Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 18

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngày soạn: Ngày ký Phần 1. KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ Chương I. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ Tiết 1. ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được cấu tạo, kí hiệu, số liệu k/thuật và công dụng của các linh kiện đ/tử cơ bản như: điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 2. Kỹ năng - Nhận biết được các linh kiện đ/tử cơ bản: điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 3. Thái độ - Ứng dụng tốt kiến thức đã học vào cuộc sống, hứng thú học tập. II. PHƯƠNG PHÁP - Tổng hợp các phương pháp III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Bài 1và 2 sgk - Các tài liệu liên quan - Tranh vẽ H 2.2 - 2.4 - 2.7 sgk 2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, vở ghi IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra: Phổ biến nội quy 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 1 Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Những k/thức cơ bản về R,C,L 5. HDHT - Trả lời các câu hỏi trang 14 sgk - Đọc bài 3 sgk. Chuẩn bị nội dung thực hành Ngày soạn: Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Ngày ký 2 Tiết 2. THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhận biết và phân biệt được loại điện trở, tụ điện, cuộn cảm. 2. Kỹ năng - Đọc và đo được số liệu kĩ thuật của: R,C,L 3. Thái độ - Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn. II. PHƯƠNG PHÁP - Tổng hợp các phương pháp III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung: + Bài 2&3sgk + Làm trước nội dung - Đồ dùng: + Đồng hồ vạn năng + linh kiện điện tử. 2. Chuẩn bị của học sinh: Chuẩn bị nội dung thực hành, SGK, vở ghi IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra: - Sự chuẩn bị của học sinh - Những kiến thức cơ bản về:R,C,L. 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 3 Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Học sinh hoàn thành b/cáo theo mẫu,thảo luận và tự đánh giá kết quả -Giáo viên đánh giá kết quả 5. HDHT - Đọc bài 4 sgk. Ngày soạn: Ngày ký Tiết 3. LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC 4 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được cấu tạo, ký hiệu, phân loại và công dụng của một số linh kiện bán dẫn và IC. Biết nguyên lý làm việc của tirixto và triac. 2. Kỹ năng - Nhận biệt được các linh kiện bán dẫn và IC trong các sơ đồ mạch điện đơn giản 3. Thái độ - Có ý thức tìm hiểu về linh kiện bán dẫn và IC. II. PHƯƠNG PHÁP - Đàm thoại – minh họa III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu kỹ bài 4 SGK và các tài liệu có liên quan. - Các loại linh kiện điện tử thật gồm cả loại tốt và xấu. - Tranh vẽ các hình trong SGK. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Nghiên cứu kỹ bài 4 SGK và các tài liệu có liên quan. - Sưu tầm các loại linh kiện điện tử. IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra bài cũ: Tìm giá trị của các điện trở có các vòng màu:  Đỏ, đỏ, cam, bạc.  Cam, cam, nâu, bạc. 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 5 Hoạt động của thầy và trò Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Em hãy cho biết công dụng của điốt, tranzito, tirixto, triac và điac? - Em hãy cho biết thông số cơ bản của điốt, tranzito, tirixto, triac và điac? 5. HDHT - Xem trước nội dung bài 5 – SGK. Sưu tầm linh kiện, chuẩn bị bài thực hành 2 6 Ngày soạn: Ngày ký Tiết 4. THỰC HÀNH: ĐIỐT, TIRIXTO, TRIAC I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhận dạng được các loại điốt, tirixto và triac. 2. Kỹ năng - Đo điện trở thuận ngược của các linh kiện để xác định các cực của điốt và xác định tốt hay xấu. 3. Thái độ - Có ý thức tuân thủ các quy trình và các qui định về an toàn II. PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn, thực hành theo nhóm III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung bài 4&5 sgk - Đồng hồ vạn năng, linh kiện điện tử : Điôt,Tirixto,Triac. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Sưu tầm các loại linh kiện điện tử. IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra bài cũ: - Sự chuẩn bị của học sinh - Những kiến thức cơ bản về: Điôt,Tĩrixito,Triac ? 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 7 Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Học sinh hoàn thành b/cáo theo mẫu,thảo luận và tự đánh giá kết quả - Giáo viên đánh giá kết quả 5. HDHT - Đọc trước và chuẩn bị bài 6 sgk. 8 Ngày soạn: Ngày ký Tiết 5. THỰC HÀNH: TRAN ZI TO I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhận dạng được các loại : Tranzito PNP,NPN cao tần,âm tần,công suất nhỏ,công suất lớn. 2. Kỹ năng - Đo được R thuận,R nghịch giữa các chân của Tranzito để phân biệt loại Tranzito PNP,NPN loại tốt hay xấu và xác định được cực B của Tranzito. 