Tài liệu Giáo án gdcd 8 cả năm_cktkn_bộ 1

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 383 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tuần: 1. Tiết: 1 Ngày soạn: 10/8/2014 Ngày dạy: Bài 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI. I - Mục tiêu cần đạt : 1 - Kiến thức: - Hiểu được thế nào là lẽ phải , tôn trọng lẽ phải . Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải . Học sinh nhận thức được trong cuộc sống tại sao mọi người phải tôn trọng lẽ phải . 2 - Kỹ năng: - Có thói quen tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân trở thành người biết tôn trọng lẽ phải. - Phân biệt được hành vi tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hàng ngày. 3 - Thái độ: Học tập gương những người biết tôn trọng lẽ phải , phê phán những hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải . II- Chuẩn bị . 1-Thầy : SGK, SGV, tư liệu tham khảo . 2-Trò : SGK, đọc trước bài . III- Tiến trình dạy học 1. Ổn định lớp . Kiểm tra sĩ số HS, đồ dùng học tập, vệ sinh lớp,... 2-Kiểm tra bài cũ: GV khái quát cấu trúc chương trình GDCD lớp 8 3- Bài mới: - Vào bài : GV dẫn câu nói của Bác Hồ : Điều gì phải thì dù là điều phải nhỏ cũng cố làm cho bằng được . Điều gì sai thì dù là việc nhỏ cũng hết sức tránh . Nếu trong cuộc sống hàng ngày , mọi người ai cũng bi ết c ư x ử đúng đắn, tôn trọng lẽ phải , thực hiện tốt những quy định chung của cộng đồng thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp và lành mạnh biết bao . Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng, Hoạt động 1: I-Đặt vấn đề. GV tổ chức cho học a.Nguyễn Quang Bích là sinh thảo luận nhóm tìm -Học sinh thảo luận người dũng cảm, trung thực, hiểu nội dung của 3 nhóm tìm hiểu nội dung dám đấu tranh đến cùng để trường hợp theo câu hỏi Các trường hợp. bảo vệ chân lí, lẽ phải, ko trong SGK.. chấp nhận những điều sai - Trong cuộc tranh luận trái. 1 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương , có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn khác phản đối. Nếu thấy ý kiến đó là đúng thì em sẽ xử sự như thế nào ? - Nếu biết bạn quay cóp trong giờ kiểm tra , em sẽ làm gì ? Em hãy tìm thêm những biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải hoặc ko tôn trọng lẽ phải mà em thấy trong c/s hàng ngày? GV: trong c/s xung quanh ta có nhiều tấm gương thể hiện sự tôn trọng lẽ phải... Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện ở những khía cạnh nào? b.Nếu đúng thì em ủng hộ và bảo vệ bạn bằng cách phân tích những điểm đúng, hợp lí. c.Tỏ thái độ ko đồng tình, phân tích tác hại và khuyên lần sau ko nên làm như vậy. HS trả lời - Đi bên phải đường - Chấp hành nội quy - Bảo vệ môi trường - Không nói chuỵên riêng -Vi phạm luật GT đường bộ. -Gió chiều nào che chiều ấy. Nghe. - Để có cách cư xử đúng đắn , phù hợp, cân có hành vi ứng xử tôn trọng sự thật, bảo vệ lẽ phải và phê phán cái sai trái. Qua thái độ, lời nói, cử chỉ, hành động của con người. Là phẩm chất cần thiết của mỗi người. Hoạt động 2: II- Nội dung bài học . 1- Lẽ phải và tôn trọng lẽ phải . - Lẽ phải là những điều đúng đắn phù hợp với đạo lý và lợi ích của xã hội. - Tôn trọng là bảo vệ, công nhận, tuân theo và ủng hộ những điều đúng đắn. 2- Ý nghĩa. - Làm lành mạnh mối quan hệ xã hội , thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh Em hiểu thế nào là lẽ HS trình bày. phải ? Thế nào là tôn trọng lẽ phải? HS trình bày. Ý nghĩa của việc tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống ? - Tôn trọng lẽ phải. GV: Cho học sinh liên + Chấp hành nội quy hệ các hành vi tôn trọng nơi sống và làm việc . 2 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hàng ngày. - Tìm những biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải ? - Tìm những biểu hiện của hành vi không tôn trọng lẽ phải ? GV kẻ bảng làm đôi và tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn, ai giỏi hơn”.Mỗi đội từ 5-7 em GV: Nhận xét , bổ sung và kết luận Chúng ta cần phê phán hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải , biết bày tỏ thái độ đồng tình , ủng hộ và bảo vệ chân lý , lẽ phải . + Phê phán việc làm sai trái. + Lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích , đánh giá ý kiến hợp lý. + Tôn trọng các quy định của nhà trường đề ra . - Không tôn trọng lẽ phải. + Làm trái quy định của pháp luật + Vi phạm nội quy trường học + Thích việc gì thì làm + Không dám đưa ra ý kiến của mình + Không muốn mất lòng ai. I Các nhóm thảo luận v2 II- Bài tập . Hoạt động 3: trình bày. Bài tập 1. GV chia nhóm làm bài - Đáp án: c tập 1, 2, 3. Bài tập 2. Giải thích vì sao em Đáp án: c chọn? Bài tập 3: GV nhận xét. Đáp án: a,c, e. 4.Củng cố. GV nhấn mạnh một số nội dung cần nhớ của bài học. 5.Hướng dẫn về nhà. - Học thuộc nội dung bài. - Làm các bài tập còn lại. - Chuẩn bị bài liêm khiết. IV.Phần rút kinh nghiệm. 1. Ưu điểm:........................................................................................................ ...................................................................................................................................... 2. Hạn chế::....................................................................................................... ...................................................................................................................................... 3 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Nhận xét Duyệt Tuần 2. 4 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tiết 2. Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 2 : LIÊM KHIẾT I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 - Kiến thức: - Học sinh hiểu được thế nào là liêm khiết; phân biệt được hành vi liêm khiết và không liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày . - Vì sao phải liêm khiết - Muốn liêm khiết cần phải làm gì? 2 - Kỹ năng: - Học sinh có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết . 3 - Thái độ: - Có thái độ đồng tình ,ủng hộ và học tập những tấm gương của những người liêm khiết , đồng thời biết phê phán những hành vi thiếu liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày. II- Chuẩn bị . GV : SGK, các mẩu chuyện , tư liệu tham khảo . HS: Bảng nhóm. III- Các bước lên lớp. 1-Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số hs. 2-Kiểm tra bài cũ. GV chia bảng làm hai và gọi học sinh lên bảng Câu 1 : Tìm những hành vi của học sinh biết tôn trọng lẽ phải ? Câu 2 : Tìm những hành vi học sinh không biết tôn trọng lẽ phải ? GV nhận xét , bổ sung và cho điểm. 3- Giảng bài mới. - Giới thiệu bài : Từ xưa đến nay ông cha ta luôn coi trọng và đề cao vấn để danh dự và nhân phẩm của con người . Đói cho sạch , rách cho thơm Bần tiện bất năng dâm Phú quý bất năng di Uy vũ bất năng khuất. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thay đổi phải giữ cho được sự trong sạch và thanh thản của tâm hồn. Hoạt động dạy và học. 5 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Hoạt động của thầy. Hoạt động 1 : GV : Gọi 3 học sinh có giọng đọc tốt đọc các mẩu chuyện phần đặt vấn đề. GV : Tổ chức HS thảo luận nhóm Chia lớp thành 3 nhóm ứng với 3 câu hỏi sau : Câu 1. Bà Mari Quy-ri đã có những việc làm gì? Hành động đó thể hiện đức tính gì? Câu 2. Hãy nêu những hành động của Dương Chấn . Những hành động đó thể hiện đức tính gì? Câu 3. Hành động của Bác Hồ được đánh giá như thế nào ? Những hành động đó của Bác thể hiện đức tính gì ? HS các nhóm cử đại diện trả lời . GV nhận xét và bổ sung. - Em có suy nghĩ gì về Hoạt động của trò. Ghi bảng. I.Đặt vấn đề. - HS đọc mục ĐVĐ - HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV Nhóm 1. - Bà Mari Quy-ri và chồng đã có những đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế. - Không giữ bản quyền sáng chế cho mình ,sẵn sàng sống túng thiếu. - Bà gửi biếu tài sản cho trẻ mồ côi - Không nhận món quà của tổng thống. - Bà không vụ lợi, tham lam sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nhóm 2. - Từ chối vàng bạc Vương Mật mang đến biếu. - Ông nói tiến cử người làm việc tốt chứ không cần vàng. - Đức tính thanh cao , vô tư không vụ lợi. Nhóm 3. - Cụ sống như những người Việt Nam bình thường - Khước từ nhà cửa , quân phục ,huân huy chương - Cụ là người Việt Nam Nhân vật trong các câu trong sạch và liêm khiết. chuyện trên có lối sống thanh cao, không vụ - HS tự trả lời câu hỏi mà lợi,ko hám danh, làm việc 6 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương những cách xử sự trên ? - Theo em những cách xử sự trên có điểm gì giống nhau ? Vì sao? - GV kết luận. Trong điều kiện hiện nay, việc học tập những tấm gương đó có còn phù hợp ko? Vì sao? - Nêu những hành vi trái với đức tính liêm khiết mà em biết trong cuộc sống? - GV nhấn mạnh: 1 người làm giàu chính đáng,luôn phấn đấu vươn lên trong công việc,không làm ăn gian lận thì đó là biểu hiện của hành vi liêm khiết. Hoạt động 3 GV đưa ra. - HS ghi nhớ thông tin. Rất cần thiết vì giúp mọi người phân biệt được hành vi liêm khiết hoặc ko liêm khiết trong c/s. Đồng tình, ủng hộ, quý trọng người liêm khiết. Phê phán hành vi thiếu liêm khiết: tham ô, tham nhũng, hám danh, hám lợi. Giúp mọi người có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân. + HS đưa ra các ví dụ cụ thể : - Lợi dụng chức quyền tham ô…. - Lâm tặc móc lối với công an , cán bộ kiểm lâm ăn cắp gỗ - Công ty A làm ăn gian lận . - Công ty B trốn thuế nhà nước. - Bạn A không quan tâm đến phong trào của lớp , chỉ lo vun vén cho cá nhân mình - Không tham gia các hoạt động công ích… -HS nghe và ghi nhớ kiến thức. một cách vô tư,có tinh thần trách nhiệm cao, ko đòi hỏi điều kiện vật chất nên được sự tin yêu quý trọng của mọi người. - Biểu hiện trái với liêm khiết là : tham ô, tham nhũng, hám danh hám lợi ... II.Nội dung bài học. 7 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương GV: Nói tới đức tính liêm khiết là nói tới đức tính trong sạch trong đạo đức dù là người dân hay là người có chức quyền . Từ xưa đến nay, chúng ta rất coi trọng những người liêm khiết. - Em hiểu thế nào là liêm khiết? ? -Em biết những tấm gương sống liêm khiết nào trong lịch sử? - Ý nghĩa của đức tính liêm khiết trong cuộc sống ? GV: Kết luận toàn bài . Nghe. 1- Liêm khiết. - Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống không hám danh , hám lợi , không nhỏ nhen ích kỷ. Hs trình bày. Mạc Đĩnh Đường... Chi; Vũ Hs trình bày. - HS ghi nhớ kiến thức. Hoạt động 3: Bài tập 1, 2 Gv đọc nội Hs trả lời. dung câu hỏi và yêu cầu hs đứng tại chỗ trả lời. GV nhận xét. 2-Ý nghĩa - Sống liêm khiết giúp con người thanh thản, được mọi người quý trọng , tin cậy , góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. III.Bài tập. Bài tập 1. Đáp án: Các hành vi liêm khiết là a,c,đ,g. Bài tập 2. Đáp án: không đồng tình với tất cả các ý kiến trên . 4.củng cố. Gọi hs đọc lại nội dung bài học. 5. Hướng dẫn về nhà . - Học thuộc bài . - Làm các bài tập còn lại - Sưu tầm ca dao , tục ngữ nói về liêm khiết. - Chuẩn bị bài : tôn trọng người khác. IV.Phần rút kinh nghiệm. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................. 8 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tuần 3. Tiết 3. Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 3:TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC I- MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : - Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng người khác ; sự tôn trọng của người khác đối với bản thân mình và mình phải biết tôn trọng người khác.Biểu hiện của tôn trọng người khác ; ý nghĩa của sự tôn trọng người khác; có thái độ phê phán hành vi thiếu tôn trọng người khác. 2. Kỹ năng : - Biết phân biệt hành vi tôn trọng và không tôn trọng người khác trong cuộc sống hàng ngày; có thói quen tự rèn luỵện và kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp; thể hiện thái độ tôn trọng người khác ở mọi lúc, mọi nơi. 3. Thái độ : - Đồng tình , ủng hộ và học tập những hành vi biết tôn trọng người khác; có thái độ phê phán hành vi thiếu tôn trọng người khác. II- CHUẨN BỊ . GV : SGK,tư liệu tham khảo. HS : Bảng phụ. III- CÁC BƯỚC LÊN LỚP. 1-Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số hs. 2-Kiểm tra bài cũ. - Em hãy kể về một mẩu chuyện về tính liêm khiết (sự việc diễn ra trong gia đình,nhà trường , xã hội) - Đọc một vài câu ca dao , tục ngữ nói về đức tính liêm khiết. 3- Giảng bài mới. 9 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Giới thiệu bài: Trong c/s mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để xã hội trở lên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu bài ‘Tôn trọng người khác’. Hoạt động dạy và học. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. Ghi bảng. Hoạt động 1: GV gọi 3 học sinh đọc các HS đọc tình huống. I.Đặt vấn đề. tình huống SGK. Tổ chức lớp thành 3 nhóm Các nhóm thảo luận theo thảo luận. yêu cầu của GV. Câu 1. Nhận xét về cách - Mai là học sinh giỏi 7 1.Bạn Mai là hs sống có cư xử, thái độ và việc làm năm liền nhưng Mai văn hoá. Chúng ta cần học của Mai ? không kiêu căng và coi tập. thường người khác. - Lễ phép , cởi mở , chan hoà , nhiệt tình , vô tư , gương mẫu. - Mai được mọi người tôn Hành vi của Mai sẽ được trọng và yêu quý. mọi người đối xử như thế nào ? Câu 2. Nhận xét về cách - Các bạn trêu trọc Hải vì 2.Các bạn chế giểu Hải là cư xử của một số bạn đối em là người da đen. thiếu tôn trọng bạn. với Hải? - Hải không cho rằng da Hải đã có những suy đen là xấu mà Hải còn tự nghĩ như thế nào ? hào vì được hưởng màu da của cha. - Hải biết tôn trọng cha Thái độ của Hải thể hiện mình. đức tính gì? Câu 3. Nhận xét việc làm - Quân và Hùng đọc 3.Quân và Hùng thiếu tôn của Quân Và Hùng . Việc