Tài liệu Giáo án âm nhạc lớp 3 cả năm chi tiết

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 Ngày soạn: 22/08/2010 TUẦN 1 (tiết 1) HỌC HÁT: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM Nhạc và lời: Văn Cao I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời 1 của bài hát. - Biết tác giả bài hát là nhạc sĩ Văn Cao. - Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ : Đàn Organ - Nhạc cụ gõ, đệm: Thanh phách - Bảng phụ, tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trường. III. Hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc nhở học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra 3. Bài mới: Hoạt động của Giáo viên *Hoạt động 1: Học hát bài Quốc ca Việt Nam - Giới thiệu: Bài Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944, được tác giả đặt tên là Tiến quân ca. Bài hát đã kêu gọi, thúc giục nhân nhân Việt Nam anh dũng đứng lên đấu tranh chống thực dân Pháp, Tại kỳ họp đầu tiên của quốc hội khóa I, bài hát này đã được Bác Hồ đề nghị chọn làm Quốc ca Việt Nam. -GV hát mẫu -GV hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu -GV hỏi: Trong bài có từ “Sa trường” em nào có thể giải thích ý của từ này? GV giải thích từ này nghĩa là chiến trường. - Khởi động giọng: 1 – 2 phút - Tập hát từng câu theo lối móc xích +GV hát mẫu, đàn giai điệu 2-3 lần, HS nghe và nhẩm theo. +GV tiếp tục đàn câu tiếp và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho HS hát cùng với đàn. +GV chỉ định 1-2 HS hát lại hai câu này. -Tập tương tự với các câu tiếp theo. -Hát cả bài, sửa những chỗ còn hát sai *Hoạt động 2: Trình bày lời 1 của bài hát Quốc ca Việt Nam -Nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời, tư thế đứng nghiêm trang -Lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát quốc ca. -Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát -Giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước, tự hào về truyền thống vẻ vang của cha ông. Hoạt động của Học sinh -HS theo dõi -HS nghe và cảm nhận -Đọc lời ca -Học sinh trả lời -HS theo dõi -HS thực hiện -Tập hát từng câu +Lắng nghe +Hát hòa theo đàn +Thực hiện -Tập các câu tiếp theo -Sửa sai -Lắng nghe và ghi nhớ -Thực hiện -Từng tổ trình bày bài hát -Lắng nghe, ghi nhớ Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 1 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 4.Củng cố - Dặn dò: -Học sinh trình bày lại bài hát -Nhắc lại tên tác giả của bài hát Quốc ca Việt Nam -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Phê bình những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, khi hát tác phong phải nghiêm trang. Ngày soạn: 29/08/2010 TUẦN 2 (tiết 2) HỌC HÁT: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM (Tiếp theo) I.Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2. - Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca -Giáo dục các em lòng tự hào về các anh hùng liệt sĩ, truyền thống yêu nước. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ - Tranh vẽ lá cờ Việt Nam tung bay trên sân trường. - Bảng phụ III. Hoạt động dạy học chủ - yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 em học sinh hát lời một của bài hát Quốc ca Việt Nam.? Nhạc và lời? 3. Bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh -Trả lời -Nghe và cảm nhận -Thực hiện -Đọc lời ca -Lắng nghe, ghi nhớ -Tập hát từng câu -Cá nhân hát, tổ, nhóm hát -Hát lời 2 -Thực hiện -Hát theo hướng dẫn -Ghi nhớ Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 2 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 * Học hát: Quốc ca Việt Nam (lời 2) - Em nào có thể giới thiệu về tác giả và nội dung bài Quốc ca Việt Nam? - Hát mẫu lời 2 -Yêu cầu lớp trưởng lên điều khiển chào cờ và bắt nhịp lời một bài Quốc ca Việt Nam - Học sinh đọc lời 2 - Giải thích từ khó: Lầm than, gông xích, căm hờn - Giáo viên dạy từng câu như lời một, đàn giai điệu và bắt nhịp ( đếm 2-3) cho học sinh hát cùng với đàn. -Mời cá nhân học sinh hát lại hoặc tổ, nhóm hát. -Hát toàn lời hai, nhắc các em lấy hơi, hát rõ lời, tròn tiếng, khi hát phải nghiêm trang. -Yêu cầu tổ, nhóm hát -Yêu cầu học sinh trình bày bài hát ở tư thế đứng nghiêm trang, nhắc các em hát mạnh mẽ, rõ lời. -Giáo dục các em tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc. 4. Củng cố - Dặn dò: - Lớp trưởng điều khiển các bạn chào cờ và bắt nhịp cho cả lớp hát Quốc ca. - Nhận xét tiết học (Tuyên dương, phê bình) - Dặn học sinh về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca và hát tự nhiên, rõ lời. Ngày soạn: 05/09/2010 TUẦN 3 (tiết 3) HỌC HÁT: BÀI BÀI CA ĐI HỌC Nhạc và lời: Phan Trần Bảng I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và lời 1. - Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách - Giáo dục các em yêu quý thiên nhiên, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ - Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách - Bảng phụ, tranh vẽ cảnh những em bé trên đường tới trường. III. Hoạt động dạy-học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Cả lớp ôn lại bài hát Quốc ca 3. Bài mới: Hoạt động của Giáo viên * Hoạt động 1: Học hát Bài ca đi học Hoạt động của Học sinh Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 3 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 -Treo tranh, giới thiệu bài hát: Bài ca đi học là bài hát do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác, ông là người rất tâm huyết và có nhiều đóng góp trong việc giáo dục âm nhạc ở trường phổ thông. Bài ca đi học là một ca khúc ngắn gọn trong sáng, nói lên niềm vui của những em bé ngày ngày được tới trường trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. -Treo bảng phụ -Hát mẫu - Đọc lời ca theo tiết tấu: Mỗi lời gồm 4 câu hát -Khởi động giọng: 1-2 phút -Tập hát từng câu theo lối móc xích: Giáo viên hát câu một, sau đó đàn giai điệu câu này 2-3 lần, yêu cầu học sinh nghe và nhẩm theo. -Tập xong hai câu, cho học sinh hát nối liền hai câu với nhau. -Nhắc học sinh lấy hơi khi nghỉ ở dấu lặng đơn. -Chỉ định 1-2 học sinh hát lại hai câu này. -Tập tương tự với các câu tiếp theo. -Hát toàn lời 1 -Nửa lớp hát hai câu đầu, nửa kia hát hai câu sau, rồi đổi ngược lại. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Giáo viên làm mẫu hai câu đầu -Bắt nhịp cho cả lớp hát đồng thanh và gõ đệm theo phách. -Yêu cầu tổ, nhóm thực hiện Naêm hoïc 2010-2011 -Quan sát, lắng nghe -Quan sát -Lắng nghe -Đọc lời ca -Khởi động giọng -Tập từng câu -Nối hai câu hát -Ghi nhớ -Thực hiện -Tập các câu tiếp theo -Hát đồng thanh -Thực hiện -Lắng nghe, ghi nhớ -Thực hiện -Tổ, nhóm hát và gõ đệm theo phách 4.Củng cố - dặn dò: -Học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả. -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, hát tốt, nghiêm túc trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) . -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát, hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, thể hiện tính chất vui tươi của bài hát. Ngày soạn: 12/09/2010 TUẦN 4 (tiết 4) HỌC HÁT: BÀI BÀI CA ĐI HỌC (Tiếp theo) I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời 2 -Biết hát và gõ đệm theo phách -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ đơn giản II. Chuẩn bị của giáo viên: - Nhạc cụ: Đàn Organ Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 4 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 - Nhạc cụ đệm, gõ: Thanh phách - Tranh ảnh minh hoạ và một vài động tác phụ họa. III. Hoạt động dạy học chủ yếu: 1. Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2. Kiểm tra bài cũ: Cả lớp hát lại lời 1 bài hát Bài ca đi học. 3. Bài mới: Hoạt động của Giáo viên * Hoạt động 1: Học hát Bài ca đi học (Lời 2) -Treo bảng phụ -Hát mẫu cho học sinh nghe giai điệu lời 2 -Cho học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu -Khởi động giọng: Từ 1-2 phút. -Tập hát từng câu: theo lối móc xích. -Tập xong lời 2, cho cả lớp hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu. -Cho cả lớp hát dưới nhiều hình thức: Hát đồng thanh, nhóm, tổ, cá nhân… -Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Cho học sinh hát lại toàn bài, nhắc học sinh thể hiện sắc thái vui tươi, sôi nổi của bài hát, phát âm gọn tiếng. -Nhận xét *Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa -Hướng dẫn học sinh một vài động tác phụ họa đơn giản. -Cả lớp hát và vận động theo nhạc -Yêu cầu từng nhóm thực hiện -Mời một nhóm 3-5 em lên biểu diễn trước lớp -Giáo dục các em quý trọng niềm vui khi mỗi ngày được cắp sách đến trường Hoạt động của Học sinh -Quan sát -Lắng nghe -Đọc lời ca -Khởi động giọng -Tập từng câu -Thực hiện -Hát dưới nhiều hình thức -Thực hiện -Hát toàn bài theo hướng dẫn của giáo viên. -Tập động tác phụ họa -Hát và vận động theo nhạc -Từng nhóm hát và vận động -Biểu diễn trước lớp -Ghi nhớ 4.Củng cố - dặn dò: -Mời một học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương – phê bình) -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn 19/09/2010 TUẦN 5 (tiết 5) HỌC HÁT: BÀI : ĐẾM SAO (Trích) Nhạc và lời: Văn Chung. I.Mục tiêu: -Biết hát theo giai điệu và lời ca. -Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách. -Giáo dục các em tình cảm yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước. Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 5 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách -Bảng phụ, tranh ảnh. III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: -Gọi một số học sinh lên biểu diễn lại bài hát Bài ca đi học 3 Bài mới: Hoạt động của Giáo viên *Hoạt động 1: Học hát bài Đếm sao -Giáo viên giới thiệu về bài hát: Có những buổi tối mùa hè ở thôn quê, gió thổi mát rượi, các bạn nhỏ trải chiếu trên sân nhà ngồi hóng mát. Cùng ngước nhìn bầu trời đầy sao, các bạn thi nhau đếm. Có bạn đếm được nhiều, có bạn đếm được ít. Chốc chốc tiếng cười lại cất lên vui vẻ. Bầu trời cao vời vợi gợi cho chúng ta nhiều ước mơ bay bổng vào không gian, ước muốn được tới những hành tinh xa tít. Trong đêm hè gió mát, được ngắm nhìn bầu trời đầy sao đều cho ta một cảm giác thật là dễ chịu. Dựa theo trò chơi trong dân gian của trẻ em, nhạc sĩ Văn Chung đã viết nên bài hát đếm sao. Bài hát các em được học là trích đoạn trong bài hát này. Bài hát đếm sao có giai điệu du dương, lời ca giản dị. mộc mạc, trong sang như bức tranh vẽ nên cuộc sống thanh bình với những ước mơ thật cao đẹp. -Giáo viên trình bày bài hát. -Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu. ( câu 1, 2, 3 có âm hình tiết tấu giống nhau) Giáo viên gõ hình tiết tấu làm mẫu khoảng 3 lần, sau đó chỉ định học sinh gõ lại tiết tấu. -Giáo viên hướng dẫn học sinh tập đọc lời ca kết hợp gõ theo tiết tấu lời ca. -Khởi động giọng: Từ 1-2 phút. -Tập hát từng câu: +Giáo viên hát mẫu câu 1, sau đó đàn giai điệu vài lần, yêu cầu học sinh nghe và nhẩm theo. +Giáo viên đàn và bắt nhịp cho học sinh ( 2-3) hát cùng đàn. +Tiếp tục tập câu thứ 2 và thứ 3 tương tự như câu 1. Tập xong hai câu, giáo viên cho học sinh hát nối các câu hát lại với nhau theo lối móc Hoạt động của học sinh -Học sinh lắng nghe, ghi nhớ -Học sinh lắng nghe giai điệu bài hát. -Lắng nghe giáo viên hướng dẫn, làm theo sự hướng dẫn của giáo viên. -Học sinh đọc lời ca kết hợp gõ theo tiết tấu -Đứng ngay ngắn luyện thanh -Học sinh nghe giáo viên hát và hát nhẩm theo đàn. -Học sinh nghe giáo viên bắt nhịp và hát -Học sinh tập câu hai và ba, hát lại cả ba câu, Nghe giáo viên nhắc nhở lấy hơi. Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 6 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 xích. Nhắc học sinh lấy hơi sau những chỗ hát ngân dài. +Chỉ định 1-2 em hát lại ba câu hát. +Sang câu thứ tư, giáo viên nhắc học sinh câu này có tiết tấu không giống với câu trên. Giáo viên hát mẫu câu 4, đàn giai điệu nhiều lần cho học sinh nghe vì câu này khó hơn câu trên.Sau đó cho học sinh hát cùng đàn. -Cho học sinh hát cả bài, sửa sai cho một số học sinh. -Giáo viên chia lớp thanh 2 nhóm, nửa lớp hát 2 câu đầu nửa nhóm hát hai câu còn lại. -Giáo viên yêu cầu học sinh hát nhẹ nhàng, uyển chuyển, diễn tả sự say sưa, dịu dàng khi hát. -Giáo viên đàn cho học sinh hát. Hát câu cuối thêm hai lần để kết thúc. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Lớp chia thành hai nhóm, mỗi nhóm hát một câu đối đáp nhau. -Hướng dẫn học sinh hát lĩnh xướng: Cử một em hát câu một và câu ba, các em còn lại hát câu hai và câu bốn. -Giáoviên nhận xét -Hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo phách -Cả lớp hát và gõ đệm theo phách -Giáo dục học sinh yêu quý thiên nhiên Naêm hoïc 2010-2011 -Một, hai học sinh hát lại ba câu hát. -Học sinh chú ý tiết tấu câu 4, nghe giai điệu và tập hát câu 4. -Học sinh hát cả bài -Hát theo sự chỉ đạo của giáo viên -Học sinh tập thể hiện bài hát -Học sinh lắng nghe và hát theo đàn -Học sinh hát đối đáp -Học sinh hát lĩnh xướng -Lắng nghe giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm. -Tập gõ đệm theo phách -Thực hiện -Ghi nhớ 4.Củng cố - dặn dò: -Cả lớp nhắc lại tên bài hát và tên tác giả -Giáo dục các em tình cảm yêu quê hương, đất nước -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương - Phê bình ) -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. Ngày soạn: 26/09/2010 TUẦN 6 (tiết 6) ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐẾM SAO. TRÒ CHƠI ÂM NHẠC I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo đúng giai điệu và đúng lời ca. -Biết gõ đệm theo phách và nhịp. -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát. -Háo hứng tham gia và biết chơi trò chơi âm nhạc. Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 7 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 II.Chuẩn bị của giáo viên: -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách. -Chuẩn bị một số động tác phụ hoạ cho bài hát: Vỗ tay theo nhịp 3 và bước chân theo nhịp 3. III.Các bước dạy - học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập bài hát. -Học sinh nhắc lại tên bài hát và tên tác giả. 