Tài liệu Giáo án gdcd 7 cả năm_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 156 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án GDCD 7 Năm học : PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH MÔN GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 7 Học kỳ I : 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết. Học kỳ II : 17 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết. Học kỳ I Tiết 1 2 3 4 5+6 7 8 9 10 11+12 13 14 15+16 17 18 Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Bài 9 Bài 10 Bài 11 Cấn Văn Thắm Bài Sống giản dị. Trung thực. Tự trọng. Đạo đức và kỷ luật. Yêu thương con người. Tôn sư trọng đạo. Đoàn kết, tương trợ. Kiểm tra viết. Khoan dung. Xây dựng gia đình văn hoá. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình,... Tự tin. Thực hành, ngoại khoá các vấn đề địa phương và các nội dung đã học. Ôn tập HKI. Kiểm tra HKI. Tên bài THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 Năm học : Học kỳ II 19+20 21 22+23 24+25 26 27+28 29+30 31+32 33 Bài 12 Bài 13 Bài 14 Bài 15 Bài 16 Bài 17 Bài 18 34 35 Sống và làm việc có kế hoạch. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em V,Nam. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Bảo vệ di sản văn hoá. Kiểm tra viết. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn ) Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học. Ôn tập HKII. Kiểm tra HKII. Ngày soạn : 05.09.2009 Tiết 1 SOÁNG GIAÛN DÒ I/ MUÏC TIEÂU : -Giúp hs hiểu thế nào là sống giản dị và không giản dị, tại sao cần phải sống giản dị. -Hình thành ở hs thái độ quí trọng sự giản dị, chân thật; xa lánh lối sống xa hoa, hình thức. -Hs biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh: lời nói, cử chỉ, tác phong, cách ăn mặc và thái độ giao tiếp với mọi người; biết xây dựng kế hoạch tự rèn luyện, học tập những tấm gương sống giản dị của mọi người xung quanh để trở thành người sống giản dị. II/ CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS: -GV: + Tranh ảnh, câu chuyện thể hiện lối sống giản dị. + Tham khảo SGV, SGK, giáo án. -HS : + Đọc tham khảo câu hỏi SGK. + Tìm một số câu thơ, câu ca dao hoặc tục ngữ nói về tính giản dị ở nhiều khía cạnh khác nhau. III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1/ ổn ñịnh tình hình lôùp : 1’ 2/ Kiểm tra bài cũ : 2’ Kiểm tra sự chuẩn bị của hs. 3/ Bài mới : Giới thiệu bài : 2’ Giản dị là phẩm chất đạo đức cần cỏ ở mỗi người chúng ta, sống giản dị sẽ được mọi người xung quanh yêu mến, cảm thông và giúp đỡ. Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 Vậy sống giản dị là sống như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. TG 20’ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoạt động 1: Gv gọi hs đọc diễn cảm truyện “ Bác Hồ trong ngày tuyên ngôn độc lập “ -Qua truyện đọc em có nhận xét gì về trang phục, tác phong và lời nói của Bác Hồ ? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG I/ Tìm hiểu truyện đọc: - 2 hs đọc diễn cảm truyện. -Bác mặc bộ quần áo ka-ki, đội mũ vải đã bạc màu và đi đôi dép cao su. -Bác cười đôn hậu và vẫy chào đồng bào. -Thái độ thân mật như người cha hiền đối với các con. -Câu hỏi đơn giản: Tôi nói đồng bào có nghe rõ không? -Theo em, những biểu hiện đó -Bác ăn mặc đơn giản và thái độ đã có tác động như thế nào tới chân tình đã xoá đi những gì còn tình cảm của nhân dân ta? xa cách giữa Bác với nhân dân. Gv nêu thêm một số ý: Cách ăn mặc không cầu kì của Bác phù hợp với hoàn cảnh đất nước khi đó khác với trí tưởng tượng của mọi người, xua tan tất cả những gì còn xa cách giữa Bác với nhân dân. Thái độ chân tình và lời nói gần gũi thân thương với mọi người. -Ngoài những biểu hiện về lối -Bác ở nhà sàn. sống giản dị của Bác trong -Đồ dùng của Bác bằng gỗ đơn truyện vừa đọc, em hãy nêu 1 giản. vài biểu hiện khác thể hiện lối -Bữa ăn chỉ có rau muống, trứng sống giản dị của Bác mà em raùng ,… đã được nghe kể hoặc xem sách báo? GV: Đó là những biểu hiện về lối sống giản dị của Bác. Vậy trong cuộc sống thực tế hàng ngày có rất nhiều tấm gương biểu hiện lối sống giản dị . Em hãy nêu 1 vài tấm gương -Hs nêu 1 số tấm gương mà các sống giản dị trong nhà trường, em biết được. trong cuộc sống? GV chốt lại: Trong cuộc sống quanh ta, sự giản dị được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Giản dị chính là cái đẹp song nó không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài mà là sự kết hợp hài hoà với vẻ đẹp bên trong. Giản dị không chỉ biểu hiện ở lời nói, Cấn Văn Thắm Năm học : -Bác ăn mặc đơn giản không cầu kì. -Thái độ chân tình cởi mở. -Lời nói dễ hiểu, gần gũi, thân thương với mọi người. THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 ở cách ăn mặc và việc làm mà còn thể hiện qua sự suy nghĩ, hành động của mỗi người trong cuộc sống và trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định. -Sống giản dị có tác dụng gì -Sống giản dị sẽ có nhiều thời trong cuộc sống của chúng ta? gian điều kiện để học hành, đỡ phí tiền của cha mẹ vào những chi tiêu chưa cần thiết. -Em hãy tìm ra những biểu -Hs nêu một số biểu hiện. hiện trái với giản dị hoặc không giản dị? Gv gợi ý 1 số hành vi: +Có những nhu cầu đòi hỏi về ăn mặc, tiện nghi, vui chơi vượt quá khả năng kinh tế cho phép của gia đình và bản thân. +Mặc bộ quần áo lao động để đi dự các buổi lễ hội. Hs thảo luận và rút ra nhận xét Gv giúp hs phân tích các hành - đánh giá. vi trên đều thể hiện lối sống không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. Như vậy trái với giản dị là lối sống xa hoa, lãng phí, phô trương về hình thức, học đòi trong ăn mặc, cầu kì trong cử chỉ sinh hoạt. Giản dị không có nghĩa là qua loa, đại khái, cẩu thả, tuỳ tiện trong nếp sống. 8’ Hoạt động 2 : Rút ra bài học và liên hệ. +Sống không xa hoa, lãng phí. Qua việc phân tích bài học và +Không cầu kì. tìm hiểu thực tế –Em hiểu thế +Không chạy theo những nhu nào là sống giản dị? cầu vật chất. Sống giản dị có ý nghĩa gì? Gv hướng dẫn hs giải thích Hs đọc phần nội dung bài học. câu tục ngữ và danh ngôn. 10’ Hoạt động 3 : Hướng dẫn hs luyện tập: -Hs đọc bài tập và trả lời câu hỏi. Gv cho hs đọc bài tập a và -Hs đọc câu b. và trả lời câu hỏi. nêu y/ cầu của b/tập. Cho hs đọc câu b. -Gv đọc cho hs nghe truyện Cấn Văn Thắm Năm học : II/ Bài học: Sống giản dị là sống phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. +không xa hoa, lãng phí. +không cầu kì, kiểu cách. +không chạy theo những nhu cầu vật chất và hình thức bề ngoài. -Sống giản dị sẽ được mọi người xung quanh yêu mến, cảm thông và giúp đỡ. III/ Luyện tâp : a. Bức tranh 3. b. Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu. Đối xử với mọi người luôn chân thành cởi mở. THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 “Bữa ăn của vị Chủ tịch nước” *Củng cố: -Theo em, hs cần phải làm gì để rèn luyện tính giản dị. Năm học : 4.Daën doø HS chuaån bò tieát hoïc tieáp theo : 2’ -Làm các bài tập còn lại . -Chuẩn bị bài tiếp theo : Trung thực . IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Ngày soạn : 09.09.2009 Tiết : 2 TRUNG THÖÏC I/ MUC TIÊU: -Giúp hs thế nào là trung thực, biểu hiện của lòng trung thực và vì sao cần phải trung thực. -Hình thành ở hs thái độ quí trọng, ủng hộ những việc làm trung thực và phản đối những hành vi thiếu trung thực. -Giúp hs biết phân biệt các hành vi thể hiện tính trung thực và không trung thực trong cuộc sống hàng ngày; biết tự kiểm tra hành vi của mìnhvà rèn luyện để trở thành người trung thực. II/ CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS : -GV: Tham khảo sgv, sgk, tranh ảnh thể hiện tính tung thực. -Hs : Đọc tìm hiểu sgk, sưu tầm một số mẫu chuyện, câu nói của các danh nhân hay ca dao tục ngữ nói tính trung thực. III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1/ OÅn ñịnh tình hình lôùp : 1’ 2/ Kiểm tra bài cũ : 5’ -Thế nào là sống giản dị? -Sống giản dị là sống phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của bản thân, gia đình và xã hội. -Sống giản dị có ý nghĩa gì? Theo em, hs cần phải làm gì để rèn luyện tính giản dị? -Sống giản dị sẽ được mọi người xung quanh yêu mến, cảm thông và giúp đỡ. 3/Bài mới : Giới thiệu bài Trung thực là đức tính cần thiết và quí báu của mỗi con người. Sống trung thực giúp chúng ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng.Vậy sống như thế nào để thể hiện tính trung thực? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoạt động 1 Phân tích truyện đọc, giúp Hs hiểu thế nào là trung thực. Gọi Hs đọc diễn cảm truyện. -Mi-ken-lăng-giơ đã có thái độ như thế nào đối với Bra-mantơ, một người vốn kình địch với ông? Lúc đầu Mi-ken-lăng-giơ rất oán hận vì Bra-man-tơ luôn chơi xấu kình địch, làm giảm danh tiếng và làm hại không ít Cấn Văn Thắm TG 16’ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hs đọc diễn cảm truyện. NOÄI DUNG I/ Tìm hiểu truyện đọc: “Sự công minh, chính trực của một nhân tài” -Vẫn công khai đánh giá rất cao Bra-man-tơ và khẳng định “Với tư cách là nhà kiến trúc Bra-man-tơ thực sự vĩ đại. Không một ai thời cổ có thể so sánh bằng!” THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 đến đến sự nghiệp của ông nhưng ông vẫn công khai đánh giá rất cao Bra-man-tơ và khẳng định : “Với tư cách là nhà kiến trúc Bra-man-tơ thực sự vĩ đại. Không một ai thời cổ có thể so sánh