truyện , cười đùa trong trọng bạn và lớp học. làm đó thể hiện đức tính lớp . gì ? - Quân và Hùng thiếu tôn trọng người khác. - Các nhóm báo cáo kết GV nhận xét , bổ sung . quả thảo luận: GV: Kết luận: chúng ta phải biết lắng nghe ý kiến người khác, kính trọng người trên , nhường nhịn - HS ghi nhớ thông tin. và không chê bai, chế 10 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương giễu người khác; cư xử đúng đắn, đúng mực tôn trọng …..phê phán sai trái…. - Em hãy lấy vdụ về hvi thiếu tôn trọng người khác? Gv: Trong c/s tôn trọng lẫn nhau là điều kiện, là cơ sở để xác lập và củng cố MQH tốt đẹp, lành mạnh giữa mọi người với nhau. Vd: ở trường Ở bệnh viện Ở đám tang Với người già cả, bệnh tật, ốm đau, bất hạnh... Hoạt động 2: - GV nêu câu hỏi: + Thế nào là tôn trọng - HS dựa vào kiến thức thu được ở HĐ 1,2 trả lời người khác? câu hỏi. +Có phải tôn trọng người Ko mà cũng phải đấu khác là luôn đồng tình, tranh, phê bình họ khi sai ủng hộ, lắng nghe người nhưng ko coi khinh, miệt khác mà ko cần phê phán thị, xúc phạm đến danh dự đấu tranh khi họ có việc hay dùng lời nói thô tục, thiếu tế nhị để chỉ trích họ, làm và ý kiến ko đúng? mà cần phân tích cho họ thấy cái sai... + Tôn trọng người khác có ý nghĩa gì trong cuộc HS trình bày. sống? - GV: - Tôn trọng người khác được biểu hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong cả cử - HS ghi nhớ kiến thức ở chỉ, thái độ, hành động và NDBH. lời nói. 11 II.Nội dung bài học. 1.Khái niệm: Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác... 2.Ý nghĩa: -Được người khác tôn trọng lại mình. -Làm cho quan hệ xh trở nên lành mạnh, tong sáng và tốt đẹp. Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Hoạt động 3: - GV yêu cầu HS HS làm bài tập 1 và 2 làm bài tập 1,2 SGK +hành vi tôn trọng người Hai HS trình bày. khác? +Tán thành ý kiến nào? Gợi ý bài tập 3: + Ở trường : - Với thầy cô giáo phải lễ phép, Ghi gợi ý và về nhà làm. kính trọng, nghe lời. - Với bạn bè phải đoàn kết, chan hoà, chia sẻ + Ở nhà : Kính trọng Ông, Bà, Cha mẹ. + Ở nơi công cộng phải tôn trọng nội quy. III.Bài tập. Bài tập 1. - Đáp án đúng là : a,g và i Bài tập 2. - Đáp án : - Tán thànhvới ý kiến b,c - Không tán thành với ý kiến a. 4.Củng cố * Tục ngữ: Áo rách cốt cách người thương ; Ăn có mời , làm có khiến. Kính già yêu trẻ * Danh ngôn: Yêu mọi người , tin vài người và đừng xúc phạm đến ai. 5.Hướng dẫn về nhà. Làm bài tập còn lại. Chuẩn bị bài tiếp theo. IV.Phần rút kinh nghiệm. ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................... 12 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tuần 4. Tiết 4. Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 4: GIỮ CHỮ TÍN I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 - Kiến thức: - Thế nào là giữ chữ tín , những biểu hiện khác nhau của giữ chữ tín trong cuộc sống hàng ngày . - Vì sao trong cuộc sống hàng ngày mọi người cần phải giữ chữ tín. 2 - Kỹ năng: - Biết phân biệt những biểu hiện của hành vi biết giữ chữ tín và không giữ chữ tín. - Học sinh cần rèn luyện để trở thành người luôn biết giữ chữ tín trong mọi công việc hàng ngày. 3 - Thái độ: - Học tập , rèn luyện và mong muốn rèn luyện theo gương của những người giữ chữ tín. II- CHUẨN BỊ . GV : SGK,tục ngữ , cao dao , các mẩu chuyện, bài tập tình huống. HS : SGK, đọc trước bài ở nhà . 