Tài liệu Giáo án công nghệ 9 cả năm_cktkn_bộ 12_2

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngày soạn:18/08/2013 Ngày giảng:19/08/2013 Tiết 1 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Sau khi học xong học sinh biết được vị trí, vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống. - Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. - Biết được một số biện pháp an toàn lao động trong nghề điện dân dụng. 2. Kỹ năng: -Biết cách bảo vệ an toàn điện cho người và thiết bị. 3. Thái độ: -Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dựng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: 1.Giáo viên : - Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài - Các tranh ảnh về nghề điện dân dụng 2. Học sinh : - Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học, có thể chuẩn bị một số bài hát, bài thơ về nghề điện. III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức / 2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1Tìm hiểu : Vai trò, vị trí của nghề I.Vai trò, vị trí của nghề điện dân điện dân dụng trong sản xuất và trong đời sống. dụng trong sản xuất và trong đời GV: Cho học sinh đọc phần I cho học sinh hoạt sống. động nhóm theo nội dung sau: - Nghề điện góp phần đẩy nhanh công - Tìm hiểu nội dung nghề điện dân dụng. nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm nước. trình bày nội dung. GV Bổ sung và kết luận những ý chính. II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề Hoạt đông 2Tìm hiểu: Đặc điểm và yêu cầu của 1. Đối tượng lao động của nghề điện nghề. dân dụng. - Tìm hiểu đối tượng lao động của nghề điện. - SGK/5 - Tìm hiểu nội dung lao động của nghề điện. 2. Nội dung lao động của nghề điện HS: Hoạt động nhóm sau 5 phút đại diện nhóm dân dụng. trình bày nội dung. - Lắp dặt mạng điện sản xuất và sinh GV Bổ sung và kết luận những ý chính. hoạt. GV: cho h/s nghiên cứu làm bài tập trong SGK - Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất và GV: Kết luận. sinh hoạt. - Bảo dưỡng vận hành, sửa chữa , 1 khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện, các thiết bị điện. 3. Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng. - Bao gồm: + Việc lắp đặt đường dây sửa chữa , hiệu chỉnh các thiết bị trong mạng điện thường phải tiến hành : ngoài trời, trên cao, lưu động, gần khu vực có điện. ? Công việc lắp đặt đường dây cung cấp điện + Công tác bảo dưỡng, sửa chữa và thường được tiến hành trong môi trường như thế hiệu chỉnh các thiết bị điện thường nào ? được tiến hành trong nhà, trong điều GV: Bổ sung và kết luận. kiện môi trường bình thường. GV: Cho học sinh đọc phần 4 SGK. GV: Tìm hiểu yêu cầu của nghề đối với người lao 4.Yêu cầu của nghề điện đối với người lao động. động. - Kiến thức: Tối thiểu phải có trình độ - Kiến thức. văn hoá 9/12. - Kỹ Năng: - Kỹ năng: sử dụng, bảo dưỡng, sửa - Thái độ: chữa lắp đặt mạng điện, trong nhà... - Sức khoẻ: - Thái độ: An toàn lao động, khoa GV: Bổ sung và kết luận. học, kiên trì. - Sức khoẻ: Đảm bảo sức khoẻ, không bệnh tật… 5.Triển vọng của nghề. ? Em hãy cho biết nghề điện được đào tạo ở những - SGK 6. Những nơi đào tạo nghề. đâu? GV gioi thieu ? Em hãy cho biết nghề điện được hoạt động ở 7.Những nơi hoạt động nghề. những đâu? - SGK HS: Thảo luận trả lời… GV: Bổ sung và kết luận 4. Củng cố và đánh giá ? Qua bài học em hãy cho biết lao động trong nghề điện dân dụng có những nội dung gì? ? Nghề điện dân dụng có triển vọng phát triển như thế nào? ? Để phấn đấu trở thành người thợ điện em cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào? 5.Dặn dò - GV: Nhận xét, đánh giá kết quả, khên thưởng các nhóm, cá nhân tích cực tham gia hoạt động học tập. - Về nhà các em học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài đọc và xem trước bài 2 SGK. ______________________________________________________________________ 2 Ngày soạn:25/08/2013 Ngày giảng: 26/08/2013 Tiết 2 VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Sau khi học xong học sinh biết được một số vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà. - Biết cách sử dụng một số vật liệu thông dụng 2. Kỹ năng: - Nhận biết được một số vật liệu thông dụng trong thực tế. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dựng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - Chuẩn bị một số mẫu dây dẫn điện và cáp điện, một số vật cách điện của mạng điện. Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học, III. Tiến trình dạy học: 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu những yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động? ? Để phấn đấu trở thành người thợ điện em cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào? 3. Bài mới: * ĐVĐ: Cho học sinh xem vật mẫu và đặt câu hỏi dây dẫn này là dây dẫn gì ? Nó có cấu tạo ntn? Đọc KH của dây dẫn và dây cáp ? HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ Hoạt động 1 Tìm hiểu : Dây dẫn điện ? Em hãy kể tên một số loại dây dẫn điện mà em biết ? GV: Cho học sinh quan sát H2.1 NỘI DUNG I. Dây dẫn điện: 1.Phân loại: - Một số loại dây dẫn điện: dây trần, dây dẫn bọc cách điện, dây dẫn nhiều sợi…. Có nhiều loại dây dẫn: Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây trần và dây bọc cách điện. GV: Cho học sinh làm bài tập điền vào chỗ trống để - Theo vật liệu làm lõi: đồng và dây nhôm . học sinh trách nhầm giữa lõi và sợi, đại diện học - Dựa vào số lõi và số sợi của sinh trình bày bài: lõi : nhiều lõi, một sợi và lõi GV: Nhận xét Rút ra kết luận. nhiều sợi. ? Dây dẫn điện gồm mấy phần? Lõi dây dẫn điện 2. Cấu tạo của dây dẫn điện thường làm bằng gì? 3 ? Vỏ cách điện thường làm bằng chất liệu gì ? được bọc cách điện. ? Em hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây - Gồm 2 phần chính là phần lõi dẫn điện thường có màu sắc khác nhau? và vỏ cách điện. HS: Trả lời 3. Sử dụng dây dẫn điện. ? Khi thiết kế lắp đặt mạng điện trong nhà tại sao - Lưu ý: người công nhân phải lựa chọn dây dẫn điện theo + Lựu chọn dây dẫn khi thiết thiết kế của mạng điện ? kế và lắp đặt mạng điện trong HS: Nghiên cứu trả lời nhà. GV: Hướng dẫn học sinh đọc kí hiệu của dây dẫn + Sử dụng dây dẫn điện trong bọc cách điện M( nxf ) cuộc sống hằng ngày. GV: Cho h/s đọc trên dây dẫn điện. II. Dây cáp điện Hoạt động 2Tìm hiểu : Dây cáp điện. - Dây cáp điện gồm nhiều dây ? Em hiểu dây cáp điện là dây ntn ? dẫn được bọc cách điện.. HS: Trả lời. 1. Cấu tạo. ? Đưa ra một số mẫu dây dẫn và cáp - Cấu tạo gồm: 3 phần chính; Cho học sinh quan sát và phân biệt được hai loại + Lõi cáp: … đó? + Vỏ cách điện: ? Lõi cáp thường làm bằng những vật liệu gì? + Vỏ bảo vệ: ? Vỏ cách điện thường làm bằng những vật liệu gì? 2. Sử dụng cáp điện. ? Cho học sinh liên hệ thực tế để có thể kể ra cáp - Các loại cáp được dùng để điện được dùng ở đâu ? truyền tảI điện từ những nhà HS: Nghiên cứu trả lời máy phát điện cho những hộ ? Cho học sinh quan sát hình 2.4 và đặt câu hỏi đối đông người; truyền biến áp, với mạng điện trong nhà dây cáp điện được lắp đặt ở cáp ngầm,… đâu ? - Lấy điện từ mạng hạ áp vào HS: Quan sát nghiên cứu trả lời nhà. Hoạt động 3Tìm hiểu: Vật liệu cách điện III. Vật liệu cách điện ? Em hiểu thế nào là vật liệu cách điện ? - Đảm bảo cho mạng điện làm ? Tại sao trong lắp đặt mạng điện lại phải dùng việc đạt hiệu quả và an toàn những vật cách điện? cho người và thiết bị. ? Những vật cách