Tài liệu Giáo án gdcd 8 cả năm_cktkn_bộ 7

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 Tiết 1 Bài 1 TÔN TRỌNG LẼ PHẢI A. Mục tiêu cần đạt: 1. Về kiến thức : - Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải ,những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải . - Học sinh nhận thức được vì sao trong cuộc sống mọi người phải tôn trọng lẽ phải . 2. Về kỹ năng : - Học sinh có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luuyện bản thân để trở thành người biết tôn trọng lẽ phải . 3. Về thái độ: : - Học sinh biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hằng ngày . - Học tập gương của những người biết tôn trọng lẽ phải và phê phán những hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải . B. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh + Gv: - SGK, SGV,phiếu học tập, những mẩu chuyện có nội dung liên quan đến bài .. + HS: - SGk, SBT, vë ghi, tµi liÖu su tÇm C. Phương pháp: - Thảo luận, gợi mở, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề. D. Tiến trình giê d¹y: 1. Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số: 2. Kiểm tra bµi cò : - KiÓm tra sự chuẩn bị của học sinh về sách vở. 3. Bài mới : a) Giíi thiÖu bµi: *) HĐ 1 : Sống trung thực dám bảo vệ những điều đúng đắn ,không chấp nhận và không làm những điều sai trái đó là những nội dung cốt lõi của tôn trọng lẽ phải .Vậy tôn trọng lẽ phải là gì ? Nó có ý nghĩa như thế nào? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc đó . Hoạt động của thầy và tro *) HĐ 2 : Hướng đẫn học sinh tìm hiểu phần đặt vấn đề . - Mục tiêu: Giúp học sinh khai thác mục đặt vấn đề, làm quen với nội dung bài học - CTH: GV: Trần Thị Khuyên 1 Nội dung kiến thức cần đạt Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 GV : Gọi học sinh đọc phần đặt vấn đề Chia học sinh thành 3 nhóm ,mỗi nhóm thảo luận 1 trường hợp trong phần đặt vấn đề. + Nhóm 1: Em có nhận xét gì việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích trong câu chuyện trên ? + Nhóm 2: Tong các cuộc tranh luận ,có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số bị các bạn khác phản đối .Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em sẽ xử sự như thế nào ? + Nhóm 3: Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra em sẽ làm gì ? HS : Các nhóm cử đại diện trình bày - N1 : Hành động của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích ,chứng tỏ ông là một người dũng cảm ,trung thực ,dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lý ,lẽ phải ,không chấp nhận những điều sai trái . - N2: Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em cần ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho các bạn khác thấy những điểm em cho là đúng , hợp lý . - N3: Em phải thể hiện thái độ không đồng tình của em đối với hành vi đó .Phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm sai trái đó và khuyên bạn lần sau không nên làm như vậy HS : Các nhóm bổ sung - Kết luận : Để có cách ứng xử phù hợp trong những trường hợp trên đòi hỏi mỗi người không chỉ có nhận thức mà còn phải có hành vi và cách ứng xử phù hợp trên cơ sở tôn trọng sự thật ,bảo vệ lẽ phải, phê phán những hành vi sai trái....... I. Đặt vấn đề : 1. Đọc 2. Kết luận: - Kết luận: Để có cách ứng xử phù hợp mỗi người cần có nhận thức đúng đắn, tôn trong sự thật, bảo vệ lẽ phải, phê phán những việc làm sai trái *) HĐ 3 : Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài II. Nội dung bài học học - Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu nội dung kiến thức của bài - CTH: GV đặt câu hỏi cho hcọ sinh giải đáp. 1. Lẽ phải là gì? Tôn trọng lẽ ? Theo em lẽ phải là gì ? Tôn trọng lẽ phải là gì ? phải là gì? HS: Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn ,phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội . - Tôn trọng lẽ phải là công nhận và ủng hộ ,tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn ,biết điều chỉnh hành vi suy nhĩ cuả mình theo hướng tích cực không chấp nhận và không làm những điều sai trái . GV: Trần Thị Khuyên 2 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 Gv : Yêu cầu học sinh lấy ví dụ những hành vi biểu hiện tôn trọng lẽ phải – không tôn trọng lẽ phải VD : Vi phạm luật giao thông,Vi phạm nội quy trường học “ Gió chiều nào che chiều ấy ” 2. Ý nhĩa của tôn trọng lẽ ? Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào? phải: - HS: : giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp ,làm ( SGK) lành mạnh các mối quan hệ xã hội ,góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển Gv: Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau .Là phẩm chất cần thiết của mỗi người ,góp phần làm cho Xh trở nên lành mạnh ,tốt đẹp hơn . Mỗi học sinh cần phải học tập và rèn luyện mình để có những hành vi và cách ứng xử phù hợp . *) HĐ 4: Tìm hiểu những biểu hiện của hành vi TTLP hoặc không TTLP - Mục tiêu: Giúp HS phân biệt những hành vi nên làm hoặc nên tránh - CTH: ? Hãy tìm những hành vi TTLP và hành vi không TTLP. - GV bổ sung đưa thêm 1 số tình huống để HS phân tích + Vi phậm nội quy của trường, của lớp: Không lên lớp giờ tự học, vượt rào, đổ cơm không đúng quy định, không ngủ trưa... + Vi phạm luật giao thông đường bộ + Làm trái quy định của pháp luật: Lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng quốc cấm... ? TTLP được thể hiện ở những khía cạnh nào? - HS: Qua lời nói, cử chỉ, hành động của con người ? XH sẽ trở nên ntn nếu mọi người đều biết TTLP? - HS: Góp phần làm cho XH trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn ? Là HS các em cần phải làm gì đối với những tấm gương biết TTLP? - HS: Phải học tập, noi theo ? Học tập theo những tấm gương đó để làm gì? - HS: Để có những hành vi và cách ứng xử phù hợp III. Bài tập : 1. Bài 1: *) HĐ 5 : Hướng dẫn học sinh luyện tập Lựa chọn ý kiến c - Mục tiêu: Làm các bài tập để giúp học sinh củng cố lý Lắng nghe ý kiến của bạn thuyết và hình thành kĩ năng. , tự phân tích đánh giá xem ý GV: Trần Thị Khuyên 3 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 - CTH: Bài 1 : GV : Treo bảng phụ bài tập HS : Lựa chọn và giải thích kiến nào hợp lý nhất thì theo . 2. Bài 2: Lựa chọn cách ứng xử c Chỉ rõ cái sai của bạn và khuyên bạn ,giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa . 3. Bài 3: Hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải: a.Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống ,làm việc và học tập . c. Phê phán nhữnh việc làm sai trái . e. Lắng nghe ý kiến của mọi người ,nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải . Bài 2 : Tiến hành như bài tập 1 Bài 3: Gv : Treo bảng phụ bài tập Hs : Theo dõi làm bài tập -4/ Củng cố: 1. Thế nào là tôn trọng lẽ phải ? ý nghĩa 2. Nêu hướng hoạt động để trở thành người biết TTLP? 5/Dặn dò: BT về nhà : - Học bài, làm BT 5,6 - Chuẩn bị bài : Liêm khiết  Tiết 2- BÀI 2: LIÊM KHIẾT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Hiểu thế nào là liêm khiết, biết phân biệt hành vi liêm khiết và không liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày. 2. Kỹ năng: Hiểu được vì sao phải sống liêm khiết và phải làm gì để sống liêm khiết. 3. Thái độ: -Có thói quen và tự kiểm tra hành vi của mình để biết sống liêm khiết. -Biết lên án, phê phán những hành vi sai trái. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN xác định giá trị, KN phân tích so sánh, KN tư duy phê phán III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Nghiên cứu trường hợp điển hình, động nảo, thảo luận nhóm, xử lí tình huống GV: Trần Thị Khuyên 4 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -SGK, SGV. -Tục ngữ, ca dao nói về liêm khiết. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: -Tôn trọng lẽ phải là gì? Cần rèn luyện thế nào để biết tôn trọng lẽ phải? -Chữa bài tập 5,6 3/Bài mới: - Vµo bµi : Tõ xa ®Õn nay «ng cha ta lu«n coi träng vµ ®Ò cao vÊn ®Ó danh dù vµ nh©n phÈm cña con ngêi . §ãi cho s¹ch , r¸ch cho th¬m Phó quý bÊt n¨ng di Uy vò bÊt n¨ng khuÊt. Dï trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo còng kh«ng thay ®æi ph¶i gi÷ cho ®îc sù trong s¹ch vµ thanh th¶n cña t©m hån Hoạt động GV và HS GV : Gäi 3 häc sinh cã giäng ®äc tèt ®äc c¸c mÈu chuyÖn phÇn ®Æt vÊn ®Ò. GV : tæ chøc HS th¶o luËn nhãm Chia líp thµnh 3 nhãm øng víi 3 c©u hái sau : C©u 1. Nhãm 1 Bµ Mari Quy-ri ®· cã nh÷ng viÖc lµm g×? Hµnh ®éng ®ã thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? C©u 2. Nhãm 2 H·y nªu nh÷ng hµnh ®éng cña D¬ng ChÊn. Nh÷ng hµnh ®éng ®ã thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? C©u 3. Nhãm 3 Hµnh ®éng cña B¸c Hå ®îc ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo ? Nh÷ng hµnh ®éng ®ã cña B¸c thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× ? Nội dung cần đạt I- §Æt vÊn ®Ò. 1- NhËn xÐt t×nh huèng . Nhãm 1. - Bµ Mari Quy-ri vµ chång ®· cã nh÷ng ®ãng gãp cho thÕ giíi nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ khoa häc vµ kinh tÕ. - Kh«ng gi÷ b¶n quyÒn s¸ng chÕ cho m×nh, s½n sµng sèng tóng thiÕu. - Bµ göi biÕu tµi s¶n cho trÎ må c«i - Kh«ng nhËn mãn quµ cña tæng thèng - Bµ kh«ng vô lîi, tham lam sèng cã tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh vµ x· héi. Nhãm 2. - Tõ chèi vµng b¹c V¬ng MËt mang ®Õn biÕu. - ¤ng nãi tiÕn cö ngêi lµm viÖc tèt chø kh«ng cÇn vµng. - §øc tÝnh thanh cao , v« t kh«ng vô lîi. Nhãm 3. - Cô sèng nh nh÷ng ngêi ViÖt Nam b×nh thêng - Khíc tõ nhµ cöa, qu©n phôc, hu©n huy ch¬ng - Cô lµ ngêi ViÖt Nam trong s¹ch vµ liªm khiÕt. HS c¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr¶ lêi . GV nhËn xÐt vµ bæ sung vµ ®Æt c©u hái chung cho c¶ líp . 