Tài liệu Giáo án giáo dục công dân 9 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1132 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN : GDCD 9 TIẾT :1 NGÀY DẠY : 17/8/2011 BÀI 1. CHÍ CÔNG VÔ TƯ. (1 TIẾT ) 1.MỤC TIÊU : 1.1/Kiến thức: -Nêu được thế nào là chí công vô tư. -Nêu được biểu hiện của chí công vô tư. -Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất chí công vô tư. 1.2/Kĩ năng:Biết thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày. 1.3/Thái độ:Đồng tình, ủng hộ những việc làm chí công vô tư, phê phán những biểu hiện thiếu chí công vô tư. 2.TRỌNG TÂM: -Nêu được thế nào là chí công vô tư. -Nêu được biểu hiện của chí công vô tư. - Hiểu được ý nghĩa phẩm chất chí công vô tư . 3.CHUẨN BỊ : 3.1/.Giáo viên :_Gương chí công vô tư . Lồng ghép giáo dục môi trường . –Ví dụ thực tế thể hiện chí công vô tư . 3.2/Học sinh : –Xem đọc kĩ bài trước ở nhà và chuẩn bị đồ dùng đơn giản sắm vai. 4.TIẾN TRÌNH: 4.1/.Ổn định tổ chức và kiểm diện :Nắm danh sách lớp, tổ chức lớp ,tập vỡ ,sách học sinh . 4.2/Kiểm tra miệng: -Cho học sinh viết PPCT . -Các tài liệu cần cho bộ môn và phương pháp học tập đối với GDCD. 4.3/ Bài mới : Giới thiệu khái quát cấu trúc chương trình GDCD 9 gồm 2 phần: - Phạm trù đạo đức:Từ bài 1 – bài 11 - Phạm trù pháp luật: Từ bài 12 – bài 18 * Giới thiệu bài : ?Em đã được nghe và xem bộ phim truyện đài Loan “Bao Thanh Thiên Chưa ” ? ? Nhân vật chính trong bộ phim ấy là ai ? Em có nhận xét gì tính cách của nhân vật đó? GV:Chính Bao Thanh Thiên tỏ thái độ thẳng thắng không vì lợi ích riêng ,không thiên vị , luôn xuất phát từ lợi ích chung. Đó chính là biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư . Vậy chí công vô tư là gì ,có tác dụng gì trong cuộc sống đó chính là nội dung chủ yếu của bài học hôm nay . Giải nghĩa :Chí công vô tư :Hoàn toàn vì lợi ích chung,không vì lợi ích riêng. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG 1:Phân tích làm rõ về chí công vô tư : I.ĐẶT VẤN ĐỀ: 1.Tô Hiến Thành –một tấm gương HS:Đọc tiểu phẩm theo vai SGK trang 3-4. về chí công vô tư . GV: Nhận xét cách đọc của từng vai . Liên hệ lịch sử :Triều đại nhà Lí tồn tại 215 năm rồi tan rã bắt đầu từ thời Lí Thái Tổ (Lí Công Uẩn) đến Lí Chiêu Hoàng .Đời Lí Cao Tông ,Tô Hiến Thành được ví như Gia cát lượng thời Tam Quốc . ? Vì sao Tô Hiến Thành chọn Trần Trung Tá thay thế ông lo việc nước ? NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 1 GIÁO ÁN : GDCD 9 -Tô Hiến Thành chọn Trần Trung Tá là hoàn toàn có căn cứ : Ai mới là người có khả năng gánh vác được việc nước công việc chung của đất nước,chứ không vì lợi ích riêng tư ,nề tình riêng mà tiến cử ? Qua câu chuyện em hiểu gì về Tô Hiến Thành ? người không phù hợp . Chú ý chi tiết :Trần Trung Tá không có điều kiện gần -Ông thật sự công bằng không thiên vị gũi ông do mãi chống giặc biên cương . trong giải quyết công việc hoàn toàn xuất =>Ông là một tấm gương sáng biểu hiện về đức tính phát từ lợi ích chung của đất nước không phẩm chất chí công vô tư . vì lợi ích riêng cho bản thân . HOẠT ĐỘNG 2: Biểu hiện chí công vô tư: 2. Điều mong muốn của Bác Hồ: HS: Đọc truyện SGK trang 3-4. ? “Cả đời tôi chỉ có …nhân dân ’’, em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí -Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Minh? ( Tích hợp tư tưởng HCM) Chí Minh là tấm gương sáng đã dành chọn ? Điều mong muốn của Bác Hồ là gì ? đời mình cho đất nước ích quốc lợi dân . HS:Tổ quốc được giải phóng dân được hạnh phúc ấm no - Với phẩm chất cao đẹp đó nhân dân ? Theo em ,điều đó đã tác động như thế nào đến tình ta vô cung kính yêu và tự hào về Bác, luôn cảm của nhân dân ta với Bác ? là vị cha già kính yêu của dân tộc. =>Luôn tự hào là con cháu của Bác Hồ sẽ không có ngôn ngữ nào ca ngợi biết ơn hết được tình cảm của mình dành cho Bác. ? Việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh có chung phẩm chất và đức tính gì ? HS: Tiêu biểu của phẩm chất chí công vô tư . Thảo luận :3 phút. Qua 2 câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân và mọi người? HS:Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức tốt đẹp trong sáng và cần thiết của tất cả mọi người ,những phẩm chất đó không chỉ biểu hiện bằng lời nói mà biểu hiện bằng việc làm làm cụ thể là sự kết hợp giữa nhận thức về khái niệm ,ý nghĩa của thực tiễn cuộc sống . HS: Đại diện nhóm trình bày kết quả. GV: Nhận xét ,đánh giá ,tuyên dương. HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu bài học : ? Đánh dấu (X) vào những việc làm thể hiện đức tính chí công vô tư ? Vì sao việc làm còn lại không phải là chí công vô tư ? 1.Làm việc vì lợi ích chung. 2.Giải quyết công việc công bằng . 3.Chỉ chăm lo lợi ích cho mình . 4.Dùng tiền bạc, của cải nhà nước cho việc cá nhân. ? Vậy thế nào là chí công cô tư ? NĂM HỌC : 2011-2012 II.NỘI DUNG BÀI HỌC : 1.Chí công vô tư :Là phẩm chất đạo đức cua con người thể hiện ở sự công bằng ,không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải ,xuất phát từ lợi ích chung đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân . Trang 2 GIÁO ÁN : GDCD 9 Trò chơi 2 phút :Hai nhóm tìm những biểu hiện về chí công vô tư và không chí công vô tư trong cuộc sống ? HS: -Chí công vô tư :Tôn trọng sự thật,dũng cảm,bảo vệ lẽ phải,xử sự công bằng tích cực đóng góp vào cong việc chung …. -Không chí công vô tư: Ích kỉ, tham lam, chỉ lo đến cá nhân ,đối xử thiên lệch ,xuất phát từ sự tham lam ,vì tình cảm riêng tư…. GV: Nhận xét tuyên dương . ? Bản chất của chí công vô tư ? (Câu hỏi dành cho học sinh giỏi ) HS: Luôn suy nghĩ và hành động theo lợi ích chung, không vì lợi ích cá nhân mình mà hy sinh lợi ích chung 2. Ý nghĩa : của xã hội ,của tập thể , của người khác . _Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập Liên hệ :Giải thích luật pháp bất vị thân . thể cộng đồng và xã hội . ? Tại sao nói chí công vô tư là một phẩm chất chất tốt _Góp phần làm giàu cho đất nước đẹp ,trong sáng và cần thiết của mỗi người? thêm giàu mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. ? Nêu ví dụ về lối sống chí công vô tư trong cuộc sống hằng ngày ? HS:-Làm giàu bằng sức lao động chính đáng của mình .Hiến đất để xây trường học ... Mở rộng :Nếu ai cũng cũng chỉ nghĩ và hành động vì lợi ích riêng của mình thì không những lợi ích của tập thể không có lợi ích mà cá nhân cũng sẽ không được đảm bảo sẽ có va chạm đỗ vỡ đáng tiếc xảy ra ,xã hội sẽ rối loạn . Nhấn mạnh : Có người nói thì tỏ vẻ chí công vô tư nhưng việc làm thì lại thể hiện tính ích kỉ .