Tài liệu Giáo án con lắc lò xo

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Trường THPT Quỳ Hợp 2 Tổ: Vật lý - CN BÀI 2: CON LẮC LÒ XO I. Mục tiêu. 1. Kiến thức. * Nêu được: - Nhận xét định tính về sự biến thiên động năng và thế năng khi con lắc dao động. * Viết được: - Công thức của lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hoà. - Công thức tính chu kì của con lắc lò xo. - Công thức tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo. * Giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà. 2. Kĩ năng. * Áp dụng được các công thức và định luật có trong bài để giải bài tập tương tự trong phần bài tập. * Viết được phương trình động lực học của con lắc lò xo. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên a. Con lắc lò xo theo phương ngang. Vật m có thể là một vật hình chữ “V” ngược chuyển động trên đêm không khí. Hình vẽ 2.1 SGK. b. PhiÕu häc tËp. P1. Một lò xo giãn ra 2,5cm khi treo vào nó một vật có khối lượng 250g. Lấy g = 10m/s2. Chu kì của con lắc tạo thành như vậy là. A. 0,31s. B. 10s. C. 1s. D. 126. Giáo án Vật lý 12 1 Giáo viên: Nguyễn Hải Thành Trường THPT Quỳ Hợp 2 Tổ: Vật lý - CN P2. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo trục Ox nằm ngang. Lò xo có độ cứng k = 100N/m. Khi vật có khối lượng m của con lắc đi qua vị trí có li độ x = 4cm theo chiều âm thì thế năng của con lắc là. A. 8J. B. 0,08J. C. -0,08J. D. Không xác định được vì chưa biết giá trị của m. P3. Một con lắc lò xo có khối lượng m = 0,5kg và độ cứng k = 60N/m. Con lắc dao động với biên độ 5cm. Tốc độ của con lắc khi qua VTCB là. A. 0,77 m/s. B. 0,17 m/s. C. 0 m/s. D. 0,55 m/s. P4. Một con lắc lò xo có khối lượng m = 200g và độ cứng k = 200N/m. Con lắc dao động với biên độ 10cm. Tốc độ của con lắc khi qua vị trí có li độ x = 2,5cm là. A. 86,6 m/s. B. 3,06 m/s. C. 8,67 m/s. D. 0,0027 m/s. 2. Học sinh * Ôn lại khái niệm lực đàn hồi và thế năng đàn hồi ở lớp 10. III. Tổ chức hoạt động dạy học. Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra kiến thức xuất phát. Hoạt động của học sinh Hoạt động cá nhân. * Ghi nhận nội dung câu hỏi, suy nghĩ trả lời. * Trả lời câu hỏi. Giáo án Vật lý 12 Trợ giúp của giáo viên * Nêu các câu hỏi. * CH1: Viết phương trình của dao động điều hoà, chỉ rõ các đại lượng li độ, biên độ, pha và pha ban đầu của dao động điều hoà? * CH2: Viết công thức gia tốc trong dao động điều hoà? Dựa vào định nghĩa gia tốc tức thời thiết lập mối liên hệ giữa x’’ và x trong dao động điều hoà? * Lần lượt mời hai HS trả lời. * Nhận xét cho điểm. 2 Giáo viên: Nguyễn Hải Thành Trường THPT Quỳ Hợp 2 Tổ: Vật lý - CN Hoạt động 2 (10 phút). Tìm hiểu mô hình về con lắc lò xo. Cũng cố một số kiến thức về dao động như: hệ dao động; VTCB; vị trí biên; biên độ dao động; chu kì, tần số của dao động. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động nhóm. Chia nhóm HS. * Quan sát mô hình, thảo luận. * Giới thiệu mô hình con lắc lò xo nằm ngang. * Mô tả cấu tao của con lắc. * Yêu cầu các nhóm HS quan sát mô tả cấu * Quan sát dao động của con lắc và hình tạo của con lắc lò xo (hệ dao động). vẽ.  N * Thảo luận trả lời yêu cầu của giáo viên. * Kích thích cho k F = 0 m * Trình bày. con lắc dao   động, yêu cầu * Cá nhân ghi tóm tắt nội dung cơ bản.  P N F k HS quan sát. m v=0 * Giới thiệu  hình vẽ 2.1 P  v N SGK cho HS F k m quan sát.   * Từ hình vẽ v P yêu cầu các A O A x nhóm HS xác định: VTCB; vị trí biên; biên độ dao động. * Cũng cố lại khái niệm chu kỳ, tần số của dao động. * Mời một nhóm trình bày. * Nhận xét tóm tắt kiến thức. * Nêu vấn đề: Dao động của vật m có phải là dao động điều hoà hay không? Hoạt động 3 (13 phút): Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động nhóm. Chia nhóm HS. * Thảo luận trả lời câu hỏi. * Đặt câu hỏi: Cơ sở nào để khẳng định dao * Trả lời. động của một vật là điều hoà? * Ghi nhận yêu cầu của giáo viên, thảo * Yêu cầu các nhóm HS: luận lập biểu thức tính gia tốc của vật tại li * Lập biểu thức tính gia tốc của vật m tại Giáo án Vật lý 12 3 Giáo viên: Nguyễn Hải Thành Trường THPT Quỳ Hợp 2 độ x. * Trình bày. * So sánh theo yêu cầu của giáo viên, thảo luận, rút ra nhận xét. * Trình bày. * Cá nhân ghi tóm tắt nội dung cơ bản. * Trả lời C1. * Đọc SGK, rút ra đặc điểm của lực kéo về. So sánh với lực đàn hồi. * Trả lời. Tổ: Vật lý - CN vị trí có li độ x như hình vẽ 2.1. * Mời một nhóm trình bày. * So sánh biểu thức vừa lập với biểu thức gia tốc của dao động điều hoà, rút ra nhận xét. * Mời một nhóm trình bày. * Nhận xét tóm tắt kiến thức, yêu cầu HS trả lời C1 SGK. * Yêu cầu HS đọc SGK nêu đặc điểm của lực kéo về, so sánh với lực đàn hồi. Hoạt động 4 (10 phút). Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Hoạt động nhóm. Chia nhóm HS. * Ghi nhận yêu cầu của giáo viên, thảo Yêu cầu các nhóm HS: luận, lập các công thức. * Lập biểu thức tính động năng; thế năng và * Trình bày. cơ năng của con lắc lò xo trong trường hợp * Thảo luận trả lời C2. không có ma sát. * Ghi tóm tắt nội dung cơ bản. * Mời một nhóm trình bày. * Nhận xét bổ sung. * Yêu cầu HS trả lời C2. * Nhận xét tóm tắt kiến thức. Hoạt động 5 (7 phút). Vận dụng củng cố Hoạt động của học sinh Hoạt động cá nhân. * Nhận phiếu học tập. * Hoàn thành phiếu học tập. * Trình bày. * Ghi nhận nhiệm vụ về nhà. Giáo án Vật lý 12 Trợ giúp của giáo viên * Phát phiếu học tập. * Yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập. * Mời một học sinh trình bày. * Nhận xét bổ sung. * Giao nhiệm vụ về nhà: * Làm các bài tập 4, 5, 6 SGK – tr13 + 2.6, 2.7 SBTVL _ Tr6. 4 Giáo viên: Nguyễn Hải Thành Trường THPT Quỳ Hợp 2 Tổ: Vật lý - CN IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy. ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ..................................................................... Giáo án Vật lý 12 5 Giáo viên: Nguyễn Hải Thành
- Xem thêm -