Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 TUẦN 01 ÔN TẬP MỘT SỐ BÀI HÁT Đà HỌC I. MỤC TIÊU - HS nhớ và hát đúng lới ca, giai điệu một số bài hát đã học ở lớp 4. - Biết hát kết hợp vỗ tay, gõ đệmvà thể hiện bài hát một cách tự nhiên,sinh động. - Tạo cho HS sự thoải mái, phấn khởi trong tiết học Âm nhạc đầu tiên. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: * - Ôn tập một số bài hát đã học. - GVnêu câu hỏi, HS trả lời. + Câu hỏi: Em háy kể tên một số bài hát đã học ở lớp 4? - HS nêu tên bài hát, GV ghi bảng. - GV nêu y/c, dạo đàn, HS hát lại từng bài, vừa hát vừa kết hợp gõ đệm nhạc cụ.( Mỗi bài 2 lần) (Với mỗi bài hát, GV đặt câu hỏi để HS nhớ lại và nêu được tính chất, nội dung của lời ca bài hát đó). * - Tập thể hiện các bài hát - GV gọi HS lên trình bày bài hát trước lớp theo các hình thức : Đơn ca và tốp ca. (GV nhận xét từng tiết mục). 4. Củng cố - GV nhận xét giờ học. 5. Dặn dò HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở - HS nhắc lại tên tác giả sáng tác bài hát. ( Các bài hát: Em yêu hoà bình; Khăn quàng thắm mãi vai em; Bàn tay mẹ; Chú voi con ở Bản Đôn). - Hát bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Học sinh thực hiện. - Học sinh ghi nhớ. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 1 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 TUẦN 2 HỌC HÁT : REO VANG BÌNH MINH (Tiết PPCT: 2) Nhạc và lời: Lưu Hưu Phước I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Reovang bình minh.. - HS cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên qua nội dung bài hát. - HS bieet vài nét về nhạc sỹ Lưu Hữu Phước II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép lời bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - GV đàn, HS khởi động giọng. - Gọi 3 HS hát trước lớp. (GV nhận xét,đánh giá). 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét tác giả sáng tác (SGV trang 13) - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: * - Tập hát: Bài Reo vang bình minh - GV dạo đàn, hát mẫu bài hát (2 lần) - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần) - GV đọc, vỗ tay theo tiết tấu, HS làm theo. - GV đàn giai điệu, bắt nhịp cho HS tập hát từng câu. - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. * - Tập hát, kết hợp gõ đệm theo nhịp của bài hát. - GV làm mẫu, hướng dẫn HS - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ. “ Reo vang reo, ca vang ca, cất tiếng x x x hát vang đồng xanh, vang lừng ...” x x - Dạo đàn, HS hát, gõ theo nhịp đàn. - Gọi 1 nhóm hát, cả lớp gõ đệm. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - 3 HS h¸t - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở - Chú ý nghe. - Đọc lời ca cùng thầy. - Tập hát từng câu. - Tập sửa sai theo hướng dẫn - Chú ý nghe. - Tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Học sinh thực hiện. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 2 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc cụ. - Gọi 1 nhóm lên hát trước lơp, cả lớp gõ đệm ( GV nhận xét từng nhóm) 4. Củng cố - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả - GVnhắc lại tính chất của bài 5. Dặn dò: - Nhắc HS về học bài. - HS nhắc lại tên bài hát, tên tác giả Học sinh ghi nhớ. TUẦN 03 ÔN TẬP BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 1 (Tiết PPCT: 3) I. MỤC TIÊU: - HS thuộc lời ca, hát đúng giai điệu và thể hiện được sắc thái của bài hát: Reo vang bình minh. Tập hát lĩnh xướng, đối đáp kết hợp vận động phụ hoạ. - HS đọc đúng cao độ, trường độ các nốt trong bài TĐN sô 1. II. CHUẨN BỊ: - Đàn điện tử. - Bảng phụ bài TĐN số 1. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: Reo vang bình minh. - GV đàn, HS khởi động gịọng. - GVgọi 2 HS hát (GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. - Ghi ®Çu bµi lªn bµng. b. Nội dung bài: * - Tập hát: Bài Reo vang bình minh - GV dạo đàn, HS hát lại bài(1 lần) - GV đàn, sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát (1 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. * Tập hát lĩnh xướng - GV hướng dẫn HS . + Đoạn a: “ Reo vang reo, ca vang ca....sáng ngập hồn ta” HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - 2 HS h¸t - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở - Hát ôn bài hát. Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Chú ý nghe. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 3 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 + Đoạn b: “ Lứu lứu lo lo, chim ơi hót say sưa.....sáng muôn năm” - Gọi 1 HS lĩnh xướng, cả lớp hát hoà giọng đoạn b, vừa hát vừa gõ đệm nhạc cụ. Chú ý : Nhắc HS thể hiện bài hát với tính chất vui tươi sôi nổi. * - Tập đọc nhạc số 1: "Cùng vui chơi " - GV treo bảng phụ, nêu y/c, HS nhận xét bài TĐN: + Luyện cao độ: - Tập hát lĩnh xướng - Học sinh thực hiện. + Về cao độ gồm các nốt: Đô, Rê, Mi, Son + Về tiết tấu gồm: Móc đơn, nốt đen, nốt trắng. - GV đàn thang âm cho HS nghe - HS đọc theo đàn (2 lần) + Luyện tiết tấu: - GV gõ mẫu, hướng dẫn HS thực hiện tiết tấu của bài. - GV đàn bài TĐN (2 lần) - Nêu y/c, HS tự đọc bài - GV chỉ bảng, HS đọc bài - Sửa lỗi - GVđàn, HS đọc theo đàn (2 lần) - Gọi HS đọc cá nhân (HS, GV nhận xét) - GV nêu y/c, HS tự ghép lời ca. - Bắt nhịp, HS hát lời cùng GV(2 lần) - HS kết hợp đọc nhạc và hát lời. + TĐN SỐ 1: Cùng vui chơi - Luyện cao độ . - Luyện tập tiết tấu. - Chú ý nghe. - Học sinh thực hiện. Tập sửa sai theo hướng dẫn - HS đọc nhạc kết hợp ghép lời ca. Vui tươi 4. Củng cố - GV hướng dẫn HS về nhà chép bài TĐN vào vở. 5. dặn dò: - GV nhận xét giờ học. - Nhắc HS về ôn lại bài và tập phụ hoạ cho bài hát. - HS chú ý nghe. - Học sinh ghi nhớ. TUẦN 04 §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 4 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 häc h¸t bµi : h·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh (TiÕt PPCT: 4) Nh¹c vµ lêi: Huy Tr©n I. MôC TI£u: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu, lêi ca cña bµi h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh. - HS thÓ hiÖn ®îc ®¶o ph¸ch trong bµi h¸t. - Qua bµi, gi¸o dôc gi¸o dôc HS t×nh yªu cuéc sèng hoµ b×nh II. CHUẨN BỊ: - GV: §µn ®iÖn tö. B¶ng phô chÐp bµi h¸t. - HS : Nh¹c cô gâ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - Bµi: reo vang b×nh minh. - GV đàn, HS khởi động giọng. - Gọi 3 HS hát trước lớp.(GV đánh giá). 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: * - TËp h¸t: Bµi H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh. - GV giíi thiÖu bµi h¸t, s¬ lîc vµi nÐt t¸c gi¶ Huy Tr©n(SGV trang 17) - Ghi ®Çu bµi lªn b¶ng, b. Nội dung bài: - GV D¹o ®µn, h¸t mÉu(1lÇn). - GV treo b¶ng phô. - ChØ b¶ng, HS ®äc lêi ca( 2 lÇn) - GV ®äc, vç tay theo tiÕt tÊu, HS lµm theo. - GV ®µn giai ®iÖu, b¾t nhÞp cho HS tËp h¸t tõng c©u. C1: H·y xua tan nh÷ng m©y mï ®en tèi C2: §Ó bÇu trêi t¬i m·i mét mµu xanh C3: H·y bay lªn chim bå c©u tr¾ng C4: Cho bÇy em ca h¸t díi trêi xanh C5: La la la la la la la la la la; C6: La la la la la la la la la la. ( lêi 2 giai diÖu vµ tiÕt tÊu nh lêi 1 - Gäi tõng nhãm h¸t, GV söa lçi. - Gäi HS h¸t c¸ nh©n. * - TËp h¸tgâ ®Öm theo tiÕt tÊu cè ®Þnh - GV lµm mÉu, híng dÉn HS “ H·y xua tan nh÷ng m©y mï ®en tèi x x x xx x ®Ó bÇu trêi t¬i m·i mét mµu xanh ...” x x x xx x - B¾t nhÞp, HS h¸t, kÕt hîp gâ nh¹c cô cïng GV (2 lÇn).  - D¹o ®µn, HS h¸t, gâ theo nhÞp ®µn. 4. Cñng cè HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ HS hát tập thể một bài hát. 3 HS h¸t Chú ý nghe. HS Ghi đầu bài vào vở Chú ý nghe. Đọc lời ca cùng thầy. Tập hát từng câu. Tập sửa sai theo hướng dẫn Học sinh thực hiện. Chú ý nghe. Chó ý : TiÕt tÉu cè ®Þnh lµ ®Öm theo bµi h¸t mét c¸ch ®Òu §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 5 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 - GV nªu c©u hái, HS tr¶ lêi. C©u hái: Em h·y kÓ tªn nhøng bµi h¸t nãi vÒ chñ ®Ò hoµ b×nh? - GVnh¾c l¹i tÝnh chÊt cña bµi 5. DÆn dß: - Nh¾c HS vÒ häc bµi. ®Æn, GV ph¶i lµm mÉu cïng ®Ó c¸c em c¶m nhËn. - Tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - Học sinh thực hiện. - Học sinh ghi nhớ. I. MôC TI£u TUẦN 05 «n tËp bµi h¸t: h·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh tËp ®äc nh¹c : t®n sè 2 (TiÕt PPCT: 5) - HS thuéc bµi, thÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i cña bµi h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh. - HS ®äc ®óng cao ®«, trêng ®é c¸c nèt trong bµi T§N sè 2. TËp ®äc nh¹c, ghÐp lêi ca kÕt hîp gâ ph¸ch. II. CHUẨN BỊ: - GV: §µn ®iÖn tö. B¶ng phô bµi T§N sè 2. - HS : Nh¹c cô gâ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - Bµi: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh.. - GV đàn, HS khởi động gịọng. - GVgọi 2 HS hát (GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. - Ghi ®Çu bµi lªn bµng. b. Nội dung bài: * - ¤n tËp bµi h¸t: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh - GV d¹o ®µn, HS h¸t l¹i bµi (1 lÇn) - GV ®µn, söa lçi cho HS. - D¹o ®µn, HS h¸t (1 lÇn) - GV nªu y/c, D¹o ®µn, HS h¸t, vç tay, gâ ®Öm theo nhÞp. * TËp h¸t ®èi ®¸p: - GV híng dÉn HS : + §o¹n a : - Nhãm1 h¸t : H·y xua tan...®en tèi - Nhãm 2 h¸t : §Ó bÇu trêi...mµu xanh HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - 2 HS h¸t - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở - Hát ôn bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Học sinh thực hiện. - TËp h¸t ®èi ®¸p: §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 6 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 - Nhãm 1 h¸t : H·y bay lªn...c©u tr¾ng - Nhãm 2 h¸t : Cho bµy em...trêi xanh. + §o¹n b: C¶ líp cïng h¸t. * TËp h¸t lÜnh xíng: - GV gäi 1 HS h¸t ®o¹n a, c¶ líp h¸t hoµ giäng ®o¹n b, võa h¸t võa gâ ®Öm nh¹c cô theo nhÞp cña bµi. (GV nhËn xÐt) * - TËp ®äc nh¹c: + LuyÖn cao ®é: - Tập hát lĩnh xướng - GV treo b¶ng phô y/c HS nhËn xÐt bµi T§N: - GV ®µn thang ©m, HS ®äc theo ®µn (2 lÇn) - Luyện cao độ . + LuyÖn tiÕt tÊu: - GV híng dÉn HS thùc hiÖn vç tay, ®äc theo + Về cao độ gồm các nốt: Đô, Rê, Mi, tiÕt tÊu. Son, la 3 + Về tiết tấu gồm: nốt đen, nốt 4........................................................................... trắng, nèt tr¾ng chÊm d«i. - GV ®µn bµi T§N (2 lÇn) - Nªu y/c, HS tù ®äc bµi - Luyện tập tiết tấu. - GV chØ b¶ng, HS ®äc bµi - Söa lçi - GV®µn, HS ®äc theo ®µn (2 lÇn) - Chú ý nghe. - Gäi tõng nhãm ®äc bµi, GV söa lçi. - Gäi HS ®äc c¸ nh©n (HS, GV nhËn xÐt) - GV nªu y/c, HS tù ghÐp lêi ca. - Học sinh thực hiện. - B¾t nhÞp, HS h¸t lêi cïng GV(2 lÇn) - Tập sửa sai theo hướng dẫn - HS kÕt hîp ®äc nh¹c vµ h¸t lêi. T§N sè 2: MÆt trêi lªn Võa ph¶i – NhÞp nhµng - HS đọc nhạc kết hợp ghép lời ca. - Học sinh thực hiện. 4. Cñng cè - GV nhËn xÐt giê häc 5. DÆn dß - Giao BTVN, nh¾c HS vÒ hoc bµi. *BTVN : C©u 1vµ 2 (SGK trang 11) - HS chú ý nghe. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Xác nhận của tổ CM .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 7 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Ngµy gi¶ng:Thø ngµy th¸ng TUẦN 06 n¨m 2011 HỌC HÁT BÀI : CON CHIM HAY HÓT (Tiết PPCT: 6) Nhạc: Phan Huỳnh Điểu Lời: Theo đồng dao I. MỤC TIÊU - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Con chim hay hót. - HS biết bài hát bài hát do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc theo lời đồng dao với tính chất vui tươi , dí dỏm, ngộ nghĩnh. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - Bµi: H·y gi÷ cho em bÇu trêi xanh.. - GV đàn, HS khởi động gịọng. - GVgọi 2 HS hát (GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. - GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét tác giả Phan Huỳnh Điểu (SGV trang 22 và 23) - Ghi ®Çu bµi lªn bµng. b. Nội dung bài: * - Tập hát: Bài Con chim hay hót - Ghi đầu bài lên bảng, Dạo đàn, hát mẫu (1lần). - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần) - GV đàn, hát mẫu hướng dẫn HS tập từng câu.(GV chia các câu hát thành những tiết nhỏ để cho HS dễ tập) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - 2 HS h¸t - Chú ý nghe. - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở - Chú ý nghe. - Đọc lời ca cùng thầy. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 8 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 C1: Con chim hay hót...cành đa C2: Nó ra cành trúc...cành tre C3: Nó hot, le te....mà nó bay vô nhà. C4: Ấy nó ra ruộng lúa...ơi chim ơi. - Dạo đàn, HS hát lại bài(2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Gọi HS hát cá nhân. * - Tập hát gõ đệm theo tiết tấu lời ca - GV làm mẫu, hướng dẫn HS “ Con chim hay hót, nó đứng nó hót ...) x x x x x x x x - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ cùng HS (2 lần). - GV nêu y/c, HS gõ nhẩm theo giai điệu của bài (2 lần) - GV đàn giai điệu, HS gõ đệm nhạc cụ - Dạo đàn, HS hát, gõ theo nhịp đàn (1 lần) 4. Củng cố - GV nêu câu hỏi, HS trả lời. Câu hỏi: Em có nhận xét gì về tính chất nhạc điệu của bài hát: Con chim hay hót? 5. dặn dò - GVnhắc lại tính chất của bài, dạo đàn, HS hát lại bài (1lần) - Nhắc HS về học bài. - Tập hát từng câu. - Hát ghép bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn - Học sinh thực hiện. - Chú ý nghe. - Tập hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca - Học sinh thực hiện. - HS trả lời. - HS nêu t/c bài hát. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Xác nhận của tổ CM .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Ngµy gi¶ng:Thø ngµy th¸ng TUẦN 07 n¨m 2011 ÔN TẬP BÀI HÁT: CON CHIM HAY HÓT ÔN TẬP : TĐN SỐ 1, TĐN SỐ 2 ( Tiết PPCT: 7) §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 9 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 I. MỤC TIÊU - HS thuộc bài, thể hiện đúng giai điệu và sắc thái của bài hát: Con chim hay hót. - HS tập biểu diễn kết hợp động tác phụ hoạ. - Đọc chuẩn xác 2 bài TĐN số 1 và số 2. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: Con chim hay hót. - GV đàn, HS khởi động gịọng. - GVgọi 2 HS hát (GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. - Ghi ®Çu bµi lªn bµng. b. Nội dung bài: * - Ôn tập bài hát: Con chim hay hót - GV dạo đàn, HS hát lại bài(1 lần) - GV đàn, sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát (1 lần) - GV nêu y/c, Dạo đàn, HS hát gõ đệm theo nhịp. * Tập hát lĩnh xướng: - GV hướng dẫn HS . + Cả lớp hoà giọng: “Con chim hay hót nó đứng nó hót....cành tre” + Lĩnh xướng: “ Nó hót le te...vô nhà” + Cả lớp hát: “Ấy nó ra ruộng lúa...ơi chim ơi.” - GV phân vai và dạo đàn cho HS tập hát. - Gọi từng nhóm lên trình bày bài trước lớp. ( HS ,GV nhận xét) * - Ôn tập đọc nhạc + Ôn TĐN số 1 “Cùng vui chơi(SGK trang 8) - GV đàn thang âm, HS đọc thoe(2 lần) - GV nêu y/c, HS thực hiện gõ tiết tấu - GV đàn bài TĐN, HS nghe, quan sát SGK (1 lần) - GV nêu Y/c, HS tự đọc cá nhân - Bắt nhịp, gõ phách cho HS đọc(1 lần) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - 2 HS h¸t - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở - Hát ôn bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Học sinh thực hiện. - Tập hát lĩnh xướng - Học sinh thực hiện. - Luyện cao độ . - Luyện tập tiết tấu. - Chú ý nghe. - Học sinh thực hiện. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 10 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 - Sửa lỗi - GV đàn bài TĐN, HS đọc cùng đàn - Gọi từng nhó đọc - GVbắt nhịp, HS hát lời ca. + Ôn TĐN số2 Mặt trời lên” (GV hướng dẫn HS ôn tập theo bước trên) - Tập sửa sai theo hướng dẫn - HS đọc nhạc kết hợp ghép lời ca. - Học sinh thực hiện. 4. Củng cố - GV nhận xét giờ học - Dạo đàn,HS hát lại bài “Con chim hay hót” 5. dặn dò - Nhắc HS về hoc bài. - HS chú ý nghe. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Xác nhận của tổ CM .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Ngµy gi¶ng:Thø ngµy th¸ng TUẦN 08 n¨m 2011 ÔN TẬP BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH, HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH NGHE NHẠC ( Tiết PPCT: 8) I. MỤC TIÊU - HS thuộc lời, thể hiện đúng giai điệu và sắc thái của 2 bài hát: Reo vang bình minh; Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Qua hoạt động nghe nhạc, giúp HS có những cảm nhận với bản nhạc. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 11 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 - Bài: Con chim hay hót. - GV đàn, HS khởi động gịọng. - GVgọi 2 HS hát (GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. - Ghi ®Çu bµi lªn bµng. b. Nội dung bài: * - Ôn tập bài: Reo vang binh minh - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) - GV đàn, sửa lỗi cho HS. - GV nêu y/c, Dạo đàn, HS hát gõ đệm theo nhịp. - Gọi từng nhóm lên trình bày bài trước lớp ( HS, GV nhận xét đánh giá) * - Ôn tập bài : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - GVdạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) - Sửa lỗi cho HS - Dạo đàn, HS hát, gõ đệm theo nhịp - GV nêu câu hỏi, HS trả lời. Câu hỏi: + Hình ảnh nào trong bài hát tượng trưng cho hoà bình? + Em hãy hát một câu trong bất kì một bài hát nào đó nói về chủ đề hoà bình. ( HS nhận xét, GV nhận xét và chốt ý) - Gọi 1 nhóm lên trình bày bài trước lớp. * - Nghe nhạc - GV bật bộ nhớ đàn cho HS nghe giai điệu một số bài thiếu nhi, sau mỗi bài GV nêu câu hỏi để HS nhận xét về giai điệu cuả bài hát đó 4. Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét giờ học 5. dặn dò - Nhắc HS về hoc bài. - 2 HS h¸t - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở - Hát ôn bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Học sinh thực hiện. - Hát ôn bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Học sinh thực hiện. - Học sinh trả lời. - Chú ý nghe. - Học sinh thực hiện. - HS chú ý nghe. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Xác nhận của tổ CM .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 12 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... Ngµy gi¶ng:Thø ngµy th¸ng TUẦN 09 n¨m 2011 HỌC HÁT BÀI : NHỮNG BÔNG HOA, NHỮNG BÀI CA (Tiết PPCT: 9) Nhạc và lời: Hoàng Long I. MỤC TIÊU - HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát: Những bông hoa, những bài ca. - Qua bài, giáo dục các em lòng kính trọng và biết ơn các thầy giáo cô giáo. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh - GV đàn, HS khởi động gịọng. - GVgọi 2 HS hát (GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. - GV giới thiệu bài hát, sơ lược vài nét tác giả Hoàng Long (SGV trang 28) - Ghi ®Çu bµi lªn bµng. b. Nội dung bài: * -Tập hát: Bài Những bông hoa, những bài ca - GV Dạo đàn, hát mẫu (1lần). - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca (2 lần) - GV đàn, hát mẫu hướng dẫn HS tập từng câu (GV chia bài hát làm 10 câu hát, lời 1gồm 6 câu, lời 2 gồm 6 câu.Có thể dịch tông cho phù hợp giọng của HS là C- 4) C1: Cùng nhau cầm tay...các cô C2: Lời hát rộn rã...