Tài liệu Giáo án an toàn giao thông lớp 2_bộ 1

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

An toàn giao thông Bài 1 : AN TOÀN VÀ NGUY HIỂM KHI ĐI TRÊN ĐƯỜNG I. MỤC TIÊU: 1 .Kiến thức : 1. Học sinh biết thế nào là hành vi an toàn và nguy hiểm của người đi bộ , di xe đạp trên đường . Biết những nguy hiểm thường có khi đi trên đường phố .. 2.Kĩ năng : -Phân biệt được những hành vi an toàn và nguy hiểm khi đi trên đường . Biết cách đi trong đường ngõ hẹp và hè đường bị lấn chiếm , qua ngã tư . 3.Thái độ :-Thực hiện đi bộ trên vỉa hè , không đùa nghịch dưới lòng đường để đảm bảo an toàn II.CHUẨN BỊ : Tranh ảnh trong SGK phóng to . 2 bảng chữ An - Nguy hiểm . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3’ A. Kiểm tra -Kiểm tra sự chuẩn bị về các đồ -Các tổ trưởng lần lượt báo cáo bài cũ: dùng học tập của học sinh . về sự chuẩn bị các đồ dùng -GV nhận xét đánh giá về chuẩn liên quan tiết học của các tổ bị đó . viên của tổ mình 30’ B.Bài mới: -Bài học hôm nay các em sẽ tìm -Lớp theo dõi giới thiệu 1) Giới thiệu hiểu về “ An toàn và nguy hiểm -Hai học sinh nhắc lại đầu bài bài: khi đi trên đường “. 2)Hoạt động b / Tiến hành : Giải thích để HS 1: - Giới hiểu thế nào là an toàn , thế nào thiệu an toàn là nguy hiểm . và nguy hiểm - Đưa ví dụ : - Nếu em đang - Lắng nghe , trao đổi phân tích Mục tiêu : HS đứng trên sân trường hai bạn các trường hợp để hiểu khái hiểu ý nghĩa an đuổi nhau xô em ngã hoặc có thể niệm an toàn và nguy hiểm toàn và không cả bạn và em cùng bị ngã - Trao đổi theo cặp . an toàn khi đi - Vì sao em ngã ? Trò chơi của - Do bạn chạy không chú ý va trên đường bạn như thế gọi là gì ? vào em . Trò chơi này là nguy .Nhận biết các Ví dụ : - Các em đá bóng dưới hiểm vì có thể ngã trúng hòn đá hành động an lòng đường là nguy hiểm . , gốc cây sẽ gây thương tích . toàn và không -Ngồi sau xe máy , xe đạp không - Tìm các ví dụ về hành vi an toàn trên vịn vào người ngồi trước có thể nguy hiểm . đường phố . bị ngã đó là nguy hiểm ... - An toàn : - Khi đi trên đường không để va quẹt bị ngã , bị đau ,... đó là an toàn . -Nguy hiểm : - Là các hành vi dễ gây ra tai nạn . - Chia lớp thành các nhóm . - Chia thành các nhóm nhỏ và thảo luận -Giáo viên treo lần lượt từng -Lớp theo dõi và nêu nhâïn xét bức tranh lên bảng hướng dẫn và nội dung của từng bức tranh học sinh tên thảo luận để nêu 3.Hoạt động 2: -Phân biệt hành vi an toàn và nguy hiểm : 2’ 4.Hoạt động 3 : -An toàn trên đường đến trường C. củng cố – Dặn dò : hành vi an toàn và không an toàn ở mỗi bức tranh ? * Kết luận : Đi bộ hay qua đường nắm tay người lớn là an toàn . - Đi bộ qua đường phải tuân theo tín hiệu đèn giao thông là đảm bảo an toàn . - Chạy và chơi bóng dưới lòng đường là nguy hiểm . - Ngồi trên xe đạp do bạn nhỏ khác đèo là nguy hiểm . -Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm -Giáo viên nêu yêu cầu thông qua phiếu học tập : -Giáo viên kết luận như trong