Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tiết 1 Ôn Tập bài hát đã học lớp 4 A / Mục Tiêu : - HS trình bày các bài hát đã học: Quốc ca, Em yêu hoà bình, chúc mừng, thiếu nhi thế giới liên hoan. - Hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp hoặc theo tiết tấu lời ca. Tập trình bày các bài hát đã học theo tổ, nhóm, cá nhân. - Tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong chương trình nhạc lớp 5. - Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép một số ký hiệu âm nhạc Học Sinh : - Nhạc cụ gõ , SGK lớp 5 , bảng con . phấn C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Làm quen HS , kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát một bài hát của lớp 4 ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh 1 . Phần mở đầu : HS lắng nghe GV tiếp xúc HS trong tiết học âm nhạc đầu và ghi nhớ tiên của năm học lớp 5. GV cần tạo không khí vui tươi , phấn khởi , hào hứng trong tiết học GV ghi bảng 2 . Phần hoạt động : HS ghi bài GV cho HS luyện thanh a ) Nội dung 1 : Ôn tập một số bài hát lớp 3 HS luyện thanh * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát – Quốc Ca , khởi động Ai là tác giả bài Quốc ca? giọng GV hướng dẫn , chọn bài Lớp đứng nghiêm hát bài hát . HS ôn tập các hát Em yêu hoà bình bài hát theo GV hướng dẫn ôn tập. -Ai là tác giả? hướng dẫn của -GV giới thiệu lời ca của bài hát. GV Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo phách. -Lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. HS ghi bài Từng tổ trình bày bài hát. HS trả lời một -GV đánh giá. Chúc mừng số câu hỏi theo Bài Chúc mừng là của nhạc sĩ nào? gợi ý của GV -Giới thiệu lời ca của bài hát. -Lớp hát kết hợp gõ theo phách. -Hst kết hợp vỗ tay, có phách mạnh, phách nhẹ. Trình bày theo tổ. Thiếu nhi thế giới liên hoan. HS tập nói tên - HS hát nhiều lần 4 bài hát trên nốt nhạc và tập B ) Nội dung 2 : Ôn tập một số ký hiệu ghi nhạc * Hoạt động 1 : Câu hỏi - Lớp 4 các em đã được học những ký hiệu ghi nhạc gì ? ( Khuông nhạc , khoá son ) - Em hãy kể tên các nốt nhạc ? ( Đô Rê Mi Pha Son La Si Đô ) - Em biết những hình nốt nhạc nào ? ( Nốt trắng , nốt đen , nốt móc đơn , móc kép ) * Hoạt động 2 : - HS tập nói tên các nốt nhạc trên khuông nhạc viết nốt nhạc trên khuông nhạc theo hướng dẫn cũa GV HS tập viết nốt nhạc trên khuông nhạc IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát 4 bài hát nhiều lần , kết hợp vỗ tay theo phách V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Tiết 2 Học Hát : Reo vang bình minh A / Mục Tiêu : - HS hát đúng và thuộc bài hát Reo vang bình minh, Thể hiện đúng những tiếng hát luyến và ngân nga 3 phách. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệmh theo nhịp và theo phách - Qua bài hát , giáo dục các em lòng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài hát EmYêu HoàBình , tranh ảnh phong cảnh quê hương đất nước Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) SGK âm nhạc 5, vở , viết C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài hát Quốc Ca việt Nam ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên GV ghi bảng GV giới thiệu GV cho HS luyện thanh GV đọc lời ca bài hát , hát mẫu , hướng dẫn HS hát từng câu , từng đoạn và hát hoàn toàn bài hát GV yêu cầu GV chỉ định Nội Dung 1 . Phần mở đầu a ) Ôn bài cũ - Nhận biết tên và vị trí 7 nốt nhạc trên khuông - Sửa 2 bài tập trong bài học trước B ) Gợi ý giới thiệu bài mới : - Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sinh ngày … , quê ở …. - Bài hát Reo vang bình minh ,nói lên một cuộc sống hoà