Tài liệu Giáo án gdcd lớp 12 cả năm chuẩn ktkn_bộ 9

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 PPCT:1,2 Lớp Ngày dạy Sĩ số 12 A5 BÀI 1- TIẾT 1: PHÁP 12A6 12A7 LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài 1 học sinh cần năm được 1. Về kiến thức. - Nêu được khái niệm, bản chất của pl,mqh giữa pl với kinh tế, chính trị ,đạo đức. -Hiểu được vai trò của pl đối với nhà nước,xã hội và công dân. 2. Về kĩ năng. Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật 3. Về thái độ. Có ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác sống và học tập theo quan điểm của pháp luật. II/ Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của Gv: sgk,sgv, tình huống….. b) Chuẩn bị của HS: đọc bài trước ở nhà III. Tiến trình lên lớp. 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. Kiểm tra sách, vở và đồ dùng phục vụ cho học tập 3. Học bài mới. Theo em một xã hội mà không có pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội thì điều gì sẽ xảy ra?... Vậy pháp luật là gì? pháp luật có vai trò gì đối với đời sống xã hội. Đó là nội dung nghiên cứu của bài hôm nay. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình 1. Khái niệm pháp luật kết hợp với hoạt động nhóm và đàm thoại. a. Pháp luật là gì? Nhóm 1: Các em hãy cho biết một XH mà không có pháp luật thì điều gì sẽ xẩy ra? Ngược lại một XH có PL thì sẽ ntn? TS XH có PL thì mọi việc sẽ trật tự an toàn? Nhóm 2: Theo em công dân có quyền và nghĩa vụ nào? các nghĩa vụ đó do ai đặt ra? Ai sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ đó? Nếu không thực hiện đúng thì nhà nước sẽ làm gì? GV giới thiệu sơ lược về nguồn gốc pháp luật sau đó đưa ra câu hỏi (2 câu hỏi tình huống) Không thờ cúng tổ tiên Vi phạm ATGT như vượt đèn đỏ ? Theo em cả 2 trường hợp trên có bị phạt tiền không? vì sao? 2 Hoạt động của giáo viên và học sinh ? Qua hai ví dụ trên em hiểu như thế nào về pháp luật? ? Em hãy kể tên một số luật mà em biết, những luật đó do ai ban hành, nhằm mục đích gì? ? Em hiểu thế nào là quyền và lợi ích của pháp luật? Cho ví dụ minh họa? ? Em hiểu thế nào là nghĩa vụ và trách nhiệm của pháp luật? Cho ví dụ minh họa? ? Theo em pháp luật thể hiện ý chí của ai? (Nhân dân) ? Theo em pháp luật được thực thi bằng sức mạnh của ai? Cho ví dụ minh họa? Nêu nên được các đặc trưng của PL. GV sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với thảo luận theo cả lớp. Cho học sinh đọc phần “b” sau đó đưa ra câu hỏi tình huống. ? Theo em pháp luật có những đặc trưng cơ bản nào? (có 3 đặc trưng cơ bản) Thảo luận: PL có 3 đặc trưng cơ bản vậy nội dung cơ bản của các đặc trưng này ra sao? Nội dung kiến thức cần đạt - Pháp luật là những quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do nhà nước xây dựng, ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. b. Các đặc trưng của pháp luật. ? Theo em đặc trưng tính quy phạm phổ biến của pháp luật được thể hiện như thế nào? - Có tính quy phạm phổ biến. + Là quy tắc xử sự chung, là khuân mẫu chung + Được áp dùng lần, nhiều nơi + Được áp dụng cho mọi người, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. ? Theo em đặc trưng tính quyền lực và bắt buộc chung của PL được thể hiện ntn? - Tính quyền lực và bắt buộc chung:Pháp luật do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện,bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân,bất kì ai cũng phải thực hiện,bất kì ai vi phạm cũng đều bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật. ? Theo em đặc trưng tính xác định chặt chẽ về hình thức của PL được thể hiện như thế nào? - Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức + Hình tức thể hiện của pháp luật là các văn bản quy phạm pháp luật. 3 Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động của giáo viên và học sinh Giáo viên sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp với vấn đáp từ đó giúp học sinh nắm được bản chất giai cấp của pháp luật. ? Bằng kiến thức đã học em cho biết nhà nước có mang bản chất giai cấp không? ? Vậy tại sao pháp luật lại mang bản chất giai cấp? ? Theo em nhà nước ta có mang bản chất giai cấp nào? Vì vậy pháp luật nước ta mang bản chất giai cấp GCCN và đại diện cho toàn thể ND LĐ. nên CT HCM “PL của ta là PL thực sự dân chủ vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho ND LĐ” Giảng giải + vấn đáp để giúp học sinh nắm được bản chất xã hội của PL. ? Theo em tại sao pháp luật lại mang bản chất xã hội? ? Theo em tại sao nhà nước phải xây dựng pháp luật? Lấy ví dụ chứng minh? (Pháp luật để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội. Mà pháp luật được bắt nguồn từ thực tiễn và thực hiện trong thực tiễn xã hội) Bằng phương pháp giảng giải kết hợp với thảo luận