Nguyễn Thị Khanh Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 3 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 Ngày soạn: 4/9/2015 CHƯƠNG I: ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, ĐOẠN THẲNG, TIA. Tiết 2: ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM (tiếp) I. Mục tiêu: - Nhận biết được: Điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm. - Biết cách vẽ: Điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Tài liệu, bảng phụ, thước thẳng. - Học sinh: Sách, vở, đồ dùng học tập. III. Các hoạt động trên lớp: 1. Ổn định tổ chức: Lớp 6A TS học sinh Vắng mặt 43 Ngày giảng …/9/2015 6B 42 …/9/2015 Điều chỉnh 2. Nội dung: Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Thời gian C- Hoạt động luyện tập - Đọc kĩ nội dung mục 3a,b25 SGK/157. -Vẽ được duy nhất 1 đường ?Với 2 điểm phân biệt cho trước thẳng. ta có thể vẽ được mấy đường thẳng? GV nhấn mạnh: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt cho trước và ta cũng dùng tên của 2 điểm đó để gọi tên đường thẳng. -Thảo luận cặp đôi làm bài tập 3c) -Giáo viên theo dõi các nhóm đôi sau đó báo cáo kết quả. báo cáo. Bài 1: - Cho học sinh xem hình 9 và trả - Điểm A thuộc các đường thẳng lời theo câu hỏi. k, i. - Điểm D không thuộc đường thẳng k, i. - Đường thẳng m, đường thẳng i đi qua điểm C. Bài 2: a. Vẽ hình ghi vào vở: - Học sinh thực hiện b. Trả lời câu hỏi? Lấy ví dụ minh họa trên bảng. Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 4 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 -Có vô số các điểm khác điểm N mà thuộc đường thẳng m. -Có vô số các điểm khác điểm M mà không thuộc đường thẳng m. - Qua bài hôm nay các em biết Bài 3: học được những kiến thức nào? - Thế nào là điểm, biểu diễn điểm bằng các chữ cái in hoa. - Thế nào là đường thẳng, cách đặt tên cho đường thẳng. Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng và kí hiệu. D - Hoạt động vận dụng 1. Thực hành 5 - Đường thẳng. -GV cho học sinh hoạt động cặp - Điểm đôi - Tập hợp các điểm tạo thành hình E – Hoạt động tìm tòi, mở rộng. 1. Luyện tập -Học sinh thực hiện. 2. Đọc thêm -Học sinh thực hiện -Nhận nhiệm vụ về nhà 12 -Gv yêu cầu học sinh làm vào vở. -Gọi 1 vài học sinh lên thực hiện trên bảng. - Cho học sinh đọc bài - Củng cố lại nội dung bài học. 3 - Giao nhiệm vụ về nhà: Học lí thuyết, tập vẽ lại các hình trong bài học, đọc trước bài: “Ba điểm thẳng hàng. Đoạn thẳng”. IV- Rút kinh nghiệm: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày…..tháng 9 năm 2015 Tổ chuyên môn Duyệt Nguyễn Thị Khanh Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 5 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Kế hoạch bài học Hình 6 Hương Năm học 2015-2016 6 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 Ngày soạn: 9/9/2015 Tiết 3: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG. ĐOẠN THẲNG I. Mục tiêu: - Nhận biết được: Ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng; quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng; hai đường thẳng trùng nhau, hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song; đoạn thẳng. - Biết cách vẽ: Ba điểm thẳng hàng; đoạn thẳng; hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song; đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt đường thẳng. