Tài liệu Giáo án am nhạc lớp 3 cả năm

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 127 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN MÔN HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 01. TUẦN: 1. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI QUỐC CA VIỆT NAM. ( lời 1). Nhạc và lời: Văn Cao. Ngày dạy: 24 - 8 - 2010. Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và lời 1. Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ.. II/ CHUẨN BỊ : Đàn Organ, hát thuộc bài hát & chuẩn xác. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV. HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 1/ Hoạt động : Dạy hát quốc ca. a/ Giới thiệu: Như SGV. - HS chú ý, lắng nghe. - GV treo bảng phụ chép sẳn bài hát đã chia theo - HS nhìn bài hát và lắng nghe. câu ngắn. GV đệm đàn và hát mẫu. - HS đọc theo h/dẫn của GV (đọc - Cho HS đọc đồng thanh lời ca. theo tiết tấu lời ca) và giải thích từ + Giải thích từ “sa trường”. khó. b/ Dạy hát: - HS tự trả lời: (nghĩa: chiến - GV dạy HS hát câu ngắn, mỗi câu 2-3 lần. trường). * Chú ý ngân đúng những tiếng có độ dài bằng 2 phách “đi, quốc, thù, ngừng, tiến, ta, trường”; ngân - HS hát theo h/dẫn của GV. đúng 3 phách “khu, lên”; ngân và nghỉ đúng 3 phách “xa, nước, ca, bền”, hát đúng những chỗ có dấu chấm dôi. Trong bài hát có 2 tiếng ở cuối 2 câu hát thường HS hát chính xác 2 câu sau. hay lẫn lộn về độ cao với nhau. GV cần h/dẫn để + Đường vinh quang xây xác quân HS hát đúng. thù. - Sau khi tập xong lời 1, cho HS hát nhiều lần để Vì nhân dân chiến đấu không thuộc giai điệu và lời ca. ngừng. - HS hát nhiều lần, chú ý phát âm rõ lời, hát tròn tiếng và hùng mạnh. 2/ Hoạt động 2: Củng cố , dặn dò. - Hát theo dãy. - Bài hát quốc ca được hát khi nào? - Hát theo tổ và theo nhóm. - Ai là tác giả bài hát Quốc ca Việt Nam? - Khi chào cờ và hát Quốc ca, chúng ta có thái độ + HS tự trả lời. như thế nào? - Để tỏ lòng biết ơn những anh hùng chiến sĩ không tiếc thân mình để bảo vệ đất nước các em cần làm - Ra sức học tập tốt; biết yêu quê gì? hương đất nước và con người VN - Cho HS hát lại lời 1 của bài hát. chúng ta. + GV nhận xét tiết học (khen những em học tốt, - HS chú ý, lắng nghe. nhắc nhở những em học chưa tốt tiết học sau cần học tốt hơn). - Về nhà tập hát lời 1 cho thuộc. Ngày dạy: 26 - 8 - 2010. TIẾT THỨ: 02. Ôn luyện: BÀI QUỐC CA VIỆT NAM. ( lời 1). Nhạc và lời: Văn Cao. I Mục tiêu Biết hát theo giai điệu và lời 1. Có ý thức nghiêm trang khi chào cờ. II Nội dung Hát đúng và chuẩn xác nhịp. Thể hiện tính chất hùng mạnh, trang nghiêm. III Nhận xét tiết học - Về nhà tập hát lời 1 cho thuộc, xem trước lời 2 để giờ sau học. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO MÔN HÁT NHẠC. LỚP 3 . TIẾT THỨ 3. TUẦN 2. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI QUỐC CA VIỆT NAM (t t). Ngày dạy :31 - 8 - 2010. Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: Hát đúng Quốc ca Việt Nam ( lời 2). Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca GD ý thức nghiêm trang khi chào cờ & hát Quốc ca Việt Nam. II/ CHUẨN BỊ : Hát thuộc lời 2 và cả bài, thể hiện tính chất hùng mạnh, trang nghiêm.Nắm 1 số từ ngữ cần giải thích: lầm than, gông xích, căm hờn. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 1/ Kiểm tra: Kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập lời 1 cho HS. 2/ Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA gV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Dạy hát lời 2. - GV dùng đàn hát mẫu cả 2 lời cho HS nghe. - HS chú ý lắng nghe. - Cho HS hát ôn lời 1 của bài hát, GV đệm đàn. - HS thực hiện. - Cho HS đọc đồng thanh cả 2 lời . - HS đọc theo tiết tấucủa bài hát. + Dạy cho HS hát từng câu ngắn như lời 1. Khi đến những - HS thực hiện. câu có từ khó cần giải thích, GV dừng lại để giải thích cho các em nắm được nghĩa. - Lầm than: Nơi nh/dân ta sống cuộc sống đau khổ. - HS tự trả lời. - Gông xích: Ách thống trị của chế độ phong kiến, thực dân Pháp và phát xít Nhật. - Căm hờn: Những việc làm hà hiếp, bóc lột của chế độ PK& thực dân Pháp, cùng với cực khổ đã dồn nén trong mọi người dân biến thành sức mạnh đánh đuổi Pháp, Nhật. - HS thực hiện. - Sau khi hát xong lời 2, cho cả lớp hát nhiều lần. - HS thực hiện. - Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm hát 1 lời để ôn luyện. - HS hát theo dãy hoặc theo tổ. 2/ Hoạt động 2: Luyện tập. - HS hát cá nhân, đứng hát với - Cho HS hát cả 2 lời. tư thế nghiêm trang như khi 2/ Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. chào cờ. - Bài Quốc ca VN do nhạc sĩ nào sáng tác ? - HS trả lời. Văn Cao. - Bài hát gồm có mấy lời ? - 2 lời. - Qua bài hát nhạc sĩ Văn Cao muốn nói với các em điều - Truyền thống đấu tranh chống