Tài liệu Giáo án an toàn giao thông lớp 4_bộ 1

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 153 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ TUẦN 1 : An toàn giao thông : (T.1) BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ : GIỚI THIỆU 5 NHÓM BIỂN BÁO I. Mục tiêu: - Giới thiệu 5 nhóm biển báo giao thông phổ biến, hiểu ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của biển báo hiệu GT. - HS biết nội dung của các biển báo giao thông gần trường học, nhà, …… - Khi đi đường có ý thức chú ý đến biển báo, tuân thủ và đi đúng phần đường quy định của biển báo II. ĐDDH: +GV: 23 biển báo hiệu ( 12 biển báo mới và 11 biển báo đã học ) có thể gắn bảng. +HS: Quan sát trên đường đi và vẽ 2-3 biển báo hiệu mà em gặp. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò HĐ1: Ôn tập - Để điều khiển người và các phương - Đặt những biển báo hiệu GT tiện giao thông đi trên đường an toàn người ta làm gì? - 2-3 HS lên bảng dán và thuyết minh tên, công - Y/c HS dán bản vẽ biển báo mà em dụng của các biển báo mà em thấy. Lớp bổ đã thấy, nêu tên, công dụng của biển sung báo? -GV nhận xét, tuyên dương HĐ2: Tìm hiểu 5 biển báo. - GV HD HS nhận xét hình dáng, màu - HS thảo luận nhóm, trình bày, lớp bổ sung sắc, hình vẽ của các biển báo và cho + Biển báo cấm:Dùng để báo những điều cấm biết các biển báo này thuộc nhóm biển - Đặc điểm: Hình tròn, màu trắng có viền màu báo nào? Nội dung của biển báo? đỏ, có hình vẽ màu đen nội dung cấm. - GV nhận xét, bổ sung + Biển báo nguy hiểm: Để báo nguy hiểm xảy ra. - Đặc điểm: Hình tam giác, màu vàng có viền đỏ, có hình vẽ, kí hiệu màu đen biểu thị nguy hiểm + Biển hiệu lệnh: Để báo hiệu lệnh phải tuân theo - Đặc điểm: Hình tròn, màu xanh lam, có hình vẽ hoặc kí hiệu lệnh phải theo HĐ3: Ghi nhớ + Biển chỉ dẫn: Để chỉ dẫn hướng đi hoặc các - Khi đi đường các em phải chú ý điều điều cần biết nhằm thông báo cho người đi gì? đường biết những thông tin cần thiết giúp cho HĐ 4: Trò chơi biển báo việc đi lại được an toàn. - GV treo 7-8 biển báo y/c HS quan + Biển phụ: Có dạng HCN hoặc HV, được đặt sát sau đó các nhóm lần lượt lên gắn kết hợp với các BB nguy hiểm, báo cấm, biển tên từng nhóm biển báo cho phù hợp. hiệu lệnh, biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ - Y/c HS từng nhóm đọc tên, nói tác sung để hiểu rõ các biển đó hoặc được sử dụng dụng của từng nhóm biển báo. GV độc lập. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ nhận xét, tuyên dương. - 3 - 4 HS nêu - HS hoạt động theo nhóm - HS trả lời, lớp bổ sung TUẦN 2 : An toàn giao thông : (T. 2) ÔN TẬP : CÁC NHÓM BIỂN BÁO I. Mục tiêu : - HS hiểu, biết thêm về các nhóm biển báo theo 5 nhóm. - Biết vận khi đi đường tuân theo luật ATGT đường bộ, chú ý đến biển báo. II. ĐDDH : Các biển báo giao thông đường bộ III. Hoạt động dạy học : HĐ1 : Ôn tập 1. Các nhóm biển báo : - Cho HS nắm lại các nhóm biển báo đã học. 2. Trò chơi : - Cho các chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 em, mỗi em cầm 1 biển báo đã học. - Hướng dẫn cho HS chơi. HĐ 2 : Củng cố - dặn dò : Cho HS nêu lại đặc điểm, hình dạng của nhóm biển báo. Dặn dò HS tham gia ATGT tốt. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ TUẦN 3 : An toàn giao thông : (T.3) BIỂN BÁO CẤM - BIỂN HIỆU LỆNH I/ Mục tiêu: - Cũng cố nhận thức về đặc điểm, hình dáng, ý nghĩa của biển báo cấm và biển hiệu lệnh. - Có ý thức thực hiện theo quy định của biển báo hiệu khi đi đường. II/ ĐDDH: : - Chuẩn bị một hình vẽ 1 số biển báo đã học. III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động thầy Hoạt động trò A. KTBC: - Hãy kể tên 5 nhóm biển báo mà em biết? B. BM: HĐ1: Tìm hiểu biển báo cấm - GV đưa ra biển báo số 110a, 122. - Em có nhận xét gì về hình dáng, màu sắc, hình vẽ của biển ? - Biển báo này gọi là biển báo gì? Ý nghĩa? - 2-3 HS - HS quan sát - Hình tròn, màu: nền trắng, viền đỏ, hình vẽ màu đen. - Biển báo cấm, biểu thị những điều cấm, người đi đường phải chấp hành. - Cho HS xem biển 110a, căn cứ vào hình vẽ - HS chỉ trên hình vẽ trình bày đặc điểm ở bên trong em hãy cho biết nội dung cấm của biển: Hình tròn, màu: nền trắng, viền của biển là gì? đỏ, hình vẽ chiếc xe đạp , chỉ cấm đi xe - Thực hiện tương tự với biển 122(dừng lại)- - Chỉ hình vẽ, trình bày đặc điểm của biển: có hình 8 cạnh đều nhau, nền đỏ có chữ STOP-dừng lại. HĐ2: Tìm hiểu biển hiệu lệnh - Đưa ra một số biển hiệu lệnh: 301,303, 304 - Những biển báo này thuộc nhóm biển báo - biển hiệu lệnh, để báo hiệu lệnh phải nào tuân theo . - Hình tròn, nền xanh lam, có hình vẽ, kí - Em có nhận xét gì về hình dáng, màu sắc, hiệu biểu thị hiệu lệnh phải theo. hình vẽ của biển ? HĐ3: Trò chơi - HS tham gia chơi theo hướng dẫn của GV - GV sắp xếp lộn xộn các loại biển báo không theo thứ tự - Mỗi tổ cử 1 bạn lần lượt lên rút và đọc - Yêu cầu học sinh lên nhận dạng và nêu tên, tên và nêu ý nghĩa của biển báo đó ý nghĩa biển báo - Cả lớp nhận xét. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ - Nhận xét TUẦN 4 : An toàn giao thông : ÔN TẬP I. Mục tiêu: - Ôn lại các loại biển báo đã học - Có ý thức tuân theo luật giao thông khi tham gia giao thông II. Đồ dùng dạy học: - Các loại biển báo III. Hoạt động dạy và học: Hoạt đông của thầy Hoạt động của trò 1. Bài cũ: - Kể tên các loại biển báo đã học 2. Bài mới: Hoạt động 1: - Có mấy nhóm biển báo? Đó là những loại nào? - Nêu đặc điểm của biển báo cấm - Hình tròn , màu trắng, viền đỏ - Kể tên 1 số biển báo cấm - Cấm đi xe đạp, cấm đỗ xe ... - Biển hiệu lệnh (tương tự) Hoạt động 2: Trò chơi - Giao cho mỗi nhóm HS 1 số biển báo - Gắn biển báo đó vào đúng tên của nó Hoạt đông 3: - Khi tham gia giao thông em cần làm - Tuân theo biển báo giao thông, ... gì? 3. Dặn dò: Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ TUẦN 5 : An toàn giao thông : (T.5) NHỮNG BIỂN BÁO HIỆU CẦN BIẾT : BIỂN BÁO NGUY HIỂM I/ Mục tiêu : - Hiểu biết thêm về biển báo giao thông phổ biến (biển báo nguy hiểm) - Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của biển báo. - Có ý thức thực hiện đúng theo qui định của biển báo khi đi đường. II/ Đồ dùng dạy học : - Các loại biển báo, tấm bìa ghi tên biển báo III/ Hoạt động dạy học : Hoạt động thầy Hoạt động trò * Hoạt động 1 : Ôn tập và giới thiệu bài - HS gắn biển báo lên bangrvaf nói tên mới các biển báo đó. - Cho HS nhận biết các biển báo - HS trả lời - Hỏi: Các em đã nhìn thấy biển báo hiệu đó chưa và có biết ý nghĩa của biển báo - HS lắng nghe không? - HS thực hiện - GV nhắc lại ý nghĩa của biển báo - HS chơi trò chơi: Nói tên biển báo * Hoạt động 2 : Tìm hiểu nội dung biển báo nguy hiểm - GV đưa biển báo mới: Biển báo số 208, -Hình tam giác nền vàng, viền màu đỏ. 209, 233 - Hãy nhận xét hình dáng, màu sắc, hình vẽ - Biển báo nguy hiểm. của biển báo. - HS nêu nội dung của từng biển báo. - Biển báo này thuộc nhóm biển báo nào? - HS lắng nghe - Đây là nhóm biển báo nguy hiểmđể báo cho người đi đường biết trước các tình huống nguy hiểm xãy ra để phòng ngừa