đường phố C3: Ngàn hoa nở tươi...mặt trời. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát - 2 HS h¸t - Chú ý nghe. - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở - Chú ý nghe. - Đọc lời ca cùng thầy. - Tập hát từng câu. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 13 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 C4: Náo nức tiếng cười...yêu đời. C5: Những đoá hoa...đẹp nhất C6: Chúng em xin tặng...các cô. - Dạo đàn, HS hát lại bài (2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Hát ghép bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn - Học sinh thực hiện. - Chú ý nghe. * - Tập hát gõ đệm nhạc cụ + Gõ đệm theo phách: - GV làm mẫu, hướng dẫn HS Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các cô x x x x x x x x - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ cùng HS + Gõ theo nhịp: - GV làm mẫu, hướng dẫn HS thực hiện “ Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các ... x x x - GV nêu dạo đàn, HS hát gõ theo nhịp 4. Củng cố - GV nêu câu hỏi, HS trả lời. Câu hỏi: Qua bài hát Những bông hoa, những bài ca, tác giả Hoàng Long muốn nói với chúng ta điều gì? 5 . dặn dò. - GVnhắc lại nội dung, nhấn mạnh tính chất của bài hát. - Nhắc HS về học bài. - Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách - Học sinh thực hiện. - Tập hát kết hợp gõ đệm theo nhịp - HS trả lời. - HS nêu t/c bài hát. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Xác nhận của tổ CM .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Ngµy gi¶ng:Thø ngµy th¸ng TUẦN 10 n¨m 2011 ÔN TẬP BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA,NHỮNG BÀI CA GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHẠC CỤ NƯỚC NGOÀI §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 14 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 (Tiết PPCT: 10) I. MỤC TIÊU - HS thuộc bài, hát đúng giai điệu và thể hiện tình cảm tươi vui của bài hát: Những bông hoa, những bài ca. - HS nhận biết được hình dáng, âm sắc của một số nhạc cụ: kèn Saxophone, kèn Trompette, sáo Flute, kèn Clarinette. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: Những bông hoa, những bài ca - GV đàn, HS khởi động gịọng. - GVgọi 2 HS hát (GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. - Ghi ®Çu bµi lªn bµng. b. Nội dung bài: * - Ôn bài hát: Những bông hoa, những bài ca. - GV dạo đàn, HS hát lại bài (1 lần) - GV đàn, sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát (1 lần) - GV Dạo đàn, HS hát gõ đệm theo nhịp. - GV đàn, HS hát vận động theo nhịp của bài. - GV gợi ý động tác phụ hoạ bài hát ( SGV trang 30) - Dạo đàn, HS hát thực hiện vận động phụ hoạ tại chỗ (2 lần) - Gọi từng nhóm lên trình bày bài trước lớp (HS nhận xét, GV đánh giá tiết mục) * - Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài - HS mở SGK trang 20. - GV lần lượt giới thiệu từng loại nhạc cụ, đến loại nào GV dùng tiếng đàn điện tử để mô tả tiếng của loại nhạc cụ đó cho HS nghe. - Gv chỉ các nhạc cụ trong SGK, HS nêu tên các nhạc cụ. 4. Củng cố - Dạo đàn, HS hát lại bài “Nhứng bông hoa, nhứng bài ca”. HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - Chú ý nghe. - 2 HS h¸t - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở - Hát ôn bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Học sinh thực hiện. - HS hát vận động theo nhịp của bài - Học sinh thực hiện. - Chú ý nghe. - Học sinh thực hiện. nêu tên các nhạc cụ. - Học sinh thực hiện. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 15 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 5. Dặn dò - GV nhận xét giờ học - GV nhận xét giờ học - HS chú ý nghe. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Xác nhận của tổ CM .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Ngµy gi¶ng:Thø ngµy th¸ng TUẦN 11 n¨m 2011 TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 3 NGHE NHẠC (Tiết PPCT: 11) I. MỤC TIÊU - HS thể hiện đúng cao độ, trường đô các nốt trong bài TĐN số3 “Tôi hát son la son”, Tâp đọc nhạc, ghép lời ca kết hợp gõ phách. - Qua hoạt động nghe nhạc, giúp HS cảm nhận một bài dân ca. II. CHUẨN BỊ: - Đàn điện tử. Bảng phụ bài TĐN số 3. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: Những bông hoa, những bài ca - GV đàn, HS khởi động gịọng. - GVgọi 2 HS hát (GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. - Ghi ®Çu bµi lªn bµng. b. Nội dung bài: * - Tập đọc nhạc số 3: “ Tôi hát son la son” - Luyện cao độ: HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - 2 HS h¸t - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 16 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 - Luyện cao độ . +Về cao độ : Đô, Rê, Mi, Son, La +Về tiết tấu : Đen, móc đơn, nốt trắng - GV viên treo bảng phụ. - GV nêu y/c, HS nhận xét bài TĐN - GV đàn,HS luyện cao độ(Theo2 chiều) - Luyện tiết tấu: - GV chỉ bảng, đọc tiết tấu cho HS đọc theo,vừa đọc vừa vỗ tay. TĐN SỐ 3: Tôi hát Son La Son - Luyện tập tiết tấu. - Chú ý nghe. - Học sinh thực hiện. (Nhạc và lời: Vũ Thanh) Vừa phải - GV đàn bài TĐN(2 lần) - GV chỉ bảng HS đọc, GV sửa lỗi - GV đàn, HS đọc lại bài cùng đàn. - Gợi từng nhóm đọc bài, GV sửa lỗi. - GV nêu y/c, HS tự ghép lời ca. - GV bắt nhịp, HS đọc nhạc,ghép lời ca kết hợp gó đệm theo phách. * - Nghe nhạc - GV giới thiệu bài nhạc dân ca - GV đàn cho HS nghe - GV nêu câu hỏi, HS nhận xét tính chất của bài nhạc. ( HS nhận xét, GV nhận xét, sơ lược vài nét làn điệu dân ca Việt Nam) + Bài: Người ở đừng về (Dân ca quan họ Bắc Ninh). 4. Củng cố - GV nhắc lại nội dung bài học. - Nhận xét giờ học 5. Dặn dò - Nhắc HS về hoc bài - HS chú ý nghe. Tập sửa sai theo hướng dẫn Học sinh thực hiện. HS đọc nhạc kết hợp ghép lời ca. - Học sinh thực hiện. - HS chú ý nghe. - ( HS nhận xét, GV nhận xét, sơ lược vài nét làn điệu dân ca Việt Nam) - HS chú ý nghe. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Xác nhận của tổ CM .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 17 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Ngµy gi¶ng:Thø ngµy th¸ng TUẦN 12 n¨m 2011 HỌC HÁT BÀI : ƯỚC MƠ (Tiết PPCT: 12) Nhạc Trung Quốc Lời: An Hoà I. MỤC TIÊU - HS biết dây là bài hát nhạc Trung Quốc do Hoà An viết lời Việt. - Biết hát đúng giai điệu, lời ca. - HS biết gõ đệm theo phách. II. CHUẨN BỊ: - GV: Đàn điện tử. Bảng phụ chép bài hát. - HS : Nhạc cụ gõ. III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: TĐN số 3 - GV đàn, HS đọc thang âm: Đô, rê, mi, son, la khởi động giọng (2 lần). - GVgọi 2 HS hát (GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giíi thiÖu bµi häc. - Treo bản đồ, giới thiệu vị trí, sơ lược vài nét về đất nước Trung Quốc. - Ghi ®Çu bµi lªn bµng. b. Nội dung bài: * - Tập hát: Bài Ước mơ - Dạo đàn, hát mẫu (2lần). - GV treo bảng phụ. - Chỉ bảng, HS đọc lời ca( 2 lần) - GV đàn, hát mẫu hướng dẫn HS tập từng câu( GV chia mỗi câu hát thành 2 tiết để cho HS dễ hát) C1: Gió vờn cánh hoa bay...dạo chơi HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - HS đọc thang âm. - 2 HS h¸t - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở - Chú ý nghe. - Đọc lời ca cùng thầy. - Tập hát từng câu. §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 18 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 C2: Trên cành cây chim ca...mong chờ. C3: Em khao khát ước mơ...