Tài liệu Giáo án gdcd 8 cả năm_cktkn_bộ 9

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS Xà Phiên Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : Tiết : Bài 1 : TÔN TRỌNG LẼ PHẢI I. Mục tiêu : 1. Về kiến thức : - Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải ,những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải . - Học sinh nhận thức được vì sao trong cuộc sống mọi người phải tôn trọng lẽ phải . 2. Về kỹ năng : Học sinh có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luuyện bản thân để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải . 3. Về kỹ năng : - Học sinh biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải vvà không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hằng ngày . - Học tập gương của những người biết tôn trọng lẽ phải và phê phán những hvi thiếu tôn trọng lẽ phải . II. Chuẩn bị : GV : SGK, SGV,phiếu học tập, những mẩu chuyện có nội dung liên quan đến bài . HS : Đọc trước bài ở nhà . III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học . 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra . 3. Bài mới : Hoạt động của thầy và tro Nội dung I. Đặt vấn đề N1 : Hành động của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích ,chứng tỏ ông là một người dũng cảm ,trung thực ,dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lý ,lẽ phải ,không chấp nhận những điều sai trái . N2: Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em cần ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho các bạn khác thấy những điểm em cho là đúng , hợp lý . N3: Em phải thể hiện thái độ không đồng tình của em đối với hành vi đó .Phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm sai trái đó và khuyên GDCD 8 1 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên bạn lần sau không nên làm như vậy . II. Nội dung bài học 1. Thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải - Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn ,phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xa hội . - Tôn trọng lẽ phải là công nhận và ủng hộ ,tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn, biết điều chỉnh hành vi suy nhĩ cuả mình theo hướng tích cực không chấp nhận và không làm những điều sai trái . 2. Biểu hiện của tôn trọng lẽ phải Chấp hành tốt mọi quy định, nội quy nơi mình sống, học tập và làm viêc, không nói sai sự thật; không vi phạm đạo đức và pháp luật….. 3. Phân biệt tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải Trái với tôn trọng lẽ phải là không tôn trọng lẽ phải với các biểu hiện cụ thể: xuyên tạc, bóp méo sự thật, vu khống, bao che, làm theo cái sai, cái xấu……. 4. Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp ,làm lành mạnh các mối quan hệ xa hội ,góp phần thúc đẩy xa hội ổn định và phát triển . III. Bài tập : Bài 1: Lựa chọn ý kiến c Lắng nghe ý kiến của bạn , tự phân tích đánh giá xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo . Bài 2: Lựa chọn cách ứng xử c Chỉ rõ cái sai của bạn và khuyên bạn ,giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa . Bài 3: Hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải: GDCD 8 2 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên a, c , e HĐ 1 : Giới thiệu bài Sống trung thực dám bảo vệ những điều đúng đắn ,không chấp nhận và không làm những điều sai trái đó là những nội dung cốt lõi của tôn trọng lẽ phải .Vậy tôn trọng lẽ phải là gì ? Nó có ý nghĩa như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc đó . HĐ 2 : Hướng đẫn học sinh tìm hiểu phần đặt vấn đề . Mục tiêu: HS hiểu rõ tôn trọng lẽ phải GV : Gọi học sinh đọc phần đặt vấn đề Chia học sinh thành 3 nhóm ,mỗi nhóm thảo luận 1 trường hợp trong phần đặt vấn đề. Nhóm 1: Em có nhận xét gì việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích trongn câu chuyện trên ? Nhóm 2: Tong các cuộc tranh luận ,có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số bị các bạn khác phản đối .Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em sẽ xử sự như thế nào ? Nhóm 3: Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra em sẽ làm gì ? HS : Các nhóm cử đại diện trình bày HS : nhóm khác bổ sung GV : Để có cách ứng xửphù hợp tỷtong những trường hợp trên đoi hỏi mỗi người không chỉ có nhận thức mà con phải có hành vi và cách ứng xử phù hợp trên cơ sở tôn trọng sự thật ,bảo vệ lẽ phải, phê phán những hành vi sai trái....... HĐ 3 : Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học Mục tiêu: HS biết thế nào là tôn trọng lẽ phải, biểu hiện và ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống. ? Theo em lẽ phải là gì? Tôn trọng lẽ phải là gì Gv : Yêu cầu học sinh lấy ví dụ những hành vi biểu hiện tôn trọng lẽ phải – không tôn trọng lẽ phải VD : Vi phạm luật giao thông Vi phạm nội quy trường học “ Gió chiều nào che chiều ấy ” GDCD 8 3 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên ? Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào? Gv: Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau . HĐ 4 : Hướng dẫn học sinh luyện tập Mục tiêu: Nhằm giúp học sinh hệ thống lại kiến thức vừa học Bài 1 : GV : Treo bảng phụ bài tập HS : Lựa chọn và giải thích Bài 2 : Tiến hành như bài tập 1 Bài 3: Hs : Theo dõi làm bài tập 4. Củng cố cho hs nghe truyện “Vụ án trái đất quay” để củng cố bài 5. Dặn do Học bài, làm bài tập 4,5,6 Chuẩn bị bài : Liêm khiết Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : Tiết : Bài 2 : LIÊM KHIẾT Câu hỏi phần gợi ý b phần đặt vấn đề không yêu cầu học sinh trả lời I. Mục tiêu : 1. Về kiến thức : - Học sinh hiểu thế nào là liêm khiết ;phân biệt hành vi liêm khiết với hành vi không liêm khiết trong cuộc sống hằng ngày . - Vì sao cần phải sống liêm khiết . - Muốn sốngliêm khiết thì cần phải làm gì . 2. Về kỹ năng : Học sinh có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiêt . 3. Về thái độ : Có thái độ đồng tình ,ủng hộ và học tập tấm gương cả những người liêm khiết đồng thời phê phán những hành vi thiếu liêm khiết trong cuộc sống . II. Chuẩn bị: Gv : SGK,SGV ,phiếu học tập, những mẩu chuyện có nội dung liên quan đến bài học. Hs : Chuâbr bị bài ở nhà . III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học . 1. Ổn định lớp . 2. Kiểm tra : GDCD 8 4 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên - Kiểm tra bài cũ : Nêu một vài hành vi tôn trọng lẽ phải của bản thân em? Ý nghĩa của những hành vi đó ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và tro Nội dung HĐ 1 : Giới thiệu bài : Gv : Đọc truyện Lưỡng Quốc trạng nguyên (sgv ) gợi dẫn học sinh vào bài HĐ 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần đặt I. Đặt vấn đề . vấn đề . Mục tiêu: HS hiểu rõ liêm khiết là gì. Gv : Gọi hs đọc phần đặt vấn đề . Chia hs thành 3 nhóm thảo luận các câu hỏi phần gợi ý . Nhóm 1: Em có suy nghĩ gì về cách ứng xử của *N1 : Trong những câu truyện trên ,cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn,và của Bác Hồ trong Ma-ri Quy-ri , Dương Chấn và Bác Hồ là những những câu truyện trên ? tấm gương đáng để chúng ta học tập noi theo và kính phục Nhóm 2 : Những cách xử sự đó có điểm gì chung * N2 : Những cách xử sự đó đều có điểm chung ? vì sao ? giống nhau : sống thanh cao ,không hám danh,làm việc một cách vô tư có trách nhiệm mà khônng đoi hỏi bất cứ một điều kiện vật chất nào . Vì thề người sống liêm khiết sẽ nhận được sự quý trọng của mọi người ,làm cho xa hội trong sạch tốt đẹp hơn . * N3 : Trong điều kiện hiện nay lối sống thực Nhóm 3: Trong điều kiện hiện nay , theo em ,việc dụng chạy theo đồng tiền có xu hướng ngày càng học tập những tấm gương đó có con phù hợp nữa gia tăng thì việc học tập những tấm gương đó càng không ? Vì sao ? trở nên và có ý nghĩa thiết thực Vì : Hs : Các nhóm cử đại diện trình bày/bảng + Giúp mọi người phân biệt được những hành Hs : Nhóm khác bổ sung vi thể hiện sự liêm khiết hoặc không liêm khiết Gv : Bổ sung hoàn thiện . trong cuộc sống hằng ngày . + Đồng tình ,ủng hộ ,quý trọng người liêm khiết ,phê phấn những hành vi thiếu liêm khiết : Tham ô ,tham nhũng .hám lợi .. + Giúp mọi người có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết . HĐ 3 : Hướng dẫn tìm hiểu nội dung bài học . II. Nội dung bài học Mục tiêu: HS hiểu thế nào là liêm khiết, biểu hiện và ý nghĩa của tính liêm khiết trong cuộc sống. 1. Thế nào là liêm khiết Gv : Yêu cầu hs lấy VD những biểu hiện trái - Liêm khiết là sèng trong s¹ch , kh«ng h¸m danh, h¸m lîi , kh«ng b¹n t©m vÒ nh÷ng toan tÝnh nhá với lối sống liêm khiết . nhen Ých kû . ? Liêm khiết là gì? 2. Biểu hiện của liêm khiết ? Biểu hiện của liêm khiết? Không tham lam, không tham ô tiền bạc, tài sản chung; không nhận hối lộ………… ? Ý nghĩa của sống liêm khiết ? 3. Ý nghĩa của liêm khiết Liêm khiết giúp con người sống thanh thản, đàng hoàng, tự tin, không bị phụ thuộc vào người khác và được mọi người xung quanh kính trọng, vị nể. H§ 4 : Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp . GDCD 8 5 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên III. Bµi tËp . Mục tiêu: giúp học sinh nắm vững nội dung bài học Gv : treo b¶ng phô bµi tËp 1: Bµi 1: Hs : quan s¸t , lµm bµi tËp trªn b¶ng . Hµnh vi b,d,e thÓ hiÖn tÝnh kh«ng liªm khiÕt . Hs : nhËn xÐt , bæ sung . TiÕn hµnh bµi tËp 2 nh bµi tËp 1 . Bµi 2: Kh«ng t¸n thµnh víi viÖc lµm trong phµn avµ c v× chóng ®Òu biÓu hiÖn nh÷ng khÝa c¹ch kh¸c nhau cña kh«ng liªm khiÕt . 4. Cñng cè cho hs nghe chuyÖn “Chọn ®»ng nµo ” trang 27-SGV ®Ó cñng cè bµi häc . 5. DÆn dß . Häc bµi , lµm bµi tËp 3,4,5 . ChuÈn bÞ bµi 3 , nhận xét lớp Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : Tiết : Bài 3 : T«n träng ngêi kh¸c I. Môc tiªu : 1. VÒ kiÕn thøc : Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng ngêi kh¸c , biÓu hiÖn cña t«n träng ngêi kh¸c trong cuéc sèng h»ng ngµy . V× sao trong quan hÖ x· héi , mäi ngêi ®Òu ph¶i t«n träng lÉn nhau . 2. VÒ kü n¨ng : Hs biÕt ph©n biÖt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn sù t«n träng ngêi kh¸c vµ kh«n t«n trängngêi kh¸c trong cuéc sèng h»ng ngµy . Hs rÌn luyÖn thãi quen tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh cho phï hîp , thÓ hiÖn sù t«n träng mäi ngêi ë mäi n¬i mäi lóc . 3. VÒ th¸i ®é : Cã th¸i ®é ®ång t×nh ñng hé vµ học tËp nh÷ng nÐt øng xö ®Ñp trong hµnh vi cña nh÷ng ngêi biÕt t«n träng ngêi kh¸c, ®ång thêi phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu t«n träng mäi ngêi . II. ChuÈn bÞ : Gv : SGK, SGV, vÝ dô cã liªn quan ®Õn néi dung bµi häc . Hs : §äc tríc bµi ë nhµ . III. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. æn ®Þnh lớp . 