Tài liệu Giáo án an toàn giao thông lớp 2_bộ 2

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 291 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

An toàn giao thông Bài 1 : AN TOÀN VÀ NGUY HIỂM KHI ĐI TRÊN ĐƯỜNG PHỐ A. Mục tiêu: Cho học sinh biết an toàn và nguy hiểm khi đi trên đường phố. Phân biệt được an toàn và nguy hiểm khi đi trên đường phố. - Biết cách đi trong ngõ hẹp, nơi hè đường bị lấn chiếm, qua ngã tư. - Đi bộ trên vỉa hè không đùa nghịch dưới lòng đường để đảm bảo an toàn. B. Đồ dùng dạy học: Tranh sách giáo khoa phóng to. - Hai bảng an toàn và nguy hiểm. C. Các hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy HĐ 1: Gt an toàn và nguy hiểm. Hoạt động của trò ? Em đứng ở sân trường, hai bạn đang đuổi - Vì bạn ấy vô ý xô vào bạn. nhau chạy xô vào em làm em ngã. Vì sao - HS nói thêm các hành vi nguy hiểm. em ngã ? - Khi đi trên đường, không để xảy ra va - Quan sát tranh và thảo luận rút ra hành vi quệt, không bị ngã, bị đau… đó là an toàn. nào là an toàn, hành vi nào là nguy hiểm. - Chia lớp thành nhiều nhóm. (4 em) - Đại diện trình bày ý kiến và giải thích. + Tranh 1 : - Đi qua đường cùng người lớn đi trong vạch đi bộ qua đường là an toàn. + Tranh 2 : - Đi trên vỉa hè, quần áo gọn gàng là an toàn. + Tranh 3: - Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy là an toàn. + Tranh 4 : - Chạy xuống lòng đường nhặt bóng là nguy hiểm. + Tranh 5: - Đi bộ một mình là nguy hiểm. + Tranh 6 : - Đi qua đường trước đầu ôtô là nguy hiểm HĐ 2: Pb hành vi an toàn và nguy hiểm. - Các nhóm thảo luận từng tình huống và - Chia nhóm và phát phiếu học tập. tìm ra cách giải quyết tốt nhất. *Kết luận : - Đại diện các nhóm trình bày. 1. Nhờ người lớn lấy hộ. 2. Không đi và khuyên bạn không nên đi. 3. Nắm vào vạt áo của mẹ. 4. Không chơi và khuyên các bạn tìm chỗ khác chơi. 5.Tìm người lớn và nhờ đưa qua đường HĐ 3: An toàn trên đường đến trường Vài học sinh nêu tên con đường hàng ngày - Em đến trường trên con đường nào ? mình đến trường. - Em đi như thế nào để được an toàn ? - Đi bộ trên vỉa hè hoặc phải đi sát lề *Trên đường phố có nhiều loại xe qua lại, đường. ta phải chú ý khi đi đường : Đi trên vỉa hè - Chú ý tránh xe đi trên đường. hoặc đi sát lề đường bên phải. Quan sát kỹ - Khi đi qua đường chú ý quan sát các xe trước khi qua đường để đảm bảo an toàn. qua lại. * Củng cố dặn dò. - Về nhà xem lại bài học và áp dụng bài học vào thực tế cuộc sống hàng ngày khi tham gia giao thông trên đường An toàn giao thông Bài 2 : TÌM HIỂU ĐƯỜNG PHỐ A. Mục tiêu: Học sinh kể được tên đường nơi mình ở, biết được sự khác nhau của đường phố, ngõ, ngã ba, ngã tư, … - Nhận biết được đường an toàn và không an toàn. - Thực hiện tốt quy định đi trên đường phố. B. Đồ dùng dạy học: 4 tranh nhỏ trong sách giáo khoa. C.Các hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy HĐ 1: Kiểm tra và giới thiệu bài mới. Hoạt động của trò - Khi đi trên đường phố em thường đi ở đâu để được an toàn ? (Đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường để tránh các loại xe đi trên đường.) HĐ 2: Tìm hiểu đặc điểm đường nhà em Thảo luận các câu hỏi : Chia lớp thành nhiều nhóm. (Mỗi nhóm 4 1/ Hàng ngày đến trường em đi qua những học sinh.) đường nào ? 