Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 5 cả năm_cktkn_bộ 12

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 126 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 1 Ôn tập một số bài hát đã học I. Yêu cầu: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của một số bài hát đã học ở lớp 4. -Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ theo bài hát. II. Chuẩn bị của GV - Nhạc cụ quen dùng. - Chép lời ca của những bài hát được ôn. - Tập đệm đàn một số ài hát: Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chức mừng, Thiếu như thế giới liên hoan. - Tổ chức các cuộc thi đua trình bày ba bài hát để tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi. III. Hoạt động dạy và học Hoạt động của GV * Hoạt động 1: Ôn tập một số bài hát đã học 1. Quốc ca Việt Nam - Ai là tác giả bài Quốc ca Việt Nam? Nhạc sĩ Văn Cao. - Cả lớp đứng nghiêm hát Quốc ca Việt Nam. 2. Em yêu hoà bình -Ai là tác giả bài Em yêu hoà bình? Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo phách. - Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo nhịp. - Từng tổ trình bày bài hát Em yêu hoà bình, GV đánh giá. 3. Chúc mừng - Bài Chúc mừng là nhạc nước nào? Đây là bài hát Nga, lời Việt Hoàng Lân. - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Chia lớp thành nửa, một nửa hát, một nửa kia gõ đệm theo phách. Phách mạnh gõ tay phải, phách nhẹ gõ tay trái. Đổi lại phần trình bày. - Từng tổ trình bày bài Chúc mừng, GV đánh giá. 4. Thiếu như thế giới liên hoan - Ai là tác giả Thiếu nhi thế giới liên hoan? - GV giới thiệu lời ca của bài hát. - Cả lớp hát bài Thiếu nhi thế giới liên hoan kết hợp gõ đệm: đoạn 1 gõ phách, đoạn 2 gõ theo tiết Hoạt động của HS HS ghi bài HS trả lời HS hát Quốc ca HS trả lời HS thực hiện HS thực hiện Các tổ thực hiện HS trả lời HS thực hiện Các tổ thực hiện HS trả lời Phước. Nhạc sỹ Lưu Hữu HS thực hiện Các tổ thực hiện HS theo dõi 6 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 tấu lời ca. - Từng tổ trình bày bày hátThiếu nhi thế giới liên HS thực hiện hoan, giáo viên đánh giá. - GV tổng kết phần trình bày 3 bài hát của các tổ. Đánh giá, khen ngợi và động viên HS cố gắng học tập môn Âm nhạc. Kết thúc: Cả lớp hát bài Em yêu hoà bình kết hợp gõ đệm theo phách Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 2 Học bài: bài reo vang bình minh Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước I. Yêu cầu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca, biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp của bài hát. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Reo vang bình minh. - Tranh ảnh minh hoạ bài Reo vang bình minh. - Tập đệm đàn và hát bài Reo vang bình minh. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV * Học hát : Reo vang bình minh 1. Giới thiệu bài hát - GV giới thiệu tranh minh hoạ. - Bài Reo vang bình minh, diễn tả bức tranh phong cảnh buổi sáng đầy máu sắc rực rỡ và âm thanh lôi cuốn. Tác giả bài hát là nhạc sỹ Lưu Hữu Phước, bài hát được ông sáng tác từ năm 1947, khi đó nhạc sĩ mới 26 tuổi. 2. Đọc lời ca - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu đoạn 1, gồm 4 câu. Tiết tấu câu 1, 3 giống nhau, tiết tấu câu 2, 4 giống nhau. 3. Nghe hát mẫu - GV đệm đàn, tự trình bày bài hát hoặc dùng băng, đĩa nhạc. 4. Khởi động giọng - Dịch giọng (-4). GV đàn chuổi âm ngắn ở giọng pha trưởng, HS nghe và độc bằng nguyên âm La. Hoạt động của HS HS ghi nhớ HS theo dõi HS thực hiện - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. HS thực hiện HS thực hiện HS lắng nghe 7 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 5. Tập hát từng câu:. - HS khá hát mẫu. - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết. - HS tập các câu tiếp theo tương tự. - HS hát nối các câu hát, lưu ý thể hiện đúng những tiếng ngân dài 3 phách. - Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1. 6. Hát cả bài - HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn chưa đạt, thực hiện đúng những tiếng hát luyến và tiếng hát ngân dài 3 phách. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và theo phách. - HS tập đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái vui, tha thiết, hồn nhiên của bài hát. 7. Củng cố, kiểm tra - Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc? - Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào trong bài hát. - Trình bày bài hát theo nhóm, - HS học thuộc bài hát. HS tập câu tiếp HS thực hiện HS tập đoạn 2 HS hát cả bài HS sửa chỗ sai HS hát, gõ đệm HS thực hiện HS trả lời 4-5 HS xung phong HS hát, gõ đệm Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 3 ÔN TẬP BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN Số 1 I. Mục tiêu: II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng. - Tập hát bài Reo vang bình minh kết hợp gõ đệm: đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm với 2 âm sắc. - Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 1. III. Hoạt động dạy học : HĐ của GV HĐ của HS Nội dung 1:Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh HS ghi bài - HS hát bài Reo vang bình minh kết hợp gõ đệm: HS hát, gõ đệm đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ 8 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 đệm với âm sắc. Sửa lại những chỗ hát sai, thể hiện tình cảm hồn nhiên, trong sách của bài hát. - Trình bày bài hát bằng cách có lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. - Trình bày bài theo nhóm, hát kết hợp gõ và vận động theo nhạc. Nội dung 2: TĐN số 1 - Cùng vui chơi 1. Giới thiệu bài TĐN - GV treo bài TĐN số 1 lên bảng. - Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp? - Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi câu có 4 nhịp. 2. Tập nói tên nốt nhạc - HS nói tên nốt ở khuông thứ nhất. - GV chỉ từng nốt ở khuông 2, cả lớp đồng thanh nói tên nốt nhạc. 3. Luyện tập cao độ - HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp lê cao (ĐôRê-Mi-Son). 4. Luyện tập tiết tấu - GV gõ tiết tấu làm mẫu. - GV bắt nhịp (1-2), cả lớp cùng đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. 5. Tập đọc từng câu - GV đàn giai điệu cả bài Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 3 lần, lần thứ nhất HS lắng nghe, lần 2 và 3 các em đọc nhẩm theo. - GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1. - HS xung phong đọc. - Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. - Đọc câu thứ hai tương tự. 6. Tập đọc cả bài - GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu, GV bắt nhịp. 7. Ghép lời ca - GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát lời. - Cả lớp hát lời và gõ phách. 8. Củng cố, kiểm tra. - GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - HS tập gõ phách mạnh, phách nhẹ khi đọc nhạc và HS trình bày HS trình bày HS hát, vận động HS ghi bài HS theo dõi HS trả lời HS nhắc lại Cả lớp thực hiện 1-2 HS cả lớp luyện cao độ Cả lớp luyện tiết tấu HS lắng nghe HS đọc 1-2 em đọc HS lắng nghe HS thực hiện HS thực hiện 1-2 em đọc HS thực hiện HS thực hiện HS gõ theo yêu cầu của GV HS trình bày HS lắng nghe HS thực hiện HS thực hiện HS chép bài 9 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - HS xung phong trình bày. - Các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ phách. GV đánh giá. - HS tập chép bài TĐN số 1. Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 4 HỌC HÁT: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH Nhạc và lời: Huy Trân I. Mục tiêu: ( SGV) II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Tranh ảnh minh hoạ bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. - Đệm đàn và hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh. III. Hoạt động dạy học : Nội dung HĐ của HS Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh HS ghi bài 1. Giới thiệu bài hát- GV giới thiệu tranh minh hoạ HS theo dõi - Các em đã học một số bài hát về chủ đề hoà bình. HS trả lời Hoà bình cho bé, Bầu em nào có thể kể tên một số bài hát đó? trời xanh, Tiếng hát bạn bè 2. Đọc lời ca theo TT mình, Em yêu hoà bình ... 3. Nghe hát mẫu 2 HS thực hiện - Cho HS nghe băng . HS nghe bài hát - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 1 – 2 HS nói cảm nhận 4. Khởi động giọng HS khởi động giọng - GV đàn chuỗi âm ngắn, HS nghe và đọc bằng HS nhắc lại nguyên âm La. 5. Tập hát từng câu HS lắng nghe-HS hát hoà theo - Tập hát lời 1: lời 1 gồm 2 đoạn, đoạn 1 có 4 câu. - Đàn giai điệu câu một khoảng 2 – 3 lần.