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Đếm sao -Giáo viên đàn, hát lại bài hát. -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Giáo viên làm mẫu câu đầu. -Từng tổ, nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát. Hoạt động của học sinh -Học sinh lắng nghe. -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp -Từng tổ, nhóm trình bày bài hát, gõ đệm theo nhịp -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách. Giáo -Học sinh hát kết hợp gõ đệm viên làm mẫu câu đầu. theo phách -Từng tổ, nhóm đứng tại chỗ trình bày. -Từng tổ, nhóm trình bày bài hát, gõ đệm theo phách. -Hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát: Giáo -Học sinh chú ý theo dõi giáo viên trình bày bài hát trước làm mẫu cho học sinh viên trình bày bài hát. xem. -Hướng dẫn học sinh bước chân theo nhịp 3: -Học sinh nhún theo nhịp 3, theo +Phách 1: Bước chân trái sang bên trái, khoảng sự hướng dẫn của giáo viên. cách hai chân rộng bằng vai. +Phách 2: Bước chân phải chum với chân trái. +Phách 3: Dậm nhẹ chân trái tại chỗ. -Hướng dẫn học sinh vỗ tay theo nhịp 3: -Học sinh vỗ tay theo nhịp 3, Hai học sinh ngồi đối diện, phách 1 hai em vỗ tay theo sự hướng dẫn của giáo viên. vào nhau, phách 2 và 3 mỗi em tự vỗ vào tay của mình. -Học sinh theo dõi, tập vận động -Hướng dẫn học sinh một vài động tác phụ hoạ phụ hoạ cho bài hát. cho bài hát. -Một vài học sinh lên biểu diễn -Mời một vài em lên vận động phụ hoạ theo nhạc. -Cả lớp hát và vận động phụ hoạ -Cả lớp hát và vận động phụ hoạ theo nhạc. -Từng nhóm, tổ thi đua -Thi đua biểu diễn giữa các nhóm,tổ. *Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc. -Học sinh lắng nghe, hát theo -Trò chơi hát nguyên âm: Giáo viên viết lên bảng hiệu lệnh của giáo viên. bốn nguyên âm a, o, u ,i. Khi học sinh hát giáo viên chỉ vào âm nào ra hiệu lệnh, học sinh phải nhanh chóng nhận lệnh hát âm đó. Ví dụ: Một ông sao sáng hai ông sáng sao. Hát là: a a a a a a a a. Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 8 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay, vận động phụ hoạ giỏi. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát và vận động phụ hoạ theo bài hát Ngày soạn: 03/10/2010 TUẦN 7 (tiết 7) HỌC HÁT: BÀI GÀ GÁY Dân ca Cống (Lai Châu) Lời mới: Huy Trân I.Mục tiêu: -Học sinh biết đây là bài hát dân ca của dân tộc Cống ở Lai Châu. -Biết hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát -Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp -Giáo dục các em thêm yêu quý làn điệu dân ca. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài: Gà gáy -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách. -Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ. III.Các bước dạy - học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: -Gọi một số học sinh lên biểu diễn lại bài hát được ôn ở tiết trước. -Cho cả lớp hát đồng thanh và biểu diễn bài hát 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Dạy bài hát: Gà gáy -Giới thiệu bài hát: Tiếng gà gáy là âm thanh báo hiệu bình minh lên, một ngày mới bắt đầu. Buổi sáng miền núi thật là đẹp. Sương sớm dần tan trên những mái nhà sàn. Đỉnh núi xanh xanh phía xa đã hửng lên sắc vàng của nắng sớm. Khắp bản làng vang lên tiếng gà gáy, tiếng gà gọi mặt trời và gọi dân bản đi làm nương. Nó đem đến cho con người cảm giác về một cuộc sống thanh bình và no đủ. Nội dung bài Gà gáy, một bài dân ca của người Cống (Lai Châu) ngoài những nét phác hoạ vẻ đẹp thiên nhiên còn nói lên lòng yêu lao động của người dân. -Giáo viên vừa đệm đàn vừa trình bày bài hát cho học sinh nghe qua một lần. -Tập đọc lời ca theo tiết tấu. -Giáo viên giải thích cho học sinh tiếng gà Hoạt động của học sinh -Học sinh theo dõi, lắng nghe -Học sinh lắng nghe -Tập đọc lời ca theo tiết tấu -Học sinh ghi nhớ Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 9 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 gáy ở mỗi nơi được người dân miêu tả bằng âm thanh khác nhau. Có nơi dùng “cúc cu”, nơi khác là “ò ó o”. Đồng bào Cống ở Lai Châu lại dùng từ “Te le” để miêu tả tiếng gà gáy. Từ “te le” gợi cho ta cảm giác đó như là tiếng gáy vang lên từ phía rất xa của chú gà trống choai dậy sớm, đang chào mừng ngày mới bắt đầu. -Khởi động giọng: Từ 1-2 phút. -Thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên -Giáo viên tập hát từng câu cho học sinh theo -Tập từng câu lối móc xích: +Giáo viên đàn và hát mẫu lần thứ nhất, sau -Học sinh lắng nghe, hát nhẩm theo đó đàn giai điệu cho học sinh nghe, yêu cầu đàn học sinh nghe và hát nhẩm theo đàn. +Giáo viên tiếp tục đàn câu một, bắt nhịp 1-2 +Lắng nghe giáo viên bắt nhịp, hát cho học sinh hát hoà theo đàn. Một câu cho hoà theo đàn. hát 2-3 lần để học sinh nhớ giai điệu. +Tập câu thứ hai tương tự như câu một, xong +Tập câu thứ hai, hát nối hai câu hai câu giáo viên lại cho học sinh hát nối hai câu hát với nhau. +Giáo viên chỉ định một vài học sinh hát lại +Một vài học sinh hát lại hai câu hai câu đầu. đầu. +Tập câu ba và bốn tương tự như hai câu đầu. +Tập câu ba và câu bốn -Cho học sinh hát lại cả bài, hát nhiều lần để -Học sinh hát lại cả bài, hát nhiều thuộc lời và giai điệu, nhắc học sinh hát hoà lần để thuộc lời và giai điệu. giọng. -Chia lớp thành hai nhóm, nhóm một hát hai -Học sinh chia thành hai nhóm, hát câu đầu, nhóm hai hát hai câu sau, sau đó đổi theo sự hướng dẫn của giáo viên ngược lại. -Giáo viên đàn cho học sinh nghe nhạc, bắt -Học sinh hát cùng đàn nhịp 1-2 cho học sinh hát hoà theo đàn. Nhắc học sinh thể hiện sắc thái rộn rã, linh hoạt và nhịp nhàng trong bài hát. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm và hát theo cách hát nối tiếp. -Giáo viên hát kết hợp gõ đệm theo phách cho -Học sinh theo dõi, lắng nghe học sinh theo dõi. Sau đó hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo phách: Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi X x x x xx xx -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách -Hát kết hợp gõ đệm theo phách - Giáo viên hát kết hợp gõ đệm theo nhịp cho -Học sinh lắng nghe học sinh theo dõi. Sau đó hướng dẫn học sinh hát và gõ đệm theo nhịp: Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi X x x x Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 10 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp -Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo nhịp -Chia lớp thành bốn nhóm, hát nối tiếp từng -Lớp chia thành bốn nhóm, hát nối câu: Nhóm 1 hát câu 1, nhóm 2 hát câu 2, tiếp nhóm 3 hát câu 3, nhóm 4 hát câu 4. Vừa hát vừa kết hợp gõ đệm theo nhịp -Giáo dục học sinh phải biết yêu quý, chăm -Lắng nghe, ghi nhớ sóc và bảo vệ các loài động vật. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát , hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 10/10/2010 TUẦN 8 (tiết 8) ÔN TẬP BÀI HÁT: GÀ GÁY I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. -Tập biểu diễn bài hát với tình cảm tươi vui. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài: Gà gáy -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách. -Chuẩn bị các động tác phụ hoạ cho bài hát. III.Các bước dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập bài hát. -Học sinh nhắc lại tên bài hát, bài hát là dân ca của dân tộc nào? Ở đâu? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Gà gáy -Giáo viên hát lại bài gà gáy. -Hát kết hợp gõ theo phách: Giáo viên thực hiện lại hai câu đầu, học sinh hát và gõ đệm lại cả bài hát. +Giáo viên chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. -Hát kết hợp gõ theo nhịp: Giáo viên làm mẫu câu 1 và 2, học sinh hát và gõ đệm theo nhịp cả Hoạt động của học sinh -Học sinh lắng nghe -Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu, sau đó thực hành gõ đệm theo phách. +Từng tổ đứng tại chỗ trình bày -Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu, sau đó thực hành gõ đệm Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 11 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 bài hát. +Giáo viên chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. *Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động theo nhạc và tập biểu diễn bài hát -Giáo viên trình bày bài hát qua một lần cho học sinh theo dõi. -Hướng dẫn học sinh vận động phụ hoạ: +Câu 1 và câu 2: đưa tay lên miệng thành hình loa, đầu ngẩng cao, chân nhún nhịp nhàng. +Câu 3 và câu 4: Lần lượt đưa tay trái và phải lên cao rồi hạ tay xuống. -Từng tổ đứng tại chỗ hát và vận động phụ hoạ. -Chọn một hoặc hai nhóm học sinh lên biểu diễn trước lớp, vừa hát vừa vận động theo bài hát. *Hoạt động 3: Nghe nhạc -Giáo viên ổn định lại lớp học, nhắc học sinh sửa lại tư thế, thái độ cho học sinh để nghe nhạc. -Giáo viên giới thiệu tên bài hát, tên tác giả, nội dung tác phẩm. -Cho học sinh nghe qua tác phẩm một lần, sau đó hỏi: +Tiết tấu bài hát nhanh hay chậm, vui tươi, sôi nổi hay nhẹ nhàng, êm dịu. +Em nghe bài hát có hay không? -Giáo viên cho học sinh nghe lại tác phẩm lần thứ hai và nhận xét. Naêm hoïc 2010-2011 theo nhịp. +Từng tổ đứng tại chỗ trình bày -Học sinh theo dõi giáo viên trình bày bài hát. -Tập các động tác phụ hoạ -Từng tổ đứng tại chỗ hát và vận động phụ hoạ. -Một vài nhóm lên biểu diễn -Học sinh ổn định lại tư thế -Lắng nghe và ghi nhớ -Học sinh lắng nghe tác phẩm, trả lời câu hỏi. -Lắng nghe tác phẩm lần thứ hai và nghe giáo viên nhận xét tác phẩm. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, hăng say phát biểu, hát hay, đúng giai điệu và lời ca, vận động theo nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát Ngày soạn: 17/10/2010 TUẦN 9 (tiết 9) ÔN TẬP BA BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC, ĐẾM SAO, GÀ GÁY I.Mục tiêu: -Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca của ba bài hát -Biết gõ đệm theo nhịp, phách, và tiết tấu lời ca. -Học sinh tập biểu diễn bài hát Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 12 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác ba bài hát: Bài ca đi học, đếm sao, gà gáy. -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách. III.Các bước dạy - học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập bài hát. 