Đó là kẻ đạo đức giả chứ không thật sự không có chí công vô tư . Tình huống : Có ý kiến cho rằng chỉ những người lớn, 3.Rèn luyện chí công vô tư: có quyền mới thể hiện chí công vô tư . Còn học sinh nhỏ -Ủng hộ quí trọng người có chí công vô tuổi thì không cần có chí công vô tư ? ( Kĩ năng ra tư. quyết định ) -Phê phán hành động vụ lợi cá nhân, HS: Ý kiến đó sai .Vì phẩm chất chí công vô tư thể hiện thiếu công bằng trong giải quyết mọi việc. trong cuộc sống hằng ngày và ai cũng có thể thực hiện được . ? Học sinh còn nhỏ thì không thể rèn luyện được phẩm chất này .Em có tán thành ý kiến đó không ? Vì sao ? ( Phương pháp dự án ) HS:Không tán thành , vì học sinh có thể rèn luyện phẩm NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 3 GIÁO ÁN : GDCD 9 chất này qua việc làm cụ thể hằng ngày của bản thân : Tích cực tham gia các hoạt động của tập thể, không bao che việc làm sai trái bảo vệ lẽ phải công bằng khi nhận xét đánh giá người khác . ?Theo em chúng ta cần rèn luyện đức tính chí công vô tư như thế nào ? * Tóm lại :để rèn luyện đức tính chí công vô tư mỗi chúng ta cần nhận thức đúng để phân biệt hành vi thể hiện chí công vô tư và không chí công vô tư ,cần có thái độ ủng hộ quí trọng người chí công vô tư ,phê phán hành động cá nhân tham lam vụ lợi ,thiên vị trong cuộc sống những hành động này gây ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng đất nước .Chúng ta cần học tập noi gương thế hệ đi trước để xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ . “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là nền tảng của xã hội, là phẩm chất đạo đức trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh” 4.4.Câu hỏi bài tập củng cố : - Hãy nêu cách rèn luyện chí công vô tư và liên hệ bản thân em rèn luyện phẩm chất này như thế nào? ? Học sinh làm bài tập 1 SGK trang 5? HS : -Hành vi (d),(e) thể hiện chí công vô tư vì Lan và bà Nga đã đặt lợi chung lên trên lợi ích của mình . -Những hành vi còn lại thể hiện không chí công vô tư vì họ đều xuất phát từ những lợi ích cá nhân hoặc vì tình cảm riêng tư mà xử sự không công bằng . 4.5.Hướng dẫn học sinh tự học : * Đối với bài học ở tiết học này : –Ghi và học bài kĩ nội dung bài học . _Làm các bài tập (3),(4) SGK/6. –Thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất chí công vô tư . *Đối với bài học ở tiết học tiết tiếp theo : : –Chuẩn bị bài 2 : Tự chủ. –Nghiên cứu trước các câu truyện ,tình huống . -Trả lời câu hỏi thể hiện tính tự chủ. 5.RÚT KINH NGHIỆM : Nội dung………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… Phương pháp………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… Phương tiện /ĐDDH:.…………………………………………………………………………….. TIẾT:2 NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 4 GIÁO ÁN : GDCD 9 NGÀY DẠY : 24/8/2011 BÀI: 2 TỰ CHỦ 1.MỤC TIÊU : 1.1/Kiến thức: -Hiểu được thế nào là tự chủ. -Nêu được biểu hiện của người có tính tự chủ. -Hiểu được vì sao con người cần phải biết tự chủ. 1.2/Kĩ năng:Có khả năng làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt. 1.3/Thái độ:Có ý thức rèn luyện tính tự chủ. 2.TRỌNG TÂM; -Hiểu được thế nào là tự chủ . -Nêu được biểu hiện người có tính tự chủ . -Hiểu được vì sao con người cần phải biết tự chủ. 3.CHUẨN BỊ : 3.1/Giáo viên:Những tấm gương về tính tự chủ . 3.2/Học sinh: Nghiên cứu bài trước ở nhà ,.. 4.TIẾN TRÌNH : 4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện :Kiểm diện HS. 4.2.Kiểm tra miệng : ? Thế nào là chí công vô tư ?Nêu ví dụ ?(10 đ) HS:-Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện ở sự công bằng không thiên vị,giải quyết công việc theo lẽ phải xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân .(7đ) - Ví dụ:Học sinh không vì tình cảm riêng tư mà bỏ qua khuyết điểm của bạn. ?(3 đ) ? Tình huống : Hôm nay Lan trực cờ đỏ phát hiện Nam không đeo khăn quàng nhưng Nam là bạn thân của Lan nên Lan vẫn báo cáo tốt không có ai vi phạm . Em hãy nhận xét hành vi của Lan ?Nếu ở địa vị của Lan em sẽ cư xử như thế nào ? (10 đ) HS: -Hành vi của Lan là thiếu trung thực và không chí tư vô tư ,chỉ vì xuất phát từ tình cảm riêng nên đã thiên vị không tôn trọng lẽ phải.(5đ) -Nếu là Lan phải trung thực ,tìm hiểu nguyên nhân và giải thích cho Nam biết để Nam hiểu ,thông cảm ,động viên Nam cố gắng sửa chữa. (5đ). 4.3. Bài mới: Giới thiệu bài : Nêu gương thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là người tật nguyền nhưng đã vượt lên s ố ph ận ,làm ch ủ bản thân ,làm chủ cuộc đời xác định vị trí ,vai trò của mình trong xã h ội ,đó chính là bi ểu hi ện c ủa tính t ự ch ủ . Để hiểu rõ về vấn đề đó chúng ta sẽ tìm hiểu bài học học hôm nay. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG1:Biết người tự chủ và thiếu tự chủ: HS: Đọc truyện “Một người mẹ”SGK trang 6. ? Bà Tâm có thái độ như thế nào và đã làm gì khi biết con mình bị nhiễm HIV/AIDS? ? Theo em bà Tâm là người như thế nào? NĂM HỌC : 2011-2012 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Một người mẹ. -Nén chặt nổi đau để chăm sóc con . -Tích cực giúp người bị nhiễm HIV. -Vận động các gia đình quan tâm giúp đỡ ,gần gũi chăm sóc họ . 