Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 10 chuẩn ktkn_bộ 6

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1314 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY: CHƯƠNG III: BẢO QUẢN CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN Từ tuần 20 đến tuần 25 PPCT : tiết 20 đến tiết 30 I Mục đích yêu cầu: 1 . Kiến thức: - Nắm được mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản chế biến nông lâm thủy sản - Hạn chế tổn thất về số lượng chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm thông qua việc chế biến - Phân biệt các dạng kho trong bảo quản và cách bảo quản các sản phẩm 2. Kĩ năng: - Biết làm các bài thực hành áp dụng trong cuộc sống hằng ngày - rèn tính cẩn thận và biết trình bày bài làm 3. Thái độ: - Thái độ yêu mến môn học, áp dụng trong cuộc sống - tạo giá trị dinh dưỡng cho các sản phẩm làm ra - bảo vệ môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm II. Nội dung trọng tâm: - Mục đích ý nghĩa của copong tác bảo quản chế biến nông lâm thủy sản - Qui trình bảo quản và chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản - Làm thực hành siro, sữa chua III. Phương tiện: - 1 số sản phẩm của nông lâm thủy sản: cá hộp, dưa chua, siro, hạt giống - Tranh ảnh 1 số mẫu sản phẩm về thực phẩm - Sơ đồ , qui trình IV. Phương pháp : - Vấn đáp – giảng giải – thực hành - Hoạt động nhóm V. Liên hệ thực tế: - Vệ sinh an toàn thực phẩm - Tận dụng sản phẩm của nông lâm thủy sản - Nâng cao giá trị dinh dưỡng cho sản phẩm tạo sản phẩm có giá trị cao - Bảo vệ môi trường Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 Tuần 20 Tiết 20 Ngày soạn:31/12/2011 Ngày dạy:3/1/2012 Chương III: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN. Bài 40: MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN. I- Mục tiêu 1- Kiến thức:. - Hiểu được mục đích và ý nghĩa của bảo quản ,chế biến nông, lâm, thủy sản. - Biết được đặc điểm cơ bản của nông, lâm ,thủy sản và ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến chất lượng nông, lâm, thủy sản trong bảo quản, chế biến. 2- Kỹ năng: - Quan sát, liên hệ thực tế với đời sống địa phương nơi em đang sống. 3- Thái độ: - Rèn luyện ý thức bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản trong đời sống sản xuất . II. Chuẩn bị . GV: HS: Kiến thức có liên quan trong thực tế. III. Tiến trình bài dạy 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: ( Câu hỏi sách giáo khoa ) 3.Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1: GV Đặt vấn đề : Sản xuất nông lâm ngư nghiệp đóng góp một phần lớn trong nền kinh tế quốc dân vào cơ cấu tổng sản phẩm trong nước tuy nhiên còn nhiều hạn chế trong công tác chế biến bảo quản => tính cạnh tranh không cao => giá thành hạ. Vậy làm thế nào để sản phẩm nông lâm ngư nghiệp nước ta có giá trị. Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung Hoạt động 2: I. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo - Tìm hiểu mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản và chế biến nông, lâm, thuỷ sản quản và chế biến nông, lâm, thuỷ sản 1. Mục đích ý nghĩa của công tác bảo - GV hỏi: Thế nào là bảo quản nông, lâm, thủy quản nông, lâm, thủy sản. sản? Mục đích của việc bảo quản nông, lâm, - Duy trì những đặc tính ban đầu của thủy sản là gì ? nông, lâm, thủy sản . - HS: Thảo luận theo SGK trả lời câu hỏi. - GV hỏi: Có các hình thức nào để bảo quản sản - Hạn chế tổn thất về số lượng, chất phẩm? HS trả lời sau đó lượng của chúng. GV hỏi: Trong đời sống hằng ngày các em gặp các hình thức bảo quản nào? (Cất giữ thóc giống 2. Mục đích, ý nghĩa của công tác chế khoai tây, củ lạc trong chum, vại, treo ngô nơi biến nông, lâm ,thủy sản Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 khô ráo) - Nhằm duy trì, nâng cao chất lượng. Tạo - GV hỏi: Thế nào là chế biến nông, lâm, thủy điều kiện thuận lợi cho công tác bảo sản? Vì sao phải chế biến nông, lâm, thủy sản? quản. Tạo nhiều sản phẩm có giá