Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 13_2

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

`Tuần 1 Từ ngày 18-23/8/2014 Tiết 1 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG` Ngày soạn: 12 tháng 8 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng 8 năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. -Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. -Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. 2 - Kỹ năng: Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị.` 3 - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài - Bản mô tả nghề điện dân dụng và các sách tham khảo - Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghề điện. III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Kiểm tra: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Bài mới: +/ Hoạt động 1: Giới thiệu bài học Thời gian Nội dung Hầu hết các hoạt động trong sản xuất và đời sống đều gắn với việc sử dụng điện năng, việc sử dụng điện năng góp phần đẩy nhanh tốc độ CNH-HĐH đất nước . Thời gian HĐ của thầy, Nội dung - HĐ của trò Giải thích kết hợp với phương pháp đàm thoại +/ Hoạt động 2: Tìm hiểu về nghề điện dân dụ ng HĐ của thầy, Nội Nội dung dung 1. Tìm hiểu nội dung lao động của nghề điện dân dụng - Đặt câu hỏi phát - Lắp đặt mạng điện sản xuất, vấn H/S sinh hoạt ? Nôi dung lao động - Lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện nghề điện gồm các - Bảo dưỡng, vận hành và sửa nội dung nào cho ví chữa thiết bị và đồ dùng điện dụ HĐ của trò - Hoạt động nhóm sau đó đại diện nhóm trả lời - Ghi vở 1 2. Tìm hiểu đối tượng lao động Bổ xung và đi đến - Thảo luận nhóm của nghề điện kết luận - Thiết bị bảo vệ, đóng cắt, và lấy ? Bao gồm các đối điện tượng nào cho ví dụ - Nguồn điện một chiều, xoay - Phân tích chiều điện áp dưới 380 v - Thiềt bị lường điện - Vật liệu và dụng cụ làm việc trong nghề điện - Các loại đồ dùng điện 3. Điều kiện lao động của nghề - Nội dung a, b, c, d, g (SGK/6) - Thảo luận nhóm ? Người lao động 4. Yêu cầu của nghề điện dân thường phải làm dụng đối với người lao động việc trong những trong nghề điện: điều kiện nào - Kiến thức - Kỹ năng Cho H/S đọc bản - Thái độ mô tả nghề điện dân - Sức khoẻ dụng đặt câu hỏi 5. Những nơi đào tạo nghề và ? Người lao động hoạt động nghề: trong nghề thường Nội dung SGK / 8 phải bảo những yêu 6. Triển vọng của nghề: cầu gì - Nghề điện luôn cần phát triển để phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Cho h/S đọc thông - Nghề điện dân dụng có thể phát tin SGK triển được cả thành phố và nông GV Kết luận - Thảo luận và trình thôn. bày theo nhóm 4. Tổng kết: GV: Tổng kết bài và lưu ý cho học sinh về thái độ, ý thức trong học tập 5. Hướng dẫn về nhà: Dặn học sinh chuẩn bị mẫu dây dẫn điện và dây cáp điện cho bài sau DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày…..tháng……năm 2014 2 Tuần 2: Từ ngày 25/830/8/2014 Tiết 2: VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Ngày soạn: 18 tháng 8 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh - Biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng 2 - Kỹ năng: Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế. 3 - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học , sưu tầm thêm một số mẫu về vtj liệu điện của mạng điện. III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Kiểm tra: H/S: Hãy trình bày nội dung lao động của nghề điện dân dụng? Cho ví dụ? 3. Bài mới: GTB: Như ta đã nghiên cứu ở chương trình CN 8, có rất nhiều loại vật liệu địên,các loại vật liệu nào thường đượcsử dụng trong lắp đạt mạng điện trong nhà chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay. GV ghi đầu bài lên bảng Thời gian 1. Phân loại dây dẫn điện - Cơ sở phân loại: a. Dựa vào bộ phận cách điện +/ Hoạt động 1: Tìm hiều về dây dẫn điện HĐ của thầy, Nội Nội dung dung - GV đưa ra một số mẫu dây dẫn điện và tranh ảnh hình 2-1/SGK ? Hãy kể tên một số loại dây dẫn mà em biết - Trả lời ? Cơ sở phân loại dây dẫn điện (Dựa vào bảng 2-1) HĐ của trò GV: Nhận xét và đi đến kết luận -Thảo luận nhóm cho học sinh ghi vở ? Hãy phân biệt như thế nào gọi là lõi, như thế nào gọi là sợi ? Quan sát hình vẽ 2-1 và qua 3 - Dây điện trần - Dây bọc b. Dựa vào số lõi - Dây một lõi - Dây nhiều lõi c. Dựa vào số sợi - Dây dẫn lõi một sợi - Dây dẫn lõi nhiều sợi thực tế hãy mô tả cấu tạo dây dẫn bọc ? Các bộ phận đó được làm bằng loại vật liệu nào ? Vì sao vỏ dây dẫn điện thường có nhiều màu khác nhau GV: Kết luận và cho học sinh ghi vở GV cho học sinh tham khảo đặc điểm của một số loại dây dẫn điện khác - H/S Mô tả cấu tạo - 2. Cấu tạo của dây dẫn bọc cách điện Gồm hai bộ phận: - Lõi dẫn điệ n - Vỏ các h điệ n Để phân biệt và tránh nhầm lẫn khi lắp dặt 4 Thảo luận nhóm HĐ nhóm và trả lời Thời gian +/ Hoạt động 2: Tìm hiểu dây cáp điện HĐ của thầy, Nội Nội dung dung 1. Cấu tạo dây cáp điện GV đưa cho học sinh - Cáp điện gồm nhiều dây dẫn một số mẫu dây cáp đơn có bọc cách điện và được điện và dây dẫn điện luồn vào trong cùng một vỏ bảo H/S quan sát và hãy vệ phân biệt dây dẫn và - Cấu tạo dây cáp gồm ba bộ dây cáp phận: GV: Kết luận +. Lõi dẫn điện ? Hãy mô tả cấu tạo +. Vỏ cách điện của dây cáp +. Vỏ bảo vệ GV: Kết lụân _ Cho học sinh liên 2. Sử dụng dây cáp điện hệ thực tế dây cáp - Dùng truyền tải điện năng được sử dụng ở vị trí - Dùng trong hệ thống điện thông nào của mạng điện tin liên lạc sinh hoạt - Phạm vi sử dụng: Thường dùng ? Trong mạng điện trong việc lắp đặt đường dây hạ sản xuất dây cáp áp điện áp thấp được sử dụng như thế 3. Phân loại dây cáp điện nào Có nhiều cách phân loại ? Dây cáp được phân Cách 1. Theo công dụng loại như thế nào - Cáp một lõi - Cáp nhiều lõi Cách 2. Theo phạm vi sử dụng - Cáp điện lực - Cáp điều khiển HĐ của trò - Thảo luận nhóm - Thảo luận nhóm H/S thảo luận theo nhóm sau đó đại diện nhóm trình bày +/ Hoạt động 3: Vật liệu cách điện HĐ của thầy, Nội Thời gian Nội dung HĐ của trò dung 1. Khái niệm: - Nhận xét, bổ xung - Nhắc lại kiến thức - Vật liệu cách điện cũ phải có những yêu 2. Yêu cầu của vật liệu cách điện cầu gì? Bao gồm 4 yêu cầu cơ bản - Suy nghĩ và trả lời - Cách điện tốt - Độ bền cơ học cao - Chịu nhiệt tốt - Chống ẩm tốt 4. Tổng kết: - Tại sao trong lắp đặt mạng điện phải dùng vật liệu cách điện? Các vật liệu đó phải đảm bảo yêu cầu gì? - So sánh sự giống và khác nhau cơ bản giữa dây dẫn điện và dây cáp điện? 5. Hướng dẫn về nhà: - Yêu cầu học sinh sưu tập một bộ bản mẫu các loại dây dẫn điện và dây cáp điện DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 5 Ngày…..tháng……năm 2014 Tuần 3: Từ ngày 01/906/9/2014 Tiết 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN Ngày soạn: 25 tháng 8 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến Thức : o Hiểu:Công dụng của một số đồng hồ đo điện. o Biết sử dụng một số đồng hồ đo điện thông dụng o Phân biệt được các loại đồng hồ đo điện thông thường. 