2- Bµi häc . - Nh÷ng c¸ch xö sù ®ã lµ nh÷ng tÊm g¬ng GV: Trần Thị Khuyên 5 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 ? Em cã suy nghÜ g× vÒ nh÷ng c¸ch xö sù s¸ng ®Ó chóng ta häc tËp vµ noi theo. trªn ? ? Theo em nh÷ng c¸ch xö sù trªn cã ®iÓm - Nh÷ng c¸ch xö sù ®ã nãi nªn lèi sèng g× gièng nhau ? V× sao? thanh tao, kh«ng vô lîi, kh«ng h¸m danh, lµm viÖc v« t cã tr¸ch nhiÖm, kh«ng ®ßi GV tæ chøc häc sinh liªn hÖ thùc tÕ t×m hái vËt chÊt. hiÓu nh÷ng tÊm g¬ng liªm khiÕt. GV sö dông phiÕu cã in c©u hái tríc. C©u 1. ViÖc häc tËp ®øc tÝnh liªm khiÕt - ViÖc häc tËp ®ã lµm cho cuéc sèng tèt ®èi víi chóng ta cã phï hîp vµ cÇn thiÕt ®Ñp h¬n nªn rÊt cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa. kh«ng ? Cã ý nghÜa g× kh«ng ? C©u 2. Nªu nh÷ng hµnh vi biÓu hiÖn lèi - Lµm giµu b»ng tai n¨ng , søc lùc. sèng liªm khiÕt trong cuéc sèng hµnh - Kiªn tr× häc tËp , v¬n lªn b»ng søc lùc ngµy . cña m×nh . - Trëng th«n lµm viÖc tËn tuþ kh«ng ®ßi hái vËt chÊt. - Líp trëng vÊt v¶ hÕt m×nh víi phong trµo cña líp kh«ng ®ßi hái quyÒn lîi riªng . - «ng bá vèn x©y dùng c«ng ty gi¶i quyÕt C©u 3 . Nªu nh÷ng hµnh vi tr¸i víi ®øc c«ng ¨n viÖc lµm cho mäi ngêi. tÝnh liªm khiÕt. - Lîi dông chøc quyÒn tham «…. - L©m tÆc mãc nèi víi c«ng an , c¸n bé kiÓm l©m ¨n c¾p gç - C«ng ty A lµm ¨n gian lËn . - C«ng ty B trèn thuÕ nhµ níc. - B¹n A kh«ng quan t©m ®Õn phong trµo cña líp, chØ lo vun vÐn cho c¸ nh©n m×nh GV kÕt luËn vµ chuyÓn ý . - Kh«ng tham gia c¸c ho¹t ®éng c«ng Ých…… GV : Nãi tíi ®øc tÝnh liªm khiÕt lµ nãi tíi ®øc tÝnh trong s¹ch trong ®¹o ®øc dï lµ ngêi d©n hay lµ ngêi cã chøc quyÒn. Tõ xa ®Õn nay, chóng ta rÊt coi träng nh÷ng ngêi liªm khiÕt. II- Néi dung bµi häc. 1- Liªm khiÕt. ? Em hiÓu thÕ nµo lµ liªm khiÕt ? - Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ngêi thÓ hiÖn lèi sèng kh«ng h¸m danh, h¸m lîi, kh«ng nhá nhen Ých kû. 2- ý nghÜa ? ý nghÜa cña ®øc tÝnh liªm khiÕt trong - Sèng liªm khiÕt gióp con ngêi thanh th¶n, ®îc mäi ngêi quý träng , tin cËy , cuéc sèng ? gãp phÇn lµm cho x· héi tèt ®Ñp h¬n. III- LuyÖn tËp Bµi tËp 1: - §¸p ¸n: C¸c hµnh vi liªm khiÕt lµ a,c,d vµ g. - Hµnh vi kh«ng liªm khiÕt lµ 2,4 vµ Häc sinh ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi vµ suy nghÜ t×m ®¸p ¸n tr¶ lêi. Bµi tËp 2: §¸p ¸n: kh«ng ®ång t×nh víi a,c, ®ång t×nh víi b,d GV: Trần Thị Khuyên 6 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 4/ Củng cố: Gv hệ thống nội dung bài 5/Dặn dò: - Häc thuéc bµi . - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i - Su tÇm ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ liªm khiÕt. - Chuẩn bị bài : Tôn trọng người khác  Ngày soạn:…………….. Ngày giảng:……………. A1………………A2 Tiết 3- BÀI 3: TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp học sinh: 1. Kiến thức: Hiểu thế nào là tôn trọng người khác, những biểu hiện của tôn trọng người khác trong cuộc sống hàng ngày. 2. Kỹ năng: Biết phân biệt hành vi đúng và chưa đúng trong tôn trọng người khác. 3. Thái độ: Hiểu ý nghĩa của việc biết tôn trọng người khác, từ đó biết tự kiểm tra, đánh giá, tự điều chỉnh hành vi của mình. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN tư duy phê phán, KN phân tích so sánh, KN ra quyết định III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm, động não, trình bày 1 phút, sắm vai IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -SGK, SGV, sách thiết kế bài giảng -Bài tập tình huống V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: -Liêm khiết là gì? Tại sao phải sống liêm khiết? -Những biểu hiện nào sau đây biểu hiện lối sống liêm khiết? Vì sao? a. Giúp đỡ bạn kèm theo điều kiện có lợi cho mình. b. Công an giao thông nhận tiền của người VP giao thông mà không viết hóa đơn. c. Bác An làm giàu bằng chính tài năng và sức lực của mình. 3/Bài mới: - Vµo bµi : GV dÉn d¾t häc sinh vµo bµi b»ng mét mÈu chuyÖn Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV: Trần Thị Khuyên Néi dung cÇn ®¹t 7 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 I- §Æt vÊn ®Ò. GV: mêi 3 h/s ®äc c¸c t×nh huèng SGK. Tæ chøc líp thµnh 3 nhãm th¶o luËn. - Mai lµ häc sinh giái 7 n¨m liÒn C©u 1. NhËn xÐt vÒ c¸ch c xö, th¸i ®é vµ viÖc nhng Mai kh«ng kiªu c¨ng vµ coi thêng ngêi kh¸c. lµm cña Mai ? - LÔ phÐp , cëi më , chan hoµ , nhiÖt t×nh , v« t , g¬ng mÉu. Hµnh vi cña Mai sÏ ®îc mäi ngêi ®èi xö nh - Mai ®îc mäi ngêi t«n träng vµ yªu quý. thÕ nµo ? C©u 2. NhËn xÐt vÒ c¸ch c xö cña mét sè b¹n - C¸c b¹n trªu chäc H¶i v× em lµ ngêi da ®en. ®èi víi H¶i? ? H¶i ®· cã nh÷ng suy nghÜ nh thÕ nµo ? Th¸i - H¶i kh«ng cho r»ng da ®en lµ xÊu mµ H¶i cßn tù hµo v× ®îc hëng mµu ®éi cña H¶i thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? da cña cha.  