bình… 2 .Phần hoạt động : a ) Nội dung 1 : - Hoạt động 1 : *Tập hát từng câu : GV hát mẫu câu 1 từ ( Reo vang reo … hồn ta ) , sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần ,yêu cầu HS lắng nghe và hát nhẩm theo - GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp đếm 2-1 cho HS hát cùng với đàn - Tập tương tự các câu còn lại cho đến hết hoàn toàn bài hát - Khi HS tập xong bài hát GV cho HS hát hoàn toàn bài hát nhiều lần - GV chỉ định 1-2 HS trình bày bài hát * Hoạt động 2 : - Hát kết hợp gõ đệm theo phách Reo vang reo, ca vang ca … - Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu Reo vang reo, ca vang ca … HS ghi bài HS ôn bài HS lắng nghe HS luyện thanh khởi động giọng HS tập hát theo hướng dẫn của GV Học Sinh HS thực hiện HS trình bày IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại bài hát nhiều lần , kết hợp gõ theo phách , tiết tấu V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Giáo án âm nhạc 5 – Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 3 Ôn Tập Bài hát : Reo vang bình minh Tập đọc nhạc số 1 A / Mục Tiêu : - HS thuộc bài hát , thể hiện tính cảm hồn nhiên, trong sáng của bài Reo vang bình minh. - HS tập hát kết hợp gõ đêm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân. - HS đọc đúng giai điệu, ghép lới kết hợp gõi theo phách bài TĐN số 1. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc ,một vài động tác phụ hoạ phù hợp với bài hát , bảng phụ chép bài tập cao độ , bài tập tiết tấu Học Sinh : - Nhạc cụ gõ 9 thanh phách , trống nhỏ … ) C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài hát Reo vang bình minh ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng 1. Phần mở đầu : HS ghi bài GV hướng dẫn GV cho HS luyện thanh GV hướng dẫn GV ghi bảng GV giới thiệu GV hướng dẫn GV đọc mẫu , yêu cầu HS đọc theo - HS hát ôn lại bài hát Reo vang bình minh. - GV hỏi HS đã học các nốt nhạc gì , các hình nốt nào ? 2 . Phần hoạt động : a ) Nội dung 1 : Ôn tập 2 bài hát Reo vang bình minh * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát Reo vang bình minh. - HS hát thể hiện sắc thái , tình cảm trình bày bài hát bằnh hình thức đơn ca , song ca , tốp ca - Hát cả lớp , hát theo nhóm, cá nhân xung phong hát .Hát có thể hiện sắc thái , tình cảm - Có thể cho HS hát theo lối hát ca non * Hoạt động 2 : Nội dung 2 :Ôn TĐN số 1 * Hoạt động 1 : Ôn tập cao độ các nốt Đô – Rê – Mi – Son – La , sau đó đọc bài TĐN số 1 theo 3 bước + Bước 1 : GV đọc ( hay đàn ) mẫu + Bước 2 : HS đọc + Bước 3 : Ghép lời ca * Hoạt động 2 :Ôn bài TĐN theo tiết tấu ( Đen đen – Trắng 2 – đen đen – Trắng 2 …) * Hoạt động 3 : Ôn bài TĐN số 1 hình thức ghép lời - HS hát lời và vỗ tay đệm theo tiết tấu của bài IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp đọc bài tập cao độ và tiết tấu nhiều lần V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Giáo án âm nhạc 5 – Ngày soạn : Ngày giảng : A / Mục Tiêu : Tiết 4 Học hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Kể chuyện Âm Nhạc HS ôn bài hát HS luyện thanh khởi động giọng HS ôn luyện theo hướng dẫn của GV HS ghi bài HS lắng nghe HS thực hiện đọc theo yêu cầu của GV - HS hát đúng giai điệu bài : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Thể hiện đúng chỗ đảo phách và trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đẹp theo nhịp (đoạn 1) và theo phách đoạn 2. -Góp phần giáo dục HS yêu cuộc sống, yêu hoà bình, lên án bạo lực, chiến tranh. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài hát Bạn Ơi Lắng Nghe , bản đồ Việt Nam Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , SGK âm nhạc 5 C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài hát Reo vang bình minh ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng 1 . Phần mở đầu : HS ghi bài GV hướng dẫn - GV đàn : Các nốt Đô , Mi , Son , La HS ôn tập bài - HS đọc lại bài tập cao độ và bài tập tiết tấu cũ GV giới thiệu - Bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh : - Giới thiệu nội dung của bài hát. HS lắng nghe 2 . Phần hoạt động : và ghi nhớ a) Nội dung 1 : Học bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. GV cho HS luyện thanh HS luyện thanh - Hoạt động 1 : Tập hát từng câu : GV hát mẫu khởi động câu 1 từ ( Hãy xua tan … la la la ) , sau đó đàn giọng GV đọc lời bài hát , hát giai điệu câu này 2-3 lần , yêu cầu HS hát HS ghi bài mẫu , hướng dẫn HS hát nhẩm theo từng câu , từng đoạn và - GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp đếm 1-2 HS tập hát theo hát hoàn toàn bài hát cho HS hát cùng với đàn hướng dẫn của GV yêu cầu - Tập tương tự các câu còn lại cho đến hết GV hoàn toàn bài hát - Khi HS đã hát tốt bài hát , GV cho các em hát HS thực hiện hoàn toàn bài hát nhiều lần - GV chỉ định 1-2 HS trình bày lại bài hát GV chỉ định b ) Nội dung 2 : GV ghi bảng - Hoạt động 1 : Hát kết hợp gõ đệm vỗ tay theo GV hướng dẫn tiết tấu sau : HS trình bày HS ghi bài - Hoạt động 2 : Hát kết hợp vỗ tay hay gõ đệm HS thực hiện theo nhịp , theo phách theo yêu cầu của GV Hãy xua tan nhưng mây mù đen tối -Nhịp: -Phách: 2 . Câu chuyện xảy ra ở giai đoạn nào trong HS trả lời theo lịch sử nước ta ? SGK IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh nhiều lần , kết hợp gõ tiết tấu và gõ phách V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 5 Ôn Tập Bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc: TĐN số 2 A / Mục Tiêu : - HS thuộc lời ca, thể hiện sự mạnh mẽ, thôi thúc của bài Hãy cho em bầu trời xanh. - HS trình bày bài hát bằng cách hát đối đạp, đồng ca kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc, Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân. - HS đọc đúng giai điệu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 2. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài tập tiết tấu , một số động tác phụ hoạ Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , sách , vở học tập C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng 1 . Phần mở đầu : HS ghi bài GV hướng dẫn - Cả lớp ôn bài hát Hãy giữ cho em bầu trời HS ôn hát xanh nhiều lần , HS vừa hát vừa vỗ tay theo HS luyện GV cho HS luyện thanh nhịp hay theo phách thanh khởi 2 . Phần hoạt động : động giọng a ) Nội dung 1 :Ôn tập bài hát bạn Hãy giữ HS ôn hát GV hướng dẫn cho em bầu trời xanh. theo hướng * Hoạt động 1 :Hát kết hợp động tác phụ hoạ dẫn của GV - Cả lớp đứng hát : Nghiêng đầu sang bên trái GV Ghi bảng GV thuyết trình , rồi bên phải theo phách . Cuối lời 1 vỗ tay 2 cái . Tiếp đến vào lời 2 cho đến hết bài hát và vỗ tay 3 cái để kết thúc ( vừa hát vừa kết hợp động tác ) HS ghi bài * Hoạt động 2 : từng nhóm lên biểu diễn HS lắng nghe trước lớp , GV nhận xét , đánh giá và ghi nhớ b ) Nội dung 2 : Học bài TĐN Số 2 Mặt trời lên. * Hoạt động 1 : - Câu hỏi : GV hướng dẫn -Nêu yêu cầu. +Bài TĐN có những nốt gì +Nốt nhạc cao nhất , thấp nhất trong bài - HS luyện đọc theo tiết tấu * Hoạt động 2 : Đọc TĐN Số 2 - Bước 1 : Đọc với tốc độ chậm từng câu 1 - Bước 2 : Vừa đọc vừa gõ đệm theo phách - Bước 3 : Ghép lời ca - HS thể hiện bài tập tiết tấu : ( Vỗ tay , kết hợp miệng nói : đen đen trắng 2 , đen đen trắng 2 , tương tự ví dụ trên ) HS thực hiện -Trả lời. -Thực hiện. -HS thực hiện IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại bài hát hãy giữ cho em bầu trời xanh và vỗ tay kết hợp vỗ tay theo phách. V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK , về nhà viết bài tập đọc nhạc vào vở. - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 6 Học hát bài: Con chim hay hót. A / Mục Tiêu : - HS hát đúng giai điệu của bài Con chim hay hót. Thể hiện đúng những tiếng hát luyến và cao độ chuyển quãng 8 bài hát. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách. - Góp phần giáo dục HS thâm gắn bó với thiên nhiên. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , sách vở nhạc C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy vỗ tay bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Học Sinh Nội Dung GV ghi bảng 1 . Phần mở đầu : GV hướng dẫn - Cả lớp HS ôn tập bài TĐN số 2 và bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh - Bài hát Con chim hay hót GV ghi bảng GV cho HS luyện thanh GV đọc lời , hát mẫu và hướng dẫn HS hát từng câu , từng đoạn và hát hoàn toàn bài hát GV yêu cầu GV hướng dẫn GV ghi bảng GV hướng dẫn 2 . Phần hoạt động : a ) Nội dung 1 : Học bài hát Con chim hay hót Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu ( Bảng phụ ) * Hoạt động 1 : Dạy hát - GV hát mẫu câu 1 từ ( Con chim … ơi chim ơi), sau đó đàn giai điệu câu này từ 2-3 lần , yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo - GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp đếm 2-1 cho HS hát cùng với đàn - Tập tương tự các câu còn lại cho đến hết hoàn toàn bài hát * Hoạt động 2 : Luyện tập - Luyện tập bài hát theo nhóm , luyện tập cá nhân b ) Nội dung 2 : Hát kết hợp hoạt động * Hoạt động1:Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp gõ đệm theo theo phách X X X X X X X X… - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp x x x * Hoạt động 2 : Tập biểu diễn bài hát - Hai dãy bàn đứng hát và nhún thei nhịp 2/4 - Hai nhóm lên bảng biểu diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoạ IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học HS ghi bài HS ôn bài cũ HS ghi bài HS luyện thanh khởi động giọng HS tập hát theo hướng dẫn của GV HS thực hiện HS thực hiện HS ghi bài HS thực hiện - Cả lớp hát lại bài hát Khăn Quàng Thắm Mãi Vai Em nhiều lần , kết hợp gõ đệm theo phách V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 7 Ôn tập bài hát: Con chim hay hót Ôn tập TĐN số 1, số 2. A / Mục Tiêu : -HS trình bày bài Con chim hay hót với cách hát có lĩnh xướng và hoà giọng. Thể hiện tình cảm hồn nhiên, nhí nhảnh của bài. -HS đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 1 kết hợp đánh nhịp 2/4. HS đọc nhạc hát lời bài TĐN số 2 kết hợp đánh nhịp ¾. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép 2 bài hát , các hình tiết tấu , bài TĐN số 1 Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , SGK âm nhạc 5 , vở , viết C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy đọc bài TĐN số 1, số 2 ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng 1. Phần mở đầu : HS ghi bài GV hướng dẫn - HS hát ôn lại bài hát Con chim hót hay HS ôn bài cũ - GV hỏi HS đã học các nốt nhạc gì , các hình theo hướng nốt nào ? dẫn của GV 2 . Phần hoạt động : GV ghi bảng a ) Nội dung 1 : Ôn tập bài hát HS ghi bài GV cho HS luyện thanh Con chim hót hay. HS luyện thanh * Hoạt động 1 : Ôn tập bài hát Con chim hót khởi động hay. giọng GV hướng dẫn - HS hát thể hiện sắc thái , tình cảm trình bày HS ôn luyện bài hát bằnh hình