2 - Kĩ năng : Biết cách nối công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ cua mạch điện 3 - Thái độ : Vận dụng đo đại lượng điện trong thực tế gia đình nguồn 1 chiều cũng như xoay chiều II.Chuẩn bị của thầy và trò:1. Giáo viên; - Thầy: Giáo án, tranh vẽ đồng hồ đo điện, một số đồng hồ đo điện như vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng… - Trò:-Vở ghi, đọc và nghiên cứu trước bài học III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Kiểm tra: ....................................................................................................................................... 3. Bài mới: Thời gian 6 +/ Hoạt động 1: Tim hiểu đồng hồ đo điện Nội dung HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò ? Hãy kể tên một số loại đồng - Tìm hồ đã được học hiể GV: Đưa ra nhận xét, bổ xung (Dùng bảng 3-1/SGK) u côn ? Đồng hồ đo điện có công dụng gì g dụn ? Tại sao trên vỏ maý biến áp thường lắp Ampekế và Vônkế g của đồn ? Công tơ điện dùng để làm gì (Dùng bảng 3-2, 3-3 /SgGK ) g Căn cứ vào đại lượng đo hồ đo điệ n Chia nhóm H/S +/ Công GV: Nhận xét, phân tích dụng (Phần ghi nhớ SGK / ? Khi sử dụng đồng hồ cần lưu 17) ý gì - Phâ n loại đồn g hồ đo điệ n - Ký hiệ u trên đồn - Làm việc theo nhóm học tập - Trả lời - Suy nghĩ và trả lời - Quan sát - Quan sát ký hiệu và giải thích 7 g hồ đo điệ n 4. Sử dụng đồng hồ đo điện +/ Hoat động 2: Dụng cụ cơ khí dùng trong lắp đặt mạng điện Thời gian Nội dung HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò Kẻ bảng 3-4 SGK/15 Giải thích sự cần thiết Hoạt động theo Hãy điền tên gọi, công dụng phải sử dụng cấc dụng nhóm của các dụng cụ cơ khí vào cụ trong lắp đặt điện bảng Dùng bảng3-4/SGK GV: Nhận xét và đi đến kết luận 4. Tổng kết: - GV yêu cầu học sinh đọc lại phần ghi nhớ SGK/17 - Học sinh làm bài tập SGK /17 bảng 3-5 5. Hướng dẫn về nhà: - Dặn học sinh chuẩn bị vật tư, dụng cụ cho giờ thực hành sau DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày…..tháng……năm 2014 Tuần 4: 8 Từ ngày 8/913/9/2014 Tiết 4: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 04 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện 2 - Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. 3 - Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Chuẩn bị: Ampe kế điện - từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện - từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Kiểm tra: - Hãy trình bày công dụng của đồng hồ đo điện? Kể tên một số loại đồng hồ thông dụng - Em hãy cho biết đồng hồ vôn kế dùng để đo đại lượng nào? Cách mắc đồng hồ vôn kế. 3. Bài mới: +/ Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực hành Thời gian HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò - Nêu yêu cầu bài thực hành (theo mục tiêu - Học sinh nghe và ghi chép bài) - Nội