tai Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ nạn. - Tất cả các biển báo trên thuộc nhóm biển báo nguy hiểm. - HS thi đua gắn và nhóm nào gắn đúng - Cho HS nhắc lại nội dung các biển báo. và nhanh là chiến thắng. * Hoạt động 3 : Trò chơi biển báo - Gv chia lớp thành 6 nhóm, chọn gắn biển báo đúng theo nhóm của mình. * Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Giáo dục học sinh khi tham gia giao thông - HS theo dõi phải tuân theo hiệu lệnh hoặc sự chỉ dẫn của biển báo . - Liên hệ thực tế - Nhận xét tuyên dương học sinh TUẦN 6 : An toàn giao thông : (T.6) ÔN TẬP I/ Mục tiêu: - Hiểu biết thêm về 12 biển báo giao thông phổ biến - Hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của biển báo giao thông - Có ý thức thực hiện đúng theo qui định của biển báo khi đi đường. II/ Đồ dùng dạy học: - Các loại biển báo, tấm bìa ghi tên biển báo III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy * Hoạt động 1 : Ôn tập các nhóm biển báo - Cho HS nhận biết các biển báo - Hỏi: Các em đã nhìn thấy biển báo hiệu đó chưa và có biết ý nghĩa của biển báo không? - GV nhắc lại ý nghĩa của biển báo - HS chơi trò chơi: Nói tên biển báo * Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh nêu tên các nhóm biển báo đã học - Biển báo cấm: Để biểu thị điều cấm, người đi đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo - Biển báo nguy hiểm: Để cảnh báo cho người đi đường biết trước các tình huống nguy hiểm xãy ra để phòng ngừa tai nạn. - Biển chỉ dẫn: Để chỉ dẫn hướng đi hoặc điều cần biết nhằm thông cho người đi đường biết những thông tin cần thiết giúp cho việc đi lại được an toàn. - Cho HS nhắc lại nội dung các biển báo. * Hoạt động 3 : Trò chơi biển báo - Gv chia lớp thành 6 nhóm, chọn gắn biển báo đúng theo nhóm của mình. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ Hoạt động trò - HS gắn biển báo lên bangrvaf nói tên các biển báo đó. - HS trả lời - HS lắng nghe - HS thực hiện - Biển 101, 102, 112 - Biển số 204, 210, 211 - Biển số 423 (a,b), 424a, 434, 443 - HS thi đua gắn và nhóm nào gắn đúng và nhanh là chiến thắng. GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ * Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - Giáo dục học sinh khi tham gia giao thông phải tuân theo hiệu lệnh hoặc sự chỉ dẫn của biển báo . - Liên hệ thực tế - HS theo dõi - Nhận xét tuyên dương học sinh TUẦN 7 : An toàn giao thông : (T.7) QUAN SÁT - THỰC HÀNH I. Mục tiêu: Giúp HS - Khi đi đường có ý thức chú ý đến biển báo. - Hiểu ý nghiã, tác dụng tầm quan trọng của biển báo hiệu giao thông. - Có kĩ năng nhận xét các biển báo rõ ràng. II. Các hoạt động dạy-học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ Hoạt động1: Thực hành - GV cho một tốp đi bộ, một tốp đi xe HS thực hành quan sát và làm theo hiệu theo đường đã chuẩn bị có biển hiệu nền lệnh. xanh lam, mũi tên hướng thẳng. - Theo em, bạn đã chấp hành ATGT trên đường bộ chưa? Vì sao? Hoạt động 2: Quan sát và chú ý Cho 1 tổ khác đi trên đường GV có một số biển cấm ngược chiều . - 1 tổ thực hành học sinh khác nhân xét Hoạt động 3: Củng cố biển báo nguy hiểm. - Trên chặng đường khi có biển báo - Cần phải cẩn thận hơn và quan sát kĩ nguy hiểm khác em sẽ làm gì? lưỡng trước sự nguy hiểm sẽ xảy ra để đi an toàn hoặc dừng lại. 3. Củng cố, dặn dò: - Nêu lại một số hình dáng ,màu sắc,nội dung một số biển báo đã học. - Chuẩn bị bài 2 TUẦN 8 : An toàn giao thông : (T.8) ÔN TẬP CHUNG CÁC LOẠI BIỂN BÁO I. Mục tiêu : - Ôn lại những biển báo hiệu đã học, nhắc lại 11 biển báo hiệu đã học. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ - Khi đi đường luôn biết quan sát đến mọi tín hiệu giao thông để chấp hành đúng các luật giao thông đường bộ đảm bảo ATGT. II. Đồ dùng dạy học : - Một số biển báo hiệu. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động Thầy Hoạt động Trò HĐ1: Ôn các nhóm biển báo hiệu giao - Tiến hành thảo luận nhóm. thông đường bộ. + Biển báo cấm + Biển hiệu lệnh + Biển báo nguy hiểm + Biển chỉ dẫn + Biển phụ - Mô tả hình dáng, màu sắc, hình vẽ của Thảo luận, trình bày. từng biển báo đã học ? HĐ2: Ý nghĩa của một số biển báo. - HS cần nêu nội dung của 5 nhóm biển báo - Khi tham gia giao thông gặp các biển báo trên - … thực hiện đúng yêu cầu của biển em cần phải làm gì ? báo. - Nhận xét tiết học.- Nói được ý nghĩa của từng biển báo trong tranh. C. Củng cố, dặn dò : - Trò chơi : Ai nhanh hơn. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ TUẦN 9 : An toàn giao thông : (T.9) VẠCH KẺ ĐƯỜNG - CỌC TIÊU VÀ RÀO CHẮN I. Mục tiêu : - HS hiểu ý nghĩa, tác dụng của vạch kẻ đường trong giao thông. - HS biết được các loại vạch kẻ đường và xác định đúng nới có vạch kẻ đường. Biết thực hiện đúng quy định. - Khi đi đường luôn biết quan sát đến mọi tín hiệu giao thông để chấp hành đúng các luật giao thông đường bộ đảm bảo ATGT. II. Đồ dùng dạy học : - Một số hình về vạch kẻ đường. III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động Thầy HĐ1: Tìm hiểu vạch kẻ đường - Em nào đã nhìn thấy vạch kẻ đường ? - Hãy mô tả các loại vạch kẻ đường em nhìn thấy ? Hoạt động Trò - Tiến hành thảo luận nhóm. - Tự trả lời. -… các vạch kẻ, mũi tên và chữ viết để hướng dẫn, điều khiển giao thông. Vạch kẻ trên mặt đường : + Cụm vạch kẻ đường sát ngã tư gồm vạch đi bộ qua đường, vạch dừng xe (có chữ “Dừng xe”… - Cụm mũi tên chỉ hướng đi. - Người ta kẻ những vạch trên đường để làm - … để phân chia làn đường, làn xe, gì ? hướng đi, vị trí dừng lại. HĐ2: Ý nghĩa của một số vạch kẻ đường. - HS cần biết : …vạch đi bộ qua đường, vạch dừng xe, vạch giới hạn cho xe thô sơ, … - Khi tham gia giao thông gặp vạch kẻ - … thực hiện đúng yêu cầu của đường em cần phải làm gì ? vạch kẻ. C. Củng cố, dặn dò : - Nói được ý nghĩa của từng vạch kẻ - Trò chơi : Ai nhanh hơn. đường trong tranh. - Nhận xét tiết học. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ TUẦN 11 : An toàn giao thông : (T.11) CỌC TIÊU – TƯỜNG BẢO VỆ - HÀNG RÀO CHẮN I/Mục tiêu : -HS hiểu ý nghĩa, tác dụng của cọc tiêu, tường bảo vệ và hàng rào chắn trong giao thông -Nhận biết các loại cọc tiêu, rào chắn. -Khi đi đường luôn biết quan sát đến nơi tín hiệu giao thông để chấp hành đúng luật Gt đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông II/Đồ dùng dạy học: Một số hình ảnh về cọc tiêu, đường bảo vệ, hàng rào chắn. III/ Hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ: -Vạch kẻ đường có tác dụng gì? -2 HS trả bài -Có mấy loại vạch kẻ đường? 2.Bài mới: Giới thiệu – Ghi đề a/HĐ1:Tìm hiểu về cọc tiêu, hàng rào chắn *MT: HS nhận biết cọc tiêu, rào chắn. -GV cho HS quan sát tranh cọc tiêu trên đường. -Cọc tiêu là cọc cắm ở mép các đoạn -Cọc tiêu và tường bảo vệ được đặt ở vị đường nguy/h để người lái xe biết phạm vi trí nào? Có tác dụng gì? an toàn của đường và hướng dẫn cho người đi biết hướng di của tuyến đường. -Cao 60cm, có tiết diện vuông, sơn trắng, -Cọc tiêu cao bao nhiêu, có tiết diện riêng đầu trên sơn đỏ. Các cọc tiêu có thể như thế nào? liên kết thành tường rào. … thay bằng tường bảo vệ hay bằng cây -Hàng cọc tiêu có thể thay bằng gì? xanh bên đường quét vôi trắng GV: cọc tiêu cắm ở đường vào 2 đầu cầu, lưng các đường cong các đoạn đường nguy hiểm khác để người đi đường biết giới hạn của đường, hướng đi của đường (đường cong, dốc, có vực sâu) b/HĐ2: GV cho HS quan sát rào chắn -Rào chắn có tác dụng gì? -Có mấy loại rào chắn? c/HĐ3: Kiểm tra hiểu biết. Ghi nội dung vào những khoảng trống? 