trị cao. II. Đặc điểm của nông, lâm, thuỷ sản Hoạt động 3: 1. Dinh dưỡng: - Nông, thủy sản là Tìm hiểu về đặc điểm của nông, lâm, thuỷ sản. lương thực thực phẩm chứa các chất dinh - GV hỏi: Em có nhận xét gì về các chất dinh dưỡng cần thiết như : chất đạm, chất béo, dưỡng trong các sản phẩm nông, lâm, thủy sản ? chất xơ, đường và khoáng chất… - HS: Dựa theo SGK đưa ra nhận xét về các dinh 2. Nước : - Đa số nông, lâm, thủy sản dưỡng trong các sản phẩm trên. chứa nhiều nước chiếm từ 70 -95%. - GV hỏi: Trong công tác bảo quản nông, lâm, 3. Tác động của VSV: - Dễ bị vi sinh vật thủy sản người ta phải phơi khô, vì sao ? Vì sao xâm nhiễm gây thối, hỏng. các sản phẩm nông, lâm ,thủy sản dễ bị vi khuẩn 4. Lâm sản: - Chứa chủ yếu là chất xơ, xâm nhập gây thối hỏng? là nguồn ng.liệu cho một số ngành công - HS: Dựa theo SGK trả lời câu hỏi về nước nghiệp: giấy, đồ gỗ, gia dụng, mỹ nghệ. trong các sản phẩm trên và tác động của VSV III. Ảnh hưởng của điều kiện môi đến các sản phẩm trên. trường đến nông, lâm, thuỷ sản . GV hỏi: Đặc điểm của lâm sản? Sản phẩm của 1. Môi trường: - Điều kiện môi trường lâm sản dùng làm gì? (nhiệt độ, độ ẩm) có ảnh hưởng mạnh Hoạt động 4: đến chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy Tìm hiểu về ảnh hưởng của điều kiện môi trường sản trong quá trình bảo quản, chế biến . đến nông, lâm, thuỷ sản . 2. Ảnh hưởng của các yếu tố môi GV hỏi: Điều kiện môi trường gồm có các yếu tố trường . nào? Môi trường có ảnh hưởng đến chất lượng a) Độ ẩm không khí: - Làm cho sản nông, lâm, thủy sản không ? phẩm khô bị ẩm trở lại. Nếu quá giới hạn cho phép sẽ làm hỏng sản phẩm . - Độ ẩm thích hợp cho bảo quản: Thóc gạo (70 - 80%) Rau quả tươi (85 - 90%) b. Nhiệt độ: - Nhiệt độ tăng => hoạt động vi sinh vật tăng => phản ứng hóa học tăng làm nông, lâm, thủy sản tự bốc ? Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng gì đến nóng chất lượng giảm mạnh . chất lượng sản phẩm? - Nhiệt độ 20 - 40oC, đa số vi sinh vật phát triển nhanh và phá hoại mạnh nông, lâm, thủy sản . GV hỏi: Trong môi trường tự nhiên có các loại c. Sinh vật gây hại : Gồm vi sinh vật, sinh vật nào gây hại cho việc bảo quản nông, các loại động vật gây hại (côn trùng, sâu lâm, thủy sản? bọ loài gặm nhấm). 4. Củng cố : Chọn câu trả lời đúng nhất: Câu 1. Chế biến nông sản sau thu hoạch nhằm mục đích: Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 A/ Duy trì những đặc tính ban đaµu của nông sản. B/ Duy trì ,nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. C/ Hạn chế tổn thất veµ nông sản. D/ Hạn chế tổn thất veµ chất lượng sản phẩm. Câu 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến nông, lâm ,thủy sản trong quá trình bảo quản là: A/ Độ ẩm. B/ Nhiệt độ. C/ Sinh vật . D/ Cả A, B ,C. 5. Dặn dò bài về nhà: - Học bài ,trả lời câu hỏi trong SKG. Đọc phần thông tin bổ sung và chuẩn bị cho bài 41. Ngày : Ký duyệt Tuần 20 Tiết 21 Ngày soạn:31/12/2011 Ngày dạy:5/1/2012 Bài 41: BẢO QUẢN HẠT, CỦ LÀM GIỐNG. I- Mục tiêu 1- Kiến thức:. - Hiểu được mục đích và phương pháp bảo quản hạt giống, củ giống. 2- Kỹ năng: - Quan sát, liên hệ kiến thức thực tế. 3- Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống, ý thức bảo quản giống cây trồng cho sản xuất các vụ tiếp theo. II/ Chuẩn bị . - GV: - HS: Tìm hiểu thực tế phương pháp bảo quản hạt, củ làm giống của gia đình và địa phương và kiến thức cũ có liên quan. III- Tiến trình bài dạy 1. Ổn định tổ chức 2- Kiểm tra bài cũ: - Em hiểu thế nào là bảo quản ,chế biến nông, lâm ,thủy sản? So sánh sự giống nhau và khác nhau về mục đích ,ý nghĩa của công tác bảo quản và chế biến nông, lâm ,thủy sản . Đáp án: bảo quản ,chế biến nông, lâm ,thủy sản là: - Duy trì những đặc tính ban đầu của nông, lâm, thủy sản .2đ Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 - Hạn chế tổn thất về số lượng, chất lượng của chúng.2đ - Nhằm duy trì, nâng cao chất lượng. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo quản. Tạo nhiều sản phẩm có giá trị cao.2đ So sánh: Giống 2đ Khác 2đ 3- Giảng bài mới: Hoạt đông 1: GV ĐVĐ: Giống cây trồng quyết định đến năng suất và phẩm chất nông sản, một trong những khâu quan trọng của công tác giống lương thực, thực phẩm là bảo quản hạt, củ làm giống. Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung Hoạt đông 2: Tìm hiểu về bảo quản hạt giống GV hỏi: Bảo quản hạt giống nhằm mục đích gì? Tác dụng của việc bảo quản hạt giống là gì? GV hỏi: Hạt giống đưa vào bảo quản cần có những tiêu chuẩn gì? ?Có những phương pháp nào để bảo quản hạt giống ? (Tính theo thời gian bảo quản ) GV treo bảng quy trình bảo quản hạt giống lên bảng và hướng dẫn HS. ?Để bảo quản hạt giống caµn phải có gì? (Thu hoạch đúng thời điểm ,để riêng sạch sẽ) ?Sau khi thu hoạch phải làm gì để có hạt ? (Tách tuốt, tẽ cẩn thận..) Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu ?Muốn có hạt tốt đảm bảo đúng các tiêu chuẩn caµn phải làm gì ? ? Ở địa phương em hạt giống được bảo quản ntn? ?Nông dân thường bảo quản hạt giốùng ntn? ?Các công ty giống cây trồng bảo quản hạt giống ở đâu? Hoạt đông 3: Tìm hiểu bảo quản củ giống ?Cho biết những loại cây nào được trồng bằng củ? ?Vì sao củ giống thường bảo quản ngắn ngày? ?Củ giống được bảo quản trong điều kiện ntn? ?Củ làm giống phải có tiêu chuẩn gì? ?Muốn có cđ giống tốt đảm bảo đúng tiêu chuẩn phải làm gì ? GV giảng giải:Củ giống rất dễ nảy mầm vì vậy phải xử lí ức chế để kéo dài thời gian bảo quản. ? Ở địa phương em củ giống được bảo quản ntn? I. Bảo quản hạt giống 1. Mục đích, tác dụng của việc bảo quản hạt giống Bảo quản hạt giống nhằm: - Giữ được độ nảy mầm của hạt . - Hạn chế tổn thất về số lượng, chất lượng hạt giống để tái sản xuất và góp phần duy Nguyễn Thị Thùy Dương Công nghệ 10 Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu trì tính đa dạng sinh học. 2. Tiêu chuẩn hạt giống. - Có chất lượng cao. - Thuần chủng. - Không bị sâu bệnh. 3. Các phương pháp bảo quản hạt giống. - Cất giữ trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, không khí bình thường. Hạt giống dùng cho vụ sau hay trong thời hạn nhỏ hơn 1 năm . - Bảo quản trong điều kiện lạnh: nhiệt độ 0oC, độ ẩm 35 - 40%, sử dụng bảo quản trung hạn. - Bảo quản trong điều kiện lạnh đông, nhiệt độ -10oC, độ ẩm không khí 35-40%. Bảo quản dài hạn. 4. Quy trình bảo quản hạt giống. Thu hoạch Tách hạt Phân loại, làm sạch Làm khô. Xử lí bảo quản Đóng gói Bảo quản Sử dụng. - Nông dân thường bảo quản hạt giống theo phương pháp truyền thống trong chum ,vại hoặc đóng bao… - Các công ty sản xuất hạt giống thường bảo quản trong các kho mát, kho lạnh có nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. II. Bảo quản củ giống - Bảo quản ngắn ngày trong điều kiện Nguyễn Thị Thùy Dương Công nghệ 10 Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 bình thường hay trong kho lạnh, nhiệt độ không khí từ 0 =>5oC, độ ẩm k.khí từ 85=> 90%. 1. Tiêu chuẩn củ giống. - Có chất lượng cao. - Đồng đều, không già quá, không non quá. - Không bị sâu bệnh. - Không bị lẫn với các giống khác. - Còn nguyên vẹn . - Khả năng nảy mầm cao. 2. Quy trình bảo quản củ giống - Thu hoạch => Làm sạch, phân loại => Xử lí phòng chống vi sinh vật hại => Xử lí ức chế nảy mầm => Bảo quản => Sử dụng. - Các hộ nông dân thường bảo quản giống theo phương pháp cổ truyền trên giá. Nơi thoáng và ánh sáng tán xạ. - Các nước phát triển thường dùng phương pháp lạnh, hoặc sử dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào 4-Củng cố và luyện tập : Hoàn thành quy trình sau về bảo quản hạt giống: Thu hoạch => …. ? => Phân loại, làm sạch => ….. ? => Xử lý => ? => ? => Sử dụng. 5-Hướng dẫn hoc sinh học bài ở nhà: Học bài ghi, SGK . Chuẩn bị bài mới. Ngày Ký duyệt Tuần 21 Tiết 22 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 42:BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM. I/ Mục tiêu 1- Kiến thức:. - Biết được các loại kho và các phương pháp bảo quản thóc ngô ,rau ,hoa quả tươi. - Biết được quá trình bảo quản thóc, ngô, khoai lang, sắn. - Biết được một số phương pháp bảo quản rau, hoa quả tươi. 2- Kỹ năng: Quan sát , liên hệ thực tế . 