nhóm (3 nhóm) từ đó giúp học sinh nắm được MQH giữa PL với KT, CT, đạo dức. Nhóm 1: nội dung về mqhệ giữa PL với kinh tế Tìm hiểu nội dung từ đó trả lời câu hỏi ? Theo em tại sao pháp luật có mối quan hệ với kinh tế? Nội dung kiến thức cần đạt + Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước được quy định trong Hiến pháp và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. + Các văn bản quy phạm pháp luật nằm trong một hệ thống nhất: Văn bản do cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành không được trái với văn bản do cơ quan cấp trên; nội dung củ của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái với Hiến Pháp vì Hiến Pháp là luật cơ bản của Nhà nước. Nội dung kiến thức cần đạt 4 Hoạt động của giáo viên và học sinh Vì PL dựa trên cơ sở các quan hệ kinh tế hay có nguồn gốc từ tư hữu, lấy làm của riêng... ? Lấy ví dụ chứng minh sự tác động của pháp luật với kinh tế? Bằng kiến thức thực tế CM ví dụ trong SGK trang 8 cho HS hiểu thêm. Nhóm 2: Cho học sinh tìm hiểu nội dung về mối quan hệ giữa PL với chính trị? Cho HS đọc nội dung và ví dụ trong SGK và phân tích để thấy được PL vừa là phương tiện thực hiện đường lối chính trị vừa là phương thức biểu hiện. Nhóm 3: Cho HS tìm hiểu nội dung về mối quan Theo em tại sao pháp luật lại có mối quan hệ với hệ giữa pháp luật với đạo đức. Đạo đức là những quy tắc xử sự và PL là khuân mẫu chung cho những quy tắc xử sự cho mọi người 2. Bản chất của pháp luật. a. Bản chất giai cấp của pháp luật. - PL do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện. Bản chất giai cấp là biểu hiện chung của bất kì kiểu pháp luật nào;tuy nhiên, mỗi kiểu pháp luật lại có những biểu hiện riêng của nó. Pháp luật xã hội chủ nghỉa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, mà đại diện là nhà nước của nhân dân lao động. b. Bản chất xã hội của pháp luật. - Pháp luật bắt nguồn từ xã hội cho nên: + PL không chỉ phản ánh ý chí của giai cấp thống trị mà còn phản ánh nhu cầu, lợi ích của các giai cấp và tầng lớp trong xã hội. + Các quy phạm PL được thực hiện trong thực tiễn đời sống XH, vì sự phát triển của XH. Nội dung kiến thức cần đạt 5 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Tiết 2: 3. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức. a. Quan hệ giữa pháp luật với kinh tế. Trong mối quan hệ với kinh tế,PL có tính độc lập tương đối: một mặt Pl phụ thuộc vào kinh tế, mặt khác tác động trở lại đối với kinh tế. +Sự phụ thuộc của Pl vào kinh tế thể hiện ở chổ, chính các quan hệ kinh tế quyết định nội dung của Pl. + Pl lại tác động trở ngược lại đối với kinh tế, sự tác động này có thể là tích cực và có thể là tiêu cực. b. Quan hệ giữa pháp luật với chính trị. - Mqh giữa pl với chính trị được thể hiện tập trung trong mqh giữa đường chính trị của đảng cầm quyền và pl của nhà nước.Đường lối chính trị của đảng cầm quyền có vai trò chỉ đạo trong việc xây dựng và thực hiện pl. Thông qua pl, ý chí của giai cấp cầm quyền trở thành ý chí của nhà nước. - Ở VN, đường lối của Đảng được nhà nước thể chế hóa thành pl.PL là một công cụ hiệu quả để đảm bảo đường lối của Đảng được thực hiện trong toàn xã hội. VD: là cơ sở để xây dựng và hoàn thiện nhà nước như luật Chính phủ, HĐND, UBND... c. Quan hệ giữa pháp luật với đạo đức. - PL có cơ sở từ đạo đức và bảo vệ đạo đức. - NN luôn đưa những quy phạm đạo đức vào trong các QPPL - Các QPPL luôn thể hiện các quan niệm về đạo đức VD: Như sự công bằng, bình đẳng, tự do, lẽ phải... đều là giá đạo đức mà con người luôn hướng tới. Hoạt động của giáo viên và học sinh GV tiến hành thuyết trình + hoạt động nhóm + đàm thoại. Các mối quan hệ xã hội rất đa dạng, muôn hình muôn vẻ diễn ra trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy để điều chỉnh các mối quan hệ này NN phải đề ra pháp luật nhằm điều chỉnh các mối quan hệ đó trong khuân khổ chung. Nội dung kiến thức cần đạt 4. Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. a. Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội. - NN quản lí xã hội bằng nhiều phương tiện như: Giáo dục, đạo đức, chính sách, kế 6 ? Theo em để quản lí xã hội nhà nước cần dùng biện pháp nào? (Pháp luật) ? Vậy ngoài pháp luật để quản lí xã hội NN còn quản lí bằng phương tiện nào nữa? (giáo dục, đạo đức, chính sách, kế hoạch) ? Theo em nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật như thế nào? ? Tại sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật lại đảm bảo tính dân chủ? ? Tại sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật lại đảm bảo tính thống nhất? ? Tại sao nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật lại đảm bảo tính có hiệu lực? ? Theo em để tăng cường pháp chế trong quản lí NN thì NN