3.Củng cố - dặn dò: -HS quan sát -Ngăn không cho người và xe qua lại -Có 2 loại rào chắn: rào chắn cố định ; rào chắn di động *HS làm vào phiếu Vạch kẻ đuờng có tác dụng gì? ………………………………. Hàng rào chắn có mấy loại? ………………………………. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ Chuẩn bị bài sau. TUẦN 12 : An toàn giao thông :(T.12) ÔN TẬP I/ Mục tiêu: -HS biết được các kĩ năng nhận biết 2 loại vạch kẻ đường . Cọc tiêu và rào chắn. -Thái độ: HS biết được tác dụng và thực hành đảm bảo về an toàn giao thông. II/ Đồ dùng dạy và học: III/ Hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ: -Cọc tiêu có tác dụng gì trong giao thông? -HS lên trả bài. -Có mấy loại rào chắn ? Đó là những loại nào? 2.Bài mới: Giới thiệu – Ghi đề a/HĐ1: MT: Rèn kĩ năng nhận biết các loại vạch kẻ đường. -Vạch kẻ đường là gì? -Gồm các vạch kẻ, mũi tên và chữ viết để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và xe đi lại. -Vạch kẻ đường gồm có mấy loại? -Có hai loại: vạch kẻ trên mặt đường Cụm mũi tên chỉ các hướng đi -Các em đã thực hành đúng luật giao thông -Vạch kẻ đường. đường bộ nhờ vào đâu? b/HĐ2: MT: HS biết được cọc tiêu và rào chắn trên đường. -Thế nào là cọc tiêu? -Cọc tiêu là cọc cắm ở mép các đoạn đường nguy hiểm để người lái xe biết phạm vi an toàn của đường -Cọc tiêu có tiết diện như thế nào? -Có tiết diện vuông, cao60cm, sơn trắng, riêng đầu trên sơn đỏ -Hàng rào chắn dùng để làm gì? -Dùng để ngăn không cho người và xe qua lại -Có mấy loại hàng rào chắn? -Có hai loại: Rào chắn cố định, rào chắn di động -Hàng rào chắn cố định dùng ở đâu? -Ở những nơi đường thắt hẹp, đường cấm, đường cụt Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ -àng rào chắn di động dùng để làm gì? -Như vậy cọc tiêu và rào chắn có tác dụng gì? 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học -Nâng lên hạ xuống, đẩy ra đẩy vào hoặc đóng mở được -Chỉ dẫn trên đường nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông. TUẦN 13 : ATGT : (T.13) ĐI XE ĐẠP AN TOÀN - CÁC QUI ĐỊNH CẦN THỰC HIỆN I/ Mục tiêu: - Biết những qui định của Luật giao thông đường bộ đối với người đi xe đạp ở trên đường - Có thói quen đi sát lề đường và luôn luôn quan sát khi đi đường . - Có ý thức đi xe cỡ nhỏ của trẻ em, không đi trên đường phố đông xe cộ và chỉ đi xe đạp khi thật cần thiết. II/ Đồ dùng dạy học: - Các loại biển báo, tấm bìa ghi tên biển báo III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động thầy * Hoạt động 1 : Ôn tập bài cũ - Cho HS quan sát nhận biết các vạch kẻ đường, cọc tiêu và rào chắn. * Hoạt động 2 : Lựa chọn xe đạp an toàn - Cho HS quan sát xe đạp thực tế Chiếc xe đạp bảo đảm an toàn là chiếc xe đạp như thế nào? ( loại xe, cở vành xe, lốp xe, tay lái, phanh, xích, đèn, chuông...). Hoạt động trò - HS quan sát và trả lời - HS quan sát - Xe phải tốt (các ốc vít phải chặt, lắt xe không lung lay...). - Có đủ các bộ phận phanh thắng , đèn chiếu sáng, đèn phản quang và phải còn tốt. - Có đủ chắn bùn, chắn xích. - Là xe của trẻ em có vành cỡ nhỏ GV chốt lại: Trước khi ra đường các em phải (dưới 650mm) đi xe trẻ em, kiểm tra xe phải còn tốt, cosddur các bộ phận. * Hoạt động 3 : Các qui định cần thực hiện - Cho HS quan sát tranh SGK.