quy thực hành : Đảm bảo an toàn điện cho người và cho thiết bị - HĐ theo nhóm (số lượng tuùy thuộc vào điều kiện cơ - Chia học sinh thành các nhóm sở vật chất, trang thiết bị hiện có ) - Phân nhóm và giao nhiệm vụ - Nhóm trưởng có trách nhiệm vè an toàn và trang thiết bị của nhóm mình +/ Hoạt động 2: Tìm hiểu và sử dụng đồng hồ đo điện 9 Thời gian HĐ của thầy, Nội dung - Phân chia cho các nhóm đồng hồ cần thiết - Yêu cầu học sinh hoạt động theo các nội dung +/ Đọc và giải thích các ký hiệu ghi trên đồn hồ +/ Tìm hiểu đại lượng đo của đồng hồ +/ Tìm hiểu chức năng của các núm điều chỉnh - Nhận xét chung và rút ra kết luận HĐ của trò -Nhận thiết bị - Làm việc theo nhóm đã phân công - Lưu ý học sinh các dạng nhầm lẫn hay mắc phải khi đọc chỉ số - Cho học sinh tiến hành đo điện áp nguồn để chuẩn bị thực hành - Đo theo sơ đồ (GV vẽ lên bảng ) 4. Tổng kết, củng cố: - Hướng dẫn H/S cách đánh giá và tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí +/ Trình tự đo +/ Thao tác khi đo +/ Thái độ làm việc +/ Kết quả thực hành - GV Nhận xét chung và cho học sinh làm vệ sinh lớp 5. Hướng dẫn về nhà: - Dặn học sinh chuẩn bị vật tư thực hành cho giờ sau DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày…..tháng……năm 2014 Tuần 5 Từ ngày 15/920/9/2014 TIẾT 5- THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 11 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện 2 - Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. 3 - Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. 10 - Chuẩn bị: Ampe kế điện - từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện - từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Kiểm tra: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Bài mới: +/ Hoạt động 3: Đo điện năng tiêu thụ Thời gian HĐ của thầy, Nội dung - Các ký hiệu ghi trên đồng hồ có ý nghĩa gì - Trong mạch điện có bao nhiêu phần tử HĐ của trò - Giải thích ký hiệu - Nguồn vào được nối với cực nào của công tơ - Nghiên cứu sơ đồ mạch đo điện năng tiêu thụ - Thảo luận - Nghe, quan sát - Tiến hành đo theo sơ đồ - Dựa vào kết quả phân tích mạch điện công tơ ở phần trên GV hướng dẫn học sinh nối mạch điện theo sơ đồ - Viết báo cáo thực hành - Làm mẫu cách đo điện năng tiêu thụ của mạch điện theo các bước +/ Bước 1. Đọc và ghi chỉ số công tơtrước khi đo +/ Bước 2. Quan sát tình trạng làm việc của công tơ điện +/ Bước 3. Tính kết quả tiêu thụ điện năng thiêu thụ sau 10 phút - GV hướng dẫn chi tiết, giải đáp thắc mắc Thời gian +/ Hoạt động 4: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò - GV hướng dẫn trình tự đo +/ Xác định đại lượng cần đo 11 +/ Xác định thang đo +/ Hiệu chỉnh 0 của đồng hồ ômkế +/ Tiến hành đo - GV đặt các câu hỏi giúp học sinh hiểu rõ hơn trong quá trình đo ? Tại sao phải xác định đại lượng đo ? Vì sao phải hiệu chỉnh mức 0 của đồng hồ Ôm kế ? Khi đo phải lưu ý gì GV: Tiến hành đo mẫu cho học sinh quan sát - Hướng dẫn theo nhóm (Có thể chú ý đến các học sinh yếu kém ) - Nghe, quan sát - Quan sát và tiến hành đo sau khi một vài học sinh lên làm thử - Viết báo cáo thực hành 4. Tổng kết, củng cố: - Hướng dẫn H/S cách đánh giá và tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí +/ Trình tự đo +/ Thao tác khi đo +/ Thái độ làm việc +/ Kết quả thực hành - GV Nhận xét chung và cho học sinh làm vệ sinh lớp 5. Hướng dẫn về nhà: - Dặn học sinh chuẩn bị vật tư thực hành cho giờ sau DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày…..tháng……năm 2014 Tuần: 6 Từ ngày: 22/927/9/2014 TIẾT 6: THỰC HÀNH SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN Ngày soạn: 18 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện 2 - Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. 