Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 7_2

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn Coâng ngheä 9 Tuaàn1 Tieát 1 Ngaøy soaïn: 13/08/2014 Ngaøy daïy: 15/08/2014 Lớp 9A,9B,9C Bài 1 Naêm hoïc : 2014- 2015 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I/ Mục tiêu : - Biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống . - Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng . - Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng . II/ Chuẩn bị : Bảng phụ . III/ Tổ chức hoạt động của HS : - Ổn định tổ chức : - Giảng bài mới : T.G Hoạt động của GV Hoạt động của HS NỘI DUNG Caán Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 1 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 5’ * Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng . - Nêu được việc sử dụng điện năng trong đời sống và trong hoạt động sản xuất của các hộ tiêu thụ điện . - Yêu cầu người thợ điện phải có mắt ở hầu hết các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, công trường . . .để làm các công việc về điện . - Nghề điện dân dụng góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . 35’ * Hoạt động 2: Đặc điểm và yêu cầu của nghề . - Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng bao gồm những gì ? - Nội dung lao động của nghề điện dân dụng : Hãy sắp xếp các công việc sau cho đúng với chuyên ngành của nghề điện Caán Vaên Thaém - HS lắng nghe GV nêu được vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong đời sống , SX . - Gồm : + Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện . + Nguồn điện 1 chiều và xoay chiều dưới 380V . + Thiết bị đo lường điện . + Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện . + Các loại đồ dùng điện . - HS sắp xếp theo trình tự vào bảng ở SGK . Naêm hoïc : 2014- 2015 I/ Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong SX và đời sống : - Trong SX và trong đời sống đều gắn với việc sử dụng điện năng nên cần phải nhiều người để làm các công việc trong nghề điện dân dụng . - Do vậy người thợ điện phải có mặt ở hầu hết các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, công trường để làm các công việc về điện . II/ Đặc điểm và yêu cầu của nghề : 1/ Đối tượng của nghề điện dân dụng : - Gồm : + Thiết bị bảo vệ, đóng cắt và lấy điện + Nguồn điện 1 chiều và xoay chiều dưới 380V . +Thiết bị đo lường điện + Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện + Các loại đồ dùng điện THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 2 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 dân dụng vào các cột trong bảng . - Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng : Hướng dẫn HS cách đánh dấu (x) vào ô trống những cụm từ về môi trường làm việc của nghề điện - Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động : Để làm được những công việc của nghề điện dân dụng cần có một số yêu cầu cơ bản như thế nào ? - Triển vọng của nghề: +Nghề điện dân dụng phát triển để phục vụ cho ai ? +Tương lai của nghề điện dân dụng như thế nào ? +Điều kiện phát triển của nghề điện dân dụng . +Với sự phát triển của KH-KT , thiết bị mới có nhiều tính năng yêu cầu của người thợ điện cần phải làm gì ? - Những nơi đào tạo nghề : - Những nơi hoạt động nghề * Hoạt động 3 : Củng cố + Dặn dò . 5’ - Cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng ? - Nghề điện dân dụng có triển vọng phát triển như thế nào ? - Để trở thành người thợ điện cần phấn đấu Caán Vaên Thaém - HS dực vào cách hướng dẫn của GV để điền vào ô trống trong SGK . - HS trả lời câu hỏi của GV : +Về kiến thức : + Về kỹ năng : + Về thái độ : + Về sức khỏe : Naêm hoïc : 2014- 2015 2/ Nội dung lao động của nghề điện dân dụng 3/ Điều kiện làm việc của nghề điện dâm dụng . 4/ Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động . 