sách giáo khoa . -Giáo viên đặt ra các tình huống Các nhóm thảo luạn và trả lời - Em đi đến trường trên con đường nào ? -Lớp tiến hành chia thành 5 nhóm theo yêu cầu của giáo viên . –Suy nghĩ và trả lời . - Đi bộ và đi trên vỉa hè hoặc sát lề đường bên phải .Chú ý tránh xe đi trên đường . - Em đi như thế nào để được an - Không đùa nghịch trên đường toàn ? ... *Lần lượt từng học sinh nêu lên cách xử lí tình huống của -Giáo viên theo dõi nhận xét mình -Nhận xét đánh giá tiết học . -Về nhà xem lại bài học và áp -Yêu cầu vài học sinh nêu lại các dụng bài học vào thực tế cuộc hành vi an toàn và nguy hiểm . sống hàng ngày khi tham gia -Dặn về nhà học bài và áp dụng giao thông trên đường . và thực tế và xem trước bài mới -Nhóm1: -Em và các bạn ôm quả bóng trên tay nhưng quả bóng tuột tay lăn xuống đường em có chạy xuống lấy hay không ? Em làm cách nào để lấy ? -Nhóm 2 : Bạn em có một chiếc xe đạp mới bạn muốn chở em ra đường chơi trong khi đường lúc đó rất đông người và xe cộ qua lại . Em sẽ nói gì với bạn ? -Nhóm 3 : Em và mẹ đi qua đường nhưng lúc đó cả 2 tay mẹ đang bận xách túi . Em làm thế nào để cùng mẹ qua đường ? -Nhóm 4 : Em cùng các bạn đi học về đến chỗ vỉa hè rộng các bạn rủ chơi đá bóng . Em có chơi không ? Em nói với các bạn như thế nào ? -Nhóm 5 :Các bạn đang đi bên kia đường vẫy em qua đi chơi cùng bạn trong khi xe cộ trên đường còn qua lại rất đông . Em làm thế nào để qua đường cùng các bạn? Phiếu thảo luận nhóm hoạt động 2 I.MôC TI£U: 1 .Kiến thức : An toàn giao thông Bài 2 : T×m hiÓu ®êng phè  Học sinh kể tên mô tả một số đường phố nơi em ở hoặc đường mà em biết ( rộng , hẹp , biển báo , vỉa hè ,...) . Biết được sự khác nhau đường phố , ngõ hẻm , ngã ba , ngã tư 2.Kĩ năng : -Nhớ tên và nêu được đặc điểm của đường nơi em ở . Nhận biết được một số đặc điểm về đường an toàn và không an toàn của đường phố . 3.Thái độ :-Thực hiện đúng các qui đinh khi đi trên đường . II ChuÈn bÞ : : - 4 Tranh nhỏ cho 4 nhóm thảo luận như trong SGK . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng cña thÇy 5’ A . Kiểm tra -Khi đi trên đường phố em thường -Ta phải đi bộ trên vỉa hè bài cũ: đi ở đâu để được an toàn ? hoặc đi sát lề đường bên -Giáo viên nhận xét ghi điểm học phải để đảm bảo an toàn . sinh . 27’ B.Bài mới: 1) Giới thiệu -Bài học hôm nay các em sẽ tìm -Lớp theo dõi giới thiệu bài: hiểu về -Hai học sinh nhắc lại tựa “Con đường nơi em ở”. bài 2)Hoạt động Tiến hành : 1: - Tìm hiểu - Chia lớp thành các nhóm nhỏ (Các -Lớp tiến hành chia thành về đặc điẻm em ở cùng xóm hoặc đi chung các nhóm theo yêu cầu của con đường nhà đường thành một nhóm ) giáo viên . em - Phát phiếu đến các nhóm . Mục tiêu : HS - Yêu cầu thảo luận hoàn thành các - Thảo luận trả lời vào phiếu Mô tả được đặc câu hỏi đã ghi sẵn trong phiếu . sau khi hết thời gian các điểm chính của - Hàng ngày đến trường em đi qua nhóm cử đại diện lên trả lời . đường phố nơi những con đường