gì? giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước - Khi hát bài Quốc ca các em có thái độ như thế nào? của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo - Để tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh thân của Đảng. mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước các em cần phải - HS tự trả lời. làm gì? - HS tự trả lời. + Cho cả lớp hát lại bài hát 1 lần. - HS thực hiện. - Về nhà hát cho thuộc, xem trước bài “Bài ca đi học”. TIẾT THỨ 4. TUẦN 2. Ôn luyện: HỌC HÁT BÀI QUỐC CA VIỆT NAM (t t). Ngày dạy :02 - 9 - 2010. Người soạn: .............................. I Mục tiêu Biết hát theo giai điệu và lời 2. Tập nghi thức chào cờ và hát Quốc ca GD ý thức nghiêm trang khi chào cờ & hát Quốc ca Việt Nam. II Nội dung Hát đúng và chuẩn xác nhịp. Thể hiện tính chất hùng mạnh, trang nghiêm. giải thích: lầm than, gông xích, căm hờn. Thuần thục nghi lễ và hát đúng Quốc ca. III Nhận xét tiết học - Về nhà tập hát thuộc 2 lời bài Quốc ca . GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN HÁT NHẠC. LỚP 3. TIẾT THỨ 5. TUẦN 3. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: BÀI CA ĐI HỌC. ( Lời 1) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng. Ngày dạy: 08 - 9 - 2010. Người soạn: .............................. I/MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và lời 1. Biết hát, kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát II/ CHUẨN BỊ : Đàn Organ, thanh phách , song loan, bảng phụ chép lời ca. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1/ Hoạt động 1: Kiểm tra. Gọi 1 vài HS hát lời 2 bài Quốc ca Việt Nam. 2/ Hoạt động 2: Học hát Bài ca đi học. - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài. Bài ca đi học là bài hát do nhạc sĩ Phan Trần Bảng sáng tác, ông có nhiều đóng góp trong việc GD âm nhạc ở trường PT. Nội dung: Đây là 1 hành khúc tươi vui, rộn ràng, nói lên tình cảm gắn bó của HS với mái trường, biết kính trọng thầy cô và yêu quí bạn bè trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. - GV đệm đàn và hát mẫu cho HS nghe. - HS đọc lời ca,( lời 1 trên bảng). Gồm có 4 câu, có chung âm hình tiết tấu. + Dạy cho HS hát từng câu hát ngắn, mỗi câu hát 2-3 lần để HS thuộc giai điệu và lời ca. GV đệm đàn HS hát hòa theo. - Dạy xong câu hát 3, cho HS hát lại câu hát 1 giúp các em nhận ra sự giống nhau của 2 câu hát 1 và 3. - Sau khi bày xong lời 1, cho HS vừa hát vừa vỗ tay theo tiết tấu, giúp HS nhận ra sự giống nhau về tiết tấu của 4 câu hát. - Luyện tập: Cho cả lớp hát lời 1 của bài hát 2 lần. Nửa lớp hát 2 câu đầu, nửa còn lại hát 2 câu sau, rồi đổi ngược lại. Hoặc chia lớp thành 4 nhóm, mmỗi nhóm hát 1 câu nối tiếp. 3/ Hoạt động 3: Hát kết hợp gõ đệm. - GV chia lớp thành 2 nhóm, 1 nhóm hát , nhóm kia gõ đệm theo phách, sau đó đổi ngược lại. - Cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. * Cần hát rõ ràng, nhấn vào phách mạnh, thể hiện đúng tính chất của 1 bài hành khúc. Bình minh dâng lên ánh trên giọt sương long lanh... x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4/ Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Bài hát em vừa học do nhạc sĩ nào sáng tác? - Nội dung nói lên điều gì ? - Cho cả lớp hát lại bài, cử lớp trưởng bắt nhịp. - GV nhận xét tiết học. -Về nhà tập hát cho thuộc lời ca, xem và hát trước lời 2, chuẩn bị 1 vài động tác phụ họa. HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS thực hiện, GV nhận xét. - HS chú ý, lắng nghe. - HS nắm nội dung bài hát. - HS chú ý, lắng nghe. - HS đọc lời ca theo tiết tấu. - HS hát hòa theo tiếng đàn. - HS nhận biết sự giống nhau. - HS thực hiện, nhận ra sự giống nhau về tiết tấu của bài hát. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - Gõ đệm theo nhịp. - Gõ đệm theo phách. - Gõ đệm theo tiết tấu. - HS tự trả lời. - HS tự trả lời. - HS thực hiện. - HS lắng nghe và ghi nhớ. TIẾT THỨ 6. TUẦN 3. Ôn luyện: BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC. ( Lời 1) Nhạc và lời: Phan Trần Bảng. Ngày dạy: 10 - 9 - 2010. Người soạn: .............................. Nội dung: Hát đúng và thuộc lời 1. GDục HS tình cảm gắn bó với mái trường, kính trọng thầy cô giáo và yêu quí bạn bè. Hát chính xác Bài ca đi học với tính chất vui tươi trong sáng. -Về nhà tập hát cho thuộc lời ca, xem và hát trước lời 2, chuẩn bị 1 vài động tác phụ họa. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN HÁT NHẠC. LỚP 3. TIẾT THỨ: 7. TUẦN : 4. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: BÀI CA ĐI HỌC (TT). Phan Trần Bảng. Ngày dạy : 15 - 9 - 2010 Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo gia điệu và đúng lời 2.Biết hát, kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát Giáo dục HS lòng yêu mến trường lớp, yêu mến bạn bè. II/ CHUẨN BỊ : Hát chuẩn xác và truyền cảm, Đàn, thanh phách, song loan. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Kiểm tra: Gọi 1 vài HS hát lời 1 bài hát Bài ca đi học. - HS trả bài. 2/ Hoạt động 2: Dạy hát lời 2 và ôn luyện cả bài. - Cho HS hát lời 1 của bài hát vài lần. - HS thực hiện. - GV đàn và hát mẫu cho HS nghe lời 2 của bài hát. - HS lắng nghe. - HS đọc đồng thanh lời 2 theo tiết tấu. - HS đọc theo h/dẫn của GV. + GV dạy cho các em hát lời 2 dựa trên cách hát của lời 1. GV - HS thực hiện. lắng nghe và sửa sai cho các em. - Sau khi học xong lời 2 GV cho HS hát lời 2 của bài hát vài - HS thực hiện. lần cho thuộc và đúng giai điệu. - Cho HS hát ôn luyện cả bài theo dãy, tổ hoặc theo nhóm. - HS thực hiện hát ôn. - GV chia lớp thành 2 dãy, 1 nửa lớp hát lời 1, nửa kia hát lời - HS thực hiện. 2, sau đó đổi ngược lại.( hát đối đáp). GV nhận xét. - Tập hát nối tiếp: Chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ hát 1 câu nối - HS thực hiện. tiếp cho đến hết bài. GV nhận xét. - Cho HS hát thi đua theo dãy, tổ vừa hát vừa gõ đệm theo - HS thực hiện. nhịp hoặc theo phách... 3/ Hoạt động 3: Hát kết hợp vận động phụ họa. - Đây là bài hát có tính chất hành khúc nên động tác phụ họa cần phải thích hợp. - GV mời 1- 2 HS khá lên hát trước lớp, hát và vận động phụ - HS thực hiện. họa cho bài hát. - GV hướng dẫn HS hát kết hợp vận động phụ họa. - HS thực hiện. - Từng nhóm 5-6 em tập biểu diễn trước lớp, hát kết hợp vận - HS thực hiện. động phụ họa. GV nhận xét cho điểm tượng trưng. 4/ Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Bài hát Bài ca đi học do nhạc sĩ nào sáng tác? - HS trả lời. - Bài hát gồm có mấy lời? - Giai điệu bài hát này như thế nào? - Nội dung bài hát nói lên điều gì? + Cho cả lớp hát lại bài hát 1 lần. - GV nhận xét tiết học. - HS thực hiện. - Về nhà tập hát cho thuộc và đúng giai điệu. - HS lắng nghe và ghi nhớ. TIẾT THỨ: 8. TUẦN : 4. Ôn luyện BÀI CA ĐI HỌC (TT). Phan Trần Bảng. Ngày dạy : 17 - 9 - 2010 Người soạn: .............................. Nội dung: Biết hát theo gia điệu và đúng lời 2.Biết hát, kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát Giáo dục HS lòng yêu mến trường lớp, yêu mến bạn bè. Hát chuẩn xác và truyền cảm, 1 vài động tác phụ họa cho bài hát. Hát biễu diễn theo nhóm và cá nhân - Cả lớp hát đồng ca cả 2 lời bài hát 2 lần - Về nhà tập hát cho thuộc và đúng giai điệu. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC TIẾT THỨ: 9. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: ĐẾM SAO. Nhạc và lời: Văn Chung. LỚP: 3. TUẦN: 5. Ngày dạy: 22 - 9 - 2010. Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát II/ CHUẨN BỊ : Đàn Organ, thanh phách, song loan, 1 vài động tác phụ họa. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : HOẠT ĐỘNG CỦA GV 1/ Hoạt động 1: Học hát bài Đếm sao. a/ Giới thiệu: Bài hát Đếm sao viết ở nhịp ¾, giọng Son trưởng, tính chất trong sáng, nhịp nhàng. Gắn liền, bắt nguồn từ câu đồng dao của trẻ em qua trò chơi đếm sao. Nhạc sĩ Văn Chung đã dành tâm huyết sáng tác nhiều bài hát cho trẻ em, có nhiều tác phẩm nổi tiếng. Bài hát của ông dành cho tuổi thơ thường ngộ nghĩnh, dễ thương và đậm nét dân tộc. + Có những buổi tối mùa hè ở thôn quê, gió thổi mát rượi, các bạn nhỏ trải chiếu trên sân ngồi chơi đón gió. Cùng ngước nhìn bầu trời đầy sao, các bạn thi nhau đếm, Có bạn đếm được nhiều, có bạn ít, chốc chốc tiếng cười vang lên vui vẻ. b/ Dạy hát: GV đàn và hát mẫu cho HS nghe. HS đọc đồng thanh lời ca theo tiết tấu bài hát. -GV dạy cho các em hát từng câu ngắn theo lối móc xích. Mỗi câu GV đàn nhiều lần cho HS nắm, sau đó GV cho HS hát hòa theo. GV lắng nghe và sửa sai cho các em nếu có. + Chú ý những tiếng ngân dài 2, 3 phách trong bài. - Tiếng 2 phách: - Tiếng 3 phách: sao, vàng, sao, cao. GV cần đếm đủ phách ở tiếng ngân (2-3), giúp các em hát đều. - GV chia lớp thành nhiều nhóm để ôn luyện. - Cho HS hát thi đua theo dãy, nhóm, cá nhân.... 2/ Hoạt động 2: Hát kết hợp múa đơn giản. - GV h/dẫn động tác múa phụ họa: + Động tác 1: Hai tay mềm mại giơ cao rồi uốn cong cho 2 tay chạm nhau ở đầu ngón, lòng bàn tay quay ra phía trước. Người nghiêng sang trái, sang phải nhịp nhàng theo giai điệu bài hát. +Động tác 2: Giữ nguyên động tác tay, quay tròn tại chỗ khi hát 2 câu hát cuối. 3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò. - Bài hát Đếm sao do nhạc sĩ nào sáng tác? - Nội dung bài hát nói lên điều gì? - Cho hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà tập 2 động tác múa đã tập cho nhuần nhuyễn. HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS theo dõi. - HS nghe và cảm nhận. - HS đọc lời ca. - HS tập hát theo h/dẫn của GV. Chú ý ngân đúng những tiếng có độ dài 2-3 