13 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương III- CÁC BƯỚC LÊN LỚP. 1- Ổn định tổ chức . Kiểm tra sĩ số hs. 2- Kiểm tra bài cũ. - Em hiểu thế nào là tôn trọng người khác? Làm bài tập 2 SGK. - Hằng và Mai chơi với nhau rất thân . Trong giờ kiểm tra môn GDCD Mi giở tài liệu để chép , Hằng biết nhưng không nói gì. Nếu em là Hằng em sẽ xử sự như thế nào ? 3- Giảng bài mới . - Giới thiệu bài : Hùng là học sinh lớp 8A , đã nhiều lần Hùng được thầy giáo gọi lên bảng song Hùng đểu không thuộc bài . Cứ mỗi lần như vậy , Hùng đều hứa là lần sau không tái phạm nữa . Nhưng hôm nay Hùng vẫn không thuộc bài . Thầy giáo và cả lớp rất thất vọng về Hùng. Em có nhận xét gì về hành vi của Hùng ? Hành vi của Hùng có tác hại gì? Hoạt động dạy học. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. Ghi bảng Hoạt động 1: I.Đặt vấn đề. - Cho học sinh đọc kỹ - HS đọc và thảo luận các mục đặt vấn đề trong câu hỏi mà GV đưa ra. SGK. Tổ chức lớp thành 4 nhóm thảo luận các nội dung sau: - Nước Lỗ phải cống nạp Câu 1. Tìm hiểu những cái đỉnh cho nước Tề . việc làm của Nhạc Chính Vua Tề chỉ tin người Tử? Vì sao Nhạc Chính mang đi là Nhạc Chính Tử Tử làm như vây? - Nhưng Nhạc Chính Tử không chiụ đưa sang vì đó là chiếc đỉnh giả . - Nếu ông làm như vậy thì vua Tề sẽ mất lòng tin với Muốn giữ được lòng tin ông . được mọi người thì mỗi Câu 2. Một em bé đã nhờ - Em bé ở Pác Bó nhờ Bác người phải làm tốt chức Bác điều gì? Bác đã làm mua cho một chiếc vòng trác, nhiệm vụ của mình, gì và vì sao Bác làm như bạc. Bác đã hứa và giữ lời giữ đúng lời hứa, đúng vây? hứa. hẹn trong MQH với mọi - Bác làm như vậy vì Bác người xung quanh. là người trọng chữ tín. Câu 3. Người sản xuất, - Đảm bảo mẫu mã, chất - Giữ lời hứa là biểu kinh doanh hàng hoá phải lượng ,giá thành sản phẩm hiện quan trọng nhất làm tốt việc gì đối với , thái độ……… vì nếu của giữ chữ tín nhưng 14 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương người tiêu dùng ? Vì sao ? Ký kết hợp đồng phải làm đúng điều gì ? Vì sao không được làm trái các quy định kí kết ? không sẽ mất lòng tin với khách hàng - Phải thực hiện đúng cam kết nếu không sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, thời gian, uy tín…..đặc biệt là lòng tin Câu 4. Theo em trong - Làm việc cẩn thận , chu công việc , những biểu đáo , làm tròn trách nhiệm hiện nào được mọi người , trung thực. tin cậy và tín nhiệm ? Trái ngược với những * Làm qua loa đại khái, việc làm đó là gì? Vì sao gian dối sẽ không được không được tin cậy , tín tin cậy, tín nhiệm vì nhiệm ? không biết tôn trọng * GV : Chúng ta phải biết nhau , không biết giữ chữ giữ chữ tín, giữ lời hứa , tín. có trách nhiệm với việc làm . Giữ chữ tín sẽ được mọi người tin yêu và quý trọng. Câu 1. Muốn giữ được lòng tin của mọi người thì - Làm tốt công việc được chúng ta cần làm gì? giao , giữ lời hứa, đúng hẹn , lời nói đi đôi với Câu 2. Có ý kiến cho việc làm , không gian dối. rằng: Giữ chữ tín chỉ là - Giữ lời hứa là quan trọng giữ lời hứa. Em cho biết ý nhất , song bên cạnh đó kiến và giải thích vì sao ? còn những biểu hiện như kết quả công việc , chất lượng sản phẩm , sự tin Câu 3. Tìm ví dụ thực tế cậy. không giữ lời hứa nhưng - Bạn A hứa đi chơi với B cũng không phải là không vào chủ nhật , nhưng giữ chữ tín. không may hôm đó bố bạn B bị ốm nên bạn không đi - GV chốt lại các ý chính được . _ GV hướng dẫn HS tìm - HS ghi nhớ kiến thức. những biểu hiện trái với - HS liên hệ thực tế để lấy giữ chữ tín trong cuộc ví dụ về hành vi không sống? giữ chữ tín. 15 phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sự tin cậy của mọi người trong công việc. Biểu hiện của hành vi không giữ chữ tín là: Không thực hiện lời hứa hoặc thực hiện nhưng không đạt hiệu quả cao. Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương + Kể những hành vi không giữ chữ tín trong cuộc sống mà em biết? -GV:Có những trường hợp không thực hiện đúng lời hứa, song không phải là do cố ý mà là do hoàn cảnh khách quan mang lại. - -VD: HS hứa với thày cô giáo là sẽ làm bài tập ở nhà , nhưng không thực hiện lời hứa đó. Hoạt động 2: - Thế nào là giữ chữ tín? 1- Giữ chữ tín. - Coi trọng lòng tin , trọng lời hứa - Ý nghĩa của việc giữ 2- ý nghĩa của việc giữ chữ tín ? chữ tín. - Được mọi người tin cậy, tín nhiệm , tin yêu . Giúp mọi người đoàn kết và hợp tác. - Cách rèn luyện giữ chữ 3- Cách rèn luyện . tín là gì ? - Làm tốt nghĩa vụ của HS Làm việc độc lập , trả mình lời cá nhân - hoàn thành nhiệm vụ GV nhận xét , bổ sung - Giữ lời hứa, đúng hẹn - Giữ lòng tin Em hãy giải thích câu : Bảy lần từ chối còn hơn Hs trình bày. một lần thất hứa. Hoạt động 3: Cho biết tình huống giữ chữ tín hoặc ko giữ chữ tín? Tìm ví dụ thêm? Một số hs trình bày. II.Nội dung bài học. 1.Khái niệm. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau. 2.Ý nghĩa. -Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người. -Giúp mọi người đoàn kết, hợp tác... 3.Cách rèn luyện. Làm tốt nhiệm vụ... Giữ đúng lời hứa... III.Luyện tập. 1.b 2.vd: - Mắc lỗi nhiều lần - Làm việc cẩu thả không sửa chữa - Nói hay làm dở - Nhiều lần không học - Để bổ mẹ, anh chị bài nhắc nhở nhiều - Nghỉ học hứa chép -Thường xuyên vi bài song không thuộc bài phạm kỷ luật nhà trường 16 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương 4.Củng cố. GV đọc ca dao: Người sao một hẹn thì nên Người sao chín hẹn thì quên cả mười. Nói chín thì nên làm mười. Nói mười làm chín kẻ cười người chê. 5.Hướng dẫn về nhà . - Học thuộc bài và làm bài tập 3,4 SGK - Chuẩn bị bài : Phấp luật và kỷ luật - Đọc trước phần đặt vấn đề. IV.PHẦN RÚT KINH NGHIỆM. ...................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Tuần 5. Tiết 5. Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 5: PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT. I.Mục tiêu bài học. 1.Kiến thức: Giúp hs hiểu bản chất của pháp luật và kỉ luật. 2.Kỹ năng: Rèn luyện ý thức và thói quen kỉ luật, thực hiện theo pháp luật. 3.Thái độ: Biết trân trọng những người có tính kỉ luật và tuân thủ pháp luật. II. Chuẩn bị. GV: Giáo án, SGK. HS: Tập ghi, SGK. 17 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương III.Các bước lên lớp. 1.Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số hs. 2. Kiểm tra bài cũ. -Thế nào là giữ chữ tín? Cho ví dụ. -Ý nghĩa của giữ chữ tín? Cho ví dụ. 3.Giảng bài mới. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. Hoạt động 1: GV gọi HS đọc mục đặt HS đọc. vấn đề. -Theo em Vũ Xuân Chúng tổ chức vận Trường và đồng bọn đã chuyển, mua bán ma tuý, có những hành vi vi lợi dụng phương tiện của phạm pháp luật nào? cán bộ công an, mua chuộc, dụ dỗ cán bộ nhà nước. Hậu quả của nó? -Tốn tiền của, gia đình tan nát, huỷ hoại nhân cách con người, cán bộ thoái hoá biến chất, vi phạm pháp luật. Để chống lại âm mưu -Dũng cảm, mưu trí, vượt của tội phạm ma tuý, qua khó khăn trở ngại, vô theo em người chiến sĩ tư, trong sạch, tôn trọng công an cần có phẩm pháp luật, có tính kỉ luật. chất gì? Qua vụ án em rút ra được -Nghiêm chỉnh chấp hành bài học gì? pháp luật, tránh xa tệ nạn ma tuý, giúp các cơ quan phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, sống lành mạnh. HS có cần có tính kỉ luật -Rất cần vì sẽ giúp cho và tôn trọng pháp luật các hoạt động của trường ko? Vì sao? thuận lợi… Hoạt động 2: Em hiểu thế nào là pháp Vd:Luật gd …trẻ em. luật? Nêu ví dụ? Luật giao thông… 18 Ghi bảng. I.