Tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi văn 7

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 319 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: 07/01/2015 Ngµy d¹y: 09/01/2015 CHUYÊN ĐỀ 1- TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT I . Từ ghép A. Khái niệm - Từ ghép là những từ do hai hoặc nhiều tiếng có nghĩa tạo thành. - Ví dụ : hoa + lá = hoa lá. học + hành = học hành. - Chú ý: Trong Tiếng việt phần lớn từ ghép có 2 tiếng. B. Phân loại 1. Từ ghép chính phụ - Ghép các tiếng không ngang hàng với nhau. - Tiếng chính làm chỗ dựa, tiếng phụ đứng sau bổ sung nghĩa cho tiếng chính. - Nghĩa của từ ghép chính phụ hẹp hơn, cụ thể hơn nghĩa của tiếng chính. - Trong từ ghép chính phụ, thường tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau. - Ví dụ : + Bút: bút máy, bút chì, bút bi… + Làm: làm thật, làm dối, làm giả… 2. Từ ghép đẳng lập - Ghép các tiếng ngang hàng với nhau về nghĩa - Giữa các tiếng dung để ghép có quan hệ bình đẳng với nhau về mặt ngữ pháp. - Nghĩa của từ ghép đẳng lập chung hơn, khái quát hơn nghĩa của các tiếng dung để ghép. - Có thể đảo vị trí trước sau của các tiếng dùng để ghép. - Ví dụ : Áo + quần => quần áo Xinh + tươi => Xinh tươi => tươi xinh. C. Bài tập Bài tập 1 Hãy sắp xếp các từ sau đây vào bảng phân loại từ ghép: Học hành, nhà cửa, xoài tượng, nhãn lồng, chim sâu, làm ăn, đất cát, xe đạp, vôi ve, nhà khách, nhà nghỉ. Bài tập 2 Nối một từ ở cột A vớ một từ ở cột B để tạo thành một từ ghép hợp nghĩa A B Bút tôi Xanh mắt Mưa bi Vôi gặt Thích ngắt Mùa ngâu Bài tập 3 Xác định từ ghép trong các câu sau a. Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan 1 b. Nếu không có điệu Nam ai Sông Hương thức suốt đêm dài làm chi. Nếu thuyền độc mộc mất đi Thì hồ Ba Bể còn gì nữa em. c. Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Bài tập 4 Tìm các từ ghép trong đoạn văn sau và cho chúng vào bảng phân loại “ Mưa phùn đem mùa xuân đến, mưa phùn khiến những chân mạ gieo muộn nảy xanh lá mạ. Dây khoai, cây cà chua rườm rà xanh rợ các trảng ruộng cao. Mầm cây sau sau, cây nhội hai bên đường nảy lộc, mỗi hôm trông thấy mỗi khác. …Những cây bằng lăng mùa hạ ốm yếu lại nhú lộc. Vầng lộc non nảy ra. Mưa bụi ấm áp. Cái cây được cho uống thuốc.” * Gợi ý trả lời Bài tập 1 Từ ghép chính Học hành, nhà cửa, nhãn lồng, chim sâu, xe phụ đạp, vôi ve, nhà khách, nhà nghỉ. Từ ghép đẳng Nhà cửa, làm ăn, đất cát lập Bài tập 2 Bút bi, xanh ngắt, mưa ngâu, vôi tôi, thích mắt, mùa gặt Bài tập 3 Câu Từ ghép đẳng lập Từ ghép chính phụ a Ăn ngủ Học hành b Điệu Nam Ai, sông Hương, thuyền độc mộc, Ba Bể. c Dẻo thơm Bát cơm Bài tập 4 Từ ghép chính Mưa phùn, mùa xuân, chân mạ, dây khoai, phụ cây cà chua, xanh rợ, mầm cây, cây nhôi. Cây bàng, cây bằng lăng, mùa hạ, mưa bụi, uống thuốc. Từ ghép đẳng lập II. Tõ l¸y A. Khái niệm - Từ láy là một kiểu từ phức đặc biệt có sự hòa phối âm thanh, có tác dụng tạo nghĩa giữa các tiếng. Phần lớn từ láy trong Tiếng Việt được tạo ra bằng cách láy tiếng gốc có nghĩa. 2 - Ví dụ : + Khéo => khéo léo. + Xinh => xinh xắn. B. Phân loại 1. Từ láy toàn bộ - Láy toàn bộ giữ nguyên thanh điệu Ví dụ : xanh => xanh xanh. - Láy toàn bộ có biến đổi thanh điệu Ví dụ : đỏ => đo đỏ 2. Láy bộ phận - Láy phụ âm đầu Ví dụ : Phất -> phất phơ - Láy vần Ví dụ : xao => lao xao C. Tác dụng - Từ láy giàu giá trị gợi tả và biểu cảm. Có từ láy làm giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh sắc thái ý nghĩa so với từ gốc. Từ láy tượng hình có giá trị gợi tả đường nét, hình dáng màu sắc của sự vật. Từ láy tượng thanh gợi tả âm thanh. Lúc nói và viết biết sử dụng từ láy sẽ làm cho câu văn câu thơ giàu hình tượng, nhạc điệu. - Ví dụ “Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên sông chợ mấy nhà” D. Bài tập Bài tập 1. Hãy sắp xếp các từ sau vào bảng phân loại từ láy “Long lanh, khó khăn, vi vu, linh tinh, loang loáng, lấp lánh, thoang thoảng, nhỏ nhắn, ngời ngời, bồn chồn, hiu hiu” Bài tập 2 Điền thêm các từ để tạo thành từ láy - Rào …. ; ….bẩm; ….tùm; …nhẻ; …lùng; …chít; trong…; ngoan…; lồng…; mịn…; bực….; đẹp…. Bài tập 3 Cho nhóm từ sau “ Bon bon, mờ mờ, xanh xanh, lặng lặng, cứng cứng, tím tím, nhỏ nhỏ, quặm quặm, ngóng ngóng”. Tìm các từ láy toàn bộ không biến âm, các từ láy toàn bộ biến âm ? Gợi ý trả lời Bài tập 1 Từ láy toàn bộ Ngời ngời, hiu hiu, loang loáng, thăm thẳm. Từ láy bộ phận Long lanh, khó khăn, nhỏ nhắn, bồn chồn, lấp lánh Bài tập 2 - Rào rào, lẩm bẩm, um tùm, nhỏ nhẻ, lạnh lùng, chi chít, trong trắng, ngoan ngoãn, lồng lộng, mịn màng, bực bội, đẹp đẽ Bài tập 3 *Các từ láy toàn bộ không biến âm: Bon bon, xanh xanh, mờ mờ. 3 * Các từ láy toàn bộ biến âm: Quằm quặm, lẳng lặng, ngong ngóng, cưng cứng, tim tím, nho nhỏ. III. Tõ H¸n ViÖt A. Khái niệm - Từ Hán Việt là từ gốc Hán nhưng được đọc theo cách Việt, viết bằng chữ cái latinh và đặt vào trong câu theo văn phạm Việt Nam. - Ví dụ : Sính lễ, trưởng thành, gia nhân… *Chú ý - Tiếng để cấu tạo từ Hán Việt gọi là yếu tố Hán Việt + Ví dụ : Xuất /quỷ / nhập / thần => 4 chữ, 4 tiếng, 4 yếu tố Hán Việt. - Có yếu tố Hán Việt được dùng độc lập + Ví dụ: Sơn, thủy, thiên, địa, phong ,vân… - Có yếu tố Hán Việt không được dùng độc lập, hoặc ít được dùng độc lập mà chỉ được dùng để tạo từ ghép + Ví dụ: Tiệt nhiên, như hà, nhữ đẳng… - Có yếu tố Hán Việt đồng âm nhưng khác nghĩa + Ví dụ Hữu- bạn => Tình bằng hữu. Hữu- bên phải => Hữu ngạn sông Hồng. Hữu- có => Hữu danh vô thực. B. Từ ghép Hán Việt 1. Từ ghép đẳng lập * Do hai hoặc nhiều tiếng Hán Việt có nghĩa tạo thành. - Ví dụ : + Quốc gia => Quốc (nước) + gia (nhà) 2. Từ ghép chính phụ * Từ ghép chính phụ Hán Việt được ghép theo 2 kiểu - Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau + Ví dụ: Ái quốc, đại diện, hữu hiệu… - Tiếng phụ đứng trước, tiếng chính đứng sau + Ví dụ : Quốc kì, hồng ngọc, mục đồng, ngư ông… C. Sử dụng từ Hán Việt - Phải hiểu nghĩa của từ Hán Việt để sử dụng cho đúng, cho hợp lí, cho hay lúc giao tiếp, để hiểu đúng văn bản nhất là thơ văn cổ. Tiếng Việt trong sáng, giàu đẹp một phần do cha ông ta đã sử dụng một cách sáng tạo từ Hán Việt. - Sử dụng từ Hán Việt đúng cảnh, đúng tình, đúng người… có thể tạo nên không khí trang nghiêm, trọng thể, biểu thị thái độ tôn kính, trân trọng lúc giao tiếp. Từ Hán Việt có thể làm cho thơ văn thêm đẹp: cổ kính, hoa mĩ, trang trọng và trang nhã D. Bài tập Bài tập 1 Giải thích ý nghĩa của các yếu tố Hán Việt trong thành ngữ sau “Tứ hải giai huynh đệ ” Bài tập 2 4 Xếp các từ sau vào bảng phân loại từ ghép Hán Việt : “Thiên địa, đại lộ, khuyển mã, hải đăng, kiên cố, tân binh, nhật nguyệt, quốc kì, hoan hỉ, ngư ngiệp” * Gợi ý trả lời Bài tập 1 - Tứ : bốn Hải : biển => Bốn biển đều là anh em - Giai: đều - Huynh: anh - Đệ : em Bài tập 2 Từ ghép đẳng lập - Thiên địa, khuyển mã, kiên cố, nhật nguyệt, hoan hỉ Từ ghép chính phụ Đại lộ, hải đăng, tân binh, ngư nghiệp III. Tõ ®ång nghÜa A . Khái niệm - Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau - Ví dụ Mùa hè – mùa hạ, quả - trái, sinh - đẻ …. B. Phân loại 1 . Từ đồng nghĩa hoàn toàn - Là những từ có ý nghĩa tương tự nhau, không có sắc thái ý nghĩa khác nhau - Ví dụ “ Áo chàng đỏ tựa ráng pha, Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in” (Chinh phụ ngâm) “Khuyển mã chí tình” (Cổ ngữ) 2. Từ đồng nghĩa không hoàn toàn - Là những từ có nghĩa gần giống nhau nhưng sắc thái ý nghĩa khác nhau - Ví dụ “Giữa dòng bàn bạc việc quân Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền” (Hồ Chí Minh) “Mênh mông bốn mặt sương mù Đất trời ta cả chiến khu một lòng” (Việt Bắc – Tố Hữu) C. Bài tập Bài tập 1 Điền từ thích hợp vào các câu dưới đây: “Nhanh nhảu, nhanh nhẹn, nhanh chóng” a) Công việc đã được hoàn thành …………… b) Con bé nói năng ………………… c) Đôi chân Nam đi bóng rất ………………… 5 Bài tập 2. Xếp các từ sau vào các nhóm từ đồng nghĩa Chết, nhìn, cho, chăm chỉ, hi sinh, cần cù, nhòm, siêng năng, tạ thế, biếu, cần mẫn, thiệt mạng, liếc, tặng, dòm, chịu khó Bài tập 3 Cho đoạn thơ "Trên đường cát mịn một đôi Yếm