Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Ngày soạn: 20- 8-2013 Ngày dạy : 22- 8-2013 Tuần1.Tiết: 1 BÀI 1 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. - Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. - Kỹ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài - Bản mô tả nghề điện dân dụng và các sách tham khảo - Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghề điện. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: ( không có ) 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1. Giới thiệu bài học GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ.. HĐ2. Tìm hiểu về nghề điện dân dụng GV: Cho học sinh đọc phần I cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: - Tìm hiểu nội dung nghề điện đân dụng. HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV Bổ sung và kết luận những ý chính. HĐ3. Tìm hiểu đặc điểm và yêu cầu của nghề. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo nội dung sau: - Tìm hiểu nội dung lao động của nghề điện. HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm trình bày nội dung. GV Bổ sung và kết luận những ý chính. Giỏo viên : Lê Đình Thường I.Vai trò, vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và trong đời sống. - Trong sản xuất cũng như trong đời sống hầu hết các hoạt động đèu gắn liền với việc sử dụng điện năng. - Nghề điện góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề 1. Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng. 2. Nội dung lao động của nghề 1 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 GV: cho h/s nghiên cứu làm bài tập trong SGK GV: Kết luận. điện dân dụng. - Lắp dặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt. - Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt. - Bảo dưỡng vận hành, sửa chữa , khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện, các thiết bị điện. GV: Công việc lắp đặt đường dây cung 3. Điều kiện làm việc của nghề cấp điện thường được tiến hành trong môi điện dân dụng. trường như thế nào ? - Bao gồm: HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện + Việc lắp đặt đường dây sửa chữa , nhóm trình bày nội dung. hiệu chỉnh các thiết bị trong mạng GV: Bổ sung và kết luận. điện thường phải tiến hành : ngoài trời , trên cao, lưu động , gần khu vực có điện. + Công tác bảo dưỡng , sửa chữa và hiệu chỉnh các thiết bị điện thường được tiến hành trong nhà, trong điều kiện môi trường bình thường. GV: Cho học sinh hoạt động nhóm theo 4.Yêu cầu của nghề điện đối với nội dung sau: người lao động. GV: Cho học sinh đọc phần 4 SGK. - Kiến thức: Tối thiểu phải có trình GV: Tìm hiểu yêu cầu của nghề đối với độ văn hoá 9/12. người lao động. - Kỹ năng: sử dụng, bảo dưỡng, sửa - Kiến thức. chữa lắp đặt mạng điện, trong nhà... - Kỹ Năng: - Thái độ: An toàn lao động, khoa - Thái độ: học, kiên trì. - Sức khoẻ: - Sức khoẻ: Đảm bảo sức khoẻ, GV: Bổ sung và kết luận. không bệnh tật… GV: Cho học sinh hoạt động nhóm về sự 5.Triển vọng của nghề. phát triển của nghề điện trong tương lai… HS: Hoạt động nhóm, đại diện nhóm trả lời GV: Bổ sung và kết luận GV: Em hãy cho biết nghề điện được đào tạo ở những đâu? HS: Thảo luận trả lời… GV: Bổ sung và kết luận GV: Em hãy cho biết nghề điện được hoạt động ở những đâu? Giỏo viên : Lê Đình Thường 6. Những nơi đào tạo nghề. + Ngành điện trong các trường kĩ thuật và dạy nghề. + Trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp. + Các trung tâm dạy nghề các huyện và tư nhân. 2 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh HS: Thảo luận trả lời… GV: Bổ sung và kết luận Giáo án : Công nghệ 9 7.Những nơi hoạt động nghề. 4. Củng cố và dăn dò 2/. - GV: Nhận xét, đánh giá kết quả, khên thưởng các nhóm, cá nhân tích cực tham gia hoạt động học tập. Giỏo viên : Lê Đình Thường 3 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Ngày soạn: 25- 8-2013 Ngày dạy : 29-8-2013 Tuần 2.Tiết: 2 BÀI 2 VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng - Kỹ năng: Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , sưu tầm thêm một số mẫu về vtj liệu điện của mạng điện. III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với ngượi lao động? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1.Giới thiệu bài học HĐ 2.Tìm hiểu dây dẫn điện GV: Em hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết? HS: Nghiên cứu trả lời. GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Cho học sinh quan sát H2.1 hoạt động nhóm làm bài tập vào bảng 2.1 Trong 5 phút. Đại diện nhóm đứng lên trình bày. GV: Nhận xét Rút ra kết luận. GV: Cho học sinh làm bài tập điền vào chỗ trống để học sinh trách nhầm giữa lõi và sợi, Đại diên học sinh trình bày bài: GV: Nhận xét Rút ra kết luận. Giỏo viên : Lê Đình Thường 4 I.Dây dẫn điện 1.Phân loại - Một số loại dây dẫn điện: dây trần, dây dẫn bọc cách điện, dây dẫn nhiều sợi…. - Tranh hình 2.1 ( Mẫu vật ) - Có nhiều loại dây dẫn: Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây trần và dây bọc cách điện. Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 - Theo vật liệu làm lõi, dây dẫn điện có các loại dây đồng và dây nhôm . - Dựa vào số lõi và số sợi của lõi có dây một lõi, dây nhiều lõi, dây lõi một sợi và lõi nhiều sợi. GV: Dây dẫn điện gồm mấy phần? Lõi dây dẫn điện thường làm bằng gì? HS: Trả lời GV: Nhận xét GV: Vỏ cách điện thường làm bằng chất liệu gì? HS: Trả lời GV: Nhận xét GV: Em hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? HS: Trả lời 2. Cấu tạo của dây dẫn điện được bọc cách điện. - Gồm 2 phần chính là phần lõi và vỏ cách điện. 3. Sử dụng dây dẫn điện. GV: Khi thiết kế lắp đặt mạng điện trong nhà tại sao người công nhân phải lựa chọn dây dẫn điện theo thiết kế của mạng điện? HS: Nghiên cứu trả lời GV: Hướng dẫn học sinh đọc kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện M( nxf ) GV: Cho h/s đọc trên dây dẫn điện. - Lưu ý: + Lưu chọn dây dẫn khi thiết kế và lắp đặt mạng điện trong nhà. + Sử dụng dây dẫn điện trong cuộc sống hằng ngày. - M( nxF ) + M: Là lõi đồng. + n: Là số lõi dây. + F: Là tiết diện của lõi dây dẫn. 4. Củng cố và dặn dò 5/: - GV: Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài - Yêu cầu học sinh làm được một bản sưu tập dây cáp, dây dẫn, vật cách điện trong mạng điện trong nhà và mô tả được cấu của một số vật mẫu trong bản sưu tập đó. - Về nhà học bài đọc và xem trước phần II SGK. Giỏo viên : Lê Đình Thường 5 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Ngày soạn: 01- 9-2013 Ngày dạy : 4-9-2013 Tuần 3.Tiết: 3 - BÀI 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN I. Mục tiêu: - Hiểu:Công dụng của một số đồng hồ đo điện. - Phân biệt được các loại đồng hồ đo điện thông thường. - Vận dụng đo đại lượng điện trong thực tế gia đình nguồn 1 chiều cũng như xoay chiều II.Chuẩn bị của thầy và trò:1. Giáo viên; - Thầy: Giáo án, tranh vẽ đồng hồ đo điện, một số đồng hồ đo điện như vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng… - Trò:-Vở ghi, đọc và nghiên cứu trước bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu dây dẫn của dây cáp điện ? Nêu ví dụ về một số vật liêu cách điện ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung I. ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN 1. Công dụng của đồng hồ đo điện. - Một số loại đông hồ đo điện: Ampe kế, Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Đồng hồ vạn năng, Ôm kế. - Đại lưong cần đo của đồng hồ đo điện: Cường độ dòng điện, điện trở mạch điện, công suất tiêu thụ của mạch điện, điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện, điện áp. - Công dụng: Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật… Giỏo viên : Lê Đình Thường 6 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 2. Phân loại đồng hồ đo điện - Treo đáp án đúng Bảng 3 – 2 3. Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện - Treo bảng 3 - 3 HĐ 1: Giới thiệu bài học. - Đối với nghề điện, động hồ đo điện được sử dụng rất rộng rãi và đóng vai trò rất quan trọng…. HĐ 2: Tìm hiểu đồng hồ đo điện GV: Em hãy kể tên các đồng hồ đo điện mà em biết? HS: Kể ra một số đồng hổ đo điện thông dụng… GV: Yêu cầu em khác bổ sung.. Để hiểu rõ hơn GV cho HS hoạt động nhóm làm vào bảng 3.1 SGK HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo GV: Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế trên vỏ máy biến áp? HS: Để kiểm tra trị số định mức của các đại lượng điện của mạng điện. GV: Công tơ điện được lắp ở mạng điện trong nhà với mục đích gì? HS: đo điện năng tiêu thụ. GV: Hướng dẫn và rút ra kết luận - Nhờ có đồng hồ đo điện, chúng ta có thể biết được tình trạng làm việc của các thiết bị điện, phán đoán được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ thuật… HĐ 3: Tìm hiểu cách phân loại đồng hồ đo điện: GV: Người ta dựa vào đại lượng cần đo mà Giỏo viên : Lê Đình