2. KiÓm tra : 3. Bµi míi : Nội dung Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn I . §Æt vÊn ®Ò . ®Æt vÊn ®Ò . Mục tiêu: HS hiểu rõ thế nào là tôn trọng người GDCD 8 6 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên khác. Gv : gäi hs ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Hs : ®äc . Gv : chi a hs thµnh 3 nhãm . Hs : mçi nhãm sÏ ®ãng kÞch ®Ó thÓ hiÖn t×nh huèng vµ c¸ch gi¶i quyÕt cña nhãm m×nh . Hs : nhãm kh¸c theo dâi nhËn xÐt , bæ sung ý kiÕn Gv : Chèt l¹i c¸c ý chÝnh : - Lu«n biÕt l¾ng nghe ý kiÕn ngêi kh¸c , kÝnh träng ngêi trªn , nhêng nhÞn trÎ nhá , kh«ng c«ng kÝch chª bai ngêi kh¸c khi hä cã së thÝch kh«ng gièng m×nh lµ biÓu hiÖn hµnh vi cña nh÷ng ngêi biÕt c xö cã v¨n ho¸ , ®µng hoµng ®óng mùc khiÕn ngêi kh¸c c¶m thÊy hµi lßng dÔ chÞu vµ v× thÕ sÏ nhËn ®îc sù quý träng cña mäi ngêi - Trong cuéc sèng t«n träng lÉn nhau lµ ®iÒu kiÖn , lµ c¬ së ®Ó x¸c lËp vµ cñng cè mèi quan hÖ tèt ®Ñp , lµnh m¹nh gi÷a mäi ngêi víi nhau . V× vËy t«n träng ngêi kh¸c lµ c¸ch c sö cÇn thiÕt ®èi víi tÊt c¶ mäi ngêi ë mäi n¬i mäi lóc . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu néi dung bµi häc . Mục tiêu: HS biết thế nào là tôn trọng người khác, biểu hiện và ý nghĩa của việc tôn trọng người khác trong cuộc sống hằng ngày. ? ThÕ nµo lµ t«n träng ngêi kh¸c ? Gv : yªu cÇu hs t×m mét sè hµnh vi thÓ hiÖn sù thiÕu t«n träng ngêi kh¸c . Hs : lÊy vÝ dô . Gv : t«n träng ngêi kh¸c kh«ng cã nghÜa lµ ®ång t×nh ñng hé , l¾ng nghe mµ kh«ng cã sù phª ph¸n , ®Êu tranh víi nh÷ng viÖc lµm kh«ng ®óng . T«n träng ngêi kh¸c ph¶I ®îc thÓ hiÖn b»ng hµnh vi cã v¨n ho¸. ? ý nghÜa cña t«n träng ngêi kh¸c lµ g× ? GDBV môi trường: các hành vi việc làm bảo vệ môi trường như: không xả rác, đổ nước thải bừa bai, không hút thuốc lá, không làm MTT ở nơi công cộng, không mở tivi, bật nhạc quá to trong giờ nghỉ trưa…………cũng chính là thể hiện sự tôn trọng người khác. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn hs luyÖn tËp . Mục tiêu: nhằm giúp HS khắc sâu kiến thức và có thể ứng dụng vào thực tế cuộc sống. Bµi 1 : Gv : treo b¶ng phô trªn b¶ng . Hs : quan s¸t lµm bµi tËp Hs : nhËn xÐt , bæ sung Gv kÕt luËn bµi tËp ®óng . Bµi 2 : Hs : trao ®æi , thùc hiÖn yªu cÇu cña bµi tËp 4. Cñng cè Thế nào là tôn trọng người khác? Cho ví dụ? 5. Dặn do Về nhà học bài, làm các bài tập SGK Xem trước bài mới, nhận xét lớp. GDCD 8 7 II. Néi dung bµi häc . 1. Thế nào là tôn trọng người khác T«n träng ngêi kh¸c lµ sù ®¸nh gi¸ ®óng mùc , coi träng danh dù phÈm gi¸ vµ lîi Ých cña ngêi kh¸c , thÓ hiÖn lèi sèng cã v¨n hãa cña mçi ngêi . 2. Những biểu hiện của tôn trọng người khác. Biết lắng nghe,biết cư xử lễ phép, lịch sự với người khác; biết thừa nhận và học hỏi các điểm mạnh của người khác.... 3. Ý nghĩa của việc tôn trọng người khác - Người biết tôn trọng người khac sẽ được người khác tôn trọng lại. - Mọi người biết tôn trọng lẫn nhau sẽ góp phần làm cho quan hệ xa hội trong sáng, lành mạnh và tốt đẹp. III. Bµi tËp Bµi 1 : Hµnh vi a, g ,i thÓ hiÖn sù t«n träng ngêi kh¸c . Bµi 2 : T¸n thµnh víi ý kiÕn b,c Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : Tiết : Bµi 4 : GIỮ CHỮ TÍN I. Môc tiªu : 1. VÒ kiÕn thøc : Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn , nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c nhau cña gi÷ ch÷ tÝn trong cuéc sèng h»ng ngµy . V× sao trong c¸c mèi quan hÖ x· héi , mäi ngêi ®Òu cÇn ph¶i gi÷ ch÷ tÝn . 2 . VÒ kü n¨ng : Häc sinh biÕt ph©n biÖt nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi gi÷ ch÷ tÝn hoÆc kh«ng gi÷ ch÷ tÝn . Häc sinh rÌn luyÖn thãi quen ®Ó trë thµnh ngêi lu«n biÕt gi÷ ch÷ tÝn trong mäi viÖc . 3. VÒ th¸i ®é : Häc sinh häc tËp vµ cã mong muèn rÌn luyÖn theo g¬ng cña nh÷ng ngêi biÕt gi÷ ch÷ tÝn . II. ChuÈn bÞ : Gv :SGK, SGV, vÝ dô cã liªn quan ®Õn néi dung bµi häc . Hs : §äc tríc bµi ë nhµ . III. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. æn ®Þnh lớp . 2. KiÓm tra : KiÓm tra bµi cò : T«n träng ngêi kh¸c lµ g× ? KiÓm tra bµi tËp vÒ nhµ cña häc sinh . 3.Bµi míi : Nội dung Hoạt động của GV và HS Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Mục tiêu: HS hiểu rõ thế nào là giữ chữ tín. Gv : gäi hs ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Hs : ®äc . Gv : chia hs thµnh 4 nhãm th¶o luËn c¸c c©u hái . Nhãm 1: NhËn xÐt vÒ hµnh vi cña vua Lç vµ Nh¹c ChÝnh Tö , nªu suy nghÜ cña m×nh. Nhãm 2 : NhËn xÐt vÒ viÖc lµm cña B¸c Hå, nªu suy nghÜ cña m×nh . Nhãm 3 : tr¶ lêi c©u hái môc 3. Nhãm 4 : tr¶ lêi c©u hái môc 4 . Hs : th¶o luËn , cö ®¹i diÖn tr×nh bµy . Hs : nhËn xÐt , bæ sung . Gv : bæ sung , kÕt luËn. Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu néi dung bµi häc: Mục tiêu: HS biết thế nào là giữ chữ tín, GDCD 8 I . §Æt vÊn ®Ò . -Muèn gi÷ ®îc lßng tin cña mäi ngêi ®èi víi m×nh th× mọi ngêi cÇn lµm tèt chøc tr¸ch, nhiÖm vô cña m×nh, gi÷ ®óng lêi høa, ®óng hÑn trong mèi quan hÖ víi mäi ngêi xung quanh, nãi vµ lµm ph¶i đi ®«i víi nhau . - Gi÷ lêi høa lµ biÓu hiÖn quan träng nhÊt cña gi÷ ch÷ tÝn, song gi÷ ch÷ tÝn kh«ng ph¶i chØ lµ gi÷ lêi høa mµ cßn thÓ hiÖn ë ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ quyÕt t©m cña m×nh khi thùc hiÖn lêi høa . II. Néi dung bµi häc . 1. Thế nào là giữ chữ tín Gi÷ ch÷ tÝn lµ coi träng lßng tin cña mäi ngêi ®èi víi m×nh , biÕt träng lêi høa vµ biÕt tin tëng nhau . 