5/Triển vọng của nghề : - Phục vụ CNH và HĐH đất nước . - Gắn liền với sự phát triển điện năng, đồ dùng điện, xây dựng nhà ở . - Ở thành phố, ở nông thôn, miền núi . - Luôn cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp . - Các trường dạy nghề, THCN, CĐ, ĐHKT,TT kỹ thuật và hướng nghiệp . - Hộ GĐ tiêu dùng điện, cơ quan, xí nghiệp, nông trại, đơn vị kinh doanh 6/Những nơi đào tạo nghề : 7/Những nơi hoạt động nghề - HS trả lời các câu hỏi THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 3 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 Naêm hoïc : 2014- 2015 VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN GIA ĐÌNH Bài 2 I/ Mục tiêu : - Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện . - Biết cách sử dụng một số vật liệu điện thông dụng . II/ Chuẩn bị : - Một số dây dẫn điện : Dây dẫn trần, dây dẫn bọc chất cách điện, dây dẫn lõi nhiều sợi, dây dẫn lõi một sợi . - Một số loại dây cáp điện, Puli sứ, vỏ đui đèn, ống luồn dây dẫn, vỏ cầu chì . III/ Tổ chức hoạt động của HS : - Ổn định tổ chức : - Kiểm tra bài cũ : - Giảng bài mới : T.G Hoạt động của GV Hoạt động của HS NỘI DUNG 30’ * Hoạt động 1: Tìm - HS quan sát hình 2-1 và I/ Dây dẫn điện : hiểu dây dẫn điện . điền vào bảng phân loại 1/ Phân loại : Gồm . + GV cho HS quan sát dây dẫn điện . - Dây dẫn trần cấu tạo của một số dây Dây Dây Dây Dây - Dây dẫn bọc cách dẫn điện trong hình2 -1 dẫn dẫn dẫn dẫn điện . SGK. Phân loại và ghi - Dây dẫn lõi nhiều sợi trần bọc lõi lõi vào bảng . - Dây dẫn lõi một sợi . cách nhiểu 1 * Chú ý : mạng điện điện sợi sợi trong nhà thường sử d a,b,c c,b a dụng loại dây dẫn bọc - Gọi HS điền những từ - Điền từ thích hợp vào cách điện . thích hợp vào chỗ các câu sau : trống trong các câu sau + Câu 1: từ thích hợp là : (Xem các câu hỏi trong Bọc cách điện SGK) . + Câu 2: từ thích hợp là : Nhiều . - Mạng điện trong nhà - Loại dây dẫn được bọc thường sử dụng loại cách điện . dây dẫn nào ? + Cấu tạo dây dẫn điện HS trả lời câu hỏi của GV 2/ Cấu tạo : Gồm : được bọc cách điện . +Vỏ cách điện : được - Cho HS quan sát thực làm bằng chất cách tế dây dẫn được bọc điện tổng hợp PVC Caán Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 4 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 cách điện và trả lời : a/ Vỏ bọc cách điện và lõi dây dẫn được làm bằng gì? b/ Hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? +Sử dụng dây dẫn điện: - Ký hiệu :dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện: M (n x F) Trong đó M :lõi đồng . n: là số lõi dây, F : là tiết diện của lõi dây dẫn ( mm2 ) . - Trong quá trình sử dụng dây dẫn ta cần chú ý điều gì ? - Vỏ : chất cách điện tổng hợp PVC . - Lõi : được làm bằng đồng hoặc nhôm . - Màu sắc khác nhau có thể phân biệt được dây đôi và dây đơn . - HS trả lời câu hỏi của GV . +Thường xuyên kiểm tra vỏ bọc cách điện để tránh gây ra tai nạn cho người . + Đảm bảo an toàn khi nối dây 30’ * Hoạt động 2: Tìm - HS quan sát và nghe hiểu dây cáp điện . thông tin về cấu tạo của - GV vẽ hình 2-3 SGK cáp điện . trình bày cấu tạo của - Quan sát bảng 2-2 SGK cáp điện gồm: lõi cáp, về một số loại dây cáp vỏ cách điện, vỏ bảo vệ điện - Nêu sự khác nhau về - Khác nhau : cáp điện cấu tạo của dây dẫn đều có vỏ bảo vệ điện và cáp điện . + Cáp điện thường - Sử dụng từ đường dây được sử dụng như thế hạ áp của lưới điện đến nào trong mạng điện mạng điện trong nhà gia đình ? 30’ * Hoạt động 3: Tìm - HS trả lời câu hỏi của hiểu về vật liệu cách GV . điện : - Thế nào là vật liệu - Vật liệu cách điện luôn cách điện ? đi liền với vật liệu dẫn - Hãy gạch chéo vào điện nhằm đảm bảo an những ô trống để chỉ ra toàn cho người và cho những vật liệu cách mạng điện Nên phải đảm Caán Vaên Thaém Naêm hoïc : 2014- 2015 + Lõi : được làm bằng chất đồng hoặc nhôm 3/ Sử dụng : phải chọn dây dẫn theo đúng thiết kế của mạng điện là M (n x F ) - Trong quá trình sử dụng cần chú ý sau : + Phải kiểm tra vỏ bọc cách điện . + Khi nối dây phải đảm bảo an toàn . II/ Dây cáp điện : 1/ Cấu tạo : Gồm + Lõi cáp (1) + Vỏ cách điện (2) + Vỏ bảo vệ (3) . Trong thực tế có cáp một lõi và cáp nhiều lõi 2/ Sử dụng : dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối đến mạng điện trong nhà . III/ Vật liệu cách điện: Cần đạt các yêu cầu sau : Độ cách điện cao, chụi nhiệt tốt, chống ẩm tốt và có độ bền cơ học cao THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 5 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 điện của mạng điện trong nhà ? * Hoạt động 4 : Củng cố và dặn dò . - Hãy mô tả cấu tạo của cáp điện và dây dẫn điện trong mạng điện gia đình ? Bài 3 Naêm hoïc : 2014- 2015 bảo:độ cách điện cao,chịu nhiệt tốt,chống ẩm và có độ bền cơ học . - Thực hiện cách gạch chéo trong SGK . - HS trả lời câu hỏi GV DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN . I/Mục tiêu : - Biết dụng cụ, phân loại của