- Bắt nhịp HS tập lấy hơi (2-1) 1 - 2 em thực hiện - HS lấy hơi ở đầu câu hát. HS sửa chỗ sai - HS khá hát mẫu. - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi HS tập câu tiếp hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần HS thực hiện thiết. - HS tập các câu tiếp theo tương tự. HS hát đoạn 2 - HS hát nối các câu hát, thể hiện đúng những nốt HS hát hoà tiếng đàn ngân dài và trường độ móc đơn chấm dôi-móc kép. 1 – 2 HS xung phong - Đoạn 2 chia làm 2 câu. Tập đoạn 2 tương tự đoạn 1. HS hát cả bài - Tập hát lời 2 HS sửa chỗ sai - Hát lời 2 HS hát, gõ đệm 6. Hát cả bài - HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn chưa đạt, thể HS thực hiện 10 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 hiện đúng chỗ đảo phách và trường độ móc đơn chấm dôi, móc kép. HS tập hát đối đáp - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp (đoạn 1) và theo phách (đoạn 2). HS ghi nhớ - HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái mạnh HS hát, gõ đệm. mẽ, sôi nổi 7. Củng cố, kiểm tra - HS tập trình bày bài hát với cách hát đối đáp. GV chia lớp thành 2 nửa, đoạn 1 mỗi nửa hát 1 câu đối đáp nhau, đoạn 2 tất cả cùng hát. - HS học thuộc bài hát. - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 5 HỌC HÁT: HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH Tập đọc nhạc: TĐN Số 2 I. Mục tiêu: ( SGV) II. Chuẩn bị của giáo viên - Nhạc cụ quen dùng - Tập hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh kết hợp vận động theo nhạc. - Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 2. III. Hoạt động dạy học Nội dung HĐ của HS 11 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 Nội dung 1:Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh - HS hát bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm (đoạn 1 hát và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm theo phách). Sửa lại những chỗ hát sai. -Trình bày bài hát theo nhóm. - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. + HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Em nào có động tác vận động đẹp, phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo. + Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc. - TB bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc -HS ghi bài -HS thực hiện 4-5 HS trình bày HS hát, vận động -5-6 HS trình bày HS ghi bài HS theo dõi HS trả lời HS nhắc lại 12 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 Nội dung 2:Tập đọc nhạc: TĐN số 2 – Mặt trời lên 1. Giới thiệu bài TĐN - GV treo bài TĐN số 2 lên bảng. - Bài TĐN viết ở loại nhịp gì? Có mấy nhịp? - Bài TĐN chia làm 2 câu, mỗi câu có 4 nhịp. 2. Tập nói tên nốt nhạc- HS nói tên nốt nhạc ở khuông thứ nhất. - HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp lên cao (ĐôRê-Mi-Son-La). 4. Luyện tập tiết tấu - GV gõ tiết tấu - HS xung phong gõ lại. - GV làm mẫu cách đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. 5. Tập đọc từng câu - HS xung phong đọc. - Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. - Đọc câu thứ hai tương tự. 6. Tập đọc cả bài - GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. GV bắt nhịp. - HS xung phong đọc. - HS đọc cả bài. GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. 7. Ghép lời ca:- GV đàn giai điệu, nửa lớp đọc nhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - 1 HS hát lời và gõ phách. - Cả lớp hát lời và gõ phách. 8. Củng số kiểm tra - GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp - HS gõ phách mạnh, phách nhẹ khi đọc nhạc và hát lời 1-2 HS xung phong 1-2 HS xung phong HS theo dõi HS lắng nghe 1-2 HS thực hiện HS theo dõi Cả lớp luyện tiết tấu Cả lớp đọc câu 1 1-2 HS thực hiệ HS đọc nhạc, GV sửa sai Đọc câu 2 HS thực hiện 1-2 HS thực hiện HS thực hiện cả lớp thực hiện cả lớp thực hiện tập gõ phách mạnh, nhẹ Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 2011 Tiết 6 Học bài: CON CHIM HAY HÓT Nhạc: Phan Huỳnh Điểu- Lời: Đồng dao I. MỤC TIÊU: * Đối với HS khá - HS hát đúng giai điệu bài Con chim hay hót. 13 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 * Đối với HS TB: Hát thuộc lời ca, biết những tiếng có luyến. - HS Trình bày bài hát kết hợp đệm nhịp và theo phách. - Góp phần giáo dục HS thêm găn bó với thiên nhiên. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng, đĩa nhạc bàiCon chim hay hót. - Tranh ảnh minh hoạ bài Con chim hay hót.