2.Chuyện của N. Trang 5 GIÁO ÁN : GDCD 9 HS: Đọc câu chuyện N SGK . ? N đã từ một học sinh ngoan đi đến chỗ nghiện ngập và trộm cắp như thế nào? Vì sao như vậy? ? Theo em thế nào là một người có tính tự chủ? ? (Câu hỏi dành cho HS giỏi ) HS:Làm chủ được thái độ hành vi tình cảm của mình và được những việc làm có ích . ? Cách ứng xử của bà Tâm và N có gì khác nhau ? HS:Trong những trường hợp khó khăn thử thách .Và bà Tâm làm chủ được bản thân còn N không làm chủ hành vi tình cảm của mình nên đã bị lôi kéo ,sa ngã. ?Biết làm chủ bản thân là người có đức tính gì? - Làm chủ bản thân là làm chủ những lĩnh vực gì? HS :Trả lời, nhận xét . Liên hệ:Tổ chức cho HS xử lí tình huống(Kĩ năng ra quyết định ) -Gặp bài toán khó trong giờ kiểm tra. -Bị bạn bè nghi oan. Kết luận :Trong cuộc sống con người luôn gặp những khó khăn thử thách ,cám dỗ,cạm bẫy…đòi hỏi phải luôn tỉnh táo ,bình tĩnh ,biết suy nghĩ và hành động đúng . ? Thế nào là tự chủ ? HS:Biết phân tích những hành vi đúng ,sai lựa chọn hành vi của mình biểu hiện phù hợp nhằm phát huy dân chủ thể hiện đúng đắn có kỉ luật ,tôn trọng kỉ luật trong mọi quan hệ mọi lúc mọi nơi . Trò chơi :2 phút lần lần lược tìm các biểu hiện tự -N bị bạn bè rũ rê tập hút thuốc ,rượu bia,đua xe. -N trốn học thi trược tốt nghiệp -N bị nghiện, trộm cắp. Vì : Không làm chủ bản thân được tình cảm và hành vi của mình đã bị lôi kéo đến chổ sa ngã,hư hỏng cho bản thân ảnh hưởng gia đình ,xã hội . II.NỘI DUNG BÀI HỌC: 1.Thế nào là tự chủ? Là làm chủ bản thân.Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm,hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống. chủ và thiếu tự chủ ? Tự chủ Thiếu tự chủ Bình tĩnh ,không nóng Suy nghĩ và hành nảy,không vội vàng động thiếu cân ,tự tin,thái độmềm nhắc,hay nổi nóng,to mỏng , tự kiềm tiếng cải vã,trước khó chế,không hành động khăn hoang mang sợ thô lỗ,không bị người hãi,dể bị lôi kéo,có khác lôi kéo,biết sữa hành vi tự phát, ngẫu đổi thái độ,cách cư nhiên, cư xử thô lỗ… xử… GV: Nhận xét đánh giá tuyên dương nhóm trả lời đúng , và tìm được nhiều biểu hiện nhất. ? Biểu hiện của tính tự chủ ? NĂM HỌC : 2011-2012 2. Biểu hiện của tính tự chủ. -Thái độ bình tĩnh, tự tin. -Biết tự điều chỉnh hành vi, tự kiểm tra, đánh giá bản thân. 3.Ý nghĩa của tính tự chủ. -Là đức tính quý giá. -Con người sống đúng đắn, cư xử có đạo đức, có văn hóa. -Giúp ta vượt qua khó khăn, thử thách , cám dỗ. Trang 6 GIÁO ÁN : GDCD 9 *Mở rộng :Nhà trường và xã hội đang đứng trước những thách thức lớn đó là mặt trái của cơ chế thị trường ,lối sống sống thực dụng ích kỉ xa hoa của một số thanh niên đều có chung một nguyên nhân sâu xa là không làm chủ được bản thân . ?Có đức tính tự chủ sẽ có tác dụng gì? Ngày nay tính tự chủ có còn quan trọng không? Vì sao? Cho ví dụ minh họa? HS :Bày tỏ quan điểm cá nhân. GV: nhận xét và kết luận. ? Tự chủ có lợi như thế nào ?Nếu không tư chủ sẽ có tác hại gì ? HS:-Có lợi :Giúp người ta sống có ích cho mình,cho mọi người,làm con người luôn bình tĩnh,tự tin.. -Có hại :Hành động bộc phát ,dể bị sa ngã,hư hỏng. ? Để rèn luyện tính tự chủ HS cần phải làm gì? GV :Nhận xét, kết luận.Cho HS liên hệ bản thân. 4.Rèn luyện tính tự chủ như thế nào? -Suy nghĩ kĩ trước khi nói và hành động. -Xem xét thái độ, lời nói hành động của mình đúng hay sai. -Biết rút kinh nghiệm và sửa chữa. III. Bài tập 1.Giải thích ca dao SGK trang 8: Ý nói khi con người đã có quyết tâm thì dù bị người khác ngăn cản cũng vẫn vững vàng,không thay đổi ý định của mình . Phương pháp bày tỏ thái độ : Theo em người luôn hành động theo ý mình có phải là người tự chủ không ?Vì sao ?( Kĩ năng kiểm soát cảm xúc ) Kết luận : Trong xã hội nếu mọi người biết tự chủ, biết xử sự như những người có văn hóa thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 2.Bài tập 1 SGK/ trang 8 ? Đọc và giải thích câu ca dao SGK/8 ? -Đồng ý: a,b,d,e. ? Yêu cầu HS tìm thêm các câu khác về tự chủ ? -Vì:đó là những biểu hiện của tính tự ?HS làm bài tập 1 SGK/8 . chủ,thể hiện sự tự tin,suy nghĩ chín HS: Cùng nhau làm bài, đại diện lớp sửa bài, các chắn,biết tự điều chỉnh suy nghĩ,hành vi em khác nhận xét, bổ sung. của mình . GV:Nhận xét, đưa ra đáp án,đánh giá ,tuyên dương. 4.4. Câu hỏi bài tập củng cố: - Thế nào là tự chủ? Sống tự chủ có tác dụng gì? - Chúng ta cần phải làm gì để rèn luyện tính tự chủ? - Tổ chức cho 2 đóng vai tình huống: Hai bạn HS đi xe đạp ngược chiều va vào nhau, 1bạn xe bị hỏng và người bị xây xát. HS :Diễn tiểu phẩm,lớp nhận xét,rút ra bài học bản thân. GV :Nhận xét tuyên dương .. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học : * Đối với bài học ở tiết học này : –Ghi và học bài Về nhà học bài kỹ phần nội dung bài học. _Làm các bài tập (2),(3),(4) .SGK/ 8 NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 7 GIÁO ÁN : GDCD 9 -Thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất chí công vô tư . *Đối với bài học ở tiết học tiết tiếp theo : - Đọc bài 3: Dân chủ và kỉ luật, sưu tầm bài báo, câu chuyện về dân chủ và kỷ luật -Đọc trước phần đặt vấn đề và trả lời gợi ý SGK/ trang 9,10. -Xem nội dung bài học và bài tập SGK/ trang 10,11. -Tìm ví dụ ở lớp, trường… -Chú ý tình huống sắm vai 5.RÚT KINH NGHIỆM : -Nội dung:…………………………………………………………………………………………... -Phương pháp :……………………………………………………………………............................. -Phương tiện /ĐDDH:……………………………………………………………………………… ------------------------------------------------------------------------------------------ TIẾT: 3. NGÀY DẠY: 31/8/2011 BÀI 3 . DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT (1 tiết ) 1.MỤC TIÊU : 1.1/Kiến thức: -Hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật. -Hiểu được mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật. -Hiểu được ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật. 1.2/Kĩ năng:Biết thực hiện quyền dân chủ và chấp hành tốt kỉ luật của tập thể. 1.3/Thái độ:Có thái độ tôn trọng quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể. 2.TRỌNG TÂM; -Hiểu được thế nào là dân chủ, kỉ luật . -Biểu hiện mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật. -Hiểu được ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật .. 