3 - Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. 12 - Chuẩn bị: Ampe kế điện - từ ( thang đo 1A) Vôn kế điện - từ ( thang đo 300V) , oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Kiểm tra: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Bài mới: +/ Hoạt động 4: Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng Thời gian HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò - GV hướng dẫn trình tự đo +/ Xác định đại lượng cần đo +/ Xác định thang đo +/ Hiệu chỉnh 0 của đồng hồ ômkế - Nghe, quan sát +/ Tiến hành đo - GV đặt các câu hỏi giúp học sinh hiểu rõ hơn trong quá trình đo ? Tại sao phải xác định đại lượng đo ? Vì sao phải hiệu chỉnh mức 0 của đồng hồ Ôm kế ? Khi đo phải lưu ý gì GV: Tiến hành đo mẫu cho học sinh quan sát - Hướng dẫn theo nhóm (Có thể chú ý đến các học sinh yếu kém ) - Quan sát và tiến hành đo sau khi một vài học sinh lên làm thử - Viết báo cáo thực hành 4. Tổng kết, củng cố: - Hướng dẫn H/S cách đánh giá và tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí +/ Trình tự đo +/ Thao tác khi đo +/ Thái độ làm việc +/ Kết quả thực hành - GV Nhận xét chung và cho học sinh làm vệ sinh lớp 5. Hướng dẫn về nhà: - Dặn học sinh chuẩn bị vật tư thực hành cho giờ sau Duyệt của tổ chuyên môn Ngày…..tháng……năm 2014 .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 13 Tuần: 7 Từ ngày: 29/904/10/2014 TIẾT: 7 THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN Ngày soạn: 26 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện 2 - Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. 3 - Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: - Chuẩn bị: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, … - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2.Kiểm tra: - Hãy trình bày công dụng của đổng hồ đo điện? Vẽ mạch điện đo điện năng thiêu thụ 3. Bài mới: +/ Hoạt động 1: Chuẩn bị và tìm hiểu mối nối dây dẫn điện GV: - Chia học sinh thành các nhóm (Mỗi nhóm khoảng 3-4 H/S) - Nêu nội quy và yêu cầu của bài thực hành 1. Nội dung: Mỗi học sinh phải thực hiện +/ Một mối nối thẳng (hai dây dẫn lõi một sợi, lõi nhiều sợi) +/ Một mối nối phân nhánh (hai dây dẫn lõi một sợi, lõi nhiều sợi) 2. Nội quy: Đảm bảo an toàn cho người và cho thiết bị, dụng cụ HĐ của thầy, Nội dung 1. Phương phỏp nối dõy: +/ Nối bằng vặn xoắn +/ Nối bằng hàn +/ Nối dõy dựng phụ kiện 2. Loại mối nối - Nối thẳng hai dõy dẫn - Nối phõn nhỏnh hai dõy dẫn 3. Yờu cầu của mối nối - Dẫn điện tốt - An toàn -Độ cỏch điện cao -Độ bền cơ học cao - GV: Giao nhiệm vụ cho từng nhóm 14 HĐ của trò - Các nhóm trưởng kiểm tra việc chuẩn bị của các thành viên trong nhóm - Nhận dụng cụ cho nhóm - H/S làm việc theo nhóm - H/S quan sát mẫu - Hướng dẫn học sinh nhận xét các mối