2. Những biểu hiện của giữ chữ tín 8 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên biểu hiện và ý nghĩa của giữ chữ tín. Giữ lời hứa, đa nói là làm, tôn trọng những điểu đa cam ? Gi÷ ch÷ tÝn lµ g× ? kết, có trách nhiệm về lời nói, hành vi và việc làm của bản Gv : Yªu cÇu hs t×m vµ nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi kh«ng gi÷ ch÷ tÝn ( trong thân... gia ®×nh , nhµ trêng , xh ). Lu ý cho häc sinh : Cã nh÷ng trêng hîp kh«ng thùc hiÖn ®óng lêi høa , song kh«ng ph¶i do cè ý mµ do hoµn c¶nh kh¸ch quan m¹ng l¹i ( vÝ dô : bè mÑ bÞ èm kh«ng ®a con ®i ch¬i c«ng viªn ) ? Gi÷ ch÷ tÝn cã ý nghÜa nh thÕ nµo ? 3. Ý nghĩa của việc giữ chữ tín Giữ chữ tín là tôn trọng bản thân và tôn trọng người Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn hs luyÖn tËp . khác; người giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố lại kiến của người khác đối với mình thức vừa học. III. Bµi tËp Bµi 1 : Gv : gäi häc sinh lµm bµi tËp Hs : lµm bµi tËp . Bµi 1: Hs : nhËn xÐt , bæ sung - T×nh huèng b: Bè Trung kh«ng ph¶I lµ ngêi kh«ng biÕt Gv kÕt luËn bµi tËp ®óng . gi÷ ch÷ tÝn . - C¸c t×nh huèng cßn l¹i ®Òu biÓu hiÖn cña hµnh vi kh«ng Bµi 2 : gi÷ ch÷ tÝn , V× ®Òu kh«ng gi÷ lêi høa( Cè t×nh hay v« Gv : chi a hs thµnh 2 nhãm t×nh ) - T×nh huèng a : hµnh vi kh«ng ®óng khi thùc hiÖn Nhãm 1: t×m vÝ dô biÓu hiÖn cña hµnh vi lêi høa gi÷ ch÷ tÝn Bµi 2: Nhãm : t×m vÝ dô biÓu hiÖn cña hµnh vi kh«ng gi÷ ch÷ tÝn . 4. Củng cố Cho học sinh làm bài tập 1 SGK 5. Dặn do Về nhà học bài và làm các bài tập SGK con lại. Xem trước bài mới, nhận xét lớp. GDCD 8 9 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : Tiết : Bµi 5 : PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT I. Môc tiªu : 1. VÒ kiÕn thøc : Häc sinh hiÓu b¶n chÊt cña ph¸p luËt vµ kû luËt , mèi quan hÖ gi÷a ph¸p luËt vµ kû luËt , lîi Ých vµ sù cÇn thiÕt ph¶I tù gi¸c tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kû luËt . 2 . VÒ kü n¨ng : Häc sinh biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch rÌn luyÖn ý thøc vµ thãi quen kû luËt cã kü n¨ng ®Ênh gi¸ vµ tù ®¸nh gi¸ hµnh vi kû luËt biÓu hiÖn h»ng ngµy trong häc tËp , trong sinh ho¹t ë trêng , ë nhµ , ngoµi ®êng phè . Thêng xuyªn vËn ®éng , nh¾c nhë mäi ngêi , nhÊt lµ b¹n bÌ thùc hiÖn tèt nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ trêng vµ x· héi . 3. VÒ th¸i ®é : Häc sinh cã ý thøc t«n träng ph¸p luËt vµ tù rÌn luyÖn tÝnh kû luËt , tr©n träng nh÷ng ngêi cã tÝnh kû luËt vµ tu©n theo ph¸p luËt . II. ChuÈn bÞ : Gv : SGK, SGV, vÝ dô cã liªn quan ®Õn néi dung bµi häc, phiÕu häc tËp , 1 sè v¨n b¶n ph¸p luËt Hs : §äc tríc bµi ë nhµ . III. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. æn ®Þnh lớp . 2. KiÓm tra bµi cò Em h·y kÓ mét vµi vÝ dô vÒ hµnh vi gi÷ ch÷ tÝn ( hoÆc k«ng gi÷ ch÷ tÝn ) mµ em biÕt . Theo em , häc sinh muèn gi÷ ch÷ tÝn cÇn ph¶i lµm g× ? 3. Bµi míi : Hoạt động của GV và HS Nội dung I . §Æt vÊn ®Ò . N1 : Vò Xu©n Trêng vµ ®ßng bän bu«n b¸n , vËn chuyÓn hµng t¹ thuèc phiÖn mang vµo ViÖt Nam hµng tr¨m kg hª- r«-in ®Ó tiªu thô . Mua chuéc c¸n bé nhµ níc N2 : Chóng g©y ra téi ¸c reo r¾c c¸I chÕt tr¾ng . L«i kÐo ngêi ph¹m téi , g©y hËu qu¶ nghiªm träng , che giÊu téi ph¹m , vi ph¹m kû luËt . N3 : Tæ chøc ®iÒu tra bÊt chÊp khã kh¨n trë ng¹i , triÖt ph¸ vµ ®a ra xÐt xö vô ¸n tríc ph¸p luËt .Trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra c¸c chiÕn sÜ tu©n thñ tÝnh kû luËt cña lùc lîng c«ng an vµ nh÷ng ngêi ®iÒu hµnh ph¸p luËt . II. Néi dung bµi häc . 1. Thế nào là pháp luật, kỉ luật - Ph¸p luËt lµ nh÷ng quy t¾c sö xù chung cã tÝnh b¾t buéc , do nhµ níc ban hµnh , ®îc nhµ níc ®¶m b¶o thùc hiÖn b»ng c¸c biÖn ph¸p gi¸o GDCD 8 10 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên dôc thuyÕt phôc, cìng chÕ. - Kû luËt lµ nh÷ng quy ®Þnh , quy íc cña mét céng ®ång ( tËp thÓ ) vÒ nh÷ng hµnh vi cÇn tu©n theo nh»m ®¶m bµo sù phèi hîp hµnh ®éng thèng nhÊt . 2. Mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật Kỉ luật của tập thể phải phù hợp với pháp luật của Nhà nước,không được trái với pháp luật. 3. Ý nghĩa của pháp luật, kỉ luật Là xác định được trách nhiệm cá nhân; bảo vệ được quyền lợi của mọi người; tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển. III. Bµi tËp Bµi 1: Ph¸p luËt cÇn thiÕt cho tÊt c¶ mäi ngêi , kÓ c¶ ngêi cã ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn ph¸p luËt vµ kû luËt , v× ®ã lµ nh÷ng quy ®Þnh ®Ó t¹o ra sù thèng nhÊt trong ho¹t ®éng , t¹o ra hiÖu qu¶ , chÊt lîng cña ho¹t ®éng x· héi . Bµi 2:Néi quy cña nhµ trêng c¬ quan kh«ng thÓ coi lµ ph¸p luËt v× nã kh«ng ph¶i do Nhµ níc ban hµnh vµ viÖc gi¸m s¸t thùc hiÖn kh«ng ph¶i do c¬ quan gi¸m s¸t Nhµ níc . Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Mục tiêu: HS hiểu rõ những quy định của pháp luật và kỉ luật Gv : gäi hs ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Hs : ®äc . Gv : chia hs thµnh 3 nhãm Nhãm 1: Theo em Vò Xu©n Trêng vµ ®ång bän cã nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt nh thÕ nµo? Nhãm 2 : Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña Vò Xuan Trêng vµ ®ång bän ®· g©y ra hËu qu¶ nh thÕ nµo ? Nhãm 3 : §Ó chèng l¹i nh÷ng ©m mu x¶o quyÖt cña bän téi ph¹m ma tuý, c¸c chiÕn sÜ c«ng an cÇn cã nh÷ng phÈm chÊt g× ? Hs : th¶o luËn , cö ®¹i diÖn tr×nh bµy . Gv : bæ sung , kÕt luËn. ? Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m cña Vò Xu©n Trêng vµ ®ång bän ®· ph¶i chÞu h×nh ph¹t g× ? Hs : Tr¶ lêi . ? ngêi hs cÇn cã tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt kh«ng ? V× sao ? Hs : tr¶ lêi Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu néi dung bµi häc: Mục tiêu: HS biết thế nào là pháp luật, kỉ luật, mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật trong cuộc sống. ? Ph¸p luËt lµ g× ? Kû luËt lµ g× ? GDCD 8 11 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên ? Ph¸p luËt vµ kû luËt cã mèi quan hÖ nh thÕ nµo ? ? Tu©n theo ph¸p luËt vµ kû luËt cã ý nghÜa nh thÕ nµo ? ? Ngêi häc sinh cÇn cã tÝnh kû luËt vµ tu©n theo ph¸p luËt kh«ng ? V× sao ? VÝ dô ? Ho¹t ®éng 4 : Híng dÉn hs luyÖn tËp . Mục tiêu: giúp HS khắc sâu lại nội dung kiến thức bài học. Bµi 1 : Gv : gäi häc sinh lµm bµi tËp Hs : lµm bµi tËp . Hs : nhËn xÐt , bæ sung Gv kÕt luËn bµi tËp ®óng . Bµi 2 : 4. Củng Cố Pháp luật là gì? Kỉ luật là gì? 5. Dặn do Về nhà học bài và trả lời các câu hỏi SGK con lại. Xem trước bài mới, nhận xét lớp. Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : Tiết : Bµi 6: XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG, LÀNH MẠNH I. Môc tiªu : 1. VÒ kiÕn thøc : KÓ ®îc mét sè biÓu hiÖn cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh . Ph©n tÝch ®îc ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh . 2 . VÒ kü n¨ng : BiÕt ®¸nh gi¸ th¸i ®é , hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngêi kh¸c trong quan hÖ víi b¹n bÌ . BiÕt x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh . 3. VÒ th¸i ®é : Cã th¸I ®é quý träng vµ cã mong muèn x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh II. ChuÈn bÞ : Gv : Sgk,Stk, phiÕu häc tËp Hs : chuÈn bÞ bµi ë nhµ . III. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1 æn ®Þnh lớp. 2 KiÓm tra : KiÓm tra bµi cò :Ph¸p luËt lµ g× ? Kû luËt lµ g× ? Em ph¶I lµm g× ®Ó thùc hiÖn ph¸p luËt vµ kû luËt ? 3 Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu I . §Æt vÊn ®Ò . phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Mục tiêu: HS hiểu rõ tình bạn là gì. GDCD 8 12 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Gv : gäi hs ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Hs : ®äc . Gv : chia hs thµnh 3nhãm th¶o luËn c¸c c©u hái . N1 : ¡ng – ghen lµ ngêi ®ång chÝ trunug kiªn Nhãm 1: Nªu nh÷ng viÖc mµ ¡ng –ghen ®· lµm lu«n s¸t c¸nh bªn M¸c trong sù nghiÖp ®Êu tranh cho M¸c ? víi hÖ t tëng t s¶n vµ truyÒn b¸ t tëng v« s¶n . - Ngêi b¹n th©n thiÕt cu¶ gia ®×nh M¸c . - ¤ng lu«n gióp ®ì M¸c trong lóc khã kh¨n nhÊt N2 : -T×nh b¹n gi÷a M¸c vµ ¡ng – ghen thÓ hiÖn Nhãm 2 : Nªu nh÷ng nhËn xÐt vÒ t×nh c¶m cña sù quan t©m gióp ®ì lÉn nhau . M¸c vµ ¡ng – ghen ? - Th«ng c¶m s©u s¾c víi nhau . - §ã lµ t×nh b¹n vÜ ®¹i vµ c¶m ®éng . N3 : Dùa trªn c¬ së : Nhãm 3 : T×nh b¹n gi÷a M¸c vµ ¡ng– ghen dùa - §ång c¶m s©u s¾c . trªn nh÷ng c¬ së nµo ? - Cã chung xu híng ho¹t ®éng . Hs : th¶o luËn , cö ®¹i diÖn tr×nh bµy . - Cã chung lý tëng . Hs : nhËn xÐt , bæ sung . Gv : bæ sung , kÕt luËn. T×nh b¹n cao c¶ gi÷a M¸c vµ ¡ng ghen cßn ®îc dùa trªn nÒn t¶ng lµ sù gÆp gì trong t×nh c¶m lín ®ã lµ : Yªu tæ quèc , yªu nh©n d©n , s½n sµng chiÕn ®Êu hi sinh , nã lµ sù g¾n bã chÆt chÏ vÒ lîi Ých chÝnh trÞ vµ ý thøc ®¹o ®øc . ? Em häc tËp ®îc g× tõ t×nh b¹n gi÷a M¸c vµ ¡ngghen ? Hs : tr¶ lêi II. Néi dung bµi häc . Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu néi 1. Thế nào là tình bạn dung bµi häc: T×nh b¹n lµ t×nh c¶m g¾n bã gi÷a hai hoÆc nhiÒu ? Tõ c¸c ý kiÕn trªn em h·y cho biÕt t×nh b¹n lµ g× ngêi trªn c¬ së hîp nhau vÒ tÝnh t×nh , së thÝch hoÆc ? Theo em cã thÓ n¶y sinh t×nh b¹n trong s¸ng cã chung xu híng ho¹t ®éng . lµnh m¹nh gi÷a hai ngêi b¹n kh¸c giíi kh«ng ? 2. Những biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành Hs :Trả lời. mạnh. ? Nh÷ng biểu hiện c¬ b¶n cña t×nh b¹n trong s¸ng Phù hợp nhau về quan niệm sống, bình đẳng và lµ g× ? tôn trọng nhau, chân thành, tin cậy, có trách nhiệm, ? C¶m xóc cña em khi : - GÆp nçi buån ®îc b¹n chia sÎ . thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau, giúp đỡ - Khã kh¨n ®îc b¹n bÌ gióp ®ì . nhau lúc khó khăn........ - Cïng b¹n vui ch¬i , häc tËp Hs : nªu c¶m xóc . Gv : chóng ta kh«ng thÓ sèng thiÕu t×nh b¹n . Cã ®îc mét ngêi b¹n tèt lµ mét ®iÒu h¹nh phóc trong cuéc sèng cña chóng ta . ? T×nh b¹n cã ý nghÜa nh thÕ nµo ? CÇn phải lµm 3. Ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh g× ®Ó x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh ? Giúp con người thấy ấm áp, tự tin hơn, yêu con HS: trả lời người và cuộc sống hơn, biết tự hoàn thiện bản GV: Nhận xét, bổ sung. thân để sống tốt hơn, xứng đáng với bạn bè hơn. Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn hs luyÖn tËp . III. Bµi tËp Mục tiêu: Nhằm giúp HS khắc sâu nội dung bài học. Bµi 2: Bµi 2: A,b: khuyªn r¨n b¹n . Gv : Treo b¶ng phô bµi tËp C : hái th¨m ,an ñi , ®éng viªn ,gióp ®ì b¹n . Gv : gäi häc sinh lµm bµi tËp D : Chóc mõng b¹n . Hs : lµm bµi tËp . §: HiÓu ý tèt cña b¹n , kh«ng giËn b¹n vµ cè Hs : nhËn xÐt , bæ sung g¾ng sña ch÷a khuyÕt ®iÓm . Gv kÕt luËn bµi tËp ®óng . E: Coi ®ã lµ chuyÖn b×nh thêng , lµ quyÒn cña b¹n , kh«ng khã chÞu giËn b¹n vÒ chuyÖn ®ã . 