3.CHUẨN BỊ : 3.1/.Giáo viên: Sưu tầm câu chuyện, tình huống,tranh ảnh, sách báo về dân chủ và kỉ luật 3.2/Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ, nghiên cứu kĩ bài học trước ở nhà . 4.TIẾN TRÌNH: 4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2.Kiểm tra miệng: ?Thế nào là tự chủ? Nêu biểu hiện của tính tự chủ? (10 đ) HS: - Là làm chủ bản thân.(5đ) -Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm,hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, điều kiện cuộc sống.(5đ) ? Giải thích vì sao con người cần có tính tự chủ ?Nêu một tình huống đòi hỏi có tính tự chủ mà em đã gặp và cách ứng xử của em cho phù hợp ?(10 đ) HS :-Vì con người biết sống đúng đắn,cư xử có đạo đức văn hóa, con người luôn biết bình tỉnh tự tin đứng vững trước những tình huống khó khăn thử thách cám dỗ.(7đ) -Nêu tự do.(3đ) 4.3.Bài mới: NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 8 GIÁO ÁN : GDCD 9 Giới thiệu bài :Trong sự nghiệp đổi mới ,Đảng và Nhà nước có chủ trương “Dân biết ,dân bàn, dân làm ,dâm kiểm tra”vì sao Đảng ta chủ trương như vậy ? HS: Phát huy tính dân chủ trong nhân dân vì nó liên quan đến đất nước . - Để hiểu rõ hơn về vấn đề dân chủ và kỉ luật và mối quan hệ của nó chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay . HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ HOẠT ĐỘNG 1: HS :Đọc phần đặt vấn đề SGK trang 9. Phương pháp thảo luận nhóm :2 phút . Nhóm 1: Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong hai câu chuyện trên ? Nhóm 2: Hãy phân tích sự kết hợp biện pháp phát huy dân chủ và kỉ luật của lớp 9A ? Nhóm 3:Hãy nêu tác dụng của việc phát huy dân chủ và kỉ luật của lớp 9A dưới sự chỉ đao của thầy giáo chủ nhiệm ? Nhóm 4:Việc làm của ông giám đốc ở câu chuyện 2 đã có tác hại như thế nào? Vì sao? HS :Cùng nhau thảo luận, đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét bổ sung. ?Qua 2 câu chuyện trên em rút ra bài học gì cho bản thân ? HS: Nếu biết phát huy dân chủ và kỉ luật như lớp 9a sẽ hoạt động có hiệu quả và chất lượng .Phê phán thiếu dân chủ của ông giám đốc đã gây ra hậu quả xấu cho công ty.(Kĩ năng tư duy phê phán ) Tiếp đó gv cho hs trình bày những bài báo , câu chuyện thể hiện tính dân chủ và kỉ luật cũng như thiếu dân chủ và kỉ luật mà hs đã sưu tầm được. NĂM HỌC : 2011-2012 NỘI DUNG BÀI HỌC I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Chuyện của lớp 9A. 2. Chuyện ở một công ti. -Câu chuyện lớp 9a thể hiện tính dân chủ .vì các bạn được sôi nổi thảo luận ,đề xuất chỉ tiêu ,biện pháp thực hiện ,tham gia các hoạt động tập thể ,thành lập Đội thanh niên . -Chuyện ở một công ty là không có tính dân chủ .Vì công nhân không được bàn bạc ,góp ý và yêu cầu của giám đốc :sức khỏe công nhân giảm sút kiến nghị đòi cải thiện lao động đời sống vật chất nhưng giám đốc vẫn không chấp nhận . -Mọi người cùng được tham gia ý thức tự giác của lớp tuân thủ quy định của tập thể cùng thống nhất thực hiện ,nhắc nhở đôn đốc thực hiện kế hoạch của lớp . -Nhờ phát huy dân chủ nên mọi người đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp hay ,thiết thực để thực hiện . -Ông là người độc đoán ,chuyên quyền gia trưởng .Việc làm thiếu dân chủ không phát huy sức mạnh quần chúng ,công ty thua lỗ,phá sản. Trang 9 GIÁO ÁN : GDCD 9 @Hs lần lượt trình bày và phân tích câu chuyện, tình huống đã sưu tầm được. . Gv nhận xét và tuyên dương tinh thần chuẩn bị của hs. GV :Nhận xét , chốt ý .Vì sao phải nghiên cứu dân chủ và kỉ luật ,phẩm chất này có ý nghĩa gì trong sự phát triển của con người và xã hội chúng ta chuyển sang phần hai . HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu nội dung dân chủ và kỉ luật ,biểu hiện của dân chủ và kỉ luật. ? Thế nào là dân chủ? ? Tìm biểu hiện dân chủ và thiếu dân chủ mà em biết ? ? Thế nào là kỉ luật? ?Hành vi biểu hiện tính kỉ luật và vô kỉ luật mà em biết ? ? Bản thân em có thực hiện tốt nội quy của nhà trường không vậy là là người có tuân thủ kỉ luật hay dân chủ ? ?Giữa dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào ? HS: Dân chủ là để mọi ngươi thực hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào những công việc chung. -Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả . ? Tác dụng của dân chủ và kỉ luật? ( Kĩ năng trình bày mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật ) Liên hệ : có dân chủ mọi người mới cống hiến trí tuệ ,sức lực cho xã hội ,tập thể đi lên như trong Hội Nghị Diên Hồng trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên 1285(lịch sử 7.) ? Vì sao trong cuộc sống chúng ta cần phải có dân chủ và kỉ luật?(Phương pháp động não ) Mở rộng :Nếu giờ sinh hoạt lớp mà ai cũng tự do ý kiến không tuân thủ kỉ luật thì lớp có thể thống nhất thực hiện được không . ? Chúng ta cần rèn luyện dân chủ và kỉ luật như thế nào? ? Ai là người có trách nhiệm thực hiện dân chủ và kỉ luật ? ?Muốn phát huy dân chủ và kỉ luật có hiệu quả thì chúng ta phải làm gì ? NĂM HỌC : 2011-2012 II. NỘI DUNG BÀI HỌC : 1. Thế nào là dân chủ, kỉ luật? a/ Dân chủ là:Mọi người làm chủ công việc, được biết, cùng tham gia, góp phần thực hiện kiểm tra, giám sát những công việc chung. b/ Kỉ luật là: Tuân theo những quy định chung của cộng đồng( tập thể) nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng cao. 2. Tác dụng. - Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động . - Tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển. -Xây dựng được mối quan hệ xã hội tốt đẹp ,nâng cao hiệu quả chất lượng lao động ,tổ chức tốt các hoạt động xã hội . 