đỏ khăn thâm trẩy hội chùa Gậy trúc dát bà già tóc bạc Tay lần tràn hạt miệng nam mô" (Nguyễn Bính) a) Tìm từ đồng nghĩa với các từ in đậm. b) Đặt câu với các từ em vừa tìm được. Bài tập 4. Viết một đoạn văn khoảng 8 – 12 câu (chủ đề ngày khai trường) trong đó có sử dụng từ đồng nghĩa * Gợi ý Bài tập 1 a ) Nhanh chóng b ) Nhanh nhảu c ) Nhanh nhẹn Bài tập 2 Từ đồng nghĩa hoàn toàn Từ đồng nghĩa không hoàn toàn Chăm chỉ, cần cù, siêng năng, cần mẫn, chịu khó, Chết, hi sinh, tạ thế, thiệt mạng, cho, biếu, tặng, nhìn, liếc, nhòm, dòm * Hoặc có thể xếp như sau a) chết, hi sinh, tạ thế, thiệt mạng b) nhìn, nhòm, ngó, liếc, dòm c) cho, biếu, tặng d) kêu, ca thán, than, than vãn e) chăn chỉ, cần cù, siêng năng, cần mẫn,chịu khó g) mong, ngóng, trông mong Bài tập 3 a ) tìm từ đòng nghĩa; đỏ - thắm, đen – thâm, bạc – trắng b) hs chú ý đặt câu cho đúng sắc thái IV. Từ trái nghĩa A. Khái niệm - Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau , xét trên một cơ sở chung nào đó - Ví dụ : Chết vinh còn hơn sống nhục B . Tác dụng - Từ trái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động C. Bài tập 6 Bài tập 1 Tìm các từ trái nghĩa trong các câu ca dao, tục ngữ sau a) Thân em như củ ấu gai Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen b) Anh em như chân với tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần c) Người khôn nói ít hiểu nhiều Không như người dại lắm điều rườm tai d) Chuột chù chê khỉ rằng " Hôi!" Khỉ mới trả lời: "cả họ mầy thơm!" Bài tập 2 Điền các từ trái nghĩa thích hợp vào các câu tục ngữ sau a) Một miếng khi đói bằng một gói khi……… b) Chết……….còn hơn sống đục c) Xét mình công ít tội …… d) Khi vui muốn khóc , buồn tênh lại ………….. e) Nói thì……………….làm thì khó g) Trước lạ sau………………. Bài tập 3. Viết một đoạn văn từ 10 12 câu (chủ đề học tập) trong đó có sử dụng từ trái nghĩa * Gợi ý Bài tập 1 a) Trắng – đen, Trong – ngoài b) Rách – lành, Dở - hay c) Ít nhiều , Khôn – dại d) Hôi – thơm Bài tập 2 a) No b) vinh c) Nhiều d) Cười e) Dễ g) Quen Bài tập 3. HS tự viết VI. Từ đồng âm A . Khái niệm - Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì tới nhau . - Ví dụ “ Ai xui con cuốc gọi vào hè Cái nóng nung người nóng nóng ghê” (Nguyễn Khuyến) “Tổ quốc tôi như một con tàu Mũi thuyền ta đó – mũi Cà Mau” (Mũi Cà Mau – Xuân Diệu) B. Sử dụng từ đồng âm - Từ đồng âm chỉ có thể hiểu đúng nghĩa qua các từ đi kèm với nó. - Căn cứ vào hoàn cảnh giao tiếp ta mới nhận diện được nghĩa của từ đồng âm và viết đúng chính tả. C. Bài tập Bài tập 1 Giải thích nghĩa của các cặp từ 7 1 a) Những đôi mắt sáng thức đến sáng 1 b) Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong c) - Mỗi hình tròn có mấy đường kính 2 2 1 2 - Giá đường kính đang hạ Bài tập 2 Xác định từ loại của từ “đông” , “chè ” trong các câu sau 1 - Mùa đông đã về thật rồi 2 - Mặn quá , tiết không sao đông được 3 - Nấu thịt đông nên cho nhiều mọc nhĩ 1 - Những nương chè đã phủ xanh đồi trọc 2 - Chè đố đen ăn vào những ngày nóng thì thật là tuyệt 3 - Bán cho tôi cốc nước chè xanh bà chủ quán ơi ! Bài tập 3. Đặt câu với các cặp từ đồng âm sau a) Đá (danh từ) – đá (động từ) b) Bắc (danh từ) – bắc (động từ) c) Thân (danh từ) – Thân (tính từ) * Gợi ý Bài tập 1 1 a) - Sáng : Tính chất của mắt, trái nghĩa với mờ, đục, tối 2 - Sáng : Chỉ thời gian, phân biệt với trưa, chiều, tối 1 b) - Trong : chỉ vị trí, phân biệt với ngoài, giữa 2 - Trong : Tính chất của mắt, trái nghĩa với mờ, đục, tối c) - Đường kính 1: dây kính lớn nhất đi qua tâm đường tròn 2: - Đường kính Sản phẩm được chế biến từ mía, củ cải, … Bài tập 2 1 3 2 - Đông , đông : danh từ ; đông : động từ 1 2 3 - Chè , chè , chè : danh từ Bài tập 3 a) Con ngựa đá đá con ngựa vằn b) Bắc đã bắc xong nồi cám lợn c) Những người thân khi trở về họ lại càng thân thiết hơn ***************************************************************** 8 Ngµy so¹n: 08/01/2015 Ngµy d¹y: 10/01/2015 CHUYÊN ĐỀ 2- NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT I . Đại từ A. Khái niệm - Đai từ là những từ dùng để trỏ (chỉ) hay hỏi về người, sự vật, hoạt động tính chất trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói. - Ví dụ : Mình về với Bác đường xuôi Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ người. B. Phân loại 1. Đại từ để trỏ * Dùng để chỉ người, sự vật (còn gọi là đại từ xưng hô, đại từ nhân xưng) gồm có: tôi, tao, tớ, chúng tao, chúng tôi, chúng tớ, mày, chúng mày, nó, hắn, chúng nó, họ… - Ví dụ “Sao không về hả chó Nghe bom thằng Mĩ nổ Mày bỏ chạy đi đâu Tao chờ mày đã lâu Cơm phần mày để cửa Sao không về hả chó Tao nhớ mày lắm đó Vàng ơi là vàng ơi ?” * Người ta chia đại từ thành 3 ngôi Ngôi /Số Ngôi thứ nhất Ngôi thứ hai Ngôi thứ ba Số ít Tôi, tao, tớ, ta Chúng tôi, chúng tao, chúng ta Mày, cậu Nó, hắn, y Số nhiều Chúng mày Chúng nó, họ - Đại từ nhân xưng rất quan trọng trong lúc nói và viết. Dùng đại từ nhân xưng có giá trị biểu cảm cao, chỉ rõ thái độ than sơ, khinh trọng… Ví dụ: Giặc giữ cớ sao xâm phạm 9 Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. * Lúc xưng hô một số danh từ chỉ người như : Ông, bà, cha, mẹ, cô, bác…được sử dụng như đại từ nhân xưng… Ví dụ: Cháu đi liên lạc Vui lắm chú à? Ở đồn Mang Cá Thích hơn ở nhà. * Trỏ số lượng: bấy, bấy nhiêu Ví dụ: Phũ phàng chi bấy hóa công Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. * Trỏ sự vật trong không gian, thời gian: đây, đó, kia, ấy, này, nọ, bây giờ, bấy giờ… Ví dụ: Những là sen ngó đào tơ Mười lăm năm mới bây giờ là đây * Trỏ hoạt động tính chất sự việc: vậy, thế… Ví dụ : Các em ngoan thế, vừa lao động giỏi, vừa học tập giỏi. 2. Đại từ để hỏ * Hỏi về người, sự vật: ai, gì Ví dụ: Những ai mặt bể chân trời Nghe mưa ai có nhớ nhời nước non. * Hỏi về số lượng: bao nhiêu, mấy - Ví dụ: Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đât tấc vàng bấy nhiêu. * Hỏi về không gian, thời gian: đâu, bao giờ - Ví dụ: Bao giờ cây lúa còn bông Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. C. Bài tập Bài tập 1. Nhận xét đại từ “ai” trong câu ca dao sau “Ai làm cho bể kia đầy Cho ao kia cạn, cho gầy cò con ” Tìm và phân tích đại từ trong những câu sau a) Ai ơi có nhớ ai không Trời mưa một mảnh áo bông che đầu Nào ai có tiếc ai đâu Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô (Trần Tế Xương) b) Chê đây láy đấy sao đành Chê quả cam sành lấy quả quýt khô (Ca dao) c) Đấy vàng đây cũng đồng đen Đấy hoa thiên lý đây sen Tây Hồ (Ca dao) *Gợi ý trả lời Bài tập 1 10 - Ai : + Hỏi về người và sự vật + Người, sự vật không xác định được do đó “ai ” là đại từ nói trống (phiếm chỉ) II. Quan hệ từ A. Khái niệm - Quan hệ từ là từ dùng để liên kết từ với từ, đoạn với đoạn, câu với câu, để góp phần làm cho câu chọn nghĩa, hoặc tạo nên sự liền mạch lúc diễn đạt (Quan hệ từ dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ như sở hữu, so sánh, nhân quả … giữa các bộ phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn văn) - Ví dụ: Cảnh đẹp như tranh B. Phân loại 1. Giới từ - Giới từ là những từ dùng để liên kết các thành phần có quan hệ ngữ pháp chính phụ. Đó là các từ: của, bằng, với, về, để, cho, mà, vì, do như, ở, từ … - Ví dụ: “Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa bát ngát, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam” (Một thứ quà của lúa non: Cốm - Thạch Lam) 2. Liên từ - Liên từ là từ dùng để liên kết các thành phần ngữ pháp đẳng lập. Đó là các từ: và, với, cùng, hay, hoặc, nhưng, mà, chứ, hễ, thì, giá, giả sử, tuy, dù … - Ví dụ: “Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son” (Bánh trôi nước – Hồ Xuân Hương) C. Cách sử dụng quan hệ từ - Khi nói hoặc viết, có những trường hợp bắt buộc phải dùng quan hệ từ. Đó là những trường hợp nếu không có quan hệ từ thì câu văn sẽ đổi nghĩa hoặc không rõ nghĩa. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp không bắt buộc phải dùng quan hệ từ (dùng cũng được không dùng cũng được) - Có một số quan hệ từ được dùng thành cặp * Các cặp quan hệ từ: Vì – nên; nếu – thì; tuy – nhưng D. Bài tập Bài tập 1. Hai từ “cho” trong hai câu sau đây, từ nào là quan hệ từ? - Ông cho cháu quyển sách này nhé - Ừ, ông mua cho cháu đấy III. Thành ngữ 1 Khái niệm - Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh - VD: tham sống sợ chết, năm châu bốn biển, ruột để ngoài da, mẹ góa con côi 2. Nghĩa của thành ngữ - Có thể bắt nguồn trực tiếp từ nghĩa đen của những từ tạo nên nó, nhưng thường thông qua một số nét chuyển nghĩa như ẩn dụ, so sánh 3. Chức vụ - Làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu hay làm phụ ngữ trong cụm danh từ - Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao 11 4. Bài tập BT 1: Đặt câu Bạn làm sao mà mặt nặng mày nhẹ vậy? IV. Các thành phần chính của câu 1. Khái niệm - Thành phần chính của câu là những thành phần bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt một ý trọn vẹn. Thành phần không bắt buộc có mặt đượ gọi là thành phần phụ. - Trong câu chủ ngữ và vị ngữ là thành phần chính của câu a)Vị ngữ là thành phần chính của câu có khả năng kết hợp với các phó từ chỉ quan hệ thời gian và trả lời cho câu hỏi làm gì? làm sao? như thế nào? Hoặc là gì? - Vị ngữ thường là động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ,danh từ hoặc cụm danh từ. - trong câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ. VD: Tôi// đang học bài, làm bài b) Chủ ngữ là thành phần chính của câu nêu tên sự vật hiện tượng có hành động, đặc điểm trạng thái…. Được miêu tả ở vị ngữ. Chủ ngữ thường trả lời cho các câu hỏi ai? con gì? cái gì? Chủ ngữ thường là danh từ, đại từ hoặc cụm danh từ trong những trường hợp nhất định, động ừ tính từ hoặc cụm động từ, cụm tính từ cũng có thể làm chủ ngữ. Câu có thể có một hoặc nhiều chủ ngữ. Ví dụ: Liên //là người bạn thân nhất của tôi. CN V 2. Luyện tập Bài 1. Xác định các thành phần chính trong các câu sau? Ngày mai tôi// đi học thêm môn ngữ văn. Cn vn Người ta //gọi chàng là Sơn Tinh Cn vn Tre// là người bạn thân thiết nhất của người nông dân. Cn VN V. C©u rót gän A. Lý thuyÕt 1. Kh¸i niÖm: Lµ c©u cã thÓ lîc bá sè thµnh phÇn cña c©u. 2. Môc ®Ých c©u rót gän - Lµm c©u gän h¬n, th«ng tin nhanh, tr¸nh lÆp nh÷ng tõ ng÷ ®· xuÊt hiÖn ë c©u tríc. - Ngô ý hµnh ®éng nãi trong c©u lµ cña chung mäi ngêi. 3. Nh÷ng lu ý khi rút gọn câu - Tr¸nh viÖc hiÓu sai néi dung c©u nãi - Tr¸nh biÕn c©u nãi thµnh c©u céc lèc khiÕm nh· B. Thực hành 12 Bµi 1. T×m c©u rót gän chñ ng÷ trong ®o¹n trÝch sau vµ cho biÕt t¸c dông cña nã “Ngµy xa, bè MÞ lÊy mÑ MÞ kh«ng cã ®ñ tiÒn cíi, ph¶i ®Õn vay nhµ Thèng LÝ, bè cña Thèng LÝ P¸ Tra b©y giê. Mçi n¨m ®em nép l¹i cho chñ nî mét n¬ng ng«. §Õn tËn khi hai vî chång vÒ giµ råi mµ còng cha tr¶ ®ñ ®îc nî. Ngêi vî chÕt còng cha tr¶ hÕt nî.” C©u rót gän: Mçi n¨m ®em nép l¹i cho chñ nî mét n¬ng ng«. T¸c dông: Lµm c©u gän h¬n vµ tr¸nh lÆ l¹i tõ ng÷ ®ac cã (b« mÑ MÞ) Bài 2: Bài tập 2. Phân biệt câu đặc biệt và câu rút gọn trong những trường hợp sau a) Vài hôm sau. Buổi chiều. CĐB CĐB Anh đi bộ dọc con đường từ bến xe tìm về phố thị. b) Lớp sinh hoạt vào lúc nào? - Buổi chiều.(CRG) c) Bên ngoài.(CĐB) Người đang đi và thời gian đang trôi. d) Anh để xe trong sân hay ngoài sân? - Bên ngoài( CRG) e) Mưa. ( ĐB) Nước xối xả đổ vào mái hiên. g) Nước gì đang xối xả vào mái hiên thế? - Mưa (CRG) Các câu rút gọn trong đoạn trích như sau. a) Mãi không về. b) Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai tiếng đọc bài trầm bỗng. Bài 3. Các câu rút gọn trong đoạn trích như sau a) - Đem chia đồ chơi ra đi! - Không phải chia nữa. - Lằng nhằn mãi. Chia ra! =>TD: tập trung sự chú ý của người nghe vào nội dung câu nói. b) Ăn chuối xong là cứ tiện tay vứt toẹt ngay cái vỏ ra cửa, ra đường… => TD: ngụ ý rằng đó việc làm của những người có thói quen vứt rác bừa bãi. c) Tháng hai trồng cà, tháng ba trồng đỗ. => hành động nói đến là của chung mọi người. Nhứ d) người sắp xa, còn trước mặt…nhứ một trưa hè gà gáy khan…nhớ một thành xưa son uể oải… A. Lý Thuyết VI. C©u ®Æc biÖt 1. Kh¸i niÖm Lµ c©u kh«ng cÊu t¹o theo m« h×nh CN-VN 2.Tác dụng - Nêu thời gian, không gian diễn ra sự việc. - Thông báo sự liệt kê sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng. - Biểu thị cảm xúc. - Gọi đáp. 13 B. Thực hành Bài tập 1 Viết đoạn văn ngắn có sử dụng câu ®Æc biÖt. Nªu t¸c dông cña c©u ®Æc biÖt IX. ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng. A. LÝ thuyÕt 1. Kh¸i niÖm - Câu chủ động lµ c©u cã CN lµ ngêi, vËt thùc hiÖn hµnh ®éng híng vµo ngêi vËt kh¸c - Câu bị động lµ c©u cã CN lµ ngêi, vËt bÞ, ®îc ho¹t ®éng cña ngêi kh¸c híng vµo. 2. ChuyÓn ®æi c©u chñ ®éng thµnh c©u bÞ ®éng Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động và ngược lại + Tr¸nh lÆp l¹i mét kiÓu c©u, dÔ g©y Ên tîng ®¬n ®iÖu. + §¶m b¶o m¹ch v¨n ®îc thèng nhÊt. 3. C¸c kiÓu c©u bÞ ®éng - C©u bÞ ®éng cã c¸c tõ “bÞ”, “®îc” - C©u bÞ ®éng kh«ng cã c¸c tõ “bÞ”, “®îc” B- Luyện tập Bài tập 1. Cã mÊy kiÓu c©u bÞ ®éng ? Cho vÝ dô - Em ®îc c« gi¸o khen - Bçng roi (bÞ) s¾t g·y, giãng liÒn nhæ tre lµm vò khÝ quËt cho lò giÆc ¢n t¬i bêi. Bài 2. Tìm câu bị động trong đoạn trích sau Buổi sớm nắng sáng. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào rực hồng lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. Mặt trời xế trưa bị mây che lỗ đỗ. Những tia nắng giác vàng một vàng biển tròn, làm nổi bậc những cánh bườm duyên dáng như ánh sáng chiếu cho các nàng tiên biển múa vui. Chiều nắng tàn, mát dịu, pha tím hồng. Những con sóng nhè nhẹ liếm lên bãi cát, bọt sóng màu bưởi đào. (Vũ Tú Nam) - Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào rực hồng lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. - Mặt trời xế trưa bị mây che lỗ đỗ. ? Chuyển những câu bị động của bài tập 1 thành câu chủ động a) Mây che mặt trời xế trưa lỗ đỗ. b) Nắng chiếu vào những cánh bườm nâu trên biển hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. Bài tập 2: T×m nh÷ng c©u bÞ ®éng trong c¸c ®o¹n trÝch díi ®©y ? Nh÷ng c©u bÞ đ ộng võa t×m cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh c©u chñ động ®îc kh«nh ? t¹i sao? a) “ D©n ta cã mét lßng nång nµn yªu níc. §ã lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña ta. Từ xa ®Õn nay, mçi khi tæ quèc bÞ x©m l¨ng, th× tinh thÇn Êy l¹i s«i næi, nã kÕt thµnh mét lµn sãng v« cïng m¹nh mÌ, to lín, nã lít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn ch×m tÊt c¶ lò ban níc vµ lò cíp níc” b) ChiÕc sµo cña dîng H¬ng díi søc chèng bÞ cong l¹i. Níc bÞ c¶n v¨ng bät tø tung, thuyÒn vïng v»ng cø hùc chôt xuèng, quay ®Çu ch¹y l¹i vª Hoµ Phíc 14 c) C¸nh ®ång lµng ®îc phï sa vµ níc ngät s«ng th¬ng båi ®¾p, t¾m t¸p, l¹i ®îc c¸c mÑ, c¸c chÞ vun xíi, ch¨m bãn, ngµy mét trë nªn mµu mì. Đáp án a) mçi khi tæ quèc bÞ x©m l¨ng b) ChiÕc sµo cña dîng H¬ng díi søc chèng bÞ cong l¹i. Níc bÞ c¶n v¨ng bät tø tung c) C¸nh ®ång lµng ®îc phï sa vµ níc ngät s«ng th¬ng båi ®¾p, t¾m t¸p, l¹i ®îc c¸c mÑ, c¸c chÞ vun xíi, ch¨m bãn, ngµy mét trë nªn mµu mì => C¸c c©u bÞ ®éng trªn kh«ng thÓ chuyÓn thµnh c©u chñ ®éng ®îc, do t×nh thÕ diÔn ®¹t buéc ph¶i nh vËy Bài tập 3. ViÕt mét ®o¹n v¨n kho¶ng 10 dßng trong ®ã cã sö dông c©u chñ ®éng vµ c©u bÞ ®éng. Gạch ch©n c¸c c©u ®ã trong ®o¹n, thö chuyÓn ®æi l¹i vµ nhËn xÐt? ****************************************************************** Ngµy so¹n: 09/01/2015 Ngµy d¹y: 12/01/2015 CHUYÊN ĐỀ 3 - PHONG CÁCH NGÔN NGỮ VÀ CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ I. Chơi chữ A. Lý thuyết 1. Khái niệm: Chơi chữ là cách vận dụng ngữ âm, ngữ nghĩa của từ để tạo ra những cách hiểu bất ngờ thú vị * Ví dụ “Nửa đêm giờ tí canh ba Vợ tôi con gái, đàn bà, nữ nhi” => Dïng tõ gÇn nghÜa, tõ ®ång nghÜa ®Ó ch¬i ch÷ 2. C¸c lo¹i ch¬i ch÷ a) Dïng tõ ®ång nghÜa, tr¸i nghÜa, gÇn nghÜa * VÝ dô: “Tr¨ng bao nhiªu tuæi tr¨ng giµ Nói bao nhiªu tuæi gäi lµ nói non” b) Dïng lèi nãi l¸i * VÝ dô Méc tån => c©y cßn => con cÇy Ca ngän => con ngùa c) Dïng tõ ®ång ©m * VÝ dô: “Bµ giµ ®i chî cÇu ®«ng Xem mét quÎ bãi lÊy chång lîi ch¨ng ThÇy bãi gieo quÎ nãi r»ng Lîi th× cã lîi nhng r¨ng ch¼ng cßn” d) Dïng lèi nãi tr¹i ©m (gÇn ©m) * VÝ dô “Ngät th¬m sau líp vá gai Qu¶ ngon lín m·i cho ai ®Ñp lßng Mêi c« mêi b¸c ¨n cïng SÇu riªng mµ ho¸ vui chung mét nhµ” e) Dïng c¸ch nãi ®iÖp ©m 15 * VÝ dô “Mªnh m«ng mu«n mÉu mét mµu ma Mái m¾t miªn man m·i mÞt mê” B. Thùc hµnh Bµi 1. H·y g¹ch ch©n díi c¸c tõ ®îc dïng theo lèi ch¬I ch÷ trong bµi th¬ sau “Chµng Cãc ¬i! Chµng Cãc ¬i! ThiÕp bÐn duyªn chµng cã thÕ th«i Nßng näc ®øt ®u«i tõ ®©y nhÐ Ngh×n vµng kh«n chuéc dÊu b«i v«i Bµi 2. Tìm các hiện tượng chơi chữ trong các ví dụ sau và cho biết chúng thuộc lối chơi chữ nào? a. Bò lang chạy vào làng Bo b. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non ? c. Con kiến bò trên đĩa thịt bò * Gîi ý Bµi tËp 1 : Chµng Cãc; bÐn; nßng näc; chuéc Bµi tËp 2 a. Bò lang >< làng Bo => dùng lối nói lái b. Già >< non => dùng từ trái nghĩa c. Bò 1: động từ Bò 2: danh từ  dùng từ đồng âm II. §iÖp ng÷ A. Lý thuyÕt 1. Kh¸i niÖm: §iÖp ng÷ lµ biÖn ph¸p l¸y ®i l¸y l¹i nhiÒu lÇn mét tõ, mét ng÷ trong c©u v¨n, ®o¹n v¨n, c©u th¬, ®o¹n th¬ mét c¸ch cã nghÖ thuËt - VÝ dô “Cßn non, cßn níc cßn ngêi Cßn vÒ, cßn nhí ®Õn ngêi h«m nay” 2. Ph©n lo¹i a) §iÖp nèi tiÕp - VÝ dô: Anh ®· t×m em, rÊt l©u, rÊt l©u C« g¸i ë Th¹ch KimTh¹ch Nhän Kh¨n xanh, kh¨n xanh ph¬i ®Çy l¸n sím S¸ch giÊy më tung tr¾ng c¶ rõng chiÒu ….. ChuyÖn kÓ tõ nçi nhí s©u xa Th¬ng em, th¬ng em, th¬ng em biÕt mÊy. b) §iÖp c¸ch qu·ng - VÝ dô “Trªn ®êng hµnh qu©n xa Dõng ch©n bªn xãm nhá TiÕng gµ ai nh¶y æ Côc …côc t¸c côc ta Nghe xao ®éng n¾ng tra Nghe bµn ch©n ®ì mái Nghe gäi vÒ tuæi th¬. 16 c) §iÖp chuyÓn tiÕp - VÝ dô “Cïng tr«ng l¹i mµ cïng ch¼ng thÊy ThÊy xanh xanh nh÷ng mÊy ngµn d©u Ngµn d©u xanh ng¾t mét mµu Lßng chµng ý thiÕp ai sÇu h¬n ai” 3. T¸c dông cña ®iÖp ng÷ - §iÖp ng÷ võa ®Ó nhÊn m¹nh ý, võa t¹o cho c©u v¨n c©u th¬, ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬ giµu ©m ®iÖu; giäng v¨n trë nªn tha thiÕt nhÞp nhµng, hoÆc hµo hïng m¹nh mÏ, nhiÒu rung c¶m, gîi c¶m. B. Bµi tËp Bµi tËp 1. X¸c ®Þnh, gäi tªn vµ nªu râ t¸c dông biÓu c¶m cña c¸c ®iÖp ng÷ trong c¸c c©u sau a) Ta hiÓu. MiÒn Nam th¬ng nhí B¸c Nãng lßng mong ®îi B¸c vµo th¨m Ta hiÓu. §ªm n»m nghe giã g¸c B¸c thêng tr¨n trë, nhí miÒn Nam! (Tè H÷u) b) Ngêi ta th× íc nhiÒu chång Riªng t«i chØ íc mét «ng thËt bÒn ThËt bÒn nh tîng ®ång ®en Tr¨m n¨m quyÕt víi t×nh em mét lßng. (Ca dao) c) Con kiÕn mµ leo cµnh ®a Leo ph¶i cµnh côt, leo ra leo vµo. Con kiÕn mµ leo cµnh ®µo Leo ph¶i cµnh côt, leo vµo leo ra. (Ca dao) Bµi tËp 2. ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n chñ ®Ò häc tËp, trong ®ã cã sö dông ®iÖp ng÷ * Gîi ý Bµi tËp 1 a) - §iÖp ng÷ c¸ch qu·ng: “Ta hiÓu” - T¸c dông: bµy tá lßng th¬ng tiÕc, xen lÉn xãt xa, ©n hËn ®èi víi B¸c Hå. b) - §iÖp ng÷ c¸ch qu·ng: “íc” - §iÖp chuyển tiếp: “thËt bÒn” - T¸c dông: hµi híc, dÝ dám c) - §iÖp ng÷ c¸ch qu·ng: leo, cµnh - T¸c dông: th¬ng c¶m con kiÕn (nh÷ng ngêi thÊp cæ bÐ häng; nh÷ng th©n phËn bät bÌo thêng bÞ bá r¬i hoÆc dËp vïi). Con kiÕn ®ang ph¶i loay hoay t×m mét lèi tho¸t cho cuéc sèng luÈn quÈn, bÕ t¾c. Bµi tËp 2 - HS tù viÕt III. LiÖt kª A. Lý thuyÕt 17 1. Kh¸i niÖm - LiÖt kª lµ s¾p xÕp nèi tiÕp hµng lo¹t c¸c tõ cïng lo¹i ®Ó diÔn t¶ ®îc ®Çy ®ñ h¬n , cô thÓ h¬n, s©u s¾c h¬n nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña c¶nh vËt , cña thùc tÕ hay cña t tëng, t×nh c¶m VÝ dô “Héi An b¸n gÊm, b¸n ®iÒu Kim Bång b¸n v¶i, Trµ Nhiªu b¸n hµng” 2 Ph©n lo¹i a) LiÖt kª ®øng sau tõ “nh” vµ “dÊu hai chÊm ”. C¸c chi tiÕt liÖt kª ®îc ph©n c¸ch b»ng dÊu phÈy. Cuèi phÇn liÖt kª lµ dÊu ba chÊm (dÊu chÊm löng), hoÆc kÝ hiÖu v.v… - VÝ dô: “Hß HuÕ thÓ hiÖn lßng kh¸t khao, nçi mong chê hoµi väng thiÕt tha cña t©m hån HuÕ. Ngoµi ra cßn cã c¸c ®iÖu lÝ nh: lÝ con s¸o, lÝ hoµi xu©n, lÝ hoµi nam…” b) LiÖt kª ®øng ë phÇn ®Çu c©u - VÝ dô: “Tre §ång Nai, nøa ViÖt B¾c, tre ngót ngµn §iÖn Biªn Phñ, luü tre th©n mËt lµng t«i… ®©u ®©u ta còng cã nøa tre lµm b¹n. Tre, nøa, tróc, mai, vÇu mÊy chôc lo¹i kh¸c nhau nhng cïng mét mÇm non mäc th¼ng” c) LiÖt kª liªn kÕt ®«i - VÝ dô: “Toµn thÓ d©n téc ViÖt Nam