một số đồng hồ đo điện . - Biết công dụng của một số dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt điện . II/ Chuẩn bị : - kìm cắt dây, kìm tuốt dây, tuavít, khoan, búa, thước . - Bảng phụ hình 3-1, 3-2, 3-3 SGK . III/ Tổ chức hoạt động của HS : - Ổn định tổ chức : - Kiểm tra bài cũ : - Giảng bài mới : T.G Hoạt động của GV Hoạt động của HS NỘI DUNG 45’ * Hoạt động 1: Tìm + Công dụng: nhờ vào các I/ Đồng hồ đo điện : hiểu về đồng hồ đo điện đồng hồ đo điện mà chúng 1/ Công dụng của + Công dụng của đồng ta có thể biết được tình đồng hồ đo điện : hồ đo điện : trạng làm việc của các thiết - Biết được tình trạng bị điện, nguyên nhân gây ra làm việc của các thiết hư hỏng, sự cố kỹ thuật . bị điện, phán đoán - Hãy kể tên một số - Đồng hồ vạn năng, ampe được nguyên nhân Caán Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 6 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 đồng hồ đo điện mà em biết ? - Hãy tìm trong bảng 3-1 những đại lượng đo của đồng hồ đo điện và đánh dấu (x) vào ô trống ? kế, vôn kế . . . Cường độ dòng điện  Điện trở mạch điện  Cường độ sáng  Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện  đường kính Điện áp  dây dẫn  Công suất tiêu thụ của mạch điện  - Dùng dể đo U, I khi máy biến áp hoạt động Naêm hoïc : 2014- 2015 gây ra hư hỏng, sự cố kỹ thuật, hiện tượng làm việc không bình thường của mạch điện và đồ dùng điện 2/ Phân loại đồng hồ đo điện : + Ampe kế : đo I + Oát kế : đo P + Vôn kế :đo U + Công tơ : đo điện năng . - Tại sao người ta phải + Ôm kế : đo điện trở lắp vôn kế và ampe kế + Đồng hồ vạn năng: trên vỏ máy biến áp ? đo I, U, R + Phân loại đồng hồ đo 3/ Một số ký hiệu Đồng hồ đo Đại lượng điện : của đồng hồ đo điện : điện đo - Gọi HS điền những + Vôn kế : Ampe kế I đại lượng đo tương ứng Oát kế +Ampe kế : P với đồng hồ đo điện + Oát kế : Vôn kế U vào bảng 3-2 SGK . + Công tơ điện : Công tơ A +Ôm kế : Ôm kế Điện trở Cấp chính xác: 0,1; Đồng hồ I, U, R 0,2; . . . vạn năng + Một số ký hiệu của - Quan sát hình vẽ 3-3 SGK + Điện áp thử cách đồng hồ đo điện : điện (2KV) . và xem VD trình bày của - Hướng dẫn HS viết ký GV + Phương đặt dụng hiệu của đồng hồ đo cụ đo : điện . - VD: Vôn kế có thang đo 300V, cấp chính xác 1,5 thì sai tuyệt đối lớn nhất là : 300 x1.5  4.5(V ) 100 45’ * Hoạt động 2 : Tìm - HS xem bảng 3-4 SGK để hiểu các dụng cụ cơ khí trả lời các công dụng - Hướng dẫn HS điền công dụng và tên dụng cụ vào ô trống ở bảng 3-4 SGK Caán Vaên Thaém II/ Dụng cụ cơ khí : - Dùng để lắp đặt dây dẫn và các thiết bị điện VD : + Thước : THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 7 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 * Hoạt động 3 : Củng +HS trả lời : cố + Dặn dò . Câu Đ-S - Cho HS trả lời câu hỏi trong SGK /17 . 1 S - Các nhóm chuẩn bị 2 S dây dẫn và các mẫu báo cáo thực hành ở bài 4 3 Đ 4 S Baøi 4 Naêm hoïc : 2014- 2015 + Pan me : + Tua-vít : + Búa : + Cưa sắt : + Kìm : + Khoan (tay, điện ) Từ sai oátkế song song Từ đúng ômkế nối tiếp nối tiếp song song THÖÏC HAØNH : SÖÛ DUÏNG ÑOÀNG HOÀ ÑO ÑIEÄN . I / MUÏC TIEÂU : 1 . Bieát coâng duïng , caùch söû duïng moät soá ñoàng hoà ño ñieän thoâng duïng . 2 . Ño ñöôïc ñieän naêng tieâu thuï cuûa maïch ñieän ( Hoaëc ño ñöôïc ñieän trôû baèng ñoàng hoà vaïn naêng . 3 . Ñaûm baûo an toøan ñieän cho HS trong giôø thöïc haønh . II/ CHUAÅN BÒ : * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS : a) Duïng cuï : Kìm ñieän , tua vít , buùt thöû ñieän . b ) Thieát bò : + Ñoàng hoà ño ñieän : ampe keá ( ñieän töø , thang ño 1A ) ,Voân keá ( ñieän töø ,thang ño 300V ), OÂm keá , oùat keá , coâng tô ñieän , ñoàng hoà vaïn naêng . c) Vaät lieäu : Baûng thöïc haønh laép saün maïch ñieän goàm 4 boùng ñeøn 220V-100W ( Hoaëc baûng thöïc haønh ño ñieän trôû ) , Daây daãn ñieän . III/ TOÅ CHÖÙC HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS : 1/ OÅn ñònh toå chöùc : 2/ Noäi dung vaø trình töï thöïc haønh : * Hoïat ñoäng 1 : Tìm hieåu ñoàng hoà ño ñieän : T.G HOÏAT ÑOÄNG CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG I/ Tìm hieåu ñoàng 10’ + Cho HS tìm hieåu moät soá * TIEÁT 6 : ñoàng hoà ño ñieän nhö : + Quan saùt caùc ñoàng hoà ño hoà Ampe keá , voân keá , OÂm keá . ñieän ño ñieän : . . Cho bieát taùc duïng cuûa + Traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa + Ampe keá : Caán Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 8 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 caùc duïng cuï treân , caùch maéc vaøo maïng ñieän , caùch ñoïc keát quaû treân thang ño + Tìm hieåu caùc kyù hieäu ñöôïc ghi treân maët ñoàng hoà + Chöùc naêng cuûa caùc loïai ñoàng hoà ño : Ño ñaïi löôïng gì + Tìm hieåu ñaïi löôïng ño vaø thang ño + Caáu taïo beân ngoøai cuûa ñoàng hoà ño : Caùc boä phaän chính vaø caùc nuùm ñieàu chænh cuûa ñoàng hoà . Naêm hoïc : 2014- 2015 GV : Ampe keá laø 1 duïng + Voân keá : cuï duøng ñeå ño cöôøng ñoä + Ñoàng hoà vaïn doøng ñieän .Caùch maéc vaøo naêng : maïch ñieän theo kieåu maéc + Coâng tô ñieän : noái tieáp . Khi ñoïc chuù yù luùc ñaàu ta söû duïng thang ño 1A hay 3A - Voân keá laø 1 duïng cuï duøng ñeå ño hieäu ñieän theá . Caùch maéc vaøo maïch ñieän theo kieåu maéc song song . Khi ñoïc ta caàn chuù yù söû duïng thang ño 3V hay 12V . - Ñoàng hoà vaïn naêng laø 1 duïng cuï söû duïng ñeå ño nhieàu chöùc naêng : Ño I , U , R cuûa daây daãn * Hoïat ñoäng 2 : Thöïc haønh söû duïng ñoàng hoà ño ñieän T.G HOÏAT ÑOÄNG CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG * HS ño ñieän naêng tieâu 30’ a) Phöông aùn 1 : Ño ñieän II/ Thöïc haønh söû thuï cuûa maïch ñieän baèng naêng tieâu thuï cuûa maïch duïng Ñoàng hoà ño coângt ô ñieän kieåu caûm ñieän baèng coâng tô ñieän ñieän + Böôùc 1: Yeâu caàu HS ñoïc öùng 1/ Ño ñieän naêng + Ñoïc vaø giaûi thích nhöõng tieâu cuûa maïch vaø giaûi thích caùc kyù hieäu ghi treân maët coâng tô ñieän . kyù hieäu ghi treân maët coâng ñieän baèng Coâng tô tô ñieän . + Böôùc 2 : Noái maïch ñieän ñieän - Coâng tô ñieän 1 pha xoay + Böôùc 1: Ñoïc vaø thöïc haønh - Yeâu caàu neâu teân caùc phaàn chieàu - Chæ soá tieâu thuï giaûi thích nhöõng kyù ñieän naêng Kwh töû cuûa sô ñoà maïch ñieän hieäu ghitreân maët - Soá voøng quay : trong baûng ñieän döôùi ñaây. coâng tô ñieän - Hieäu ñieän theá söû duïng : + Böôùc 2 : Noái Sau ñoù tieán haønh . 220V * CHUÙ YÙ :Treân coâng tô maïch ñieän thöïc ñieän coù 4 choát :1,2,3,4 ñeám - Cöôøng ñoä ñònh möùc : haønh + Böôùc 3 : - Boùng ñeøn troøn 220Vtöø traùi sang .Khi noái vaøo Ño ñieän nguoàn ñieän ta noái vaøo choát 100W naêng tieâu thuï cuûa - Caàu chì , coâng taéc , daây maïch ñieä 1,3 ( Choát leû ) . Phuï taûi daãn ñöôïc Caán Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 9 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 noái vaøo choát 2,4 ( Choát chaún ) Naêm hoïc : 2014- 2015 + HS laéng nghe söï höôùng daãn cuûa GV ñeå tieán haønh noái maïch theo sô ñoà hình 4.2 SGK + Baùo caùo keát quaû ño ñieän naêng tieâu thuï vaøo baûng 4.1 SGK * Hoïat ñoäng 3 : Thöïc haønh söû duïng ñoàng hoà vaïn naêng T.G 20’ HOÏAT ÑOÄNG CUÛA GV b) Phöông aùn 2 : Ño ñieän trôû baèng ñoàng hoà vaïn naêng * Böôùc 1 : Tìm hieåu caùch söû duïng ñoàng hoà vaïn naêng + Ñoàng hoà vaïn naêng :ño ñöôïc 3 chöùc naêng : I , U , R +Caùch söû duïng : cuûa töøng nuùm ñieàu chænh ñeå choïn ñaïi löôïng caàn ño nhö : doøng ñieän I , ñieän aùp moät chieàu hay xoay chieàu , ñieän trôû vôùi thang ño thích hôïp + Haõy moâ taû caáu taïo beân ngoøai cuûa ñoàng hoà vaïn naêng * Böôùc 2 : Ño ñieän trôû baèng ñoàng hoà vaïn naêng : CHUÙ YÙ: Phaûi caét ñieän tröôùc khi ño ñieän trôû + Yeâu caàu HS ñoïc nguyeân taéc chung khi söû duïng ñoàng hoà vaïn naêng ñeå ño ñieän trôû trong SGK . Caán Vaên Thaém HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS * TIEÁT 7 : +HS quan saùt vaø tìm hieåu caùch söû duïng ñoàng hoà vaïn naêng * Caáu taïo beân ngoøai cuûa ñoàng hoà vaïn naêng : + 2 nuùm ñieàu chænh öùng vôùi töøng thang ño + Treân maët ñoàng hoà coù 3 giôùi haïn ño öùng vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän ,hieäu ñieän theá , ñieän trôû . + 2 que ño +HS caàn löu yù phaûi caét ñieän tröôùc khi ño ñieän trôû + Caàn naém nhöõng nguyeân taéc chung khi ño ñieän trôû baèng ñoàng hoà vaïn naêng + Tieán haønh ño vaø baùo caùo keát quaû ño ñieän trôû baèng ñoàng hoà vaïn naêng vaøo baûng 4.2 SGK . + Noäp baûng baùo caùo thöïc haønh . + Thu doïn duïng cuï thöïc haønh NOÄI DUNG 2/ Ño ñieän trôû baèng ñoàng hoà vaïn naêng : + Böôùc 1 : Tìm hieåu caùch söû duïng ñoàng hoà vaïn naêng + Böôùc 2 : Ño ñieän trôû baèng ñoàng hoà vaïn naêng - Nguyeân taéc chung khi ño ñieän trôû baèng ñoàng hoà vaïn naêng - Ño ñieän trôû treân baûng thöïc haønh III/ ÑAÙNH GIAÙ : IV/ Baùo caùo thöïc haønh THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 10 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 + Yeâu caàu HS tieán haønh ño ñieän trôû treân baûng thöïc haønh +GV ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh,yù thöùc hoïc taäp , baûo ñaûm an toøan lao ñoäng , veä sinh nôi laøm vieäc Naêm hoïc : 2014- 2015 3/ Daën doø : Xem tröôùc baøi 5 : THÖÏC HAØNH : NOÁI DAÂY DAÃN ÑIEÄN . CHUAÅN BÒ : Moät soá daây daãn ñoâi vaøø daây daãn chieát , keo quaán Baøi 5 THÖÏC HAØNH NOÁI DAÂY DAÃN ÑIEÄN I / MUÏC TIEÂU : 1. Bieát ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa moái noái daäy daãn ñieän . 2 . Hieåu ñöôïc moät soá phöông phaùp noái daây daãn ñieän . 3 . Thöïc haønh vaø noái ñöôïc moät soá moái noái daây daãn ñieän . II/ CHUAÅN BÒ : * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS : + DUÏNG CUÏ : kìm caét daây , kìm muõi nhoïn , kìm troøn , tua vít , dao nhoû , moû haøn + VAÄT LIEÄU VAØ THIEÁT BÒ : Hoäp noái daây , ñai oác noái daây , daây ñieän loõi moät sôïi , daây ñieän meàm loõi nhieàu sôïi ,baêng dính caùch ñieän , nhöïa thoâng , thieác haøn , giaáy nhaùm III/ TOÅ CHÖÙC HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS : 1/ OÅn ñònh toå chöùc : 2/ Noäi dung vaø trình töï thöïc haønh : T.G HOÏAT ÑOÄNG CUÛA GV 45’ * Hoïat ñoäng 1 : Tìm hieåu moät soá kieán thöùc boå trôï : + Yeâu caàu HS ñoïc caùc thoâng tin vaø quan saùt moät soá moái noái daây daãn ñieän trong hình 5.1 SGK + GV thoâng baùo cho HS naém ba loïai moái noái thoâng Caán Vaên Thaém HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG + Ñoïc thoâng tin vaø quan I/ Moät soá kieán thöùc saùt moät soá moái noái daây daãn boå trôï : ñieän trong hình 5 . 1 a) Noái 1) Caùc loïai moái noái noái tieáp daây daãn loõi moät daây daãn ñieän : sôïi - Moái noái thaúng b) Noái phaân nhaùnh daây daãn - Moái noái phaân loõi moät sôïi . nhaùnh c) Noái noái tieáp daây daãn loõi - Moái noái duøng hoäp nhieàu sôïi . phuï kieän THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 11 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 Naêm hoïc : 2014- 2015 duïng nhö : - Moái noái thaúng d) Noái phaân nhaùnh daây daãn 2/ Yeâu caàu moái noái - Daãn ñieän toát (noái noái tieáp ) .- Moái noái loõi nhieàu sôïi . - Coù ñoä beàn cô hoïc phaân nhaùnh (noái reõ ) . e) Noái daây trong hoäp noái cao - Moái noái duøng phuï kieän daây . - An toøan ñieän (hoäp daây noái , Bu+ HS nhaän bieát coù 3 loïai long . . . ) moái noái thoâng duïng thöôøng - Ñaûm baûo veà maët myõ thuaät + Cho HS ñoïc moät soá yeâu söû duïng trong thöïc teá . caàu khi noái daây + HS naém ñöôïc 4 yeâu caàu 3/ Quy trình chung + GV trình baøy sô ñoà quy khi noái daây noái daây daãn ñieän : trình chung noái daây daãn + Caùc nhoùm quan saùt söï a) Boùc voõ caùch ñieän : höôùng daãn cuûa GV roài tieán ñieän - Boùc voõ caùch ñieän Laøm haønh theo caùc böôùc sau : b) Laøm saïch loõi saïch loõi Noái daây Kieåm tra * Böôùc 1 : Boùc voõ caùch c) Noái daây : moái noái Haøn moái noái Caùch ñieän + Noái daây daãn theo ñieän moái noái + Duøng dao hoaëc kìm ñeå ñöôøng thaúng : + Höôùng daãn böôùc 1 :Boùc boùc voõ caùch ñieän töø 15 – - Noái daây daãn loõi 1 voõ caùch ñieän cho HS thöïc 20cm sôïi haønh + GV thöïc hieän caùc a) Boùc caét vaùt : Ñaët dao - Noái daây daãn loõi thao taùc Boùc caét vaùt vaø boùc vaøo ñieåm caét vaø goït lôùp voõ nhieàu sôïi . phaân ñoïan cho HS quan saùt caùch ñieän moät goùc 300.Sau + Noái re õ: (noái . Sau ñoù cho HS thöïc haønh ñoù duøng kìm tuoát daây phaân nhaùnh ) . töøng nhoùm b) Boùc phaân ñoïan : Duøng + Noái daây duøng + Höôùng daãn HS quan saùt cho loïai daây coù 2 lôùp caùch phuï noái noái tieáp hình 5.5 noái ñieän , lôùp ngoøai ñöôïc caét kieän . daây daãn loõi 1 sôïi leäch vôùi lôùp trong khoûang c) Kieåm tra moái + Höôùng daãn HS quan saùt 5 – 8cm noái noái noái tieáp hình 5 .6 noái * Böôùc 2 : Laøm saïch loõi d) Haøn moái noái daây daãn loõi nhieàu sôïi - Duøng giaáy nhaùm laøm e) Caùch ñieän moái + Höôùng daãn HS quan saùt saïch loõi noái noái reõ : * Böôùc 3 : Noái daây Noái phaân nhaùnh trong hình + Caùc nhoùm quan saùt caùch 5 .7 goàm coù noái daây daãn noái noái tieáp hình 5 .5 : Noái loõi moät sôïi vaø noái daây daãn daây daãn 1 sôïi loõi