3- Thái độ: Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 - Vận dụng các kiến thức đã học về bảo quản lương thực, thực phẩm vào thực tế ở gia đình và địa phương. II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV: HS: Kiến thức có liên quan III/ Tiến trình bài dạy 1. Ổn định tổ chức 2- Kiểm tra bài cũ (15 phút) - Mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống trong sản xuất. Nêu quy trình bảo quản hạt, củ giống. Đáp án: - Hạn chế tổn thất về số lượng, chất lượng hạt - Giữ được độ nảy mầm của hạt .2đ giống để tái sản xuất và góp phần duy trì tính đa dạng sinh học 2đ -Quy trình bảo quản hạt giống. 6đ Sử dụng Thu hoạch Tách hạt Phân loại, làm sạch Làm khô. Xử lí bảo quản Đóng gói Bảo quản 3- Bài mới. Hoạt động 1: GV ĐVĐ: Việc bảo quản các sản phẩm cây trồng rất khó, dễ bị phân hủy . Vậy cần phải bảo quản ntn? HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 2: A. Bảo quản lương thực, thực phẩm - Tìm hiểu về bảo quản lương 1. Bảo quản thóc, ngô. thực, thực phẩm a. Các dạng kho bảo quản. ?Để bảo quản thóc ngô thì người - Thóc ngô được bảo quản trong nhà kho . ta cần trang bị ntn? - Nhà kho có đặc điểm : + Nhà kho có nhiều gian được xây bằng gạch, ngói => dãy. Dưới sàn kho có gầm thông gió. Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu ?Vì sao gaµm kho phải được thông gió ? ?Vì sao tường kho phải xây bằng gạch có mái che? ?Nêu một số phương pháp bảo quản ? ?Nông dân thường bảo quản ntn? GV Treo tranh quy trình bảo quản thóc ngô lên bảng và hướng dẫn HS trả lời. GV Treo tranh quy trình bảo quản sắn lát thái kho, khoai lang tưoi. ( yêu cầu học sinh ngiên cứu sgk và điền phần còn thiếu) ? Trạng thái của rau khi thu hoạch về còn thực hiện các hoạt động sống không? ?Có các phương pháp nào để bảo quản rau quả tươi? ?Vì sao trong điều kiện lạnh rau quả tươi được bảo vệ tốt hơn? GV yêu cầu HS đọc SGK và tìm hiểu các bước của quy trình bảo quản lạnh. 3-Củng cố và luyện tập: Nguyễn Thị Thùy Dương Công nghệ 10 + Tường kho xây bằng gạch . + Mái che có thể là vòm cuốn bằng ngói, tôn hay fibrô ximăng nhưng phải có trần cách nhiệt . + Kho thuận tiện cho việc cơ giới hóa, nhập xuất hàng và các h.động của thiết bị phục vụ bảo quản. b. Một số phương pháp bảo quản: - Đổ rời, thông gió tự nhiên, hay thông gió tích cực có cào đảo trong nhà kho và kho silô. - Đóng bao trong nhà kho. - Nông dân thường bảo quản theo phương pháp truyền đơn giản như: chum, thùng, bao tải, kho silô. - Các nước phát triển bảo quản trong các kho silô liên hoàn, hiện đại. c. Quy trình bảo quản thóc ngô: Thu hoạch => Tuốt tẻ hạt => Làm sạch và phân loại => Làm khô => Làm nguội => Phân loại theo chất lượng => bảo quản => Sử dụng. 2. Bảo quản khoai lang, sắn. a. Quy trình bảo quản sắn lát khô. Thu hoạch => Chặt cuống, gọt vỏ => Làm sạch => Thái lát => Làm khô => Đóng gói => Bảo quản kín nơi khô ráo => sử dụng. b. Quy trình bảo quản khoai lang tươi. Thu hoạch và lựa chọn khoai => Hong khô => Xử lí chất chống nấm => Hong khô => Xử lí chất chống nảy mầm => Phủ cát khô => Bảo quản => Sử dụng. II. Bảo quản rau hoa quả tươi 1. Một số phương pháp bảo quản rau quả tươi. -Bảo quản ở điều kiện thường. -Bảo quản ở điều kiện lạnh -Bảo quản trong môi trường biến đổi. -Bảo quản bằng hóa chất. -Bảo quản bằng chiếu xạ. 2.Quy trình bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp lạnh . - Cơ sở : Trong điều kiện lạnh hoạt động sống của rau quả cũng như vi sinh vật hại bị chậm lại nên rau quả được bảo quản tốt hơn. - Quy trình bảo quản: Thu hái => Chọn lựa => Làm sạch => Làm ráo nước => Bao gói => Bảo quản lạnh => Sử dụng. Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 Treo các quy trình yêu cầu học sinh chỉ chỗ sai và thiếu trong quy trình rồi so sánh 4-Hướng dãn học sinh học bài ở nhà: - Học theo quy trình và câu hỏi sách giáo khoa - Chuẩn bị bài 44 Ngày Ký duyệt Tuần 21 Tiết 23 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 43: BẢO QUẢN THỊT, TRỨNG, SỮA VÀ CÁ. I. Mục tiêu 1- Kiến thức:. - Biết được một số phương pháp bảo quản thịt, trứng, sữa và cá. 2- Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng bảo quản hợp lý các sản phẩm từ thịt, trứng, sữa và cá. Quan sát, liên hệ thực tế. 3-Thái độ: Có ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV:1 số mẫu khi đã được bảo quản ( dưa muối, khô, sấy…) HS: Kiến thức cũ có liên quan III. Tiến trình bài dạy 1- Ổn định tổ chức. 2- Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Nêu các phương pháp bảo quản rau quả tươi . Quy trình bảo quản rau quả tươi Đáp án: phương pháp bảo quản rau quả tươi: Bảo quản ở điều kiện thường.1đ -Bảo quản ở điều kiện lạnh . 1đ -Bảo quản trong môi trường biến đổi.1đ -Bảo quản bằng hóa chất. 1đ -Bảo quản bằng chiếu xạ.1đ Quy trình bảo quản: Thu hái => Chọn lựa => Làm sạch => Làm ráo nước => Bao gói => Bảo quản lạnh => Sử dụng . 5đ 3- Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài Làm thế nào để thực phẩm được tươi lâu? Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Hoạt động của Thầy và Trò Hoạt động 2: Tìm hiểu cách bảo quản thịt, trứng, sữa và cá. GV hỏi: Có những ph.pháp nào để bảo quản thịt? Ph.pháp nào thường dùng trong bảo quản với số lượng lớn, ưu điểm của nó là gì? Ph.pháp nào thường dùng trong nhân dân? ?Thế nào là phương pháp bảo quản lạnh? Cơ sở khoa học là gì ? Ưu điểm của phương pháp nµy ? ?Quy trình bảo quản lạnh gồm mấy bước ?trong các bước đó thì khâu nào là quan trọng nhất? GV Hỏi: Quy trình ướp muối có mấy bước? Nội dụng từng bước ? ?So sánh ưu nhược điểm của phương pháp bảo quản lạnh với phương pháp ướp muối. Phương Ưu điểm Nhược pháp điểm P. pháp lạnh P.Pháp ướp muối ? Gia đình em thường bảo quản trứng như thế nào để trứng không bị ung ? Quy trình bảo quản sữa tươi có mấy bước? ?Cho biết có mấy phương pháp bảo quản cá? Tại sao người ta: “ nói cá không ăn muối là cá ươn”? GV giải thích cách bảo quản cá bằng hóa chất. Nguyễn Thị Thùy Dương Công nghệ 10 NỘI DUNG A- Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá I- Bảo quản thịt 1. Một số phương pháp bảo quản thịt. - Làm lạnh và lạnh đông: - Hun khói. - Đóng hộp : - Phương pháp cổ truyền. 2. Phương pháp bảo quản lạnh. - Là phương pháp bảo quản tốt nhất, duy trì được tính chất ban đầu của thịt - Quy trình bảo quản : Bước 1: Làm sạch đưa vào phòng lạnh Bước 2: Xếp vào kho. Bước 3: Làm lạnh sản phẩm . Bước 4: Bảo quản (to: 0oC - 2oC) 3. Phương pháp ướp muối. Quy trình ướp muối : Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu ướp: Hỗn hợp gồm 94% muối ăn, 5% đường và một số chất phụ gia. Bước 2: Chuẩn bị thịt . Bước 3: Xát hỗn hợp muối lên bề mặt thịt Bước 4: Xếp thịt vào thùng gỗ tỉ lệ 35 - 50g hỗn hợp cho 1kg thịt . Bước 5: Giữ thịt trong hỗn hợp ướp từ 7- 10 ngày. + Ưu : Dễ thực hiện, hao hụt dinh dưỡng ít. + Nhược: Thịt mặn, kém mềm mại, hương vị kém tươi. II. Một số phương pháp bảo quản trứng - Bảo quản lạnh. - Bảo quản bằng nước vôi. - Tạo màng mỏng trên mặt trứng để bảo quản. - Dùng khí CO2, N2 hoặc hỗn hợp của 2 loại khí này - Dùng muối để bảo quản. III. Bảo quản sơ bộ sữa tươi Quy trình: Thu nhận sữa => Lọc sữa => Làm lạnh nhanh. IV. Bảo quản cá. 1. Một số phương pháp bảo quản cá. - Bảo quản lạnh. - Ướp muối. - Bảo quản bằng axit hữu cơ. - Bảo quản bằng chất chống ôxy hóa. Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 ?Cách bảo quản cá bằng phương pháp - Hun khói. - Đóng hộp. thông thường? 2. Bảo quản lạnh. ? Thế nào là ph.pháp bảo quản lạnh? Quy trình: Xử lí nguyên liệu => Ướp đá => Bảo quản => Sử dụng. 3-Củng cố và luyện tập : GV dùng sơ đồ không chú giải để HS lên bảng hoàn thành: Quy trình bảo quản thịt ( Các quy trình khác tương tự ) => => => => ? 