3. Thái độ - Có ý thức tuân thủ các quy trình và các qui định về an toàn II. PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn, thực hành theo nhóm III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung bài 4&6 sgk - Đồng hồ vạn năng, linh kiện điện tử: Tranzito các loại. 2. Chuẩn bị của học sinh: - Sưu tầm các loại linh kiện điện tử. IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra bài cũ: - Sự chuẩn bị của học sinh - Những kiến thức cơ bản về: Tranzito? 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 9 Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Nhận xét giờ thực hành qua : Tinh thần,thái độ học tập,kĩ năng thực hành. - Giáo viên đánh giá kết quả 5. HDHT - Đọc trước và chuẩn bị bài 7 sgk. 10 Ngày soạn: Ngày ký CHƯƠNG 2: MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN Tiết 6. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ - CHỈNH LƯU NGUỒN 1 CHIỀU I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được khái niệm,phân loại mạch điện tử. 2. Kỹ năng - Hiểu được chức năng, nguyên lí làm việc của mạch chỉnh lưu, mạch lọc và mạch ổn áp. 3. Thái độ - Ung dụng tốt kiến thức đã học vào cuộc sống, hứng thú học tập. II. PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung: Tài liệu liên quan - Đồ dùng: Tranh H7.1 –> 7.7sgk Vật mẫu H7.7. 2. Chuẩn bị của học sinh: Bài 7sgk IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra,xác định chất lượng của Tranzito ? 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 11 Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Cho biết các loại mạch chỉnh lưu? Sơ đồ, nguyên lí và ưu nhược điểm của nó ? - Trả lời các câu hỏi 1-2-3-4/41sgk 5. HDHT - Đọc trước và chuẩn bị bài 8 sgk. 12 Ngày soạn: Ngày ký Tiết 7. MẠCH KHUẾCH ĐẠI - MẠCH TẠO XUNG I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được chức năng, sơ đồ và nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại thuật toán và mạch tạo xung đơn giản. 2. Kỹ năng - Hiểu được chức năng, nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại thuật toán và mạch tạo xung đơn giản. 3. Thái độ - Ứng dụng tốt kiến thức đã học vào cuộc sống, hứng thú học tập. II. PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung: Bài 8sgk Tài liệu liên quan - Đồ dùng: Tranh H8.1 –> 8.4sgk Vật mẫu : IC MA741,Bo mạch H8-3. 2. Chuẩn bị của học sinh: Bài 8sgk IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra bài cũ: - Sơ đồ, nguyên lí mạch chỉnh lưu nửa T và mạch chỉnh lưu 2 đi ôt ? - Sơ đồ, nguyên lí mạch chỉnh lưu 4 điôt ? 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung 13 Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung 14 Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung 15 Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Sơ đồ nguyên lí của mạch khuếch đại và mạch tạo xung ? - Trả lời các câu hỏi 1-2-3-4/45sgk 5. HDHT - Đọc trước và chuẩn bị bài 9 sgk. Nội dung 16 Ngày soạn: Ngày ký Tiết 8. THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐƠN GIẢN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết được nguyên tắc chung và các bước thiết kế mạch điện tử. 2. Kỹ năng - Thiết kế được một mạch điện tử đơn giản 3. Thái độ - Ứng dụng tốt kiến thức đã học vào cuộc sống, hứng thú học tập. II. PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nội dung: Bài 9 sgk Tài liệu liên quan - Đồ dùng: Bảng mạch điện tử lắp sẵn 2. Chuẩn bị của học sinh: Bài 9 sgk IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra bài cũ: Sơ đồ mạch dao động đa hài ? 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 17 Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Cho biết nguyên tắc chung ,các bước thiết kế và thiết kế được mạch điện tử đơn giản ? - Trả lời các câu hỏi trang 48sgk 5. HDHT - Đọc trước và chuẩn bị bài 10 sgk. 18 Ngày soạn: Ngày ký Tiết 9. THỰC HÀNH: MẠCH NGUỒN 1 CHIỀU I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhận dạng được các linh kiện và vẽ được sơ đồ nguyên lí từ mạch nguồn 1 chiều thực tế. 2. Kỹ năng - Phân tích được nguyên lí làm việc của mạch điện. 3. Thái độ -Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn II. PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề, đàm thoại, phát vấn… III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Đồng hồ vạn năng - Mạch nguồn 1 chiều lắp sẵn - Tài liệu liên quan. 2. Chuẩn bị của học sinh: Bài 10 sgk IV. NỘI DUNG 1. Ổn định tổ chức: Ngày dạy Tiết Lớp Sĩ số Học sinh vắng 2. Kiểm tra bài cũ: - Sự chuẩn bị của học sinh - Sơ đồ bộ nguồn 1 chiều ? 3. Nội dung bài mới Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 19 Hoạt động của thầy và trò …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 4. Củng cố - Học sinh tự đánh giá kết quả thực hành - Thu dọn d/cụ - Viết báo cáo thực hành theo mẫu trang 50 sgk 5. HDHT - Đọc trước và chuẩn bị bài 12 sgk. Nội dung …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… 20
- Xem thêm -