( Thảo luận nhóm) - HS thảo luận - Nêu các qui định cần thực hiện khi đi xe đạp ở ngoài đường. - Trình bày ý kiến. - GV ghi lại những ý đúng + Đi bên phải, sát lề đường, nhường đường cho xe cơ giới. + đi đúng hướng đường, làn đường dành cho Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ xe thô sơ. + Khi chuyển hướng ( rẽ trái, phải) phải giơ tay xin đường. + Đi đêm phải có đèn phát sáng hoặc đèn phản quang. + Nên đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn. * Hoạt động 4: Củng cố dặn dò - HS nhắc lại. - Giáo dục học sinh khi tham gia giao thông phải tuân theo hiệu lệnh hoặc sự chỉ dẫn của - HS lắng nghe biển báo . - Liên hệ thực tế - Nhận xét tuyên dương học sinh TUẦN 14 : An toàn GT : (T.14) THỰC HÀNH I. Mục tiêu: Giúp HS: - Xác định được một chiếc xe đạp đảm bảo an toàn. - HS thực hành đi được một chiếc xe đạp một cách an toàn .Có thói quen đi sát lề đường bên tay phải và luôn quan sát khi đi đường . - Có ý thức thực hiện các quy định bảo đảm an toàn giao thông. II. Đồ dùng dạy-học: - 2 chiếc xe đạp cỡ nhỏ đảm bảo an toàn, 1 chiếc xe không đảm bảo an toàn. - Vẽ đường đi trên sân và chuẩn bị đèn xanh, đỏ, vàng. III. Các hoạt động dạy-học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Bài cũ: 2 HS - Chiếc xe đạp đảm bảo an toàn là chiếc xe đạp như thế nào? - Khi đi xe đạp trên đường em phải đi như thế nào cho đúng luật giao thông? 2. Bài mới: Hoạt động1: Rèn kĩ năng xác định được một chiếc xe đạp đảm bảo an toàn. * GV cho HS quan sát 3 chiếc xe đạp * HS thực hành ngoài sân. đã chuẩn bị sẵn . - HS xác định chiếc xe đạp an toàn. -Yêu cầu HS xác định đâu là chiếc xe Vì đây là xe trẻ em ,có vành nhỏ (dưới đạp an toàn .Vì sao em cho đây là 650 mm) ; xe tốt( các ốc vít chặt, lắc xe chiếc xe đạp an toàn? không lung lay ….) ; có đủ các bộ phận : 2 phanh còn tốt, có đèn chiếu sáng, đèn phản quang. Hoạt động 2: HS thực hành đi xe đạp một cách an toàn. - Cho HS nhắc lại các vạch kẻ đường + Vạch dừng,vạch qua đường dành cho được thể hiện trên mặt đường? người đi bộ. - Khi tham gia giao thông gặp đèn + Gặp đèn đỏ ta dừng lại ;gặp đèn vàng ta Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ đỏ,xanh,vàng ta làm gì? - Cho HS thực hành đi xe đạp. chuẩn bị dừng lại.( hoặc chuẩn bị đi) gặp đèn xanh ta được phép đi qua nới giao nhau. - 2 HS làm công an giao thông. HS thực hành đi xe đạp an toàn – chú ý đi đúng phần đường dành cho xe thô sơ hoặc đi sát lề đường bên tay phải. 3. Dặn dò: Những điều cần tránh …xe đạp. TUẦN 15 : An toàn giao thông : (T.15) NHỮNG ĐIỀU TRÁNH KHI ĐI XE ĐẠP. I/ Mục tiêu: HS biết xe đạp là phương tiện giao thông thô sơ, dễ đi nhưng phải đảm bảo an toàn. HS biết được những điều cần tránh khi đi xe đạp. II/ Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV 1.Bài cũ: - Chiếc xe đạp đảm bảo an toàn là chiếc xe đạp như thế nào? - Khi đi xe đạp trên đường , em phải đi như thế nào để đảm bảo an toàn? 2.Bài mới: Giới thiệu – Ghi đề a/ HĐ1: Biết được xe đạp là phương tiện giao thông thô sơ. Em hãy quan sát tranh SGK và cho biết những hành vi nào không đúng khi tham gia giao thông? Vì sao không nên đi xe đạp của người lớn và đèo em nhỏ bằng xe đạp của người lớn? b/ HĐ2: Biết được những điều cần tránh khi đi xe đạp Hoạt động nhóm lớn. - Nhóm 1 và 2: Hãy kể những hành vi của Hoạt