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Sách hướng dẫn học, phiếu học tập, thước thẳng. 2. Học sinh: Sách hướng dẫn học, vở, đồ dùng học tập. III. Các hoạt động trên lớp: 1. Ổn định tổ chức: Lớp 6A TS học sinh Vắng mặt 43 Ngày giảng 15/9/2015 6B 42 15/9/2015 Điều chỉnh 2. Nội dung: Hoạt động của HS Hoạt động của GV Thời gian (phút) A- Hoạt động khởi động - Cho HS lên bảng bốc thăm trả lời 8 câu hỏi GV đã chuẩn bị trước. Câu 1: Vẽ hình theo diễn đạt sau: a) Vẽ đường thẳng mn. b) Vẽ đường thẳng MN. Câu 2: -Vẽ 3 điểm M, N, P. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? kể tên? -Hoạt động nhóm thực hiện mục 1a)-SGK/160. -Đường thẳng YZ đi qua điểm ?Đường thẳng YZ có đi qua điểm V. V không? - Đường thẳng WX không đi qua ?Đường thẳng WX có đi qua điểm điểm V. V không? B- Hoạt động hình thành kiến thức - Đọc kĩ nội dung mục 1b) 35 SGK/161. Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 7 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương -HS trả lời như SGK. -HS trả lời như SGK. -HS trả lời như SGK. -Thảo luận cặp đôi làm bài tập mục 1c) –SGK/161. + Các bộ ba điểm không thẳng hàng: (U,X,T),(U,V,T) + Hai điểm U và X nằm cùng phía đối với điểm V. +Hai điểm U và V nằm khác phía đối với điểm X. -Thảo luận nhóm mục 2a)SGK/162. -HS trả lời. -Thảo luận cặp đôi mục 2b)SGK/162. -Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung. -Hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng có duy nhất một điểm chung. -Hai đường thẳng trùng nhau là hai đường thẳng có vô số điểm chung. -Chú ý lắng nghe. -2 HS lên bảng vẽ hình. Năm học 2015-2016 ? Thế nào là 3 điểm thẳng hàng? ? Thế nào là 3 điểm không thẳng hàng? ? Nêu mối quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng? ?Thế nào là đoạn thẳng XY? ?Thế nào là hai đường thẳng song song? ?Thế nào là hai đường thẳng cắt nhau? ?Thế nào là hai đường thẳng trùng nhau? -GV giới thiệu hình vẽ đường thẳng cắt đoạn thẳng và đoạn thẳng cắt đoạn thẳng. -Yêu cầu HS lên bảng vẽ hình biểu diễn đường thẳng cắt đoạn thẳng và đoạn thẳng cắt đoạn thẳng. -Thảo luận cặp đôi làm bài tập 2d)-SGK/163. +Hai đường thẳng cắt nhau: UT và UV, UTvà TV, UV và VT, UT và XW, TV và XW. +Hai đường thẳng trùng nhau: Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 8 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 XT và XU, XT và TU, TU và XU, TW và WV, TW và TV, WV và TV. + Hai đường thẳng phân biệt. XW và UV, XW và UT,… +Đường thẳng cắt đoạn thẳng: Đường thẳng UT cắt đoạn thẳng XW,… +Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng: XT và TW, XT và TV,… -Nhận nhiệm vụ về nhà. -Củng cố lại nội dung bài học. 2’ -Giao nhiệm vụ về nhà: Học thuộc lý thuyết, làm các bài tập của mục C, đọc nội dung mục D, E. IV- Rút kinh nghiệm: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày 10 tháng 9 năm 2015 Tổ chuyên môn Duyệt Nguyễn Thị Khanh Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 9 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 Ngày soạn: 16/9/2015 Tiết 4: BA ĐIỂM THẲNG HÀNG. ĐOẠN THẲNG (Tiếp) I. Mục tiêu: - Nhận biết được: Ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng; quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng; hai đường thẳng trùng nhau, hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song; đoạn thẳng. - Biết cách vẽ: Ba điểm thẳng hàng; đoạn thẳng; hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song; đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, đoạn thẳng cắt đường thẳng. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Sách hướng dẫn học, phiếu học tập, thước thẳng. 2. Học sinh: Sách hướng dẫn học, vở, đồ dùng học tập. III. Các hoạt động trên lớp: 1. Ổn định tổ chức: Lớp 6A TS học sinh Vắng mặt 43 Ngày giảng 22/9/2015 6B 42 22/9/2015 Điều chỉnh 2. Nội dung: Hoạt động của HS -Bốc thăm trả lời câu hỏi. Thời gian (phút) Hoạt động của GV Hoạt động khởi động Cho HS bốc thăm trả lời câu hỏi 8 kiểm tra bài cũ: Câu 1: Thế nào là 3 điểm thẳng hàng? Ba điểm không thẳng hàng? Câu 2: Vẽ 3 điểm A, B, C thẳng hàng sao cho điểm B nằm giữa A và C. Nêu mối quan hệ giữa 3 điểm thẳng hàng A, B, C? Câu 3: Thế nào là hai đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song? C- Hoạt động luyện tập -Hoạt động cá nhân làm các bài tập. 25 Bài 1: a) Học sinh thực hiện vẽ vào vở Kế hoạch bài học Hình 6 Hương -Quan sát, theo dõi, giúp đỡ học 10 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 sinh. b) Trả lời câu hỏi theo SGK. c) Vẽ hình vào vở. Các đoạn thẳng là: QM, QN, QP, MN, MP, NP. Các đường thẳng phân biệt là: QM, QN, QP, MP. Bài 2: Bạn Ân, Bình, Cảnh nói chưa đúng. Bài 3: HS trả lời theo ý hiểu. Bài 1: Thực hành D- Hoạt động vận dụng -Yêu cầu HS về nhà thực hiện 10 Bài 2: Quan sát, tìm hiểu: Hs trả lời theo ý hiểu. -Nhận nhiệm vụ về nhà. E-Hoạt động tìm tòi, mở rộng -Củng cố lại nội dung bài học. 2 -Giao nhiệm vụ về nhà: Học thuộc lý thuyết, làm các bài tập còn lại của mục mục D, E. IV- Rút kinh nghiệm: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày … tháng 9 năm 2015 Tổ chuyên môn Duyệt Nguyễn Thị Khanh Ngày soạn: 26/9/2015 Tiết 5: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 11 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 I. Mục tiêu: -Biết được: Độ dài của đoạn thẳng; So sánh độ dài hai đoạn thẳng (dựa vào số đo cảu chúng); điều kiện để có AM+MB=AB; trung điểm của đoạn thẳng. -Biết cách: Đo độ dài một đoạn thẳng; so sánh độ dài hai đoạn thẳng; sử dụng hệ thức AM+MB=AB trong tính toán về độ dài; vẽ trung điểm của đoạn thẳng. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Sách hướng dẫn học, phiếu học tập, thước thẳng. 2. Học sinh: Sách hướng dẫn học, vở, đồ dùng học tập. III. Các hoạt động trên lớp: 1. Ổn định tổ chức: Lớp 6A TS học sinh Vắng mặt 43 Ngày giảng 29/9/2015 6B 42 29/9/2015 Điều chỉnh 2. Nội dung: Hoạt động của HS Hoạt động của GV Thời gian (phút) A-Hoạt động khởi động -Thực hiện theo yêu cầu của GV.