4. Cñng cè Học sinh nêu kh¸i qu¸t néi dung bµi häc 5. Dặn do: Về nhà làm các bài tập SGK con lại. GDCD 8 13 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Xem trước bài mới, nhận xét lớp. Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : Tiết : Bµi 7: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ-Xà HỘI. Chuyển sang hoạt động ngoại khóa I. Môc tiªu : 1. VÒ kiÕn thøc : HiÓu c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi , sù cÇn thiÕt ph¶i tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi v× lîi Ých ý nghÜa cña nã . 2 . VÒ kü n¨ng : Häc sinh cã kü n¨ng tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi , qua ®ã h×nh thµnh kü n¨ng hîp t¸c , tù kh¼ng ®Þnh b¶n th©n trong cuéc sèng céng ®ång . 3. VÒ th¸i ®é : H×nh thµnh ë hs niÒm tin yªu vµo cuéc sèng , tin vµo con ngêi , mong muèn ®îc tham gia c¸c ho¹t ®éng líp , trêng,xh. II. ChuÈn bÞ : Gv : Sgk,Stk, tranh ¶nh cã liªn quan dÕn néi dung bµi häc . Hs : chuÈn bÞ bµi ë nhµ . III. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1 æn ®Þnh lớp. 2 KiÓm tra : KiÓm tra bµi cò :ThÕ nµo lµ t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh ? CÇn ph¶I lµm g× ®Ó x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh ? 3 Bµi míi : I . §Æt vÊn ®Ò . Gv : Cho hs thảo luận phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Hs : Thảo luận - Kh«ng ®ång ý víi quan ®iÓm “§Ó lËp nghiÖp chØ ? Cã ý kiÕn cho r»ng” §Ó lËp nghiÖp chØ cÇn cÇn v¨n ho¸ ” V× nÕu chØ lo häc v¨n ho¸ , tiÕp thu häc v¨n ho¸ ..x· héi ”Em cã ®ång ý víi ý kiÕn khoahäc häc kü thuËt , rÌn kü n¨ng lao ®éng sÏ ph¸t triÓn ®ã kh«ng ? V× sao ? kh«ng toµn diÖn. ChØ ch¨m lo tíi lîi Ých c¸ nh©n , kh«ng biÕt quan t©m tíi lîi Ých tËp thÓ , kh«ng cã tr¸ch nhiÖm víi céng ®ång . ? Cã ý kiÕn cho r»ng “ Häc v¨n ho¸ tèt , rÌn - §ång ý víi quan ®iÓm “Häc v¨n ho¸ tèt, rÌn luyÖn luyÖn kü n¨ng lao ®énglµ c©n nhng cha ®ñ ®Êt kü n¨ng lao ®éng ®Êt níc”. V× häc v¨n ho¸ tèt , rÌn níc ”Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng ? V× luyÖn kün¨ng lao ®éng tèt , biÕt tÝch cùc tham gia sao ? c«ng t¸c chÝnh trÞ x· héi sÏ trë thµnh ngêi ph¸t triÓn ? KÓ nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi em thtoµn diÖn, biÕt yªu th¬ng tÊt c¶ mäi ngêi , cã tr¸ch êng tham gia ? nhiÖm víi tËp thÓ céng ®ång . Hs : - Häc tËp v¨n ho¸ - Ho¹t ®éng ®oµn ®éi . - Ho¹t ®éng tõ thiÖn . Ho¹t ®éng ®Òn ¬n . Gv :Treo b¶ng phô ghi c¸c vÝ dô : Yªu cÇu hs xÕp c¸c vÝ dô vµo 3 lo¹i ho¹t GDCD 8 14 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên ®éng quan träng cho phï hîp . 1. Ho¹t ®éng tham A. Ho¹t ®éng x©y gia s¶n xuÊt cña dùng, b¶o vÖ, tæ quèc . c¶I vËt chÊt . 2.Tham gia ho¹t B. Ho¹t ®éng trong c¸c ®éng ®oµn ®éi tæ chøc chÝnh trÞ , ®oµn thÓ . 3.Tham gia ho¹t Ho¹t ®éng nh©n ®¹o , ®éng tõ thiÖn b¶o vÖ m«i trêng tù nhiªn x· héi . 4.Tham gia chèng chiÕn tranh , khñng bè . ? ThÕ nµo lµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi ? 1 . Ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi lµ nh÷ng ho¹t ®éng cã néi dung liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng , b¶o vÖ nhµ níc , chÕ ®é chÝnh trÞ , trËt tù an ninh x· héi , lµ nh÷ng ho¹t ®éng trong tæ chøc chÝnh trÞ , ®oµn thÓ , quÇn chóng vµ ho¹t ®éng nh©n ®¹o , b¶o vÖ m«i trêng sèng cña con ngêi . 2. Ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi lµ ®iÒu kiÖn ®Ó mçi c¸ nh©n béc lé ,, rÌn luyÖn , ph¸t triÓn kh¶ n¨ng vµ ®ãng ? Tham gia ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi cã ý gãp trÝ tuÖ , c«ng su¾c cña m×nh vµo c«ng viÖc chung nghÜa nh thÕ nµo ? cña x· héi . 3.Hs CÇn tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi ®Ó thµnh , ph¸t triÓn th¸i ®é , t×nh c¶m , niÒm tin ? Häc sinh cã cÇn thiÕt ph¶i tham gia ho¹t ®éng h×nh trong s¸ng , rÌn luyÖn n¨ng lùc giao tiÕp , øng xö , chÝnh trÞ x· héi kh«ng ? n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý , n¨ng lùc hîp t¸c . III. Bµi tËp Bµi 1: Bài tập C¸c ho¹t ®éng thuéc lo¹i ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· Bµi 1: héi : a,c,d.e.g.h.i.k,l,m.n Gv : Treo b¶ng phô bµi tËp Gv : gäi häc sinh lµm bµi tËp Hs : lµm bµi tËp . Hs : nhËn xÐt , bæ sung Bµi 2: Gv kÕt luËn bµi tËp ®óng . BiÓu hiÖn cña sù tÝch cùc : a,e.g.i.k.l. BiÓu hiÖn thÓ hiÖn sù kh«ng tÝch cùc : b,c,d,®,h . Bµi 2 : Thùc hiÖn t¬ng tù nh bµi tËp 1. 4. Cñng cè Kh¸i qu¸t néi dung bµi häc 5. Dặn dò: Về nhà làm các bài tập SGK còn lại. Xem trước bài mới, nhận xét lớp. GDCD 8 15 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : Tiết : Bµi 8: TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC I. Môc tiªu : 1. VÒ kiÕn thøc : Hs hiÓu néi dung ý nghÜa vµ nh÷ng yªu cÇu cña viÖc t«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c 2 . VÒ kü n¨ng : Häc sinh biÕt ph©n biÖt hµnh vi ®óng hoÆc sai trong viÖc häc hái c¸c d©n téc kh¸c; biÕt tiÐp thu mét c¸ch cã chän läc ; tÝch cùc häc tËp n©ng cao hiÓu biÕt vµ thamm gia c¸c ho¹t ®éng x©y dùng t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc . 3. VÒ th¸i ®é : Häc sinh cã lßng tù hµo d©n téc vµ t«n träng c¸c d©n téc kh¸c , cã nhu cÇu t×m hiÓu vµ häc tËp nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp trong nÒn v¨n ho¸ c¸c d©n téc kh¸c . II. ChuÈn bÞ : Gv : Sgk,Stk, tranh ¶nh cã liªn quan dÕn néi dung bµi häc . Hs : chuÈn bÞ bµi ë nhµ . III. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. æn ®Þnh lớp . 