3. Rèn luyện như thế nào: - Mọi người tự giác chấp hành kỉ luật .. - Cán bộ lãnh đạo:tạo điều kiện cho cá nhân Trang 10 GIÁO ÁN : GDCD 9 HS:Không ngừng học tập văn hóa, mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các cuộc họp và có ý thức tuân thủ kỉ luật . ? Cần phê phán hành vi gì ? HS: Thiếu dân chủ độc đoán, gia trưởng thiếu kỉ luật . Tóm lại :Trong việc phát huy dân chủ có tính kỉ luật vừa đem lại lợi ích phát triển nhân cách vừa góp phần phát triển xã hội .Nên việc phát huy dân chủ phải tuân theo kỉ luật . phát huy dân chủ và kỉ luật. 4.4.Câu hỏi bài tập củng cố: ?Làm bài tập 1 SGK trang 11. HS: - Hoạt động thể hiện dân chủ:(a) ,(c),(đ.) - Thiếu dân chủ (b.) -Thiếu kỉ luật (d.) GV: Yêu cầu HS giải thích vì sao đúng, sai. GV: Cho HS sắm vai tình huống thể hiện thiếu dân chủ và kỉ luật trong lớp. HS: Tự đưa ra lời thoại, phân vai và diễn tình huống. HS: cả lớp nhận xét, rút ra bài học bản thân. GV: Nhận xét, tuyên dương . 4.5.Hướng dẫn học sinh tự học : * Đối với bài học ở tiết học này : - Về nhà học kĩ nội dung, làm bài tập 1,2,4sgk/11 *Đối với bài học ở tiết học tiết tiếp theo : -Chuẩn bị bài 4: “Bảo vệ hòa bình” ( vẽ tranh có ý tưởng bảo vệ hoà bình, phản đối chiến tranh) -Đọc trước phần đặt vấn đề và trả lời phần gợi ý SGK trang12. -Xem phần nội dung bài học , bài tập và tư liệu tham khảo SGK trang 1416. 5.RÚT KINH NGHIỆM : -Nội dung:…………………………………………………………………………………………... -Phương pháp :……………………………………………………………………............................. -Phương tiện /ĐDDH:………………………………………………………………………………. TIẾT : 4. NGÀY DẠY: Bài 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH 1.MỤC TIÊU : 1.1/Kiến thức: -Hiểu được thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình. -Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hòa bình. -Nêu được ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới. -Nêu được các biểu hiện của sống hòa bình trong sinh hoạt hằng ngày. NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 11 GIÁO ÁN : GDCD 9 1.2/Kĩ năng: Tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh do nhà trường, địa phương tổ chức. 1.3/Thái độ: Yêu hòa bình, ghét chiến tranh phi nghĩa. 2.TRỌNG TÂM; -Hiểu được thế nào là hòa bình và bảo vệ hòa bình . -Giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hòa bình . -Nêu được ý nghĩa của các hoạt động bảo vệ hòa bình ,chống chiến tranh đang diễn ra ở Việt Nam và trên thế giới. -Nêu được các biểu hiện của sống hòa bình trong sinh hoạt hằng ngày . 3.CHUẨN BỊ :. 3.1/Giáo viên: Tranh ảnh bài báo, thơ ca bài hát, một số hoạt động về hoà bình chống chiến tranh. 3.2/Học sinh: Đọc xem bài ở nhà,vẽ tranh bảo vệ hoà bình , xây dựng tình huống để sắm vai. 4.TIẾN TRÌNH : 4.1 Ổn định tổ chức và kiểm diện : Kt vỡ ghi chép, bài làm về nhà, SGK.. 4. 2 Kiểm tra miệng: ?Thế nào là dân chủ?thế nào là kỉ luật?(10đ) HS: -Dân chủ:Là làm chủ công việc,được biết, được cùng tham gia, góp phần thực hiện kiểm tra, giám sát.(5đ) -Kỉ luật: Là tuân theo những quy định chung nhằm tạo sự thống nhất trong hành động.(5đ) 4.3 .Bài mới : GV giới thiệu bài: Bài hát “ Em như chim câu trắng” của nhạc sĩ Trần Ngọc. ? Nội dung bài hát nói lên điều gì ? HS:Bồ câu là biểu tượng của hòa bình ,mong muốn được hòa bình . GV: Vậy hòa bình là gì ,vì sao lại bảo vệ hòa bình ,và chúng ta làm gì để bảo vệ hòa bình ,tiết học hôm nay s ẽ giúp các em hiểu vấn đề đó . HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu đặt vấn đề HS :Đọc đặt vấn đề SGK trang 12. ? Vấn đề 1: Chiến tranh đã gây ra hậu quả gì cho con người ? Nhắc lại kiến thức lịch sử : Chiến tranh thế giới lần thứ nhất xảy ra :1914-1918,còn chiến tranh lần thứ hai : 1939-1945. ? Vấn đề 2:Trong khoản thời gian từ 1900 đến 2000 các cuộc chiến tranh và xung đột trên thế giới đã để lại hậu quả gì cho trả em ? ? Vì sao chúng ta phải bảo vệ hòa bình ngăn chặn chiến tranh ? HS: Vì hòa bình đem lại cuộc sống bình yên ,ấm no ,hạnh phúc,chiến tranh là đau thương chết chóc ,bệnh tật thiếu ăn ,không được học hành … -Nếu hòa bình là khát vọng của loài người thì chiến tranh là thảm họa của loài người. - Ngày nay các thế lực phản động , hiếu chiến vẫn đang âm mưu phá hoại hòa bình ,gây chiến tranh tại nhiều nơi NĂM HỌC : 2011-2012 NỘI DUNG BÀI HỌC I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1. Thông tin . -Hậu quả : +Chiến tranh thế giới thứ nhất làm 10 triệu người chết . + Chiến tranh thứ hai làm 60 triệu người chết (tăng 5 lần ) -Từ 1900 đến năm 2000 đã làm : +2 triệu trẻ em chết . +Hơn 6 triệu trẻ em bị thương tích ,tàn phế . +20 triệu trẻ em sống bơ vơ. +300.000 trẻ em buộc phải đi lính cầm súng giết người. Trang 12 GIÁO ÁN : GDCD 9 trên thế giới .Vì thế chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình . ? Để bảo vệ hòa bình nhân dân tiến bộ toàn thế giới đã làm gì ? HS:-Tiến hành nhiều hoạt động mít tinh,biểu tình phản 2. Hình ảnh : đối chiến tranh . ? Em có nhận xét gì khi đế quốc Mĩ gây chiến tranh ở Việt Nam ? HS: Gây thảm họa tàn khốc cho Việt Nam nên phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh . -Thấy sự tàn khốc của chiến tranh . ? Em có suy nghĩ gì khi xem ảnh và đọc các thông tin? -Giá trị của hòa bình . -Sự cần thiết phải ngăn chặng chiến tranh ? Chiến tranh gây ảnh hưởng gì đến môi trường ?(Giáo bảo vệ hòa bình . dục môi trường ) Liên hệ : Việt Nam đã trải qua những cuộc chiến tranh nào sau đại chiến thế giới lần thứ 2? HS: -Pháp xâm lược :1946-1954 -Mĩ xâm lược : 1955-1975. Mở rộng :Hòa bình đối lập với chiến tranh :Chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa . HOẠT ĐỘNG 2. Tìm hiểu bài học : Sơ đồ tư duy .:Viết chữ hòa bình lên bảng nêu câu hỏi II.NỘI DUNG BÀI HỌC : động não :Thế nào là hòa bình ? ?Em có nhận xét gì về tình hình đất nước ta hiện nay ? HS: Sống trong thời bình từ sau 1975. ? Nhờ có hòa bình mà cuộc sống của nhân dân ra sao ? HS: Đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc ,đất nước bình yên tự do. ? Bảo vệ hòa bình là gì ?( Ngày 21 tháng 9 là ngày hoà bình thế giới. ) ? Biểu hiện hòa bình trong cuộc sống hằng ngày ?