nào ? - Các nhóm khác lắng nghe em ở . Kể tên - Trường của chúng ta năm trên con nhận xét bổ sung nếu có . mô tả được đường nào ? một số con Đặc điểm của những con đường đường em đó? thường đi qua Có mấy đường một chiều ? Có giải phân cách ở giữa đường hai chiều không ? - Mấy đường có vỉa hè ? - Khi đi trên đường đó em đi như thế nào ? * Kết luận : Các em cần nhớ tên đường nơi em ở và những đặc điểm của đường em đi học . Khi đi trên đường phải cẩn thận : Đi trên vỉa hè . Quan sát cẩn thận khi đi trên đường . - Lớp chia thành các nhóm 3)Hoạt động -Yêu cầu học sinh làm việc theo nhỏ nhận tranh của mỗi 2: nhóm quan sát tranh và chỉ ra tranh nhóm . -Tìm hiểu đường an toàn và chưa an toàn : nào chụp về con đường an toàn ,tranh nào chụp con đường không an toàn ? Giải thích - GV mời lần lượt từng nhóm lên gắn từng bức tranh và trình bày ý kiến . -Giáo viên kết luận như trong sách giáo khoa . 4) Hoạt động 3: -Trò chơi : Nhớ tên đường Mục tiêu : Kể tên và mô tả một số con đường các em thường đi qua . Tiến hành : - Tổ chức cho 3 đội chơi . Thi ghi tên những con đường mà em biết . - Yêu cầu 3 đội mỗi lần 1 em lên viết tên đường mà em biết . 3’ C. Củng cố – Dặn dò : - Quan sát và rút ra nhận xét sau đó cử đại diện lên trình bày . + Tranh 1 : Đường an toàn vì 2 chiều có giải phân cách có vỉa hè rộng có vạch kẻ đường . + Tranh 2 : Đường an toàn vì 1 chiều lòng đường rộng có đèn tín hiệu , có biển báo hiệu giao thông . + Tranh 3 : Đường chưa an toàn vì ngõ hẹp , vỉa hè không có , người và xe cộ đi chen lấn nhau . + Tranh 4: Đường chưa an toàn vì 2 chiều lòng đường hẹp , vỉa hè bị lấn chiếm . - Lớp cử ra 3 đội mỗi đội 4 em . - Lần lượt mỗi em lên viết một tên đường rồi chạy xuống đến lượt em khác . - Lớp nhận xét bình chọn đội chiến thắng -Giáo viên theo dõi nhận xét bình chọn đội thắng cuộc là đội viết đước nhiều tên đường và đúng. -Nhận xét đánh giá tiết học . -Yêu cầu nêu lại các hành vi an toàn và nguy hiểm . Về nhà xem lại bài học và áp -Dặn về nhà học bài và áp dụng và dụng bài học vào thực tế thực tế . cuộc sống hàng ngày khi tham gia giao thông trên đường . An toàn giao thông Bài 3 : HiÖu lÖnh cña c¶nh s¸t giao th«ng I.Môc tiªu : BiÓn b¸o hiÖu giao th«ng ®êng bé. 1 .Kiến thức :  Học sinh biết : - Cảnh sát giao thông dùng hiệu lệnh ( bằng tay , còi , gậy ) để điều khiển xe và người đi lại trên đường . Biết hình dáng , màu sắc , đặc điểm của nhóm biển báo cấm . Biết nội dung hiệu lệnh bằng tay của CSGT và của biển báo hiệu giao thông . 2.Kĩ năng : -Biết quan sát và thực hiện đúng khi có hiệu lệnh của CSGT . Phân biệt nội dung của 3 biển báo cấm 101 , 102 , 112 . 3.Thái độ :-Phải tuân theo hiệu lệnh của CSGT . Có ý thức tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông . II.ChuÈn bÞ: - 2 Tranh 1, 2 và ảnh số 3 trong SGK . 3 biển báo 101 , 102 , 112 phóng to . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 5’ A . Kiểm tra -Con đường như thế nào là đường - 3 em lên bảng trả lời . bài cũ: an toàn ? - HS1 và HS2 mỗi em trả lời -Con đường như thế nào là đường một ý về đặc điểm của không an toàn ? đường an toàn và đường - Gặp đường không an toàn em cần không an toàn đi như thế nào ? -Ta phải đi bộ trên vỉa hè -Giáo viên nhận xét ghi điểm học hoặc đi sát lề đường bên sinh . phải để đảm bảo an toàn . 27’ B.Bài mới: 1) Giới thiệu -Bài học hôm nay các em sẽ tìm -Lớp theo dõi giới thiệu bài: hiểu về -Hai học sinh nhắc lại tựa “Hiệu lệnh của CSGT và Biển bài báo hiệu giao thông đường bộ “. 2)Hoạt động 1 Tiến hành : - Chia lớp thành các -Lớp tiến hành chia thành : - Hiệu lệnh nhóm nhỏ các nhóm theo yêu cầu của của CSGT giáo viên . Mục tiêu : HS - Treo 5 bức tranh của H1 , 2 , 3, 4 , - Quan sát trả lời : biết được hiệu 5 hướng dẫn lớp quan sát , tìm hiểu - H1 : Hai tay dang ngang ; lệnh của CSGT về tư thế điều khiển của CSGT và H2 và H3 : -Một tay dang và thực hiện nhận biết thực hiện theo hiệu lệnh ngang ; H4 và H5 : - Một tay theo hiệu lệnh đó như thế nào giơ trước mặt theo chiều đó - Yêu cầu thảo luận và trả lời . thẳng đứng . - GV làm mẫu từng động tác và - Cử một vài em lên thực giải thích về hiệu lệnh của mỗi động hành làm CSGT và thực tác . hành đi theo hiệu lệnh của - Mời một vài học sinh lên làm lại . CSGT. * Kết luận : - Nghiêm chỉnh chấp hành theo hiệu lệnh của CSGT để đảm bảo an toàn khi đi trên đường 3.Hoạt động Tiến hành : 2: -Tìm hiểu về -Yêu cầu học sinh làm việc theo - Các nhóm quan sát biển biển báo hiệu nhóm quan sát biển báo và nêu đặc báo thảo luận sau khi hết giao thông đểm và ý nghĩa của mỗi biển báo về thời gian các nhóm cử đại * Mục tiêu : Biết hình dáng , màu sắc , đặc điểm nhóm biển báo cấm . Biết ý nghĩa , nội dung 3 biển báo hiệu thuộc nhóm biển báo cấm . 3’ : Hình dáng - Màu sắc - Hình vẽ bên trong ? - GV mời lần lượt từng nhóm lên trình bày về Hình dáng - Màu sắc Hình vẽ bên trong của nhóm mình . -GV kết luận và viết lên bảng những đặc điểm của từng nhóm biển báo mà học sinh nêu ra . * GV tóm tắt : -Biển báo cấm có đặc điểm : - Hình tròn , viền màu đỏ , nền trắng , hình vẽ màu đen . Biển này có nội dung là đưa ra điều cấm với người và phương tiện giao thông nhằm đảm bảo an toàn . - Khi đi trên đường gặp biển báo cấm thì người và các loại xe cộ phải thực hiện như thế nào ? diện lên trả lời . - Biển 101 : Hình tròn có viền đỏ nền trắng hình vẽ màu đen (Cấm người và xe cộ đi lại) - Biển 102 : Hình tròn có viền đỏ nền trắng hình vẽ màu đen (Cấm đi ngược chiều ) - Khi đi trên đường gặp biển báo cấm thì người và các loại xe cộ phải thực hiện theo đúng hiệu lệnh ghi trên mỗi biển báo đó . *Tiến hành :- Tổ chức cho 2 đội - Lớp cử ra 2 đội mỗi đội 2 c/Hoạt động chơi . em . 