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Bài ca đi học -Cho học sinh ôn lại bài hát dưới nhiều hình -Học sinh ôn tập bài hát: thức: +Hát kết hợp gõ đệm theo phách. +Hát kết hợp gõ đệm theo phách. +Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. +Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. +Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu +Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca lời ca +Một vài nhóm thực hiện +Chỉ định một vài nhóm thực hiện gõ đệm -Học sinh thực hiện: -Hát kết hợp vận động phụ hoạ: +Hát kết hợp vận động phụ hoạ +Cả lớp trình bày bài hát kết hợp vận động phụ hoạ. +Nhóm hoặc cá nhân lên biểu diễn +Từng nhóm hoặc cá nhân lên biểu diễn trước lớp. -Ôn lại bài hát Đếm sao kết hợp gõ *Hoạt động 2: Ôn tập bài hát Đếm sao đệm theo nhịp 3. -Cho học sinh ôn lại bài hát kết hợp gõ đệm theo -Hát bằng cách hát đối đáp nhịp 3. -Chia lớp thành hai nửa, trình bày bài hát bằng -Hát kết hợp nhún chân theo nhịp cách hát đối đáp. 3 -Cho học sinh hát cùng đàn, kết hợp nhún chân -Chơi trò chơi âm nhạc theo sự theo nhịp 3. hướng dẫn của giáo viên. -Trò chơi âm nhạc: Từng đôi bạn quay mặt vào nhau, đếm 1-2-3 nhịp nhàng. Khi đếm 1, từng người tự vỗ tay một cái. Đếm 2-3, hai bạn giơ tay phải lên vỗ vào tay nhau hai cái. Sau đó tiếp tục đếm 1 tương tự như trên. Đếm 2-3 hai bạn đưa tay trái lên vỗ vào tay nhau hai cái. -Một nửa hát, một nửa vỗ tay theo +Khi thực hiện thành thạo, chia lớp thành hai trò chơi. Sau đó đổi lại. nửa, một nửa hát, một nửa nhẩm 1-2-3 chơi trò chơi âm nhạc. Sau đó đổi lại. -Lắng nghe, ghi nhớ. -Giáo viên nhận xét. *Hoạt động 3: Ôn tập bài hát Gà gáy. -Trình bày bài hát bằng cách hát -Trình bày bài hát bằng cách hát nối tiếp: Chia nối tiếp. lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm hát một câu, sau đó câu 4 cả ba nhóm đồng thanh cùng hát. -Hát kết hợp gõ đệm theo phách -Lần thứ hai hát tương tự như trên, vừa hát vừa kết hợp gõ đệm theo phách. -Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 13 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 -Cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. nhịp -Hát kết hợp vận động phụ hoạ -Hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. -Một vài học sinh lên biểu diễn lại -Chỉ định một vài học sinh lên biểu diễn lại bài bài hát hát -Lắng nghe, ghi nhớ. -Giáo viên nhận xét. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, hăng say phát biểu, thực hành tốt. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại ba bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát. -Dặn học sinh về ôn lại trò chơi âm nhạc. Ngày soạn: 24/10/2010 TUẦN 10 (tiết 10) HỌC HÁT: BÀI: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT Nhạc và lời: Mộng Lân I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và lời ca -Biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. -Biết bài hát Lớp chung ta đoàn kết là một sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân. -Nhận biết được tính chất vui tươi sôi nổi của bài hát. -Giáo dục tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài: Lớp chúng ta đoàn kết -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách. -Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ. III.Các bước dạy - học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: -Gọi một học sinh nhắc lại tựa đề bài học ở tiết trước. 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Dạy bài hát Lớp chúng ta đoàn kết -Giới thiệu bài hát: Lớp học của chúng ta rất -Lắng nghe, ghi nhớ đông vui. Hàng ngày các bạn trong lớp đều học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để cùng học tập tiến bộ. Nhạc sĩ Mộng Lân đã sáng tác bài hát nói lên tình cảm của các bạn trong lớp , nhắc nhở chúng Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 14 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 ta đoàn kết thân ái, cố gắng học tập, làm sao xứng đáng là con ngoan trò giỏi. -Hát mẫu cho học sinh nghe giai điệu. -Cho học sinh tập đọc lời ca theo tiết tấu, bài hát chia thành 4 câu, một câu chia thành 2 vế. Các em đọc cho lưu loát, chính xác. -Giải thích: từ keo sơn nghĩa là gắn bó rất thân thiết. -Luyện thanh: Từ 1-2 phút. -Tập hát từng câu: theo lối móc xích. +Giáo viên hát mẫu câu 1, đàn giai điệu khoảng 2-3 lần, yêu cầu học sinh hát nhẩm theo đàn. Sau đó vừa đàn vừa bắt nhịp cho học sinh hát hoà theo đàn. +Tập các câu sau tương tự như câu một, cho học sinh hát nhiều lần để nhớ giai điệu và thuộc lời ca. Tập xong hai câu cho học sinh hát nối hai câu hát lại với nhau. +Nhắc học sinh lấy hơi trước mỗi câu hát, chỉ định học sinh hát lại. +Câu 4 là câu hát khó, vì vậy cần lưu ý học sinh hát thật chính xác. Giáo viên đàn, hát mấu kĩ hơn để học sinh hát cho đúng cao độ. -Cho cả lớp hát lại nhiều lần