nhieàu sôïi - Uoán gaëp loõi :chia ñoïan * Chuù yù : Vôùi caùch noái naøy loõi laøm 2 khi caét voõ caùch ñieän neân - Vaën xoùay : duøng dao coøn nhöõng thao - Kieåm tra moái noái taùc khaùc cuõng gioáng nhö + Caùc nhoùm quan saùt caùch noái noái tieáp , noái daây daãn loõi nhieàu sôïi + Höôùng daãn HS caùch noái hình 5 .6 Caán Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 12 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 daây baèng phuï kieän :goàm coù 2 caùch - Noái baèng vít : laøm khuyeân kín laøm khuyeân hôû , noái daây - Noái baèng ñai oác noái daây : laøm ñaàu noái thaúng , noái daây daãn ,kieåm tra moái noái . + Höôùng daãn HS thao taùc haøn moái noái goàm coù 3 böôùc : - laøm saïch moái noái , laùng nhöïa thoâng , haøn thieát moái noái + Höôùng daãn HS caùch quaán baêng keo caùch ñieän sao cho an toøan , caùch ñieän toát khi vaän haønh +Kieåm tra ñaùnh giaù tieát thöïc haønh Naêm hoïc : 2014- 2015 -Boùc voõ caùch ñieän vaø laøm saïch loõi - Loàng loõi - Vaën xoaén - Kieåm tra moái noái + Caùc nhoùm quan saùt vaø chuù yù söï höôùng daãn cuûa GV . + Tieán haønh thöïc haønh theo nhoùm ôû hình 5 .7 vaø 5 .8 SGK +HS quan saùt vaø thöïc haønh theo nhoùm hình 5 .9 , 5 * Böôùc 4: Haøn moái noái + Quan saùt vaø thöïc haønh theo nhoùm ôû hình 5 .11 SGK * Böôùc 5: Caùch ñieän moái noái + Quan saùt vaø thöïc haønh theo nhoùm oû hình veõ 5 .12 , 5 .13 SGK +HS ñaùnh giaù chaát löôïng saûn phaåm , thöïc hieän theo quy trình ,yù thöùc hoïc taäp , ñaûm baûo an toøan khi thöïc haønh TEÂN BAØI THÖÏC HAØNH LAÉP MAÏCH ÑIEÄN BAÛNG ÑIEÄN I / MUÏC TIEÂU : 1 . Veõ ñöôïc sô ñoà laép ñaët maïch ñieän baûng ñieän . 2. Hieåu ñöôïc quy trình laép ñaët maïch ñieän baûng ñieän . 3 . Laép ñaët ñöôïc baûng ñieän goàm 2 caàu chì , 1 oå caém ñieän , 1 coâng taéc ñieàu khieån 1 boùng ñeøn ñuùng quy trình vaø yeâu caàu kyõ thuaät . 4 . Ñaûm baûo an toaøn ñieän . II/ CHUAÅN BÒ DUÏNG CUÏ THÖÏC HAØNH : * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS : Caán Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 13 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 Naêm hoïc : 2014- 2015 I/ DUÏNG CUÏ , VAÄT LIEÄU VAØ THIEÁT BÒ : * Duïng cuï :. + 1 kìm caét daây , 1 kìm tuoát daây . + 1 dao nhoû , 1 tua-vít , 1 buùt thöû ñieän , Khoan ñieän caàm tay (muõi khoan, thöôùc keû . * Vaät lieäu vaø thieát bò : + 1 baûng ñieän 20x30cm , oå caém , caàu chì , coâng taéc , daây daãn ñieän , giaáy nhaùm Baêng keo caùch ñieän , boùng ñeøn vaø ñui ñeøn . II/ NOÄI DUNG VAØ TRÌNH TÖÏ THÖÏC HAØNH : T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NOÄI DUNG GV HS + Quan saùt sô ñoà hình * Hoïat ñoäng 1 : Tìm I/ Tìm hieåu chöùc naêng 6.1: söï phaân boá baûng hieåu chöùc naêng cuûa cuûa baûng ñieän : baûng ñieän trong maïng ñieän trong maïng ñieän + Baûng ñieän chính : cung trong nhaø ñieän trong nhaø : caáp ñieän cho toaøn boä heä + Höôùng daãn HS quan +Traû lôøi caâu hoûi : thoáng ñieän trong nhaø goàm saùt sô ñoà hình 6.1 SGK -Thieát bò ñoùng caét coù caàu dao , caàu chì laø:caàu dao coâng taéc . vaø ñaët caâu hoûi : (hoaëc aùptoâmaùt toång ) -Thieát bò baûo veä laø caàu + Baûng ñieän nhaùnh :cung a) Treân baûng ñieän chì nhöõng thieát bò ñieän caáp ñieän cho caùc duïng cuï naøo duøng ñeå ñoùng caét , -Thieát bò laáy ñieän ôû söû duïng ñieän goàm coâng maïng ñieän laø oå caém baøo veä vaø laáy ñieän taéc , oå caém ñieän ñieän cuûa maïng ñieän ? hoäp soá quaït , - Baûng ñieän trong nhaø b) Baûng ñieän trong aùptoâmaùt . . . thöôøng coù 2 loïai baûng nhaø thöôøng coù maáy ñieän : loïai ? baûng ñieän chính vaø c) Haûy moâ taû caáu taïo baûng ñieän nhaùnh . cuûa 1 soá baûng ñieän nhaùnh cuûa maïng ñieän lôùp hoïc hoaëc ôû nhaø em *Hoïat ñoäng 2 : Veõ sô +Quan saùt sô ñoà hình II/ Veõ sô ñoà laép ñaët ñoà laép ñaët maïch ñieän 6.2 :Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän + Höôùng daãn HS sô ñoà maïch ñieän baûng ñieän Goàm :2 caàu chì ,1 oå caém + Nhìn vaøo sô ñoà HS nguyeân lyù maïch ñieän ñieän ,1 coâng taéc ñieàu baûng ñieän vaø cho bieát traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa khieån vaø 1 boùng ñeøn troøn - Maïch ñieän baûng ñieän GV neâu ra 1) Tìm hieåu sô ñoà goàm nhöõng phaàn töû nguyeân lyù : gì ? + Caùc duïng cuï treân ñöôïc - Chuùng ñöôïc maéc vôùi maéc vaøo baûng ñieän theo * HS