Tài liệu Giáo án buổi chiều lớp 1

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 765 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 59296 tài liệu

Mô tả:

HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Học sinh đọc viết được tiếng, từ, câu có vần đã học. - Rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh - Học sinh yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của HS Hoạt động của GV 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập - Học sinh hoàn thành bài trong ngày. tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh đọc, 20 phút viết - Giáo viên viết bài lên bảng: Cá chuồn mưa tuôn Nhún nhảy sườn núi Bánh cuốn tự tin Này chuồn chuồn ơi Cả ngày chao lượn Bay trên bầu trời Thân chuồn màu lửa Đỏ như than vùi. - Học sinh đọc cá nhân, - Yêu cầu học sinh đọc nhóm, lớp - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa phát âm cho học sinh. - Học sinh viết bài vào - Yêu cầu học sinh viết từ vào bảng con. bảng con. - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa - Học sinh viết bài vào vở - Yêu cầu học sinh viết bài ô li vào vở - Giáo viên theo dõi uốn nắn - Giáo viên thu vở chấm và nhận xét. * Chơi trò chơi: Tìm tiếng, từ có vần: ôn, un, uôn. - Học sinh chơi trò chơi. -Giáo viên nêu luật chơi và hướng dẫn cách chơi. 2 phút - Giáo viên nhận xét . 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò. HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Làm bài tập củng cố phép trừ trong phạm vi 6 - Rèn kĩ năng làm toán cho học sinh. - Học sinh có ý thức học toán II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 13 phút 1. Hoàn trhành các bài tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh làm 20 phút bài tập Bài 1: Tính 3+3= 2+1+2= 4+2= 4+1–3= 6–5= 6–3–1= - Yêu cầu học sinh làm bài Bài 2: số ? 6 -… = 4 …+ 5 = 6 3 +… = 6 6 -… = 0 6 -… = 6 2 +… = 3 - Yêu cầu học sinh làm bài Bài 3: Điền dấu <, >, = ? 6 – 2…3 5 – 3… 2 6 – 6…1 1 + 5… 6 6 – 3…6 – 2 4 + 1…4 + 2 - Yêu cầu học sinh làm bài 2 phút - Giáo viên theo dõi uốn nắn - Giáo viên thu vở chấm và nhận xét bài làm của học sinh. 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò. - Học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày. - Học sinh nêu yêu cầu của bài. - Học sinh làm bài vào vở ô li - Học sinh làm bài vào vở ô li - Học sinh làm bài vào vở ô li - Học sinh lắng nghe HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Làm bài tập củng cố phép cộng trong phạm vi 7 - Rèn kĩ năng làm toán cho học sinh - Học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập - Học sinh hoàn thành các trong ngày. bài tập trong ngày. 2. hướng dẫn học sinh làm bài 20 phút tập Bài 1: Tính 6+1= 2+5= 1+6= 3+4= 5+2= 4+3= - Yêu cầu học sinh làm bài - Học sinh làm bài vào - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa bảng con. Bài 2: Tính 4+0+3= 3+1+3= 6–2–4= 5+1+1= 2+4+1= 3+4+0= - Yêu cầu học sinh làm bài - Học sinh làm bài vào vở ô li Bài 3: Số ? 2 phút 3 +… = 7 5 +… = 7 7 =… + 4 7 =… + 6 - Yêu cầu học sinh làm bài - Giáo viên theo dõi uốn nắn * Giáo viên thu vở chấm - Giáo viên nhận xét bài làm của hs. 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò. HƯỚNG DẪN HỌC - Học sinh làm bài vào vở ô li. - Học sinh lắng nghe. I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Làm bài tập củng cố phép trừ trong phạm vi 7 - Rèn kĩ năng tính nhẩm cho học sinh - Học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh làm 20 phút bài tập Bài 1: Tính 7–5= 7–3= 7–4= 7–2= 7–1= 7–6= - Yêu cầu học sinh làm bài - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa Bài 2: Tính 7–5–0= 7–3+1 = 7–4–1= 7–5+2 = 3+4–5= 5+2–6= - Yêu cầu học sinh làm bài Hoạt động của HS - Học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày. - Học sinh làm bài vào bảng con - Học sinh làm bài vào vở ô li Bài 3: Số ? 