Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8 cả năm_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 271 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần 1- tiết 1: Ngày soạn: 25/08/2008 Học hát: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Nhạc và lời: Vũ Trong Tường I- Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát “Mùa thu ngày khai trường” của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường, thể hiện được tính chất vui tươi của bài hát. - HS biết trình bày bài hát với nhiều cách như : hát tập thể,hát hoà giọng, hát có lĩnh xướng, biết thể hiện đảo phách, ngân nghỉ đúng chỗ. - Qua nội dung của bài hát, giáo dục các em tình cảm yêu mến và gắn bó với mái trường, thầy cô. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Bài hát “ Mùa thu ngày khai trường” phóng to trên bảng phụ. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS 1. Ổn Định: (1 phút) - GV chỉ định Báo cáo si số - HS thực hiện 2. Kiểm tra: (3 phút) Hát vui 3. Bài mới: Nội dung 1: Học hát (35 phút) HĐ1: Giới thiệu về bài hát và tác giả:. - Gv thuyết trình. - Bài hát Mùa thu ngày khai trường của - HS nghe. nhạc sĩ Vũ Trọng Tường - một nhạc sĩ có rất nhiều bài hát viết cho thiếu nhi. - Treo bảng phụ Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu - Gv yêu cầu. - Gv đàn và hát. - GV hướng dẫn. - Em hãy trình bày nội dung của bài hát. - HS đọc phần giới - GV đàn và hát cho HS nghe 1 lần. thiệu trong SGK. HĐ2: Hướng dẫn chia câu, chia đoạn: - Bài hát gồm 2 đoạn: - HS nghe. + Đoạn 1: Từ đầu… tiếng hát mùa thu. + Đoạn 2: Mùa thu… như trời thu. HĐ3: Luyện thanh: - Cho HS xướng âm gam Đô trưởng và - HS nghe và ghi nhớ. đọc các nốt trụ. HĐ4: Hướng dẫn HS tập hát: - GV đàn gam Đô - GV đàn mỗi câu 2 lần, hát 2 lần và yêu trưởng và điều khiển. cầu HS hát lại câu đó. GV nghe và sửa sai cho HS. - GV dùng đàn để - Hướng dẫn theo lối móc xích (câu hướng dẫn HS tập hát. -đoạn- bài) + Lưu ý học sinh khi hát cần thể hiện được tính chất âm nhạc của từng đoạn ( Đoạn1: tình cảm sôi nổi, hào hứng; Đoạn2: tình cảm tha thiết đằm thắm.) HĐ5: Luyện tập: - GV điều khiển. - GV cho cả lớp hát nhiều lần theo đàn, chú ý sửa lỗi phát âm và cách ngưng nghỉ ở cuối mỗi câu hát, khi hát phải chú ý đến nhịp đàn và các động tác phụ hoạ. - GV hướng dẫn. - Cho HS tập hát lĩnh xướng: Đoạn 1 cho một bạn lĩnh xướng, đoạn 2 cả lớp sẽ hát đồng thanh. - Gv chỉ định. - Từng tổ trình bày bài hát theo đàn. - GV chỉ định. - GV dặn dò và nhận xét. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 - Luyện thanh theo đàn. - Tập hát theo sự hướng dẫn của gv. - Tập trình bày bài hát theo sự điều khiển của gv. - HS thực hiện. 4. Củng cố: (5 phút) - Từng nhóm 5 HS trình bày bài hát - HS trình bày theo trước lớp với hình thức hát có lĩnh nhóm. xướng. 5. Dặn dò: (1 phút) - GV dặn HS chuẩn bị bài sau. - GV nhận xét tiết học. - Nghe và ghi nhớ Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Tuần 2 - tiết 2: Ngày soạn: 30/8/2008 Ôn tập bài hát: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. Tập đọc nhạc: TĐN số 1 I-Mục tiêu: -HS được ôn lại để hát thuầøn thục hơn bài hát Mùa thu ngày khai trường. Hs biết trình bày bài hát ở mức độ hoàn chỉnh và biết kết hợp vận động khi hát. -HS đọc đúng cao độ , trường độ của bài Tập đọc nhạc TĐN số 1, HS bước đầu làm quen với âm hình tiết tấu gồm nốt móc đơn đứng trước hai nốt móc kép. - Qua nội dung của bài TĐN số 1, giáo dục học sinh cố gắng học tập để xây dựng đất nước sau này. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Bài tập đọc nhạc số 1 phóng to trên bảng phụ. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung 1. Ổn Định: (1 phút) - GV chỉ định Báo cáo si số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung 1: (15 phút) Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường. - GV yêu cầu. - Luyện thanh 1’-2’: - Gv đàn và hướng + Cho HS luyện đọc thang âm Đô dẫn. trưởng và đọc các nốt trụ của gam. - GV hát lại bài hát cho HS nghe 1 lần. - Gv đàn và hát. Ôn tập: + Cả lớp hát đầy đủ cả bài ở mức độ - GV đàn và hướng hoàn chỉnh. dẫn HS ôn tập. + Cho HS tập hát và vỗ tay theo nhịp. + Tiến hành tập theo nhóm. + GV kiểm tra vài học sinh. + Nhận xét và ghi điểm . Nội dung2: (25 phút) - GV chỉ định. Tập đọc nhạc TĐN số1: Chiếc Đèn Ông Sao. HĐ1 : Giới thiệu bài TĐN: - Bài tập đọc nhạc này được trích trong ca khúc “Chiếc đèn ông sao” của - GV thuyết trình. nhạc sĩ Phạm Tuyên. - GV treo bài Tập đọc nhạc đã phóng to trên bảng phụ và yêu cầu HS quan sát và nhận xét. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 HĐ của HS - HS thực hiện - Hs thực hiện. - HS nghe GV hát. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - HS thực hiện cá nhân. - HS nghe và ghi nhớ. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu - Quan sát và trả lời theo gợi ý của GV. - GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét. - GV hướng dẫn. HĐ2: Phân tích bài TĐN : - Trả lời cá nhân. + Nhịp hai bốn. + Giọng Đô trưởng. + Cao độ : sử dụng thang 5 âm: Đô-RêMi-Son-La. + Trường độ : có các hình nốt móc đơn, nốt móc đơn có chấm dôi, nốt móc kép, nốt đen. + Bài gồm 4 câu hát với âm hình tiết tấu gần giống nhau. - Luyện thanh theo HĐ3: Luyện thanh : - Gv dùng đàn để + Cho HS đọc gam và các nốt trụ của đàn. hướng dẫn HS luyện giọng Đô trưởng. thanh. HĐ 4: Hướng dẫn tập đọc nhạc. + Cho hs đọc tên nốt nhạc. + Hướng dẫn HS tập đọc nhạc: - GV hướng dẫn hs tập - GV đàn từng câu(3 lần)cho hs nghe và đọc nhạc theo đàn. đọc theo. Tiến hành từng câu cho đến hết bài. HĐ5: Luyện tập: - Gv điều khiển. + Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. + Từng tổ hs thực hiện đọc nhạc, kết - Gv chỉ định. hợp với gõ đệm. - GV chỉ định. - Gvđiều khiển. - Gv yêu cầu. - GV chỉ định. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 + Cả lớp hát lời ca và vỗ tay theo nhịp, phách.(3 lần) 4. Củng cố: (3 phút) + Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc nhạc và ghép lời ca (nhóm 1 hát lời và nhóm 2 đọc nhạc , sau đó đổi lại) -1HS đọc. - Tập đọc nhạc theo sự hướng dẫn của gv. - Tập trình bày bài TĐN theo sự điều khiển của gv. - Thực hiện theo tổ. - Hs thực hiện. - Hs trình bày theo nhóm. + Vài học sinh khá giỏi đọc nhạc và hát lời - HS thực hiện cá ca trước lớp. nhân. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu 5. Dặn dò: (1 phút) + Về học bài, chép bài và xem trước bài - HS nghe và ghi nhớ - Gv dặn dò và nhận NS Trần Hoàn, tìm thêm các bài hát của xét. NS Trần Hoàn. + Nhận xét tiết học. Tuần 3 – tiết3: Ngày soạn: 7/9/2008 Ôn tập bài hát: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. I-Mục tiêu: - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hát theo tay chỉ huy của GV, tập hát theo lối cá nhân - Cho HS ôn lại bài TĐN số 1 với yêu cầu cao hơn, HS phải đọc đúng cao độ, tiết tấu của bài nhạc và hát chính xác lời ca. - HS biết được thân thế và sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Hoàn; nghe và cảm nhận được vẻ đẹp trong âm nhạc của bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Tập hát bài hát Mùa thu ngày khai trường. - Tư liệu về nhạc sĩ Trần Hoàn. - May nghe và băng nhạc bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung 1. Ổn Định: (1 phút) - GV chỉ định Báo cáo si số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung 1: (10 phút) Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường. - GV đàn và hướng dẫn. - Luyện thanh 1’-2’: + Cho HS luyện đọc thang âm Đô trưởng và đọc các nốt trụ của gam. - GV đàn và hát. - GV hát lại bài hát cho HS nghe 1 lần. Ôn tập: - GV đàn và hướng + Cả lớp hát đầy đủ cả bài ở mức độ dẫn HS ôn tập. hoàn chỉnh. + Chia lớp thành 2 nhóm cho HS tập - GV chỉ định. hát ca nhân. + GV kiểm tra vài học sinh. +Nhận xét và ghi điểm . Nội dung2: (10 phút) HĐ của HS - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS nghe GV hát. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - HS thực hiện. - Tập đọc nhạc theo sự hướng dẫn của gv. + Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, - GV hướng dẫn hs tập - Thực hiện theo tổ. kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. đọc nhạc theo đàn. + Từng tổ hs thực hiện đọc nhạc, kết - GV điều khiển. - HS trình bày theo Ôn tập Tập đọc nhạc TĐN số1: Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu hợp với gõ đệm. - GV chỉ định. - GV yêu cầu. + Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc nhạc và ghép lời ca . + Kiểm tra vài học sinh. + Nhận xét và ghi điểm. Nội dung 3: (20 phút) Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. HĐ1: Nhạc sĩ Trần Hoàn. nhóm. - HS thực hiện cá nhân -1 HS đọc SGK. - Cho HS đọc phần giới thiệu trong SGK. Treo ảnh Trần Hoàn - Gv thực hiện - HS xem - GV cho HS thảo luận: - Tóm tắt về tiểu sử và sự nghiệp nhạc sĩ nêu những nét chính về Trần Hoàn: NS TRần Hoàn. Nhạc sĩ Trần Hoàn (1928-2003) + Tên thật: Nguyễn Tăng Hích. - GV kết luận: + Bút danh: Hồ Thuận An. + Các ca khúc nổi tiếng: Sơn nữ ca, Lời người ra đi, Lời ru trên nương, Lời bác dặn trước lúc đi xa….. + Ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. - HS thảo luận nhóm, từng nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét. - GV đàn và hát. - GV thuyết trình. - GV đàn và hát. - GV yêu cầu. - HS ghi những nét chính. - Cho HS nghe 1 số trích đoạn của các bài - HS nghe và nhận hát nêu trên. xét. HĐ2: Bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. - Giới thiệu sơ lược về bài hát. - HS nghe và ghi nhớ. - HS nghe bài hát và - GV đàn và hát cho HS nghe toàn bài. nêu cảm nghĩ của - Yêu cầu HS nêu cảm xúc khi nghe bài mình. hát. 4. Củng cố: (3 phút) - HS trả lời cá nhân. - Nhắc lại tiểu sử và sự nghiệp của nhạc sĩ - GV yêu cầu. Trần Hoàn. 5. Dặn dò: (1 phút) - HS nghe. Dặn học bài, xem trước bài hát Lý dĩa - GV dặn dò và nhận bánh bò DC nam bộ. Các em nên tìm thêm xét. các bài hát thuộc DC nam bộ. - Nhận xét tiết học. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Tuần 4 - tiết 4: Ngày soạn: 14/9/2008 Học hát: LÍ DĨA BÁNH BÒ Dân ca nam bộ I- Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu và lời ca của bài “Lí dĩa bánh bò”- một bài dân ca Nam bộ. - Tập cho HS làm quen với cách thể hiện tính chất vui – dí dỏm cúa bài hát. - Qua nội dung của bài hát, giáo dục các em biết yêu mến những làn diệu dân ca, qua đó HS thấy rằng người xưa đã biết trân trọng người đi học. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Bài hát “Lí dĩa bánh bò” phóng to trên bảng phụ. - Máy nghe và băng nhạc bài hát Lí dĩa bánh bò. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS 1. Ổn Định: (1 phút) - GV chỉ định Báo cáo si số - HS thực hiện 2. Kiểm tra: (10 phút) - GV gọi - Nêu vài nét về NS Trần Hoàn và kể tên một số - HS kiểm tra bài hát của ông. - GV nhận xét ghi - Nhận xét điểm 3. Bài mới: (30 phút) Nội Dung: - GV ghi bảng. - GV đàn và yêu cầu. - GV thuyết trình, - GV thực hiện. - GV chỉ định. - Gv đàn và hát. GV treo bảng phụ Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Học hát lí dĩa bánh bò - HS nghe và phát HĐ1: Giới thiệu về bài hát: - Gv đàn giai điệu một số bài dân ca cho học sinh biểu. - HS nghe và ghi đoán tên bài hát. - GV giới thiệu bài hát Lí dĩa bánh bò là một bài nhớ. dân ca Nam bộ. - GV dùng bản đồ chỉ đồng bằng Nam bộ, đồng thời cho HS xem tranh sinh hoạt ở đồng bằng Nam - HS quan sát. bộ. - Cho HS đọc bài giới thiệu trong SGK. - Gv đàn và hát cho HS nghe 1 lần. (dịch giọng - HS đọc phần hát ở giọng Son trưởng) giới thiệu trong SGK. - HS nghe. - HS xem Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu - Gv hướng dẫn. - GV đàn gam Son trưởng và điều khiển. - GV dùng đàn để hướng dẫn HS tập hát. - GV điều khiển. - Gv chỉ định. - Gv chỉ định. HĐ2: Hướng dẫn chia câu, chia đoạn: - Bài hát gồm 2 đoạn, chia ra thành 4 câu có độ dài không bằng nhau. HĐ3: Luyện thanh: - Cho HS xướng âm gam son trưởng và đọc các nốt trụ. HĐ4: Hướng dẫn HS tập hát: - GV đàn mỗi câu 2 lần, hát 2 lần và yêu cầu HS hát lại câu đó. GV nghe và sửa sai cho HS. - Hướng dẫn theo lối móc xích (câu -đoạn- bài) HĐ5: Luyện tập: - GV cho cả lớp hát nhiều lần theo đàn, chú ý sửa lỗi phát âm và cách ngưng nghỉ ở cuối mỗi câu hát, khi hát phải chú ý đến nhịp đàn và các động tác phụ hoạ. -Từng tổ trình bày bài hát theo đàn. - HS ghi nhớ. -Luyện thanh theo đàn. - Tập hát theo sự hướng dẫn của gv. -Tập trình bày bài hát theo sự điều khiển của gv. -Hát theo tổ. - GV yêu cầu - GV dặn dò và nhận xét. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 4. Củng cố: (3 phút) - Từng nhóm 5 HS trình bày bài hát trước lớp với hình thức hát hoà giọng. - HS trình bày theo - Gọi 1 HS trình bày hoàn chỉnh bài hát. nhóm. 5. Dặn dò: (1 phút) - 1HS hát trước - GV học bài, chép bài và xem trước bài Gam thứ lớp. giọng thứ. Ở lớp 7 chúng ta đã được học Gam trưởng giọng trưởng, yêu cầu về các em xem lại để thấy được sự khác nhau giữa gam trưởng và gam - Nghe và ghi nhớ thứ. - GV nhận xét tiết học. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Tuần 5- tiết 5: Ngày soạn: 22/9/2008 Ôn tập bài hát: LÍ DĨA BÁNH BÒ. Nhạc lí: GAM THỨ – GIỌNG THỨ Tập đọc nhạc: TĐN số 2. I-Mục tiêu: - HS được ôn lại để hát thuần thục hơn bài hát Lí dĩa bánh bò. Hs biết thể hiện bài hát với tính chất vui tươi dí dỏm. - Cung cấp cho HS những kiến thức âm nhạc cần thiết ve gam thứ, giọng thứ. - HS đọc đúng cao độ , trường độ của bài Tập đọc nhạc TĐN số 2. - Qua nội dung của bài TĐN số 2, giáo dục học sinh tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Bài tập đọc nhạc số 2 phóng to trên bảng phụ. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội dung HĐ của HS 1. Ổn Định: (1 phút) GV chỉ định Báo cáo si số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung 1: (10 phút) Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò. - GV đàn và hướng - Luyện thanh 1’-2’: dẫn. + Cho HS luyện đọc thang âm Đô trưởng và đọc các nốt trụ của gam. - GV hát lại bài hát cho HS nghe 1 lần. - GV đàn và hát. Ôn tập: + Cả lớp hát đầy đủ cả bài ở mức độ hoàn chỉnh. - GV đàn và hướng + Cho HS tập hát và vỗ tay theo nhịp. dẫn HS ôn tập. + Tiến hành tập theo nhóm. + GV kiểm tra vài học sinh. + Nhận xét và ghi điểm . - GV chỉ định. Nội dung 2: (15 phút) - GV thực hiện. - GV hỏi. - Gv kết luận. - GV trình bày. - GV Giới thiệu. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Nhạc lí: Gam thứ- Giọng thứ. - GV đàn 1 bài hát giọng trưởng và 1 bài hát giọng thứ cho HS nghe. + Em có nhận xét gì khi nghe 2 đoạn nhạc này? KL: Giọng thứ có màu sắc êm dịu và tình cảm hơn so với giọng trưởng. - GV giới thiệu cấu tạo gam thứ: I II III IV V VI VII ( I ) 1c 1/2c 1c 1c 1/2c 1c 1c - GV giới thiệu một số bài hát gam thứ, - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS nghe GV hát. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - HS thực hiện cá nhân. - HS nghe và nhận xét - HS trả lời. + Bài hát viết ở giọng trưởng thì vui tươi, viết ở giọng thứ thì mềm mại tha thiết. - HS ghi nhớ. Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu - GV kết luận. - GV đàn. giọng thứ : Mái trường mến yêu, niềm vui của em….. KL: các bậc âm trong gam thứ được sử - HS nghe và ghi nhớ. dụng để xây dựng giai điệu một bài hát hay bản nhạc, người ta gọi đó là giọng thứ kèm theo tên âm chủ. - Cho HS nghe bài nhạc Quê hương trong - HS nghe và nhận SGK để minh hoạ. xét. Nội dung 3: (15 phút) Tập đọc nhạc TĐN số 2: Trở về Su – ri – en – to. HĐ1 : Giới thiệu bài TĐN: - GV thuyết trình. - Bài tập đọc nhạc này là một bài hát của I- - HS nghe và ghi nhớ. a-li-a. - GV yêu cầu HS quan sát và nhận xét. - GV treo bài Tập đọc nhạc đã phóng to - Quan sát và trả lời . trên bảng phụ và yêu cầu HS quan sát và theo gợi ý của GV. nhận xét - GV gợi ý và hướng dẫn nhìn vào bài TĐN trả lời. . HĐ2: Phân tích bài TĐN : - Nhịp mấy? - Giọng gì? - Về trường độ và cao độ? - Bài chia làm mấy câu? - Trả lời cá nhân. + Nhịp ba bốn. + Giọng La thứ. + Cao độ : sử dụng thang 5 âm: La-Si-Đô-Rê-Mi-pha. + Trường độ : có các hình nốt móc đơn, nốt đen, nốt trắng,lặng đen. + Bài gồm 4 câu hát với âm hình tiết tấu gần giống nhau. HĐ3: luyện thanh : - Gv dùng đàn để + Cho hs đọc gam và các nốt trụ của giọng -Luyện thanh theo hướng dẫn HS luyện La thứ. đàn. thanh. HĐ 4: Hướng dẫn tập đọc nhạc. + Cho hs đọc tên nốt nhạc. - 1HS đọc. - GV chỉ định. + Hướng dẫn HS tập đọc nhạc: - Tập đọc nhạc theo - GV đàn từng câu (3 lần) cho hs nghe và sự hướng dẫn của gv. - GV hướng dẫn hs tập đọc theo. Tiến hành từng câu cho đến hết đọc nhạc theo đàn. bài. HĐ5: Luyện tập: Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu - GV điều khiển. - GV chỉ định. - GV chỉ định. + Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, kết - Tập trình bày bài hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. TĐN theo sự điều + Cho HS ghép lời ca theo giai điệu kết khiển của gv. hợp gõ đệm theo phách. 