( Kĩ năng giao tiếp thể hiện lối sống văn hóa ) HS: Biết lắng nghe , không phân biệt đối xử , biết học hỏi tinh hoa những điểm mạnh của người khác... ? Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa ?(Câu hỏi dành cho học sinh giỏi ). NĂM HỌC : 2011-2012 1. Hòa bình là gì? -Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, là mối quan hệ hiểu biết ,tôn trọng ,bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia ,dân tộc trên thế giới,giữa con người với con người ,là khát vọng của toàn nhân loại . Trang 13 GIÁO ÁN : GDCD 9 HS:+Chính nghĩa :-Tiến hành đấu tranh chống xâm lược . -Bảo vệ độc lập tự do, bảo vệ hòa bình . +Phi nghĩa : -Gây chiến tranh ,giết người ,cướp của ,xâm lược đất nước khác ,phá hoại hòa bình . Liên hệ : Giai đoạn Mĩ xâm lược nước ta (1955-1975 ) là chiến tranh gì ? Hiện nay Mĩ thực hiện chiến tranh đó ở đâu ? HS: Là chiến tranh phi nghĩa , Mĩ đánh IRẮC lí do tìm vũ khí hạt nhân nhưng thật chất là nguồn dầu lửa. ? Vì sao phải bảo vệ hòa bình ,ngăn chặn chiến tranh ? ( Kĩ năng xác định giá trị ) Nhấn mạnh : Chiến tranh chỉ đem lại đau thương chết chóc ,đói khát ,thảm họa ,còn hòa bình mang lại cuộc sống thanh bình ,hạnh phúc ấm no ,học tập … ? Các hoạt động bảo vệ hòa bình chống chiến tranh đang diễn ra ở VN và trên thế giới có ý nghĩa gì ? HS: -Biểu hiện của bảo vệ hòa bình :Là giữ gìn cuộc sống xã hội bình yên ,dùng thương lượng đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn,xung đột, giữa các dân tộc ,tôn giáo và quốc gia không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang . 2. Bảo vệ hòa bình vì : - Vì hòa bình đem lại cuộc sống ấm no ,hạnh phúc, bình yên cho con người .Còn chiến tranh chỉ mang lại đau thương tang tóc ,đói nghèo ,bệnh tật , trẻ em thất học gia đình li tán … - Hiện nay chiến tranh xung đột vũ trang vẫn còn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới và là nguy cơ đối với nhiều quốc gia ,nhiều khu vực trên thế giới.. ?Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai ? HS: -Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của tất cả các quốc -Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của tất cả gia ,các dân tộc và của toàn nhân loại . các quốc gia ,các dân tộc và của toàn nhân -Ý thức bảo vệ hòa bình , lòng yêu hòa bình cần được loại . thể hiện ở mọi lúc mọi nơi ,trong các mối quan hệ và giao tiếp hàng ngày giữa con người với con người. Mở rộng : Nhiều nước hiện nay trên thế giới nhận định rằng : “Không có một nước nào như nước Việt nam liên tiếp chống chiến tranh suốt ngàn thế kỉ và cũng không có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam có cách đánh sáng tạo mưu trí .”đó là một lính Mĩ đã nhận xét . ? Với thành quả đã giành lại được dân tộc ta vẫn luôn làm gì ? (Kĩ năng giao tiếp văn hóa ) ? Hãy chứng minh việc làm trên ? HS: Mĩ đánh Irac VN lên tiếng phản đối.( Giáo dục thái độ ) ? Cần phải làm gì để ngăn chặn chiến tranh,bảo vệ hòa bình? Phương pháp dự án : Để bảo vệ hòa bình, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, học sinh cần phải làm gì? HS: Đi bộ vì hòa bình . -Viết thư cho bạn bè quốc tế những vùng có chiến tranh . -Cư xử thân thiện với bạn bè ,và mọi người xung quanh NĂM HỌC : 2011-2012 3.Chúng ta phải làm gì? - Ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình. -Lòng yêu hòa bình thể hiện mọi lúc, mọi nơi, giữa con người với con người . -Tham gia đấu tranh vì hòa bình và công lí trên thế giới. III.BÀI TẬP : Bài tập SGK. Đáp án:a,c. Trang 14 GIÁO ÁN : GDCD 9 một cách thân thiện . -Có ý thức tìm hiểu ,tôn trọng văn hóa các dân tộc và các quốc gia… GV cho HS liên hệ bản thân, lớp trường. HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập . Bài tập 1. GV cho HS làm bài tập SGK. - Đáp án : a,b, d, e, h, i, là biểu hiện lòng yêu Em có tán thành với từng ý kiến dưới đây không? Vì hoà bình trong cuộc sống hàng ngày. sao? a. Mọi người đều có quyền sống trong hòa bình . b. Chỉ có các nước lớn, nước giàu mới ngăn chặn được chiến tranh. c. Bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của toàn nhân loại. Bài tập 1Sgk . 4.4 .Câu hỏi bài tập củng cố : GV tổ chức cho HS sắm vai tình huống: học về, thấy một bạn người nước ngoài đang hỏi thăm đường, Tâm ch giễu, rồi bỏ đi.” HS: Tham gia sắm vai, nhận xét. GV: Nhận xét, đánh giá. Kết luận toàn bài. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học : * Đối với bài học ở tiết học này : - Học bài , làm bài tập/ sgk. -Sống thân thiện với mọi người và yêu chuộng hoà bình. *Đối với bài học ở tiết học tiết tiếp theo : - Đọc bài 5 :Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. -Chú ý:Sưu tầm tư liệu về tình hữu nghị của thiếu nhi và nhân dân ta với thiếu nhi và nhân dân thế giới. -Đọc trước phần đặt vấn đề và trả lời phần gợi ý SGK trang 17,18. -Xem phần nội dung bài học, bài tập và tư liệu tham khảo SGK trang 18,19. 5.RÚT KINH NGHIỆM : -Nội dung:…………………………………………………………………………………………... -Phương pháp :……………………………………………………………………............................. Phương tiện /ĐDDH:…………………………………… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------TIẾT :5. NGÀY DẠY : BÀI 5. TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI 1.MỤC TIÊU :. 1.1/Kiến thức: -Hiểu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. -Hiểu được ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 1.2/Kĩ năng: -Biết thể hiện tình hữu nghị với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc. NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 15 GIÁO ÁN : GDCD 9 -Tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị do nhà trường, địa phương tổ chức. 1.3/Thái độ: Tôn trọng, thân thiện với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc. 2.TRỌNG TÂM: -Hiểu được thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. -Hiểu được ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. 