thức đơn ca , song ca , tốp ca hát theo hướng - Hát cả lớp , hát theo nhóm, cá nhân xung dẫn của GV phong hát .Hát có thể hiện sắc thái , tình cảm - Có thể cho HS hát theo lối hát ca non GV ghi bảng GV hướng dẫn GV ghi bảng GV hướng dẫn GV ghi bảng GV hướng dẫn b ) Nội dung 2 :Ôn TĐN số 1 * Hoạt động 1 : Ôn tập cao độ các nốt Đô – Rê – Mi – Son – La , sau đó đọc bài TĐN số 1 theo 3 bước + Bước 1 : GV đọc ( hay đàn ) mẫu + Bước 2 : HS đọc + Bước 3 : Ghép lời ca * Hoạt động 2 :Ôn bài TĐN theo nhịp 2/4 ( Đen đen – Trắng 2 – đen đen – Trắng 2 …) * Hoạt động 3 : Ôn bài TĐN số 1 hình thức ghép lời - HS hát lời và vỗ tay đệm theo tiết tấu của bài b ) Nội dung 2 :Ôn TĐN số 2 * Hoạt động 1 : Ôn tập cao độ các nốt Đô – Rê – Mi – Son – La , sau đó đọc bài TĐN số 1 theo 3 bước + Bước 1 : GV đọc ( hay đàn ) mẫu + Bước 2 : HS đọc + Bước 3 : Ghép lời ca * Hoạt động 2 :Ôn bài TĐN theo nhịp 3/4 ( Đen đen – Trắng 2 – đen đen – Trắng 2 …) * Hoạt động 3 : Ôn bài TĐN số 1 hình thức ghép lời - HS hát lời và vỗ tay đệm theo tiết tấu của bài HS ghi bài HS ôn luyện theo hướng dẫn của GV HS ghi bài HS ôn luyện theo hướng dẫn của GV IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại bài hát ( Com chim hay hót ) và đọc bài TĐN số 1 và số 2 nhiều lần , kết hợp vỗ tay theo tiết tấu V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 8 Ôn Tập 2 Bài Hát : Reo vang bình minh và Giữ cho em bầu trời xanh. Nghe nhạc. A / Mục Tiêu : - HS hát bài reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày 2 bài hát theo nhóm, cá nhân. - HS nghe bài hát Co con, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , SGK âm nhạc 5 , vở , viết C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài hát Reo vang bình minh và bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng 1 . Phần mở đầu : HS ghi bài GV hướng dẫn - Ôn tập 2 bài hát Reo vang bình minh và HS ôn tập bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh và nghe nhạc. cũ GV thuyết trình a ) Nội dung 1 : Ôn tập 2 bài hát GV ghi bảng Reo vang bình minh và Hãy giữ cho -Thực hiện. GV cho HS luyện thanh em bầu trời xanh. * Hoạt động 1 : Reo vang bình minh. - HS hát thể hiện sắc thái , tình cảm trình bày -Thực hiện bài hát bằnh hình thức đơn ca , song ca , tốp theo yêu cầu. GV yêu cầu ca - Hát cả lớp , hát theo nhóm, cá nhân xung -GV tổ chức ôn tập bài hát phong hát .Hát có thể hiện sắc thái , tình cảm -Thực hiện. theo các hình thức khác - Có thể cho HS hát theo lối hát ca non nhau. * Hoạt động 2 : Ôn tập bài hát Hãy giữ cho em bầu trời xanh. GV nêu yêu cầu. - HS hát đúng sắc thái , tình cảm bài hát -Thực hiện. - Hát cả lớp , hát theo nhóm , cá nhân xung phong hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu -hát theo yêu -ND3: Nghe nhạc: Cho con. cầu. Giáo viên đàn bài. -Em nào biết tên bài, tác giải, nội dung của -GV đàn cho HS nghe. bài hát? -Nghe. -GV hỏi một số câu hỏi. -GV giới thiệu thêm về tác giải của bài hát. -Trả lời câu -Gọi HS nêu nội dung của bài hát. hỏi. -GV giới thiệu thêm về tác -Cho HS nghe băng nhạc. giả. Nêu. -Mở đĩa nhạc cho HS nghe. -Nghe nhạc. IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại 2 bài hát nhiều lần , kết hợp gõ theo tiết tấu , gõ theo phách V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 9 Học hát: Bài Những bông hoa những bài ca A / Mục Tiêu : - HS hát đúng giai điệu bài: Những bông hoa những bài ca. Thể hiện đúng những chỗ cao độ chuyển quãng 6, quãng 7 trong bài hát. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách. - Góp phần giáo dục HS thêm yêu mến mái trường và các thầy cô giáo. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài hát Những bông hoa những bài ca. Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ , mõ … ) , SGK âm nhạc 5 , vở , viết … C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài Con chim hót hay ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng 1 . Phần mở đầu : HS ghi bài GV hướng dẫn - Cả lớp ôn bài hát Con chim hót hay. HS ôn bài -Giới thiệu vài nét về tác giả của bài hát những cũ bông hoa những bài ca. GV ghi bảng 2 . Phần hoạt động : a ) Nội dung 1 : Học bài hát HS ghi bài GV cho HS luyện thanh Những bông hoa những bài ca. Nhạc và lời : Ngô Ngọc Báu HS luyện ( Bảng phụ ) thanh khởi GV đọc lời , hát mẫu và * Hoạt động 1 : Dạy hát động giọng hướng dẫn HS hát từng - GV hát mẫu câu 1 từ ( Cùng nhau … thầy câu , từng đoạn và hát cô) , sau đó đàn giai điệu câu này từ 2-3 lần , HS tập hát hoàn toàn bài hát yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo theo hướng - GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp đếm 2-1 cho dẫn của GV GV yêu cầu HS hát cùng với đàn - Tập tương tự các câu còn lại cho đến hết hoàn HS thực toàn bài hát hiện * Hoạt động 2 : Luyện tập GV hướng dẫn - Luyện tập bài hát theo nhóm , luyện tập cá nhân GV ghi bảng b ) Nội dung 2 : Hát kết hợp hoạt động HS thực GV hướng dẫn * Hoạt động1:Hát kết hợp gõ đệm - Hát kết hợp gõ đệm theo theo phách X X X X X hiện X X X… HS ghi bài HS thực hiện - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp x x x * Hoạt động 2 : Tập biểu diễn bài hát - Hai dãy bàn đứng hát và nhún thei nhịp 2/4 - Hai nhóm lên bảng biểu diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoa IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lạibài hát Những bông hoa những bài ca, kết hợp gõ đệm theo phách V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK . - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 10 Ôn tập bài hát:Những bông hoa những bài ca. -Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài. A / Mục Tiêu : - HS thuộc lời ca, thể hiện tình cảm vui tươi, hồn nhiên của bài Nhữn gbông hoa những bài ca. - HS tập hát kết hợp gõ đêm và vận động theo nhạc. Trình bày bài hát theo nhóm, cá nhân. - HS biết hình dáng, biết đọc tên và được nghe âm sắc 4 nhạc cụ nước ngoài: Sắc – xô – phôn, Tờ – rôm – pét, Phơ – luýt, Cờ – la – ri – nét. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , một số động tác phụ hoạ Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ ) , SGK âm nhạc 5 , vở , viết C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài Những bông hoa những bài ca ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên GV ghi bảng GV hướng dẫn GV ghi bảng GV cho HS luyện thanh GV đọc lời , hát mẫu và hướng dẫn HS hát từng câu , từng đoạn và hát hoàn toàn bài hát GV yêu cầu GV hướng dẫn GV ghi bảng GV hướng dẫn Nội Dung Học Sinh 1 . Phần mở đầu : HS ghi bài - Cả lớp ôn bài hát Những bông hoa những bài HS ôn bài cũ ca. - Cả lớp hát nhiều lần , kết hợp gõ đệm theo phách 2 . Phần hoạt động a) Nội dung 1 : Ôn tập bài hát HS ghi bài Những bông hoa những bài ca. * Hoạt động 1 :Hát kết hợp gõ đệm theo tiết HS luyện tấu thanh khởi - Chia lớp làm 2 nhóm động giọng + Nhóm 1 : Hát + Nhóm 2 : Gõ đệm theo tiết tấu HS tập hát ( đổi luân phiên nhau hát và gõ đệm ) theo hướng * Hoạt động 2 : Ôn hát kết hợp động tác phụ dẫn của GV hoạ + Động tác 1 : Từ (Cùng nhau … các cô ) HS HS thực hiện làm động tác … + Động tác 2 : Từ ( Lời hát …Đường phố ) HS làm động tác Tay trái đưa ra trước , sang bên trái , sau đó tay