bằng!” -Vì sao Mi-ken-lăng-giơ lại xử sự như vậy? Vì ông là người thẳng thắn, luôn tôn trọng và nói lên sự thật, không để tình cảm cá nhân chi phối làm mất tính khách quan khi đánh gia sự việc. -Điều đó chứng tỏ ông là người như thế nào? -Ông là người sống thẳng thắn Cấn Văn Thắm Năm học : THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 Trọng chân lý và công minh chính là người có đức tính trung thực. -Qua nội dung bài học em hãy liên hệ thực tế để tìm những biểu hiện khác nhau của tính trung thực? Gv gợi ý để Hs tự liên hệ thực tế, tìm những ví dụ CM cho tính trung thực biểu hiện ở các khía cạnh khác nhau . Như vậy, trung thực biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống: qua thái độ, qua hành động, qua lời nói của con người, không chỉ trung thực với mọi người mà cần trung thực với bản thân mình. Mỗi hs chúng ta cần học tập các tấm gương ấy để mỗi chúng ta sẽ trở thành người trung thực. Hoạt động 2 : Hướng dẫn hs thảo luận để tìm ra những biểu hiện của hành vi trái với tính trung thực và phân biệt rõ sự khác nhau giữa các hành vi dối trá, thiếu trung thực với việc có thể không nói lên sự thật trong những trường hợp cần thiết. GV: Người trung thực cũng phải biết hành động tế nhị, khôn khéo mà vẫn bảo vệ được sự thật, không phải biết gì nghĩ gì cũng nói ra bất cứ lúc nào, hay ở bất cứ đâu. Có những trường hợp có thể che dấu sự thật nhưng không phải biểu hiện của hành vi thiếu trung thực, vì điều đó không dẫn đến những hậu quả xấu mà ngược lại đem đến những điều tốt đẹp hơn cho xã hội và mọi người xung quanh. Hoạt động 2 : -Qua việc tìm hiểu truyện đọc Cấn Văn Thắm Năm học : .-Công minh chính trực -Trong học tập : ngay thẳng, không gian dối (Không quay cóp, không chép bài của bạn hay không cho bạn chép bài. . .) -Trong quan hệ với mọi người : Không nói xấu hay tranh công, đổ lỗi co người khác, dũng cảm nhận khuyết điểm khi mình có lỗi . . . -Trong hành động : Bênh vực, bảo vệ chân lý, lẽ phải và đấu tranh phê phán những việc làm sai trái. -Mi-ken-lăng-giơ là người sống thẳng thắn, luôn tôn trọng và nói lên sự thật. -Khi đánh giá sự việc không để tình cảm cá nhân chi phối. -Trọng chân lý và công minh chính trực. Người có tính trung thực. -Trái với trung thực là dối trá,xuyên tạc, trốn tránh hoặc bóp méo sự thật, ngược với đạo lý, lương tâm. Những hành vi thiếu trung thực thường gây ra những hậu quả xấu trong đời sống xã hội hiện nay. Vd: tham ô, tham nhũng của tập thể, lừa đảo,… -Trái với trung thực là dối VD:- Đối với kẻ gian, kẻ địch trá,xuyên tạc, trốn tránh không thể nói sự thật. Hành động hoặc bóp méo sự thật. này là biểu hiện của tinh thần cảnh giác cao. -Đối với bệnh nhân trong 1 số trường hợp, thầy thuốc không thể nói hết sự thật về bệnh tật cho họ. Điều đó biểu hiện lòng nhân đạo, tính nhân ái giữa con người với nhau. II/ Bài học : -Trung thực là tôn trọng sự thật, Trung thực là luôn tôn THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 và các vd em hiểu thế nào là sống ngay thẳng. trung thực? GV chốt lại mục nội dung bài học sgk. -Sống trung thực có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? Gv hướng dẫn hs giải thích câu tục ngữ và danh ngôn sgk. Hoạt động 3 : Hướng dẫn hs làm bài tập: Gv y/cầu hs đọc b/tập. Cần giải thích vì sao các hành -HS đọc b/tập . vi (1,2,3,7) lại không biểu hiện -Hs thảo luận. tính trung thực. -Hs đọc câu b/. BT c/ gv hướng dẫn hs rèn luyện tính trung thực từ những việc làm thông thường, đơn giản gần gũi nhất: thật thà với cha mẹ, thầy cô và mọi người. Trong học tập : ngay thẳng, không gian dối. Năm học : trọng sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá, làm lành mạnh các mối quan hệ xh và sẽ được mọi người tin yêu, kính trọng. III/ Luyện tập : a/ Hành vi thể hiện tính trung thực : 4,5,6 b/ Hành động của bác sĩ là xuất phát từ lòng nhân đạo, luôn mong muốn bệnh nhân sống lạc quan để có nghị lực và hy vọng chiến thắng bệnh tật. c/ Dũng cảm nhận khuyết điểm khi có lỗi. Đấu tranh phê bình khi bạn mắc khuyết điểm. *Củng cố: -Nêu những việc đã làm thể hiện tính trung thực hoặc chưa trung thực của bản thân và các bạn trong lớp. 4.Daën doø cho HS chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo:1’ -Học bài và làm bài tập câu d/. -Chuẩn bị bài “Tự trọng”. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 Ngày soạn : 15.09.2009 Tiết : 3 Năm học : TÖÏ TROÏNG I/ MUC TIÊU: -Giúp hs hiểu được thế nào là tự trọng và không tự trọng; vì sao phải có lòng tự trọng -Hình thành ở hs nhu cầu và ý thức rèn luyện tính tự trọng ở bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào trong cuộc sống. -Giúp hs tự biết đánh giá hành vi của bản thân và người khác về những biểu hiện của tính tự trọng, học tập những tấm gương về lòng tự trọng của những người sống xung quanh. II/ CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS: -GV :Tham khảo sgv, sgk, tranh ảnh, câu chuyện thể hiện tính tự trọng. -HS : Đọc kỹ sgk, tìm 1 số câu tục ngữ, ca dao nói về tính tự trọng. III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1/ ổn ñịnh tình hình lôùp : 1’ 2/ Kiểm tra bài cũ : 5’ Câu hỏi : Dự kiến phương án trả lời của HS: -Thế nào là trung thực ? -Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. -Sống trung thực có ý nghĩa như thế nào trong -Sống trung thực giúp ta nâng cao phẩm giá, làm cuộc sống? lành mạnh các mối quan hệ xh và sẻ được mọi Em hãy nêu 1 số những biểu hiện khác nhau của người tin yêu, kính trọng. tính trung thực? …. 3/ Bài mới : TG 17’ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV Hoạt động 1 : GV gọi hs đọc diễn cảm truyện “Một tâm hồn cao thượng”. -Cô bé Rô-be trong truyện có hoàn cảnh như thế nào? -Vì sao Rô-be lại nhờ em mình là Sác-lây đến trả lại tiền cho người mua diêm – tác giả câu chuyện ? Rô-be đi bán diêm, không có tiền để thối lại. Rô-be cầm 1 đồng tiền vàng đi đổi lấy tiền lẻ để trả lại tiền thừa cho người mua diêm, nhưng em không thể quay lại chỗ người mua diêm vì em bị chẹt xe và bị thương rất nặng. Nên sai em mình là Sác-lây đến tận nhà để trả lại tiền thừa cho người mua. -Vì sao Rô-be lại làm như vậy? Vì Rô-be muốn giữ đúng lời hứa của mình. Không muốn người khác coi thường, xúc phạm đến danh dự và mất lòng tin ở mình. -Qua hành động đó em hiểu rõ Cấn Văn Thắm HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG I/ Tìm hiểu truỵên đọc : -2 hs đọc truyện “Một tâm hồn “Một tâm hồn cao cao thượng”. thượng” -Mồ côi, nghèo khổ đi bán diêm. -Cầm tiền đi đổi lấy tiền lẻ để trả lại tiền thừa cho người mua. -Trên đường đi em bị xe chẹt và bị thương rất nặng nên không thể đem trả tiền thừa cho người mua diêm. -Không muốn người khác nghĩ vì nghèo mà phải nói dối để lấy tiền. -Thực hiện lời hứa bằng bất cứ THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 Rô-be là người như thế nào ? Rô-be là người có ý thức trách nhiệm cao, biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác, quyết thực hiện lời hứa bằng bất cứ giá nào. -Những biểu hiện đó cho thấy Rô-be là người có đức tính gì? -Qua nội dung bài học em hãy liên hệ thực tế nêu những biểu hiện của tính tự trọng mà em biết? (Gv gọi đại diện các tổ lên bảng viết các hành vi thể hiện tính tự trọng, tổ nào viết nhiều và chính xác thì được coi là thắng cuộc). Gv tổng hợp các ý kíên và chốt lại: Lòng tự trọng được biểu hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, cả khi ta chỉ có 1 mình, biểu hiện từ cách ăn mặc, ứng xử với mọi người đến cách tổ chức cuộc sống cá nhân. Khi có lòng tự trọng con người sẽ nghiêm khắc với bản thân, có ý chí tự hoàn thiện mình, luôn vươn lên để cuộc sống tốt đẹp hơn. -Tính trung thực có quan hệ ntn với tính tự trọng ? 10’ Hoạt động 2 : Rút ra bài học và liên hệ. -Qua các vd tìm hiểu, em hiểu tự trọng là gì ? -Có lòng tự trọng sẽ có ý nghĩa gì? Gv chốt lại nội dung bài học. Gv hướng dẫn hs giải thích các Cấn Văn Thắm Năm học : -Rô-be là người có ý thức trách nhiệm cao. -Thực hiện lời hứa bằng bất cứ giá nào. -Biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác. giá nào. -Đức tính cao đẹp. -Lòng tự trọng. -Hs thảo luận. -Hs đưa ra một số biểu hiện thể hiện tính tự trọng. ( ghi lên bảng ) VD:Những kẻ trốn tránh trách nhiệm, nịnh trên nạt dưới, xum xoe, luồn cúi, không biết xấu hổ và ăn năn hối hận khi làm điều sai trái… Không có lòng tự trọng. -Trung thực là biểu hiện của lòng tự trọng người có lòng tự trọng phải luôn trung thực với mọi người và chính bản thân mình. Hs phát biểu. II/ Bài học : Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với chuẩn mực xh: cư xử đàng hoàng đúng mực, biết giữ lời hứa và luôn làm tròn n/vụ của mình, không để người khác nhắc nhở, chê trách, Lòng tự trọng là phẩm chất đ/đức cao quí và cần thiết của mỗi con người. Lòng tự trọng giúp ta có nghị lực vượt qua k/khăn để hoàn thành n/vụ nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân của mỗi người và nhận được sự quí trọng của mọi người xung THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 câu tục ngữ và danh ngôn trong Hoạt động 3 : Hướng dẫn hs làm bài tập . Cho hs đọc b/tập câu a/ và nêu y/cầu của b/tập. Gv hướng dẫn để hs có thể phân tíchđược lí do vì sao 2 hành vi đầu thể hiện tính tự trọng. Các bài tập còn lại cho hs về nhà làm. *Gv cho hs làm 1 b/tập tình huống: Bạn An là 1 hs giỏi của lớp 7B. Trong mọi giờ k/tra, An đều làm bài rất nhanh và đều đạt điểm cao. Nhưng trong giờ k/tra môn Địa ngày hôm đó, An không làm được bài vì tối hôm trước mẹ An bị ốm, An phải chăm sóc mẹ nên không học được bài. Vậy mà trong giờ k/tra An dức khoát không giở sách vở và cũng không chép bài của bạn. Sau khi thu bài, An nói rằng: bạn sẽ gỡ điểm lần sau. GV nêu câu hỏi gợi ý: -Theo em, bạn An làm thế có phải là tự kiêu, là sĩ diện không? -Bạn An có đáng để mọi người học tập không? Vì sao? * Củng cố: -Theo em cần phải làm gì để rèn luyện tính tự trọng? Năm học : -Hs đọc bài tập câu a/. quanh III/ Luyện tập : a/ Hành vi thể hiện tính tự trọng: 1.Không làm được bài, nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn. 2.Dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng thực hiện bằng được lời hứa của mình. 4.Daën doø HS chuaån bò tieát hoïc tieáp theo : 1’ -Học bài và làm các bài tập còn lại . -Chuẩn bị bài “ Đạo đức và kỉ luật” IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 Ngày soạn : 22.092009 Tiết : 4 Năm học : ÑAÏO ÑÖÙC VAØ KYÛ LUAÄT I/ MUC TIÊU: -Giúp hs hiểu đạo đức và kỷ luật, mối quan hệ giữa đạo đức và kỷ luật; ý nghĩa của rèn luyện đạo đức và kỷ luật đối với mỗi người. -Rèn cho hs tôn trọng kỷ luật và phê phán thói tự do vô kỷ luật. -Giúp hs biết tự đánh giá, xem xét hành vi của 1 số cá nhân hoặc 1 tập thể theo chuẩn mực đạo đức, pháp luật đã học. II/ CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS: -GV : Giáo án (tham khảo sgv, sgk ),đồ dùng dạy học. -HS : Đọc, tìm hiểu theo câu hỏi sgk. III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1/ ổn ñịnh tình hình lôùp : 1’ 2/ Kiểm tra bài cũ : 5’ Câu hỏi : Dự kiến phương án trả lời của HS: -Thế nào là tự trọng ? -Tự trọng là bíêt coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mìnhcho phù hợp với các chuẩn mực của xã hội…. -Lòng tự trọng giúp ta có nghị lực vượt qua khó khăn để -Lòng tự trọng có ý nghĩa gì ? hoàn thành nhiệm vụ…. Nêu 1 vài câu tục ngữ hay danh ngôn thể hiện tính tự trọng? 3/ Bài mới : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG 20’ Hoạt động 1 : I/ Tìm hiểu truyện đọc: Gọi hs đọc truyện “ Một tấm Hs đọc truyện “Một tấm gương “ Một tấm gương tận tuỵ gương tận tuỵ vì việc chung”. tận tuỵ vì việc chung vì việc chung “. -Những việc làm nào chứng tỏ -Trèo cây phải khoát lên người anh Hùng là người có tính kỷ luật đủ thứ: dây bảo hiểm, thừng cao ? lớn, cưa tay, cưa máy Thực hiện rất nghiêm ngặt qui định bảo hộ lao động, khi làm việc phải qua huấn luyện về qui trình kỹ thuật nhất là về an toàn lao động mới được lên cây. -Còn những việc làm nào mà anh -Cây đổ, cành gãy, phải làm Hùng thể hiện anh là người biết việc suốt ngày đêm trong mưa chăm lođến mọi người và có rét, quần áo ướt sũng để sớm trách nhiệm cao trong công việc? khắc phục hậu quả, giải phóng mặc đường. Sau khi hs trả lời gv nêu lên 1 số -Không đi muộn về sớm, sẵn ý bổ sung. sàng giúp đỡ đồng đội, nhận +Muốn hạ cây phải có lệnh của việc khó khăn nguy hiểm. công ty cho chặt mới được chặt. +Làm việc cẩn thận, thực hiện nghiêm ngặt kỉ luật lao động. -Qua việc làm của anh Hùng chứng tỏ anh là người sống như -Sống có đạo đức và có tính kỉ Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 thế nào? luật. -Để trở thành người sống có đạo đức, vì sao chúng ta phải tuân theo kỉ luật? Giữa đ/đức và kỉ luật có mối quan hệ chặt chẽ. Chúng ta chấp hành nhưng qui định chung của cơ quan, của tổ chức sẽ đạt hiệu quả cao trong công việc không gây tác hại đến mọi người xung quanh là biết tôn trọng người khác trở thành người sống có đạo đức. -Em hãy liên hệ bản thân mình đã có ý thức rèn luyện đạo đức, chấp -Vâng lời, lễ phép với cha mẹ, hành kỉ luật như thế nào? ông bà, thầy cô giáo,… -Đối xử tốt với mọi người xung Gv chốt lại : Đạo đức và kỉ luật quanh, yêu thương bạn bè. có mối quan hệ chặt chẽ với -Thực hiện tốt nội qui của nhau. Đạo đức tạo ra động cơ bên trường. trong điều chỉnh nhận thức và hành vi kỉ luật và ngược lại, hành -Rèn luyện ý thức tự giác, lòng động tự giác tôn trọng những qui tự trọng. định của tập thể, pháp luật của -Thường xuyên đấu tranh Nhà Nước là biểu hiện của người nghiêm khắc với bản thân, khải có đạo đức. tự giác, tự kiểm tra công việc hàng ngày. 5’ Hoạt động 2 : - Qua tìm hiểu truyện đọc và các biểu hiện em hiểu đạo đức là gì ? - Thế nào là kỉ luật và giữa đạo đức với kỉ luật có mối quan hệ với nhau như thế nào? Gv gọi hs đọc nội dung bài học. HS đọc nội dung bài học. Hoạt động 3 : Gv hướng dẫn hs làm bài tập. -Gv cho hs đọc bài tập câu a/ -HS đọc câu a/ - Nêu y/cầu của bài tập. Gv gọi hs đọc b/tập c/. GV gợi ý giải pháp giúp đỡ Tuấn . +Quyên góp giúp