nối mẫu để rút - Thảo luận và trả lời ra kết luận về yêu cầu và kỹ thuật nối dây ? Khi nối dây dẫn phải lưu ý gì +/ Hoạt động 2: Nối thảng hai dây dẫn HĐ của thầy, Nội dung HĐ của trò 1. Nối thẳng hai dây dẫn lõi một sợi - Chuẩn bị 0.5 m dây dẫn đơn lõi một sợi có đ/k < 2.5 mm - GV hướng dẫn H/S tìm hiểu và hình thành kỹ năng cơ bản của quy trình nối dây dẫn điện - GV Thực hiện làm mẫu từng bước trong quy trình nối dây dẫn điện - Lưu ú H/S các lỗi thường mắc phải khi thực hiện +/ Bước 1. Bóc vỏ cách điện làm sạch lõi (Phân tích ,làm mẫu ) Chiều dài lớp vỏ bóc đi L= 70.d Trong đó L: chiều daì d. Đường kímh dây +/ Bước 2. Tiến hành nối - Bẻ vuông góc 2 đầu dây, chia đoạn lõi bóc vỏ thành hai phần hợp lý (đảm bảo đủ quấn 5-7 vòng quanh lõi ) - Móc hai đầu dây vào nhau ,dùng tay giữ cố định một đầu dùng kìm hoặc tay vặn xoắn đầu dây bên này vào lõi dây bên kia, quấn xong đầu bên này quay lại quấn nốt đầu bên kia - Nghe, quan sát - Chuẩn bị dây theo yêu cầu - Quan sát và làm theo 2. Nối thẳng hai dây dẫn lõi nhiều sợi - Chuẩn bị 0.5 m dây dẫn đơn lõi nhiều sợi có đ/k < 2.5 mm - Làm thao tác mẫu theo các bước +/ Bước 1. Bóc vỏ cách điện làm sạch lõi +/ Bước 2. Tiến hành nối Xoè đều các sợi thành hình nan quạt sau đó lồng các sợi vào nhau, dùng tay hoặc dụng cụ giữ chặt một đầu quấn lần lượt từng sợi của đầu dây bên này vào quanh lõi đầu dây bên kia vừa quấn vừa làm động tác miết mạnh cứ quấn như thế cho đến hết - Chuẩn bị dây theo yêu cầu GV: Quan sát hướng dẫn cho từng nhóm lưu ý các thao tác và các lỗi học sinh thường hay mắc phải 15 - Quan sát và làm theo 4. Tổng kết: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí +/ Quy trình thực hiện +/ Thời gian hoàn thành +/ Yêu cầu của bài thực hành +/ Thái độ làm việc 5. Hướng dẫn về nhà: Dặn học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra Duyệt của tổ chuyên môn Ngày…..tháng……năm 2014 .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 16 Tuần: 8 Từ ngày: 06/1011/10/2014 TIẾT: 8 THỰC HÀNH - NỐI DÂY DẪN ĐIỆN Ngày soạn: 03 tháng 9 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện 2 - Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. 3 - Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: - Chuẩn bị: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, … - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Kiểm tra: Nêu các phương pháp nối dây dẫn điện? Mối nối dây dẫn phải dảm bảo những yêu cầu gì? 3. Bài mới: +/ Hoạt động 3: Nối phân nhánh hai dây dẫn HĐ của thầy, Nội dung 1. Nối phân nhánh hai dây dẫn lõi một sợi - Chuẩn bị 0.5 m dây dẫn đơn lõi một sợi có đ/k < 2.5 mm - GV hướng dẫn H/S tìm hiểu và hình thành kỹ năng cơ bản của quy trình nối dây dẫn điện - GV Thực hiện làm mẫu từng bước trong quy trình nối dây dẫn điện - Lưu ý H/S các lỗi thường mắc phải khi thực hiện +/ Bước 1. Bóc vỏ cách điện làm sạch lõi (Phân tích ,làm mẫu ) Chiều dài lớp vỏ bóc đi L= 70.d Trong đó L: chiều daì d. Đường kímh dây +/ Bước 2. Tiến hành nối HĐ của trò - Nghe, quan sát - Chuẩn bị dây theo yêu cầu - Quan sát và làm theo 17 - Đặt dây nhánh vuông góc với dây chính sau đó dùng tay quấn dây nhánh quanh dây chính, dùng kìm xoắn tiếp khoảng 7 vòng rồi cắt bỏ phần thừa 2. Nối phân nhánh hai dây