caàn naém 1 soá yeáu kieåu maéc song song . nhau nhö theá naøo ? toá sau ñeà veõ sô ñoà laép * Höôùng daãn cho HS 2) Veõ sô ñoà laép ñaët Caán Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 14 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 caùch veõ sô ñoà laép ñaët ñaët maïch ñieän maïch ñieän caàn chuù yù + Quan saùt caùch veõ sô moät soá yeáu toá sau ñoà cuûa GV -Vò trí laép ñaët baûng + Caùc nhoùm tieán haønh ñieän veõ sô ñoà theo söï höôùng - Caùch laép ñaët caùc daãn cuûa GV phaàn töû treân baûng ñieän - Phöông phaùp laép ñaët daây daãn noåi hay chìm . + Sô ñoà laép ñaët maïch ñieän ñöôïc tieán haønh theo caùc böôùc sau : a) Veõ ñöôøng daây nguoàn b) Xaùc ñònh vò trí ñeå baûng ñieän , boùng ñeøn c) Xaùc ñònh vò trí caùc thieát bò ñieän treân baûng ñieän . d) Veõ ñöôøng daây daãn ñieän theo sô ñoà nguyeân lyù + HS caàn naém caùc quy * Hoïat ñoäng 3 : Laép trình goàm 5 böôùc tieán ñaët maïch ñieän baûng haønh laép ñaët maïch ñieän ñieän baûng ñieän + Höôùng daãn HS quy + Caùc nhoùm tieán haønh trình laép baûng ñieän theo caùc böôùc nhö sau : + Quan saùt hình 6.3 a) Böôùc 1: Vaïch daáu SGK : Caùch boá trí thieát b) Böôùc 2 : Khoan loã bò ñieän treân baûng ñieän baûng ñieän c) Böôùc 3 : Noái daây thieát bò ñieän vaøo baûng ñieän d)Böôùc 4 : Laép thieát bò ñieän vaøo baûng ñieän e) Böôùc 5 : Kieåm tra III/ ÑAÙNH GIAÙ : + HS töï ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh theo tieâu chí : Caán Vaên Thaém Naêm hoïc : 2014- 2015 maïch ñieän * Caàn chuù yù moät soá yeáu toá sau: + Muïc ñích söû duïng , vò trí laép ñaët baûng ñieän + VÒ trí ,caùch laép ñaët caùc phaàn töû cuûa maïch ñieän + Phöông phaùp laép ñaët daây daãn noåi hay chìm III/ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN BAÛNG ÑIEÄN : Caùc böôùc tieán haønh theo quy trình sau : a) Böôùc 1 : Vaïch daáu b) Böôùc 2 : Khoan loã baûng ñieän c) Böôùc 3 : Noái daây thieát bò ñieän cuûa baûng ñieän d) Böôùc 4 : Laép thieát bò ñieän vaøo baûng ñieän e) Böôùc 5 : Kieåm tra THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 15 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 Naêm hoïc : 2014- 2015 - Chaát löôïng saûn phaåm thöïc haønh - Thöïc hieän theo quy trình - YÙ thöùc hoïc taäp , ñaûm baûo an toøan lao ñoäng vaø veä sinh nôi thöïc haønh . TEÂN BAØI THÖÏC HAØNH Baøi 7 LAÉP MAÏCH ÑIEÄN ÑEØN OÁNG HUYØNH QUANG I / MUÏC TIEÂU : 1 . Hieåu nguyeân lyù laøm vieäc cuûa maïch ñieän deøn huøynh quang . 2 . Veõ ñöôïc sô ñoà laép ñaët maïch ñieän ñeøn oáng huøynh quang . 3 . Laép maïch ñieän ñeøn oáng huøynh quang ñuùng qui ñònh vaø yeâu caàu kyõ thuaät . 4 . Ñaûm baûo an toaøn ñieän . II/ CHUAÅN BÒ : 1/ Duïng cuï : Kìm ñieän ,kìm tuoát daây , dao nhoû , tua-vít , khoan tay , buùt thöû ñieän , thöôùc keû , buùt chì . 2/ Vaät lieäu vaø thieát bò : Boùng ñeøn oáng huøynh quang , taéc te , chaán löu , maùng ñeøn , coâng taéc 2 cöïc , caàu chì , baûng ñieän , daây daãn , baêng keo caùch ñieän , giaáy nhaùm . III/ TOÅ CHÖÙC HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS : 1/ OÅn ñònh toå chöùc : 2/ Kieåm tra caùc duïng cuï thöïc haønh : Caán Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 16 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 Naêm hoïc : 2014- 2015 3/ Noäi dung vaø trình töï thöïc haønh : T.G HOÏAT ÑOÄNG CUÛA GV HOÏAT ÑOÄNG CUÛA HS NOÄI DUNG Tieât * Hoïat ñoäng 1 : Veõ sô ñoà + HS quan saùt sô ñoà hình I/ Veõ sô ñoà laép ñaët : 1 7.1 1/ Tìm hieåu sô ñoà laép ñaët nguyeân lyù maïch ñieän 1/ Tìm hieåu sô ñoà nguyeân + Traû lôøi caâu hoûi cuûa GV : - Maïch ñieän ñeøn huyønh ñeønhuyønh quang lyù maïch ñieän ñeøn oáng quang goàm coù : 1) Taéc-te Goàm : a) Taéc-te huyønh quang b)Chaán löu + Höôùng daãn HS quan saùt 2) Chaán löu 3) Boùng ñeøn c) Boùng ñeøn . hình 7.1 SGK + HS quan saùt treân sô ñoà Sô ñoà hình 7.1 - Treân sô ñoà nguyeân lyù thöïc teá ñaõ chuaån bò saün maïch ñieän ñeøn huyønh quang goàm coù caùc boä phaän naøo ? + Cho HS quan saùt thöïc teá sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän ñeøn huyønh quang 1 coâng taéc - Caùch maéc ñeøn Tieát * Hoïat ñoäng 2 : Veõ sô ñoà + HS veõ hoaøn thieän sô ñoà 2/ Veõ sô ñoà laép ñaët 2 theo söï höôùng daãn cuûa GV maïch ñieän : laép ñaët maïch ñieän : + Höôùng daãn HS hoøan + Duïng cuï : soá löôïng 4 Sô ñoà hoaøn thieän : thieän sô