7 -… = 4 7 -… = 6 - Học sinh làm bài vào vở 6 + 0 –…= 3 4 + 3-…= 2 ô li. - Yêu cầu học sinh làm bài 2 phút - Giáo viên theo dõi uốn nắn. * Giáo viên thu vở chấm và nhận xét. - Học sinh lắng nghe. 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học - Dặn dò về nhà. HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Học sinh đọc viết được tiếng, từ, câu có vần ong, ông. - Rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh - Học sinh có ý thức học. II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS - Học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày. 35 phút - Học sinh theo dõi 1. Hoàn thành các bài tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh đọc viết - Giáo viên viết bài lên bảng: Cá bống đá bóng - Học sinh đọc cá nhân, nhóm, lớp. - Học sinh viêt bảng con - Học sinh viết bài vào vở ô li. đồng lúa công viên cây - Học sinh lắng nghe. thông chõng tre Mưa rào vừa qua Có cái cầu vồng Ai vẽ cong cong Tô màu đỏ chói. - Yêu cầu học sinh đọc - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa phát âm cho học sinh. - Yêu cầu học sinh viết từ vào bảng con. - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa chữ viết cho học sinh. - Yêu cầu học sinh viết bài vào vở - Giáo viên theo dõi uốn nắn - Giáo viên thu vở chấm và nhận xét. 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò. HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Học sinh đọc viết được từ, câu có vần ung, ưng. - Rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh. - Học sinh yêu thích môn học. II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời Hoạt động của GV Hoạt động của HS gian 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập trong 20 phút 3 phút ngày. 2. Hướng dẫn học sinh đọc viết - Giáo viên viết bài lên bảng: trứng gà bánh chưng anh dũng cây sung thẹn thùng bền vững Vầng trăng lên cao trên bầu trời mùa thu.Lũ trẻ rủ nhau chơi đèn trung thu. - Yêu cầu học sinh đọc - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa phát âm cho học sinh. - Yêu cầu học sinh viết từ vào bảng con. - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa chữ viết cho học sinh. - Yêu cầu học sinh viết từ, câu vào vở - Giáo viên theo dõi uốn nắn * Giáo viên thu vở chấm 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò - Học sinh hoàn thành các bài tập trong ngày. - Học sinh đọc cá nhân, nhóm, lớp. - Học sinh viết bảng con - Học sinh viết bài vào vở ô li. - Học sinh lắng nghe. HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Làm bài tập củng cố phép cộng trong phạm vi 4 - Rèn kĩ năng tính nhẩm cho học sinh - Học sinh yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của HS Hoạt động của GV 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập - Học sinh hoàn thành các trong ngày. bài tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh làm 20 phút bài Bài 1: Tính 1+2+1= 3+1= 1+1+1= 2+2= 1+1+2= 2=1= - Học sinh làm bài vào - Yêu cầu học sinh làm bài bảng con. - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa Bài 2: Điền số ? 2 +… =4 3+…=4 - Học sinh nêu yêu cầu 4=2+… 3 = …+ 2 của bài 1 +… = 3 2 +… = 3 - Học sinh làm bài vào vở - Yêu cầu học sinh làm bài Bài 3: Điền dấu<, >, = ? 