Đặt vấn đề. Hành vi buôn bán ma tuý của Vũ Xuân Trường và đồng bọn là vi phạm pháp luật. II.Nội dung bài học. 1.Khái niệm. -Pháp luật là quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành. Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Thế nào là kỉ luật? Nêu ví dụ? Vd: Nội quy của trường, bệnh viện… -Kỉ luật là những quy định, quy ước của một tập thể, một cộng đồng HS trình bày. người. Theo em, pháp luật và kỉ 2.Ý nghĩa. luật có ý nghĩa như thế -Giúp cho mọi người có nào trong cuộc sống? một chuẩn mực chung GV nêu vd: Nếu ko có để rèn luyện và thống tiếng trống để quy định nhất trong hoạt động. giờ học, giờ chơi thì -Xác định trách nhiệm, chuyện gì sẽ xảy ra trong bảo vệ quyền lợi của nhà trường. Phải tự giác vượt khó … mọi người. Tính kỉ luật của HS biểu biết tự kiểm tra, đánh giá -Góp phần tạo điều hiện như thế nào tronh việc lĩnh hội kiến thức, ko kiện thuận lợi… học tập, trong sinh hoạt để thầy cô, cha mẹ phải hàng ngày, ở nhà và đôn đốc… cộng đồng? Hãy nêu những biện HS trình bày. pháp để rèn luyện tính kỉ luật? Hoạt động 3: III.Bài tập. GV yêu cầu HS trả lời HS trả lời. 1.Pháp luật cần cho tất các câu hỏi trong bài tập. cả mọi người. 2,Bản nội quy của nhà trường ko phải là pháp luật. 4.Củng cố. GV đọc một số câu tục ngữ ca dao liên quan đến nội dung bài học. 5.Hướng dẫn về nhà. Xem bài : Xây dựng tình bạn… IV.PHẦN RÚT KINH NGHIỆM. 19 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tuần 6. Tiết 6. Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 6: XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG. LÀNH MẠNH. I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT. 1.Kiến thức: Giúp hs kể được một số biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh. Phân tích được đặc điểm và ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh. Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng làm bài tập. 3.Thái độ: Có thái độ quý trọng và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. II.CHUẨN BỊ. GV: Giáo án, SGK. HS: Tập ghi, SGK. III.CÁC BƯỚC LÊN LỚP. 1.Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số hs. 2.Kiểm tra bài cũ. -Thế nào là pháp luật, kỉ luật? Cho ví dụ. -Ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật? 3.Giảng bài mới. Tiến trình dạy học. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. Ghi bảng. Hoạt động 1: I.Đặt vấn đề. Gọi HS đọc tình huống HS đọc trong SGK. GV nêu câu hỏi thảo luận. HS thảo luận và trình bày. -Nêu những việc làm mà Là người bạn, người đồng Ăng-ghen đã làm cho chí trung kiên, giúp đỡ Mác? Mác trong lúc khó khăn, đi làm lấy tiền giúp Mác. Tình bạn của mác và Ăng-Em có nhận xét gì về tình -Quan tâm, giúp đỡ, thông ghen là tình bạn vĩ đại và bạn giữa Mác và Ăngcảm sâu sắc với nhau… cảm động dựa trên cơ sở ghen? cùng chung lí tưởng. -Tình bạn đó dựa trên cơ Đồng cảm sâu sắc, có sở nào? chung xu hướng hoạt động, có chung lí tưởng sống. 20
- Xem thêm -