3.CHUẨN BỊ: 3.1/Giáo viên:Bài hát nói về tình đoàn kết ,hữu nghị. 3.2/.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ. 4.TIẾN TRÌNH: 4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2.Kiểm tra miệng : ? Hòa bình là gì?Thế nào là bảo vệ hòa bình? Nêu các hoạt động vì hòa bình mà em biết?(10đ) HS: Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang.(3đ) -Bảo vệ hòa bình là giữ gìn cuộc sống bình yên, dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mâu thuẫn, không để xảy ra chiến tranh hay xung đột.(5đ) - Hoạt động vì hòa bình : Nêu tự do.(2đ) 4.3 .Bài mới: Giới thiệu bài:Cho HS hát bài “Trái đất này là của chúng em”Nhạc và lời của Trương Quang Lục . ?Bài hát nói lên điều gì? HS: trả lời. GV: nhận xét, dẫn vào bài. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề HS: Đọc phần đặt vấn đề SGK trang 17 Mở rộng : ASEM gồm có 26 thành viên ,10 nước châu Á và 15 nước thuộc liên minh châu Au và ủy ban châu Âu(EC).Đến nay đã 4 lần tổ chức hội nghị :Thái Lan (1996),Anh (1998),Hàn Quốc (2000),Đan Mạch (2002),Việt Nam ( 2004). ? Thế nào là tình hữu nghị ?Việt Nam là bạn với các nước nào ? ?Tính đến tháng 10/2002Việt Nam đã có bao nhiêu tổ chức hữu nghị song phương và đa phương với các nước ? HS: Có 47 tổ chức . ?Thế nào quan hệ song phương và đa phương ?Kể một vài tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia? HS: Pháp là nước thứ 2quan hệ song phương ? Tính đến tháng 3/2003 Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với bao nhiêu quốc gia ? HS: 167 quốc gia và trao đổi đại diện với 61 quốc gia trên thế giới. Nhóm 1,2: Qua quan sát ảnh và đọc các thông tin, sự NĂM HỌC : 2011-2012 NỘI DUNG BÀI HỌC I. ĐẶT VẤN ĐỀ : 1.Thông tin. 2.Quan sát ảnh . -Nói đến tình hữu nghị thân thiện giữa các nước .Ví dụ : Cuba ,Lào,Campuchia … -Cho thấy đường lối chính sách đối ngoại Trang 16 GIÁO ÁN : GDCD 9 kiện, em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dâncác nước khác ? của Việt Nam mở rộng về nhiều lĩnh vực : Kinh tế ,văn hóa và cũng là dịp để giới thiệu cho bạn bè các nước biết về đất nước ,con người Việt Nam. Nhóm 3,4: Quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của mỗi nước và của toàn nhân loại? -Tạo cơ hội cùng hợp tác phát triển thúc đẩy kinh tế mở rộng giao lưu văn hóa ,tranh thủ vốn đầu tư nước ngoài . HS cùng nhau thảo luận, đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét bổ sung. Kết luận :Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhân dân ta luôn nhận được sự ủng hộ to lớn và quí báu của nhân dân tiến bộ trên thế giới. HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu nội dung bài học. ?Nêu những hoạt động thể hiện tình hữu nghị của nhân dân ta với các dân tộc khác trên thế giới? HS: Thăm hỏi các nước ,đá bóng giao hữu, ca nhạc ., lễ hội Festival( hai năm 1 lần ). ? Thế nào là tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới? Ví dụ? ? Ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới?Ví dụ minh hoạ? Phòng tranh :Việc làm cụ thể của tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới:-Bảo vệ môi trường,Xóa đói giảm nghèo ,du lịch , gia nhập ASEAN.( 28/7/1995), Tổ chức thương mại thế giới(WTO ) 11/1/2007. Liên hệ :Nêu sự chuyển biến của Việt Nam ta nhờ việc mở rộng quan hệ hữu nghị với các nước mà em biết ? (Câu hỏi dành cho học sinh giỏi ) HS: Trong lúc đói nghèo do chiến tranh lũ lụt nước ta nhận được sự đóng góp ủng hộ cả về vật chất, tinh thần nên nước ta đã thoát ra khỏi nạn đóinghèo .. ? Chính sách của Đảng ta đối với hoà bình hữu nghị? Liên hệ :Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết : “Quan sơn muôn dặm một nhà. Bốn phương vô sản đều là anh em” ? Vì sao Đảng ta luôn thực hiện chính sách đối ngoại hữu nghị với các dân tộc trong khu vực và thế giới? Chủ trương của Đảng và nhà nước ta là “ Việt Nam Muốn làm bạn với tất cả các nước phấn đấu vì hòa bình độc lập và phát triển quan hệ trên nhiều mặt , với NĂM HỌC : 2011-2012 II. NỘI DUNG BÀI HỌC ; 1. Khái niệm tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới . Là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác, ví dụ : Việt Nam-Lào, Việt Nam –Cu ba. 2. Ý nghĩa: -Tạo cơ hộivà điều kiện để hợp tác cùng phát triển . -Tạo sự hiểu biết lẫn nhau , tránh gây mâu thuẩn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh. 3. Chính sách của Đảng. -Chủ động tạo ra các mối quan hệ quốc tế thuận lợi. -Đảm bảo thúc đẩy quá trình phát triển. -Hoà nhập trong quá trình tiến lên của nhân loại. 4.Công dân :Có trách nhiệm phải thể hiện tình đoàn kết ,hữu nghị với bạn bè và người Trang 17 GIÁO ÁN : GDCD 9 tất cả các nước . . nước ngoài bằng thái độ cử chỉ ,việc làm và ? Nguyên tắc quan hệ quốc tế của nhà nước ta quy sự tôn trọng thân thiện trong cuộc sống hằng định ở điều 14 Hiến pháp 1992 ? ngày . ? ? HS chúng ta phải làm gì để góp phần xây dựng tình hữu nghị? -Biết thể hiện tình hữu nghị với người nước ngoài khi gặp gỡ tiếp xúc. -Tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị do nhà trường ,địa phương tổ chức … Liên hệ : Lời nhận định của 1 VĐV Đông TiMo trong Seagame”Việt Nam rất hiếu khách “ Liên hệ bản thân : Lớp, trường và với bạn bè các nước.Kết nghĩa ,giao lưu với các trường bạn :THCS Tân Hòa, Bổ Túc ..(Kĩ năng thể hiện tinh thần hữu nghị ) ? Lập kế hoạch hoạt động thể hiện tình đoàn kết hữu nghị với các tập thể học sinh lớp 9a ? III. LUYỆN TẬP : Kết luận : Giao lưu quốc tế trong thời đại hiện nay trở Bài tập 2 SGK trang 19: thành xu thế của mỗi quốc gia ,mỗi dân tộc bản thân a.Góp ý với bạn cần phải có thái độ văn phải ra sức học tập ngoại ngữ. minh lịch sự với người nước ngoài ,cần giúp HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập đỡ họ khi họ cần . GV cho HS làm bài tập 2 SGK trang 19 b.Tham gia tích cực đóng góp sức mình ý HS: Đại diện một số em lên làm bài, các em khác kiến cho cuộc giao lưu vì đây là dịp để giới nhận xét, bổ sung. thiệu con người VN để thấy chúng ta lịch sự GV :Nhận xét, đưa ra đáp án đúng. hiếu khách . 