H¶i biÕt t«n träng cha m×nh. C©u 3. NhËn xÐt viÖc lµm cña Qu©n vµ Hïng. ViÖc lµm ®ã thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× ? - Qu©n vµ Hïng ®äc truyÖn , cêi ®ïa trong líp . - Qu©n vµ Hïng thiÕu t«n träng ngêi HS c¸c nhãm th¶o luËn cö th ký vµ ®¹i diÖn ®Ó kh¸c. tr¶ lêi c©u hái. GV nhËn xÐt , bæ sung . GV: KÕt luËn: chóng ta ph¶i biÕt l¾ng nghe ý kiÕn ngêi kh¸c, kÝnh träng ngêi trªn, nhêng nhÞn vµ kh«ng chª bai, chÕ giÔu ngêi kh¸c; c xö ®óng ®¾n, ®óng mùc t«n träng …..phª ph¸n sai tr¸i….. GV : tæ chøc trß ch¬i nhanh m¾t , nhanh tay . GV: ghi lªn b¶ng phô bµi tËp .(Th¶o luËn , t×m hiÓu biÓu hiÖn hµnh vi t«n träng vµ kh«ng t«n träng ngêi kh¸c trong c¸c trêng hîp sau ) Mçi tæ chän 1 häc sinh nhanh nhÊt lªn b¶ng ®iÒn vµo « trèng. Hµnh vi §Þa ®iÓm T«n träng ngêi kh¸c Kh«ng t«n träng Gia ®×nh V©ng lêi bè mÑ XÊu hæ v× bè ®¹p xÝch l« Líp – Trêng Gióp ®ì b¹n bÌ Chª b¹n nhµ nghÌo C«ng céng Nhêng chç cho ngêi giµ trªn xe buýt DÉm lªn cá , ®ïa nghÞch trong c«ng viªn . Em cho biÕt ý kiÕn ®óng vÒ t«n träng ngêi kh¸c. - BiÕt ®Êu tranh cho lÏ ph¶i. - B¶o vÖ danh dù , nh©n phÈm ngêi kh¸c. - §ång t×nh , ñng hé viÖc lµm sai tr¸i cña b¹n. - BiÕt c¸ch phª b×nh b¹n ®Ó b¹n tiÕn bé. - ChØ trÝch , miÖt thÞ khi b¹n cã khuyÕt ®iÓm GV: Trần Thị Khuyên 8 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 . - Cã ý thøc b¶o vÖ danh dù cña b¶n th©n GV: Chèt l¹i t«n träng ngêi kh¸c lµ thÓ hiÖn hµnh vi cã v¨n ho¸, chóng ta cÇn biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi …. ? Em hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng ngêi kh¸c? II- Néi dung bµi häc. 1- T«n träng ngêi kh¸c. - §¸nh gi¸ ®óng, coi träng danh dù , nh©n ? v× sao chóng ta ph¶i t«n träng ngêi kh¸c? phÈm, lîi Ých cña ngêi kh¸c, thÓ hiÖn lèi ý nghÜa cña viÖc t«n träng ngêi kh¸c trong sèng cã v¨n ho¸. cuéc sèng hµng ngµy. 2- ý nghÜa. - T«n träng ngêi kh¸c míi nhËn ®îc sù t«n träng cña ngêi kh¸c ®èi víi m×nh . ? Chóng ta cÇn rÌn luyÖn ®øc tÝnh t«n träng - Mäi ngêi t«n träng nhau th× x· héi trë lªn lµnh m¹nh vµ trong s¸ng. ngêi kh¸c nh thÕ nµo ? 3- C¸ch rÌn luyÖn. - T«n träng ngêi kh¸c mäi lóc, mäi n¬i - ThÓ hiÖn th¸i ®é, cö chØ, hµnh vi t«n träng ngêi kh¸c mäi lóc, mäi n¬i GV cho häc sinh lµm bµi tËp t×nh huèng - TH1: An kh«ng t«n träng chó Hoµng v× chó Hoµng lêi lao ®éng, l¹i ¨n ch¬i, nghiÖn ngËp . - TH2: Trong giê häc m«n GDCD Th¾ng cã ý kiÕn sai, nhng kh«ng nhËn cø c·i víi c« gi¸o lµ ®óng. C« gi¸o yªu cÇu Th¸ng kh«ng trao ®æi ®Ó giê ra ch¬I th¶o luËn tiÕp . ý kiÕn cña em vÒ c« gi¸o vµ b¹n Th¾ng. - TH 3: Gi¶i thÝch c©u ca dao : Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau GV: cho häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1 SGK - T×nh huèng 1: viÖc lµm cña An lµ ®óng. - T×nh huèng 2 . Th¾ng kh«ng biÕt t«n träng líp vµ c« gi¸o . C« gi¸o t«n träng Th¾ng vµ cã c¸ch xö sù hîp lý. - T×nh huèng 3: C©n nh¾c , suy nghÜ kü tríc khi nãi n¨ng sao cho phï hîp vµ võa lßng . III- LuyÖn tËp Bµi tËp 1: .. - §¸p ¸n ®óng lµ : a,g vµ i Bµi tËp2: . T¸n thµnh:b, c 4/ Cñng cè GVhệ thống nội dung bài 5/ Híng dÉn vÒ nhµ. - Häc thuéc bµi - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i - Su tÇm ca dao, tôc ng÷ , mÈu chuyÖn - ChuÈn bÞ bµi “Gi÷ ch÷ tÝn” GV: Trần Thị Khuyên 9 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013  Ngày soạn:03/9/2012 Tiết 4- BÀI 4: GIỮ CHỮ TÍN I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp học sinh: - Hiểu thế nào là giữ chữ tín, những biểu hiện của giữ chữ tín trong cuộc sống hàng ngày. - Hiểu ý nghĩa của việc giữ chữ tín trong quan hệ xã hội, từ đó có hướng rèn luyện đức tính đó cho mình. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng xác định giá trị, KN tư duy phê phán, kĩ năng giải quyết vấn đề III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm, trình bày 1 phút, động não, xử lí tình huống IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1. SGK, SGV, bảng phụ 2. Một số mẩu chuyện, tấm gương biết giữ chữ tín trong cuộc sống. V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: GV: Trần Thị Khuyên 10 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 -Thế nào là tôn trọng người khác? Nêu biểu hiện và ý nghĩa của việc tôn trọng người khác trong cuộc sống? -Kể một câu chuyện về tấm gương học sinh biết tổn trọng người khác? 3/Bài mới: - Vµo bµi : Hïng lµ häc sinh líp 8A , ®· nhiÒu lÇn Hïng ®îc thÇy gi¸o gäi lªn b¶ng song Hïng ®Óu kh«ng thuéc bµi . Cø mçi lÇn nh vËy, Hïng ®Òu høa lµ lÇn sau kh«ng t¸i ph¹m n÷a. Nhng h«m nay Hïng vÉn kh«ng thuéc bµi .ThÇy gi¸o vµ c¶ líp rÊt thÊt väng vÒ Hïng. Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh vi cña Hïng? Hµnh vi cña Hïng cã t¸c h¹i nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò . GV: cho häc sinh ®äc kü môc ®Æt vÊn ®Ò trong SGK. Tæ chøc líp thµnh 4 nhãm th¶o luËn c¸c néi dung sau: C©u 1. T×m hiÓu nh÷ng viÖc lµm cña Nh¹c ChÝnh Tö? V× sao Nh¹c ChÝnh Tö lµm nh vËy? Néi dung cÇn ®¹t I- §Æt vÊn ®Ò. Nhãm 1 - Níc Lç ph¶i cèng n¹p c¸i ®Ønh cho níc TÒ.Vua TÒ chØ tin ngêi mang ®i lµ Nh¹c ChÝnh Tö . - Nhng Nh¹c ChÝnh Tö kh«ng chÞu ®a sang v× ®ã lµ chiÕc ®Ønh gi¶. - NÕu «ng lµm nh vËy th× vua TÒ sÏ mÊt lßng tin víi «ng . C©u 2. Mét em bÐ ®· nhê B¸c ®iÒu g×? B¸c Nhãm 2 ®· lµm g× vµ v× sao B¸c lµm nh v©y? - Em bÐ ë P¸c Bã nhê B¸c mua cho mét chiÕc vßng b¹c. B¸c ®· høa vµ gi÷ lêi høa. - B¸c lµm nh vËy v× B¸c lµ ngêi träng ch÷ tÝn. C©u 3. Ngêi s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸ ph¶i lµm tèt viÖc g× ®èi víi ngêi tiªu dïng? Nhãm 3 V× sao? - §¶m b¶o mÉu m·, chÊt lîng ,gi¸ thµnh s¶n phÈm, th¸i ®é……… v× nÕu kh«ng sÏ mÊt lßng tin víi kh¸ch hµng Ký kÕt hîp ®ång ph¶i lµm ®óng ®iÒu g× ? - Ph¶i thùc hiÖn ®óng cam kÕt nÕu kh«ng sÏ V× sao kh«ng ®îc lµm tr¸i c¸c quy ®Þnh kÝ ¶nh hëng ®Õn kinh tÕ, thêi gian ,uy kÕt ? tÝn…..®Æc biÖt lµ lßng tin. C©u 4. Theo em trong c«ng viÖc, nh÷ng biÓu hiÖn nµo ®îc mäi ngêi tin cËy vµ tÝn Nhãm 4 - Lµm viÖc cÈn thËn , chu ®¸o , lµm trßn nhiÖm? Tr¸i ngîc víi nh÷ng viÖc lµm ®ã lµ g×? V× tr¸ch nhiÖm , trung thùc. * Lµm qua loa ®¹i kh¸i, gian dèi sÏ kh«ng sao kh«ng ®îc tin cËy, tÝn nhiÖm? ®îc tin cËy, tÝn nhiÖm v× kh«ng biÕt t«n HS c¸c nhãm th¶o luËn, cö th ký ghi chÐp träng nhau , kh«ng biÕt gi÷ ch÷ tÝn. vµ ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy . HS c¶ líp nhËn xÐt , bæ sung . GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ tæ chøc häc sinh * Bµi häc : Chóng ta ph¶i biÕt gi÷ ch÷ tÝn, gi÷ lêi høa , cã tr¸ch nhiÖm víi viÖc lµm . rót ra bµi häc . Gi÷ ch÷ tÝn sÏ ®îc mäi ngêi tin yªu vµ quý GV: Trần Thị Khuyên 11 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 träng. GV tæ chøc häc sinh liªn hÖ , t×m hiÓu nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi gi÷ ch÷ tÝn. Lµm tèt c«ng viÖc ®îc giao, gi÷ lêi høa, C©u 1. Muèn gi÷ ®îc lßng tin cña mäi ngêi ®óng hÑn, lêi nãi ®i ®«i víi viÖc lµm, kh«ng gian dèi. th× chóng ta cÇn lµm g×? C©u 2. Cã ý kiÕn cho r»ng: gi÷ ch÷ tÝn chØ - Gi÷ lêi høa lµ quan träng nhÊt , song bªn lµ gi÷ lêi høa. Em cho biÕt ý kiÕn vµ gi¶i c¹nh ®ã cßn nh÷ng biÓu hiÖn nh kÕt qu¶ c«ng viÖc , chÊt lîng s¶n phÈm , sù tin cËy. thÝch v× sao ? - B¹n A høa ®i ch¬i víi B vµo chñ nhËt, nhng kh«ng may h«m ®ã bè b¹n B bÞ èm nªn C©u 3. T×m vÝ dô thùc tÕ kh«ng gi÷ lêi høa b¹n kh«ng ®i ®îc . nhng còng kh«ng ph¶i lµ kh«ng gi÷ ch÷ tÝn. C©u 4. GV dïng b¶ng phô: em h·y t×m nh÷ng biÓu hiÖn gi÷ ch÷ tÝn vµ kh«ng gi÷ ch÷ tÝn trong cuéc sèng hµng ngµy Hµng ngµy Gi÷ ch÷ tÝn Kh«ng gi÷ ch÷ tÝn Gia ®×nh ............................................ ................................................ Nhµ trêng ................................................ ............................................... X· héi ................................................. .................................................... Ho¹t ®éng2 : Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu néi dung bµi häc . II- Néi dung bµi häc. Tõ c¸c néi dung ®· t×m hiÓu ë trªn, chóng ta rót ra thÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn , sù cÇn thiÕt ph¶i gi÷ ch÷ tÝn trong cuéc sèng hµng ngµy vµ chóng ta ph¶i biÕt c¸ch rÌn luyÖn nh thÕ nµo . 1- Gi÷ ch÷ tÝn. ? ThÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn? - Coi träng lßng tin , träng lêi høa 2- ý nghÜa cña viÖc gi÷ ch÷ tÝn. ? ý nghÜa cña viÖc gi÷ ch÷ tÝn ? - §îc mäi ngêi tin cËy, tÝn nhiÖm, tin yªu. Gióp mäi ngêi ®oµn kÕt vµ hîp t¸c. 3- C¸ch rÌn luyÖn . ? C¸ch rÌn luyÖn gi÷ ch÷ tÝn lµ g× ? - Lµm tèt nghÜa vô cña m×nh - Hoµn thµnh nhiÖm vô - Gi÷ lêi høa, ®óng hÑn - Gi÷ lßng tin - Em h·y gi¶i thÝch c©u : Ngêi sao mét hÑn th× nªn Ngêi sao chÝn hÑn th× quªn c¶ mêi . B¶y lÇn tõ chèi cßn h¬n mét lÇn thÊt høa III- LuyÖn tËp GV: Trần Thị Khuyên 12 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 Bµi tËp 1: Bµi tËp 1 GV cho HS lùa chän ph¬ng ¸n vµ - §¸p ¸n ®óng: b lµ gi÷ ch÷ tÝn v× hoµn g.thÝch c¶nh kh¸ch quan - a,c,d,® kh«ng gi÷ ch÷ tÝn BT bæ sung Em cã ®ång t×nh víi nh÷ng biÓu hiÖn sau ®©y kh«ng? V× sao? - Lµm viÖc cÈu th¶ - Nãi hay lµm dë - §Ó bè mÑ, anh chÞ nh¾c nhë nhiÒu - Thêng xuyªn vi ph¹m kû luËt nhµ trêng - M¾c lçi nhiÒu lÇn kh«ng söa ch÷a - NhiÒu lÇn kh«ng häc bµi - NghØ häc høa chÐp bµi song kh«ng thuéc bµi - Häc sinh tù bµy tá quan ®iÓm cña m×nh. §©y ®Òu lµ nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi kh«ng biÕt gi÷ ch÷ tÝn. GV kÕt luËn : TÝn lµ gi÷ lßng tin cña mäi ngêi. Lµm cho mäi ngêi tin tëng ë ®øc ®é, lêi nãi, vÞªc lµm cña m×nh.TÝn ph¶i ®îc thÓ hiÖn trong cuéc sèng c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi .Chóng ta ph¶i biÕt lªn ¸n nh÷ng kÎ kh«ng biÕt träng nh©n nghÜa, ¨n gian nãi dèi, lµm tr¸i ®¹o lÝ. 4/ Cñng cè GVhệ thống nội dung bài 5/ Híng dÉn vÒ nhµ. - Häc thuéc bµi vµ lµm bµi tËp 2,3,4 SGK - ChuÈn bÞ bµi : Ph¸p luËt vµ kû luËt - §äc tríc phÇn ®Æt vÊn ®Ò.  