- Tập đệm đàn và hát bài Ccn chim hay hót. III. HOẠT ĐÔNG DẠY HỌC HĐ của GV HĐ của HS 14 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 * Học hát: Con chim hay hót 1. Giới thiệu bài hát- Đồng dao là những câu văn vần được truyền miệng trong sinh hoạt của trẻ em từ xa xưa. Khi hát đồng dao, trẻ em thường kết hợp với nhiều trò chơi thú vị. nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã sáng tác bài hát Con chim hay hót. Bài hát có giai điệu vui tươi, ngộ nghĩnh, sinh động. - GV giới thiệu tranh minh hoạ 2. Đọc lời ca - HS đọc bài hát đồng dao trang 13. - HS đọc lời bài hát trang 12. - Chia câu hát: chia thành 7 câu. - HS đọc lời ca theo tiết tấu câu 1, câu 2. 3. Nghe hát mẫu - GV dùng băng đĩa nhạc cho HS nghe hát mẫu. - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 4. Khởi động giọng - Dịch giọng (-2) - GV Đàn chuỗi âm ngắn ở giọng Pha trưởng, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La. 5. Tập đàn từng câu - Đàn giai điệu câu một khoảng 2 - 3 lần - Bắt nhịp (1-2) và đàn giai điệu để HS hát.( HS lấy hơi ở đầu câu hát). - HS khá hát mẫu. - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết. - HS tập các câu hát tiếp theo tương tự. - HS hát nối các câu hát. 6. Hát cả bài - HS hát cả bài - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm, nửa lớp gõ phách, nửa lớp gõ nhịp. - HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái nhí nhảnh, ngộ nghĩnh của bài hát. 7. Củng cố, kiểm tra - Trong bài hát có tiếng le te, chúng ta đã học bài hát nào cũng có tiếng le te? - Em thích câu nào. nét nhạc nào, hình ảnh nào trong bài hát? - Trình bày với bài hát theo nhóm với cách hát lĩnh xướng và hoà giọng. - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. HS ghi bài HS theo dõi HS theo dõi 2 HS thực hiện HS ghi nhớ HS thực hiện HS nghe bài hát 1-2 HS nói cảm nhận HS khởi động giọng HS lắng nghe HS hát hoà theo 1-2HS thực hiện HS sửa chỗ sai HS tập câu tiếp HS thực hiện HS hát hoà tiếng đàn HS thực hiện HS thực hiện HS trả lời: Bài Gà gáy. HS trả lời HS thực hiện HS hát, gõ đệm Ngày soạn:11/10/2008 Ngày dạy:Thứ năm, 16/10/2008 ÂM NHạC 5: ngày TIếT 7 15 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 ÔN TậP BàI HáT: CON CHIM HAY HóT ÔN TĐN Số 1, Số 2 I. MụC TIÊU: SGV II. CHUẩN Bị CủA GV: -Nhạc cụ: Đàn, nhạc cụ gõ -2 bài TĐN số 1 và số 2. III. HOạT ĐộNG DạY HọC: 1. Bài cũ: Gọi 2 em hát bài: Con chim hay hót 2. Bài mới: HĐ của GV HĐ của HS *Nội dung 1: Ôn tập bài hát:Con chim hay hót HS ghi bài - HS hát bài con chim hay hót kết hợp gõ đệm (đoạn 1 hát và HS hát kết hợp gõ đệm gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm theo phách). Sửa lại những chỗ hát sai. HS trình bày bài hát theo nhóm. -Hát kết hợp vận động - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. theo nhạc + HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo -HS trình bày nhạc. Em nào có động tác vận động đẹp, phù hợp sẽ hướng -Cả lớp thực hiện dẫn cả lớp tập theo. + Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc. - Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc -HS luyện cao độ * Nội dung 2: Ôn TĐN số 1: -HS đọc bài Luyện cao độ: ĐRMS theo 2 chiều lên xuống. -Kết hợp gõ đệm -GV đàn giai điệu bài TĐN một lần, bắt giọng HS đọc. -Thực hiện cá nhân -Đọc kết hợp gõ đệm theo phách -Kiểm tra cá nhân -Hát lời ca kết hợp đánh nhịp 2/4 -GV làm mẫu -HS tập -Cá nhân thực hiện -Gọi 1 HS khá thực hiện *Nội dung 3: Ôn tập TĐN số 2 Luyện cao độ: ĐRMRĐ, MSLSM. -HS luyện cao độ -GV đàn giai điệu bài TĐN một lần, bắt giọng HS đọc. -HS đọc bài -Đọc kết hợp gõ đệm theo phách -Kết hợp gõ đệm -Đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 3/4 -Thực hiện cá nhân -GV làm mẫu -HS tập -Cá nhân thực hiện -Gọi 1 HS khá thực hiện -Cả lớp thực hiện HS ghi nhớ * Củng cố, dặn dò: -HS về nhà ôn tập 16 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 Ngày soạn: 18/10/2008 Ngày dạy: Thứ năm, ngày 23/10/2008 ÂM NHạC 5: TIếT 8 ÔN TậP 2 BàI HáT: REO VANG BìNH MINH, HãY GIữ CHO EM BầU TRờI XANH-NGHE NHạC I. MụC TIÊU: SGV II. CHUẩN Bị CủA GIáO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng - Đàn giai điệu, đệm đàn và hát bài Cho con. III. Hoạt động dạy học HĐ của GV HĐ của HS * Nội dung 1: Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh HS ghi bài - HS hát bài Reo vang bình minh kết hợp gõ đệm: đoạn 1 hát HS thực hiện và gõ đệm theo nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm với 2 âm sắc. Thể hiện tình cảm hồn nhiên - Nói cảm nhận về bài hát: Reo vang bình minh. HS trả lời - Kể tên một số bài hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước?. HS trả lời: Múa vui, - Trình bày bài hát bằng cách có lĩnh xướng, đồng ca kết hợp Thiếu nhi thế giới liên gõ đệm: hoan, Lên đàng... HS thực hiện Trình bày theo nhóm. 4-5 HS trình bày - Trình bày bát hát bằng cách hát có đối đáp, đồng ca kết hợp HS thực hiện gõ đệm. - Trình bày bài hát theo nhóm, hát hết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. 4-5HS trình bày * Nội dung 2: Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời HS theo dõi xanh - HS hát bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh bằng cách hát đối HS thực hiện đáp, đồng ca hết hợp gõ đệm. Đoạn 1 hát và gõ đệm theo Trả lời: Chim bồ câu. nhịp, đoạn 2 hát và gõ đệm theo phách: Hoà bình cho bé, Bầu trời Trình bày bài hát theo nhóm. xanh, Tiếng hát bạn bè - Trong bài hát, hình cảnh nào tượng trương cho hoà bình: mình, Em yêu hoà bình... - Kể tên một vài hát bài về chủ đề hoà bình? HS thực hiện - Hãy hát một câu hoặc một đoạn trong những bài hát trên. *Nội dung 3: Nghe nhạc: Cho con - GV đàn giai điệu bài hát Cho con - Em nào biết tên bài hát, tác giả, nội dung của bài hát? - Nếu HS không biết, GV giới thiệu tên bài hát, tác giả, nội dung của bài hát. - GV tự trình bày bài hát hoặc mở băng đĩa nhạc. HS lắng nghe HS trả lời HS nghe hát hoà theo 17 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 Ngày soạn: 25/10/2008 Ngày dạy:Thứ năm, 30/10/2008 ÂM NHạC 5: ngày TIếT 9 HọC BàI: NHữNG BÔNG HOA NHữNG BàI CA Nhạc và lời: Hoàng Long I. MụC TIÊU: SGV - HS khá, giỏi trình bày hài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp và phách. - Góp phần giáo dục HS thêm yêu mến mái trường và các thầy cô giáo. II. CHUẩN Bị CủA GIáO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Những bông hoa những bài ca - Tranh ảnh minh hoạ bài Những bông hoa, những bài ca. - Tập đệm đàn và hát bài Những bông hoa những bài ca. III. HOạT ĐộNG DạY HọC HĐ của GV HĐ của HS *Học hát: Những bông hoa những bài ca HS ghi bài 1. Giới thiệu bài hát - Các em đã hoc xong một số bài hát về chủ đề mái HS trả lờ:iĐi tới trường, Bài trường và thầy cô giáo. Em nào nhớ và có thể kể tên một ca đi học, Trên con đường số bài hát đó? đường đến trường, Em yêu - GV giới thiệu tranh minh hoạ. trường em ... - Hôm nay các em học bài hát Những bông hoa những HS theo dõi bài ca, bài hát nói về Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Bài hát có giai điệu vui tươi, náo nức, thể hiện tình cảm biết ơn của các em học sinh trong ngày tưng bừng của các thầy các cô. Tác giả bài hát là nhực sĩ Hoàng Long, ông cũng là chủ biên cuốn SGK Âm nhạc 5 mà chúng ta đang học. 2. Đọc lời ca HS thực hiện Lời 1 chia làm 6 câu hát. Lời 2 (tiết tấu giống nhau). HS nghe bài hát 3. Nghe hát mẫu- GV dùng băng đĩa cho HS nghe. 1 - 2 HS nói cảm nhận - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. 4. Khởi động giọng HS khỏi động giọng - GV đàn chuỗi âm ngắn, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La. 5. Tập hát từng câu HS lắng nghe hát hoà theo Tập hát lời 1. HS tập lấy hơi - Đàn giai điệu câu 1 khoảng 2 – 3 lần. Bắt nhịp (2-1 1-2 HS thực hiện - HS lấy hơi ở đầu câu hát. HS sửa chỗ sai - HS khá hát mẫu. - Cả lớp hát, GV lắng nghe đẩ phát hiện chỗ sai rồi HS tập câu tiếp 18 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 hướng dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết. HS thực hiện - HS tập các câu tiếp theo tương tự. HS hát cả bài Tập hát lời 2 tương tự lời 1. HS sửa chỗ sai 6. Hát cả bài. HS hát, gõ đệm - HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn chưa đạt - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm, nửa lớp gõ phách, HS thực hiện nửa lớp gõ nhịp. - HS tập hát đúng nhịp độ và thể hiện sắc thái tươi vui, náo nức của bài hát. HS trả lời 7. Củng cố, kiểm tra - Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc? HS thực hiện - Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh nào trong 4-5 HS xung phong bài hát? HS ghi nhớ - HS tập trình bày bài hát với cách hát đối đáp HS hát, gõ đệm - Trình bày hài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm. - HS học thuộc bài hát. - Cả lớp thuộc bài hát hết hợp gõ đệm. Ngày soạn:1/11/2008 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 6/11/2008 ÂM NHạC 5: TIếT 10 ÔN TậP BàI HáT: NHữNG BÔNG HOA NHữNG BàI CA GIớI THIệU MộT Số NHạC Cụ NƯớC NGOàI I. MụC TIÊU: ( SGV) - Đối với HS T/B, các em thuộc lời ca, biết gõ đệm theo phách và nhịp của bài hát. II. CHUẩN Bị CủA GIáO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng. - Tập hát bài Những bông hoa những bài ca kết hợp gõ đệm với 2 âm sắc. - Tập hát bài Những bông hoa những bài ca kết hợp vận động theo nhạc. - Tranh ảnh và băng đĩa nhạc để giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài. III. HOạT ĐộNG DạY HọC HĐ của GV HĐ của HS Nội dung 1: Ôn tập bài hát: Những bông hoa HS ghi bài những bài ca - HS hát bài Những bông hoa những bài ca bằng HS thực hiện cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo phách: - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. HS hát, vận động + 2-3 HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Em nào thể hiện vận động đẹp và phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo. + Cả lớp tập hát kết hợp vận động theo nhạc. 5-6 HS trình bày - Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. HS ghi bài 19 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 Nội dung 2 Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài. - Giới thiệu tên, hình dáng, đặc điểm của nhạc cụ: + HS tập đọc tên nhạc cụ. + GV sử dụng tranh ảnh để giới thiệu tên, hình dáng, đặc điểm của từng nhạc cụ. + Giới thiệu về tư thế biểu diển nhạc cụ. - Nghe âm sắc: GV dùng đàn phím điện tử giới thiệu âm sắc từng nhạc cụ. GV đàn giai điệu 1-2 câu trong bài Những bông hoa những bài ca. - Củng cố: + HS giới thiệu từng nhạc cụ theo tranh ảnh. + Trò chơi nghe âm sắc đoán tên nhạc cụ. + Trò chơi nghe âm sắc, mô phỏng tư thế biểu diễn nhạc cụ. HS đọc tên HS theo dõi HS theo dõi HS nghe âm sắc HS xung phong HS tham gia Ngày soạn:8/11/2008 Ngày dạy:Thứ năm, ngày 13/11/2008 ÂM NHạC 5: TIếT 11 TậP ĐọC NHạC: TĐN Số 3-NGHE NHạC I. MụC TIÊU: ( SGV) II. CHUẩN Bị CủA GIáO VIÊN. - Nhạc cụ quen dùng - Đọc nhạc và đàn giai điệu bài TĐN số 3 - Đàn giai điệu, đệm đàn và hát bài Đi học. III. HOạT ĐộNG DạY HọC HĐ của GV HĐ của HS Nội dung 1 : Tập đọc nhạc: TĐN số 3 – Tôi hát Son La HS ghi bài Son 1. Giới thiệu bài TĐN HS theo dõi - GV treo bài TĐN số 3 lên bảng. HS trả lời Bài TĐN viết ở - Bài TĐN viết ở loại nhạc gì? Có mấy nhịp? nhịp 24, gồm có 10 nhịp. - Bài TĐN chia làm 2 câu, câu 1 có 4 nhịp, câu 2 có 6 nhịp. HS nhắc lại 2. Tập nói tên nốt nhạc Cả lớp thực hiện - GV chỉ từng nốt , cả lớp đồng thanh nói tên nốt nhạc. 3. Luyện tập cao độ. 1 - 2 HS xung phong. - HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp lên cao (Đô-Rê-Mi- HS theo dõi 20 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 Son-La). - GV quy định đọc các nốt Đô-Rê-Mi-Rê-Đô, rồi đàn để HS đọc hoà theo. - GV quy định đọc các nốt Mi-Son-La-Son-Mi, rồi đàn để HS đọc hoà theo. 4. Luyện tập tiết tấu - GV làm mẫu cách đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. - GV bắt nhịp (1-2), cả lớp cùng đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. 5. Tập đọc từng câu. - GV đàn giai điệu cả bài. - Đọc câu 1: GV đàn câu thứ nhất 3 lần các em đọc nhẩm theo. - GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1. - GV chỉ định HS xung phong đọc. - Cả lớp đọc câu 1. - Đọc câu thứ 2 tương tự. 6. Tập đọc cả bài. - GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. GV bắt nhịp - HS xung phong đọc - HS đọc cả bài. GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. 7. Ghép lời ca- GV đàn giai điệu, 1 HS đọc nhạc, đồng thời 1 HS hát lời.- Cả lớp hát lời và gõ phách. 