Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 8 cả năm_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án: Âm nhạc 8 Tiết 1 Trường THCS Nguyễn Trãi Tờn bài Lớ p 8 Chuẩn kiến thức kỹ năng - HS biết tỏc giả của bài Mựa thu ngày khai trường là nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. 2 - HS hỏt thuộc bài Mựa thu ngày khai trường và thể hiện được sắc thỏi, tỡnh cảm của bài hỏt. Biết hỏt kết hợp gừ đệm; tập hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 1. 3 - HS hỏt thuộc bài Mựa thu ngày khai trường và thể hiện đỳng tốc độ, sắc thỏi, tỡnh cảm khỏc nhau ở hai đoạn a và b của bài hỏt. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 1, kết hợp vỗ tay theo phỏch. - Thụng qua bài hỏt Một mựa xuõn nho nhỏ, HS biết được vài nột về nhạc sĩ Trần Hoàn và một vài sỏng tỏc của ụng. 4 - HS biết bài Lớ dĩa bỏnh bũ là một bài dõn ca Nam Bộ. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca và thể hiện được tớnh chất vui tươi, nhớ nhảnh của bài hỏt. 5 - HS hỏt thuộc bài Lớ dĩa bỏnh bũ và thể hiện được sắc thỏi, tỡnh cảm của bài hỏt. - HS biết được cấu tạo, tớnh chất của gam thứ, giọng thứ. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 2. 6 - HS hỏt thuộc và biểu diễn bài Lớ dĩa bỏnh bũ. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 2. - HS biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Hoàng Võn và bài hỏt Hũ kộo phỏo. 7 - HS hỏt đỳng giai điệu và thuộc lời ca của hai bài hỏt: Mựa thu ngày khai trường, Lớ dĩa bỏnh bũ. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca , tốp ca,... - HS biết cấu tạo của gam thứ, giọng thứ. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 1, số 2 và ghi nhớ hỡnh thức tiết tấu cú trong cỏc bài TĐN. 8 Thực hiện theo những nội dung đó ụn tập ở tiết trước. - HS biết vài nột về nhạc sĩ Trương Quang Lục tỏc giả của bài Tuổi hồng. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. Biết cỏch hỏt liền tiếng và hỏt nẩy. 9 10 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Tuổi hồng và thể hiện được sắc thỏi của bài hỏt. Biết hỏt kết hợp cỏc hỡnh thức dừ đệm. - HS biết được về giọng song song và giọng La thứ hoà thanh. - HS đọc đỳng cao độ, trường độ và ghộp lời ca bài TĐN số 3. 11 - HS hỏt thuộc và biểu diễn bài Tuổi hồng. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 3. Biết về giọng song song song và giọng La thứ hoà thanh. - HS biết sơ lược về tiểu sử của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hỏt Búng cõy Kơ-nia. - HS biết bài Hũ ba lớ là dõn ca Quảng Nam. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. - HS hỏt thuộc bài Hũ ba lớ và thể hiện được sắc thỏi, tỡnh cảm của bài hỏt. - HS biết được cú hai loại hoỏ biểu và hoỏ biểu cú dấu thăng và hoỏ biểu cú dấu giỏng; thứ tự ghi cỏc dấu thăng và dấu giỏng trờn hoỏ biểu. - HS biết được về giọng cựng tờn. - HS đọc đỳng giai điệu và tập đỏnh nhịp bài TĐN số 4. - HS hỏt thuộc và biểu diễn bài Hũ ba lớ. - HS đọc đỳng cao độ, trường độ và ghộp lời ca TĐN số 4. - HS nhận biết được một số nhạc cụ dõn tộc. 12 13 14 15 - HS hỏt thuộc và thể hiện được sắc thỏi, tỡnh cảm của hai bài hỏt: Tuổi hồng, Hũ ba lớ. - HS biết về giọng song song và giọng La thứ hoà thanh. - HS biết tự ghi cỏc dấu thăng và dấu giỏng trờn hoỏ biểu. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi 3, số 4. - HS hỏt thuộc và thể hiện được sắc thỏi, tỡnh cảm của hai bài hỏt: Mựa thu ngày khai trường, Lớ dĩa bỏnh bũ. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 1, số 2. - HS biết về cỏc nhạc sĩ: Trần Hoàn, Hàng Võn, Phan Huỳnh Điểu và cỏc tỏc phẩm được viết trong SGK. 16 17 18 19 - HS biết bài Khỏt vọng mựa xuõn là sỏng tỏc của nhạc sĩ Mụ-da (người Áo). Biết nội dung bài hỏt thể hiện sự lạc quan, yờu đời của tuổi trẻ trước mựa xuõn và cuộc sống. Biết bài hỏt viết ở nhịp 6/8. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. Biết cỏch lấy hơi, hỏt rừ lời, diễn cảm; tập hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... 20 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Khỏt vọng mựa xuõn. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,.. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 5, kết hợp gừ đệm. 21 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời của bài Khỏt vọng mựa xuõn. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 5, kết hợp gừ đệm. - HS biết vài nột về tiểu sử và sỏng tỏc õm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Biết nội dung bài hỏt Biết ơn Vừ Thị Sỏu, ca ngợi lũng yờu nước, sự hy sinh của nữ anh hựng VừThị Sỏu. - HS biết nhạc sĩ Phạm Tuyờn là tỏc giả của bài Nổi trống lờn cỏc bạn ơi. Biết nội dung bài hỏt ca ngợi tỡnh đoàn kết của thiếu nhi cỏc dõn tộc Việt Nam. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. Biết cỏch lấy hơi, hỏt rừ lời, diễn cảm; tập hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... 22 23 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Nổi trống lờn cỏc bạn ơi. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - HS biết bài TĐN số 6 - Chỉ cú một trờn đời nhạc của Trương Quang Lục, lời dựa theo ý thơ Liờn Xụ (cũ), được viết ở nhịp 6/8. Núi đỳng tờn nốt nhạc, đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca, kết hợp gừ đệm. 24 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Nổi trống lờn cỏc bạn ơi. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 6, kết hợp gừ đệm. - HS biết sơ lược về hỏt bố và tỏc dụng của hỏt bố. - HS nờu đựơc tờn tỏc giả và một số bài hỏt thiếu nhi được yờu thớch. 25 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của hai bài hỏt: Khỏt vọng mựa xuõn, Nổi trống lờn cỏc bạn ơi. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,.. - HS biết đặc điểm của nhịp 3/4. So sỏnh được sự khỏc nhau giữa nhịp 2/4, 3/4, 4/4 và 6/8. - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 5, số 6, kết hợp gừ đệm hoặc đỏnh nhịp. 26 - Thực hiện theo những nội dung đó ụn tập ở tiết trước. - HS biết bài Ngụi nhà của chỳng ta do nhạc sĩ Huỳnh Phước Liờn sỏng tỏc. Biết được nội dung của bài hỏt. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. Biết 27 Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi cỏch lấy hơi, hỏt rừ lời, diễn cảm. 28 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Ngụi nhà của chỳng ta. Biết hỏt kết hợp gừ đệm; tập hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - HS biết bài TĐN số 7 - Dũng suối chảy về đõu là nhạc Nga, do nhạc sĩ Hoàng Lõn đặt lời. Núi đỳng tờn nốt nhạc, đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca, kết hợp gừ đệm. 29 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Ngụi nhà của chỳng ta. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca TĐN số 7, kết hợp gừ đệm. - HS biết vài nột về tiểu sử và sỏng tỏc õm nhạc của nhạc sĩ Sụ-panh. Biết bản Nhạc buồn là đoạn trớch trong Khỳc luyện tập số 3, bản nhạc cú giai điệu chậm rói, gợi nỗi buồn man mỏc (đõy là cảm xỳc của Sụ-panh khi nhớ về quờ hương). 30 - HS biết nhạc sĩ Trịnh Cụng Sơn là tỏc gỉ của bài Tuổi đời mờnh mụng, bài hỏt gồm ba đoạn. Biết nội dung bài hỏt núi lờn cảm nhận của tuổi trẻ trước cuộc sống rộng mở. - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. Biết cỏch lấy hơi, hỏt rừ lời, diễn cảm; tập hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... 