quyÕt ®em tÊt c¶ tinh thÇn vµ lùc lîng, tÝnh mÖnh vµ cña c¶i ®Ó gi÷ v÷ng quyÒn tù do ®éc lËp Êy”. B. Bµi tËp Bµi tËp 1. Viết đoạn văn ngắn có câu cã sö dông phÐp liÖt kª Đáp án: Lóc nµy quang c¶nh s©n trêng ®Çy tiÕng ån µo, nhén nhÞp, ®«ng ®óc. N¬i nµy mÊy b¹n g¸i ®ang ch¬i nh¶y d©y, ë mét gãc s©n c¸c b¹n nam ®ang ch¬i ®¸ cÇu, gi÷a s©n lµ n¬i ån µo n¸o nhiÖt nhÊt c¸c b¹n nam ®ang ch¬i kÐo co, tiÕng la hÐt, tiÕng vç tay, tiÕng xuýt xoa trén vµo nhau thµnh mét mí ©m thanh hçn ®én vang väng kh¾p s©n trêng. ***************************************************************** Ngµy so¹n: 10/01/2015 Ngµy d¹y: 13/01/2015 CHUYÊN ĐỀ 4 - CA DAO - DÂN CA I. Kiến thức – kỹ năng 1. Khái niệm ca dao Ca dao là những bài hát ngắn, thường là 3,4 câu cũng có một số ít những bài ca dao dài. Những bài ca thường có nguồn gốc dân ca - Dân ca khi tước bỏ làn điệu đi, lời ca ở lại đi vào kho tàng ca dao. Ca dao, dân ca vốn được dân gian gọi bằng những cái tên khác nhau: ca, hò, lí, ví, kể, ngâm... VD: - Tay cầm bó mạ xuống đồng. Miệng ca tay cấy mà lòng nhớ ai. 18 - Ai có chồng nói chồng đừng sợ. Ai có vợ nói vợ đừng ghen. Đến đây hò hát cho quen. - Ví ví rồi lại von von. Lại đây cho một chút con mà bồng. 2. Về đề tài Giới thiệu một số nội dung chính trong sgk như Ca dao về tình cảm gia đình Ca dao về tình yêu quê hương, đất nước. Ca dao than thân. Ca dao châm biếm. Sau đó, GV có thể mở rộng, khái quát: a. Ca dao hát về tình bạn, tình yêu, tình gia đình. b. Ca dao bày tỏ lòng yêu quê hương, đất nước. c. Biểu hiện niềm vui cuộc sống, tình yêu lao động, tinh thần dũng cảm, tấm lòng chan hòa với thiên nhiên. d. Bộc lộ nỗi khát vọng về công lí, tự do, quyền con người. Ca dao có đủ mọi sắc độ cung bậc tình cảm con người: vui, buồn, yêu ghét, giận hờn nhưng nổi lên là niềm vui cuộc sống, tình yêu đời, lòng yêu thương con người. 3. Nội dung Ca dao là sản phẩm trực tiếp của sinh hoạt văn hóa quần chúng, của hội hè đình đám. Ca dao là một mảnh của đời sống văn hóa nhân dân. Vì vậy nội dung vô cùng đa dạng & phong phú. a. Nói về vũ trụ gắn liền với truyện cổ VD: Ông đếm cát Ông tát bể ... Ông trụ trời b. Có những câu ca dao nói về bọn vua quan phong kiến. VD: Con ơi nhớ lấy câu này Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. c. Nói về công việc SX, đồng áng. VD: Rủ nhau đi cấy đi cày ... Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. d. Có những câu ca dao chỉ nói về việc nấu ăn, về gia vị VD: - Con gà cục tác lá chanh. Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi. ... 19 Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng. - Khế chua nấu với ốc nhồi. Cái nước nó xám nhưng mùi nó ngon. 4. Nghệ thuật a. Nghệ thuật cấu tứ của ca dao Có 3 lối : Phú, tỉ, hứng. + Phú: Là mô tả, trình bày, kể lại trực tiếp cảnh vật, con người, sự việc tâm trạng. VD: Ngang lưng thì thắt bao vàng Đầu đội nón dấu, vai mang súng dài. Hoặc nói trực tiếp - Cơm cha áo mẹ chữ thầy Gắng công học tập có ngày thành danh. - Em là cô gái đồng trinh Em đi bán rựơu qua dinh ông Nghè. . . + Tỉ: Là so sánh trực tiếp hay so sánh gián tiếp VD: So sánh trực tiếp - Công cha như núi thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. So sánh gián tiếp: vận dụng NT ẩn dụ - So sánh ngầm. - Thuyền về có nhơ bến chăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. + Hứng: là hứng khởi. Thường lấy sự vật khêu gợi cảm xúc, lấy một vài câu mào đầu tả cảnh để từ đó gợi cảm, gợi hứng. VD: Trên trời có đám mây xanh Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Ước gì anh lấy được nàng Để anh mua gạch Bát Tràng về xây. b. Nghệ thuật miêu tả và biểu hiện Ca dao có sử dụng rất nhiều biện pháp tu từ: nhân hóa, tượng trưng, nói quá, ẩn dụ, hoán dụ, chơi chữ . . . + Ca dao đặc sắc ở NT xây dựng hình ảnh. Thấy anh như thấy mặt trời Chói chang khó ngó,trao lời khó trao. + NT sử dụng âm thanh Tiếng sấm động ì ầm ngoài biển Bắc Giọt mưa tình rỉ rắc chốn hàng hiên. + Đối đáp cũng là 1 đặc trưng NT của ca dao. Đến đây hỏi khách tương phùng 20
- Xem thêm -