đỡ gia đình Tuấn +Cùng làm với Tuấn những việc có thể làm được. *Củng cố: -Là hs rèn luyện đạo đức và kỉ luật như thế nào? Năm học : -Chấp hành tốt qui định của công ty. -Có ý thức trách nhiệm trong công việc. -Biết chăm lo đến mọi người xung quanh. Sống có đạo đức và có tính kỉ luật. II/ Bài học : SGK/13-14. III/ Luyện tập : a/ Hành vi vừa biểu hiện đạo đức vừa thể hiện tính kỉ luật : Hs nêu những biểu hiện thiếu Câu 1,3,4,5,6,7. tính kỉ luật. b/ c/ Tuấn là người có đạo đức tranh thủ chủ nhật làm việc giúp bố mẹ, cân đối việc học và lao động giúp gia đình và khi vắng trong những hoạt động của lớp đều có báo cáo. Vì vậy nhận định “Tuấn là hs thiếu ý thức ý tổ chức kỉ luật là sai”. 4.Daën doø cho HS chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo:1’ Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 Năm học : -Làm các bài tập còn lại – học bài . -Chuẩn bị bài : Yêu thương con người . IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Ngày soạn Tiết : 29.09.2009 : 5 YEÂU THÖÔNG CON NGÖÔØI I/ MUC TIÊU: -Giúp hs hiểu thế nào là yêu thương con người và ý nghĩa của việc đó. -Rèn cho hs quan tâm đến những người xung quanh, ghét bỏ thói thờ ơ, lạnh nhạt và lên án những hành vi độc ác đối với con người. II/ CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS: -GV : giáo án (tham khảo sgk, sgv), tranh về lòng yêu thương con người. -HS : Đọc tìm hiểu theo câu hỏi sgk, truyện về lòng yêu thương con người III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1/ OÅn ñịnh tình hình lôùp : 1’ 2/ Kiểm tra bài cũ : 5’ Câu hỏi : Dự kiến phương án trả lời của hs : -Đạo đức là gì? -Đạo đức là những qui định, những chuẩn mực ứng xử của con người với người khác… -Kỉ luật là những qui định chung của 1 cộng đồng hoặc của tổ chức -Kỉ luật là gì? xã hội yêu cầu phải tuân theo… -Đạo đức và kỉ luật có mối quan -Giữa đạo đức và kỉ luật có mối quan hệ chặt chẽ… hệ như thế nào? 3/ Bài mới: Giới thiệu bài : 1’ Trong cuộc sống, con người cần yêu thương, gắn bó, đoàn kếtvới nhau, có như vậy cuộc sống mới tốt đẹp, đem lại niềm vui, hạnh phúc và thu được kết quả trong công việc. Để hiểu rõ phẩm chất này, chúng ta cùng tìm hiểu bài “ Yêu thương con người”. Tg HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 25’ Hoạt động 1 : Hướng dẫn hs tìm hiểu truyện đọc: “Bác Hồ đến thăm người nghèo”. -Bác Hồ đến thăm gia đình chị Chín trong thời gian nào? GV bổ sung: Đường phố mịt mù trong làn mưa bụi, trời rét ngọt. -Em hãy tìm những cử chỉ và lời nói thể hiện sự quan tâm, yêu thương của Bác đối với gia đình chị Chín? -Những chi tiết ấy biểu hiện đức tính gì của Bác Hồ? Yêu thương quan tâm lo lắng cho mọi người. Cấn Văn Thắm HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG I/ Tìm hiểu truyện đọc : HS đọc truyện “Bác Hồ đến thăm Bác Hồ đến thăm người người nghèo” nghèo. -Vào tối 30 Tết năm Nhâm Dần ( 1962 ) -Bác đến bên các cháu, âu yếm xoa đầu, trao quà tết cho các cháu. -Bác hỏi thăm việc làm của chị -Bác yêu thương ân cần Chín, đến cuộc sống, đến việc học hỏi han đến việc học của tập của các cháu. các cháu. -Quan tâm, cảm thông đến công việc làm, đến đời sống của những gia THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 -Ngồi trên xe về Phủ Chủ Tịch thái độ cùa Bác Hồ như thế nào? -Em thử đoán Bác Hồ đang nghĩ gì? Bác suy nghĩ làm thế nào phải giúp những gia đình khó khăn như chị Chín để có công ăn việc làm. -Em hãy liên hệ bản thân hoặc của những người xung quanh đã thể hiện lòng yêu thương con người? 10’ Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh rút ra khái niệm. Sau khi hs tìm hiểu truyện đọc và tìm dẫn chứng Gv cho hs rút ra khái niệm. -Em hiểu thế nào là yêu thương con người? Yêu thương con người là quan tâm, đối xử tốt, làm điều tốt với người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn. Chia sẻ cảm thông với những niềm vui nỗi buồn và sự khổ đau của người khác. Có yêu thương người khác, người khác mới giúp đỡ ta. *Củng cố: -Nhắc lại nội dung bài học Năm học : -Bác không nói gì chỉ đăm chiêu đình khó khăn. suy nghĩ. Hs thảo luận – Cử đại diện trình Lòng yêu thương bày. con người Hs nêu nhiều biểu hiện khác nhau thể hiện lòng yêu thương con người. II/ Bài học : Yêu thương con người là : +Quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là người gặp khó khăn hoạn nạn. +Là truyền thống quí báu của dân tộc, cần được giữ gìn phát huy. +Biết yêu thương mọi người sẽ được mọi người yêu quí và kính trọng. HS đọc phần nội dung bài học. 4.Daën doø cho HS chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo:1’ -Học bài -Chuẩn bị kỹ phần bài tập IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Ngày soạn : 01.10.2009 Tiết :6 YEÂU THÖÔNG CON NNGÖÔØI I/ MUÏC TIEÂU : -Giúp hs hiểu thế nào yêu thương con người và ý nghĩa của việc đó. -Rèn cho hs quan tâm đến những người xung quanh , ghét thói thờ ơ, lạnh nhạt và lên án những hành vi độc ác với con người. Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 Năm học : -Giúp hs rèn luyện mình để trở thành người có lòng yêu thương con người, sống có tình người. Biết xây dựng tình đoàn kết, yêu thương từ trong gia đình đến những người xung quanh. II/ CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS: -GV : Tham khảo sgv, sgk, giáo án. Tranh ảnh về lòng yêu thương con người. -HS : Đọc kỹ câu chuyện về lòng yêu thương con người Đọc tìm hiểu theo câu hỏi III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1/ OÅn ñịnh tình hình lôùp : 1’ 2/ Kiểm tra bài cũ: 5’ Câu hỏi Dự kiến phương án trả lời của hs - Em hiểu thế nào là yêu thương - Yêu thương con người là : con người? +Quan tâm giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn. +Là truyền thống quí báu của dân tộc.... -Hãy nêu một vài mẩu truyện về -HS kể Bác Hồ mà em đã học thể hiện lòng yêuthương con người? 3/ Bài mới : TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV 10’ Hoạt động 1 : HS nêu nhiều biểu hiện khác III/ Luyện tập : GV cho hs nhắc lại kiến thức ở nhau về lòng yêu thương con tiết trước. người. -GV yêu cầu hs nêu một vài biểu hiện về lòng yêu thương con người. 25’ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoạt động 2 : -Cho hs đọc bài tập câu a và xác định yêu cầu của đề. -Cho hs thảo luận. Mỗi tổ một tình huống. * Tình huống 1: Đọc bài tập a. Mẹ bạn Hải không may bị ốm, Nam biết tin đã rủ một số bạn cùng lớp đến thăm hỏi, chăm sóc mẹ bạn Hải. * Tình huống 2: Bé Thuý ở nhà mộtmình chẳng may bị ngã.Long đi học về qua, thấy vậy đã vào băng bó vết thương ở tay cho Thuý và mời thầy thuốc đến khám cho em. Cấn Văn Thắm NOÄI DUNG a/ Nhận xét hành vi trong các tình huống: THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 *Tình huống 3: Vân bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần. Chi đội 7A cử Toàn chép bài và giảng bài cho Vân sau mỗi buổi học, nhưng bạnn Toàn không đồng ý, với lý do Vân không phải là bạn thân của Toàn. *Tình huống 4: Trung hỏi vay tiền của Hồng để mua thuốc lá hút, Hồng không cho Trung vay mà còn khuyên Trung không nên hút thuốc lá. Năm học : -Tình yêu thương quan tâm đến bố mẹ bạn. Hs thảo luận. -Tổ 1: tình huống 1 -Tổ 2: tình huống 2 -Tổ 3: tình huống 3 -Tổ 4: tình huống 4 GV nhận xét câu trả lời của từng tổ- -Đại diện tổ 1 trình bày. bổ sung. Gv hướng dẫn hs làm bài tập b/. -Tìm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tình yêu thương của con người đối với con người? -Đại diện tổ 2 trình bày -Đại diện tổ 3 trình bày. -Đại diện tổ 4 trình bày. Hướng dẫn hs làm bài tập c/ ( Một việc làm tốt để ngăn ngừa -Hãy kể về một việc làm cụ thể của bạn khỏi rơi vào con đường hư em thể hiện tình yêu thương giúp đỡ hỏng ở tuổi học sinh) mọi người? -Hs đọc bài tập b/ (Hs có thể đưa ra nhiều việc làm khác nhau thể hiện tình yêu thương con người) *Củng cố: Thế nào là yêu thương con người -Tấm lòng tốt đối với mọi người, nhất là trẻ em. Giúp đỡ khi không có người lớn ở nhà. -Chưa thể hiện tinh thần quan tâm giúp đỡ bạn trong lúc ốm đau. -Biết quan tâm, khuyên nhủ bạn khi bạn làm điều sai trái. b/ Ca dao, tục ngữ: -Thương người như thể thương thân -Lá lành đùm lá rách -Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng. c/ Việc làm cụ thể: Một số bạn hs ở nơi xa -Hs lên bảng. bị bão lụt không có sách +Bầu ơi thương lấy bí cùng vở để học, em ủng hộ Tuy rằng khác giống nhưng sách vở, đồ dùng học tập chung một giàn để giúp đỡ các bạn ấy. +Yêu trẻ, trẻ đến nhà Kính già, già để tuổi cho. -Giúp đỡ người hàng xóm. -Gặp người bị tai nạn xe trên đường nếu không có người thân, giúp họ vào bệnh viện 4.Daën doø cho HS chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: 1’ -Học bài. -Làm bài tập câu d . Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 Năm học : -Chuẩn bị bài “Tôn sư trọng đạo” IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Ngày soạn :06.10.2009 Tiết :7 TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO I/ MUC TIÊU: -Giúp hs hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo, hiểu ý nghĩa của tôn sư trọng đạo và vì sao phải tôn sư trọng đạo. -Giúp cho hs biết phê phán những thái độ vá hành vi vô ơn đối với thầy giáo, cô giáo. -Học sinh biết tự rèn luyện để có thái độ tôn sư trọng đạo. II/ CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS: -GV : Tham khảo sgv, sgk, xây dựng giáo án Tranh ảnh -HS : Đọc tìm hiểu truyện theo câu hỏi sgk III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1/ OÅn ñịnh tình hình lôùp : 1’ 2/ Kiểm tra bài cũ : 5’ Câu hỏi : Dự kiến phương án trả lời của HS: -Em hiểu thế nào là yêu thương Yêu thương con người là: con người ? +Quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác,.... +Là truyền thống quí báu của dân tộc, cần được phát huy vá giữ gìn. +Biết yêu thương mọi người sẽ được mọi người yêu quí và kính trọng. -Em hãy kể về những tấm gương -HS nêu. đã giúp người khác trong đời sống, trong học tập thể hiện truyền thống “Lá lành đùm lá rách”. 