cần phải làm gì? ? Theo em tại sao quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất? Cho HS đọc phần b và cùng thảo luận sau đó GV đưa ra câu hỏi cùng đàm thoại. ? Khi tính mạng, tài sản, quyền tự do...của mình bị đe doạ chúng ta phải dựa vào đâu? (Pháp luật) ? Vậy PL có vai trò gì đối với mỗi công dân? (là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân) ? Chúng ta phải làm gì để thực hiện tốt vai trò của mình đối với pháp luật? hoạch...trong đó PL là phương tiện chủ yếu. - NN quản lí xã hội bằng PL sẽ đảm bảo: + Tính dân chủ (vì phù hợp với lợi ích ý chí của ND) + Tính thống nhất (vì PL có tính bắt buộc chung) + Tính có hiệu lực (vì PL có sức mạnh cưỡng chế) - Để tăng cường pháp chế trong quản lí NN phải: Xây dựng pháp luật, thực hiện pháp luật, bảo vệ pháp luật. - Quản lí bằng pháp luật là phương pháp dân chủ và hiệu quả vì: + PL là khuân mẫu, tính phổ biến và bắt buộc chung + PL ban hành để điều chỉnh các mối quan hệ XH. b. PL là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình. - PL là công cụ thực hiện quyền của mình - Công dân phải chấp hành PL, tuyên truyền cho mọi người, tố cáo những người VPPL. Như vậy: PL vừa quy định quyền công dân vừa quy định cách thức để công dân thực hiện. 4. Củng cố. ï Phaùp luaät laø gì? Taïi sao laïi caàn phaûi coù phaùp luaät ? ï Em haõy neâu caùc ñaëc tröng cuûa phaùp luaät . Theo em, noäi quy nhaø tröôøng , Ñieàu leä Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh coù phaûi laø vaên baûn quy phaïm phaùp luaät khoâng? (Gôïi yù : Noäi quy nhaø tröôøng vaø Ñieàu leä Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn Hoà Chí Minh khoâng phaûi vaên baûn quy phaïm phaùp luaät Noäi quy nhaø tröôøng do Ban Giaùm Hieäu ban haønh coù giaù trò baét buoäc phaûi thöïc hieän ñoái vôùi hoïc sinh, giaùo vieân thuoäc phaïm vi nhaø tröôøng nhöng khoâng phaûi vaên baûn quy phaïm phaùp luaät theo quy ñònh cuûa Luaät ban haønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät. Ñieàu leä Ñoaøn thanh nieân Coäng saûn HCM laø söï thoaû thuaän cam keát thi haønh cuûa nhöõng ngöôøi töï nguyeän gia nhaäp toå chöùc Ñoaøn , khoâng phaûi vaên baûn quy phaïm phaùp luaät mang tính quyeàn löïc nhaø nöôùc ) 7 ï Haõy phaân tích baûn chaát giai caáp vaø baûn chaát xaõ hoäi cuûa phaùp luaät . ï Em haõy trình baøy nguoàn goác, noäi dung, hình thöùc theå hieän, phöông thöùc taùc ñoäng cuûa ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät. Gôïi yù: Keû baûng vaø ñieàn noäi dung: Nguoàn goác (hình thaønh töø ñaâu?) Noäi dung Hình thöùc theå hieän Phöông thöùc taùc ñoäng Ñaïo ñöùc Hình thaønh töø ñôøi soáng Phaùp luaät Caùc quy taéc xöû söï trong ñôøi soáng xaõ hoâi, ñöôïc nhaø nöôùc ghi nhaän thaønh caùc quy phaïm phaùp luaät Caùc quan nieäm, chuaån möïc Caùc quy taéc xöû söï (vieäc ñöôïc thuoäc ñôøi soáng tinh thaàn, laøm, vieäc phaûi laøm ,vieäc khoâng tình caûm cuûa con ngöôøi (veà ñöôïc laøm) thieän, aùc, coâng baèng, danh döï, nhaân phaåm, nghóa vuï,…) Trong nhaän thöùc, tình caûm Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät cuûa con ngöôøi. Dö luaän xaõ hoäi Giaùo duïc, cöôõng cheá baèng quyeàn löïc nhaø nöôùc ï Em haõy söu taàm 3-5 caâu ca dao, tuïc ngöõ, chaâm ngoân veà ñaïo ñöùc ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc ghi nhaän thaønh noäi dung caùc quy phaïm phaùp luaät , qua ñoù phaân tích quan heä giöõa phaùp luaät vôùi ñaïo ñöùc . ( Gôïi yù: Moät quy taéc ñaïo ñöùc ñoàng thôøi laø moät quy phaïm phaùp luaät : Ca dao: “ Coâng cha nhö nuùi Thaùi Sôn Nghóa meï nhö nöôùc trong nguoàn chaûy ra Moät loøng thôø meï kính cha.....” Ñieàu 35, Luaät hoân nhaân vaø gia ñình naêm 2000 quy ñònh : “ Con coù boån phaän yeâu quyù , kính troïng , bieát ôn , hieáu thaûo vôùi cha meï , laéng nghe nhöõng lôøi khuyeân baûo ñuùng ñaén cuûa cha meï , giöõ gìn danh döï , truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa gia ñình . Con coù nghóa vuï vaø quyeàn chaêm soùc, nuoâi döôõng cha, meï ” ) ï Theá naøo la quaûn lí xaõ hoâi baèng phaùp luaät ? Muoán quaûn lí xaõ hoâi baèng phaùp luaät , Nhaø nöôùc phaûi laøm gì? ï Em vaø gia ñình ñaõ bao giôø coù nhöõng baát ñoàng, tranh chaáp vôùi haøng xoùm lieân quan ñeán quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa mình chöa? Neáu coù roài thì em vaø gia ñình ñaõ giaûi quyeát nhö theá naøo ? Taïi xaõ, phöôøng hay thò traán nôi em ôû coù Tuû saùch phaùp luaät khoâng? Theo em, Tuû saùch phaùp luaät coù yù nghóa gì ñoái vôùi nhaân daân trong xaõ? ï Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu sau: Ngöôøi naøo tuy coù ñieàu kieän maø khoâng cöùu giuùp ngöôøi ñang ôû trong tình traïng nguy hieåm ñeán tính maïng, daãn ñeán haäu quaû ngöôøi ñoù cheát, thì: a) Vi phaïm quy taéc ñaïo ñöùc. b) Vi phaïm phaùp luaät hình söï. c) Vi phaïm phaùp luaät haønh chính. d) Bò xöû phaït vi phaïm haønh chính. e) Phaûi chòu traùch nhieäm hình söï. g) Phaûi chòu traùch nhieäm ñaïo ñöùc. h) Bò dö luaän xaõ hoäi leân aùn. 4. Daën doø: 8 - Giaûi quyeát caùc caâu hoûi vaø baøi taäp trong SGK. - Söu taàm caùc tö lieäu coù lieân quan ñeán baøi (hình aûnh, baøi vieát,..) - Ñoïc tröôùc baøi 2. HEÄ THOÁNG PHAÙP LUAÄT VIEÄT NAM (Luaät Ban haønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät naêm 2008) 9 PPCT: 3,4 Lớp Sĩ số 12 A5 12A6 12 A7 Ngày dạy BÀI 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT (Tiết 1) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài 2 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Giúp cho học sinh nắm được khái niệm thực hiện pháp luật. - Giúp học sinh nắm được các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật. -Thế nào là vi phạm pl và trách nhiệm pháp lí. 2. Về kĩ năng. Giúp học sinh biết cách thực hiện pháp luật phù hợp với lứa tuổi. 3. Về thái độ. Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, ủng hộ những hành vi thực hiện đúng pháp luật, đồng thời phê phán những hành vi làm trái quy định. II. Chuẩn bị của GV và HS: a) Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,bài tập tình huống….. b) Chuẩn bị của HS: đọc bài trước ở nhà III. Tiến trình lên lớp. 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Theo em pháp luật có những vai trò gì đối với xã hội? Lấy ví dụ minh hoạ? 3. Học bài mới. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện quyền và lợi ích hợp của mình. Tuy nhiên do điều kiện khách quan mà việc thực hiện pháp luật của công dân có thể đúng hoặc sai, mà nhà nước với tư cách là người làm ra luật và dùng pháp luật để quản lí xã hội tức là đưa PL vào cuộc sống để xử lí những hành viVPPL. Vậy xử lí những hành vi VPPL như thế nào đó là nội dụng của bài hôm nay. 10 Hoạt động của giáo viên và học sinh 1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật. a. Khái niệm thực hiện pháp luật. - Khái niệm: THPL là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của PL đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. b. Các hình thức thực hiện pháp luật. - Sử dụng pháp luật: Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình , làm những việc mà pháp luật cho phép làm. VD: Công dân có quyền bầu cử, ứng cử, quyền khái nại tố cáo. - Thi hành pháp luật: ( còn gọi là chấp hành pháp luật): Các cá nhân, tổ chức thực hiện nghĩa vụ của mình bằng hành động tích cực, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm ( xử sự tích cực).VD: 1 công dân SXKD thì phải nộp thuế… - Tuân thủ pháp luật: là cá nhân, tổ chức không được làm những điều mà pháp luật cấm. VD: không được tự tiện phá rừng, đánh bạc… - Áp dụng pháp luật Cơ quan, công chức nhà Nội dung kiến thức cần đạt 11 Hoạt động của giáo viên và học sinh 1. Khái niệm, các hình thức và các giai đoạn thực hiện pháp luật. a. Khái niệm thực hiện pháp luật. - Khái niệm: THPL là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của PL đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. b. Các hình thức thực hiện pháp luật. - Sử dụng pháp luật: Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình , làm những việc mà pháp luật cho phép làm. VD: Công dân có quyền bầu cử, ứng cử, quyền khái nại tố cáo. - Thi hành pháp luật: ( còn gọi là chấp hành pháp luật): Các cá nhân, tổ chức thực hiện nghĩa vụ của mình bằng hành động tích cực, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm ( xử sự tích cực).VD: 1 công dân SXKD thì phải nộp thuế… - Tuân thủ pháp luật: là cá nhân, tổ chức không được làm những điều mà pháp luật cấm. VD: không được tự tiện phá rừng, đánh bạc… - Áp dụng pháp luật Cơ quan, công chức nhà Nội dung kiến thức cần đạt 12 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt c. Các loại VPPL và trách nhiệm pháp lí. Các loại VPPL xảy ra rất đa dạng. Tuy nhiên căn cứ vào đối tượng bị xâm phạm, mức độ và tính chất nguy hiểm cho XH mà PL chia thành 4 loại và tương ứng với mỗi loại VPPL là một loại trách nhiệm pháp lí Giáo viên sử dụng các phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại, thuyết trình từ đó tổ chức cho HS nắm được các loại VPPL và trách nhiệm pháp lí. - Vi phạm hình sự: Là hành vi nguy ? Theo em vi phạm hình sự có tính chất như thế nào? trong những lĩnh vực nào? lấy ví dụ minh hoạ? Ví dụ: Xâm hại đến chủ quyền, chế độ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp và TTATXH. ? Em hãy chỉ ra chủ thể của vi phạm hình sự? ? Vậy em hiểu như thế nào là người có năng lực trách nhiệm hình sự? ? Theo em ngoài TA còn cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm hình sự đối với người vi phạm hình sự không? (Không, chỉ có TA mới có thẩm quyền áp dụng) ? Em hiểu như thế nào là vi phạm hành chính? Lấy ví dụ minh hoạ? ? Em hãy chỉ ra chủ thể của vi phạm hành chính ? Vậy khi có vi phạm hành chính thì ai có thẩm quyền áp dụng đối với chủ thể vi phạm hành chính? (Cơ quan quản lý nhà nước) hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự. Người có hành vi vi phạm hình sự phải chịu trách nhiệm hình sự, thể hiện ở việc phải chấp hành hình phạt theo quyết định của Tòa án. ? Em hãy chỉ ra chủ thể của vi phạm dân sự? Lấy ví dụ minh hoạ? ? Theo em ai có thẩm quyền áp dụng trách nhiệm dân sự với chủ thể vi phạm? ? Theo em việc vi phạm này thường thể hiện chủ thể không thực hiện cái gì ? - Vi phạm dân sự. - Vi phạm hành chính: Là hành vi do cá nhân, tổ chức cơ quan thực hiện, có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước. Người vi phạm hành chính phải chịu trách nhiệm hành chính, như: bị phạt tiền, phạt cảnh cáo, khôi phục lại tình trạng ? Em hiểu như thế nào là vi phạm dân sự? ban đầu, thu giữ tang vật, phương tiện được Lấy ví dụ minh hoạ? sử dụng để vi phạm, … Là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. Người có hành vi vi phạm dân sự phải chịu trách nhiệm dân sự, như: Bồi thường thiệt hại về vật chất và đôi khi còn có trách 13 Hoạt động của giáo viên và học sinh ? Theo em vi phạm kỉ luật là hành vi xâm hại tới các quan hệ nào? lấy ví dụ minh hoạ? ? Theo em chủ thể vi phạm kỉ luật là ai? Lấy ví dụ minh hoạ? ? Theo em ai có thẩm quyền áp dụng đối với chủ thể vi phạm kỉ luật? Lấy VD minh hoạ? Nội dung kiến thức cần đạt nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần - Vi phạm kỉ luật: Là hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỉ luật lao động và công vụ nhà nước trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Người vi phạm kỉ luật phải chịu trách nhiệm kỉ luật với Như vậy trách nhiệm pháp lí là áp dụng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc đôí với chủ thể khi có vi phạm để trừng phạt lương, chuyển công tác khác, buộc thôi việc, và giáo dục hệ quả do chủ thể vi phạm gây … ra. ? Theo em khi thực hiện truy cứu trách nhiệm PL phải đảm bảo những yêu cầu nào? 4. Cuûng coá: ï Thöïc hieän phaùp luaät laø gì? Em haõy phaân tích nhöõng ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa caùc hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät . Gôïi yù: Caùc ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa hai hình thöùc thöïc hieän phaùp luaät. Söû duïng PL Caù nhaân, toå chöùc Thi haønh PL Caù nhaân, toå chöùc Tuaân thuû PL Caù nhaân, toå chöùc Möùc ñoä chuû ñoäng cuûa chuû theå Chuû ñoäng thöïc hieän quyeàn (nhöõng vieäc ñöôïc laøm) Chuû ñoäng thöïc hieän nghóa vuï (nhöõng vieäc phaûi laøm) Khoâng laøm nhöõng vieäc bò caám Caùch thöùc thöïc hieän Neáu phaùp luaät khoâng quy ñònh thì caù nhaân, toå chöùc coù thaåm quyeàn löïa choïn, thoaû thuaän (ví duï:caùc beân coù theå töï thoaû thuaän caùch kyù hôïp ñoàng mua baùn taøi saûn, caùch thöùc trao taøi saûn, thôøi gian giao traû tieàn vaø taøi saûn, ñòa ñieåm thöïc hieän) Chuû theå Aùp duïng PL Cô quan, coâng chöùc nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn Cô quan nhaø nöôùc chuû ñoäng ra quyeát ñònh hoaëc thöïc hieän haønh vi phaùp luaät theo ñuùng chöùc naêng, thaåm quyeàn ñöôïc trao Baét buoäc tuaân theo caùc thuû tuïc, trình töï chaët cheõ do phaùp luaät quy ñònh ï Haõy phaân bieät söï khaùc nhau giöõa vi phaïm hình söï vaø vi phaïm haønh chính . Neâu ví duï. ï Trong tình huoáng neâu ôû muïc 2. Vi phaïm phaùp luaät vaø traùch nhieäm phaùp lí, vaän duïng caùc tö lieäu trong baøi, em haõy phan tích caùc vi phaïm cuûa baïn A vaø vi phaïm cuûa boá baïn A. Vôùi caùc vi phaïm cuûa moãi ngöôøi, theo em, hoï phaûi chòu traùch nhieäm phaùp lí naøo? 5. Dặn dò: Giải quyết các câu hỏi và bài tập trong SGK. Sưu tầm các tài liệu có liên quan đến bài. 14 Đọc trước bài 3. PPCT:5,6 Lớp Ngày dạy Sĩ số 12 A5 BÀI 3: CÔNG 12A6 12 A7 DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT I. Mục tiêu bài học. Học xong bài 3 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Hiểu được thế nào là công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí. - Nêu được trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước PL. 2. Về kĩ năng. Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong thực tế. Lấy được VD chứng minh mọi công dân đều bình đẳng tong hưởng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí. 3. Về thái độ. Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dan. II/ Chuẩn bị của GV và HS: A) Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,tình huống nếu có…….. B) Chuẩn bị của HS: Đọc bài trước ở nhà III. Tiến trình lên lớp. 1. ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Thế nào là vi phạm HS và DS cũng như trách nhiệm pháp lí? 3. Học bài mới. 15 Con người sinh ra dều mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng. Mà NN ta là NN của dân do dân vì dân chính vì vậy đã đem lại quyền bình đẳng cho công dân. Vậy ở nước ta hiện nay quyền bình đẳng của công dân được thực hiện trên cơ sở nào và làm gì để quyền bình đẳng của công dân được tôn trọng và bảo vệ. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt ? Em hiểu thế nào là bình đẳng ? Trong điều 52 của HP 1992 (sđ) đã ghi nhận: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. GV cho HS đọc lời tuyên bố của chủ tịch HCM trong SGK cuối trang 27 sau đó hỏi. ? Em hiểu như thế nào về quyền bình đẳng của công dân trong lời tuyên bố của chủ tịch HCM? (Đề cập đến quyền bầu và ứng cử, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, tôn giáo, dân tộc, địa vị XH) ? Theo em công dân ở một nước như thế nào mới có quyền bình đẳng trên? (ở một nước có độc lập-một xã hội tiến bộ) GV cho học sinh đọc phần in nhỏ trong sách giáo khoa trang 28 sau hỏi. ? Theo em những trường hợp nêu trong SGK có mâu thuẫn với quyền bình đẳng không? vì sao? GV đưa ra một tình huống có vấn đề sau đó yêu cầu học sinh giải quyết tình huống. Một nhóm học sinh rủ nhau đi đua xe máy với lí do hai bạn trong n hóm mới mua xe máy. Bạn A trong nhóm có ý không đồng ý vì cho rằng bạn chưa có GPLX. Bạn B cho rằng bạn A lo xa vì trong nhóm bố bạn B làm trưởng công an huyện, nếu tình huống xấu xẩy ra đã có bố bạn B lo sau đó cả nhóm nhất trí với B. Khái niệm bình đẳng luôn gắn liền với quyền lợi. thông thường khi nói đến bình đẳng có thể hiểu là đề cập đến bình đẳng về quyền lợi. ? Quan điểm và thái độ của trước những ý kiến trên như thế nào? nếu nhóm bạn ấy là cùng với lớp em, em sẽ làm gì? ? Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí được thể hiện như thế nào? Giáo viên nêu câu hỏi sau đó yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi theo hướng lô gíc. ? Theo em quyền và nghĩa vụ của công dân được ghi nhận ở đâu? ? Theo em ai có quyền xử phạt (áp dụng) đối với chủ thể VPPL? ? Để đảm bảo cho công dân bình đẳng trong việc thực hiện trách nhiệm pháp lí được tiến hành theo 1. Công dân BĐ về quyền và nghĩa vụ - Khái niệm: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng trong việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ trước NN và XH theo quy định của PL.Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân - Biểu hiện: + Bất kì công dân nào, nếu đáp ứng các quy định của pl đều được hưởng các quyền công dân. Ngoài việc hưởng quyền ,công dân còn phải thực hiện nghĩa vụ một cách bình đẳng theo quy định của pl. + Quyền và nghĩa vụ không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo,thành phần, địa vị XH. 2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. Công dân dù ở địa vị nào, làm nghề nhgiệp gì khi vi phạm pl đều phải chịu trách nhiệm pháp lí theo qui định của pl(trách nhiệm hành chính,hình sự ,dân sự , kỉ luật),không bị phân biệt đối xử. 3. Trách nhiệm của NN trong việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. 16 nguyên tắc nào? ? Theo em nhà nước có trách nhiệm gì để công dân thực hiện quyền bình đẳng của mình? ? Theo em NN có cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện HTPL không? vì sao? ? Theo em cơ sở nào để đảm bảo quyền bình đẳng về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí? Giáo viên cho học sinh giải quyết tình huống trong SGK trang 29 ? Từ tình huống trong SGK theo em điều đó có ảnh hưởng tới ngtắc mọi CD được đối xử bình đẳng về quyền và cơ hội học tập hay không? - Được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. - Cơ quan NN có thẩm quyền xử phạt (áp dụng) với chủ thể VPPL. - Chỉ truy cứu trách nhiệm theo nguyên tắc công bằng, công khai, nhanh chóng. - NN có trách nhiệm tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. - NN có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Lớp Ngày dạy Sĩ số 12 A5 12A6 PPCT: 6 12 A7 BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (Tiết 1) I. Mục tiêu bài học. Học xong bài này học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Học sinh nêu được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong trong một số lĩnh vực của đời sống XH. - Nêu được trách của NN trong việc đảm bảo quyền BĐ của công dân trong lĩnh vực hôn nhân ,gia đình ,lao động ,kinh doanh. 2. Về kĩ năng. Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực của đời sống xã hội HN-GĐ. 3. Về thái độ. Có ý thức tôn trọng quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực của đời sống XH. II/ Chuẩn bị của GV và HS: C) Chuẩn bị của GV: sgk,sgv,tình huống nếu có…….. D) Chuẩn bị của HS: Đọc bài trước ở nhà III. Tiến trình lên lớp. 1. Ổn định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Giáo viên nhận xét qua bài kỉêm tra 1 tiết? 17 3. Học bài mới. ở bài trước các em đã nắm dược thế nào là công dân bình đẳng trước pháp luật. Vậy công dân bình đẳng trong những lĩnh vực nào của đời sống xã hội. Nhà nước có vai trò quan trọng như thế nào trong việc đảm bảo cho công dân thực hiện quyền bình đẳng đó trên thực tế? Hôm nay thầy cùng các em cùng đi tìm hiểu bài 4. Hoạt động của giáo viên và học sinh Giáo viên giới thiệu luật HNGĐ: năm 2000 QH khoá X kì họp thứ 7 thông qua luật HN và GĐ mới vào ngaỳ 6-9-2000 và có hiệu lực pháp lí 1-12001. ? Theo em hôn nhân là đánh dấu sau một sự kiện pháp lí gì: (Đăng kí kết hôn) ? Theo em mục đích của hôn nhân là gì? ? Từ khái niệm em hãy đánh giá các nguyên tắc bình đẳng trong HN và GĐ của địa phương em hiện nay? ? Theo em bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong những lĩnh vực nào? (lĩnh vực nhân thân và tài sản) Giáo viên sử dụng phương pháp thảo luận nhóm và kết hợp phương pháp thảo luận nhóm để tổ chức học tập cho HS, GV chia lớp thành 4 nhóm. Nhóm 1 + 2 thực hiện nội dung bình đẳng trong quan hệ nhân thân ? Trong quan hệ nhân thân sự bình đẳng giữa vợ chồng được thể hiện như thế nào? ? Theo em mối quan hệ vợ chồng hiện nay (ở nước ta) có những nét đổi mới gì so với truyền thống? ? Em hãy giải quyết tình huống 1 trong sách giáo khoa trang 33? Nhóm 3 + 4 thực hiện nội dung bình đẳng trong quan hệ tài sản. ? Trong quan hệ tài sản sự bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện như thế nào? ? Em hãy giải quyết tình huống 2 trong sách giáo khoa trang 33. Giáo viên cho đại diện các nhóm trình bày sau đó trao đổi giữa các nhóm. ? Em hiểu như thế nào là tài sản chung và tài sản riêng của vợ và chồng. ? Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ gì đối với con? ? Các con có nghĩa vụ gì đối với cha me? Nội dung kiến thức cần đạt 1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. a. Thế nào là bình đẳng trong HN và GĐ. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng và giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội. .b. Nội dung bình đẳng trong HN và GĐ. * Bình đẳng giữa vợ và chồng. .+Trong quan hệ nhân thân: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú; tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhau; giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt. +Trong quan hệ tài sản: Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài snả chung, thể hiện ở các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. -Bình đẳng giữa cha mẹ và con: +Cha mẹ phải thương yêu, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập và phát 18 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt triển lành mạnh của con cả về thể chất, ? Cha em có được phân biệt đối xử giữa các trí tuệ và đạo đức. con không? +Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con ( kể cả con nuôi); không được lạm dụng sức lao động chưa thành niên; không xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. +Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ. ? Sự bình đẳng giữa ông bà (nội-ngoại) và cháu Con không được có hành vi ngược đãi, theo hai chiều được thể hiện như thế nào? hành hạ, xúc phạm cha mẹ. -Bình đẳng giữa ông bà và cháu: Được thể hiện qua nghĩa vụ và quyền giữa ông bà nội, ông bà ngoại và các cháu. Đó là mối quan hệ hai chiều: nghĩa vụ và quyền của ông bà nội, ông bà ngoại đối với cháu và bổn phận của ? Sự bình đẳng giữa anh, chị, em được thể hiện cháu đối với ông bà nội, ông bà ngaọi. như thế nào? -Bình đẳng giữa anh, chị, em: ? Để đảm bảo thực hiện quyền bình đẳng trong Anh, chị, em có bổn phận thương yêu, HN GĐ cái gì làm cơ sở pháp lí? chăm sóc, giúp đỡ nhau;,có nghĩa vụ và ( Đó là luật và tổ chức tuyên truyền trong nhân quyền đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong dân) trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nôm, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. ? Để đảm bảo xây dựng gia đình ấm no bình c. Trách nhiệm của NN trong việc đảm baỏ đẳng, tiến bộ, hạnh phúc NN phải có biện pháp và quyền bình đẳng trong HN và GĐ. vai trò gì? +Nhà nước có chính sách, biện pháp tạo điều kiện để các công dân nam, nữ xác lập hôn nhan tự nguyện, tiến bộ và gia đình thực hiện đầy đủ chức năng của mình. +Nhà nứơc xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình. 4. Củng cố. * Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện ntn trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa ntn đối với người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay? * Theo em, việc PL thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng không? * Quy tắc đạo đức và cách cư xử 5. Dặn dò nhắc nhở. 19 Về nhà học bài cũ, làm bài tập và BTTH và chuẩn bị tiết 2 của bài 4 PPCT 7 Lớp Ngày dạy Sĩ số 12 A5 12A6 12 A7 BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (Tiết 2) 2. Kiểm tra bài cũ. ? Em hãy trình bày nội dung bình đẳng trong lĩnh vực HN và GĐ? 3. Học bài mới. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân, nó được thể hiện trong các quy định của pháp luật về LĐ và PL nước ta thừa nhận sự bình đẳng của công dân trong lao động. Vậy sự bình đẳng đó được thể hiện ntn? Hôm nay thầy cùng các em cùng đi tìm hiểu bài 4 ti ết 2. Hoạt động của giáo viên và học sinh ? Theo tại sao lao động là hoạt động quan trong nhất? (vì nó tạo ra của cải VC và TT) ? Từ KN theo em nguyên tắc cơ bản của PL LĐ xác định quyền BĐ trong LĐ của công dân được thể hiện trên phương diện nào? VD: chế độ thai sản cho LĐ nữ là được nghỉ 4 tháng và 6 tháng đối với công việc nặng nhọc, nguy hiểm, hảo đảo, biên giới… ? Theo em người LĐ được tự do sử dụng SLĐ của mình như thế nào? ? Hiện nay luật lao động quy định tuổi LĐ và tuổi sử dụng LĐ là bao nhiêu? ? Trong quá trình lao động có bị phân biệt đối xử giữa các lao động không? GV cho học sinh giải quyết tình huống trong sách giáo khoa trang 36 và đưa học sinh vào tình huống có vấn đề. ? Nếu là chủ doanh nghiệp em có yêu cầu gì khi tuyển dụng LĐ? vì sao? GV tổ chức cho học sinh trả lời theo câu hỏi có tính lô gíc và yêu cầu HS lấy VD minh hoạ. Nội dung kiến thức cần đạt 2. Bình đẳng trong lao động. Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi côg dân trong thực hiện quyền lao động thông qua việc làm, bình đẳng giữa sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vị cả nước b. Nội dung cơ bản của bình đẳng trong lao động. * Công dân BĐ trong thực hiện quyền lao động. -Bình đẳng trong lao động được hiểu là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua việc làm, bình đẳng giữa sử dụng lao động và người lao động thông qua hợp đồng lao động, bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ trong từng cơ quan, doanh nghiệp và trong phạm vị cả nước. -Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động: Mọi người đều có quyền làm việc, tự do chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp khả năng của mình, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế. -Công dân bình đẳng trong giao 20 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt kết hợp đồng lao động: Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân được thể hiện thông qua hợp ? Theo em chủ thể HĐ LĐ là ai? Lấy ví dụ? đồng lao động. ? Người lao động và người sử dụng lao động có mối quan hệ gì trong HĐLĐ? (Mối quan hệ pháp lí) ? Theo em chủ thể HĐ LĐ là ai? Lấy VD? ? Theo em giao kết HĐ LĐ được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào? ? Theo em tại sao người LĐ và người sử dụng LĐ phải kí kết HĐ LĐ? Chú ý: HĐ LĐ được thực hiện liên tục trong một khoảng thời gian nhất định trừ trường hợp tác động khách quan. GV giải cho học sinh thấy quyền LĐ dựa trên cơ sở không phân biệt giới tính nhưng do đặc điểm về TSL nên PL có chính sách đối với LĐ nữ để họ có ĐK thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ LĐ. lấy VD? ? Theo em BĐ giữa LĐ nam và LĐ nữ được thể hiện như thế nào? ? Theo em người sử dụng LĐ có được đơn phương chấm dứt HĐ LĐ đối với LĐ không hoặc cả đối với LĐ nữ đang nghỉ chế độ thai sản? Giáo viên giúp HS nêu và phân tích một số quy định của PL để đảm bảo cho CD BĐ trong LĐ? ? Với tư cách là người HS em cần làm gì để trở thành người LĐ có tay nghề và BĐ trong lao động? Nhà nước có trách nhiệm gì? Việc giao kết hợp đồng phải tuân theo nguyên tắc: tự do, tự nguyên, bình đẳng; không trái pháp luật và thoả ước lao đôngh tập thể; giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động. -Bình đẳng lao động nam và nữ: bình đẳng về cơ hội tiếp cận việc làm; bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dung; được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. c. Trách nhiệm của NN trong việc đảm bảo quyền BĐ của công dân trong lao động. Nhà nước đã ban hành hệ thống pháp luật về lao động, trong đó có các quy định về: +Mở rộng dạy nghề, đào tạo lại, hướng dẫn sản xuất – kinh doanh, cho vay vốn với lãi suất thấp để mọi người lao động đều có cơ hội việc làm hoặc tự tạo việc làm. +Có chính sách ưu đãi về giải quyết việc làm để thu hút và sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số. +Ban hành các quy định để bảo đảm cho phụ nữ bình đẳng với nam giới trong lao động.
- Xem thêm -