Thường 7 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 phân loại đồng hồ đo điện theo bảng 3 - 2 GV: Treo bảng cho HS quan sát, phát phiếu học tập cho từng nhóm điền những đại lượng cần đo.. HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo…. GV: Nhận xét từng nhóm rút ra kết luận.. Cho học sinh tìm hiểu kí hiệu trên đồng hồ ? GV: Gọi HS lên bảng đọc các kí hiệu VD: Vôn kế thang đo 6V, cấp chính xác 2,5 thì sai số tuyệt đối lớn nhất là: 6 x 2,5 0,15V 100 GV: Chia nhóm HS trang bị cho mỗi nhóm một cái đồng hồ đo điện và giải thích các kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ HS: Phát biểu GV: Rút ra kết luận 4. Củng cố và dặn dò 4/: - GV: Gọi 1- 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK a. Dẫn trên lớp. - Làm bài tập ở cuối bài b. Hướng dẫn về nhà. - Về nhà học bài và làm bài tập cuối bài - Đọc và xem trước phần II SGK. Ngày soạn :8- 9-2013 Ngày dạy : 12-9-2013 Tuần 4.Tiết: 4 - BÀI 4 THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN I. Mục tiêu: Giỏo viên : Lê Đình Thường 8 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện – từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện – từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: 5/ ? Em hãy nêu tên và công dụng của dụng cụ cơ khí trong bảng 3- 4? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò HĐ 1. Giới thiệu bài học: Nội dung HĐ 2.Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành. GV: chia nhóm thực hành GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành. GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: + Kết quả thực hành + Thực hiện đúng quy trình thực hành, thao tác chính xác. + Thái độ thực hành đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. I. Dụng cụ và vật liệu cần thiết. HĐ 3. Tìm hiểu đồng hồ đo điện - GV: giao cho các nhóm đồng hồ đo điện: ampe kế, vôn kế, công tơ điện… GV: Giao nhiệm vụ thực hành cho các nhóm. GV: Dùng phiếu học tập yêu cầu học sinh giải thích ý nghĩa của kí hiệu trên mặt đồng hồ đo điện. II. Nội dung và trình tự thực hành 1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện. Giỏo viên : Lê Đình Thường 9 - (SGK) Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 HS: Làm việc theo nhóm theo các nội dung sau: + Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ đo điện. + Chức năng của đồng hồ đo điện đo đại lượng gì? HS: đo điện năng tiêu thụ.. + Tìm hiểu chức năng của các núm điều khiển của đồng hồ đo điện. + Đo điện áp của nguồn điện thực hành. 4. Củng cố và Hướng dẫn về nhà 4/ . GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành. - Kết quả đo - Trình tự và thao tác đo - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem trước phần 2 sử dụng đồng hồ. Ngày soạn :15- 9-2013 Ngày dạy : 19-9- 2013 Tuần : 5 . Tiết:5- BÀI 4 .TH: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ( Tiếp ) I. Mục tiêu: Giỏo viên : Lê Đình Thường 10 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện – từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện – từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò HĐ 1. Giới thiệu bài học: Kiểm tra sự chuẩn bị vật liệu dụng cụ của học sinh. Giới thiệu bài học . Nội dung HĐ 2.Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ đo điện: 2.Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện. GV: chia nhóm thực hành a.Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực bằng công tơ điện. hành và nội quy thực hành. GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: HS: Làm việc theo nhóm theo những nội dụng sau: GV: Gọi học sinh giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện HS: Lần lượt lên đọc KH GV: Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ mạch điện công tơ điện trong SGK. GV: Mạch điện có bao nhiêu phần tử ? Kể tên những phần tử đó? HS: Làm vào bảng SGK (19) GV: Nguồn điện được nối với những Số Tên các phần tử đầu nào của công tơ điện ? TT Giỏo viên : Lê Đình Thường 11 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 HS: Nguồn điện được nối với đầu 1 và 3 1 Công tơ của công tơ điện. 2 Ampe kế GV: Phụ tải được nối với đầu nào của 3 Phụ tải công tơ điện? 4 HS: Phụ tải được nối với đầu 2 và 4 của 5 công tơ điện. GV: Dựa vào kết quả phân tích mạch - Sơ đồ mạch điện hình 4-2 SGK. điện công tơ điện ở trên GV hướng dẫn học sinh nối mạch điện theo sơ đồ mạch điện công tơ hình 4-2 SGK. GV: Hướng dẫn học sinh, làm mẫu cachs đo điện năng tiêu thụ của mạch điện theo các bước sau: + Đọc và ghi chỉ số của công tơ trước khi tiến hành đo. + Quan sát tình trạng làm việc của công tơ. + Tính kết quả tiêu thụ điện năng sau 30/ - HS: Tiến hành đo điện năng GV: Đi tới các nhóm để hướng dẫn chi tiết, giải đáp thắc mắc. HĐ 3.Viết báo cáo thực hành IV. Báo cáo thực hành: GV: Cho học sinh viết báo cáo thực hành theo nội dung đã thực hành của bài trước theo mẫu sau: BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO ĐIỆN Họ và Tên:……………………….. NĂNG TIÊU THỤ CỦA MẠCH 1:…………………………………. ĐIỆN 2:…………………………………. 