3 : -Trò - GV đặt ở hai bàn từ 5 - 6 biển - Lần lượt mỗi em lên lật chơi : Ai báo ,úp mặt biển báo xuống bàn , một biển báo và đọc tên biển nhanh hơn giáo viên hô bắt đầu học sinh phải báo rồi chạy xuống đến lượt * Mục tiêu : nhanh chóng lật các mặt biển báo em khác . Học thuộc tên lên . - Lớp nhận xét bình chọn đội các biển báo đã - Mỗi đội phải chọn ra 3 biển báo chiến thắng học . vừa học và đọc tên biển báo . Đội nào nhanh và đúng là thắng cuộc . -Giáo viên theo dõi nhận xét bình chọn đội thắng cuộc -Nhận xét đánh giá tiết học . -Về nhà xem lại bài học và -Yêu cầu nêu lại các đặc điểm của áp dụng bài học vào thực tế C. Củng cố – biển báo cấm . cuộc sống hàng ngày khi Dặn dò : -Dặn về nhà học bài và áp dụng và tham gia giao thông trên thực tế . đường . An toàn giao thông I.Môc tiªu : Bài 4 : ®i bé qua ®êng an toµn 1 .Kiến thức :  Ôn lại kiến thức về đi bộ và qua đường đã học ở lớp 1 . HS biết cách đi bộ , biết qua đường trên những đoạn đường có tình huống khác nhau ( Vỉa hè có nhiều vật cản , không có vỉa hè , đường ngõ ,...) 2 .Kĩ năng : - Biết quan sát phía trước khi qua đường . Biết chọn nơi qua đường an toàn . 3.Thái độ :-Ở đoạn đường nhiều xe qua lại tìm người lớn đề nghị giúp đỡ khi qua đường . HS có thói quen quan sát rên đường đi , chú ý khi đi đường . II. §å dïng d¹y häc : - 5 Tranh trong SGK phóng to . Phiếu học tập ghi các tình huống của hoạt động 3 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3’ A. Kiểm tra -Khi người CSGT đưa hai tay - 2 em lên bảng trả lời . bài cũ: dang ngang có nghĩa là gì ? - HS1 nêu ý nghĩa khi -Nhóm biển báo cấm có hình người CSGT dang ngang dáng , đặc điểm như thế nào ? hai tay -Giáo viên nhận xét ghi điểm học - HS2 trả lời về đặc điểm sinh . ý nghĩa của biển báo cấm. 2’ B.Bài mới: 1) Giới thiệu -Bài học hôm nay các em sẽ tìm -Lớp theo dõi giới thiệu bài: hiểu về cách “Đi bộ qua đường -Hai học sinh nhắc lại tựa 14’ an toàn “. bài 2) Quan sát - Chia lớp thành 5 nhóm . Các -Lớp tiến hành chia thành tranh nhóm quan sát hình vẽ trong sách các nhóm theo yêu cầu Mục tiêu : giáo khoa để thảo luận . Nhận xét của giáo viên . HS biết được các hành vi đúng / sai trong các - Quan sát tranh . những hành bức tranh . vi đúng sai để - Mời đại diện các nhóm lên trình - Cử đại diện lên trình bày đảm bảo an bày giải thích lí do trước lớp . toàn khi đi bộ - Khi đi bộ trên đường em cần - Phải đi trên vỉa hè , nếu trên đường thực hiện tốt điều gì ? không có vỉa hè thì phải đi phố . * Kết luận : - Khi đi bộ trên sát lề đường . Nắm tay đường các em cần phải đi trên người lớn vỉa hè , nơi không có vỉa hè phải - Các nhóm khác nhận xét đi sát lề đường . Đi đúng đường bổ sung . dành riêng cho người đi bộ Ở ngã 14’ tư , ngã năm muốn qua đường phải đi theo đèn tín hiệu hay chỉ 3)Thực hành dẫn của CSGT . theo nhóm -Yêu cầu học sinh làm việc theo - Các nhóm quan sát thảo Mục tiêu : nhóm ( 8 nhóm ) luận sau khi hết thời gian Giúp HS có -Phát cho cứ 2 nhóm thảo luận các nhóm cử đại diện lên kĩ năng thực chung một tình huống trả lời . hiện những - TH1 : Nhà em và Lan nằm - Đi sát bên lề đường , hành vi đúng trong một con ngõ hẹp