4. Củng cố: (3 phút) + Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc nhạc và - Thực hiện theo tổ. ghép lời ca. + Vài học sinh khá giỏi đọc nhạc và hát lời - HS thực hiện cá nhân. ca trước lớp. 5. Dặn dò: (1 phút) - Về học bài, chép bài và xem trước bài - GV dặn dò và nhận NS Hoàng Vân và bài Hò kéo pháo. Ở bài xét. này chúng ta được biết thêm một nhạc sĩ - HS nghe và ghi nhơ. của Việt Nam. Tuần 6 – tiết 6: Ngày soạn: 30/9/2008 Ôn tập bài hát: LÍ DĨA BÁNH BÒ.. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. I-Mục tiêu: - Tập thể hiện bài hát Lí dĩa bánh bò bằng nhiều cách, đồng thời thể hiện được tính chất vui tươi dí dỏm của bài hát. - Cho HS ôn lại bài TĐN số 2 với yêu cầu cao hơn, HS phải đọc đúng cao độ, tiết tấu của bài nhạc và hát chính xác lời ca. - HS biết được thân thế và sự nghiệp của nhạc sĩ Hoàng Vân một nhạc sĩ lớn trong nền âm nhạc Việt Nam ; nghe và cảm nhận bài hát Hò kéo pháo. II- Chuẩn bị: - Đàn phím điện tử. - Tư liệu về nhạc sĩ Hoàn Vân - Máy nghe và băng nhạc bài hát Hò Kéo Pháo. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV - GV chỉ định - GV đàn và hướng dẫn. - GV đàn và hát. Nội dung HĐ của HS 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo si số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung 1: (10 phút) Ôn tập bài hát: Lí dĩa bánh bò. - Luyện thanh 1’-2’: + Cho HS luyện đọc thang âm Đô trưởng và đọc các nốt trụ của gam. - HS thực hiện - HS thực hiện. - HS nghe GV hát. - GV hát lại bài hát cho HS nghe 1 lần. - GV đàn và hướng dẫn Ôn tập: HS ôn tập. + Cả lớp hát đầy đủ cả bài ở mức độ - HS thực hiện theo hoàn chỉnh. yêu cầu của GV. + Chia lớp thành 2 nhóm cho HS tập Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu - GV chỉ định. - GV hướng dẫn luyện thanh. - GV hướng dẫn hs tập đọc nhạc theo đàn. hát với nhiều hình thức: Hát có vận động và kết hợp vỗ tay theo nhịp, phách. Hát đối đáp. + GV kiểm tra vài học sinh. +Nhận xét và ghi điểm . Nội dung2: (10 phút) - HS thực hiện cá nhân. Ôn tập Tập đọc nhạc TĐN số 2: - Luyện thanh theo đàn. - GV điều khiển. + Cho hs đọc nhạc nhiều lần theo đàn, - Tập đọc nhạc theo kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. sự hướng dẫn của gv. - GV chỉ định. + Chia lớp thành 2 nhóm , tập đọc nhạc - HS trình bày theo +Nhận xét và ghi điểm và ghép lời ca . nhóm. - HS thực hiện cá + Kiểm tra vài học sinh. nhân. + Nhận xét và tuyên dương. Nội dung 3: (20 phút) Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò Kéo - GV yêu cầu. Pháo HĐ1: Nhạc sĩ Hoàng Vân. - GV yêu cầu HS thảo luận, - Cho HS đọc phần giới thiệu trong SGK. -1HS đọc SGK. GV treo ảnh HS xem - GV kết luận: + Cho HS đọc thang âm La thứ. - GV tóm tắt về tiểu sử và sự nghiệp nhạc - Từng nhóm trình bày, các nhóm còn lại sĩ Hoàng Vân : nhận xét. Nhạc sĩ Hoàng Vân - HS ghi những nét + Tên thật: Lê Văn Ngọ. chính. + Bút danh: Y-Na. + Năm sinh: 1930. + Quê quán: Hà Nội. + Các ca khúc nổi tiếng: Quảng Bình quê ta ơi, Hai chị em, Tôi là người thợ mỏ, Bài ca xây dựng, Tình ca tây nguyên,…. + Các ca khúc thiếu nhi : Em yêu trường em, Con chim vành khuyên, Mùa hoa phượng nở, ca ngợi tổ quốc,…. + Ông được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. - GV đàn và hát. - GV thuyết trình. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 - HS nghe và nhận - Cho HS nghe 1 số trích đoạn của các bài xét. hát nêu trên. HĐ2: Bài hát Hò kéo pháo. - Giới thiệu sơ lược về bài hát. - HS nghe và ghi nhớ. - HS nghe bài hát và Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu - GV đàn và hát. - GV yêu cầu. - GV đàn và hát cho HS nghe toàn bài. nêu cảm nghĩ của - Yêu cầu HS nêu cảm xúc khi nghe bài mình. hát. 4. Củng cố: (3 phút) - GV yêu cầu. - Nhắc lại tiểu sử và sự nghiệp của nhạc sĩ - HS trả lời cá nhân. Trần Hoàn. 5. Dặn dò: (1 phút) - GV dặn dò và nhận - Dặn học bài, xem lại tất cả các bài đã - HS nghe. xét. học để tiết sau chúng ta ôn tập lại những kiến thức đã học. - Nhận xét tiết học. Tuần 7- tiết 7: Ngày soạn: 14 / 10 / 2008 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA I- Mục tiêu: - Giúp HS nhớ lại cách thể hiện hai bài hát đã học. - HS ôn lại cấu tạo gam thứ, và bài nhạc viết theo giọng thứ. - Hoàn chỉnh kĩ năng đọc nhạc của HS qua 2 bài TĐN số 1 và số 2. - Kiểm tra để đánh giá đúng khả năng học tập của học sinh. II - Chuẩn bị: 1- Giáo viên: - Đàn phím điện tử. 2 - Học sinh: - Xem lại tất cả các bài đã học. III Các hoạt động dạy – học: 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo si số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (40 phút) Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS Nội dung 1: (15 phút) Ôn tập 2 bài hát “Mùa thu ngày khai trường” và “Lí dĩa bánh bò” HĐ1: Ôn tập 2 bài hát. - Dùng đàn hướng dẫn HS - HS luyện thanh: Đọc thang âm đô - Thực hiện đồng luyện thanh thang âm Đô trưởng. thanh. trưởng. - GV đàn và hát. - Nghe GV trình bày - GV trình bày bài hát hoàn chỉnh theo bài hát. - GV hướng dẫn HS ôn đàn. - Thực hiện theo yêu HS trình bày bài hát theo nhịp đàn với tập lần lượt từng bài hát. cầu của giáo viên. nhiều hình thức: + Hát nhóm. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu + Hát vỗ tay theo phách. HĐ2: Kiểm tra: + Hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Kiểm tra HS theo nhóm. -Trình bày theo nhóm. - GV nhận xét,sửa sai - Gọi mỗi nhóm từ 3-4 HS trình bày bài - Nhận xét cách trình (nếu có) và ghi điểm cho hát theo nhịp đàn. bày của bạn mình. HS. Nội dung : (15 phút) Ôn tập nhạc lí. - GV gợi ý cho HS nhắc Câu hỏi: lại nội dung nhạc lí đã + Em hãy nêu cấu tao gam thứ? học. I II III IV V VI VII I 1c 1/2c 1c 1c 1/2c 1c 1c - GV sửa sai và tóm lược - Yêu cầu HS trả lời cá nhân, Hs khác ý chính. nhận xét . Gv sửa sai nếu có. - Cho HS nghe VD. - GV nêu một số bài hát viết ở giọng thứ. - GV giảng giải. - Phân biệt sự khác nhau giữa giọng trưởng và giọng thứ cho HS nghe và ghi nhớ. - Hs trả lời câu hỏi. - Nghe và nhận xét câu trả lời của bạn mình. - HS nghe và ghi nhớ. Nội dung 3: (10 phút) Ôn tập Tập đọc nhạc. HĐ1: Ôn tập . Dùng đàn và hướng dẫn - Tiến hành ôn tập từng bài theo các - Ôn tập theo sự HS ôn tập. bước: hướng dẫn của GV. + Đọc nhạc và gõ đệm theo tiết tấu. + Đọc nhạc và gõ đệm theo nhịp, phách. + Chia nhóm vừa đọc nhạc và ghép lời ca. HĐ2: Kiểm tra: - Kiểm tra HS theo nhóm. - Gọi từng nhóm 3HS đọc nhạc và gõ - Thực hiện theo đệm theo phách. nhóm. - GV nhận xét,sửa sai - Nhận xét và ghi điểm. - Nhận xét sự trình (nếu có) và ghi điểm cho bày của bạn. HS. 4. Kết thúc tiết học. (4 phút) - GV dặn dò và nhận xét - Dặn HS về nhà tập trình bày hoàn - HS nghe và ghi nhớ. tiết học. chỉnh các bài đã ôn tập. - Viết trước bài hát “Tuổi hồng” vào vở để học ở tiết sau . - Nhận xét tiết học. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Tuần 8 - Tiết 8 : Ngày soạn: 20 / 10 / 2008 Học hát: TUỔI HỒNG. Nhạc và lời: Trương Quang Lục I- Mục tiêu: - HS hát đúng giai điệu của bài hát Tuổi Hồng – một bài hát hay viết về tuổi học trò. - HS biết thể hiện bài hát với tính chất hồn nhiên, vui tươi. - Tập cho HS kĩ năng hát tập thể và hát đơn ca. - Qua nội dung bài hát, giáo dục HS biết giữ gìn sự trong sáng của tuổi thơ, biết ước mơ vươn tới tương lai. II - Chuẩn bị: - Máy nghe và băng nhạc bài hát Tuổi hồng. - Đàn phím điện tử. - Viết lời bài hát ra bảng phụ. III Các hoạt động dạy – học: 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo si số 2. Kiểm tra: 3. Bài mới: (40 phút) HĐ của GV Nội Dung HĐ của HS HĐ 1: Giới thiệu bài - Giới thiệu: - GV treo bảng phụ có + Nhạc sĩ Trương Quang Lục sinh ngày - HS nghe và ghi nhớ. bài hát phóng to và 25/ 2/ 1933 , quê ở Quảng Ngãi. Ông đã thuyết trình. sáng tác rất nhiều bài hát dành cho thiếu nhi như : Màu mực tím, Nhịp cầu tre, Trái đất này là của chúng em, ... + Bài hát Tuổi hồng ông viết dành cho HS tuổi THCS nói