phách. - HS thực hiện. - HS thực hiện. - HS xem GV làm mẫu, thực hiện từng động tác theo hướng dẫn của GV. - HS thực hiện nhiều lần để nhớ động tác. - HS trả lời. - HS lắng nghe và ghi nhớ. TIẾT THỨ: 10. TUẦN: 5. Ôn luyện BÀI: ĐẾM SAO. Nhạc và lời: Văn Chung. Ngày dạy: 24 - 9 - 2010. Người soạn: .............................. Nội dung: Nhận biết tính chất nhịp nhàng của nhịp ¾ qua bài hát Đếm sao. Hát đúng và thuộc bài, thực hiện 1 vài động tác phụ họa. Biết hát theo giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Giáo dục HS tình cảm yêu thiên nhiên. - GV chia lớp thành nhiều nhóm để ôn luyện. - Cho HS hát thi đua theo dãy, nhóm, cá nhân.... - Cho hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo phách. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà tập 2 động tác múa đã tập cho nhuần nhuyễn. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 11. TUẦN: 06. BÀI DẠY: ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐẾM SAO. TRÒ CHƠI ÂM NHẠC. Ngày dạy: 29 - 9 -2010. Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. II/ CHUẨN BỊ: Thanh phách, trống nhỏ. III/ CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Đếm sao. - GV đệm đàn cho HS nghe lại bài hát Đếm sao. - HS lắng nghe. - HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp. GV làm mẫu 1, 2 - HS thực hiện. câu, HS hát và gõ đệm cả bài hát. - GV chỉ định từng tổ đứng tại chỗ trình bày. - HS trình bày. - Chia cả lớp thành nhiều nhóm thi đua biểu diễn. - Thi đua theo nhóm. + Hát kết hợp vận động. Vỗ tay theo nhịp 3. Hai HS ngồi đối diện, phách 1 hai em vỗ bàn tay vào nhau. Phách - HS thực hiện. 2 và 3, mỗi em tự vỗ 2 tay của mình. Nếu từng em tự vỗ theo nhịp 3 thì phách 1 vỗ 2 tay vào nhau, phách 2 vỗ nhẹ tay trái xuống mặt bàn, phách 3 vỗ nhẹ tay phải xuống mặt bàn. + Bước chân theo nhịp 3: Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng người, 2 - HS thực hiện. chân chụm lại. Phách 1 bước chân trái sang bên trái, khoảng cách 2 chân rộng bằng vai. Phách 2 bước chân phải chụm với chân trái. Phách 3 dậm nhẹ chân trái tại chỗ. Sau đó thực hiện ngược lại. Phách 1 bước chân phải về bên phải. Phách 2 bước chân trái chụm với chân phải. Phách 3 dậm nhẹ chân phải tại chỗ. - GV cho HS biểu diễn theo nhóm và chấm điểm. - HS trình bày. 2/ Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc. a/ Đếm sao: Nói theo tiết tấu và đếm từ 1 đến 10 ông sao. - HS thực hiện. VD: Một ông sao sáng, hai ông sáng sao……………………….. Chín ông sao sáng, mười ông sáng sao. b/ Trò chơi âm nhạc: Hát bằng nguyên âm a, u, i. - HS thực hiện. Dùng 1 nguyên âm để hát thay cho lời ca. VD + GV chỉ định tổ 1 hát câu 1 bằng âm A. Tổ 2 hát câu 2 bằng âm U. Tương tự tổ 3, 4 hát những âm khác như I, Ư… - Đầu tiên cho HS hát lời ca, sau đó dùng âm A, U, I, để thay thế. 3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò - Bài hát Đếm sao do ai sáng tác ? Viết ở nhịp mấy? - V ăn Chung. Nhịp 3/4 - Nội dung bài hát nói lên điều gì? - Cho cả lớp hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3. - Về nhà tiếp tục tập hát cho thuần thục hơn. Xem trước bài hát - HS lắng nghe, thực hiện Gà gáy. TIẾT THỨ: 12. TUẦN: 06. Ôn luyện: BÀI HÁT: ĐẾM SAO. TRÒ CHƠI ÂM NHẠC. Ngày dạy: 01 - 10 -2010. Người soạn: .............................. Nội dung: HS hát đúng theo giai điệu và lời ca., thuộc bài, hát với tình cảm vui tươi. Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ. HS hào hứng tham gia trò chơi âm nhạc và biểu diễn.- cả lớp hát lại bài hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3. GV đàn. - Trò chơi âm nhạc: Hát bằng nguyên âm a, u, i. Dùng 1 nguyên âm để hát thay cho lời ca. VD: GV chỉ định tổ 1 hát câu 1 bằng âm A. Tổ 2 hát câu 2 bằng âm U. Tương tự tổ 3, 4 hát những âm khác như I, Ư… - Đầu tiên cho HS hát lời ca, sau đó dùng âm A, U, I, để thay thế. - Bài hát Đếm sao do ai sáng tác ? Viết ở nhịp mấy?- Nội dung bài hát nói lên điều gì? Giáo dục HS tinh thần tập thể trong các hoạt động của lớp. - Về nhà tiếp tục tập hát cho thuần thục hơn. Xem trước bài hát Gà gáy. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC TIẾT THỨ: 13 BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI : GÀ GÁY LỚP: 3 . TUẦN: 07. Dân ca Cống ( Lai Châu ). Lời mới: Huy Trân. Ngày dạy: 13 - 10 - 2010 Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: HS biết bài “Gà gáy” là dân ca của đồng bào Cống ở tỉnh Lai Châu, Tây bắc nước ta, hát đúng giai điệu và lời ca, biết lấy hơi ở đầu câu hát và hát liền mạch trong mỗi câu. II/ CHUẨN BỊ: Đàn O rgan, thanh phách, song loan. Bản đồ Việt Nam xác định đúng vị trí Lai Châu. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Dạy hát bài Gà gáy. a/ Giới thiệu: Buổi sáng ở miền núi thật là đẹp,sương sớm dần - HS lắng nghe. tan trên những mái nhà sàn. Đỉnh núi xanh phía xa đã ững lên sắc vàng của nắng sớm. Khắp bản làng vang lên tiếng gà gáy. Tiếng gà gọi mặt trời và gọi dân bản đi làm nương. - GV giới thiệu tỉnh Lai Châu trên bản đồ cho HS thấy. - HS nhìn trên bản đồ. - GV đệm đàn và hát mẫu cho HS nghe. - Nghe hát mẫu. b/ Dạy hát: Cho HS đọc lời ca. - Dạy cho HS hát từng câu ngắn theo lối móc xích, với tốc độ vừa - HS đọc lời ca theo tiết tấu. phải. Khi hát mỗi câu cần nhấn rõ để giúp HS nhận biết cao độ của 4 lần kết câu. - Sau khi dạy hát xong cho HS hát nhiều lần để hát đúng và đều. - Luyện hát nhiều lần. 2/ Hoạt động 2: Gõ đệm và hát nối tiếp. Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. Nhịp 2: x x x x Phách x x x x xx xx - GV hát và gõ mẫu cho HS thấy. HS hát và gõ đệm theo h/dẫn của GV. - GV chia lớp thành 4 nhóm hát nối tiếp, mỗi nhóm hát 1 câu. Vừa hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2. * Nếu còn thời gian cho HS hát có lĩnh xướng. Một em HS đại diện hát câu 1, 3. Cả lớp hoà giọng câu 2, 4. 3/ Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò. - Vừa rồi ta được học hát bài gì? - Giai điệu của bài hát như thế nào? - Nội dung bài hát nói lên điều gì? (Vẻ đẹp buổi sáng ở miền núi Tây Bắc khi tiếng gà gáy gọi mặt trời lên, lòng yêu lao động của người dân). - Cho cả lớp hát lại bài hát 1 lần, kết hợp gõ đệm theo nhịp 2. - Về nhà hát thuộc lời ca và trôi chảy hơn. - HS xem GV làm mẫu. - Hát và gõ đệm theo h/dẫn. - HS hát nối tiếp. - HS thực hiện. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS thực hiện. - HS ghi nhớ và thực hiện. TIẾT THỨ: 14 TUẦN: 07. Ôn luyện BÀI HÁT BÀI : GÀ GÁY Dân ca Cống ( Lai Châu ). Lời mới: Huy Trân. Ngày dạy: 15 - 10 - 2010 Người soạn: .............................. Nội dung: HS biết hát đúng giai điệu và lời ca, biết lấy hơi ở đầu câu hát và hát liền mạch trong mỗi câu.- GV chia lớp thành 4 nhóm hát nối tiếp, mỗi nhóm hát 1 câu. Vừa hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2.Cho HS hát có lĩnh xướng. Một em HS đại diện hát câu 1, 3. Cả lớp hoà giọng câu 2, 4. Hướng dẫn múa phụ hoạ. - Cho cả lớp hát lại bài hát 1 lần, kết hợp gõ đệm theo nhịp 2. - Về nhà hát thuộc lời ca và trôi chảy hơn. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 15 TUẦN:8 BÀI DẠY: ÔN TẬP BÀI HÁT: GÀ GÁY. NGHE NHẠC. Dân ca Cống (Lai Châu). Lời mới: Huy Trân Ngày dạy: 20- 10-2010. Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ II/ CHUẨN BỊ: Chuẩn bị 1 vài động tác vận động phụ họa. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. ĐỘNG CỦA HOẠT GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Gà gáy. - GV đệm đàn và hát lại bài hát Gà gáy cho HS nghe. - HS lắng nghe. - Cho HS hát với sắc thái vui tươi, vừa hát vừa gõ đệm theo nhịp - HS thực hiện kết hợp gõ đệm và theo phách. theo nhịp, phách + Đồng thanh. + Hát theo tổ, nhóm. + Cá nhân hát. Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. x x x x x x x x xx xx 2/ Hoạt động 2: Tập biểu diễn và vận động bài hát. - GV làm mẫu động tác cho HS thấy, HS làm theo. - HS chú ý và thực hiện. + Động tác 1: Câu 1, 2: Đưa 2 tay lên miệng thành hình loa, đầu ngẩng cao, chân nhún nhịp nhàng theo nhịp 2. + Động tác 2: Câu 3,4: Đưa 2 tay lên cao rồi thả dần dần xuống và chân nhún nhịp nhàng. - HS hát kết hợp vận động theo hướng dẫn của GV. - HS thực hiện GV. - Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát kết hợp vận động. - Từng tổ trình bày. + GV chọn 1- 2 nhóm từ 2- 4 HS biểu diễn trước lớp. Vừa hát vừa - Từng nhóm biểu diễn trước vận động hoặc múa phụ họa. lớp. - Cả lớp nhận xét. - HS nhận xét. 3/Hoạt động 3: Nghe nhạc. - Cho HS nghe 1 bài nhạc thiếu nhi chọn lọc hoặc 1 bài dân ca. - HS lắng nghe. Trước khi cho HS nghe, giới thiệu cho các em nghe tên bài hát, tên tác giả. Nếu là dân ca phải nêu vùng miền xuất xứ. + Dân ca là những bài hát phổ biến làm bằng thơ lục bát, giai điệu của làn dân ca êm ái, mượt mà. - Những bài hát được viết dưới làn điệu dân ca em thấy ntn? - Êm ái, mượt mà, dễ nghe,được mọi người ưa chuộng. - Như vậy các em cần phải làm gì đối với dân ca? - Yêu quí các làn điệu dân ca. - Nội dung bài hát nói lên điều gì? - Miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên và lòng yêu lao động của người vùng núi miền Tây Bắc. - Tiết sau ôn tập 3 bài hát đã học. - HS ghi nhớ, thực hiện. TIẾT THỨ: 16 TUẦN:8 BÀI DẠY: ÔN LUYỆN BÀI HÁT: GÀ GÁY. NGHE NHẠC. Dân ca Cống (Lai Châu). Lời mới: Huy Trân Ngày dạy: 22- 10-2010. Người soạn: .............................. Nội dung: HS thuộc bài, biết thể hiện bài hát với tình cảm vui tươi. Tập hát kết hợp vận động phụ họa. - GV đệm đàn và hát lại bài hát Gà gáy cho HS nghe. Cho HS hát với sắc thái vui tươi, vừa hát vừa gõ đệm theo nhịp và theo phách. HS hát kết hợp vận động theo hướng dẫn của GV. Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát kết hợp vận động. - Cho HS nghe 1 bài nhạc thiếu nhi chọn lọc hoặc 1 bài dân ca. Trước khi cho HS nghe, giới thiệu cho các em nghe tên bài hát, tên tác giả. Nếu là dân ca phải nêu vùng miền xuất xứ. - Tiết sau ôn tập 3 bài hát đã học. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 17. TUẦN: 9 BÀI DẠY: ÔN TẬP 3 BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC; ĐẾM SAO; GÀ GÁY. Ngày dạy: 27-10-2010. Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 3 bài hát. Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát, theo tiết tấu lời ca, theo phách. Tập biểu diễn II/ CHUẨN BỊ: Nhạc cụ gõ, đàn III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. ĐỘNG CỦA HOẠT GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Bài ca đi học. - GV đệm đàn cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo 3 kiểu: theo - HS hát kết hợp gõ đệm theo 3 nhịp,theo phách, theo tiết tấu lời ca. kiểu. - Hát kết hợp một vài động tác phụ họa. - HS thực hiện . - Từng nhóm hoặc cá nhân biểu diễn trước lớp. - HS biểu diễn trước lớp. 2/ Hoạt động2: Ôn tập bài hát Đếm sao. - GV cho cả lớp ôn luyện bài hát, kết hợp gõ đệm theo nhịp 3. - HS thực hiện. + Trò chơi kết hợp bài hát. Từng đôi bạn quay mặt vào nhau, - HS hát kết hợp trò chơi như miệng đếm 1,2,3 nhịp nhàng. Bàn tay chạm vào bàn tay người đã h/dẫn. đối diện, lần lượt tay phải, tay trái theo thứ tự sau. Khi đếm 1 từng người tự vỗ tay 1 cái. Khi đếm 2,3 hai bạn cùng giơ bàn tay phải của mình vỗ nhẹ 2 cái vào lòng bàn tay phải người đối diện. Sau đó lại đếm 1 từng người tự vỗ 1 cái, Đếm 2,3 thì giơ tay trái vỗ vào lòng bàn tay trái người đối diện. Lúc đầu chia lớp thành 2 dãy, một dãy hát 1 dãy thực hiện trò chơi,miệng nhẩm 1,2,3, sau đó đổi bên. Khi đã quen với cách chơi sẽ vừa hát vừa vỗ tay như đã h/dẫn. * Chú ý: Khi hát kết hợp với trò chơi, số 1 phải đúng phách mạnh, số 2,3 phải đúng phách nhẹ và thực hiện nhịp nhàng theo bài hát. 3/ Hoạt động 3: Ôn tập bài hát Gà gáy. - HS hát theo nhóm. + Chia lớp thành 3 nhóm hát theo kiểu nối tiếp. - Nhóm 1: Câu 1: Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi. - Nhóm 2: Câu 2: Gà gáy té le té le sáng rồi ai ơi. - Nhóm 3: Câu 3: Nắng sáng lên rồi dậy đi thôi.....ai ơi. - Cả 3 nhóm cùng hát câu 4. Rừng và...................ai ơi. + Lần thứ 2 cũng hát như trên, vừa hát vừa gõ đệm theo phách. 3/ Hoạt động 4: Dặn dò. - HS thực hiện. - Cho cả lớp hát lại 1 trong 3 bài hát đã ôn. - HS lắng nghe và ghi nhớ. - GV nhận xét tiết học. TIẾT THỨ: 18. TUẦN: 9 BÀI DẠY: ÔN LUYỆN 3 BÀI HÁT: BÀI CA ĐI HỌC; ĐẾM SAO; GÀ GÁY. Ngày dạy: 29-10-2010. Người soạn: .............................. Nội dung: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 3 bài hát. Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát, theo tiết tấu lời ca, theo phách. Tập biểu diễn - GV đệm đàn cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo 3 kiểu: theo nhịp,theo phách, theo tiết tấu lời ca. - Sinh hoạt nhóm. - Hát kết hợp một vài động tác phụ họa. Từng nhóm hoặc cá nhân biểu diễn trước lớp. - Cho cả lớp hát lại 1 trong 3 bài hát đã ôn. - GV nhận xét tiết học. - Về nhà xem trước bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 19. TUẦN:10 BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT. Nhạc và lời: Mộng Lân. Ngày dạy: 03 -11-2010. Người soạn: ............................... I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca . Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Nhận biết tính chất vui tươi, sôi nổi của bài hát. II/ CHUẨN BỊ: Nhạc cụ gõ thanh phách, đàn. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. ĐỘNG CỦA HOẠT GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Dạy hát bài Lớp chúng ta đoàn kết. a/ Giới thiệu: Nội dung: Nói lên tình cảm của các bạn trong cùng 1 lớp - HS theo dõi, lắng học, biết yêu thương, quí mến, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ trong hoch nghe. tập, đoàn kết thân ái để xứng đáng là con ngoan, tró giỏi. + Nhạc sĩ Mộng Lân có nhiều đóng góp cho âm nhạc thiếu nhi của nước ta. Ông có nhiều bài hát nổi tiếng: Em là mần non của Đảng; Nguyễn Bá Ngọc; Quê em bừng sáng... Bài hát Lớp chúng ta đoàn kết có 4 câu hát, có chung 1 âm hình tiết tấu, phù hợp với hình thức hát tập thể. * GV đệm đàn và hát mẫu cho HS nghe. - HS đồng thanh đọc lời ca theo tiết tấu. - HS lắng nghe. - Dạy cho HS từng câu hát ngắn theo lối móc xích. - HS đọc lời ca. * Ở câu hát thứ 4 cần lưu ý những tiếng “quyết kết đoàn, giữ vững bền, giúp - HS thực hiện. đỡ nhau, tro ngoan” có cao độ khó hát, HS hát dễ sai, GV cần giúp các em hát tốt. - Hát theo