2/ Trường em nằm trên những đường nào ? 3/ Đặc điểm những đường phố đó. 4/ Có mấy đường một chiều, hai chiều ? *Các em cần nhớ tên đường phố nơi em 5/ Có dãy phân cách không ? đang ở và những đặc điểm đường em đi 6/ Có mấy đường có vỉa hè ? Mấy đường học. Khi đi trên đường phố phải cẩn thận. không có vỉa hè ? Đi trên vỉa hè, quan sát kỹ khi đi trên 7/ Khi đi trên đường phố, em cần chú ý đường. điều gì ? HĐ 3: Tìm hiểu đường an toàn và chưa an toàn. Các nhóm thảo luận xem đường nào an - Chia nhóm và giao tranh cho mỗi nhóm toàn và chưa an toàn. - Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm Đại diện các nhóm trình bày, bổ sung. quan sát tranh và chỉ ra tranh nào chụp về Tranh 1, 2 : Đường an toàn. con đường an toàn ,tranh nào chụp con Tranh 3, 4 : Đường không an toàn đường không an toàn ? Giải thích - GV mời lần lượt từng nhóm lên gắn từng bức tranh và trình bày ý kiến . - Giáo viên kết luận như trong sách giáo khoa HĐ 4: Củng cố dặn dò. - Lớp cử ra 3 đội mỗi đội 4 em . - Học sinh cần ghi nhớ : Tên các đường - Lần lượt mỗi em lên viết một tên đường phố em thường đi hoặc gần nơi em đang ở. rồi chạy xuống đến lượt em khác . Nhận xét tiết học. * Liên hệ thực tế - Về nhà xem lại bài học và áp dụng bài học vào thực tế cuộc sống hàng ngày khi tham gia giao thông trên đường An toàn giao thông Bài 3 : HIỆU LỆNH CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. A. Mục tiêu: - Học sinh hiểu được lệnh giao thông của cảnh sát. - Biết được màu sắc, hình dáng một khóm biển báo cấm. - Tuân theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. B. Đồ dùng dạy học: Phóng to 3 biển báo 101, 102, 112. C.Các hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy HĐ 1: Giới thiệu bài. Hoạt động của trò - Các em thường thấy các chú cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ gì ? (Điều khiển các loại xe đi lại đúng đường để đảm bảo an toàn giao thông.) HĐ 2: Hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. - Cho học sinh xem tranh. Làm mẫu. Quan sát và thảo luận. + Hình 1 : Hai tay dang ngang. - Treo 5 bức tranh của H1 , 2 , 3, 4 , 5 + Hình 2, 3 : Một tay dang ngang. hướng dẫn lớp quan sát, tìm hiểu về tư thế + Hình 4, 5 : Một tay giơ phía trước mặt. điều khiển của CSGT và nhận biết thực hiện theo hiệu lệnh đó như thế nào - Nghiêm chỉnh chấp hành theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông để đảm bảo an toàn khi đi trên đường. Các nhóm thảo luận nêu đặc điểm biển HĐ 3: Tìm hiểu về biển báo giao thông. báo. - Chia nhóm. Đại diện các nhóm trình bày. - Gợi ý : Nêu hình dáng, màu sắc, hình vẽ Biển 101 : Cấm người và xe cộ đi lại. bên trong. Biển 102 : Cấm đi ngược chiều, các loại -Biển báo cấm có đặc điểm : Hình tròn , xe không được đi ngược chiều. viền màu đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen Biển 112 : Cấm người đi bộ. Biển này có nội dung là đưa ra điều cấm với người và phương tiện giao thông nhằm đảm bảo an toàn - Khi đi trên đường gặp biển báo cấm thì người và các loại xe phải thực hiện đúng theo hiệu lệnh ghi trên mỗi biển báo đó. - Các em hãy thực hiện đúng theo hiệu lệnh ghi trên biển báo khi đi học, đi trên đường phố. - Mỗi đội phải chọn ra 3 biển