phải đưa ra phía trước HS thực hiện sang bên phải + Động tác 3 : Từ (Ngàn hoa … mặt trời ) HS HS ghi bài thực hiện giống động tác 1 HS thực hiện b ) Nội dung 2 : Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài. -Giới thiệu tên, hình dáng, đặc điểm của nhạc Theo dõi. cụ. -HS tập đọc tên nhạc cụ. -Nối tiếp đọc. -GV sử dụng tranh ảnh để giới thiệu tên hình Nghe giới dáng, đặc điểm của từng nhạc cụ. thiệu. -Giới thiệu về tư thế biểu diễn nhạc cụ. -Nghe âm sắc: GV đàn phím điện tử giới thiệu Nghe. âm sắc từng nhạc cụ. GV đàn 1 – 2 Câu trong bài Những bông hoa những bài ca. IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại bài hát Những bông hoa những bài ca nhiều lần , kết hợp gõ đệm theo phách V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 11 Tập Đọc nhạc : TĐN số 3 Nghe nhạc A / Mục Tiêu : - HS đọc đúng giai địêu, ghép lời kết hợp gõ phách bài TĐN số 3. - HS nghe bài hát đi học, nhạc Bùi Đình Thảo, lời thơi Minh Chính – Bùi Đình Thảo. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài TĐN số 3 Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ , mõ , song loan …) SGK âm nhạc 5 , vở , viết C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy đọc bài TĐN số 2? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng 1. Phần mở đầu : HS ghi GV hướng dẫn - Cả lớp hát ôn tập bài hát Những bông hoa những bài bài ca. HS ôn - Bài TĐN số 3 Đi học , Nhạc và lời do Bùi Đình bài cũ Thảo sáng tác. GV ghi bảng 2 . Phần hoạt động : GV cho HS luyện thanh a) Nội dung 2 :Tập Đọc Nhạc Số 3 Đi học HS ghi Nhạc và lời : Bùi Đình bài GV hướng dẫn Thảo HS luyện thanh khởi GV yêu cầu động giọng HS ôn Câu hỏi : - Trong bài TĐN về cao độ có những nốt nhạc gì ? ( Nốt ........... ) -Bài TĐN viết ở nhịp gì có mấy nhịp? -Bài viết ở nhịp 2/4 gồm có 10 nhịp. -Bài tập đọc nhạc có hai câu mỗi câu Và ô nhịp thứ 6 của 6 ô nhịp sau là nốt Đô -HS luyện tập cao độ GV ghi bảng luyện theo hướng dẫn của GV HS thực hiện - HS luyện tập tiết tấu GV hỏi - Hs đọc T ĐN : + Bước 1 : Đọc chậm , rõ ràng từng nốt ở câu 1 + Bước 2 : Đọc tương tự tiếp tục câu còn lại + Bước 3 : Khi HS đọc cao độ chính xác , GV cho HS ghép trường độ + Bước 4 : HS ghép lời ca * GV chọn 2-3 HS học tốt trình bày lại bài TĐN b) Nội dung 2: Nghe nhạc: Đi học. Giới thiệu bài đi học. -Mở đĩa nhạc lần thứ nhất. -Trao đổi về bài hát. -HS nói cảm nhận về bài hát. -HS nói những hình ảnh đẹp, xúc động trong bài hát. -HS diễn tả lại một nét nhạc. -Mở băng nhạc lần thứ 2. HS ghi bài -Nghe bài hát. HS thực hiện. -Thực hiện. IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại bài Những bông hoa những bài ca và đọc bài TĐN số 3 nhiều lần , kết hợp gõ đệm theo phách , tiết tấu V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK , chép bài TĐN số 3 vào vở - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 12 Học Hát : Bài ước mơ A / Mục Tiêu : - HS hát đúng giai địêu bài Ước mơ. Thể hiện đúng những tiếng hát luyến và ngân dài 2 phách, 4 phách. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo thịp chia đôi (gõ phách mạnh và mạnh vừa của nhịp 4/4). -Góp phần giáo dục HS thêm yêu cuộc sống bình yên và biết đem niềm vui đến mọi người. B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài hát Ước mơ. Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ , mõ …) , SGK âm nhạc 4 C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy đọc bài TĐN số 3 ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng 1 . Phần mở đầu : HS ghi bài GV hướng dẫn - Ôn tập : Cả lớp ôn tập bài hát Những bông HS ôn bài cũ hoa những bài ca, và bài TĐN số 3 nhiều lần GV treo bản đồ và hỏi - Giới thiệu tranh minh hoạ -Giới thiệu qua về bài hát. HS lắng nghe GV thuyết trình -Đọc lời ca. và ghi nhớ - Bài hát Ước mơ: 2. Phần hoạt động : GV ghi bảng a ) Nội dung 1 : Dạy hát bài Ước mơ GV cho HS luyện thanh ( Bảng phụ ) * Hoạt động 1 : Dạy hát - GV hát mẫu câu 1 từ ( Gió vờn … muôn HS ghi bài GV đọc lời bài hát , hát nhà ) , sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần , HS luyện thanh mẫu và hướng dẫn HS hát yêu cầu HS nghe và hát nhẩm theo khởi động từng câu , từng đoạn và hát - GV tiếp tục đàn câu 1 và bắt nhịp đếm 1-2 giọng hoàn toàn bài hát cho HS hát cùng với bàn HS học hát GV yêu cầu - Tập tương tự các câu còn lại cho đến hết theo hướng bài hát dẫn của GV * Hoạt động 2 :Luyện tập - Luyện tập theo tổ , nhóm HS thực hiện - Luyện tập cá nhân GV đàn hay hát cho HS b ) Nội dung 2 : Hát kết hợp hoạt động nghe * Hoạt động1:Hát kết hợp gõ đệm HS luyện tập - Hát kết hợp gõ đệm theo theo phách X X X X X X X X… - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp x x x * Hoạt động 2 : Tập biểu diễn bài hát - Hai dãy bàn đứng hát và nhún thei nhịp 2/4 - Hai nhóm lên bảng biểu diễn bài hát kết hợp vận động phụ hoa HS lắng nghe và cảm nhận IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại bài hát Ước mơ nhiều lần kết hợp gõ đệm theo phách , tiết tấu V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Giáo án âm nhạc 5 Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 13 Ôn Tập Bài Hát : Ước mơ Tập Đọc Nhạc : TĐN số 4 A / Mục Tiêu : - HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca bài Cò lả, thể hiện tính chất mềm mại của dân ca - Đọc đúng cao độ , trường độ bài TĐN số 4 Con Chim Ri và ghép lời B / Chuẩn Bị : Giáo Viên : - Nhạc cụ , băng đĩa nhạc , bảng phụ chép bài TĐN số 4 Học Sinh : - Nhạc cụ gõ ( thanh phách , trống nhỏ , mõ …) SGK âm nhạc 4 C / Nội Dung Tiến Hành : I / Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số , vệ sinh lớp học II / Kiểm tra bài cũ : - Câu hỏi : Em hãy hát bài hát Cò Lả ? - HS được kiểm tra và nhận điểm công khai III / Bài mới : Giáo Viên Nội Dung Học Sinh GV ghi bảng 1. Phần mở đầu : HS ghi bài GV hướng dẫn - Ôn tập : Cả lớp hát bài Cò Lả nhiều lần kết HS ôn bài cũ hợp gõ phách GV ghi bảng 2. Phần hoạt động : HS ghi bài GV cho HS luyện thanh a ) Nội dung 1 : Ôn tập bài hát Cò Lả HS ôn luyện theo hướng dẫn của GV - Cả lớp hát bài hát Cò Lả nhiều lần HS hát ôn GV hướng dẫn - HS hát theo hình thức xướng và xô luyện theo + Hát xướng : Một HS có giọng tốt hát : hướng dẫn ( Con cò …Ra cánh đồng ) của GV + Hát xô : Cả lớp hát ( Tình tính … Nhớ hay không ) HS ghi bài GV ghi bảng b ) Nội dung 2 : Học bài TĐN số 4 Con Chim Ri GV đọc mẫu và hướng dẫn HS đọc từng câu và hoàn toàn bài TĐN HS luyện tập tiết tấu - HS luyện tập tiết tấu - HS học TĐN + Bước 1 : HS đọc chậm , rõ ràng từng nốt ở câu 1 . Đọc xong chuyển qua câu 2 … + Bước 2 : Ghép cao độ với trường độ , đọc chậm + Bước 3 : Đọc cả 2 câu nhiều lần rồi ghép lời ca IV / Củng cố : - Hệ thống hoá kiến thức đã học - Cả lớp hát lại Cò Lả nhiều lần và bài TĐn số 4 nhiều lần , kết hợp gõ đệm theo tiết tấu V / Dặn dò : - Nhận xét tiết học - Gợi ý cho HS trả lời câu hỏi trong SGK , chép bài TĐN số 4 vào vở - Học thuộc bài và chuẩn bị bài cho tiết sau ./. ********** Tiết 14: Ôn tập 2 bài hát. Những bông hoa những bài ca, Ước mơ Nghe nhạc. I Mục tiêu. -HS hát bài Những bông hoa những bài ca, Ước mơ kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. Trình bày 2 bài hát theo nhóm, cá nhân.
- Xem thêm -