điện này phải đạt những yêu cầu - Cách điện cao, chống ẩm, gì? chịu nhiệt tốt… HS: Nghiên cứu trả lời. 4. Củng cố và dặn dò : - GV: Gợi ý học sinh trả lời câu hỏi cuối bài ? Qua phần vừa học em hãy cho biết dây dẫn điện gồm những loại nào? Cho ví dụ? ? Dây dẫn điện có cấu tạo như thế nào? Nêu cách sử dụng dây dẫn điện? - Yêu cầu học sinh làm được một bản sưu tập dây cáp, dây dẫn, vật cách điện trong mạng điện trong nhà và mô tả được cấu của một số vật mẫu trong bản sưu tập đó. 5. Dặn dò - Về nhà học bài đọc và xem trước bài mới trong SGK. Ngày soạn: 8/9/2013 4 Ngày giảng: 9/9/2013 Tiết 3 DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu được tầm quan trọng của đo lường điện trong nghề điện dân dụng - Biết công dụng của một số đồng hồ đo điện. - Phân biệt được các loại đồng hồ đo điện thông thường. 2. Kỹ năng : - Vận dụng đo đại lượng điện trong thực tế gia đình nguồn 1 chiều cũng như xoay chiều 3. Thái độ : - Học sinh yêu thích bộ môn II. Chuẩn bị của thầy và trò: - Một số đồng hồ đo điện: Vôn kế, ampe kế, công tơ, đồng hồ vạn năng… - Một số dụng cụ cơ khí: Thước cuộn, thước cặp, kìm điện các loại, khoan III. Các hoạt động day học: 1/. Ổn định tổ chức : 2/. Kiểm tra bài cũ : ? Dây dẫn điện được phân loại, có cấu tạo và sử dụng như thế nào ? ? So sánh dây dẫn điện với dây cáp điện ? 3/. Bài mới : Hoạt động củ thầy và trò Nội dung kiến thức Hoạt động 1Tìm hiểu : Đồng hồ đo điện I. Đồng hồ đo điện ? Em hãy kể tên các đồng hồ đo điện mà em biết 1. Công dụng của đồng hồ đo điện. HS: Kể ra một số đồng hổ đo điện thông dụng… - Một số loại đông hồ đo điện: Ampe kế, HS: Đại diện từng nhóm nhận xét chéo Oát kế, Vôn kế, Công tơ, Đồng hồ vạn ? Tại sao người ta phải lắp vôn kế và ampe kế năng, Ôm kế. trên vỏ máy biến áp? - Công dụng: Nhờ có đồng hồ đo điện, HS: Để kiểm tra trị số định mức của các đại chúng ta có thể biết được tình trạng làm lượng điện của mạng điện. việc của các thiết bị điện, phán đoán ? Công tơ điện được lắp ở mạng điện trong nhà được nguyên nhân hư hỏng, sự cố kỹ với mục đích gì? thuật… HS: Đo điện năng tiêu thụ. 2. Phân loại đồng hồ đo điện GV: Treo bảng cho HS quan sát, phát phiếu học Đồng hồ đo Đại lượng đo điện tập cho từng nhóm điền những đại lượng cần đo.. Ampe kế I Cho học sinh tìm hiểu kí hiệu trên đồng hồ ? Oát kế P GV: Chia nhóm HS trang bị cho mỗi nhóm một Vôn kế U cái đồng hồ đo điện và giải thích các kí hiệu ghi Công tơ P trên mặt đồng hồ Ôm kế  HS: Phát biểu Đồng hồ vạn P, U, I, .. năng 5 Hoạt động 2Tìm hiểu : Dụng cụ cơ khí. GV: Chia lớp thành những nhóm nhỏ từ 2- 4 học sinh GV: Cho các nhóm làm làm bài tập. Hãy điền tên và công dụng của những dụng cụ cơ khí vào những ô trống trong bảng HS: Làm việc theo nhóm 3. Một số kí hiệu của đồng hồ đo điện (SGK) II. Dụng cụ cơ khí. 1) Thước: dùng để đo kích thước , khoảng cách cần lắp đặt điện. 2) Thước cặp: dùng để đo kích thước bao ngoài cảu một vật hình cầu, trụ , kích thước các lỗ, chiều sâu cảu các lỗ, bậc… 3) Panme: Là dụng cụ đo chính xác , có thể đo được sự chênh lệch kích thước tới 1/100 mm. 4) Tuốc nơ vít: dùng để tháo lắp ốc vít bắt dây dẫn, có 2 loại: 4 cạnh và 2 cạnh. 5) Búa: để đóng tạo lực khi cần gán các thiết bị lên tường trần nhà… ngoài ra còn để nhổ đinh. 6) dùng để cưa cắt các loại nống nhựa , ống kim loại… theo kích thước yêu cầu. 7) Kìm: dùng để cắt dây dẫn thoe chiều dài đã định , để tuốt dây và giữ dây dẫn khi cần nối. 8) Khoan máy: để khoan lỗ trên gỗ hoặc bê tông … để lắp đặt dây dẫn , thiệt bị điện. GV: Rút ra kết luận 4/. Củng cố và dặn dò : Gv: Gọi 1- 2 h/s đọc phần ghi nhớ SGK Gv: gọi 1 HS đọc ghi nhớ, em khác lắng nghe, tiếp thu. ? Qua bài học em hãy cho biết dụng cụ cơ khí có tác dụng gì? Cho ví dụ? Gv: Yêu cầu học sinh làm bài tập ở cuối bài 5. Dặn dò - Về nhà học bài và làm bài tập cuối bài - Đọc và chuẩn bị bài sau Ngày soạn:15/09/2013 Ngày giảng:16/09/2013 6 Tiết 4 THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN (T1) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng. - Đo được điện năng tiêu thụ của mạch điện 2. Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. 3.Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - Chuẩn bị: Ampe kế điện – từ ,Vôn kế điện – từ, oát kế, ôm kế, đồng hồ vạn năng công tơ điện. - Kìm điện, tua vít, bút thử điện, dây dẫn. - Nguồn điện xoay chiều 220V. III. Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : ? Em hãy nêu tên và công dụng của dụng cụ cơ khí trong bảng 3- 4? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ 1.Chuẩn bị và nêu yêu cầu bài thực I. Dụng cụ và vật liệu cần thiết. hành. GV: chia nhóm thực hành - (SGK) GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành. GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: + Kết quả thực hành + Thực hiện đúng quy trình thực hành, thao tác chính xác. + Thái độ thực hành đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường. HĐ 2. Tìm hiểu đồng hồ đo điện II. Nội dung và trình tự thực hành - GV: giao cho các nhóm đồng hồ đo điện: 1. Tìm hiểu đồng hồ đo điện. ampe kế, vôn kế, công tơ điện… GV: Giao nhiệm vụ thực hành cho các nhóm. GV: Dùng phiếu học tập yêu cầu học sinh giải thích ý nghĩa của kí hiệu trên mặt đồng hồ đo điện. HS: Làm việc theo nhóm theo các nội dung sau: + Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt đồng hồ đo điện. + Chức năng của đồng hồ đo điện đo đại 7 lượng gì? HS: đo điện năng tiêu thụ.. + Tìm hiểu chức năng của các núm điều khiển của đồng hồ đo điện. + Đo điện áp của nguồn điện thực hành. HĐ 3.Tìm hiểu cách sử dụng đồng hồ đo điện: GV: chia nhóm thực hành GV:Nêu mục tiêu, yêu cầu của bài thực hành và nội quy thực hành. GV: Nêu rõ tiêu chí đánh giá: HS: Làm việc theo nhóm theo những nội dụng sau: GV: Gọi học sinh giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện HS: Lần lượt lên đọc KH GV: Cho học sinh nghiên cứu sơ đồ mạch điện công tơ điện trong SGK. GV: Mạch điện có bao nhiêu phần tử ? Kể tên những phần tử đó? HS: Làm vào bảng SGK (19) GV: Nguồn điện được nối với những đầu nào của công tơ điện ? HS: Nguồn điện được nối với đầu 1 và 3 của công tơ điện. GV: Phụ tải được nối với đầu nào của công tơ điện? HS: Phụ tải được nối với đầu 2 và 4 của công tơ điện. GV: Dựa vào kết quả phân tích mạch điện công tơ điện ở trên GV hướng dẫn học sinh nối mạch điện theo sơ đồ mạch điện công tơ hình 4-2 SGK. GV: Hướng dẫn học sinh, làm mẫu cachs đo điện năng tiêu thụ của mạch điện theo các bước sau: + Đọc và ghi chỉ số của công tơ trước khi tiến hành đo. + Quan sát tình trạng làm việc của công tơ. + Tính kết quả tiêu thụ điện năng sau 30/ - HS: Tiến hành đo điện năng GV: Đi tới các nhóm để hướng dẫn chi tiết, giải đáp thắc mắc. 2.Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện. a.Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện bằng công tơ điện. Số TT Tên các phần tử 1 Công tơ 2 Ampe kế 3 Phụ tải 4 5 - Sơ đồ mạch điện hình 4.2 4. Củng cố và Hướng dẫn về nhà . 8 GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành. - Kết quả đo - Trình tự và thao tác đo - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem trước phần 2 sử dụng đồng hồ. 5. Hướng dẫn về nhà . - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem lại phần 2 sử dụng đồng hồ để giờ sau viết báo cáo thực hành. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Duyệt của tổ CM Ngày soạn:22/9/2013 9 Ngày giảng:23/9/2013 Tiết: 5 THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ( T2) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện- Biết cách sử dụng một số đồng hồ thông dụng.- Đo được cường độ dòng điện mà thiết bị cần - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò HDD1: Lắp và đo mạch dùng am pe kế HS vẻ mạc và lắp mạch Nội dung ghi bảng HS lắp mạc theo nhóm GV kiểm tra theo dõi, uốn nắn HS Viết báo cáo thực hành HĐ 2.Viết báo cáo thực hành GV: Cho học sinh viết báo cáo thực hành theo nội dung đã thực hành của bài trước theo mẫu sau: IV. Báo cáo thực hành: BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN Họ và Tên:……………………….. 1:…………………………………. 2:…………………………………. 3:…………………………………. 4:…………………………………. Lớp: 9……………………………. Họ và Tên:……………………….. 1:…………………………………. 2:…………………………………. 3:…………………………………. 4:…………………………………. Lớp: 9……………………………. GV: Chép mẫu báo cáo thực hành lên bảng học sinh làm bài; HS : Chép mẫu báo cáo thực hành. BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN Chỉ số AM PE trước 10 Chỉ số am pe sau khi đo Số vòng quay Cường độ dòng điện khi đo 4. Củng cố: - GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành. - Kết quả đo. - Trình tự và thao tác đo. 5. Hướng dẫn về nhà . - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem trước bài 5 chuẩn bị dụng cụ vật liệu để giờ sau thực hành. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Duyệt của tổ CM Nguyễn Thanh Vân Ngày soạn:29/9/2013 Ngày giảng:30/9/2013 11 Tiết: 6 THỰC HÀNH : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ( T3) I. Mục tiêu: - Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết được chức năng của một số đồng hồ đo điện- Biết cách sử dụng đồng hồ đo điện năng thông dụng.- Đo được điện năng tiêu thụ đã dùng - Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của bài 3 bài 4 SGK Dồng hồ đo điện năng tiêu thụ 1 cái/ nhóm - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học và sơ đồ lắp mạch điện. Bống đèn 100W ổ cắm, dây dẩn tua vít, băng dính III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò HDD1: Lắp và đo mạch dùng am pe kế và cả đồng hồ điện năng HS vẻ mạch và lắp mạch Nội dung ghi bảng HS lắp mạc theo nhóm GV kiểm tra theo dõi, uốn nắn HS Viết báo cáo thực hành IV. Báo cáo thực hành: HĐ 2.Viết báo cáo thực hành GV: Cho học sinh viết báo cáo thực hành theo nội dung đã thực hành của bài trước theo mẫu sau: BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ Họ và Tên:……………………….. 1:…………………………………. 2:…………………………………. 3:…………………………………. 4:…………………………………. Lớp: 9……………………………. GV: Chép mẫu báo cáo thực hành lên bảng học sinh làm bài; HS : Chép mẫu báo cáo thực hành. BÁO CÁO THỰC HÀNH ĐO ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ Họ và Tên:……………………….. 1:…………………………………. 2:…………………………………. 3:…………………………………. 4:…………………………………. Lớp: 9……………………………. Chỉ số công tơ 12 Chỉ số công tơ sau Số vòng quay Số điện năng trước khi đo khi đo tiêu thụ 4. Củng cố: - GV: Hướng dẫn học sinh tự đánh và đánh giá chéo giữa các nhóm kết quả thực hành theo tiêu chí đã đặt ra trước khi bước vào thực hành. - Kết quả đo. - Trình tự và thao tác đo. 5. Hướng dẫn về nhà . - Về nhà thực hành tập đọc các thang đo trên mặt đồng hồ, các kí hiệu, thao tác đo. - Đọc và xem trước bài 5 chuẩn bị dụng cụ vật liệu để giờ sau thực hành. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Duyệt của tổ CM Nguyễn Thanh Vân Ngày soạn:06/10/13 Ngày giảng:07/10/13 Tiết: 7 THỰC HÀNH : NỐI DÂY DẪN ĐIỆN( T1) 13 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện 2. Kỹ năng: - Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: - Chuẩn bị: Tranh vẽ quy trình nối dây dẫn điện, một số mẫu các loại mối nối - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, … - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới:Tiết 1- LÍ THUYẾT- LÀM MẪU Hoạt động của thầy và trò HĐ 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Chia lớp ra làm 4 nhóm. GV: Nêu nội quy thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, yêu cầu đánh giá kết quả thực hành trên 3 tiêu chí: + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật. +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. HĐ 2.Tìm hiểu mối nối dây dẫn điện. GV: giao cho nhóm 1 bộ 5 loại mối nối mẫu GV: Giao nhiệm vụ cho các nhóm: GV: Cho học sinh quan sát hình 5.1 sgk về các loại mối nối dây dẫn điện GV: Hướng dẫn học sinh phân loại mỗi nối mẫu theo hình vẽ trong sách. GV: Hướng dẫn học sinh nhận xét các mối nối mẫu để rút ra kết luận về yêu cầu kỹ thuật HĐ 3.Tìm hiểu quy trình chung nối dây dẫn điện. GV: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu quy trình chung nối dây dẫn điện và giải thích tạo sao lại không đảo thứ tự các bước trong quy trình. GV: Mối nối dây dẫn điện có những yêu cầu gì? 14 Nội dung kiến thức I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. - SGK. II.Nội dung và trình tự thực hành. 1.Một số kiến thức bổ trợ: a. Các loại mối nối dây dẫn điện: - Mối nối thẳng - Mối nối phân nhánh - Mối nối dùng phụ kiện b.Yêu cầu mối nối. - Dẫn điện tốt. - Có độ bền cơ học cao. - An toàn điện. - Đảm bảo về mặt mỹ thuật. 2.Quy trình nối dây dẫn điện. Bóc vỏ cách điện  Làm sạch lõi  Nối dây  Kiểm tra mối nối  Những yêu cầu đó thể hiện trong các bước của quy trình nối dây ntn? HS: Dẫn điện tốt. Có độ bền cơ học cao. An toàn điện. Đảm bảo về mặt mỹ thuật… GV: Bổ sung và kết luận: + Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi để mối nối dẫn điện tốt. + Bọc cách điện để đảm bảo an toàn điện. HĐ 4. GV TH mẫu: GV: Thao tác mẫu bước 3 quy trình bóc vỏ cách điện làm sạch lõi; nối dây. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. . GV: Yêu cầu học sinh quan sát lại mối nối mẫu và giải thích cho các em nhận biết sự khác nhau của hai mối nối. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. Hàn mối nối ( Không bắt buộc)  Cách điện mối nối. Bước1: Bóc vỏ cách điện. - Bóc cắt vát hình 5.2 - Bóc phân đoạn hình 5.3 Bước 2: Làm sạch lõi. - Hình 5.4 SGK. Bước 3: Nối dây a. Nối nối tiếp dây dẫn lõi 1 sợi. - Uốn gập lõi. - Vặn xoắn - Kiểm tra mối nối b. Nối nối tiếp dây dẫn lõi nhiều sợi. - Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi. - Lồng lõi. - Vặn xoắn. - Kiểm tra mối nối. 4. Củng cố. GV:Tổng kết, nhận xét quy trình học tập và cho HS khá làm mẫu GV nhận xét.. 5. Hướng dẫn về nhà: - Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc, tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao. - Chuẩn bị dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng dính… để giờ sau thực hành. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày…….tháng…….năm 201…. Duyệt của tổ CM Nguyễn Thanh Vân Ngày soạn:05/10/2014 Ngày giảng:08/10/2014 Tiết: 8 THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( T2 ) 15 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. - Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện 2.Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, làm việc có hiệu quả II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu yêu cầu của mối nối dây dẫn điện và quytrình nối dây dẫn điện ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy HĐ1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Chia lớp ra làm 4 nhóm. GV: Nêu nội quy thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, yêu cầu đánh giá kết quả thực hành trên 3 tiêu chí: + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật. +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. HĐ2.Tìm hiểu mối nối phân nhánh. GV: Giao dụng cụ thực hành cho mỗi nhóm GV: Giao nhịêm vụ thực hành. GV: Thao tác mẫu bước 3 quy trình bóc vỏ cách điện làm sạch lõi; nối dây. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. và tới từng học sinh. GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HĐ3.Tìm hiểu nối dây dùng phụ kiện. GV: Hướng dẫn học sinh làm một số mối dây với các thiết bị: công tắc điện ổ cắm điện và hộp nối 16 Hoạt động của trò A. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu: - SGK. a. Thực hành mối nối rẽ. * Mối nối lõi một sợi. HS: Thực hành giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm - Uốn gập lõi. - Vặn xoắn. - Kiểm tra mối nối. * Nối dây lõi nhiều sợi: HS: Tiến hành làm việc theo nhóm nhỏ, nối dây công tắc điện, ổ cắm dây. GV: Kiểm tra sản phẩm và chuẩn bị cho học tập bài sau. 4. Củng cố. GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá và đánh giá chéo kết quả thực hành theo các tiêu chí. + Làm có đúng quy trình không?+ Thời gian hoàn thành là bao nhiêu phút? + Các mối nối có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không?+ Thái độ tham gia thực hành ntn? GV:Tổng kết, nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh. 5. Hướng dẫn về nhà . - Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc, tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao. - Chuẩn bị dây dẫn điện, giấy giáp, kìm, băng dính để giờ sau thực hành. điện và hộp nối dây dưới sự giám sát của GV. - Bóc vỏ cách điện. - Nối dây. - Kiểm tra mối nối. b. Nối dây bằng phụ kiện. * Nối dây bằng vít: - Làm khuyên kín - Làm khuyên hở - Nối dây. * Nối bằng đai ốc, nối dây. - Làm đầu nối thẳng. - Nối dây dẫn. - Kiểm tra mối nối. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày 06.tháng 10 năm 2014 Duyệt của tổ CM Phạm Thanh Vân Ngày soạn:20/10/2013 Ngày giảng:21/10/2013 Tiết: 9 THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN ( T3 ) 17 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Sau khi học song học sinh biết các yêu cầu của mối nối dây dẫn điện - Hiểu được các phương pháp nối và cách điện dây dẫn điện. 2.Kĩ năng: Nối và cách điện được các loại mối nối dây dẫn điện 3. Thái độ: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. II.Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV - Nghiên cứu, tham khảo những tài liệu có nội dung liên quan. - Dụng cụ: Kìm cắt dây,kìm mỏ nhọn, kìm tròn, tua vít, mỏ hàn. - Vật liệu: Dây dẫn điện lõi một sợi, lõi nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện, nhựa thông, thiếc hàn… - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học III. Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ: ? Nêu quy trình chung thực hiện mối nối ? 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Nêu nội quy thực hành. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành + Các mối nối đạt yêu cầu kỹ thuật. + Nối dây dẫn theo đúng quy trình và thao tác đúng kỹ thuật. +Làm việc nghiêm túc, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường. B.Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu. - SGK. HĐ2.Tìm hiểu cách hàn mỗi nối. a. Hàn mối nối.