đẹp thêm C4: Cho đàn em tung tăng...muôn nhà. - Dạo đàn, HS hát lại bài(2 lần) - Gọi từng nhóm hát, GV sửa lỗi. - Luyện tập cá nhân. * - Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách vận động phụ hoạ bài hát. + Gõ đệm theo phách: - GV làm mẫu, hướng dẫn HS “ Gió vờn cánh hoa bay dưới trời...” x x x x x xx - Bắt nhịp, HS hát, kết hợp gõ nhạc cụ - Dạo đàn, HS hát, gõ nhạc cụ.(2 lần) + Vận động theo nhịp: - GV hướng dẫn HS thực hiện “Gió vờn cánh hoa bay dưới trời. Đàn….. x x x x x - GV dạo đàn, HS hát vận động theo nhịp đàn(2 lần) - Gọi 1 tốp lên hát trước lớp.(GV nhận xét) 4.Củng cố dặn dò - GV nêu câu hỏi, HS trả lời. Câu hỏi: Em có cảm nhận gì về lời ca và giai điệu của bài hát: Ước mơ? 5. Dặn dò - GV nhắc lại ý nghĩa lời ca và tính chất của bài hát. - Nhắc HS về học bài. - Hát ghép bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn - Học sinh thực hiện. - Chú ý nghe. - Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách - Học sinh thực hiện. - Tập hát kết hợp Vận động theo nhịp - Học sinh thực hiện. - HS trả lời. - HS nêu t/c bài hát. - Học sinh ghi nhớ. Duyệt của BGH Xác nhận của tổ CM .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ .................................................................................... ........................................................................................ ..................................................................................... ......................................................................................... ..................................................................................... ......................................................................................... Ngµy gi¶ng:Thø ngµy th¸ng TUẦN 13 n¨m 2011 ÔN TẬP BÀI HÁT: ƯỚC MƠ TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 4 (Tiết PPCT: 13) I. MỤC TIÊU §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 19 Gi¸o ¸n ¢m nh¹c – Líp 5 – N¨m häc 2011 - 2012 - HS thuộc lời ca, hát đúng giai điệu của bài hát. - Đọc đúng cao độ, trường độ các nốt trong bài TĐN số 4. II. CHUẨN BỊ: - Đàn điện tử. - Bảng phụ bài TĐN số 4 III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 1. Ổn định tổ chức - GV kiêm tra sĩ số - Cho HS hát TT 1 bài 2. Kiểm tra bài cũ - Bài: Ước mơ. - GV đàn, HS khởi động gịọng. - GVgọi 2 HS hát (GV nhận xét, đánh giá) 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài học. - Ghi đầu bài lên bảng. b. Nội dung bài: * - Ôn tập bài hát: Ước mơ - GV dạo đàn, HS hát lại bài(1 lần) - GV đàn, sửa lỗi cho HS. - Dạo đàn, HS hát (1 lần) - GV nêu y/c, Dạo đàn, HS hát gõ đệm theo nhịp.(1 lần) - GV dạo đàn, HS hát vận động theo nhịp đàn(1 lần) - GV gợi ý, hướng dẫn HS phụ hoạ động tác . - Gọi từng nhóm lên trình bày bài trước lớp. - HS lên đơn ca trước lớp ( HS ,GV nhận xét) * - Tập đọc nhạc. (13 phút) TĐN số 4: Nhớ ơn Bác - GV treo bảng phụ - Nêu y/c, HS nhận xét bài TĐN +Nhịp 2/4. + Gồm các nốt : Đô, Rê, Mi,Son, La,(Đố). + Về tiết tấu : Móc đơn, nốt đen, nốt trắng + Luyện cao độ: - GV đàn thang âm, HS đọc theo(2 lần) HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - HS hát tập thể một bài hát. - 2 HS h¸t - Chú ý nghe. - HS Ghi đầu bài vào vở - Hát ôn bài hát. - Tập sửa sai theo hướng dẫn. - Học sinh thực hiện. - HS hát vận động theo nhịp của bài - Học sinh thực hiện. . - Luyện cao độ . +Về cao độ : Đô, Rê, Mi, Son, La +Về tiết tấu : Đen, móc đơn, nốt trắng §oµn V¨n HiÕn - TiÓu häc NghÜa D©n - Kim §éng - Hng Yªn 20
- Xem thêm -