4-Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà Học bài ghi theo câu hỏi SGK . Chuẩn bị bài mới 46. Ngày Ký duyệt Tuần 22 Tiết 24 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 44: CHEÁ BIEÁN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM . I/ Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức:. - Phương pháp chế biến gạo từ thóc. Biết được quy trình công nghệ chế biến tinh bột từ củ sắn, chế biến rau quả.. 2- Kỹ năng: - Quan sát và liên hệ thực tế. 3- Thái độ: - Vận dụng các kiến thức đã học về chế biến lương thực, thực phẩm vào thực tế ở gia đình và địa phương. Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 II- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV: 1 số mẫu hình đã qua chế biến HS: Kiến thức thực tế có liên quan III/ Tiến trình bài dạy 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày qui trình chế biến thịt bằng pp ướp muối?Cho biết ưu nhược điểm của pp này? Quy trình ướp muối : Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu ướp: Hỗn hợp gồm 94% muối ăn, 5% đường và một số chất phụ gia. 1đ Bước 2: Chuẩn bị thịt . 1đ Bước 3: Xát hỗn hợp muối lên bề mặt thịt 1đ Bước 4: Xếp thịt vào thùng gỗ tỉ lệ 35 - 50g hỗn hợp cho 1kg thịt . 1đ Bước 5: Giữ thịt trong hỗn hợp ướp từ 7- 10 ngày. 1đ + Ưu : Dễ thực hiện, hao hụt dinh dưỡng ít. 2đ + Nhược: Thịt mặn, kém mềm mại, hương vị kém tươi. 2đ 1. Dạy nội dung bài mới Hoạt động 1: GV ĐVĐ: Tại sao khi chế biến thì bảo quản được dễ dàng hơn? Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung Hoạt đông 2: I. Chế biến gạo từ thóc Tìm hiểu về chế biến lương thực , - Quy trình chế biến : thực phẩm Làm sạch thóc => Xay => Tách trấu => Xát ? Cho biết quy trình chế biến gạo từ trắng => Đánh bóng => Bảo quản => Sử dụng. thóc có mấy bước ? II. Chế biến sắn(khoai mì) GV Kẻ ô trống tương ứng với các a. Một số phương pháp chế biến sắn. bước cho HS lên gắn vào thể hiện liên - Thái lát, phơi khô: - Chẻ, chặt khúc, phơi khô. hệ giữa các bước. - Phơi cả củ (sắn gạt hưu). - Nạo thành sợi rồi phơi khô. ? Em hãy cho biết các phương pháp - Chế biến bột sắn.: - Chế biến tinh bột sắn. chế biến sắn trong nhân dân hiện nay? - Lên men sắn tươi để sản xuất thức ăn gia súc. b. Quy trình công nghệ chế biến tinh bột sắn - Sắn thu hoạch => Làm sạch =>Nghiền => Tách bã => Thu hồi tinh bột => Bảo quản ướt ? Nghiên cứu sgk lên bảng gắn các =>Làm khô => Đóng gói => Sử dụng. bước của quy trình chế biến tinh bột II. Chế biến rau quả sắn 1. Một số phương pháp chế biến rau quả - Đóng hộp. - Sấy khô. ? QS hình 44.3 cho biết các phương - Chế biến các loại nước uống. pháp chế biến rau quả - Muối chua. 2. Quy trình công nghệ chế biến rau quả theo Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 phương pháp đóng hộp. ? Tại sao mùa đông muối dưa hay bị - Ng.liệu rau quả => Phân loại => Làm sạch => cú, nổi váng(cà) từ đó cho biết cách Xử lí cơ học => Xử lí nhiệt => Vào hộp => Bài muối dưa đạt kết quả khí => Ghép mí => Thanh trùng => Làm nguội => Bảo quản thành phẩm => Sử dụng. 4- Củng cố và luyện tập: - Treo các quy trình yêu cầu học sinh chỉ chỗ sai và thiếu trong quy trình - Em hãy cho biết muối dưa ngon thì sử dụng dụng cụ nào? a. xô nhựa b. vại c. dung cụ bằng inox hoặc tôn trắng d. tất cả các dụng cụ trên 5- Hướng dãn học sinh học bài ở nhà: - Học theo quy trình và câu hỏi sách giáo khoa - Chuẩn bị bài 44 Tuần 22 tiết 25 Ngày soạn: Ngày dạy: CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHĂN NUÔI , THỦY SẢN. I. Mục tiêu 1- Kiến thức:. - Biết được một số phương pháp chế biến thịt và quy trình chế biến thịt hộp. Một số phương pháp chế biến cá và cách làm ruốc cá từ cá tươi. Một số phương pháp chế biến sữa và quy trình công nghệ chế biến sữa bột. 2- Kỹ năng: - Quan sát, liên hệ thực tế. 3- Thái độ: - Rèn luyện ý thức bảo quản và sử dụng hợp lý các sản phẩm chăn nuôi. Có ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm.Vận dụng các kiến thức về chế biến các sản phẩm chăn nuôi và thủy sản vào đời sống và sản xuất . II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV: HS: Kiến thức cũ có liên quan III. Tiến trình bài dạy 1- Ổn định tổ chức. 2- Kiểm tra bài cũ: Chế biến gạo từ thóc - Quy trình chế biến : Làm sạch thóc => Xay => Tách trấu => Xát trắng => Đánh bóng => Bảo quản => Sử dụng. - Quy trình công nghệ chế biến rau quả theo phương pháp đóng hộp. Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 - Ng.liệu rau quả => Phân loại => Làm sạch => Xử lí cơ học => Xử lí nhiệt => Vào hộp => Bài khí => Ghép mí => Thanh trùng => Làm nguội => Bảo quản thành phẩm => Sử dụng. 3- Dạy nội dung bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài Tại sao các sản phẩm khi chế biến thì dễ dàng bảo quản? Hoạt động của Thầy và Trò Nội dung Hoạt động 2: A. Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản Tìm hiểu cách chế biến sản phẩm chăn I. Chế biến thịt nuôI thuỷ sản 1. Một số phương pháp chế biến thịt. ? Em hãy kể một số phương pháp chế - Theo công nghệ chế biến: Đóng hộp, hun biến thịt ở gia đình em khói, sấy khô. - Theo sản phẩm chế biến: Lạp xường, xúc xích, giò, nem, chả. - Phương pháp khác: Luộc, rán quay. 2. Quy trình công nghệ chế biến thịt hộp. Chuẩn bị nguyên liệu => Lựa chọn và phân ? Muốn chế biến thịt đạt chất lượng loại => Rửa => Chế biến cơ học (thái, nghiền cao thì cần chuẩn bị nguyên liệu như …) => Chế biến nhiệt => Vào hộp => Bài khí thế nào? => Ghép mí => Thanh trùng => Dán nhãn => Bảo quản => Sử dụng. II- Chế biến cá ?Nêu một số phương pháp chế biến cá 1. Phương pháp chế biến. mà em biết? - Theo công nghệ chế biến: hun khói, đóng hộp, sấy khô, làm nước mắm, ruốc cá. - Gia đình: Luộc, rán, hấp…. ? NC sgk cho biết quy trình trên bảng 2. Quy trình CN làm ruốc cá từ cá tươi. thiếu chỗ nào? Bước nào trong quy Chuẩn bị nguyên liệu => Hấp chín, tách bỏ trình là quan trọng nhất ? em hãy giải xương, làm tơi => Bổ sung gia vị => Làm khô thích? => Để nguội => Bao gói => Sử dụng. III- Chế biến sữa ? Em hãy cho biết từ sữa có thể chế 1. Phương pháp chế biến. biến ra những sản phẩm như thế nào? - Chế biến sữa tươi . - Làm sữa chua. Sản phẩm đó có tác dụng gì đối với - Chế biến sữa bột. con người? - Cô đặc sữa, làm bánh sữa. 2. Quy trình chế biến sữa tươi. Sữa tươi đạt chất lượng tốt => Tách bớt một ? Muốn bảo quản sữa tươi tốt người ta phần bơ trong sữa => Thanh trùng => Cô đặc phải làm như thế nào? => Làm khô => Làm nguội => Bao gói => Bảo quản => Sử dụng. Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 3- Củng cố và luyện tập Gắn các bước thành quy trình đầy đủ từ các miếng ghép rời nhau 4- Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà Học bài ghi theo câu hỏi sgk Ôn tập lại toàn bộ kiến thức tư tiết 17 đến tiết 30 Ngày Ký duyệt Tuần 23 tiết 26 Ngày soạn: Ngày dạy Bài 45: Thực Hành: CHẾ BIẾN XIRO TỪ QUẢ I.Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Làm được xiro từ 1 số loại quả 2. Kĩ năng: - Thực hiện đúng qui trình đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường 3. Thái độ: - Rèn luyện ý thức sử dụng hợp lí các sản phẩm , vận dụng vào thực tế cuộc sống và yêu thích môn học hơn II. Chuẩn bị của GV và HS: Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 - GV: 1 số mẫu quả , mẫu kết quả thực hành - HS: Chuẩn bị dụng cụ , mẫu vật làm TH III. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định tổ chức: GV kiểm tra sĩ sô 2. Kiểm tra bài cũ: - Trình bày 1 số pp chế biến thịt. nêu qui trình chế biến 1 sp từ thịt? Đáp án: - pp: - Theo công nghệ chế biến: Đóng hộp, hun khói, sấy khô. 2đ - Theo sản phẩm chế biến: Lạp xường, xúc xích, giò, nem, chả. 2đ - Phương pháp khác: Luộc, rán quay. 2đ - Qui trình: 4đ 3. Bài mới: Hoạt động 1: GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS theo nhóm - Mẫu vật: Trái cây - Dụng cụ: Bình thủy tinh, đường, ……. - Kiến thức: Quá trình lên men, Qui trình làm TH… Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS làm thực hành - Chọn quả: Chín vừa tới không chín quá 1 số quả không nên chọn : Chanh có vỏ đắng, Xoài độ bột nhiều… - Cách làm: + GV hướng dẫn + HS làm thực hành theo nhóm - 1 số chú ý : quá trình bảo quản Hoạt động 3: GV cho HS quan xát 1 số hình ảnh kết quả bài TH - GV đánh giá tiết TH, dặn dò vệ sinh phòng TH và thời gian chờ kết quả TH - GV dặn dò về nhà xem bài TH tiếp theo Tuần 23 tiết 27 Ngày soạn: Ngày dạy Bài 47: Thực Hành: LÀM SỮA CHUA I.Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Làm được sữa chua 2. Kĩ năng: - Thực hiện đúng qui trình đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường 3. Thái độ: - Rèn luyện ý thức sử dụng hợp lí các sản phẩm , vận dụng vào thực tế cuộc sống và yêu thích môn học hơn II. Chuẩn bị của GV và HS: Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 - GV: 1 số mẫu , mẫu kết quả thực hành - HS: Chuẩn bị dụng cụ , mẫu vật làm TH III. Tiến trình bài dạy: 1.Ổn định tổ chức: GV kiểm tra sĩ sô 2.Kiểm tra bài cũ: GV giới thiệu tác dụng của sữa chua 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung GV hướng dẫn HS làm thưc I. Chuẩn bị: hành - 1 hộp sữa đặc có đường HS: Nghe hướng dẫn và làm - 1 hộp sữa chua theo nhóm - ½ lít nước sôi, ½ lít nước sôi để nguội - Hộp đựng sữa, muỗng, cốc …. II. Qui trình: Bước 1: Đổ 1 hộp sữa đặc vào nồi GV nhắc nhở 1 số lưu ý: Bước 2: Hòa thêm 1 lon nước sôi, 2 lon nước đun - Độ nóng của nước sôi để nguội. Khuấy đều - Kĩ thuật ủ ấm Bước 3: Đổ hộp sữa chua vào và khuấy đều - Muốn thơm ngon hơn ta có thể Bước 4: Rót hỗn hợp vừa pha vào các dụng cụ đựng cho thêm hương vị trái cây sữa chua đậy nắp lại Bước 5: Ủ ấm và phơi nắng 3 giờ Bước 6: đem bỏ tủ lạnh III. Kết quả: Sữa chua phải có độ chua, thơm ngon, có độ bột không đóng đá - Nhận xét đánh giá tiết thực hành Dặn dò: Vệ sinh phòng thực hành, dọn dẹp dụng cụ . Chuẩn bị bài 48 Ngày Ký duyệt Tuần 24 tiết 28 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài: 48: CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ LÂM SẢN I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Học xong bài này học sinh cần: - Biết được 1 số phương pháp chế biến chè và cà phê. - Biết được phương pháp chế biến chè xanh. - Biết được 1 số sản phẩm chế biến từ lâm sản. 2. Kĩ năng: -Nhận biết 1 số sản phẩm được chế biến từ lâm sản Nguyễn Thị Thùy Dương Trường PT cấp 2-3 Võ Thị Sáu Công nghệ 10 - Rèn tính cẩn thận, khả năng tư duy 3. Thái độ: - Bảo vệ môi trường , bảo vệ rừng II. Thiết bị giảng dạy: - SGK - Tranh, ảnh liên quan. III. Tiến trình tổ chức giảng dạy: 1- Ổn định tổ chức. 2- Kiểm tra bài cũ:Giới thiệu 1 số sản phẩm chế biến từ cây công nghiệp 3/ Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung I. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp (Chè và cà phê): Chè được trồng ở những nơi nào? 1/ Chế biến chè: Có mấy pp chế biến chè? a) Một số phương pháp chế biến: - Chế biến chè đen. Qs sơ đồ trong SGK. - Chế biến chè xanh. - Chế biến chè vàng. - Chế biến chè đỏ. Nêu quy trình công nghệ chế biến b) Quy trình công nghệ chế biến chè xanh chè xanh theo quy mô công quy mô công nghiệp: nghiệp? Bước 1: Làm héo nguyên liệu ( phơi: 4 – 6 h). Bước 2: Diệt mem trong lá chè ( nước vôi: 1 – 2 Mục đích của diệt men? phút, vớt ép nước, xào chè to 220oC, 4 phút). Bước 3: Vò chè. Bước 4: Làm khô ( sấy to 220oC, 4 phút). Bước 5: Phân loại, đóng gói, bảo quản. Bước 6: Sử dụng. Cà phê nhiều ở vùng nào? 2/ Chế biến cà phê nhân: a) Một số phương pháp chế biến cà phê nhân: Kể tên các pp chế biến cà phê - Phương pháp chế biến ướt. nhân? - Phương pháp chế biến khô. b) Quy trình công nghệ chế biến cà phê nhân theo phương pháp làm ướt: Bước 1: Thu hái, phân loại, làm sạch. Mô tả quy trình công nghệ chế biến Bước 2: Bóc vỏ quả. cà phê nhân theo pp làm ướt? Bước 3: Ngâm ủ (lên mem). Bước 4: Rửa nhớt. Bước 5: Làm khô thu được cà phê thóc. Bước 6: Xát vỏ trấu thu được cà phê nhân. Bước 7: Đóng gói, bảo quản, sử dụng. Nguyễn Thị Thùy Dương
- Xem thêm -