8. Củng cố, kiểm tra. - GV đàn giai điệu, cả lớp cùng đọc nhạc rồi hát lời kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - HS gõ phách mạnh, phách nhẹ khi đọc nhạc và lời. GV bắt nhịp (không đàn), cả lớp thực hiện. - HS xung phong trình bày - Các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ phách. GV đánh giá. Nội dụng 2 Nghe nhạc: Đi học - Giới thiệu bài hát: Đi học là bài hát miêu tả chân thực cảm xúc của em bé lần đầu tiên tới HS luyện tập cao độ HS theo dõi HS luyện tiết tấu HS lắng nghe HS ghi nhớ Cả lớp đọc câu 1 1-2 HS thực hiện HS đọc nhạc Đọc câu 2 HS thực hiện 1-2 HS thực hiện HS đọc nhạc, sửa sai HS thực hiện Cả lớp thực hiện Cả lớp thực hiện Tập gõ phách mạnh, nhẹ 1-2 HS thực hiện Tổ, nhóm trình bày HS ghi bài HS nhắc lại tên bài hát, tác giả Ngày soạn: 15/11/2008 Ngày dạy: Thứ năm, 20/11/2008 ÂM NHạC 5: ngày TIếT 12 HọC HáT: BàI ƯớC MƠ I. MụC TIÊU: SGV - Giáo dục HS thêm yêu cầu cuộc sống bình yên và biết đem niềm vui đến vói mọi người. 21 Giáo án âm nhạc lớp 5 N ăm học 2011 -2012 II. CHUẩN Bị CủA GIáO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, băng đĩa nhạc bài Ước mơ. - Tranh ảnh minh hoạ bài Ước mơ - Tập hát bài Ước mơ kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi. - Tập đệm đàn và hát bài Ước mơ. III. HOạT ĐộNG DạY HọC HĐ của GV HĐ của HS * Học hát: Ước mơ HS ghi nội dung 1. Giới thiệu bài hát - GV giới thiệu minh hoạ HS theo dõi - Bài hát nước ngoài duy nhất trong chương trình âm nhạc lớp 5 là bài Ước mơ, nhạc Trung Quốc lời Việt của tác giả An Hoà. Bài hát có giai điệu du dương, tha thiết diễn tả ước mơ của các bạn nhỏ, đó là mong muốn nhiều điều tốt đẹp đến với mọi người. 2. Đọc lời ca 2 HS xung phong - Từ Gió vờn cánh hoa đến bao lời mong chờ. - Từ Em khao khát đến tô đẹp muôn nhà. 3. Nghe hát mẫu HS nghe bài hát - GV dùng băng đĩa nhạc cho HS nghe hát mẫu. 1 – 2 HS nói cảm nhận - HS nói cảm nhận ban đầu về bài hát. HS khởi động giọng 4. Khởi động giọng HS thực hiện - GV đàn chuỗi âm ngắn ở giộng Rê thứ, HS nghe và đọc bằng nguyên âm La. HS lắng nghe 5. Tập hát từng câu. HS hát hoà theo Chia bài hát thành 8 câu hát, mỗi câu 2 nhịp. - Đàn giai điệu câu 1 khoảng 2-3 lần. Bắt nhịp và đàn giai điệu để HS HS tập lấy hơi hát. 1 - 2 HS thực hiện - HS lấy hơi ở đầu câu hát. HS sửa chỗ sai - HS khá hát mẫu - Cả lớp hát, GV lắng nghe để phát hiện chỗ sai rồi hướng HS tập câu tiếp dẫn HS sửa lại. GV hát mẫu những chỗ cần thiết. HS thực hiện - HS tập các câu tiếp theo tương tự. - HS hát nối các câu hát, thể hiện đúng những tiếng hát HS hát cả bài ngân dài 2 phách hoặc 4 phách. HS sửa chỗ sai 6. Hát cả bài - HS tiếp tục sửa những chỗ hát còn chưa đạt, thể hiện HS hát, gõ đệm đúng những tiếng hát luyến và tiếng hát ngân dài 4 phách. - HS trình bày bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp đôi (gõ HS thực hiện phách mạnh và phách vừa của nhịp 44). HS tập hát đúng nhịp độ. Thể hiện sắc thái thiết tha, trìu mến của bài hát. HS trả lời 7. Củng cố, kiểm tra - Bài hát có hình ảnh nào em thấy quen thuộc? 4 - 5 HS xung phong - Em thích câu hát nào, nét nhạc nào, hình ảnh bài trong HS ghi nhớ 22 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 bài? HS hát, gõ đệm - Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi. - HS học thuộc bài hát. - Cả lớp trình bày bài hát kết hợp gõ đệm. Ngày soạn: 22/11/2008 Ngày dạy;Thứ năm, ngày 27/11/2008 ÂM NHạC 5: TIếT 13 ÔN TậP BàI HáT: ƯớC MƠ-TậP ĐọC NHạC: TĐN Số 4 I. MụC TIÊU: SGV II. CHUẩN Bị CủA GIáO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng - Tập hát bài Ước mơ kết hợp vận động theo nhạc. - Đọc nhạc và đàn giai điệu bài Nhớ ơn Bác, có đoạn trích là bài TĐN số 4. III. HOạT ĐộNG DạY HọC HĐ của GV Nội dung 1: Ôn tập bài hát: Ước mơ - HS hát bài Ước mơ kết hợp gõ đệm theo nhịp chia đôi (gõ phách mạnh và mạnh vừa của nhịp 4/4). Sửa lại những chỗ hát sai, thể hiện tính chất thiết tha, trìu mến của bài hát. + Trình bày theo hình thức đơn ca kết hợp gõ đệm. + Trình bày theo hình thức song ca kết hợp gõ đệm. - HS trình bày bài hát bằng cách hát kết hợp có lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm: - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. + HS xung phong trình bày bài hát kết hợp vận động theo nhạc. Em nào thể hiện động tác vận động đẹp và phù hợp sẽ hướng dẫn cả lớp tập theo. + Cả lớp tập hát kết hợp vận động. + trình bày bài hát theo nhóm. *Nội dung 2: Tập đọc nhạc: TĐN số 4:-Nhớ ơn Bác 1.Giới thiệu bài TĐN - GV treo bài TĐN số 4 lên bảng. - Bài TĐN viết ở nhịp gì: Có mấy nhịp? 2. Tập nói tên nốt nhạc - HS nói