3:…………………………………. Họ và Tên:……………………….. 4:…………………………………. 1:…………………………………. Lớp: 9……………………………. 2:…………………………………. 3:…………………………………. 4:…………………………………. Lớp: 9……………………………. Giỏo viên : Lê Đình Thường 12 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh GV: Chép mẫu báo cáo thực hành lên bảng học sinh làm bài; Giáo án : Công nghệ 9 Chỉ số Chỉ số Số Điện công công vòng năng tơ tơ sau quay tiêu trước khi đo HS : Chép mẫu báo cáo thực hành. thụ khi đo 4. Củng cố: 2/ GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành. - Kết quả đo - Trình tự và thao tác đo 5. Hướng dẫn về nhà 2/ . - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem lại phần 2 sử dụng đồng hồ để giờ sau viết báo cáo thực hành. - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem trước bài 5 chuẩn bị dụng cụ vật liệu để giờ sau thực hành. Tuần 6.Tiết: 6 I. Mục tiêu: Ngày soạn: 22- 9-2013 Ngày dạy : 27-9-2013 BÀI 5 . TH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN Giỏo viên : Lê Đình Thường 13 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: - Chuẩn bị: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, … - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: Giới thiệu bài học: HĐ 2: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Chia lớp ra làm 4 nhóm. GV: Nêu nội quy thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, yêu cầu đánh giá kết quả thực hành trên 3 tiêu chí: + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật. +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. HĐ 3.Tìm hiểu mối nối dây dẫn điện. GV: giao cho nhóm 1 bộ 5 loại mối nối mẫu GV: Giao nhiệm vụ cho các nhóm: GV: Cho học sinh quan sát hình 5.1 sgk về các loại mối nối dây dẫn điện GV: Hướng dẫn học sinh phân loại mỗi nối mẫu theo hình vẽ trong sách. GV: Hướng dẫn học sinh nhận xét các mối nối mẫu để rút ra kết luận về yêu cầu kỹ thuật I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. - SGK. Giỏo viên : Lê Đình Thường 14 II.Nội dung và trình tự thực hành. 1.Một số kiến thức bổ trợ: a. Các loại mối nối dây dẫn điện: - Mối nối thẳng - Mối nối phân nhánh - Mối nối dùng phụ kiện b.Yêu cầu mối nối. - Dẫn điện tốt. - Có độ bền cơ học cao. - An toàn điện. - Đảm bảo về mặt mỹ thuật. Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 2.Quy trình nối dây dẫn điện. HĐ 4.Tìm hiểu quy trình chung nối dây dẫn điện. GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu quy trình chung nối dây dẫn điện và giải thích tạo sao lại không đảo thứ tự các bước trong quy trình. GV: Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì? Những yêu cầu đó thể hiện trong các bước của quy trình nối dây ntn? HS: Dẫn điện tốt. Có độ bền cơ học cao. An toàn điện. Đảm bảo về mặt mỹ thuật… GV: Bổ sung và kết luận: + Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi để mối nối dẫn điện tốt. + Hàn mối nối để làm tăng độ bền cơ học cho mối nối và tăng khả năng dẫn điện. + Bọc cách điện để đảm bảo an toàn điện. HĐ 5. TH nối nối tiếp dây dẫn điện GV: Giao dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm GV: Giao nhịêm vụ thực hành. GV: Thao tác mẫu bước 3 quy trình bóc vỏ cách điện làm sạch lõi; nối dây. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Thực hành giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. GV: Yêu cầu học sinh quan sát lại mối nối mẫu và giải thích cho các em nhận biết sự khác nhau của hai mối nối. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Thực hành giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. 