31 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Tuổi đời mờnh mụng. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - HS biết bài TĐN số 8 - Thầy cụ cho em mựa xuõn là sỏng tỏc của nhạc sĩ Vũ Hoàng. Núi đỳng tờn nốt nhạc, đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca, kết hợp gừ đệm. 32 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài Tuổi đời mờnh mụng. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 8, kết hợp gừ đệm. - HS biết một số thể loại nhạc đàn như: độc tấu, Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi hũa tấu, bài ca khụng lời,... 33 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của hai bài hỏt: Ngụi nhà của chỳng ta, Tuổi đời mờnh mụng. Biết hỏt kết hợp gừ đệm. Biết trỡnh bày bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song tốp ca,... - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca bài TĐN số 7, số 8, kết hợp gừ đệm hoặc đỏnh nhịp. 34 - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca, diễn cảm của cỏc bài hỏt đó học. Biết trỡnh bày cỏc bài hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca, tốp ca,... - HS đọc đỳng giai điệu, ghộp lời ca cỏc bài TĐN đó học, kết hợp gừ đệm hoặc đỏnh nhịp. - HS biết vài nột về cỏc nhạc sĩ: Sụ-panh, Trần Hoàn, Hoàng Võn, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Đức Toàn. 35 Thực hiện theo những nội dung đó ụn tập ở cỏc tiết trước. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỘ MÔN: ÂM NHẠC LỚP 8 Cả năm: 37 tuần = 35 tuần. HỌC KỲ I: Tiết 1 Học hát: Bài: Mùa thu ngày khai trường. Tiết 2 Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường. Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Tiết 3 Ôn tập bài hát: Mùa thu ngày khai trường Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ. Tiết 4 Học hát: Bài: Lý dĩa bánh bò. Tiết 5 Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò Nhạc lý: Gam thứ, giọng thứ. Tập đọc nhạc: TĐN số 2. Tiết 6 Ôn tập bài hát: Lý dĩa bánh bò Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2. Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Tiết 7 Tiết 8 Ôn tập Tiết 10Học hát: Bài Tuổi hồng Ôn tập bài hát: Tuổi hồng Kiểm tra 1 tiết Nhạc lý: Giọng Song Song, giọng La thứ hoà thanh. Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Tiết 9 Tiết 11 Ôn tập bài hát: Tuổi hồng. Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và bài hát: Bóng cây kơ-nia. Tiết 12 Học hát: Bài Hò ba lý Tiết 13 Ôn tập bài hát: Hò ba lý Tập đọc nhạc: TĐN số 4 Nhạc lý:Thứ tự các dấu thăng ,giáng ở hóa biểu- Giọng cùng tên. Tiết 14 Ôn tập Bài hát Hò ba lý Ôn tập Tập đọc nhạc :TĐN Số 4. Âm nhạc thường thức: Một số nhạc cụ dân tộc Tiết Ôn tập 15,16 Tiết 17,18 Kiểm tra học kỳ I Học kì II 18 tuần= 17 tiết Tiết 19 Học hát bài: Khát vọng mùa xuân Tiết 20 Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân Nhạc lí: nhịp 6/8 Tập đọc nhạc : Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi TĐN số 5 Tiết 21 Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN Số 5 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn đức Toàn và bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu Tiết 22 Học hát bài : Nổi trống lên các bạn ơi! Tiết 24Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi Ôn tập bài hát: Nổi trống lên các bạn ơi Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Âm nhạc thường thức: Hát bè Tập đọc nhạc : TĐN số 6 Tiết 23 Tiết 25 Ôn tập Tiết 26 Kiểm tra một tiết Tiết 27 Học hát bài :Ngôi nhà của chúng ta Tiết 28 Ôn tập bài hát:Ngôi nhà của chúng ta Tập đọc nhạc : TĐN số 7 Tiết 29 Ôn tập bài hát:Ngôi nhà của chúng ta Ôn tập Tập đọc nhạc : TĐN số 7 Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Sôpanh và bản Nhạc buồn Tiết 30 Học hát bài : Tuổi đời mênh mông Tiết 32Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông Ôn tập bài hát: Tuổi đời mênh mông Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn Tập đọc nhạc: TĐN số 8 Tiết 31 Tiết Ôn tập 33- 34 Tiết 35 Kiểm tra học kì II Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi TUẦN I Tiết 1: Học hát: Bài: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Nhạc và lời: Vũ Trọng Tường. Ngày soạn: 15/8/2013 Ngày dạy: 20/8/2013 I- Mục tiêu: Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Mùa thu ngày khai trường, thể hiện đúng đảo phách, ngân đủ 3 phách. Học sinh biết trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hoà giọng, hát lĩnh xướng, hát đối đáp. Qua nội dung bài hát, hướng các em đến tình cảm yêu mến tháng năm đi học để khắc sâu trong trí nhớ các em. II- Giáo viên chuẩn bị: - Tìm hiểu về tác giả Vũ Trọng Tường. - Tập hát và đệm đàn. - Đĩa nhạc, đàn phím điện tử, đài. - Thanh phách, Song loan, tranh ảnh III- Tiến trình dạy học: Hoạt động Nội dung của GV Gv kiểm tra sĩ số. 1) Ổn định tổ chức: (1 phút ) Hoạt động của HS Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Không thực hiện 3) Nội dung bài:Học hát ( 25 phút ) Gv ghi b¶ng Gv giới thiệu. MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Nh¹c vµ lêi: Vò Träng Têng - Hs ghi bµi. - Hs theo dõi. - Những tháng năm đi học là thời gian rất đẹp trong cuộc đời mỗi chúng ta, khi thời gian đó trôi qua chúng ta mới nhận thấy điều đó. Hình ảnh về mái trường, về thầy cô giáo, kỷ niệm về những người bạn thân sẽ lắng đọng trong tâm trí mỗi người. Đó là ngày khai trường. Gv hát. - Hát trích đoạn bài "Lời ru của mẹ" của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. - Hs nghe. Gv hỏi. ? Hãy kể tên một vài bài hát của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường mà em biết? - Hs trả lời. Gv điều khiển. Hs nghe và nhận biết. - Cho Hs nghe mẫu bài hát "Mùa thu ngày khai trường" qua đĩa. Gv treo bảng phụ và Gv: Trương Thị Minh Lý ? Bài hát gồm mấy đoạn? (2 đoạn) - Hs trả lời. Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi đặt câu hỏi. Gv hướng dẫn. - Đoạn 1 gồm 2 câu, mỗi câu 8 nhịp. - Hs nhắc lại. - Đoạn 2 gồm 4 câu, mỗi câu 8 nhịp (điệp khúc) Gv đàn. * Luyện thanh âm: Mi-Ma-Mô (1-2 phút) - Hs luyện thanh. Gv hướng dẫn. * Tập hát từng câu: - Tập hát. - Gv hát mẫu câu một, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu Hs nghe và hát nhẩm theo. Gv đàn. - Hs tập hát. - Gv đàn câu một và bắt nhịp cho Hs hát cùng với đàn. - Tương tự với câu tiếp theo. - Khi tập xong hai câu thì Gv cho Hs nối tiếp hai câu với nhau. - Hs trình bày. Gv yêu cầu. - Gv hát hai câu sau đó đàn giai điệu và yêu cầu Hs hát cùng với đàn. Gv hướng dẫn. - Gv chỉ định 1-2 Hs hát lại hai câu này. Khi tập hát lưu ý Hs những chỗ có đảo phách và các tiếng có luyến 2-3 nốt nhạc. - Hs thực hiện. - Tiến hành dạy đoạn 2 có luyến theo cách tương tự. Gv chỉ định. Gv điều khiển. * Hát đầy đủ cả bài: - Hs thực hiện. Nửa lớp hát đoạn 1, nửa lớp hát đoạn 2. Đổi ngược lại. Gv nhận xét- sửa sai(nếu có). Gv thao tác và yêu cầu. - Tốc độ: 124. Đoạn đầu dùng tiết tấu cha cha cha, điệp khúc Rum ba. Gv hướng dẫn. - Hs ghi nhớ. - Hs thực hiện. - Thể hiện sắc thái: Đoạn 1 hát sôi nổi, nhiệt tình. Đoạn 2 hát tha thiết, mênh mông. Gv chỉ định. - Hát lần 1: Đoạn 1 hát đối đáp theo hai dãy. - Hs trình bày. Đoạn 2 cả lớp cùng hoà giọng. - Hát lần 2: Hs nữ lĩnh xướng đoạn 1. Gv ®iÒu khiÓn. Đoạn 2 hát hoà giọng. - Më phÇn ®Öm vµ giai ®iÖu ghi s½n ë ®µn b¾t nhÞp cho Hs h¸t hai lÇn kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp, theo ph¸ch. - Hs h¸t kÕt hîp gâ ®Öm. Gv chØ ®Þnh. - Hs tr×nh bµy. - Gäi mét sè Hs tr×nh bµi bµi h¸t. Gv nhËn xÐt- xÕp lo¹i mét sè Hs. 4) Cñng cè (18 phót ) Gv yªu cÇu. - Tõng tæ ®øng t¹i chç tr×nh bµy bµi h¸t, tæ trëng cö mét - Hs thùc hiÖn. Hs b¾t nhÞp. Gv gîi ý, híng dÉn Hs - Mét sè bµi h¸t viÕt vÒ mïa thu nh: "ChiÒu thu nhí tr- - Hs thùc hiÖn. lµm bµi tËp. êng, Hµ Néi mïa thu, Nhí mïa thu Hµ Néi…". 5) DÆn dß (:1 phót ) - Lµm bµi tËp ë SGK. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi - ChuÈn bÞ tiÕt häc sau. Kinh nghiệm TUẦN 2 Tiết 2 : Ôn tập bài hát: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. Ngày soạn: 20/8/2013 Tập đọc nhạc: TĐN SỐ 1. Ngày dạy: 27/8/2013 I- Mục tiêu: Kiến thức: Học sinh biết hát kết hợp với vận động phụ hoạ, biết thể hiện sắc thái tình cảm bài Mùa thu ngày khai trường Kĩ năng: Củng cố cho Hs nắm vững vị trí các nốt nhạc trên khuông. Qua bài TĐN, Hs bước đầu làm quen với âm hình t tấu gồm móc đơn đứng trước hai móc kép. Thái độ: Qua bài TĐN hs thêm gắn bó và biết thể hiện lòng biết ơn của mình với BH muôn vàn kính yêu II- Giáo viên chuẩn bị: - Nghiên cứu xử lý sắc thái của bài hát. Tập thể hiện một số động tác. - Đàn phím điện tử. - Chép bài TĐN số 1 ra bảng phụ. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS 1) Ổn định tổ chức (1 phút) Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo. 2) Bài cũ:( 3p )Gọi một số Hs hát bài Mùa thu ngày khai trường? và cho biết nhạc và lời của ai? 3) Nội dung bài: Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 - Hs theo dõi và thực hiện. Hs thực hiện Gv ghi lªn b¶ng. Gv chỉ định. - Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn và hát lại bài hát 1 lần, Hs nghe để so sánh sửa những chỗ còn hát sai. Trường THCS Nguyễn Trãi Nội dung 1: (15 phút) Ôn MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG. tập bài hát: - Hs ghi vë. - Hs tr×nh bµy. - Gọi một vài Hs trình bày bài hát, Gv tiếp tục chỉ ra những chỗ chưa đạt và hướng dẫn Hs sửa chữa. Gv mở đàn và chỉ huy cho hs hát cả lớp Gv điều khiển. Gv đệm đàn. - Bắt nhịp Hs hỏt bài kết hợp gừ thanh phỏch theo nhịp, theo phỏch. Gv điều khiển. - Hs thực hiện. - Hs hỏt kết hợp gừ phỏch. Mở giai điệu ghi sẵn ở đàn chỉ huy cho Hs hát đoạn a: Với tình cảm vui hoạt; đoạn b tha thiết sâu lắng hơn. Gv chỉ huy. - Tất cả Hs trình bày bài hát: Hát lần 1: Đoạn 1 Hs nam và nữ hát đối đáp. Đoạn 2 cả lớp hát hoà giọng. Hát lần 2: Đ 1 Gv lĩnh xướng. Đ2 cả lớp hát hoà giọng. - Hs thực hiện theo sự chỉ huy. Gv đệm đàn. - Bắt nhịp cho Hs hát kết hợp vận động, phụ hoạ một vài động tác tự sáng tạo, phù hợp với nội dung bài. Gv chỉ định. - Gọi 1-2 Hs trình bày bài hát có múa phụ hoạ. Gv nhận xét- xếp loại. - Hs hát kết hợp múa phụ hoạ. - Hs trình bày. Gv ghi lên bảng. Nội dung 2: (25 phút ) - Hs ghi vë. Tập đọc nhạc: TĐN số 1: Chiếc đèn ông Sao Nhạc và lời: Phạm Tuyên Gv hướng dẫn. - Ghi nhớ cao độ nốt nhạc trên khuông: - Hs ghi bài. Gv treo b/phụ. - Bảng phụ chép bài tập số 1. - Hs quan sát. - Hs ghi nhớ và th hiện.Gv hỏi. - Tìm hiểu về đoạn nhạc: - Hs trả lời. ? Đoạn nhạc sử dụng những ký hiệu nào? (sắc thái vừa phải, sử dụng dấu nhắc lại, dấu chấm dôi, dấu luyến). ? Đoạn nhạc này có thể chia làm mấy câu? (bốn câu) Gv làm mẫu và hướng dẫn Hs.