tên nốt ở khuông thứ nhất. - GV chỉ nốt ở khuông 2, cả lớp đồng thanh nói tên nốt nhạc. 3. Luyện tập cao độ - HS nói tên nốt trong bài TĐN từ thấp lên cao 4. Luyện tập tiết tấu - GV gõ tiết tấu làm mẫu HĐ của HS HS ghi bài HS xung phong HS xung phong HS xung phong HS thực hiện HS hát, vận động 2 - 3 HS trình bày HS hát, vận động 4 - 5 HS trình bày HS ghi bài HS theo dõi HS trả lời Bài TĐN viết ở nhịp 24, gồm có 8 nhịp. 1-2 HS xung phong HS thực hiện HS luyện cao độ HS theo dõi 1-2 HS thực hiện 23 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 - HS xung phong gõ lại - GV bắt nhịp (1-2), cả lớp cùng đọc tiết tấu kết hợp gõ phách. 5. Tập đọc từng câu - GVđàn giai điệu cả bài. - GV bắt nhịp và đàn để HS đọc câu 1. - HS xung phong đọc. - Cả lớp đọc câu 1, GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. - Đọc câu thứ hai tương tự. 6. Tập đọc cả bài. - GV đàn giai điệu cả bài, HS đọc nhạc hoà theo, vừa đọc vừa gõ tiết tấu. HS xung phong đọc. - HS đọc cả bài. GV lắng nghe (không đàn) để sửa chỗ sai cho HS. 7. Ghép lời ca- GV đàn giai điệu, nửa lớp đọcnhạc đồng thời nửa kia ghép lời, tất cả thực hiện kết hợp gõ phách. GV bắt nhịp. - HS hát lời và gõ phách. 8. Củng cố, kiểm tra. - Các tổ đọc nhạc, hát lời và gõ phách. GV đánh giá. - GV đệm đàn, trình bày toàn bộ bài Nhớ ơn Bác giới thiệu cho HS nghe. HS luyện tiết tấu HS lắng nghe Cả lớp đọc câu 1 1-2 HS thực hiện HS đọc nhạc, sửa sai Đọc câu 2 HS thực hiện 1-2 HS thực hiện HS đọc nhạc, sửa sai HS thực hiện 2 HS xung phong Tổ, nhóm trình bày HS nghe bài hát. Thứ 5 ngày 02 tháng 12 năm 2010 GIÁO ÁN ÂM NHẠC Tiết 14: ÔN TẬP 2 BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA, ƯỚC MƠ NGHE NHẠC I. MỤC TIÊU: - HS hát đúng cao độ trường độ của bài hát - Nghe nhạc biết tác giả tác phẩm nghe II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - Nhạc cụ quen dùng. - Đàn giai điệu, đệm đàn và hát bài Ca ngợi Tổ quốc. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TL HĐ của GV 1p 1. ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Không HĐ của HS - Thực hiện 24 N ăm Giáo án âm nhạc lớp 5 học 2011 -2012 3. Bài mới 15p *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca. - HS hát bài Những bông hoa những bài ca bằng cách hát đối đáp, đồng ca kết hợp gõ đệm theo phách: - HS hát bài bằng cách hát nối tiếp, đồng thời kết hợp gõ đệm theo phách: - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. - Trình bày bài hát theo nhóm, hát két hợp gõ đệm và 12p vận động theo nhạc. *Hoạt động 2:Ôn tập bài hát: Ước mơ - HS hát bài Ước mơ kết gõ đệm theo nhịp chia đôi (gõ phách mạnh và mạnh vừa của nhịp 44). Sửa lại những chỗ hát sai, thể hiện tính chất tha thiết, trìu mến của bài hát. - HS trình bày bài hát bằng cách lĩnh xướng, đồng ca kết hợp gõ đệm: + Lĩnh xướng 1: Gió vờn ... dạo chơi. + Lĩnh xướng 2: Trên cành ... mong chờ. + Đồng ca: Em khao khát ... muôn nhà.. - HS hát kết hợp vận động theo nhạc. + 2 - 3 HS làm mẫu. + Cả lớp tập hát kết hợp vận động 10p - Trình bày bài hát theo nhóm, hát kết hợp gõ đệm và vận động theo nhạc. *Hoạt động 3:Nghe nhạc: Ca ngợi Tổ Quốc - Giới thiệu bài hát: Nhạc sỹ Hoàng Vân đã sáng tác nhiều bài hát rất hay cho tuổi thiếu nhi, đó là những bài Em yêu trường em, Con chim vành khuyên, Mùa hoa phượng nở, Ca ngợi Tổ quốc ... Hôm nay các em sẽ nghe bài hát Ca ngợi Tổ quốc, đây là một trong số 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỉ 20. - Nghe lần thứ nhất: GV mở băng đĩa nhạc hoặc tự trình bày bài hát, khuyến khích HS nghe kết hợp các hoạt động. - Trao đổi về bài hát: + HS nói cảm nhận về bài hát. + HS nói về những hình ảnh đẹp trong bài h + HS diễn tả lại một nét nhạc (huýt sáo, hoặc đọc bằng nguyên âm La). - Nghe lần thứ hai: HS có thể nghe nhạc kết hợp với các 4p hoạt động: hát hoà theo, vẽ tranh (đơn giản) diễn tả cảm nhận về bản nhạc, vận động theo nhạc như đu đưa, lắc lư, nhún nhảy, múa gõ nhịp ... 4. Củng cố dặn dò : HS ghi bài HS thực hiện HS thực hiện HS hát, vận động - Hát theo HD GV 5-6 HS trình bày HS thực hiện HS hát, vận động 4-5 HS trình bày HS ghi bài HS theo dõi HS nghe bài hát HS trả lời, thực hiện yêu cầu HS kết hợp vận động - Lắng nghe - Nghe nhạc - Nói cảm nhận về bài hát - Thực hiện - Nghe lại bài nhạc 25
- Xem thêm -