về sự hồng nhiên trong sáng của tuổi mới lớn với những ước mơ tươi đẹp. - GV treo bảng phụ Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 - HS xem Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu - Nghe GV hát. - GV đàn và hát. - GV yêu cầu Hs đọc lời bài hát. - Hướng dẫn HS quan sát bài hát và chia câu để tập hát. - Dùng đàn hướng dẫn Hs luyện thanh. - GV trình bày bài hát 1 lần cùng với đàn. HĐ2: Hướng dẫn HS chia câu, đoạn. - Cho HS đọc lời bài hát và giải thích từ khó cho HS nếu HS thắc mắc. - Bài hát được viết ở nhịp bốn bốn. - Có tính chất tươi vui và hồn nhiên. - Bài gồm 2 đoạn : + Đoạn 1 :Vui sao.... rực lên : Mô tả bước chân của các em trên đường đến trường. + Đoạn 2 : La la la .... Tuổi hồng ơi: Diễn tả niềm vui của các em với những ước mơ tươi đẹp. HĐ3 : Tập hát - Cho HS luyện thanh thang âm Rê trưởng : - HS đọc cá nhân. - HS nghe và ghi nhớ. - HS thực hiện đồng thanh. - Thay tên nốt bằng các nguyên âm như : i, ê, ô,a. Tập hát: -Dùng đàn để hướng - Mỗi câu hát GV đàn cho HS nghe 1 lần, - HS tập hát theo sự dẫn HS tập hát từng GV hát 2 lần sau đó bắt nhịp cho HS hát hướng dẫn của GV. nhắc lại 3-4 lần. câu theo lối móc xích. - Thực hiện theo lối móc xích cho đến hết bài. -Cho HS tập hát vào bài - GV sử dụng đoạn 2 để làm nhạc dạo và - Tập nghe Intro để Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu theo In tro nhiều lần. - GV hướng dẫn. - GV điều khiển. hướng dẫn HS vào bài hát. - Hướng dẫn Hs hát và vận động theo nhạc: + Câu Đến trường thân quen vui ngày ngày: ngón trỏ tay phải đưa lên trước mặt. + Câu Khoảng trời mộng ước đẹp dáng tương lai: Tay phải đưa ra trước và vòng sang ngang. + Câu Như ánh nắng khi ...: Tay phải đưa ra trước và lên cao. + Câu Tuổi hồng ơi đẹp những ước mơ: Hai tay bắt chéo áp vào ngực. + Câu Đẹp mùa hoa tuổi hồng ơi: Tay phải đưa ra trước và vòng sang ngang. - Cho HS thực hiện nhiều lần theo đàn. vào bài hát. - HS quan sát và thực hiện theo GV. - Hát kết hợp với vận động. 4. Củng cố.(3 phút) - Yêu cầu HS trình - Cả lớp hát theo nhạc đệm và theo sự - Thực hiện đồng bày bài hát hoàn chỉnh hướng dẫn của GV. thanh. theo đàn. - GV cho HS xung phong hát cá nhân và - Cá nhân trình bày. - GV đàn và điều khiển. kết hợp vận động theo nhịp.(GV sửa sai nếu có). 5. Dặn dò: (1phút) - GV dặn HS về nhà -Tập hát thuộc lời và tập vận động phụ thực hiện một số công hoạ trong khi hát (HS tự sáng tạo). việc. -Viết trước bài TĐN số 3 vào vở và xem trước bài nhạc lí. - Nhận xét. -Nhận xét tiết học. - HS nghe và ghi nhớ vào sổ tay. Tuần 9 - tiết 9 : Ngày soạn: 27 / 10 / 2008 Ôn tập bài hát:TUỔI HỒNG. Nhạc lí: GIỌNG SONG SONG, GIỌNG LA THỨ HOÀ THANH. Tập Đọc Nhạc: TĐN số 3. I- Mục tiêu: -Ôn tập bài hát “Tuổi hồng”.HS tập trình bày bài hát hoàn chỉnh và vận động theo nhạc. HS bước đầu có khái niệm về giọng song song, Biết được dặc điểm của giọng la thứ hoà thanh. -Tập đọc bài nhạc có giọng La thứ hoà thanh với các âm hình nốt móc đơn, nốt đen, nốt trắng và đặc biệt là nốt đen chấm dôi. - Qua nội dung bài tập đọc nhạc, giáo dục HS tình cảm yêu mến thiên nhiên. II - Chuẩn bị: 1- Giáo viên: -Đàn phím điện tử. -Bài TĐN phóng to. -Tập hát và đàn thuần thục bài TĐN. 2 - Học sinh: -Viết sẵn bài TĐN số 3 vào vở. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu -Thanh phách. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV Nội Dung 1. Ổn Định: (1 phút) GV chỉ định Báo cáo si số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (40 phút) Noäi dung 1: (10 phút) OÂn taäp baøi haùt Tuoåi hoàng - GV dùng đàn hướng Cho HS luyện thanh thang âm Rê trưởng: dẫn. HĐ của HS HS thực hiện - HS thực hiện đồng thanh. - Thay các tên nốt bằng các nguyên - Hát đồng thanh. - Hướng dẫn HS trình âm : a, ê, u, i....để các em luyện thanh. bày bài hát. - Cho HS hát theo đàn 2 lần kết hợp - Thực hiện theo -Yêu cầu HS thực hiện với vận động phụ hoạ như tiết trước. theo đàn. nhóm. - Kiểm tra từng nhóm 3 HS. - Nhận xét và ghi điểm. Nội dung 2: Nhạc lí.