hàng ngày phải đi theo hàng 1 , chú ý khi đi bộ trên em và Lan cần đi như thế nào để tránh xe đạp , xe máy . đường . đến trường một cách an toàn ? - TH2 : Em và mẹ đi chợ về phải - Đi tránh xuống lòng 2’ 4) củng cố – Dặn dò : đi qua con đường có nhiều vật cản trên vỉa hè . Em và mẹ cần đi như thế nào để đảm bảo an toàn ? - TH3 : Em và chị đi học về phải đi qua đường không có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và cũng không có đèn tín hiệu . Em và chị cần đi như thế nào để đảm bảo an toàn ? TH4 : Em muốn qua đường nhưng quãng đường ấy rất nhiều xe cộ qua lại . Em phải đi qua đường như thế nào để đảm bảo an toàn ? - GV mời lần lượt từng nhóm lên trình bày ý kiến của nhóm mình . -Giáo viên kết luận và viết lên bảng : - Khi đi bộ trên đường các em cần chú ý quan sát đường đi . Không maûi chú ý các quầy hàng hay các vật lạ bên đường chỉ qua đường những nơi có điều kiện an toàn Cần quan sát kĩ xe đi lại khi qua đường , nếu thấy khó khăn cần nhờ người lớn giúp đỡ . -Nhận xét đánh giá tiết học . -Yêu cầu nêu lại nội dung bài học . -Dặn về nhà học bài và áp dụng và thực tế . An toàn giao thông I.Môc tiªu : đường nhưng phải đi sát lề đường , chú ý xe đạp xe máy và nắm chặt tay mẹ . - Chờ cho ô tô đi qua quan sát xe đạp xe máy phía bên trái , hai chị em dắt tay nhau đi thẳng qua đường , di nhanh sang nửa bên kia đường chú ý nhìn tránh xe cộ phía bên tay phải . - Nhờ một người lớn dắt qua đường . -Về nhà xem lại bài học và áp dụng bài học vào thực tế cuộc sống hàng ngày khi tham gia giao thông trên đường . Bài 5 : Ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé 1 .Kiến thức : HS biết một số loại xe thường thấy đi trên đường bộ . HS phân biệt xe thô sơ và xe cơ giới và biết tác dụng của các loại PTGT. 2 .Kĩ năng : - Biết tên các loại xe thường thấy . Nhận biết được các tiếng động cơ và tiếng còi của ô tô và xe máy để tránh nguy hiểm . 3.Thái độ : -Không đi bộ dưới lòng đường . Không chạy theo hoặc bám vào xe ô tô , xe máy đang chạy . II. §å dïng d¹y häc : - 5 Tranh trong SGK phóng to . Phiếu học tập ghi các tình huống của hoạt động 3 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3’ A.Kiểm tra -Khi đi bộ qua đường em cần chú - 2 em lên bảng trả lời . bài cũ: ý điều gì ? - HS1 nêu những điều cần - Hãy nêu đặc điểm con đường từ chú ý khi đi bộ qua nhà em đến trường ? - Đi trên đường . đường đó em đã thực hiện điều gì - HS2 trả lời về đặc điểm để được an toàn ? và việc thực hiện đi bộ an -Giáo viên nhận xét ghi điểm học toàn từ nhà đến trường . sinh . B.Bài mới: 1’ 1) Giới thiệu -Bài học hôm nay các em sẽ tìm -Lớp theo dõi giới thiệu bài: hiểu về cách “Phương tiện giao -Hai học sinh nhắc lại tựa thông đường bộ “. bài 2. Ph¸t triÓn 28’ c¸c ho¹t ®éng Tiến hành : a. H§ 1 : - Treo tranh Hình 1 và 2 lên bảng - Quan sát tranh thảo luận Nhận diện - Yêu cầu quan sát so sánh nhận theo nhóm đôi chỉ ra sự các phương diện để phân biệt hai loại phương khác nhau giữa hai loại tiện giao tiện giao thông đường bộ . phương tiện trong hình 1 thông và hình 2 .