Tài liệu Giáo án bài dấu hiệu chia hết cho 3

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 192 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

PPCT: 87 Toán DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3 I. MUÏC ÑÍCH - YEÂU CAÀU: - Biết dấu hiệu chia hết cho 3. - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giấy khổ lớn có ghi sẵn các bài toán chia (cột bên trái: các số chia hết cho 3, cột bên phải: các số không chia hết cho 3). III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Hoạt động của GV 1. Ổn định: 2. Bài cũ: - GV yêu cầu HS sửa bài làm ở nhà. - GV nhận xét. 3. Bài mới: *Giới thiệu: Hoạt động1: GV hướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu chia hết cho 3 - Tìm vài số chia hết cho 3 & vài số không chia hết cho 3 đồng thời giải thích, GV ghi lại thành 2 cột: cột bên trái ghi các số chia hết cho 3, cột bên phải ghi các số không chia hết cho 3. (GV lưu ý chọn viết các ví dụ để đủ các phép chia cho 3 có số dư khác nhau). cho HS nhận xét gộp lại: “Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chưa hết cho 3 + Tiếp tục cho HS quan sát cột thứ hai để phát hiện các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3. Hoạt động của HS - HS tự tìm & nêu. - HS thảo luận để phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 3. Muốn biết một số có chia hết cho 3 hay không ta căn cứ vào tổng các chữ số của số đó có chia hết cho 3 hay không. Yêu cầu vài HS nhắc lại kết luận trong bài Vài HS nhắc lại. học. Hoạt động 2: Thực hành HS làm bài. Bài tập 1: 1)Trong các số sau số nào chia hết cho 3? - Trước khi HS làm bài, GV yêu cầu HS 231, 109, 1872, 8225, 92313 nêu cách làm bài. 2) Trong các số sau số nào không chia hết Bài tập 2: cho 3? 96 , 502 , 6823 , 55553 , 641311 Bài tập 3: 3)Viết 3 số mỗi số có 3 chữ số và chia hết - GV yêu cầu HS viết 3 số có 3 chữ số chia cho 3. hết cho 3. 450 , 1800 Bài tập 4: 4) Tìm chữ số thích hợp điền vào chổ chấm - GV hướng dẫn cả lớp cùng làm vài ví dụ để được số chia hết cho 3 nhưng không chia đầu. hết cho 9. - GV yêu cầu HS nêu nhận xét: Số chia hết 56 1, 795, 2235 cho 3 nhưng không chia hết cho 9 thì tổng các chữ số của nó chỉ chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. -Yêu cầu HS tự làm phần còn lại, sau đó vài HS chữa bài trên bảng lớp. 4.Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài: Luyện tập.
- Xem thêm -