để nhớ giai điệu và thuộc lời ca. -Luân phiên từng dãy, nhóm, tổ hát bài hát. *Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm -Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp. Giáo viên làm mẫu trước, sau đó bắt nhịp cho học sinh hát và vỗ tay theo nhịp. Chú ý nhắc học sinh bài hát có nhịp lấy đà, bỏ qua không vỗ tay vào hai tiếng đầu tiên. -Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca: Giáo viên gõ tiết tấu của bốn câu hát, cho học sinh nhận xét về tiết tấu của bốn câu. +Giáo viên làm mẫu, hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca, sau đó bắt nhịp học sinh thực hiện. -Cho học sinh hát lại toàn bài, nhắc học sinh thể hiện sắc thái vui tươi, sôi nổi của bài hát, phát âm gọn tiếng. -Qua bài hát hôm nay, các em rút ra được bài học gì cho bản thân mình? Naêm hoïc 2010-2011 -Học sinh lắng nghe -Đọc lời ca theo tiết tấu. -Học sinh ghi nhớ -Luyện thanh -Tập hát từng câu +Học sinh lắng nghe giáo viên hát mẫu, hát nhẩm theo đàn sau đó hát thành tiếng. +Tập các câu hát nhiều lần, hát nối các câu. +Học sinh ghi nhớ +Lưu ý câu 4 khó hát, cần tập câu 4 nhiều lần. -Cả lớp hát lại bài hát -Dãy, nhóm, tổ hát lại bài hát. -Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu sau đó thực hiện. -Học sinh lắng nghe. Nhận xét tiết tấu của bốn câu hát giống nhau. +Học sinh theo dõi giáo viên làm mẫu, sau đó hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. -Thể hiện bài hát -Giáo dục chúng ta tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè. 4.Củng cố - dặn dò: Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 15 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, nghiêm túc trong giờ học, hát hay. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát, hát thuộc lời ca và đúng giai điệu. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 31/10/2010 TUẦN 11 (tiết 11) ÔN TẬP BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát theo giai điệu và đúng lời ca của bài hát Lớp chúng ta đoàn kết. -Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ -Tập biểu diễn bài hát II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài: Lớp chúng ta đoàn kết -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách. -Chuẩn bị các động tác phụ hoạ cho bài hát. -Tập lại bài hát Hoa lá mùa xuân. III.Các bước dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập bài hát. -Học sinh nhắc lại tên bài hát, ai là tác giả của bài hát? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Lớp chúng ta đoàn kết. -Học sinh nghe lại giai điệu bài hát. -Lắng nghe -Cả lớp ôn lại bài hát, hát theo nhóm, tổ, cá -Ôn lại bài hát nhân. -Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. -Hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. -Hướng dẫn học sinh hát kết hợp gõ đệm theo -Tập hát kết hợp gõ đệm theo phách phách. -Hát theo hướng dẫn của giáo viên -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát, một nhóm gõ đệm theo phách, sau đó đổi ngược lại. *Hoạt động 2: Ôn lại bài hát hoa lá mùa xuân (đã học ở lớp 2). -Học sinh quan sát, lắng nghe, trả -Giáo viên gõ tiết tấu câu đầu tiên của bài hát lời câu hỏi: Câu đầu tiên Lớp chúng ta đoàn kết, sau đó cho học sinh nhận biết đó là câu hát nào trong bài? -Tôi là lá, tôi là hoa. Tôi là hoa lá -Đó còn là tiết tấu của câu hát nào? Trong bài hoa mùa xuân. hát nào? -Học sinh ôn tập -Cho học sinh ôn tập lại bài hát Hoa lá mùa Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 16 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 xuân. *Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động phụ họa -Hướng dẫn một vài động tác phụ họa đơn giản -Học sinh hát kết hợp phụ họa cho bài hát. -Từng nhóm biểu diễn. -Mời một nhóm 4-5 em lên trước lớp biểu diễn. -Cho học sinh nhận xét. -Giáo viên nhận xét. Naêm hoïc 2010-2011 -Tập một vài động tácc phụ họa -Hát kết hợp vận động phụ họa -Học sinh thực hiện -Một nhóm lên biểu diễn trước lớp -Nhận xét -Lắng nghe 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, hăng say phát biểu, hát hay, đúng giai điệu và lời ca, vận động theo nhạc nhẹ nhàng uyển chuyển. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) mong rằng tiết học sau các em sẽ phát huy hơn nữa. -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát kết hợp vận động phụ hoạ cho bài hát Ngày soạn: 07/11/2010 TUẦN 12 (tiết 12) HỌC HÁT: BÀI: CON CHIM NON Dân ca Pháp I.Mục tiêu: -Học sinh biết hát đúng giai điệu của bài dân ca Pháp. -Cảm nhận về tính chất nhịp nhàng của nhịp 34 với phách 1 là phách mạnh, phách 2, 3 là phách nhẹ. -Biết gõ đệm theo bài hát. II.Chuẩn bị của giáo viên: -Đàn và hát chuẩn xác bài: Con chim non -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách. -Tranh ảnh minh hoạ, bảng phụ. III.Các bước dạy - học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn 2.Kiểm tra bài cũ: -Gọi một học sinh nhắc lại tựa đề bài học ở tiết trước. -Mời hai em lên biểu diễn bài Lớp chúng ta đoàn kết. 