dẫn lõi nhiều sợi - Chuẩn bị 0.5 m dây dẫn đơn lõi nhiềusợi có đ/k < 2.5 mm - Làm thao tác mẫu theo các bước +/ Bước 1. Bóc vỏ cách điện làm sạch lõi +/ Bước 2. Tiến hành nối - Tách lõi dây nhánh ra làm hai phần bằng nhau. Đặt lõi dây chính vào giữa hai phần và đặt chính giữa đoạn đã bóc vỏ của dây chính và lần lượt vặn từng nửa lõi dây nhánh về hai phía của dây chính khoảng từ 5-7 vòng, cắt bỏ phần thừa. Chiều quấn của hai phía ngược nhau. GV: Quan sát hướng dẫn cho từng nhóm lưu ý các thao tác và các lỗi học sinh thường hay mắc phải - Chuẩn bị dây theo yêu cầu - Quan sát và làm theo 4. Tổng kết: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí +/ Quy trình thực hiện +/ Thời gian hoàn thành +/ Yêu cầu của bài thực hành +/ Thái độ làm việc 5. Hướng dẫn về nhà: Dặn học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra Duyệt của tổ chuyên môn Ngày…..tháng……năm 2014 .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. 18 Tuần: 9 Từ ngày: 13/1018/10/2014 TIẾT: 9 THỰC HÀNH - NỐI DÂY DẪN ĐIỆN Ngày soạn: 07 tháng 10 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014 I. Mục tiêu: 1 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện 2 - Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. 3 - Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: - Chuẩn bị: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, … - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. kiểm tra: Không 3. Bài mới: + / Hoạt động 4: Nối dây có phụ kiện GV: Hướng dẫn học sinh làm khuyên (Loaị kín đối với dây mềm, loại hở đối với dây cứng) - Lưu ý học sinh khi nối khuyên hở: Phải đặt khuyên đúng chiều - H/S: Triển khai công việc theo vị trí đã phân công +/ Hoạt động 5: Hàn mối nối và cách điện mối nối 1. Hàn mối nối: Áp dụng cho dây có đường kính nhỏ <0,5 mm GV: Hướng dẫn học sinh làm cùng mình - Đánh bóng mối nối: Làm sạch tạp chất và ôxít đồng bám ở bề mặt của dây - Láng nhựa thông: Giúp mối hàn .không bị ô xy hoá vì quá nhiệt đồng thời giúp vật liệu hàn dễ chảy trên mối hàn - Dùng vật liệu hàn để hàn mối nối 2. Cách điện mối nối GV: Phân tích và hướng dẫn HS: làm theo 19 4. Tổng kết: Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài thực hành theo các tiêu chí +/ Quy trình thực hiện +/ Thời gian hoàn thành +/ Yêu cầu của bài thực hành +/ Thái độ làm việc 5. Hướng dẫn về nhà: - Dặn học sinh ôn tập chuẩn bị kiểm tra Duyệt của tổ chuyên môn Ngày…..tháng……năm 2014 .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ............................................................................................................. Tuần: 10 Từ ngày: 20/1025/10/2014 TIẾT 10 KIỂM TRA Ngày soạn: 14 tháng 10 năm 2014 Ngày giảng: …. tháng ….. năm 2014 I. Mục tiêu: Sau bài này, GV phải làm cho học sinh - Kiểm tra xác định mức độ chính xác của việc kiểm tra thường xuyên và khảng định chất lượng giảng dạy - Hình thành cho học sinh kỹ năng trình bày bài kiểm tra theo phương pháp mới - Giáo dục ý thức tự giác trong học tập cho học sinh II. Chuẩn bị: 1. Nôi dung: - Thiết kê ma trận đề kiểm tra - Câu hỏi, đáp án 2. Đồ dùng: - Giấy kiểm tra III. Các hoạt động lên lớp: 1. Tổ chức: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Kiểm tra: 3. Bài mới: 20
- Xem thêm -