báo vừa học HĐ 4: Củng cố dặn dò và đọc tên biển báo . Đội nào nhanh và - GV đặt ở hai bàn từ 5 - 6 biển báo ,úp đúng là thắng cuộc . mặt biển báo xuống bàn, giáo viên hô bắt -Giáo viên theo dõi nhận xét bình chọn đầu học sinh phải nhanh chóng lật các mặt đội thắng cuộc là đội viết đước nhiều tên biển báo lên . đường và đúng. - Dặn học sinh thực hiện đúng theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và các biển báo giao thông khi đi trên đường. An toàn giao thông Bài 4 : ÑI BOÄ VAØ QUA ÑÖÔØNG AN TOAØN A. Mục tiêu - Ôn lại kiến thức về đi bộ và qua đường an toàn đã học ở lớp 1. - Biết đi bộ qua đường, biết quan sát phía trước khi qua đường, biết chọn nơi qua đường an toàn. B.Các hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy HĐ 1: Giới thiệu bài. Hoạt động của trò - Khi đi bộ qua đường chúng ta cần chú ý gì để được an toàn. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta ôn lại về kiến thức đã học ở lớp 1. HĐ 2: Quan sát tranh. - Thảo luận, nhận xét các hình vi đúng, sai. - Chia lớp thành 5 nhóm - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến và - Cho học sinh xem tranh. giải thích lý do. - Khi đi bộ các em cần thực hiện tốt các điều sau : + Đi trên vỉa hè. + Luôn nắm tay người lớn. + Nếu không có vỉa hè thì đi sát vào lề đường. + Đi đúng phần đường dành riêng cho người đi bộ. HĐ 3: Thực hành theo nhóm - Đi sát bên lề đường , phải đi theo hàng 1 , - Nhà em và Lan nằm trong một con ngõ chú ý tránh xe đạp , xe máy . hẹp hàng ngày em và Lan cần đi như thế - Đi tránh xuống lòng đường nhưng phải đi nào để đến trường một cách an toàn ? sát lề đường , chú ý xe đạp xe máy và nắm - Em và mẹ đi chợ về phải đi qua con chặt tay mẹ . đường có nhiều vật cản trên vỉa hè . Em và - Chờ cho ô tô đi qua quan sát xe đạp xe mẹ cần đi như thế nào để đảm bảo an toàn máy phía bên trái , hai chị em dắt tay nhau - Em và chị đi học về phải đi qua đường đi thẳng qua đường , di nhanh sang nửa không có vạch kẻ đường dành cho người bên kia đường chú ý nhìn tránh xe cộ phía đi bộ và cũng không có đèn tín hiệu . Em bên tay phải . và chị cần đi như thế nào để đảm bảo an toàn ? - Em muốn qua đường nhưng quãng đường ấy rất nhiều xe cộ qua lại . Em phải đi qua đường như thế nào để đảm bảo an toàn HĐ 4: Củng cố dặn dò. - Nhận xét tiết học. - Luôn nhớ và chấp hành đúng những quy định khi đi bộ và qua đường. - Nhờ một người lớn dắt qua đường . An toàn giao thông Bài 5 : PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ A. Mục tiêu: Học sinh biết một số loại xe thường thấy đi trên đường bộ. Phân biệt được xe thô sơ và xe cơ giới. - Giáo dục học sinh không đi bộ dưới lòng đường, không chạy theo hoặc bám theo xe ôtô, xe máy đang chạy. B. Đồ dùng dạy học - Học sinh tìm một số tranh ảnh về phương tiện giao trhông đường bộ. B. Hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy HĐ 1: Giới thiệu bài. Hoạt động của trò - Hàng ngày các em đến trường bằng gì ? ( xe máy, ôtô, xe đạp, …). Đó là các phương tiện giao thông đường bộ. HĐ 2: Nhận dạng các phương tiện giao Quan sát tranh nhận xét hai loại phương thông tiện giao thông. - Cho học sinh xem tranh. - Xe thô sơ: xe đạp, xích lô, xe bò, xe ngựa - Xe cơ giới : các loại ôtô, xe