1 + 2…2 + 1 4… 2 + 1 3 + 1…1 + 1 3… 1 + 3 - Học sinh làm bàivào vở - Yêu cầu học sinh làm bài - Giáo viên thu vở chấm - Giáo viên nhận xét bài làm 2 phút của học sinh. 3 Củng cố dặn dò: - Học sinh lắng nghe. - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò. HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Học sinh đọc, viết được tiếng, từ, câu có vần ôi, ơi. - Rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh. - Học sinh yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập - Học sinh hoàn thành các trong ngày. bài tập trong ngày. 2 Hướng dẫn học sinh đọc, 20 phút viết - Học sinh theo dõi - Giáo viên viết bài lên bảng: chú voi vở mới cái gối mưa rơi cái cưa chơi bi sợi chỉ cái nồi Bé hái lá cho thỏ. Trời mưa to, bé phải trú mưa. - Học sinh đọc cá nhân, - Yêu cầu học sinh đọc nhóm, lớp. - Giáo viên chỉnh sửa phát âm cho học sinh. - Học sinh viết bảng con - Yêu cầu học sinh viết từ vào bảng. - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa - Học sinh viết bài vào vở - Yêu cầu học sinh viết bài ô li vào vở. - Giáo viên theo dõi uốn nắn. * Giáo viên thu vở chấm - Giáo viên nhận xét bài viết 2 phút của hs. 3. Củng cố dặn dò: - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò. HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Làm bài tập củng cố phép cộng trong phạm vi 5 - Rèn kĩ năng làm toán cho học sinh - Học sinh yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập - Học sinh hoàn thành các trong ngày. bài tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập Bài 1: Tính 3+2= 1 + 2 +1 = 4+1= 3+1+1= 2+2= 1+1+1= - Yêu cầu học sinh làm bài - Học sinh làm bảng con - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa Bài 2 : điền dấu +, - ? 2… 3 = 5 2…2=4 5 = 1… 4 4 = 1… 3 3 = 2… 1 1… 1 = 2 - Yêu cầu học sinh làm bài - Học sinh làm bài vào vở ô li. Bài 3: Số ? 3 +…= 5 2 +… = 5 4 +…= 5 3 +… = 4 - Yêu cầu học sinh làm bài - Học sinh làm bài vào vở * Giáo viên thu vở chấm ô li - GV nhận xét bài làm của hs 2 phút 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học - Học sinh lắng nghe và dặn dò. HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Học sinh đọc, viết được tiếng, từ, câu có vần ôn, ơn. - Rèn kĩ năng đọc trơn cho học sinh - Học sinh yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoàn thành các bài tập - Học sinh hoàn thành các trong ngày. bài tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh đọc viết - Giáo viên viết bài lên bảng: thợ sơn cơn mưa đơn ca bốn bề thổi kèn bồn chồn Sau trận mưa rào, cây cối tươi mơn mởn. - Học sinhđọc cá nhân, - Yêu cầu học sinh đọc nhóm, lớp. 20 phút - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa phát âm cho hs. - Yêu cầu học sinh viết từ vào bảng con. - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa - Yêu cầu học sinh viết bài vào vở - Giáo viên theo dõi uốn nắn - Giáo viên thu vở chấm và nhận xét * Chơi trò chơi: Tìm tiếng có vần ôn, ơn. - Giáo viên nêu luật chơi và hướng dẫn cách chơi. - Giáo viên nhận xét 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò. - Học sinh viết bảng con - Học sinh viết bài vào vở ô li - Học sinh chơi trò chơi - Học sinh lắng nghe HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Làm bài tập củng cố số 0 trong phép trừ - Rèn kĩ năng tính nhẩm cho học sinh - Học sinh có ý thức học toán II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập - Học sinh hoàn thành các trong ngày. bài tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh làm 20 phút bài Bài 1: Tính 3–3= 5–0= 4+1= 2–0= 3+0= 4–4= - Học sinh làm bảng con - Yêu cầu học sinh làm bài vào bảng con - Giáo viên nhận xét Bài 2: Tính - Học sinh nêu yêu cầu 5–3–0= 3 + 0 + 1 = của bài 3+2–5= 2 + 2 – 4 = - Học sinh làm bài vào vở 4+1–4= 1 + 3 + 1 = ô li - Yêu cầu học sinh làm bài Bài 3: điền dấu <, >, = ? 3 + 2…5 – 3 3 – 3… 5 –3 - Học sinh làm bài vào vở 5 – 5…3 + 2 4 + 1…5 + ô li 0 - Yêu cầu học sinh làm bài 2 phút * Giáo viên thu vở chấm và nhận xét. 