(10 phút) - GV thuyết trình -Cho HS xem VD. 1-Giọng song song: Giọng song song là một giọmg trưởng và một giọng thứ có chung hoá biểu. Cho HS xem các ví dụ như trong SGK. 1- Giọng la thứ hoà thanh: - HS nghe và ghi nhớ. - Quan sát và nhận xét. - GV thuyết trình. - HS ghi nhớ. -Giọng La thứ hoà thanh là giọng thứ có âm bậc 7 (son) tăng lên nửa cung so - GV đàn và hướng với giọng la thứ tự nhiên. - Nghe và nhận xét. dẫn. - GV đàn cho nghe và phân biệt gam la - GV đàn và hướng thứ tự nhiên và gam la thứ hoà thanh. - HS thực hiện. dẫn. -Cho HS tập đọc gam la thứ hoà thanh vài lần. Nội dung 3 :Tập đọc nhạc TĐN số 3. (20 phút) HĐ1: Giới thiệu GT: Hôm nay các em sẽ tập đọc 1 bài - HS nghe và ghi bài. nhạc có giọng la thứ hoà thanh. nhớ. - GV treo bảng phụ - HS quan sát và có bài TĐN và giới phát biểu. thiệu . Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu - Hướng dẫn HS phân tích bài TĐN. HĐ2 : Hướng dẫn tập đọc nhạc. - Yêu cầu HS đọc tên nốt nhạc. - Hướng dẫn HS gõ đệm theo phách. - Dùng đàn đêû hướng dẫn HS tập đọc nhạc theo lối móc xích. -Hướng dẫn HS phân tích bài TĐN: + Cao độ: Có nốt son thăng. + Trường độ: chú ý các nốt đen chấm dôi và nốt móc đơn chấm dôi. - HS thực hiện. - HS nghe đàn và nhẩm theo, sau đó đọc nhạc theo đàn. -Cho HS đọc tên nốt nhạc vài lần. - GV đàn từng câu ngắn cho HS nghe, mỗi câu GV đàn 3 lần và sau đó cho HS đọc nhạc theo đàn.Lưu ý học sinh đọc đúng nốt Son thăng. - GV sửa sai cho Hs nếu có và tiến hành sang câu khác. -Ghép từng câu đến hết bài. - HS thực hiện nhiều lần. - HS thực hiện đồng thanh. -Thực hiện theo nhóm. HĐ3: Hướng dẫn -Cho HS tập đọc nhạc nhiều lần và kết HS luyện tập. - GV đàn và điều hợp gõ đệm theo phách như đã hướng dẫn. khiển . -Cho HS hát lời ca theo nhạc. -Chia lớp thành 2 nhóm cho HS tập - GV chỉ định. đọc nhạc và ca.hát lời HĐ cuối: Củng cố - Dặn dò 4. Củng cố: (3 phút) -Cho HS hát và vận động theo nhạc bài - GV đàn và điều hát “Tuổi hồng ” -Cả lớp thực hiện. khiển. -Gọi 1-2 HS khá trong lớp đọc nhạc và hát lời ca của bài TĐN số 3. - HS trình bày cá - GV chỉ định. -Nhận xét tiết học. nhân. 5. Dặn dò: (1 phút) - GV dặn HS các -Dặn HS tập đọc nhạc ở nhà. công việc ở nhà. -Ôn lại bài hát Tuổi hồng để tiết sau ôn tập. - HS nghe và ghi -Nhận xét. - Về xem trước bài Nhạc sĩ Phan nhớ, Huỳnh Điểu đây là một nhạc sĩ rất nỗi tiếng với rất nhiều tác phẩm. về tìm hiểu các tác phẩm của ông để tiết sau hát minh họa. Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu Tuần 10 – tiết 10: Ngày soạn: 03 / 11 / 2008 Ôn tập bài hát: TUỔI HỒNG. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ PHAN HUỲNH ĐIỂU và bài hát Bóng cây Kơ-Nia. I-Mục tiêu: - HS ôn tập để hát thuần thục bài hát “Tuổi hồng”, biết thể hiện bài hát bằng nhiềøu hình thức đồng thời biết vận động phụ hoạ khi hát. - Ôn lại tiết tấu của bài TĐN số 3, qua đó HS thể hiện đúng cao độ và trường độ của bài TĐN và đồng thời nắm vững cách gõ đệm khi đọc nhạc. - HS biết được thân thế và sự nghiệp của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, qua đó HS được nghe một số bài hát của ông. - Giáo dục HS biết trân trọng những nhạc sĩ đã có những đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam. II- Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: Đàn phím điện tử. Tư liệu về nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Tập đàn và hát một số trích đoạn các bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. 2/ Học sinh: - Thanh phách. - Sách GK. III Các hoạt động dạy – học: HĐ của GV GV chỉ định - GV đàn và hướng dẫn. Nội dung 1. Ổn Định: (1 phút) Báo cáo si số 2. Kiểm tra: Lòng ghép vào phần ôn tập 3. Bài mới: (40 phút) Nội dung 1: (5 phút) Ôn tập bài hát: Tuổi hồng. -Luyện thanh 1’-2’: + Cho HS luyện đọc thang âm Rê trưởng và đọc các nốt trụ của gam.(Dịch giọng -2) - GV chỉ định. -Nhận xét và ghi điểm. - HS thực hiện. HS luyện thanh - HS nghe GV hát. - HS thực hiện theo yêu cầu của GV. - GV đàn và hát. - GV đàn và hướng dẫn HS ôn tập. HĐ của HS - GV hát lại bài hát cho HS nghe 1 lần. Ôn tập: + Cả lớp hát đầy đủ cả bài ở mức độ hoàn chỉnh. + Hướng dẫn HS hát và kết hợp với vận - HS thực hiện. động theo nhạc.( Như ở tiết 8) Giaùo AÙn AÂm Nhaïc 8 Giaùo Vieân: Döông Phöôùc Giaøu
- Xem thêm -