Tài liệu Giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp truyền tải điện năng đi xa.ppt

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PPT |
  • Lượt xem: 173 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Vì sao phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém, vừa nguy hiểm? BÀI 36- TIẾT 40: NỘI DUNG  I. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN: Tiết 40 Điện năng được truyền tải từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ bằng đường dây truyền tải Có một tải Truyền phần điện điện năng năng trên bịđường hao phí dâytoả do tải nhiệt điện có trên nhược đường điểm dây.gì? NỘI DUNG  I. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: Bài 36 * Tích hợp: Sử dụng phương pháp thế trong giải hệ phương trình Công suất hao phí phụ thuộc gì? (1) Công suất hao phí Php= RP2 U2 Công suất dòng điện: P = UI (2) Công suất toả nhiệt 2 P = RI hp (hao phí): Từ (1) và (2) suy ra: Php = RP2 U2 NỘI DUNG  I. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: Công suất hao phí Php= RP2 U2 2. 2.Cách Cáchlàm làmgiảm giảmhao haophí phí Bài 36 * Tích hợp: Giáo dục tiết kiệm điện năng Làm sao để giảm hao phí? C1 Từ công thức (3) có thể suy ra khi truyền tải một công suất điên P xác định mà muốn giảm hao phí do toả nhiệt trên đường dây dẫn thì có thể dùng cách nào? Trả lời Có hai cách: 1. Giảm điện trở đường dây R 2. Tăng hiệu điện thế U NỘI DUNG  I. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: Công suất hao phí Php= RP2 U2 2. Cách làm giảm hao phí Bài 36 C2 Muốn giảm điện trở của dây dẫn phải dùng dây dẫn kích thước thế nào? Giảm công suất hao phí bằng cách giảm điện trở của dây tải điện có gì bất lợi? Trả lời l Biết R  chất làm dây đã chọn S trước và chiều dài đường dây không đổi, vậy phải tăng S tức là dùng dây có tiết diện lớn - > nặng, đắt tiền,phải có hệ thống cột điện lớn - > Chi phí lớn, tốn kém nhiều. NỘI DUNG  I. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: Công suất hao phí Php= RP2 U2 2. Cách làm giảm hao phí Bài 36 C3 Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu dây thì có lợi gì? Muốn vậy, chúng ta phải giải quyết vấn đề gì? Trả lời Tăng U,công suất hao phí sẽ giảm rất nhiều (Tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch). Phải chế tạo máy tăng thế NỘI DUNG  I. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: Công suất hao phí Php= RP2 U2 2. Cách làm giảm hao phí KL: Để giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây tải điện tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây II. VẬN DỤNG Bài 36 Để giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây tải điện ta nên áp dụng cách nào có lợi hơn? Kết luận: Để giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây tải điện thì tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây NỘI DUNG  I. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: Công suất hao phí RP2 Php= U2 2. Cách làm giảm hao phí KL: Để giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây tải điện tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây II. VẬN DỤNG Bài 36 VẬN DỤNG c4 Cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Hãy so sánh suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500 000V với khi dùng hiệu điện thế 100 000V? Trả lời Vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế nên: Vì U1= 5 U2 nên công suất hao phí trên đường dây khi dùng hiệu điện thế 500000V nhỏ hơn 25 lần công suất hao phí trên đường dây khi dùng hiệu điện thế 100000V. NỘI DUNG  I. SỰ HAO PHÍ ĐIỆN NĂNG TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN: 1. Tính điện năng hao phí trên đường dây tải điện: Công suất hao phí RP2 Php= U2 Bài 36 VẬN DỤNG c5 Tại sao phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém vừa nguy hiểm? Trả lời 2. Cách làm giảm hao phí KL: Để giảm hao phí điện năng do toả nhiệt trên đường dây tải điện tốt nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây II. VẬN DỤNG Để giảm sự hao phí điện năng trên đương dây truyền tải điện. GHI NHỚ  Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có môt phần điện năng hao phí do hiện tượng toả nhiệt trên đường dây  Công suất hao phí do toả nhiêt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây BÀI 36: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA: H­íng­dÉn­vÒ­nhµ -­Xem kĩ lại bài. Học thuộc ghi nhớ - Làm các bài tập­36.2,­36.3,­36.4­HS­khá, giỏi làm thêm 36.7 SBT - Đọc trước bài: Máy biến thế
- Xem thêm -