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò. HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Học sinh đọc, viết được từ, câu có vần en, ên. + Biết điền vần thích hợp vào chỗ chấm - Rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh - Học sinh yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập trong - Học sinh hoàn thành ngày. các bài tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh đọc, 20 phút viết - Giáo viên viết bài lên bảng: Mũi tên bến đò Con sên chen lấn nền nhà cái kèn Dế Mèn và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du trên hồ sen. - Học sinh đọc cá nhân, - Yêu cầu học sinh đọc nhóm, lớp - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa phát âm cho học sinh. - Học sinh viết bảng con - Yêu cầu học sinh viết từ vào bảng con. - Giáo viên nhận xét - Học sinh viết bài vào - Yêu cầu học sinh viết bài vào vở ô li vở - Giáo viên theo dõi uốn nắn. - Giáo viên thu vở chấm và nhận xét. * Hướng dẫn hs làm bài tập - Giáo viên viết bài lên bảng - Học sinh lên bảng làm - Yêu cầu hs lên bảng làm bài 2 phút - Giáo viên nhận xét 3. Củng cố dặn dò: - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò. HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Làm bài tập củng cố phép cộng, phép trừ đã học. - Rèn kĩ năng tính nhẩm cho học sinh - Học sinh có ý thức học toán II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập - Học sinh hoàn thành các trong ngày. bài tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh làm 20 phút bài tập Bài 1: Tính 2+2+1= 4+1–1= 5–3–1= 3+2–3 = 4+1+0= 5–3–0 = 1+2+1= 3+2–5= - Yêu cầu học sinh làm bài - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa Bài 2: Số ? 3 +… = 5 4 -… = 2 …+ 3 = 4 3 -… = 0 2 +… = 2 5 –… = 3 - Yêu cầu học sinh làm bài 2 phút - Học sinh làm bài vào bảng con - Học sinh làm bài vào vở ô li Bài 3: Điền dấu <, >, = ? 3 + 2…5 – 2 4 + 1…2 + - Học sinh làm bài vào vở 0 4 – 2…3 + 1 2 – 0…1 + 1 - Yêu cầu học sinh làm bài - Giáo viên thu vở chấm và nhận xét. 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò. HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Học sinh đọc viết được từ, câu có vần iên, yên - Rèn kĩ năng đọc, viết cho học sinh - Học sinh yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập trong - Học sinh hoàn thành ngày. các bài tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh đọc, 20 phút viết - Giáo viên viết bài lên bảng: Bãi biển thợ điện Kiên nhẫn yên xe Con yến tiến lên Nghỉ hè, bố cho tôi đi chơi ở biển. Tôi nhìn thấy đàn yến bay về tổ. - Học sinh đọc cá nhân, - Yêu cầu học sinh đọc nhóm, lớp. - Giáo viên chỉnh sửa phát âm cho học sinh. - Học sinh viết bài vào - Yêu cầu học viết bài vào vở vở - Giáo viên theo dõi uốn nắn - Giáo viên thu vở chấm và nhận xét. * Chơi trò chơi: Tìm tiếng có vần iên, yên. - Giáo viên nêu luật chơi và - Học sinh chơi trò chơi hướng dẫn cách chơi. 2 phút - Giáo viên nhận xét 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhân xét giờ học và - Học sinh lắng nghe dăn dò. HƯỚNG DẪN HỌC I. MỤC TIÊU: - Hoàn thành các bài tập trong ngày. + Học sinh làm bài tập củng cố phép trừ trong phạm vi 6 - Rèn kĩ năng tính nhẩm cho học sinh - Học sinh yêu thích môn học II. CHUẨN BỊ: - Phấn màu III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Thời gian Hoạt động của GV Hoạt động của HS 13 phút 1. Hoàn thành các bài tập - Học sinh hoàn thành các trong ngày. bài tập trong ngày. 2. Hướng dẫn học sinh làm 20 phút bài Bài 1: Tính 3+2+1= 5+0+1= 6–3–1= 6–0–5 = - Học sinh làm bài vào 4+2–6= 5 + 1 – 4= bảng con - Yêu cầu học sinh làm bài 2 phút - Giáo viên nhận xét chỉnh sửa Bài 2: điền dấu<, >, = ? 3 + 3…6 – 4 5 + 1…4 – 4 5 + 1…3 + 2 6 – 5…3 + 1 6 – 6 …5 – 5 4 – 3…4 +2 - Yêu cầu học sinh làm bài Bài 3: Số ? 4 +… = 6 5 –… = 3 6 -… = 2 4 -… = 0 - Yêu cầu học sinh làm bài - Học sinh làm bài vào vở ô li - Học sinh làm bài vào vở ô li - Giáo viên chấm một số vở và nhận xét. 3. Củng cố dặn dò: - Giáo viên nhận xét giờ học và dặn dò về nhà.
- Xem thêm -