4.4 .Câu hỏi bài tập củng cố :. GV: Tổ chức cho HS chơi trò “ai nhanh hơn”.trong thời gian là 3 phút . Đội A:Tìm các hoạt động về tình hữu nghị của nước ta mà em được biết ? Đội B:Tìm công việc cụ thể của các hoạt động về tình hữu nghị của nước ta mà em được biết ? Sau 3 phút, đội nào tìm được nhiều sẽ là đội thắng cuộc. GV: Giáo dục ý thức, tình cảm cho HS và kết luận. 4.5.Hướng dẫn học sinh tự học : * Đối với bài học ở tiết học này : -Học bài kết hợp SGK / trang 18. -Làm các bài tập còn lại SGK trang 19. -Rèn luyện thóiquen thể hiện thái độ thân thiện với các dân tộc . *Đối với bài học ở tiết học tiết tiếp theo : -Chuẩn bị bài 6: “Hợp tác cùng phát triển” -Đọc trước phần đặt vấn đề và trả lời phần gợi ý SGK trang 20. -Xem phần nội dung bài học, bài tập SGK trang 22,23. 5.RÚT KINH NGHIỆM : -Nội dung:…………………………………………………………………………………………... -Phương pháp :……………………………………………………………………............................. -Phương tiện /ĐDDH NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 18 GIÁO ÁN : GDCD 9 TIẾT:6 NGÀY DẠY :22/9/2011 Bài 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN 1.MỤC TIÊU : 1.1/Kiến thức: -Hiểu được thế nào là hợp tác cùng phát triển. -Hiểu được vì sao phải hợp tác quốc tế. -Nêu được nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. 1.2/Kĩ năng:Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với khả năng của bản thân. 1.3/Thái độ:Ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác quốc tế. 2.TRỌNG TÂM: -Hiểu được thế nào là hợp tác cùng phát triển. -Hiểu được vì sao phải hợp tác quốc tế. -Nêu được nguyên tắc hợp tác quốc tế của Đảng và Nhà nước ta. 3. CHUẨN BỊ : 3.1/Giáo viên: Câu chuyện về sự hợp tác . 3.2/.Học sinh:Giấy khổ lớn , bút dạ, xem bài trước ở nhà . 4.TIẾN TRÌNH: 4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện :Kiểm diện HS ,vỡ ghi chép ,bài tập ở nhà . 4.2. Kiểm tra miệng : ? Khái niệm tình hữu nghị ? Ý nghĩa?Chính sách của Đảng ?(10 đ) HS: a. -Là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.(3đ) b. -Tạo cơ hội, điều kiện hợp tác cùng phát triển mọi mặt.(3đ) -Tạo sự hiểu biết, tránh gay mâu thuẩn, căng thẳng dẫn đến chiến tranh. c. -Chủ động tạo ra các mối quan hệ quốc tế thuận lợi.(4đ) -Đảm bảo thúc đẩy quá trình phát triển. -Hoà nhập trong quá trình tiến lên của nhân loại . ? Đánh dấu x vào hành vi mà em đồng ý ? Giải thích ?(10 đ) a.Chăm chỉ học tốt môn ngoại ngữ .(3đ) b.Giúp đỡ khách nước ngoài du lịch sang Việt Nam .(3đ) c.Tham gia thi vẽ tranh vì hoà bình.(4đ) d.Ném đá trêu chọc trẻ em nước ngoài. HS:Trả lời a,b,c. 4.3.Bài mới: Giới thiệu bài: Loài người ngày nay đang đứng trước những vấn đề nóng bỏng nào? có liên quan đến cuộc sống của mỗi dân tộc cũng như toàn nhân loại để hoàn thành xứ mệnh lịch sử này cần có sự hợp tác giữa các dân tộc ,các quốc gia trên thế giới đó là vấn đề chính hôm nay chúng ta cần nắm . HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ HOẠT ĐỘNG1: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề. HS :Đọc phần đặt vấn đề SGK trang 20 . Thảo luận nhóm 2 phút : Nhóm 1: Qua thông tin về Việt Nam tham gia các tổ chức quốc tế, em có suy nghĩ gì? NĂM HỌC : 2011-2012 NỘI DUNG BÀI HỌC I.ĐẶT VẤN ĐỀ: 1.Thông tin . 2.Quan sát ảnh . -Việt Nam là thành viên của nhiều tổ chức Trang 19 GIÁO ÁN : GDCD 9 quốc tế . HS: -Liên hợp quốc (UN),ASEAN,Tổ chức y -Đó là sự hợp tác toàn diện thúc đẩy sự phát tế thế giới(WHO),Chương trình phát triển liên triển của đất ước . hợp quốc(UNDP),Tổ chức lương thực và nông nghiệp (FAO),Tổ chức văn hóa khoa học … (UNESCO),Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF). -Tính đến tháng 12 VN đã quan hệ thương mại 200 quốc gia và khu vực lãnh thổ. Nhóm 2: Bức ảnh về trung tướng phi công Phạm -Là người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ với Tuân nói lên ý nghĩa gì ? sự giúp đỡ của Liên Xô cũ. Nhóm 3: Bức ảnh cầu Mỹ Thuận là biểu tượng nói lean điều gì? Nhóm 4: Bức ảnh các bác sĩ Việt Nam và Mỹ đang làm gì và có ý nghĩa như thế nào? HS: Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét bổ sung. GV :Nhận xét . Kết luận :Giao lưu quốc tế trong thời đại hiện nay trở thành nhu cầu sống của mỗi dân tộc .Hợp tác hữu nghị với các nước sẽ giúp đất nước ta tiến nhanh ,tiến mạnh lên CNXH, nó cũng là cơ hội cho thế hệ trẻ nói chung và bản thân nói riêng trưởng thành và phát triển . HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu nội dung bài học GV đàm thoại giúp HS hiểu được: ? Thế nào là hợp tác? ? Nêu vài vi1dụ về sự hợp tác cùng phát triển ? HS:-Nước ta đã và đang hợp tác với Liêng bang Nga trong khai thác dầu khí . -Hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng . -Hợp tác với Ô-xtrây-lia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo .. ? Có bao giờ em đã hợp tác với ai chưa ? Về vấn đề gì ? Kết quả ra sao ? -Cầu Mỹ Thuận là biểu tượng của sự hợp tác giữa Việt Nam và ÔXtrâylia về lĩnh vực giao thông vận tải. -Các bác sĩ Việt Nam và Mỹ đang phẩu thuật nụ cười cho trẻ em Việt Nam .Thể hiện sự hợp tác về y tế và nhân đạo . II. NỘI DUNG BÀI HỌC : 1. Thế nào là hợp tác. Là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc ,lĩnh vực nào đó vì sự phát triển chung của các bên . 2. Ý nghĩa. -Hiện nay thế giới đang đứng trước những vấn đề cấp thiết ,đe dọa sự sống còn của toàn nhân loại . -Để giải quyết những vấn đề đó cần phải có sự hợp tác quốc tế chứ không một quốc gia ,một dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết được . ?Ý nghĩa của hợp tác? HS:-Cùng nhau giải quyết những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu. 3.Nguyên tắc :. -Giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nước nghèo -Tôn trọng độc lập, chủ quyền ,toàn vẹn lãnh thổ của phát triển. nhau . NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 20
- Xem thêm -