2. KiÓm tra bài cũ: 3 .Bµi míi : Hoạt động của GV và HS Nội dung I . §Æt vÊn ®Ò . Ho¹t ®éng 1: Tìm hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò Mục tiêu: HS hiểu thế nào là tôn trọng và học - Hå ChÝ Minh lµ mét danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi . hỏi các dân tộc khác. ViÖt Nam cã nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ : Cè ®o HuÕ , Phè Gv : gäi hs ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò . cæ Héi An , VÞnh H¹ Long … Hs : ®äc . - Trung Quèc më réng quan hÖ vµ häc tËp kinh ? ViÖt Nam cã nh÷ng ®ãng gãp g× ®¸ng tù hµo nghiÖm c¸c níc kh¸c . cho nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi ? Ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp míi cã nhiÒu ? Lý do quan träng nµo gióp Trung Quèc trçi triÓn väng . dËy m¹nh mÏ ? Hîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam – Trung Quèc ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ . ? Níc ta cã tiÕp thu vµ sö dung nh÷ng thµnh tùu mäi mÆt cña thÕ giíi kh«ng ? Vd? Hs : Tr¶ lßi Gv : Gi÷a c¸c d©n téc cÇn cã sù häc tËp kinh nghiÖm lÇn nhau vµ sù ®ãng gãp cña mçi d©n téc sÏ lµm nÒ v¨n ho¸ nh©n lo¹i trë nªn phong phó . Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu néi dung bµi häc Mục tiêu: HS biết những biểu hiện và ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. ? ThÕ nµo lµ t«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c ? II. Néi dung bµi häc 1. Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác T«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c lµ t«n träng chñ quyÒn ,lîi Ých vµ nÒn v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc. lu«n t×m hiÓu vµ tݪp thu nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp trong nÒn kinh tÕ , v¨n ho¸ , x· héi cña c¸c d©n téc , ®ång thêi thÓ hiÖn lßng tù hµo d©n téc chÝnh ®¸ng cña m×nh . 2. Những biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi ? Nêu những biểu hiện của sự tôn trọng và học các dân tộc khác. hỏi các dân tộc khác. Tìm hiểu về lịch dử, kinh tế và văn hóa của các dân tộc khác; tôn trọng ngôn ngữ, trang phục, phong tục, tập quán của họ...... 3. Ý nghĩa của sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc GDCD 8 16 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên ? ý nghĩa của việc tôn trọng, học hỏi văn hóa khác. Tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác giúp chúng ta dân tộc khác. ? Chóng ta nªn häc tËp vµ tiÕp thu nh÷ng g× ë có thêm kinh nghiệm tốt, tìm ra hướng đi phù hợp c¸c d©n téc kh¸c ? §iÒu ®ã cã ý nghÜa g×? Gv : CÇn t«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c trong việc xây dựng và phát triển đất nước, giữ gìn mét c¸ch cã chän läc v× ®iÒu ®ã gióp cho ®©n bản sắc dân tộc, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát téc ta ph¸t triÓn vµ gi÷ v÷ng ®îc b¶n s¾c d©n triển của đất nước. téc . III. Bµi tËp Ho¹t ®éng 3 : Híng dÉn hs luyÖn tËp . Bµi 4: Mục tiêu: Nhằm khắc sâu nội dung bài học cho §ång ý víi ý kiÕn cña b¹n Hoµ . học sinh V× nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn tuy cã thÓ cßn Bµi 4 : nghÌo nµn vµ l¹c hËu nhng ®· cã nh÷ng gi¸ trÞ v¨n Gv : gäi hs ®äc yªu cÇu bµi tËp . ho¸ mang b¶n s¾c d©n téc , mang tÝnh truyÒn thèng Hs : ®äc . cÇn häc tËp. Hs : Lµm bµi tËp Hs : NhËn xÐt . Gv : KÕt luËn bµi tËp ®óng . 4. Cñng cè Cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm 5. DÆn dß - Về nhà học bài, làm các bài tập SGK - Xem trước bài mới, nhận xét lớp Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy: KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GDCD 8 Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Cấp độ thấp Tên chủ đề 1. Tôn trọng người khác Số câu: Số điểm: Tỉ lệ% GDCD 8 Vận dụng Cộng Cấp độ cao Nêu được các biểu hiện của Tôn trọng người khác . Số câu:1 Số điểm:2 Số câu: Số điểm: 17 Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu:1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Phân biệt được những hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín. 2.Giữ chữ tín Số câu: Số điểm: Tỉ lệ% 3. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh Số câu: Số điểm: Tỉ lệ% 4. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác Số câu: Số điểm: Tỉ lệ% Số câu: Số điểm: Số câu:1 Số điểm:3 Hiểu thế nào là tình bạn. Số câu:1 Số điểm:1 Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu:1 Số điểm: 3 Tỉ lệ:30% Số câu:1 Số điểm:2 Số câu: Số điểm: Số câu:2 Số điểm: 3 Tỉ lệ:30% Số câu: Số điểm: Số câu: Số điểm: Số câu:1 Số điểm: 2 Tỉ lệ:20% Biết xd tình bạn trong sáng, lmạnh với các bạn trong lớp, trong trường và ở c đồng. Số câu: Số điểm: Hiểu được ý nghĩa của sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác. Số câu: Số điểm: Số câu:1 Số điểm:2 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : GDCD 8 Câu 1: Nêu những biểu hiện của tôn trọng người khác?( 2 điểm) Câu 2: Theo em, những hành vi nào là giữ chữ tín, hành vi nào là không giữ chữ tín.(3 điểm). Câu 3: Thế nào là tình bạn? Vận dụng những điều đa học em hay xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trường.(3 điểm). Câu 4: Tại sao phải tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác?(2 điểm) ĐÁP ÁN 1. Biểu hiện - Biết lắng nghe. - Biết cư xử lễ phép, lịch sự với người khác. - Biết thừa nhận và học hỏi các điểm mạnh của người khác. - Không xâm phạm tài sản, thư từ, nhật kí, sự riêng tư của người khác. - Tôn trọng những sở thích, thói quen, bản sắc riêng của người khác. 2. – Hành vi giữ chữ tín: + Giữ lời hứa . + Đa nói là làm. + Tôn trọng những điều đa cam kết. + Có trách nhiệm với lời nói hành vi việc làm của mình. - Hành vi không giữ chữ tín: + Nói một đằng làm một nẻo. + Chỉ nói không làm. GDCD 8 18 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên + Nói không giữ lời hứa. 3. Khái niệm Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa 2 hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hành động, có cùng lí tưởng sống. - Xây dựng tình bạn tốt trong trường: trong quan hệ phải luôn xây dựng tình cảm, thái độ, lời nói, cách cư xử, hành vi việc làm thể hiện trong sáng, lành mạnh. 4. Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác giúp chúng ta có kinh nghiệm tốt, tìm ra hướng đi phù hợp trong việc xây dựng và phát triển đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, góp phần đẩy nhanh sự phát triển của đất nước. Ngày soạn : Ngày dạy : Tuần : Tiết : Bµi 9: GÓP PHẦN XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ I. Môc tiªu : 1. VÒ kiÕn thøc : Hs hiÓu néi dung ý nghÜa vµ nh÷ng yªu cÇu cña viÖc gãp phÇn x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ ë céng ®ång d©n c . 2 . VÒ kü n¨ng : GDCD 8 19 Trương Thị Kim Hoa Trường THCS Xà Phiên Häc sinh biÕt ph©n biÖt nh÷ng biÓu hiÖn ®óng vµ kh«ng ®óng theo yªu cÇu cña viÖc x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ ë céng ®ång d©n c ; thêng xuyªn tham gia ho¹t ®éng x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ t¹i céng ®ång d©n c . 3. VÒ th¸i ®é : Häc sinh cã t×nh c¶m g¾n bã víi céng ®ång n¬i á , ham thÝch c¸c ho¹t ®éng xd nÕp sèng v¨n ho¸ ë céng ®ång d©n c . II. ChuÈn bÞ : Gv : Sgk,Stk, tranh ¶nh cã liªn quan dÕn néi dung bµi häc , phiÕu häc tËp, b¶ng phô . Hs : chuÈn bÞ bµi ë nhµ . III. TiÕn tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc . 1. æn ®Þnh tæ chøc . 2. KiÓm tra : 3. Bµi míi : Gv KÓ cho häc sinh nghe mét mÈu truyÖn trong khu d©n c cho thÊy t¸c h¹i cña tËp qu¸n l¹c hËu c¸c tÖ n¹n x· héi vµ sù cÇn thiÕt ph¶i xo¸ bá nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc ®ã vµ x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ ë céng ®ång d©n c . Hoạt động của GV và HS Nội Dung Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò . I . §Æt vÊn ®Ò . Mục tiêu: HS biết những việc làm góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. 1. Nh÷ng hiÖn tîng trªn ¶nh hëng ®Õn cuéc sèng Gv : gäi hs ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò . cña ngêi d©n : Hs : ®äc . C¸c em lÊy vî lÊy chång ph¶i xa gia ®×nh sím , cã Nh÷ng hiÖn tîng g× ®îc nªu ra ë môc 1? em kh«ng ®îc ®i häc . Hs : - hiÖn tîng t¶o h«n . Nh÷ng cÆp vî chång trÎ bá nhau , cuéc sèng dang - Ngêi chÕt, gia sóc chÕt th× mêi thÇy mo dë thÇy cóng phï phÐp trõ ma . ra ®ãi nghÌo . ? Nh÷ng hiÖn tîng ®ã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn Sinh Ngêi bÞ coi lµ cã ma th× bÞ c¨m ghÐt xua ®uæi , hä cuéc sèng cña ngêi d©n ? ph¶i chÕt hoÆc bÞ ®èi xö rÊt tåi tÖ, cuéc sèng c« ®éc Hs : Tr¶ lêi . khèn khæ . ? V× sao lµng Hinh ®îc c«ng nhËn lµ lµng v¨n ho¸ 2. Lµng Hinh ®îc c«ng nhËn lµ lµng v¨n ho¸ v× : VÖ sinh s¹ch sÏ . Kh«ng cã dÞch bÖnh l©y lan ? ? Nh÷ng thay ®æi ë lµng Hinh cã ¶nh hëng nh thÕ Bµ con ®au èm ®îc ®Õn tr¹m x¸ . nµo ®Õn cuéc sèng cña mçi ngêi d©n vµ c¶ céng TrÎ em ®ñ tuæi ®îc ®Õn trêng . §¹t tiªu phæ cËp giÊo dôc tiÓu häc vµ xo¸ mï ch÷ . ®ång ? Bµ con ®oµn kÕt , n¬ng tùa , gióp ®ì nhau . Hs : Tr¶ lêi . Nh÷ng ngêi cïng sèng trong mét khu vùc l·nh An ninh trËt tù ®îc gi÷ v÷ng . thæ ( xãm ,lµng , b¶n …) g¾n bã thµnh mét khèi ¶nh hëng cña sù thay ®æi ®ã: - Mçi ngêi d©n trong céng ®ång ®Òu yªn t©m s¶n t¹o thµnh mét céng ®ång d©n c . xuÊt lµm kinh tÕ . - N©ng cao ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n. II. Néi dung bµi häc . Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu néi dung bµi häc: Mục tiêu: HS biết giữ gìn vệ sinh ở gia đình, cộng đồng, để góp phần xây dựng gia đình văn 1. Thế nào là cộng đồng dân cư và xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. hóa. - Céng ®ång d©n c lµ toµn thÓ nh÷ng ngêi cïng ? Céng ®ång d©n c lµ g× ? chung sèng trong mét khu vùc l·nh thæ hoÆc ®¬n vÞ hµnh chÝnh , g¾n bã thµnh mét khèi , gi÷a hä cã sù liªn kÕt vµ hîp t¸c víi nhau ®Ó cïng thùc hiÖn lîi Ých cña m×nh vµ lîi Ých chung . - X©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ ë céng ®ång d©n c lµ ? ThÕ nµo lµ x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ ë céng lµm cho ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn ngµy cµng lµnh ®ång d©n c ? m¹nh phong phó nh : gi÷ g×n an ninh trËt tù ,vÖ sinh BVMT: giữ gìn trật tự, vệ sinh chung, bảo vệ môi n¬i ë , b¶o vÖ c¶nh quan m«i trêng s¹ch ®Ñp , x©y trường nơi ở, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi dùng t×nh ®oµn kÕt xãm giÒng , bµi trõ phong tôc trọc......... tËp qu¸n l¹c hËu , mª tÝn dÞ ®oan vµ tÝch cùc phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi. ? ý nghÜa cña viÖc xd nÕp sèng vh ë céng ®ång 2. Ý nghĩa của việc xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. d©n c ? Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư GDCD 8 20 Trương Thị Kim Hoa
- Xem thêm -