4. Củng cố. 2/ Giỏo viên : Lê Đình Thường Bóc vỏ cách điện  Làm sạch lõi  Nối dây  Kiểm tra mối nối  Hàn mối nối  Cách điện mối nối. Bước1: Bóc vỏ cách điện. - Bóc cắt vát hình 5.2 - Bóc phân đoạn hình 5.3 Bước 2: Làm sạch lõi. - Hình 5.4 SGK. Bước 3: Nối dây a. Nối nối tiếp dây dẫn lõi 1 sợi. - Uốn gập lõi. - Vặn xoắn - Kiểm tra mối nối b. Nối nối tiếp dây dẫn lõi nhiều sợi. - Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi. - Lồng lõi. - Vặn xoắn. - Kiểm tra mối nối. 15 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá và đánh giá chéo kết quả thực hành theo các tiêu chí. + Làm có đúng quy trình không? + Thời gian hoàn thành là bao nhiêu phút? 5. Hướng dẫn về nhà1/.- Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc, tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao.Chuẩn bị dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng dính… để giờ sau thực hành. Giỏo viên : Lê Đình Thường 16 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Ngày soạn: 29- 9-2013 Ngày dạy : 04-10-2013 Giỏo viên : Lê Đình Thường 17 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 Tuần 7.Tiết: 7 - BÀI 5 .THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( Tiếp ) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức 1/: 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu yêu cầu của mối nối dây dẫn điện và quytrình nối dây dẫn điện ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Chia lớp ra làm 4 nhóm. GV: Nêu nội quy thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, yêu cầu đánh giá kết quả thực hành trên 3 tiêu chí: + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật. +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. HĐ2.Tìm hiểu mối nối phân nhánh. GV: Giao dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm GV: Giao nhịêm vụ thực hành. GV: Thao tác mẫu bước 3 quy trình bóc vỏ cách điện làm sạch lõi; nối dây. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Thực hành giáo viên quan sát và A. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu: Giỏo viên : Lê Đình Thường 18 - SGK. a. Thực hành mối nối rẽ. * Mối nối lõi một sợi. - Uốn gập lõi. - Vặn xoắn. - Kiểm tra mối nối. Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. * Nối dây lõi nhiều sợi: GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng - Bóc vỏ cách điện. dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy - Nối dây. trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. - Kiểm tra mối nối. HS: Thực hành giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm b. Nối dây bằng phụ kiện. và tới từng học sinh. * Nối dây bằng vít: HĐ3.Tìm hiểu nối dây dùng phụ kiện. - Làm khuyên kín GV: Hướng dẫn học sinh làm một số - Làm khuyên hở mối dây với các thiết bị: công tắc điện ổ - Nối dây. cắm điện và hộp nối dây. HS: Tiến hành làm việc theo nhóm nhỏ, * Nối bằng đai ốc, nối dây. nối dây công tắc điện, ổ cắm điện và hộp - Làm đầu nối thẳng. nối dây dưới sự giám sát của GV. - Nối dây dẫn. GV: Kiểm tra sản phẩm và chuẩn bị cho - Kiểm tra mối nối. học tập bài sau. c. Hàn mối nối. HĐ4.Tìm hiểu cách hàn mỗi nối. GV: Giao dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm GV: Giao nhịêm vụ thực hành. GV: Thao tác mẫu bước 3 quy trình bóc vỏ cách điện làm sạch lõi; láng nhựa thông, hàn thiếc mối nối. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Chọn trong các mối nối thực hành hàn giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. HĐ5.Tìm hiểu cách điện mối nối. GV: Hướng dẫn họ sinh cách điện mối nối bằng băng dính cách điện GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Chọn trong các mối nối thực hành bọc băng dính cách điện giáo viên quan - Làm sạch mối nối. - Láng nhựa thông. - Hàn thiếc mối nối. Giỏo viên : Lê Đình Thường 19 d. Cách điện mối nối. Hình 5 -12 Hình 5 - 13 Năm học: 2013 - 2014 Trường PTDT BT T H CS PHú Thanh Giáo án : Công nghệ 9 sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. 4. Củng cố. 2/ GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá và đánh giá chéo kết quả thực hành theo các tiêu chí. + Làm có đúng quy trình không? + Thời gian hoàn thành là bao nhiêu phút? + Các mối nối có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không? + Thái độ tham gia thực hành ntn? GV:Tổng kết, nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh. 5. Hướng dẫn về nhà 1/. - Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc, tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao. - Chuẩn bị dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng dính, mỏ hàn, thiếc để giờ sau thực hành. Ngày soạn: 06-10 -2013 Ngày dạy : 11+18 -10-2013 Giỏo viên : Lê Đình Thường 20 Năm học: 2013 - 2014
- Xem thêm -