Ngày soạn:9/9/2012 GV: Trần Thị Khuyên 13 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 Tiết 5- BÀI 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:Giúp HS: 1. Kiến thức: Hiểu thế nào là pháp luật, kỷ luật và mối quan hệ giữa PL & KL. Từ đó HS thấy được lợi ích của việc thực hiện PL & KL. 2. Kỹ năng: Có ý thức tôn trọng PL & KL, biết tôn trọng người có tính KL & PL 3. Thái độ: Biết xây dựng kế hoạch rèn luyện ý thức và thói quen kỷ luật, biết đánh giá hành vi của người khác và của chính mình trong việc thực hiện PL & KL. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: -Kĩ năng giao tiếp, ứng xử -Kĩ năng giải quyết vấn đề III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: - Thảo luận nhóm - Xử lí tình huống IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - SGK, SGV, Bảng phụ, phiếu học tập V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là giữ chữ tín? Theo em muốn giữ chữ tín cần phải làm gì? -Nêu một vài biểu hiện giữ chữ tín và không giữ chữ tín? 3/Bài mới: - Vµo bµi: Vµo ®Çu n¨m häc hµng n¨m, nhµ trêng tæ chøc cho häc sinh t×m hiÓu vÒ luËt ATGT. Nhµ trêng tiÕn hµnh phæ biÕn néi quy trêng häc cho toµn HS trong nhµ trêng Nh÷ng viÖc lµm trªn nh»m gi¸o dôc HS chóng ta vÊn ®Ò g×? §Ó hiÓu râ thªm vÒ môc ®Ých yªu cÇu, ý nghÜa cña c¸c vÊn ®Ò nµy chóng ta vµo bµi häc h«m nay . Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß GV tæ chøc cho häc sinh ®äc vµ th¶o luËn c¶ líp néi dung phÇn ®Æt vÊn ®Ò. C©u 1:Theo em Vò Xu©n Trêng vµ ®ång bän ®· cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt nh thÕ nµo ? C©u 2: Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña Vò Xu©n Trêng vµ ®ång bän ®· g©y ra nh÷ng hËu qu¶ g× ? Chóng ®· bÞ trõng ph¹t nh thÕ nµo ? GV: Trần Thị Khuyên Néi dung cÇn ®¹t I- §Æt vÊn ®Ò. - VËn chuyÓn , bu«n b¸n ma tuý xuyªn Th¸i Lan – Lµo – ViÖt Nam - Lîi dông PT c¸n bé c«ng an - Mua chuéc c¸n bé nhµ níc - Tèn tiÒn cña , gia ®×nh tan n¸t - Huû ho¹i nh©n c¸ch con ngêi - C¸n bé tho¸i ho¸ , biÕn chÊt - C¸n bé c«ng an vi ph¹m * Chóng ®· bÞ trõng ph¹t - 22 bÞ c¸o : 8 tö h×nh, 6 chung th©n , 2 14 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 ¸n 20 m¬i n¨m , cßn l¹i tõ 1-9 n¨m tï vµ ph¹t tiÒn . C©u 3: §Ó chèng l¹i téi ph¹m c¸c ®ång - Dòng c¶m, mu trÝ vît qua khã kh¨n, trë ng¹i. chÝ c«ng an cÇn ph¶i cã phÈm chÊt g× ? C©u 4: Chóng ta rót ra bµi häc g× qua vô - V« t, trong s¹ch, t«n träng ph¸p luËt, cã tÝnh kû luËt . ¸n trªn ? - Nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt - Tr¸nh xa tÖ n¹n ma tuý - Gióp ®ì c¸c c¬ quan...... - Cã nÕp sèng lµnh m¹nh... C©u 5: Ngêi häc sinh cã cÇn tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt kh«ng? V× sao? Em - Mçi c¸ nh©n häc sinh biÕt thùc hiÖn tèt kû luËt th× néi quy nhµ trêng sÏ ®îc thùc h·y nªu vÝ dô cô thÓ ? hiÖn tèt. - HS biÕt t«n träng ph¸p luËt sÏ gãp phÇn cho x· héi æn ®Þnh vµ b×nh yªn. C©u 4: Häc sinh chóng ta cÇn ph¶i lµm g× - HS cÇn thêng xuyªn vµ tù gi¸c thùc ®Ó thùc hiÖn ph¸p luËt vµ kû luËt tèt? hiÖn ®óng quy ®Þnh cña nhµ trêng , céng GV gi¶i thÝch thªm nh÷ng quy ®Þnh cña tËp ®ång vµ nhµ níc. thÓ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt . GV: ngêi thùc hiÖn tèt ph¸p luËt vµ kû luËt lµ ngêi cã ®¹o ®øc, lµ ngêi biÕt tù träng vµ t«n träng quyÒn lîi, danh dù ngêi kh¸c. I- Néi dung bµi häc . 1 . Ph¸p luËt lµ nh÷ng quy t¾c sö xù ? Ph¸p luËt lµ g× ? Kû luËt lµ g× ? chung cã tÝnh b¾t buéc , do nhµ níc ban hµnh , ®îc nhµ níc ®¶m b¶o thùc hiÖn b»ng c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc thuyÕt phôc, cìng chÕ. 2 . Kû luËt lµ nh÷ng quy ®Þnh , quy íc cña mét céng ®ång ( tËp thÓ ) vÒ nh÷ng hµnh vi cÇn tu©n theo nh»m ®¶m bµo sù phèi hîp hµnh ®éng thèng nhÊt . 3 . Nh÷ng quy ®Þnh cña tËp thÓ ph¶i tu©n ? Ph¸p luËt vµ kû luËt cã mèi quan hÖ nh theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt , thÕ nµo ? kh«ng ®îc tr¸i víi ph¸p luËt . ? Tu©n theo ph¸p luËt vµ kû luËt cã ý nghÜa 4 . Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kû nh thÕ nµo ? luËt gióp cho mäi ngêi cã chuÈn mùc chung dÓ rÌn luyÖn vµ thèng nhÊt trong ho¹t ®éng . ? Ngêi häc sinh cÇn lµm g× ? GV chia HS thµnh 2 nhãm cïng tham gia trß ch¬i 5 . Häc sinh cÇn lµm g× . Häc sinh cÇn lµm g× . VD: - Tù gi¸c, tÝch cùc , vît khã trong häc Häc sinh cÇn thêng xuyªn vµ tù gi¸c GV: Trần Thị Khuyên 15 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 tËp - Häc bài , lµm bµi ®Çy ®ñ , kh«ng quay cãp, trËt tù nghe gi¶ng, thùc hiÖn giê giÊc ra vµo líp . - Trong sinh ho¹t céng ®ång lu«n hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc chung . Híng dÉn hs luyÖn tËp . Bµi 1 : Gv : gäi häc sinh lµm bµi tËp Hs : lµm bµi tËp . Hs : nhËn xÐt , bæ sung Gv kÕt luËn bµi tËp ®óng . Bµi 2 : thùc hiÖn ®óng kû luËt cu¶ nhµ trêng , t«n träng ph¸p luËt . III.LuyÖn tËp Bµi 1: Ph¸p luËt cÇn thiÕt cho tÊt c¶ mäi ngêi , kÓ c¶ ngêi cã ý thøc tù gi¸c thùc hiÖn ph¸p luËt vµ kû luËt , v× ®ã lµ nh÷ng quy ®Þnh ®Ó t¹o ra sù thèng nhÊt trong ho¹t ®éng , t¹o ra hiÖu qu¶ , chÊt lîng cña ho¹t ®éng x· héi . Bµi 2: Néi quy cña nhµ trêng c¬ quan kh«ng thÓ coi lµ ph¸p luËt v× nã kh«ng ph¶i do Nhµ níc ban hµnh vµ viÖc gi¸m s¸t thùc hiÖn kh«ng ph¶i do c¬ quan gi¸m s¸t Nhµ níc . 4- LuyÖn tËp cñng cè §iÒn ý thÝch hîp vµo « trèng . GV dïng b¶ng phô ghi néi dung cña bµi tËp nµy . Ph¸p luËt Kû luËt - Lµ quy t¾c xö sù chung - Lµ nh÷ng quy ®Þnh, quy íc. - Cã tÝnh b¾t buéc - Mäi ngêi tu©n theo - Do nhµ níc ban hµnh - TËp thÓ, céng ®ång ®Ò ra. - Nhµ níc ®¶m b¶o thùc hiÖn b»ng - §¶m b¶o mäi ngêi ho¹t ®éng thèng nhÊt biÖn ph¸p GD, thuyÕt phôc vµ cìng chÕ. 4/ Cñng cè GV kªt luËn toµn bµi . Ph¸p luËt lµ mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn ®Ó nhµ níc qu¶n lý x· héi . Cô thÓ h¬n lµ nhµ níc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt. Ph¸p luËt gióp mçi c¸ nh©n, céng ®ång, x· héi cã tù do thùc sù, ®¶m b¶o sù b×nh yªn, sù c«ng b»ng trong x· héi .TÝnh kû luËt ph¶i dùa trªn ph¸p luËt. Khi cßn lµ häc sinh trong nhµ trêng chóng ta ph¶i tù gi¸c rÌn luyÖn, gãp phÇn nhá cho sù b×nh yªn cho gia ®×nh vµ x· héi. 5/ Híng dÉn vÒ nhµ. - Häc thuéc bµi vµ lµm các bµi tËp còn lại ChuÈn bÞ bµi : bài 6 - §äc tríc phÇn ®Æt vÊn ®Ò. -  GV: Trần Thị Khuyên 16 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 Ngày soạn:15/9/2012 Tiết 6- BÀI 6: XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG LÀNH MẠNH I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Kể được một số biểu hiện của tình bạn trong sáng lành mạnh - Phân tích được đặc điểm, ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh 2.Về kỹ năng: - Biết đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và người khác trong quan hệ với bạn bè - Biết xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh 3. Về thái độ: - Có thái độ quý trọng và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnhvới mọi người xung quanh. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử, KN xác định giá trị, KN tư duy phê phán, Kĩ năng giải quyết vấn đề III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Thảo luận nhóm, động não, Xử lí tình huống, hỏi và trả lời, Kỉ thuật biểu đạt IV/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: GV: Trần Thị Khuyên 17 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 - SGK, SGV, bảng phụ - Tục ngữ, ca dao, danh ngôn V/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1/Ổn định tổ chức: 2/Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là PL & KL? Phân tích mối quan hệ giữa PL & KL? - Là công dân – HS em cần rèn luyện ntn? Tại sao? 3/Bài mới: - Vµo bµi : GV ®äc cho häc sinh nghe nh÷ng c©u ca dao nãi vÒ t×nh b¹n: - B¹n bÌ lµ nghÜa t¬ng th©n Khã kh¨n thuËn lîi ©n cÇn cã nhau - B¹n bÌ lµ nghÜa tríc sau Tuæi th¬ cho ®Õn b¹c ®Çu kh«ng phai. Em hiÓu g× vÒ ý nghÜa cña c©u ca dao trªn ? §Ó hiÓu thªm vÒ nh÷ng t×nh c¶m b¹n bÌ mµ hai c©u ca dao trªn ®Ò cËp ®Õn, chóng ta ®i t×m hiÓu bµi häc ngµy h«m nay Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung cÇn ®¹t I- §Æt vÊn ®Ò. GV: trong cuéc sèng, ai còng cần cã t×nh b¹n. Tuy nhiªn t×nh b¹n cña mçi ngêi mét vÎ, rÊt phong phó, ®a d¹ng. Chóng ta cïng t×m hiÓu t×nh b¹n vÜ ®¹i cña M¸c vµ Ăng ghen Gäi HS ®äc truyÖn SGK GV chia líp thµnh 3 nhãm th¶o luËn ( 5 Nhãm 1. - Lµ ®ång chÝ trung kiªn lu«n s¸t c¸nh phút) bªn M¸c. C©u 1: Nªu nh÷ng viÖc lµm cña ¨ng ghen - Lµ ngêi b¹n th©n thiÕt cña gia ®×nh M¸c. ®èi víi M¸c ? - «ng lu«n gióp ®ì M¸c trong nh÷ng lóc khã kh¨n - «ng lµm kinh doanh lÊy tiÒn gióp M¸c. Nhãm 2. - T×nh b¹n cña M¸c - ¨ng ghen thÓ hiÖn sù quan t©m , gióp ®ì - Th«ng c¶m s©u s¾c C©u 2: Nªu nh÷ng nhËn xÐt vÒ t×nh b¹n vÜ - §ã lµ t×nh b¹n c¶m ®éng vÜ ®¹i nhÊt. ®¹i cña M¸c – ¨ng ghen ? Nhãm 3. - T×nh b¹n cña M¸c - ¨ng ghen dùa trªn c¬ së : + §ång c¶m s©u s¾c. + Cã chung xu híng ho¹t ®éng C©u 3: T×nh b¹n cña M¸c vµ Ăng ghen dùa + Cã chung lý tëng trªn c¬ së nµo ? - HS thảo luận, đại diện nhóm lên bảng GV: Trần Thị Khuyên 18 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung GV bæ sung : ChÝnh nhê sù gióp ®ì vÒ * Bµi häc : HS tù rót ra bµi häc cho b¹n v©t chÊt vµ tinh thÇn cña ¨ng ghen mµ M¸c ®· yªn t©m hoµn thµnh bé t b¶n næi tiÕng. th©n m×nh. HS rót ra bµi häc . GV nhËn xÐt, bæ sung vµ kÕt luËn phÇn ®Æt vÊn ®Ò . T×nh b¹n cao c¶ gi÷a M¸c- ¨ng ghen cßn dùa trªn nÒn t¶ng lµ sù gÆp gì trong t×nh c¶m lín ®ã lµ: yªu tæ quèc, yªu nh©n d©n, s½n sµng chiÕn ®Êu hi sinh . Nã lµ sù g¾n bã chÆt chÏ vÒ lîi Ých chÝnh trÞ cïng mét I- Néi dung bµi häc. thÕ giíi quan vµ mét ý thøc ®¹o ®øc. 1-T×nh b¹n . - T×nh b¹n lµ t×nh c¶m g¾n bã gi÷a hai C©u 1 Tõ c¸c ý kiÕn trªn em h·y cho biÕt hoÆc nhiÒu ngêi trªn c¬ së tù nguyÖn, t×nh b¹n lµ g× ? b×nh ®¼ng, hîp nhau vÒ së thÝch, c¸ tÝnh, môc ®Ých, lý tëng . Gv : treo b¶ng phô c¸c ®Æc ®iÓm Hs : Quan s¸t . §¸nh dÊu ®Æc ®iÓm t¸n thµnh , gi¶i thÝch . §Æc ®iÓm T¸n Kh«ng thµnh t¸n thµnh T×nh b¹n lµ sù tù nguyÖn , b×nh ®¼ng . T×nh b¹n cÇn cã sù th«ng c¶m ®ång c¶m s©u s¾c . T«n träng , tin cËy ,ch©n thµnh Quan t©m , gióp ®ì 2- §Æc ®iÓm cña t×nh b¹n . lÉn nhau -Phï hîp víi nhau vÒ quan niÖm Bao che nhau sèng. Rñ rª , héi hÌ - B×nh ®¼ng vµ t«n träng lÉn nhau . -Ch©n thµnh tin cËy vµ cã tr¸ch C©u 1: Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña t×nh nhiÖm ®èi víi nhau . b¹n trong s¸ng lµ g× ? - Th«ng c¶m , ®ång c¶m s©u s¾c víi GV híng dÉn häc sinh khai th¸c ý kiÕn tr¶ nhau . - Quan t©m ch¨m sãc gióp ®ì nhau. lêi ®Ó dÉn ®Õn ®Þnh nghÜa t×nh b¹n vµ ®Æc - Trung thùc th©n ¸i vÞ tha ®iÓm cña t×nh b¹n. C©u 2. Em cho biÕt ý kiÕn vµ gi¶i thÝch v× . sao cã ngêi cho r»ng : - Kh«ng cã t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh gi÷a hai ngêi kh¸c giíi GV: Trần Thị Khuyên 19 Trường THCS Thanh Văn Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 (* Cã t×nh b¹n cña hai ngêi kh¸c giíi nÕus t×nh b¹n cña hä ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së ®¹o ®øc cña t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh.) - T×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh chØ cÇn ®Õn tõ mét phÝa. C©u 3: C¶m xóc cña em khi : - Cïng chia sÎ niÒm vui, nçi buån víi b¹n - Cïng b¹n bÌ häc tËp, vui ch¬i, gi¶i trÝ. - Khi gia ®×nh gÆp khã kh¨n vÒ kinh tÕ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®i häc nhng em ®îc b¹n bÌ gióp ®ì. - Do ®ua ®ßi víi b¹n bÌ xÊu em ®· vi ph¹m ph¸p luËt. Nhng em ®· ®îc b¹n bÌ gióp ®ì nhËn ra sai lÇm vµ sèng tèt h¬n . 3- ý nghÜa cña t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh. - Gióp con ngêi thÊy Êm ¸p, tù tin, yªu cuéc sèng h¬n, biÕt tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó sèng tèt h¬n . III. LuyÖn tËp 1-Bµi tËp 1: Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ t×nh b¹n. - ¨n chän n¬i , ch¬i chän b¹n  - Thªm b¹n, bít thï  - Häc thÇy kh«ng tµy häc b¹n  - Uèng níc nhí nguån  - Mét con ngùa ®au c¶ tµu bá cá  2- Bµi tËp 2: Em ®ång t×nh víi ý kiÕn nµo sau ®©y? - Cêng häc giái nhng Ýt quan t©m ®Õn b¹n bÌ. - HiÒn, Hµ th©n nhau vµ bªnh vùc, b¶o vÖ nhau mçi khi m¾c sai lÇm. - Sinh nhËt Tïng, em kh«ng mêi S¬n v× hoµn c¶nh gia ®×nh S¬n khã kh¨n . Bµi 4: A,b: khuyªn r¨n b¹n . C : hái th¨m ,an ñi , ®éng viªn ,gióp ®ì b¹n . D : Chóc mõng b¹n . §: HiÓu ý tèt cña b¹n , kh«ng giËn b¹n vµ cè g¾ng sña ch÷a khuyÕt ®iÓm E: Coi ®ã lµ chuyÖn b×nh thêng , lµ quyÒn cña b¹n , kh«ng khã chÞu giËn b¹n vÒ chuyÖn ®ã . Gv : chóng ta kh«ng thÓ sèng thiÕu t×nh b¹n . Cã ®îc mét ngêi b¹n tèt lµ mét ®iÒu h¹nh phóc trong cuéc sèng cña chóng ta . Nh÷ng c¶m xóc , suy nghÜ cña c¸c em chÝnh lµ ý nghÜa cña t×nh b¹n ®èi víi mçi ngêi chóng ta HS ®äc néi dung ghi nhí SGK. Híng dÉn hs luyÖn tËp . Bµi 1,2,3,4: Gv : Treo b¶ng phô bµi tËp Gv : gäi häc sinh lµm bµi tËp Hs : lµm bµi tËp . Hs : nhËn xÐt , bæ sung 3-Bµi tËp 3: M¾c khuyÕt ®iÓm hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt – khuyªn ng¨n vµ gióp b¹n tiÕn bé . - BÞ ngêi kh¸c rñ rª, l«i kÐo sö dông ma tuý – cïng mäi ngêi khuyªn ng¨n, gióp ®ì b¹n tr¸nh xa ma tuý. - Cã chuyÖn buån hoÆc gÆp khã kh¨n rñi ro trong cuéc sèng- an ñi, ®éng viªn, gÇn gòi b¹n . - Kh«ng che giÊu khuyÕt ®iÓm cho em 4/ Cñng cè GV hệ thống nội dung bài 5/ Híng dÉn vÒ nhµ. - Häc thuéc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i - Su tÇm tôc ng÷ , ca dao , danh ng«n, mÈu chuyÖn vÒ chñ ®Ò nµy . - ChuÈn bÞ HĐNK “Học tập tấm gương đạo đức HỒ Chi Minh” ************** Tiết 7: THỰC HÀNH NGOẠI KHÓA: GV: Trần Thị Khuyên 20 Trường THCS Thanh Văn
- Xem thêm -