( H1 : Xe cơ * Mục tiêu : giới ) HS biết được ( H2 : Xe thô sơ ) một số PTGT - Vậy loại xe nào đi nhanh hơn ? - Xe cơ giới chạy nhanh đường bộ . hơn . Phân biệt - Xe cơ giới phát ra tiếng được một số - Xe nào phát ra tiếng động lớn hơn ? động lớn hơn . xe thô sơ và xe cơ giới . - Xe nào dễ gây nguy hiểm hơn ? - Xe cơ giới dễ gây nguy * Kết luận : - Xe thô sơ là các hiểm hơn . loại xe như xe đạp , xích lô , xe bò , xe ngựa ,...Xe cơ giới như : Ô tô , xe máy , - Xe thô sơ đi chậm ít gây nguy hiểm hơn xe cơ giới . - GV giới thiệu thêm một số loại xe ưu tiên : - Xe cứu thương , xe cảnh sát chữa cháy . - Khi gặp các loại xe này mọi b. h® 2 : Thực hành theo nhóm *Mục tiêu : Giúp HS kể tên một số loại phương tiện thô sơ . 3’ C. củng cố – Dặn dò : người phải nhường đường để các loại xe này đi trước . Tiến hành : -Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm -Phát cho mỗi nhóm một tờ giấy lớn yêu cầu thảo luận và ghi vào phiếu . - GV mời lần lượt từng nhóm lên trình bày ý kiến của nhóm mình . -Giáo viên kết luận và viết lên bảng : - Xe xích lô , xe đạp , xe đạp lôi , xe bò kéo là các phương tiện thô sơ -Nhận xét đánh giá tiết học . -Yêu cầu nêu lại nội dung bài học -Dặn về nhà học bài và áp dụng và thực tế . An toàn giao thông I.Môc tiªu 1 .Kiến thức : -Lớp tiến hành chia thành các nhóm theo yêu cầu của giáo viên . - Cử đại diện lên dán tờ giấy lên bảng và trình bày trước lớp . - Xe xích lô , xe đạp , xe đạp lôi , xe bò kéo - Các nhóm khác nhận xét bổ sung . -Về nhà xem lại bài học và áp dụng bài học vào thực tế cuộc sống hàng ngày khi tham gia giao thông trên đường . Bài 6 : ngåi an toµn trªn xe ®¹p, xe m¸y  Học sinh biết : - Những quy định đối với người ngồi trên xe đạp và trên xe máy . Môtả được những động tác khi lên , xuống và ngồi trên xe đạp , xe máy . 2.Kĩ năng : -Biết thể hiện thành thạo các động tác khi lên xuống xe đạp , xe máy . Thực hiện đúng động tác đội mũ bảo hiểm . 3.Thái độ :-Thực hiện đúng động tác và những qui định khi ngồi trên xe . Có thói quen đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy . II. §å dïng d¹y häc : - 2 Tranh 1, 2 và trong SGK . Mũ bảo hiểm - Phiếu học tập ghi rõ các tình huống cho hoạt động 3 . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : TG Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3’ A. Kiểm tra -Hãy kể tên một số phương tiện cơ - 3 em lên bảng trả lời . bài cũ: giới mà em biết ? - HS1 : - Kể tên các phương -Hằng ngày em đến trường bằng tiện cơ giới phương tiện nào ? -HS 2 nêu phương tiện hàng -Giáo viên nhận xét ghi điểm học nagỳ em đến trường và những sinh . điều cần chú ý để đảm bảo an toàn . -Lớp theo dõi giới thiệu A.Bài mới: 1’ 1) Giới thiệu Giới thiệu: bài: -Bài học hôm nay các em sẽ tìm -Hai học sinh nhắc lại tªn bµi. hiểu về “Ngồi an toàn trên xe đạp xe máy “. -Lớp tiến hành chia thành các 14’ 2) Nhận biết Tiến hành : - Chia lớp thành 4 nhóm theo yêu cầu của giáo hành vi nhóm giao cho mỗi nhóm một viên . đúng / sai khi hình vẽ . Yêu cầu các nhóm quan - Quan sát tranh trả lời về mỗi ngồi trên xe sát hình vẽ nhận xét những hành hành vi trong tranh như thế là đạp , xe máy. động đúng / sai của người trong đúng hay sai . * Mục tiêu : hình vẽ . HS biết được - Khi lên , xuống xe đạp , xe máy - Lên bên trái vì thuận chiều những hành em thường lên xuống bên nào ? với người đi xe vi đúng sai - Khi ngồi trên xe máy em thường - Ta phải ngồi phía sau vì ngồi khi ngồi trên ngồi trước hay ngồi sau người lái ? trước sẽ làm khuất tầm nhìn xe đạp , xe Vì sao ? của người lái xe . máy . - Để đảm bảo an toàn khi ngồi trên - Bám chặt vào người ngồi phía xe đạp xe máy ta cần chú ý điều gì trước hoặc bám vào yên xe . ? Không bỏ hai tay ra , không đung đưa hai chân , khi xe dừng hẳn mới xuống xe . - Khi đi xe máy tại sao chúng ta - Khi bị TNGT mũ sẽ bảo vệ phải đội mũ bảo hiểm đầu là nơi cơ quan quan trọng - Đội mũ bảo hiểm như thếnào là nhất của con người . đúng ? - GV hướng dẫn HS cách đội và 14’ 3’ cài chặt khoá . - Khi đi xe máy quần áo giày dép phải như thế nào ? * Kết luận : -Khi ngồi trên xe máy xe đạp cần chú ý : - Lên xe bên trái quan sát phía trước , phía sau , bên trái trước khi lên xe . Ngồi phía sau người điều khiển xe . Bám chặt vào eo người lá hoặc vào yên xe . Không bỏ hai tay không đung đưa chân . Khi xe dừng hẳn mới được xuống . 3)ực hành và Tiến hành : trò chơi -Yêu cầu học sinh làm việc theo * Môc tiªu : nhóm . Phát cho mỗi nhóm một Biết thực hiện tình huống yêu cầu thảo luận và hành vi đúng tìm cách giải quyết tình huống . khi ngồi trên *TH1 : -Em được bố đèo đến trường bằng xe máy . Em hãy thể xe đạp , xe hiện đúng động tác khi em lên máy . ,xuống xe ? * TH2 : - Em được mẹ đèo bằng xe đạp đến trường nhưng khi đi trên đường em gặp một bạn được bố chở đi bằng xe máy bạn gọi em đi nhanh để đến trường cùng chơi . Em thể hiện thái độ và động tác như thế nào ? -GV kết luận và viết lên bảng những đặc điểm của từng nhóm biển báo mà học sinh nêu ra . * GV kết luận : -Các em cần thực hiện đúng những động tác và những quy định khi ngồi trên xe để đảm bảo an toàn cho bản C. Củng cố – -NX đánh giá tiết học . -Y/c nêu lại các quy định khi ngồi Dặn dò : trên xe đạp, xe máy . -Dặn về nhà học bài và áp dụng và thực tế . - Mặc áo quần gọn gàng mang giày dép phải có quai hậu để không bị rơi . - Các nhóm thảo luận sau khi hết thời gian các nhóm cử đại diện len trình bày cách giải quyết . - HS lấy ghế băng ra để giả định động tác lên , xuống xe và ngồi trên xe đúng động tác -HS thể hiện động tác không được vẫy tay lại hoặc là vung chân để giục mẹ đi nhanh . - Lớp nhận xét bổ sung . - Hai em nhắc lại . -Về nhà xem lại bài học và áp dụng bài học vào thực tế cuộc sống hàng ngày khi tham gia giao thông trên đường .
- Xem thêm -