Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 4 vnen

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 10267 |
  • Lượt tải: 14
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận SANgày soạn: 10/08/14 Ngày dạy:18/08- 22/08/14 Môn Âm nhạc Tiết 1: Ôn tập 3 bài hát và ký hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3 I. Mục tiêu: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của 3 bài hát đã học ở lớp 3: Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng. - Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ theo bài hát. - Nhớ một số ký hiệu ghi nhạc đã học. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ ghi các ký hiệu ghi nhạc. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động cơ bản: Ôn tập 3 bài hát Quốc ca Việt Nam, Bài ca đi học, Cùng múa hát dưới trăng - Cho HS nhắc lại tên, tác giả các bài hát đã học ở lớp 3. - Đệm đàn hướng dẫn HS ôn lại bài hát Quốc ca Việt Nam. - Tổ chức hướng dẫn HS ôn lại bài hát Bài ca đi học kết hợp gỗ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Đệm đàn cho HS ôn tập lại bài hát Cùng múa hát dưới trăng. - Tổ chức cho HS hát ôn kết hợp gõ đệm theo nhịp 3, thực hiện các động tác phụ hoạ. Hoạt động thực hành: Ôn tập một số ký hiệu ghi nhạc. - Đặt câu hỏi cho HS kể lại những ký hiệu ghi nhạc đã được học, kể tên 7 nốt nhạc đã học. - Treo bảng phụ cho HS ôn lại các ký hiệu khuông nhạc, khoá Son, tên các nốt nhạc, hình nốt và vị trí các nốt trên khuông nhạc. - Hướng dẫn HS ôn tập ghi nhớ vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc - Nhận xét. Tự đánh giá Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Nhắc học sinh về ôn tập lại các bài hát, các ký hiệu ghi nhạc đa được học ở lớp 3. 1 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Ngày soạn: 10/08/14 Ngày dạy:25/08- 29/08/14 Môn Âm nhạc Tiết 2: Học hát: Bài Em yêu hoà bình Nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. - Giáo dục học sinh lòng yêu hoà bình, yêu quê hương, đất nước. II. Đồ dùng dạy học: 3. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, tranh vẽ nội dung bài hát. 4. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động cơ bản: Dạy hát bài Em yêu hoà bình - Treo tranh vẽ cho học sinh nhận xét. Giới thiệu tên, tác giả, nội dung bài hát. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca từng câu kết hợp gõ đệm thao tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các âm o, a, u, i. - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét, sửa sai. Hoạt động thưc hành: Hát kết hợp gõ đệm - Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. Em yêu hoà bình yêu đất nước Việt Nam > > > >        - Chỉ định học sinh khá thực hiện - Tổ chức cho học sinh thực hiện theo dãy, nhóm. - Nhận xét hướng dẫn, sửa sai. - Tổ chức hướng dẫn học sinh trình bày bài hát theo cách hát đối đáp kết hợp gõ đệm theo phách. - Cho học sinh nhắc lại tên bài hát, tác gỉa. Kể tên một số bài hát có chủ đề về hoà bình, nêu những hình ảnh quen thuộc trong bài hát. Tự đánh giá Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Nhắc học sinh về ôn tập lại thuộc lời ca bài hát, tập các động tác phụ hoạ theo lời ca bài hát. 2 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Ngày soạn: 10/08/14 Ngày dạy:03/09- 06/09/14 Môn Âm nhạc Tiết 3: Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình Bài tập cao độ và tiết tấu I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp gõ đệm và vận động phụ hoạ. - Đọc theo giai điệu bài tập cao độ và thể hiện bài tiết tấu . II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động cơ bản: Ôn tập bài hát Em yêu hoà bình - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp. - Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. Hoạt động thực hành: Bài tập cao độ và tiết tấu. - Treo bảng phụ đàn cao độ hướng dẫn HS luyện đọc các nốt Đồ Mi Son La. - Hướng dẫn HS luyện tập các nốt - Treo bảng phụ bài bài tập cao độ và tiết tấu đàn hướng dẫn HS tập đọc bài tập cao độ và ghép tiết tấu. - Tổ chức hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp gõ đệm theo tiết tấu. Tự đánh giá Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp các động tác phụ hoạ, luyện đọc bài tập cao độ và tiết tấu, chép bài tập cao độ vào vở. 3 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Ngày soạn: 18/08/14 Ngày dạy:08/09- 12/09/14 Môn Âm nhạc Tiết 4: Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ I. Mục tiêu: - Biết đây là bài hát dân ca của dân tộc Bân ở Tây Nguyên. - Biết hát theo giai điệu và lời ca kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. - Biết nội dung câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ . II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím, nhạc cụ gõ, tranh minh hoạ, bản đồ Việt Nam. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động cơ bản Dạy hát bài Bạn ơi lắng nghe - Treo tranh vẽ cho học sinh nhận xét. Giới thiệu tên, tác giả, nội dung bài hát. Cho HS chỉ vùng Tây Nguyên trên bản đồ - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca từng câu kết hợp gõ đệm thao tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các âm o, a, u, i. - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét, sửa sai. - Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. Hoạt động thưc hành Kể chuyện âm nhạc. - Giới thiệu câu chuyện, kể cho HS nghe câu chuyện Tiếng hát Đào Thị Huệ - Cho HS đọc lại nội dung câu chuyện. - Đặt câu hỏi: Nhân vật chính trong câu chuyện tên là gì? Quê ở đâu? Có khả năng gì?. Vì sao nhân dân lại lập đền thờ người con gái có giọng hát hay đó? - Kết luận: Tiếng hát của cô Đào Thị Huệ đã góp phần cùng dân làng đánh đuổi giăc Minh giải phóng quê mình. - Đặt câu hỏi cho HS nhắc lại tên bài hát, tác giả, kể tên một số bài hát dân ca mà em biết. Tự đánh giá Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp các động tác phụ hoạ. Ngày soạn: 18/08/14 4 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Ngày dạy:15/09- 19/09/14 Môn Âm nhạc Tiết 5: Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Tập biểu diễn bài hát. - Biết giá trị độ dài của hình nốt trắng . II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động cơ bản Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp. - Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. Hoạt động thức hành: Giới thiệu hình nốt trắng - Giới thiệu hình nốt trắng - Độ dài nốt trắng bắng 2 nốt đen - Hướng dẫn HS thể hiện hính nốt trắng, so sánh độ dài giữa nốt trắng với nốt đen. Bài tập tiết tấu - Treo bảng phụ giới thiệu - Thực hiện mẫu, hướng dẫn HS thực hiện bài tiết tấu, gõ tiết tấu đọc tên hình nốt. - Cho HS thực hiện theo nhóm, cá nhân. Tự đánh giá Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp các động tác phụ hoạ, ôn luyện bài tiết tấu. Ngày soạn: 18/08/14 5 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Ngày dạy:22/09- 26/09/14 Môn Âm nhạc Tiết 6: Tập đọc nhạc: TĐN số 1 Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của 2 bài hát đã học. - Biết đọc theo giai điệu bài TĐN số 1. - Nhận biết một vài nhạc cụ dân tộc: Đàn nhị, đàn tâm, đàn tứ, đàn tỳ bà. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ, tranh vẽ 4 loại nhạc cụ dân tộc. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động cơ bản: Tập độc nhạc TĐN số 1 Son La Son - Treo tranh bài TĐN số 1 giới thiệu bài đặt câu hỏi cho HS nhận xét bài TĐN số 1. - Chỉ định HS nói tên nốt nhạc trong bài - Chỉ từng nốt cho HS đọc tên nốt - Treo bảng phụ đàn hướng dẫn HS luyện đọc cao độ các nốt Đồ Rê Mi Son. - Hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu - Đàn giai điệu bài TĐN số 1 - Đàn giai điệu từng câu hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành. - Đàn hướng dẫn HS hát ghép lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu. - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách. - Cho HS đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. Hoạt động thực hành Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc - Treo tranh vẽ 4 loại nhạc cụ: Đàn nhị, đàn tam, đàn tứ, đàn tỳ bà, giới thiệu cho HS biết hình dáng, tên gọi, đặc điểm cơ bản, tư thế biểu diễn của từng loại nhạc cụ. - Dùng đàn phím điện tử mô phỏng âm thanh của 4 loại nhạc cụ. - Yêu cầu HS giới thiệu lại từng nhạc cụ theo tranh. - Nhận xét đánh giá - Tổ chức trò chơi: Cho HS nghe âm thanh của 4 loại nhạc cụ tập phân biệt. HS tự đánh giá Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB 6 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Nhắc học sinh về ôn tập bài TĐN số 1, chép bài TĐN số 1 vào vở. - Với sự giúp đỡ của phụ huynh tìm thêm tên một số nhạc cụ dân tộc có ở địa phương em. 7 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Ngày soạn: 25/08/14 Ngày dạy:29/09- 03/10/14 Tiết 7: Ôn tập 2 bài Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận hát: Em yêu hoà bình, Ban ơi lắng nghe Ôn tập TĐN số 1 I. Mục tiêu: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca kết hợp gõ đệm theo bài hát. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Tập biểu diễn bài hát. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ bài TĐN số 1 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động cơ bản: Ôn tập bài hát Em yêu hoà bình. - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Đệm đàn cho HS hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ. Hoạt động thực hành: Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu lời ca. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Đệm đàn cho HS hát kết hợp các động tác phụ hoạ. - Tổ chức cho HS biểu diễn 2 bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. - Treo bảng phụ bài tiết tấu cho HS thực hiện lại. - Đàn giai điệu bài TĐN số 1 - Treo bảng phụ bài TĐN số 1 cho HS đọc ôn bài TĐN số 1, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo tiết tấu, theo phách. - Cho HS thực hiện theo dãy, nhóm, cá nhân. - HS tự đánh giá. Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Nhắc học sinh về ôn tập 2 bài hát, bài TĐN số 1. Ngày soạn: 25/08/14 Ngày dạy:06/10- 10/10/14 8 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Tiết 8: Học Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh Nhạc và lời: Phong Nhã I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách. - Giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ,tranh vẽ nội dung bài hát 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho học sinh trình bày lại bài hát Em yêu hoà bình Hoạt động cơ bản Dạy hát bài Trên ngựa ta phi nhanh. - Treo tranh vẽ cho học sinh nhận xét. Giới thiệu tên, tác giả, nội dung bài hát. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca theo âm hình tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các âm o, a, u, i. - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét, sửa sai. Hoạt động thưc hành Hát kết hợp gõ đệm - Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách. Trên đường gập ghềnh ngựa phi nhanh > > >      - Chỉ định học sinh khá thực hiện - Tổ chức cho học sinh thực hiện theo dãy, nhóm. - Nhận xét hướng dẫn, sửa sai. - Tổ chức hướng dẫn học sinh trình bày bài hát theo cách hát đối đáp kết hợp gõ đệm theo phách. HS tự đánh giá. Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca. Rút kinh nghiệm:................................................................................................ ……………………………………………………………………………….. Ngày soạn: 20/09/14 Ngày dạy:13/10- 17/10/14 9 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Môn Âm nhạc Khối Bốn Tiết 9: Ôn tập bài hát: Bài Trên ngựa ta phi nhanh Tập đọc nhạc TĐN số 2 I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Kĩ năng Biết hát kết hợp gõ vận động phụ hoạ. - Biết đọc bài TĐN số 2. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Kiểm tra bài cũ: Đàn giai điệu 1 câu hát trong bài Trên ngựa ta phi nhanh cho HS nghe và nhắc lại tên bài, tác giả. Hoạt động thực hành: Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp. - Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. Hoạt động cùng giáo viên Tập đọc nhạc TĐN số 2 - Treo tranh bài TĐN số 2 giới thiệu bài đặt câu hỏi cho HS nhận xét bài TĐN số 2. - Chỉ định HS nói tên nốt nhạc trong bài - Chỉ từng nốt cho HS đọc tên nốt - Treo bảng phụ đàn hướng dẫn HS luyện đọc cao độ các nốt Đồ Rê Mi Son. - Hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu - Đàn giai điệu bài TĐN số 2 - Đàn giai điệu từng câu hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành. - Đàn hướng dẫn HS hát ghép lời ca. - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách. HS tự đánh giá. Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng: - Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca, ôn bài TĐN số 2, chép bài TĐN số 2 vào vở. Ngày soạn: 20/09/14 10 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Ngày dạy:20/10- 24/10/14 Tiết 10 Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em Nhạc và lời: Ngô Ngọc Báu I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp gõ gõ đệm theo phách, nhịp. - Giáo dục học sinh biết vươn lên trong học tập, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho học sinh trình bày lại bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. Hoạt động cơ bản Dạy hát bài Khăn quàng thăm mãi vai em. - Cho học sinh kể tên một số bài hát có chủ đề về chiếc khăn quàng. Giáo viên giới thiệu tên, tác giả, nội dung bài hát. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca theo âm hình tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các âm o, a, u, i. - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét, sửa sai. Hoạt động thực hànhHát kết hợp gõ đệm - Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách. Khi trông phương đông vừa hé ánh dương > > >       - Chỉ định học sinh khá thực hiện - Tổ chức cho học sinh thực hiện theo dãy, nhóm. - Nhận xét hướng dẫn, sửa sai. - Tổ chức hướng dẫn học sinh trình bày bài hát theo cách hát đối đáp, hoà giọng kết hợp gõ đệm theo phách. HS tự đánh giá. Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca. 11 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Ngày soạn: 25/10/14 12 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Ngày dạy:03/11- 07/11/14 Môn Âm nhạc Khối Bốn Tiết 11 Ôn tập bài hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em Tập đọc nhạc TĐN số 3 I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Biết đọc bài TĐN số 3. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động cơ bản Kiểm tra bài cũ: Đàn giai điệu 1 câu hát trong bài Khăn quàng thắm mãi vai em cho HS nghe và nhắc lại tên bài, tác giả. Bài mới: Ôn tập bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em. - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp. - Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. Hoạt động thực hành Tập đọc nhạc TĐN số 3 - Treo tranh bài TĐN số 3 giới thiệu bài đặt câu hỏi cho HS nhận xét bài TĐN số 3. - Chỉ định HS nói tên nốt nhạc trong bài - Chỉ từng nốt cho HS đọc tên nốt - Treo bảng phụ đàn hướng dẫn HS luyện đọc cao độ các nốt Đồ Rê Mi Pha Son. - Hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu - Đàn giai điệu bài TĐN số 3 - Đàn giai điệu từng câu hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành. - Đàn hướng dẫn HS hát ghép lời ca. - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách. HS tự đánh giá. 13 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ khá Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca, ôn bài TĐN số 3, chép bài TĐN số 3 vào vở. 14 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Ngày soạn: 25/10/14 Ngày dạy: 03/11-07/11/14 Tuần 12 Tiết 12:Học hát: Bài Cò lả Dân ca đồng bằng Bắc Bộ I. Mục tiêu: - Biết đây là bài hát dân ca. - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Biết đây là bài hát dân ca Đồng bằng Bắc Bộ. -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bản đồ. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Đệm đàn cho HS hát bài Khăn quàng thắm mãi vai em Hoạt động cơ bản Dạy hát bài Cò lả - Giới thiệu tên bài, xuất xứ, nội dung bài hát, giới thiệu vị trí vùng đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ Việt Nam. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca từng câu theo âm hình tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các âm Mi, Ma. - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét, sửa sai. - Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách - Cho HS thực hiện theo dãy, nhóm Hoạt động thực hành Nghe nhạc. - Giới thiệu bài hát “Trống cơm” dân ca đồng bằng Bắc Bộ. giới thiệu đôi nét về trống cơm. - Đệm đàn trình bày bài hát - Cho học sinh nêu cảm nhận ban đầu về bài hát, miêu tả lại một nét nhạc trong bài hát - Đệm đàn trình bày bài hát lại lần 2 HS tự đánh giá. Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Cho HS nhắc lại tên bài hát, xuất xứ, kể tên một số bài hát dân ca mà em biết. - Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, tập các động tác phụ hoạ đơn giản theo lời ca. 15 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Ngày soạn: 28/10/14 Ngày dạy: 17/11-21/11/14 Tiết 13:Ôn tập bài hát: Cò lả Tập đọc nhạc TĐN số 4 I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Biết đọc bài TĐN số 4. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, bảng phụ. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra xen kẽ 3. Bài mới: Hoạt động cơ bản: Ôn tập bài hát Cò lả - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Gợi ý, mời 3 lên HS biểu diễn bài hát kết hợp động tác phụ họa, em nào có động tác đẹp, phù hợp cho hướng dẫn lại cả lớp. - Tổ chức cho HS biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. Hoạt thực hành Tập đọc nhạc TĐN số 4 - Treo tranh bài TĐN số 4 giới thiệu bài đặt câu hỏi cho HS nhận xét bài TĐN số 4. - Chỉ định HS nói tên nốt nhạc trong bài - Chỉ từng nốt cho HS đọc tên nốt - Treo bảng phụ đàn hướng dẫn HS luyện đọc cao độ các nốt Đồ Rê Mi Pha Son. - Hướng dẫn HS luyện tập theo âm hình tiết tấu - Đàn giai điệu bài TĐN số 4 - Đàn giai điệu từng câu hướng dẫn HS đọc nhạc theo lối móc xích và song hành. - Đàn hướng dẫn HS hát ghép lời ca. - Tổ chức hướng dẫn HS luyện tập đọc nhạc, hát lời ca kết hợp gõ đệm theo phách. HS tự đánh giá. Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng 16 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận - Cho HS nhắc lại tên bài hát, xuất xứ, nêu cao độ chính trong bài TĐN số 4 - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát “Cò lả”. - Nhắc học sinh về ôn tập bài hát kết hợp gõ đệm, các động tác phụ hoạ , chép bài TĐN số 4 vào vở. Ngày soạn: 28/10/14 17 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Ngày dạy: 24/11-28/11/14 Môn Âm nhạc Khối Bốn Tiêt 14:Ôn tập 2 bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh Khăn quàng thắm mãi vai em I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và thuộc lời ca 2 bài hát. - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động cơ bản Ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Đệm đàn cho HS hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ. Hoạt động thực hành Ôn tập bài hát khăn quàng thắm mãi vai em. - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Đệm đàn cho HS hát kết hợp các động tác phụ hoạ. - Tổ chức cho HS biểu diễn 2 bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân. - Nhận xét đánh giá. HS tự đánh giá. Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu - Hoạt động ứng dụng Cho HS nhắc lại tên bài hát, xuất xứ 2 bài hát. Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát “Khăn quàng thắm mãi vai em”. Nhắc học sinh về ôn tập 2 bài hát kết hợp gõ đệm, các động tác phụ hoạ. Ngày soạn: 20/10/14 Ngày dạy: 01/12-05/12/14 18 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Tiết 15: Học bài hát tự chọn: Khăn quàng thắp sáng bình minh Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời ca. - Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca. - Giáo dục học sinh biết vươn lên trong học tập, xứng đáng là thế hệ tương lai của đất nước. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động cơ bản Dạy hát bài Khăn quàng thắp sáng bình minh. - Cho học sinh kể tên một số bài hát có chủ đề về chiếc khăn quàng. Giáo viên giới thiệu tên, tác giả, nội dung bài hát. - Đệm đàn trình bày mẫu bài hát - Đặt câu hỏi về tính chất bài hát. - Hường dẫn học sinh tập đọc lời ca theo âm hình tiết tấu. - Đàn cao độ hướng dẫn học sinh khởi động giọng bằng các âm mi, ma. - Đàn giai điệu hướng dẫn học sinh tập hát từng câu theo lối móc xích và song hành. - Tổ chức hướng dẫn học sinh luyện tập hát cả bài theo dãy, nhóm, cá nhân. - Nhận xét, sửa sai. Hoạt động thực hành Hát kết hợp gõ đệm - Thực hiện mẫu, hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo phách. Kìa có con chim non chim chơi ở sân trường       x x x x x x x x x x - Chỉ định học sinh khá thực hiện - Tổ chức cho học sinh thực hiện theo dãy, nhóm. - Nhận xét hướng dẫn, sửa sai. HS tự đánh giá. Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu - Hoạt động ứng dụng: Nhắc học sinh về ôn tập các bài hát đã học kết hợp gõ đệm, vận động phụ hoạ. Ngày soạn: 20/10/14 Ngày dạy: 08/12-12/12/14 19 Trường tiểu học Vĩnh Phú K4 Kế hoạch bài học môn Âm nhạc Người soạn: Mai Văn Hận Tiết 16:Ôn tập 3 bài hát: Em yêu hoà bình, Bạn ơi lắng nghe, Cò lả I. Mục tiêu: - Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. - Tập biểu diễn bài hát trước lớp. - Biết gõ đệm theo phách, theo nhịp. - Biết hát đúng giai điệu và lời ca. II. Đồ dùng dạy học: 1. Giáo viên: Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ. 2. Học sinh: Sách, vở, nhạc cụ gõ. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động thực hành Ôn tập bài hát Em yêu hoà bình. - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Cho HS trình bày bài bài hát theo cách hát nối tiếp, hoà giọng kết hợp gõ đệm - Đệm đàn cho HS hát kết hợp thực hiện các động tác phụ hoạ. Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe. - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách, nhịp. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Đệm đàn cho HS hát kết hợp các động tác phụ hoạ. Ôn tập bài hát Cò lả - Đàn giai điệu bài hát yêu cầu học sinh hát theo đàn. - Tổ chức cho học sinh hát ôn kết hợp gõ đệm theo phách. - Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm. - Nhận xét, sửa sai cho học sinh - Đệm đàn tổ chức cho học sinh tập biểu diễn 3 bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân - Nhận xét, đánh giá. HS tự đánh giá. Hát ở mức độ tốt Hát ở mức độ TB Hát ở mức độ khá Hát ở mức độ yếu Hoạt động ứng dụng - Cho học sinh nhắc lại tên, tác giả các bài hát đã học ở kỳ I. - Đệm đàn cho HS trình bày lại bài hát Em yêu hoà bình. Ngày soạn: 22/11/14 Ngày dạy: 15/12-19/12/14 20
- Xem thêm -