động của HS - HS trả lời. HS quan sát tranh - Đi xe đạp của người lớn - Đi xe dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên - Đèo em nhỏ bằng xe đạp người lớn - Kéo đẩy xe khác hoặc chở vật nặng hay cồng kềnh - Đi xe đạp người lớn xe cao chân chống không tới đất, đôi lúc dễ bị ngã xe gây tai nạn nếu có đèo theo em nhỏ thì rất nguy hiểm Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ người đi xe đạp ngoài đường mà em cho là không an toàn? - Nhóm 3 và 4: Để đảm bảo an toàn người đi xe đạp phải đi như thế nào? GV kết luận. 3.Củng cố - dặn dò: - Nêu lại những điều cần tránh khi đi xe đạp. Giáo dục: Các em phải đi đúng theo quy định an toàn giao thông khỏi xảy ra tai nạn Chuẩn bị bài sau lái xe lạng lách đánh võng. Chở 3 chở 4 người bằng xe của người lớn đi dàn hàng ngang trên đường. Đi vào đường cấm, đường ngược chiều. Đi bên phải sát lề đường, đi đúng làn đường quy định Chuyển hướng xe phải có đèn Nên đội mũ bảo hiểm Đại diện các nhóm trả lời. TUẦN 16 : An toàn giao thông : (T.16) ÔN TẬP. I/ Mục tiêu: - Củng cố cho HS về đặc điểm của các loại biển báo và công dụng của nó. - Củng cố vạch kẻ đường, cọc tiêu và rào chắn. - Giáo dục HS ý thức chấp hành luật giao thông. II/ Đồ dùng dạy học: Các loại biển báo. III/ Hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV 1.Bài cũ: - Khi đi xe đạp trên đường cần phải tránh những điều gì? -Theo em để đảm bảo an toàn người đi xe đạp phải đi như thế nào? 2.Bài mới: Giới thiệu – Ghi đề a/ HĐ1: Ôn tập các nhóm biển báo MT: Củng cố cho HS về đặc điểm của các loại biển báo và công dụng của nó. - Có mấy loại nhóm biển báo? Hãy kể tên các nhóm biển báo? - GV cho HS xem các loại biển báo đó, y/c HS nhận dạng và nêu tác dụng của biển báo - Hãy nêu đặc điểm của biển chỉ dẫn? Hãy nêu đặc điểm của biển báo nguy hiểm? Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ Hoạt động của HS - HS trả bài. - Có 5 nhóm biển báo: biển báo cấm, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm, biển phụ. - Có hình chữ nhật, nên màu xanh lam, hình vẽ kí hiệu bên trong màu trắng. - Hình tam giác nền vàng viền đỏ, kí hiệu bên trong màu đen. GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ b/ HĐ2: Củng cố vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn. - Vạch kẻ đường có mấy loại? - Cọc tiêu đường được đặt ở đâu? - Có mấy loại hàng rào chắn? Nêu tên? GV giáo dục HS có ý thức chấp hành luật giao thông? Em chấp hành luật giao thông như thế nào? 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau. - Có 2 loại: vạch kẻ đường trên mặt đường; cụm mũi tên chỉ các hướng đi. - Ở mép các đoạn đường nguy hiểm, để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông. - Có 2 loại: hàng rào chắn cố định và hàng rào chắn di động HS trả lời. TUẦN17 : An toàn GT: (T.17) ÔN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : Sau bài học HS có thể: - Đi xe đạp an toàn ra đường . - Biết được những điều cần tránh khi đi xe đạp. - Củng cố các loại biển báo. II. Đồ dùng dạy học : Một số biển báo đã học. III. Các hoạt động dạy-học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Bài cũ: 3 HS - Biển báo giao thông đường bộ gồm có mấy nhóm? Kể tên từng loại . 2. Bài mới: Hoạt động 1: Đi xe đạp an toàn khi ra đường. - Chiếc xe đạp như thế nào được gọi là - Xe phải vừa tầm với trẻ em, phanh phải chiếc xe đạp an toàn? chắc chắn ,có đèn phát sáng và đèn phản quang . - Khi đi xe đạp trên đường cần chú ý - Đi sát lề đường bên phải, đi đúng làn những quy định gì? đường dành cho xe thô sơ, đi đêm phải có đèn .Khi muốn rẽ phải, rẽ trái cần xin đường. Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ Hoạt động 2: -Khi đi xe đạp cần tránh những điều gì? Hoạt động 3: - GV cho mỗi đội chọn 4 em tham gia trò chơi Ai nhanh hơn. 3. Dặn dò: - Đi đúng luật khi tham gia giao thông TUẦN 19 : An toàn giao thông : (T.19) - Đi xe hàng ngang, đèo em nhỏ, kéo đẩy xe khác hoặc chở các vật nặng cồng kềnh. Cầm ô khi đi xe, buông thả hai tay , đuổi nhau trên đường hoặc lạng lách đánh võng. - Chia lớp thành 2 đội. Các em thực hiện trò chơi. LỰA CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN - CON ĐƯỜNG AN TOÀN I/ Mục tiêu: - HS biết giải thích, so sánh điều kiện cin đường an toàn và không an toàn - HS lựa chọn con đường an toàn nhất để đến trường. - HS có ý thức chỉ đi con đường an toàn dù có phải đi vòng xa hơn. II/ Đồ dùng dạy và học: Phiếu giao việc cho các nhóm - Tranh vẽ SGK/15 III/ Các hoạt động dạy và học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/Bài cũ: -Khi đi xe đạp ra đường em cần thực hiện tốt những điều kiện gì để đảm bảo an toàn? *GV nhận xét kết luận: -HS trả lời -Đi sát lề đường bên phải, Đi đúng làn đường dành riêng cho xe thô sơ. Đi đêm phải có đèn báo hiệu, Khi muốn rẽ trái, rẽ phải cần phải di chuyển hướng dần và làm báo hiệu ( giơ tay xin đường) 2/Bài mới: Giới thiệu – Ghi đề a//HĐ1: Tìm hiểu con đương an toàn: MT: Biết được con đường như thế nào là đảm bảo an toàn. Có ý thức và biết -GV y/c HS quan sát tranh trang 15 thảo luận chọn con đường an toàn để đi học hay Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ GV : Hứa Thị Hoài TH Tân Hương 1 – Tân Kỳ các nội dung sau: đi chơi. -Bức tranh vẽ con đường như thế nào? Vì sao em biết đó là con đường an toàn? -HS thảo luận nhóm *GV nhận xét, kết luận: -Đại diện các nhóm trình bày kết quả b/HĐ2: Chọn con đường an toàn. thảo luận -Em chọn con đường nào dưới đây là con đường an toàn: a/Đường nhựa gần có nhiều xe cộ qua lại, có -HS hội ý theo cặp và trả lời: Chọn ý b nhiều đường tắt. b/Đường đất, xa một chút, ít xe cộ qua lại. c/Đường gần nhất, có nhiều gốc, xe cộ hay qua lại. *GV nhận xét, kết luận: con đường dù xa -Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo một chút nhưng đảm bảo an toàn thì ra nên đi luận, lớp nhận xét con đường an toàn đó. 3/Củng cố- dặn dò: -GV tổng kết giờ học. -Dặn HS thực hiện nội dung bài học. TUẦN 20 : An toàn giao thông : (T.20) QUAN SÁT - THỰC HÀNH I/ Mục tiêu: HS biết quan sát và phân tích được con đường như thế nào là an toàn Nêu được đặc điểm của con đường an toàn -Có ý thức và thói quen đi trên con đường an toàn dù là phải đi xa -Quan sát con đường an toàn và thực hành đi trên con đường an toàn. II/ Đồ dùng dạy và học:Tranh con đường an toàn - Chuẩn bị 1 số con đường an toàn và 1 số con đường chưa an toàn. III/Hoạt động dạy và học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/HĐ1: Ôn bài trước MT: giúp HS nhớ lại kiến thức bài con - Đường từ trường đến nhà có 3 con đường an toàn. đường 3 bạn cùng đi. Em hãy trao đổi và nhận xét con đường nào là an toàn? a/ Đường bạn A đi bằng phẳng, ít ngõ - HS thảo luận nhóm đôi rồi trình bày kết hẻm và xe cộ đi lại nhưng phải đi hết 10 quả trước lớp. phút *Con đường đảm bảo an toàn là con b/ Đường bạn B đi xe cộ qua lại rất nhiều đường bạn A đi, dù tốn thời gian nhưng nhưng đi chỉ mất 5 phút. con đường đảm bảo an toàn thì ta nên đi Giáo án ATGT - Trường TH Tân Hương 1- Tân Kỳ
- Xem thêm -