( GV chỉ giới thiệu không bắt buộc HS thực hành) b. Cách điện mối nối. HĐ3.Tìm hiểu cách điện mối nối. GV: Hướng dẫn họ sinh cách điện mối nối bằng băng dính cách điện GV: Thực hiện thao tác mẫu và hướng dẫn ban đầu cho từng công đoạn của quy trình nối dây, lưu ý lỗi thường mắc phải. HS: Chọn trong các mối nối thực hành bọc băng dính cách điện giáo viên quan sát và hướng dẫn thường xuyên cho từng nhóm và tới từng học sinh. Hình 5 -12 Hình 5 - 13 18 HĐ4.HS thực hành cá nhân. C.Thực hành: - HS thực hành HS thực hành cá nhân -Gv quan sát và uốn nắn kĩ năng làm bài của HS 4. Củng cố. GV:Hướng dẫn học sinh tự đánh giá bài Làm có đúng quy trình không? + Thời gian hoàn thành là bao nhiêu phút? + Các mối nối có đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không? + Thái độ tham gia thực hành ntn? GV:Tổng kết, nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh. 5. Hướng dẫn về nhà . - Về nhà tập thực hành các thao tác sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật, mối nối sao cho chắc, tiếp súc tốt, có độ an toàn điện và thẩm mỹ cao. - Chuẩn bị bài học sau: Nhớ lại kĩ năng lắp mạch điện trên bảng điện đã học ở chương trình nghề phổ thông lớp 8. Cần chuẩn bị những thiết bị điện nào- dụng cụ , vật liệu gì. Cách bố trí các thiết bị đó trên bảng điện. Nghiên cứu bài lắp mạch điện bảng điện để giờ sau thực hành Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày…….tháng…….năm 201…. Duyệt của tổ CM Phạm Thanh Vân Ngày soạn:27/10/2013 Ngày giảng:28/10/2013 Tiết: 10 THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN(T1) I. Mục tiêu: 19 1 Kiến thức: Sau khi học song học sinh hiểu được quy trình lắp đặt mạch điện, bảng điện. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện,bảng điện. - Lắp được bảng điện gồm 2 cầu chì, một ổ cắm điện và một công tắc điều khiển một bóng đèn đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. 2.Kỹ năng: Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. 3. Kĩ năng: Có ý thức trong học tập. Làm việc cẩn thận, kiên trì, khoa học và an toàn. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - GV: Nghiên cứu kỹ nội dung bài trong SGK và SGV. - HS: Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học. III. Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò HĐ1: Tìm tòi phát hiện kiến thức mới. GV: Giới thiệu bài học. GV: Nêu mục tiêu bài thực hành, nội quy thực hành. - Chia nhóm thực hành: mỗi nhóm 4-5 học sinh. HĐ2: Tìm hiểu chức năng của bảng điện GV: Cho học sinh quan sát hình 6.1 kết hợp với mạch điện thực tế ở lớp học và mô tả theo yêu cầu sau: GV: Em hãy liệt kê những thiết bị được lắp đặt trên bảng điện? Trình bày chức năng của thiết bị đó trong mạch điện? HS: Nghiên cứu trả lời. GV: Bảng điện trong lớp học là bảng điện chính hay bảng điện nhánh của hệ thống điện của trường học? HS: là bảng điện nhánh… GV: Em hãy mô tả bảng điện nhánh của mạng điện nhà em ? HS: gồm 2 cầu chì, 2 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển, 1 bóng đèn. GV: Rút ra kết luận về vai trò, chức năng bảng điện trong mạng điện trong nhà: bảng điện trong nhà dùng dể phân phối điểu khiển nguồn năng lượng điện cho mạng điện và những đồ dùng điện. HĐ3: Tìm hiểu sơ đồ lắp đặt mạch điện. GV: Cho học sinh quan sát một số sơ đồ điện cho 20 Nội dung kiến thức I.Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. - SGK. II. Nội dung và trình tự thực hành. 1.Tìm hiểu chức năng của bảng điện - Mạng điện trong nhà thường có hai loại bảng điện: bảng điện chính và bảng điện nhánh… - Những thiết bị được lắp trên bảng điện: +) Cầu chì: bảo vệ mạch điện, tránh đoản mạch. +) Ổ cắm: dùng để đưa điện vào dụng cụ dùng điện. +) Công tơ: dùng để nối hoặc cắt dụng cụ điện với nguồn điện ( n < 500V ) +) Cầu dao: dùng để đóng cắt mạch điện bằng tay đơn giản, được sử dụng trong các mạch điện có điện áp nguồn cung cấp đến 200V ( điện 1 chiều ) và đến 300V ( điện xoay chiều). +) Áptômát: là khí cụ điện dùng để tự động cắt mạch điện, bảo vệ quá tải, ngắt mạch và sụt áp… 2.Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. a. Sơ đồ nguyên lý:
- Xem thêm -