ñoà laép ñaët maïch nhoùm II/ Laäp baûng döï truø ñieän ñeøn huyønh quang . -Kìm caét , kìm tuoát daây , tua duïng cuï - Caùch veõ vít , buùt thöû ñieän , thöôùc keû , vaät lieäu vaø thieát bò : - Caùch noái daây buùt chì . + Töø sô ñoà laép ñaët höôùng + Vaät lieäu vaø thieát bò : daãn HS chuaån bò duïng cuï Soá löôïng ñuû cho 4 nhoùm T Teân duïng cuï Soá vaät lieäu vaø thieát bò naøo ? goàm Daây daãn , caàu chì , T vaät lieäu,thieát löôïn bò Caán Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi g 17 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 Tieát 3 Naêm hoïc : 2014- 2015 coâng taéc ,taéc-te , chaán löu , 1 Kìm caét , 4 boùng ñeøn kìm tuoát daây ,tua vít buùt thöû ñieän , thöôùc keû buùt chì 2 Daây daãn 4 ,caàu chì coâng taéc , taéc-te, chaán löu boùng ñeøn + HS theo doõi quy trình laép III/ Laép ñaët maïch * HoÏat ñoäng 3 : Laép maïch ñieän huyønh quang maïch ñieän ñeøn oáng ñieän ñeøn goàm caùc böôùc sau : huyønh quang oáng huyønh quang : + Löu yù :Neáu baûng ñieän + Höôùng daãn HS quy + Goàm 6 böôùc sau : nhöïa ñaõ coù loã thì duøng trình laép maïch ñieän ñeøn - Böôùc 1 : Vaïch daáu khoan ñeå khoan luoàn daây oáng huyønh quang goàm - Böôùc 2 : Khoan loã qua noái maïch ñieän . coù:6 böôùc - Böôùc 3 : Laép thieát bò + Vaïch daáu vò trí laép ñaët + Caùc nhoùm tieán haønh laép ñieän maïch ñieän ñeøn huyønh caùc thieát bò . cuûa baûng ñieän +Vaïch daáu ñöôøng ñi daây quang theo quy trình höôùng - Böôùc 4 : Noái daây boä daãn cuûa GV vaø vò trí laép ñaët boä ñeøn oáng huyønh quang ñeøn huyønh quang + Khoan loã baét vít - Böôùc 5 :Noái daây + Khoan loã luoàn daây maïch ñieän + Ñaët caùc thieát bò ñieän - Böôùc 6 : Kieåm tra . treân baûng ñieän goàm 1 caàu IV/ Ñaùnh giaù : chì , 1 coâng taéc - Chaát löôïng saûn + Noái daây daãn cuûa ñeøn phaåm thöïc huyønh quang . haønh + Laép ñaët caùc phaàn töû - Thöïc hieän theo quy cuûa boä ñeøn vaøo maùng trình ñeøn .+ Ñi daây töø baûng - YÙ thöùc hoïc taäp ,an ñieän ra ñeøn toaøn lao ñoäng + Kieåm tra : - Laép ñuùng theo sô ñoà . - Maïch ñieän ñaûm baûo thoâng maïch . Caán Vaên Thaém THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 18 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 - Noái maïch ñieän vaøo nguoàn Naêm hoïc : 2014- 2015 4/ Daën doø : Xem tröôùc baøi 8 : Laép maïch ñieän 2 coâng taéc hai cöïc ñieàu khieån 2 ñeøn . Baøi thöïc haønh Baøi 8 LAÉP MAÏCH ÑIEÄN HAI COÂNG TAÉC HAI CÖÏC ÑIEÀU KHIEÅN HAI ÑEØN I / MUÏC TIEÂU : 1. Veõ ñöôïc sô ñoà laép ñaët maïch ñieän hai coâng taéc hai cöïc ñieàu khieån hai ñeøn . 2 . Laép ñaët maïch ñieän ñuùng quy trình , ñaûm baûo yeâu caàn kyõ thuaät . 3 . Ñaûm baûo an toaøn ñieän . II/ CHUAÅN BÒ : * Ñoái vôùi moãi nhoùm HS : 1/ Duïng cuï : Kìm caét daây , Kìm tuoát daây , Tua-vít , Buùt thöû ñieän , Dao nhoû . 2/ Vaät lieäu vaø thieát bò : Baûng ñieän , Coâng taéc hai cöïc , Caàu chì , Boùng ñeøn , Ñui ñeøn , Daây daãn , Baêng keo , Phích ghim . III/ NOÄI DUNG VAØ TRÌNH TÖÏ THÖÏC HAØNH : 1/ OÅn ñònh toå chöùc : 2 / Baøi thöïc haønh : T.G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS TIEÁT 18 : +HS quan saùt sô ñoà I / Veõ sô ñoà laép ñaët : 1/ Tìm hieåu sô ñoà nguyeân nguyeân lyù maïch ñieän : + Traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa Caán Vaên Thaém NOÄI DUNG I/Veõ sô ñoà laép ñaët: maïch ñieän . 1/ Tìm hieåu sô ñoà THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 19 Giaùo aùn Coâng ngheä 9 + Veõ sô ñoà hình 8.1 SGK + Ñaët caâu hoûi : - Hai boùng ñeøn maéc vôùi nhau nhö theá naøo ? - Caàu chì , coâng taéc maéc vaøo daây pha hay daây trung hoaø ? + Phöông aùn laép ñaët caùc thieát bò ñoùng caét , baûo veä vaø phöông aùn ñi daây . + Ñeà nghò caùc nhoùm tröôûng leân nhaän duïng cuï vaø caùc vaät lieäu , thieát bò ñeå tieán haønh laép ñaët maïch ñieän . + Veõ sô ñoà laép ñaët maïch ñieän goàm coù : Baûng ñieän 2 caàu chì , 2 coâng taéc , 2 boùng ñeøn troøn 220V-25W Daây daãn , 2 ñui ñeøn . Caán Vaên Thaém Naêm hoïc : 2014- 2015 nguyeân lyù maïch ñieän : GV : - Trong hình veõ 8.1 hai boùng ñeøn ñöôïc maéc song song vôùi nhau . - Caàu chì vaø coâng taéc ñöôïc maéc vaøo daây pha . + Caùc nhoùm tieán haønh thöïc haønh theo söï höôùng daãn cuûa GV . + Chuù yù sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän THCS Ñoâng Sôn – Chöông Myõ – Haø Noäi 20
- Xem thêm -