(Mỗi -Yêu cầu học sinh vẽ đoạn thẳng AB 5 HS có một kết quả đo khác nhau) vào vở. Dùng thước đo độ dài đoạn -Đọc và thảo luận mục 1a. thẳng vừa vẽ. Nêu cách đo? -Cho HS đọc mục 1a. B- Hoạt động hình thành kiến thức -Đọc kĩ nội dung mục 1b. -Giới thiệu khoảng cách giữa 2 điểm 37 A và B, cách so sánh hai đoạn thẳng. -Thảo luận cặp đôi làm bài tập 1c. -Đo độ dài các đoạn thẳng trong hình 23. -Điền kí hiệu vào chỗ chấm: HG>HK, HKBC=ED mà BE=CD Vì AC=AE, BC=DE nên BC+CA=AE+ED hay AB=AD Mà điểm A nằm giữa 2 điểm B và D nên A là trung điểm của BD. D-Hoạt động vận dụng - Dùng sợi dây để đo độ dài thanh gỗ. 5 Chia đôi đoạn dây có độ dài bằng độ dài thanh gỗ, dùng đoạn dây đã chia đôi để xác định trung điểm của thanh gỗ. -Đường chéo màn hình TV 50 in-sơ dài 50.2,54 = 127 cm E-Hoạt động tìm tòi, mở rộng a)- Đúng. Vì: độ dài bằng nhau thì 11 đoạn thẳng bằng nhau. -Sai. Vì: có thể A hoặc B nằm giữa. Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 15 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 -Sai. Vì: có thể M ko nằm giữa A và B b)BD = 14 cm BC = ED = 3 cm B C A E D A là trung điểm của BD: BA = AD = BD:2 = 14:2 = 7 cm C nằm giữa A và B: BC + CA = BA => CA = BA – BC = 7 – 3 = 4 cm E nằm giữa B và D: BE + ED = BD =>BE=BD– ED = 14 – 3 = 11 cm Hướng dẫn về nhà -Nhận nhiệm vụ về nhà -Giao nhiệm vụ về nhà cho HS: 2 Học thuộc toàn bộ lí thuyết, làm bài tập 9.1, 9.2, 9.3 SBT. IV- Rút kinh nghiệm: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Ngày 4 tháng 10 năm 2015 Tổ chuyên môn Duyệt Nguyễn Thị Khanh Ngày soạn: 14/10/2015 Tiết 7: TIA. VẼ ĐOẠN THẲNG BIẾT ĐỘ DÀI I. Mục tiêu: -Biết các khái niệm: tia; hai tia đối nhau; hai tia trùng nhau; hai tia phân biệt. Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 16 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 -Biết cách: vẽ một tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau; vẽ đoạn thẳng biết độ dài; vẽ trung điểm một đoạn thẳng; tia cắt đoạn thẳng, tia cắt đường thẳng. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Sách hướng dẫn học, phiếu học tập, thước thẳng. 2. Học sinh: Sách hướng dẫn học, vở, đồ dùng học tập. III. Các hoạt động trên lớp: 1. Ổn định tổ chức: Lớp 6A TS học sinh Vắng mặt 42 Ngày giảng 17/10/2015 6B 41 17/10/2015 Điều chỉnh 2. Nội dung: Hoạt động của HS Hoạt động của GV Thời gian (phút) A.B -Hoạt động khởi động và hình thành kiến thức -Thảo luận nhóm mục 1a) -Yêu cầu HS đưa ra nhận xét. 42 -Đọc kĩ nội dung mục 1b) -Sau khi HS đọc xong GV đặt câu hỏi: -Trả lời câu hỏi. ?Thế nào là tia gốc A?Vẽ tia Ax -GV nhấn mạnh điểm gốc của tia và lưu ý học sinh cách vẽ tia, cần phân biệt tia với đoạn thẳng, đường thẳng. ?Thế nào là hai tia đối nhau? Vẽ hình minh họa? ?Thế nào là hai tia trùng nhau? Vẽ hình minh họa? -Thảo luận nhóm mục 1c. -Theo dõi các nhóm hoạt động, giúp đỡ học sinh. -Yêu cầu HS các nhóm kiểm tra chéo lẫn nhau. -Đọc mục 1d. -GV giới thiệu hình ảnh đoạn thẳng cắt tia, cắt đường thẳng. Hướng dẫn HS cách vẽ hình. -Thảo luận nhóm mục 2a,b. -Hướng dẫn học sinh cách vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài bằng thước và compa. -Yêu cầu học sinh thực hành vẽ các đoạn thẳng có độ dài cho trước. Kế hoạch bài học Hình 6 Hương 17 GV: Dương Thị Trường THCS Tân Cương Năm học 2015-2016 -Đọc nội dung mục 2c. -Thảo luận cặp đôi mục 2d. -Nhận nhiệm vụ về nhà. -Hướng dẫn học sinh cách so sánh độ dài 2 đoạn thẳng trên cùng 1 tia để chỉ ra điểm nằm giữa 2 điểm. Cụ thể: Trên tia Ox, nếu OM=a, ON=b và 0 - Xem thêm -