3/ Bài mới: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG 15’ Hoạt động 1 : I/ Tìm hiểu truyện đọc: Gv gọi hs đọc truyện: “Bốn -2 hs đọc truyện : “ Bốn mươi năm Bốn mươi năm vẫn nghĩa mươi năm vẫn nghĩa nặng tình vẫn nghĩa nặng tình sâu” nặng tình sâu” sâu” -Cuộc gặp gỡ giữa thầy và trò -Xa cách bốn mươi năm. trong truyện có điều gì đặc biệt về thời gian? -Khi thấy đến mọi người đều chạy -Em hãy tìm những chi tiết đến vây quanh thầy, chào hỏi thắm chứng tõ tình cảm và lòng kính thiết trọng của hs lớp 7A đối với -Tặng thầy những bó hoa tươi thầy Bình? thắm. Gv lưu ý cho hs các chi tiết: -Thầy trò tay bắt mặt mừng nhoè Ông Nam (lớp trưởng) mời lệ. thầy lên bục giảng để thầy nghe hs cũ nói về những kỉ niệm thầy trò, bày tỏ lòng biết ơn và báo cáo với thầy về những công việc của mỗi người trong những năm qua. Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 Lớp trưởng thay mặt những người dự họp đứng lên phát biểu, bày tỏ tình cảm chân thành của những học trò cũ đối với người thầy đã cho họ kiến thức và tình yêu trong cuộc đời. -Chi tiết từng hs kể lại những kỷ niệm thầy trò đã nói lên -Tình cảm yêu thương thầy, biết điều gì? ơn những gì thầy đã dạy dỗ -Thời gian xa cách vẫn nhớ đến thầy. -Những việc làm của hs lớp 7A Thể hiện truyền thống quí báu thể hiện điều gì? của dân tộc ta: Tôn sư trọng đạo. -Hs thảo luận – Sau đó đại diện các tổ lên trình bày. -Em hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo? Tôn sư: tôn kính biết ơn những thầy giáo, cô giáo, những người đã dạy mình. Trọng đạo: coi trọng và làm theo đạo lý tốt đẹp học tập được qua thầy cô. 10’ Hoạt động 2: -HS nêu nội dung bài học sgk. GV hướng dẫn hs tìm hiểu nội dung bài học. -Thế nào tôn sư trọng đạo? Năm học : -Tôn kính, biết ơn thầy giáo đã dạy mình. -Làm theo đạo lý tốt đẹp mà thầy đã dạy. Tôn sư trọng đạo. II/ Bài học : *Tôn sư trọng đạo là: Tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo (đặc biệt là đối với những thầy, cô giáođã dạy mình) ở mọi nơi mọi lúc Coi trọng những điều thầy dạy ,coi trọng và HS có thể đưa ra nhiều biểu hiện làm theo đạo lí mà thầy -Em hiểu như thế nào qua câu nêu lên lòng biết ơn đối với thầy đã dạy cho mình. tục ngữ và châm ngôn trong cô giáo cũ. *Tôn sư trọng đạo là:một bài học? truyền thống quí báu của dân tộc, chúng ta cần phát huy. -Em hãy liên hệ nói lên tình cảm, lòng biết ơn của em đối với thầy cô giáo cũ ở tiểu học? 10’ GV đọc cho hs nghe truyện “Học trò biết ơn thầy” Hoạt động 3 : Hướng dẫn hs làm bài tập. Cho hs đọc bài tập a. -Trong những hành vi sau đây, hành vi nào thể hiện thái độ Cấn Văn Thắm III/ Luyện tập : HS đọc bài tập a. a/ Những hành vi thể -Hành vi cần phê phán hiện thái độ tôn sư trọng (2) Thầy Minh ra bài tập toán cho đạo: hs về nhà làm.Mải chơi Hoa không (1)Ngày chủ nhật, Năm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội Giáo án GDCD 7 tôn sư trọng đạo? Hành vi nào làm bài tập. cần phê phán? Vì sao? (4) Giờ trả bài TLV An bị điểm kém .Vừa nhận được bài từ tay thầy giáo, An đã vò nát đút vào -GV hướng dẫn hs làm bài tập ngăn bàn. c,d sgk/20. Tiết học sau kiểm tra. *Củng cố: -Hệ thống các vấn đề tiết học. Năm học : ra chợ, gặp cô giáo cũ, Năm đứng nghiêm, bỏ mũ chào cô (3)Anh Thắng là sinh viên đại học, nhân ngày nhà giáo VN 20-11 anh Thắng đã viết thư thăm hỏi cô giáo cũ dạy anh từ hồi lớp 1. 4.Daën doø cho HS chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: -Làm bài tập c,d sgk/20. -Học bài. -Chuẩn bị bài: Đoàn kết , tương trợ. IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Ngày soạn : 13.10.2009 Tiết : 8 ÑOAØN KEÁT, TÖÔNG TRÔÏ I/ MUC TIÊU: Giúp hs hiểu thế nào là đoàn kết, tương trợ; ý nghĩa của đoàn kết, tương trợ trong quan hệ giữa mọi người với nhau trong cuộc sống. Rèn thói quen biết đoàn kết, thân ái và giúp đỡ bạn bè, hàng xóm láng giềng. Giúp hs biết tự đánh giá mình về những biểu hiện đoàn kết, tương trợ. II/ CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS: Cấn Văn Thắm THCS Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội
- Xem thêm -