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Quan sát -Lắng nghe Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 17 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 -Lắng nghe giáo viên hát mẫu -Tập đọc lời ca -Luyện thanh -Tập hát từng câu +Lắng nghe giai điệu, hát nhẩm theo đàn, hát hòa theo đàn. +Nghe giáo viên hát mẫu -Nối các câu hát +Sửa sai -Hát cả bài -Hát luân phiên theo nhóm -Học sinh khá hát cho cả lớp nghe -Tập đếm theo nhịp 3 -Chú ý quan sát. -Hát kết hợp vỗ tay theo phách -Thực hiện -Tập cách gõ đệm theo nhịp 3 -Lắng nghe -Ghi nhớ *Hoạt động 1: Dạy bài hát Con chim non -Treo tranh ảnh, bảng phụ lên bảng -Giới thiệu bài hát: Các em đã học nhiều bài hát trong đó có nhiều bài dân ca Việt Nam. Trong tiết học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một làn điệu dân ca của nước bạn, đó là bài con chim non, dân ca Pháp. Đây là bài hát được viết ở nhịp 34 giống như nhịp bài Đếm sao mà chúng ta đã được học. -Giáo viên hát mẫu -Đọc lời ca theo tiết tấu, chú ý nhắc học sinh nhấn mạnh ở các từ được gạch chân, ở phách mạnh. -Luyện thanh: 1-2 phút -Tập hát từng câu: Theo lối móc xích Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 18 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 +Giáo viên đàn giai điệu mỗi câu khoảng 2-3 lần, nhắc học sinh hát nhẩm theo đàn, sau đó bắt nhịp cho học sinh hát hòa theo đàn. +Ở những chỗ khó hát, giáo viên hát trước làm mẫu cho học sinh. +Tập xong hai câu, cho học sinh hát nối hai câu hát, như vậy cho đến cuối bài. +Lắng nghe, sửa sai cho học sinh, nhắc học sinh thể hiện tình cảm tha thiết, mềm mại nhẹ nhàng của nhịp 34. -Hát hoàn chỉnh cả bài, hát nhiều lần để nhớ giai điệu và thuộc lời ca. -Lớp hát luân phiên theo nhóm. -Mời một học sinh khá đứng dậy hát cho cả lớp nghe. *Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo phách -Cho học sinh tập đếm theo nhịp 3: 1-2-3, chú ý phách mạnh 1 được nhấn mạnh hơn. -Giáo viên làm mẫu -Học sinh tập hát kết hợp vỗ tay theo phách. -Chia lớp thành hai nhóm, một nhóm hát, một nhóm vỗ tay theo phách. Sau đó đổi ngược lại. -Hướng dẫn học sinh cách gõ đệm theo nhịp 3 khác: Phách 1 là phách mạnh, hai tay gõ xuống mặt bàn. Phách 2-3 là phách nhẹ, hai tay vỗ vào nhau. -Giáo viên nhận xét -Giáo dục học sinh biết yêu quý và bảo về các loài động vật. 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo viên nhận xét tiết học (tuyên dương những em chú ý lắng nghe, hát tốt, nghiêm túc trong giờ học. Nhắc nhở những em chưa thật sự chú ý, chưa nghiêm túc trong giờ học) . -Dặn dò học sinh về ôn lại bài hát, hát thuộc lời ca và đúng giai điệu, thể hiện tính chất mềm mại, nhịp nhàng của nhịp 3. -Nhắc học sinh tìm động tác phụ hoạ cho bài hát. Ngày soạn: 14/11/2010 TUẦN 13( tiết 13) ÔN TẬP BÀI HÁT: CON CHIM NON I.Mục tiêu: -Học sinh hát đúng và thuần thục bài hát Con chim non -Tập vận động uyển chuyển theo nhịp 3 -Giáo dục các em tình cảm yêu quý quê hương và thiên nhiên, biết bảo vệ và chung sống hoà bình với thiên nhiên. II.Chuẩn bị của giáo viên: Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 19 Tröôøng Tieåu hoïc Nô Trang Lông Giaùo aùn AÂm nhaïc lôùp 3 Naêm hoïc 2010-2011 -Nhạc cụ: đàn organ -Nhạc cụ đệm, gõ: thanh phách. -Chuẩn bị các động tác phụ hoạ cho bài hát. III.Hoạt động dạy – học chủ yếu: 1.Ổn định tổ chức: Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn. 2.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập bài hát. -Học sinh nhắc lại tên bài hát? Bài hát Con chim non là dân ca của nước nào? 3.Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -Học sinh hát lại bài hát -Quan sát, sau đó thực hiện -Từng tổ thực hiện -Hát và vỗ tay theo nhịp -Từng nhóm đứng tại chỗ trình bày -Tập vỗ tay theo nhịp 3 -Tập bước chân theo nhịp 3 -Tập một vài động tác phụ hoạ đơn giản -Hát và vận động theo nhạc -Thực hiện -Lắng nghe *Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Con chim non -Giáo viên bắt nhịp cho học sinh hát lại bài hát, không nhạc đệm. -Giáo viên làm mẫu cho học sinh hát và vỗ tay theo phách để học sinh nhớ lại. Sau đó bắt nhịp cho học sinh thực hiện. -Chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát. -Hướng dẫn học sinh hát và vỗ tay theo nhịp. -Cho học sinh hát theo nhóm, đứng tại chỗ trình bày, hát kết hợp vỗ tay theo nhịp. *Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa. -Hướng dẫn học sinh vỗ tay theo nhịp 3: Hai học sinh ngồi gần nhau, mặt đối diện nhau, phách 1 vỗ bàn tay vào nhau, phách 2, 3 tự vỗ vào tay của mình. -Hướng dẫn học sinh bước chân theo nhịp 3. -Tập một vài động tác phụ hoạ. -Học sinh hát kết hợp vận động theo nhạc Giaùo vieân soaïn giaûng: Leâ Thò Höông Dieäu 20
- Xem thêm -