- Hình tiết tấu của bài - Tập đọc hình tiết tấu như sau: Gv hướng dẫn. Tay gõ: Tiết tấu : - Hs thực hiện. 2 4 Miệng đọc: Đơn đơn đơn kép kép đơn đơn đơn Gv chỉ định. - Hs đọc tên nốt. Cho Hs đọc tên nốt Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi nhạc của từng câu trong bài TĐN. Gv đàn. - Hs đọc gam Đô trưởng. - Hs đọc gam Gv hướng dẫn. - Tập đọc nhạc từng câu: - Hs thực hiện. Gv đàn và yêu cầu. - Hs nghe và nhẩm theo - Gv đàn câu một khoảng 3 lần, yêu cầu Hs lắng nghe và tập đọc nhạc nhẩm theo. Gv điều khiển. Gv tiếp tục đàn giai điệu câu một 2-3 lần, yêu cầu Hs đọc nhạc hoà với tiếng đàn. Gv hướng dẫn. - Hs thực hiện. - Hs đọc câu 1. - Trong quá trình Hs đọc nhạc hoà với tiếng đàn, nếu chỗ nào sai Gv hướng dẫn và đàn lại cho hs nghe để sửa. - Tiến hành tương tự với các câu còn lại. Gv điều khiển. - Nhận biết từng câu và TĐN: Gv dùng nhạc cụ đàn giai điệu một số nốt nhạc đầu tiên của mỗi câu, yêu cầu Hs nhận biết đó là câu số mấy và hãy TĐN đầu đủ cả câu. - Hs nhận nhận biết và đọc. Gv đàn. - Gv đàn ví dụ: Gv hướng dẫn. - Hs đọc nhạc kết hợp gõ phách theo nhịp Gv điều khiển. - Hs ghép lời ca. - Hs nghe. 2 4 . - Hs thực hiện. * Tập hát lời ca: - Chia lớp thành 2 nửa: Nửa lớp TĐN và gõ tiết tấu, nửa còn lại hát lời và gõ nhịp. Tập riêng cho từng bên để các em nắm vững nhiệm vụ rồi mới ghép hai bên với nhau. Sau đó đổi lại Gv nhận xét về ưu điểm, nhược điểm của từng bên, nhắc Hs TĐN và hát lời nhẹ nhàng. Gv hướng dẫn. Gv đệm đàn và bắt nhịp. GV giảng thêm sau khi đặt câu hỏi Gv hát một đoạn trong bài hát BH người cho em tất cả - Tập đọc nhạc và hát lời: Gv chia lớp thành hai nửa, một nửa TĐN và hát lời, nửa còn lại gõ đệm theo âm hình tiết tấu sau: - Cả lớp cùng nhau thực hiện TĐN và hát lời khoảng 1-2 lần theo sự chỉ huy của Gv. Nêu cảm nhận của mình về giai điệu bài nhạc Treo tranh Bác Hồ với thiếu nhi và đưa ra một số câu hỏi : Kỉ niêm vui trong đêm TT?. Để có được niềm vui đó ta luôn nhớ về ai mà trong bài TĐN đã nhắc đến - Hs trình bày. - Hs thực hiện. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Nhớ đến Bác Hồ Người đã đem lại cho chúng ta tự do hạnh phúc, niềm tự hào và những ước mơ cao đẹp trong tương lai 4) Củng cố ( 5 phút ) Gv hướng dẫn. * Tập lối hát đối đáp: - Hs tập hát đ/đáp. - Chọn hai Hs một nữ và một nam lên bảng trình bày lối hát đối đáp. Gv nhận xét- xếp loại 2 Hs. - Hs tr×nh bµy. Gv đàn. - Hs nữ hát câu 1 và 3. Hs nam hát câu 2 và 4. Gv chỉ định. - Hướng dẫn Hs làm bài tập ở SGK. Gv nhắc nhở 5) Dặn dò Hs nghe để thực hiện ở nhà Học thuộc bài cũ, chuẩn bị bài mới Nhận xét tiết học Kinh nghiệm: TUẦN 3 Tiết 3: Ôn tập bài hát: Ôn tập Tập đọc nhạc: MÙA THU NGÀY KHAI TRƯỜNG Ngày soạn: 27/8/13 TĐN SỐ 1 Ngày dạy: 03/9/13 Âm nhạc thường thức: NHẠC SĨ TRẦN HOÀN VÀ BÀI HÁT: "MỘT MÙA XUÂN NHO NHỎ" I- Mục tiêu: 1. Kiến thức : Tập rèn kỹ năng hát theo tay chỉ huy của giáo viên. 2. Kỹ năng : Ôn luyện bài TĐN số 1 "Chiếc đèn ông sao". 3. Giáo dục : Cho các em nghe bài Một mùa xuân nho nhỏ của nhạc sĩ Trần Hoàn và biết được những nét chính về cuộc đời hoạt động âm nhạc của tác giả. II- Giáo viên chuẩn bị: - Phân chia câu để Hs tập hát đối đáp. - Tập thể hiện hát đuổi bài hát với đàn phím điện tử. - Một vài hình ảnh về nhạc sĩ Trần Hoàn. - Đàn phím điện tử, băng đĩa, đài. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS 1) ổn định tổ chức ( 1P) Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen. 3) Nội dung bài: Gv ghi bảng. Nội dung 1: Ôn tập bài hát. (10P) - Hs ghi bài. Mùa thu ngày khai trường Gv đàn. Gv: Trương Thị Minh Lý - Hs luyện thanh. Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi - Cho Hs luyện thanh âm Mi-Ma-Mi. Gv đệm đàn. - Gv đệm đàn cho Hs hát lại cả bài. - Hs hát 2 lần. Gv điều khiển. - Mở phần đệm và giai điệu ghi sẵn ở đàn bắt nhịp cho Hs hát kết hợp với múa phụ hoạ. - Hs hát kết hợp múa phụ hoạ. Gv hướng dẫn. - Hs thực hiện. - Chia lớp thành 2 nhóm, hướng dẫn hát đuổi: Đoạn a: Cả lớp cùng hát. Gv kiểm tra. Đoạn b: Hát đuổi: Bè 1: Mùa thu ơi… Bè 2: ……. Mùa thu… Khi kết thúc bài, hai bè hát theo nhạc ở hai khuông trên (Đô) Gv ghi bảng. - Kiểm tra một vài Hs hát. Gv nhận xét- cho điểm . - Hs trình bày. Nội dung 2: Ôn tập TĐN số (12 P.) Gv treo b/phụ. - Hs nghe lại giai điệu. - Hs ghi bài. Chiếc đèn ông sao. - Treo bảng phụ và đàn giai điệu bài TĐN cho Hs nghe Gv đàn. - Hs đọc gam Đô trưởng. - Hs đọc gam. Gv đàn cao độ - Hs luyện cao độ bài TĐN theo đàn. - Hs luyện. Gv đàn g/ điệu. - Hs đọc giai điệu bài TĐN kết hợp gõ phách. - Hs đọc +gõ phách. Gv hướng dẫn. - Hs thực hiện. - Đọc kết hợp đánh nhịp 24 . Gv chỉ định và hướng dẫn. - Chỉ định một vài Hs khá đọc bài TĐN, Gv chỉ ra chỗ còn chưa đạt và hướng dẫn các em sửa sai (nếu có). Gv điều khiển. - Hs thực hiện. - Hs trình bày. - Chia lớp thành 3 tổ: Tổ một đọc nhạc, tổ hai hát lời, tổ 3 gõ nhịp. Sau đổi ngược lại. Gv đàn. - Cả lớp cùng trình bày lại bài hát kết hợp đánh nhịp. - Hs đọc nhạc hát lời. - Hs ghi bài.Gv chỉ định. - Gọi một số Hs trình bày bài TĐN hoàn chỉnh- Gv nhận xétcho điểm . - Hs trình bày. Gv điều khiển. Nội dung 3: Âm nhạc thường thức:( 16 P) - Ôn lại một số kiến thức trong nội dung âm nhạc thường thức ở lớp 7. - Hs thực hiện. Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Gv ghi bảng. Gv hỏi. - Hs trả lời. ? Bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?(Đó là bản Quê hương của n sĩ Hoàng Việt). ? Vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam tên là gì? Ai là tác giả?(Đó là vở Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận) ? Ai là tác giả bài hát Đường chúng ta đi? (Nhạc sĩ Huy Du). Gv ghi bảng. a) Giới thiệu về nhạc sĩ Trần Hoàn. - Hs ghi bài. Gv chỉ định. - Đọc giới thiệu về nhạc sĩ ở SGK. - Hs đọc. Gv treo ảnh và giới thiệu tóm tắt. - Hs quan sát và ghi nhớ. - Nhạc sĩ Trần Hoàn tên thật là Nguyễn Tăng Hích (còn có bút danh là Hồ Thuận An). Sinh năm 1928 ở Hải LăngQuảng Trị. Nguyễn là Bộ trưởng Bộ VHTT. - Ca khúc nổi tiếng: Lời người ra đi, Lời Bác dặn…. xa, Giữa mạc tư khoa…..dặm… - Ông được Nhà nước trao tặng giải thưởng HCM. - Nhạc sĩ Trần Hoàn mất ngày 23/11/2003 tại Hà Nội. - Gv thực hiện. - Cho Hs nghe trích đoạn bài "Lời người ra đi, Lời Bác dặn….xa. b) Bài hát: - Hs nghe. Một mùa xuân nho nhỏ. Gv giới thiệu. - Bài hát phổ nhạc vào năm 1980. Viết ở nhịp giai điệu phóng khoáng, trong sáng và sâu lắng. Gv điều khiển. - Cho Hs nghe đĩa bài hát "Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs nghe hát thầm. Gv gợi ý. ? Hs phát biểu những điều cảm nhận sau khi được nghe bài hát? - Hs phát biểu. 6 8 với - Hs nghe ghi nhớ. 4) Củng cố :( 6 p) Gv điều khiển. Gv: Trương Thị Minh Lý - Cho Hs nghe lại bài hát Một mùa xuân nho nhỏ. - Hs nghe. Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Gv đàn. - Ôn lại bài hát Mùa thu … trường và đọc TĐN số 1. - Hs ôn tập 5) Dặn dò: (1 P) - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học. - Chuẩn bị tiết học sau. Nhận xét tiết học Kinh nghiệm: Tiết 4: TUẦN4 Ngày soạn: 03/9/2013 Học hát: Bài: LÝ DĨA BÁNH BÒ Ngày dạy: 10/9/2013 Dân ca Nam Bộ I- Mục tiêu: 1. Kiến thức : Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Lý dĩa bánh bò. Hs khuyết tật biết hát bài hát 2. Kỹ năng: Thông qua bài hát Hs hiểu biết thêm về dân ca Nam Bộ. 3. Thái độ : Tập cho Hs làm quen với cách thể hiện tính chất vui- dí dỏm của bài hát diệu lý của Nam Bộ . II- Giáo viên chuẩn bị: - Gv tìm hiểu một số nét về dân ca Nam bộ và nội dung bài hát. - Bản độ hành chính Việt Nam. - Đĩa nhạc, đàn phím điện tử, máy nghe nhạc. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS 1) ổn định tổ chức: (1p) Gv kiểm tra sĩ số Lớp trưởng b/cáo 2) Bài cũ: Kiểm tra đan xen trong giờ. Gv ghi bảng. 3) Nội dung bài: ( 25 p ) Học hát bài :Lý dĩa bánh bò Dân ca Nam Bộ - Hs ghi bài. Gv treo bản đồ - Treo bản đồ lên bảng gọi Hs lên chỉ vùng Nam Bộ trên bản đồ. - Hs quan sát và thực hiện. Gv giới thiệu. - Hs nghe. - Giới thiệu một số nét về dân ca Nam bộ. Gv trình bày. Gv: Trương Thị Minh Lý - Hát trích đoạn bài Lý cây bông, Lý ngựa ô, Lý con - Hs nghe cảm nhận. Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi quạ. Gv giới thiệu. * Giới thiệu bài hát: Bài Lý dĩa bánh bò được hình thành từ hai câu thơ: - Hs theo dõi. Hai tay bưng dĩa bánh bò Giấu cha, giấu mẹ cho trò đi thi. - Lời bài hát gợi lên hình ảnh cô gái tốt bụng, thương anh học trò nghèo ở trọ, nên dấu cha mẹ mang dĩa bánh bò tới cho anh. Gv điều khiển. - Cho Hs nghe mẫu bài hát qua đĩa 1-2 lần. - Hs nghe. Gv chỉ định. - Gọi Hs đọc lời ca. - Hs đọc. Gv giải thích. Từ "dĩa" là tiếng Nam Bộ, Bánh bò là một loại bánh làm bằng bột gạo. - Hs nghe ghi nhớ. Gv đàn. - Cho Hs luyện thanh khởi động giọng theo mẫu âm Mi. - Hs luyện thanh. Gv chia câu - Hs theo dõi. - Chia bài hát thành từng câu ngắn. Gv hướng dẫn. * Tập hát: - Hs thực hiện. Gv đàn từng câu. - Đàn từng câu 2-3 lần cho Hs nghe sau đó đàn lại 1 lần và bắt nhịp cho Hs hát. - Hs tập hát. Gv hướng dẫn. - Khi Hs hát Gv nhắc Hs chú ý những chỗ có nốt móc đơn chấm dôi đi với nốt móc kép và chỗ có đảo phách. - Hs ghi nhớ và thực hiện - Tương tự như vậy với những câu còn lại. - Hs hát.Gv đàn. - Hs hát lời ca theo giai điệu đàn. Gv nghe phát hiện chỗ sai, hướng dẫn Hs sửa lại. - Hs nối các câu theo g/điệu đàn. Gv điều khiển. Đệm đàn bắt nhịp Hs hát bài 2 lần. - Cho Hs hát kết hợp gõ theo nhịp. - Hs hát, gõ nhịp. Gv thực hiện và yêu cầu. -bắt nhịp cho Hs hát bài hai lần kết hợp nhún theo nhịp. - Hs thực hiện. Gv yêu cầu. - Hs thảo luận, luyện tập và trình bày. Gv đệm đàn. - Hs tự chọn nhóm 2 Hs, luyện tập và lên trình bày bài hát . Gv nhận xét từng nhóm. Gv chỉ định. - Chỉ định một số Hs trình bày bài hát, Gv nhận xét và cho điểm. - Hs trình bày. 4) Củng cố: ( 16 p) Gv gợi ý - Hs làm bài tập. - Gợi ý Hs trả lời câu hỏi 1, 2 ở SGK. Gv điều khiển. - Giáo viên đệm đàn cho học hát bài hát theo tổ, nhóm cá nhân hát kết hợp vỗ tay theo nhịp của bài hát . - Hs hát kết hợp gõ phách. 5) Dặn dò ( 3 p ) - Ôn lại những nội dung và kiến thức đã học hôm nay. - Chuẩn bị tiết học sau. Gv: Trương Thị Minh Lý Năm học: 2013-2014 Giáo án: Âm nhạc 8 Trường THCS Nguyễn Trãi Kinh nghiệm: TUẦN 5 Tiết 5: Ôn tập bài hát: Nhạc lý: Tập đọc nhạc: LÝ DĨA BÁNH BÒ Ngày soạn: 10/9/2013 Ngày dạy: 13/9/2013 GAM THỨ, GIỌNG THỨ. TĐN SỐ 2. I- Mục tiêu: 1. Kiến thức :Hs biết thể hiện bài hát Lý dĩa bánh bò với tính chất vui, dí dỏm. 2. Kỹ năng: Học sinh nhận biết được cấu tạo gam thứ, giọng thứ. 3. Thái độ : Làm quen với bài TĐN giọng La thứ. II- Giáo viên chuẩn bị: - Gv tập thể hiện thành thạo bài :Lý dĩa bánh bò. - Chuẩn bị bản nhạc, bài hát viết ở giọng thứ. - Chép bài TĐN số 2 ra bảng phụ. - Đàn phím điện tử. III- Tiến trình dạy học: Hoạt động của GV Gv: Trương Thị Minh Lý Nội dung Hoạt động của HS Năm học: 2013-2014
- Xem thêm -