máy. *Câu hỏi gợi ý : - Các nhóm thảo luận và nói cho nhau - Đi nhanh hay chậm ? nghe. - Khi đi phát ra tiếng động lớn hay nhỏ ? - Đại diện các nhóm trả lời câu hỏi về một - Chở hàng ít hay nhiều ? loại xe. - Loại nào dễ gây nguy hiểm hơn ? HĐ 3: Trò chơi. - Các nhóm thảo luận và ghi vào phiếu học - Chia lớp ra làm 4 nhóm yêu cầu học sinh tập. ghi tên các phương tiện giao thông theo - Đại diện các nhóm dán phiếu học tập lên hai cột. bảng lớp. *Lòng đường dành cho ôtô, xe máy, xe - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. đạp, … đi lại, các em không được đi lại hay đùa nghịch dưới lòng đường dễ xảy ra tai nạn. HĐ 4: Quan sát tranh. - Quan sát, nhận xét và trả lời câu hỏi. - Treo tranh 3, 4 phóng to trong sách giáo - Ôtô (buýt, vận tải), xe cứu thương, xe khoa lên bảng lớp. cứu hỏa. - Trong tranh có các loại xe nào đi trên - Xe ôtô, xe máy chạy nhanh nên rất đường ? - Khi qua đường các em cần chú ý phương tiện nào ? Vì sao ? HĐ 5: Củng cố dặn dò. - Học sinh kể tên các phương tiện giao thông mà em biết. - Loại xe nào là xe thô sơ ? - Loại nào là xe cơ giới ? - Không được đùa giỡn, đi lại dưới lòng đường vì dễ xảy ra tai nạn. An toàn giao thông Bài 6 : NGỒI AN TOÀN TRÊN XE ĐẠP, XE MÁY. A. Mục tiêu: - Học sinh biết những quy định đối với người ngồi trên xe đạp, xe máy. - Mô tả được các động tác lên xe, xuống xe và ngồi trên xe đạp, xe máy. - Thực hiện đúng động tác đội mũ bảo hiểm. - Có thói quen đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. B. Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ trong sách giáo khoa phóng to, mũ bảo hiểm. - Phiếu học tập ghi các tình huống hoạt động 3. C.Các hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy HĐ 1: Giới thiệu bài. Hoạt động của trò - Em hãy kể các phương tiện giao thông mà em biết. (Xe thô sơ : xe đạp, xe xích lô, xe súc vật kéo ; Xe cơ giới : ôtô, máy kéo, xe gắn máy, môtô.) HĐ 2: Nhận biết được các hành vi đúng, - Các nhóm quan sát và nhận xét những sai khi ngồi sau xe đạp, xe máy. động tác đúng, sai khi ngồi trên xe đạp, xe - Chia lớp thành 4 nhóm, giao cho mỗi máy. nhóm một hình vẽ. - Đại diện các nhóm trình bày, giải thích - Khi lên, xuống xe đạp, xe máy em tại sao những động tác trên đúng, sai thường trèo ở phía bên trái hay bên phải - Em lên phía bên trái vì thuận chiều với - Khi ngồi trên xe máy em ngồi phía trước người đi xe. hay sau người điều khiển xe ? - Ngồi phía trước sẽ che lấp tầm nhìn của Khi ngồi trên xe đạp, xe máy em cần chú ý người điều khiển xe. + Lên xuống xe phải ở bên trái, quan sát phía sau, trước khi lên xe. + Ngồi phía sau người điều khiển xe. + Bán chặt vào eo người ngồi phía trước, vào yên xe. + Không bỏ hai tay, không đung đưa chân. + Khi xe dừng lại hẳn mới xuống xe. - Em được bố đèo em đến trường bằng xe HĐ 3: Thực hành trò chơi. máy. Em hãy thực hiện các động tác lên Yêu cầu các nhóm giải quyết các tình xe, ngồi trên xe và xuống xe. huống sau : - Mẹ em đèo em đến trường bằng xe đạp, trên đường đi em gặp bạn cùng lớp được bố đèo bằng xe máy. Bạn vẫy gọi em đi nhanh đến trường để chơi. Em thể hiện động tác như thế nào HĐ 4: Củng cố dặn dò. - Học sinh nhắc lại những quy định khi ngồi sau xe đạp, xe máy.
- Xem thêm -