dãy, tổ, - Cho HS hát luân phiên dãy, tổ, nhóm. nhóm. 2/ Hoạt động2: Hát kết hợp gõ đệm. - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2/4. Bà hát có ô nhịp lấy đà, vì thế phách - HS hát và kết mạnh của bài hát rơi vào tiếng “mình”. hợp gõ đệm. Lớp chúng mình rất rất vui anh em ta chan hòa tình thân - Theo nhịp. x x x x - Theo ơhachs. x x x x x x x - Theo tiết tấu. x x x x x x x x x x x x x - Em có nhận xét gì về tiết tấu của 4 câu hát? 3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò. - Cho HS hát lại bài hát, nhắc nhở các em thể hiện tình cảm vui tươi, sôi nổi - HS thực hiện. và tập phát âm gọn tiếng. - HS trả lời. - Vừa rồi các en được học bài hát gì? Do ai sáng tác ? - Giai điệu bài hát như thế nào? Nội dung nói lên điều gì? + Giáo dục các em HS trong cùng lớp phải bết đoàn kết, yêu thương, giúp - HS lắng nghe và đỡ lẫn nhau, làm tốt 5 điều Bác Hồ dạy. ghi nhớ. - GV nhận xét tiết dạy. Về nhà tập hát cho thuộc và đúng giai điệu. TIẾT THỨ: 20. TUẦN:10 BÀI DẠY: ÔN LUYỆN BÀI HÁT LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT. Nhạc và lời: Mộng Lân. Ngày dạy: 05 -11-2010. Người soạn: ............................... Nội dung: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca . Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Nhận biết tính chất vui tươi, sôi nổi của bài hát. - GV đàn và cho HS hát luân phiên dãy, tổ, nhóm. Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2/4. - Cho HS hát lại bài hát, nhắc nhở các em thể hiện tình cảm vui tươi, sôi nổi và tập phát âm gọn tiếng. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri - Vừa rồi các en được học bài hát gì? Do ai sáng tác ? Giai điệu bài hát như thế nào? Nội dung nói lên điều gì? - GV nhận xét tiết dạy. GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. TIẾT THỨ: 21. BÀI DẠY: ÔN TẬP BÀI HÁT: LỚP: 3. TUẦN:. LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT. Nhạc và lời: Mộng Lân. Ngày dạy: Người soạn: ............................... I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca . Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Nhận biết tính chất vui tươi, sôi nổi của bài hát. II/ CHUẨN BỊ: Đàn Organ, thanh phách, song loan. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. TIẾT THỨ: 22. TUẦN: BÀI DẠY: ÔN LUYỆN BÀI HÁT LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT. Nhạc và lời: Mộng Lân. Ngày dạy: Người soạn: ............................... Nội dung: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca . Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát. Nhận biết tính chất vui tươi, sôi nổi của bài hát.- GV đàn và cho HS hát luân phiên dãy, tổ, nhóm. Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 2/4.- Cho HS hát lại bài hát, nhắc nhở các em thể hiện tình cảm vui tươi, sôi nổi và tập phát âm gọn tiếng.-GV cho từng nhóm lên biểu diễn trước lớp, khi hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo nhịp 2, một nhịp đưa sang phải, một nhịp đưa sang trái cho nhịp nhàng. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri - GV nhận xét tiết dạy. GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 23. TUẦN: BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: CON CHIM NON. Dân ca Pháp. Ngày dạy: Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: HS hát đúng giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát. II/ CHUẨN BỊ: Đàn Organ, thanh phách, bản đồ thế giới, bảng phụ chép sẵn lời ca. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. ĐỘNG CỦA HOẠT GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Dạy bài Con chim non. * Giới thiệu: Các em đã học nhiều bài hát trong đó có những - HS lắng nghe. bài dân ca Việt Nam. Tiết này các em học bài Con chim non dân ca Pháp. Đây là bài hát nhịp 3/4 giống nhịp của bài Đếm sao đã học. Cho HS xem bản đồ thế giới xác định vị trí nước Pháp. - Xem tranh xác định vị - GV đệm đàn và hát mẫu cho HS nghe. trí - HS đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát. - HS lắng nghe. * Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp của buổi sáng hoà lẫn với tiếng - HS đọc lời ca. hát véo von, say sưa của các loài chim khi bình minh lên. - HS nắm nội dung. - GV gạch chân những tiếng hát rơi vào phách mạnh. + Dạy cho các em hát từng câu ngắn theo lối móc xích (chú ý nhấn vào những tiếng rơi phách 1 đã gạch chân). - HS hát theo hướng dẫn - Sau khi dạy hát xong, cho HS luyện tập luân phiên theo dãy, của GV. tổ để các em hát đúng giai điệu. - HS hát theo dãy, tổ. 2/ Hoạt động2: Tập gõ đệm theo nhịp 3/4 . - GV cho HS đọc 1-2-3, 1-2-3 số 1 nhấn mạnh hơn số 2,3. - HS đọc theo h/dẫn GV. Bình minh lên có con chim non hoà tiếng hót véo - HS hát và gõ đệm. von x x x x - GV chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm 1 hát và nhóm 2 gõ, sau đó đổi ngược lại. + Trò chơi: Vỗ tay đệm theo nhịp 3/4 . - HS thực hiện theo - Phách mạnh số 1: Vỗ 2 tay xuống mặt bàn. nhóm. - Phách nhẹ số 2,3: Vỗ 2 tay vào nhau. 3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò. - HS thực hiện trò chơi. - Hôm nay các em được học hát bài gì? - Nhạc của ai? - HS trả lời. - Nội dung bài hát nói lên điều gì? + Giáo dục HS biết yêu quí các loài chim có ích. - HS lắng nghe, ghi nhớ. - Cho cả lớp hát lại bài Con chim non. - HS thực hiện. - Về nhà hát cho thuộc và tập gõ đệm theo nhịp 3. - HS ghi nhớ. TIẾT THỨ: 24. TUẦN: BÀI DẠY: ÔN LUYỆN: CON CHIM NON. Dân ca Pháp. Ngày dạy: Người soạn: .............................. Nội dung: HS hát đúng giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát. - GV đệm đàn và hát lại cho HS nghe bài hát. Cho cả lớp ôn luyện bài hát theo từng nhóm. + Cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3. - GV hướng dẫn HS 1 số động tác phụ họa, cho 1 nhóm hát, 1 nhóm vận động theo các động tác trên. Sau đó cho các em vừa hát vừa vận động. - Cho cả lớp hát lại bài và gõ đệm theo nhịp 3. - Về nhà hát cho thuộc và tập gõ đệm theo nhịp 3. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP: 3. TIẾT THỨ: 25. TUẦN: BÀI DẠY: ÔN TẬP BÀI HÁT: CON CHIM NON. Ngày dạy: Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: HS hát đúng giai điệu và lời ca. Tập hát nhấn đúng phách mạnh của bài hát. Biết gõ đệm nhịp 3/4 theo bài hát. II/ CHUẨN BỊ: Đàn organ; trống nh ỏ thanh phách. Tập trước 1 số động tác phụ họa. III/ / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC. ĐỘNG CỦA HOẠT GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát Con chim non. - GV đệm đàn và hát lại cho HS nghe bài hát. - HS lắng nghe. - Cho cả lớp ôn luyện bài hát theo từng nhóm. - HS ôn luyện theo nhóm. + Cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3.( đã h/dẫn tiết - Hát và gõ đệm theo nhịp 3. 12). - HS thực hiện theo dãy. + Dùng 2 nhạc cụ gõ đệm theo nhịp.(Chia lớp thành 2 dãy). - Dãy 1: Gõ trống theo phách mạnh số 1. - Dãy 2: Gõ thanh phách theo 2 phách nhẹ số 2 và 3. - HS chú ý và thực hiện 2/ Hoạt động2: Hát kết hợp vận động theo nhịp 3. theo. - GV hướng dẫn HS 1 số động tác phụ họa theo gợi ý sau. - HS thực hiện. Trước khi HS vừa hát vừa vận động GV ra lệnh bằng đếm số 1,2,3 thật đều đặn, nhịp nhàng cho các em làm quen với động tác. - HS thực hiện động tác phụ - Cho các em đứng tại chỗ, đặt 2 tay lên ngang hông. họa. + Động tác 1: (phách 1) Chân trái bước sang trái. + Động tác 2: (phách 2) Chân phải chụm vào chân trái. + Động tác 3: (phách 3) Chân trái dậm tại chỗ 1 cái. Liên tục thực hiện các động tác như trên, nhưng chuyển sang chân phải cũng 3 phách như chân trái. - HS thực hiện từng nhóm, - Lúc đầu cho 1 nhóm hát, 1 nhóm vận động theo các động sau đó cả lớp cùng thực tác trên. Sau đó cho các em vừa hát vừa vận động. hiện. * Chú ý: Bài Con chim non có 1 phách lấy đà, do đó phách mạnh đầu tiên của bài ứng vào tiếng “ minh”. - HS tập các động tác theo hiệu lệnh 1- 2- 3. - GV đệm đàn, HS hát kết hợp vận động theo các động tác - HS hát và vận động. đã hướng dẫn. 3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò. - Cho cả lớp hát lại bài và gõ đệm theo nhịp 3. - HS thực hiện. - Xem trước bài hát sau Ngày mùa vui. - HS ghi nhớ. TIẾT THỨ: 26. TUẦN: BÀI DẠY: ÔN LUYỆN: CON CHIM NON. Dân ca Pháp. Ngày dạy: Người soạn: .............................. Nội dung: HS hát đúng giai điệu và lời ca. Biết hát kết hợp gõ đệm theo bài hát. - GV đệm đàn và hát lại cho HS nghe bài hát. Cho cả lớp ôn luyện bài hát theo từng nhóm. + Cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3. - GV hướng dẫn HS 1 số động tác phụ họa, cho 1 nhóm hát, 1 nhóm vận động theo các động tác trên. Sau đó cho các em vừa hát vừa vận động. - Cho cả lớp hát lại bài và gõ đệm theo nhịp 3. - Về nhà hát cho thuộc và tập gõ đệm theo nhịp 3. GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. GV: Nguyễn Tường Anh LỚP: 3. Trường TH Trần Đình Tri TIẾT THỨ: 27. TUẦN: BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: NG ÀY M ÙA VUI. (Lời 1) Dân ca Thái. Lời mới: Hoàng Lân. Ngày dạy: Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và lời 1. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp và theo tiết tấu lời ca. Biết đây là bài dân ca của dân tộc Thái. II/ CHUẨN BỊ: Dụng cụ gõ., Đàn, bản đồ Việt Nam để giới thiệu vị trí miền Tây Bắc nước ta. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Dạy hát bài Ngày mùa vui (lời 1). + Giới thiệu:Bài Ngày mùa vui được đặt lời trên 1 làn điệu dân ca - HS lắng nghe và ghi nhớ. Thái vùng Tây Bắc. Giai điệu bài dân ca giản dị, vui tươi, trong sáng do nhạc sĩ Hoàng Lân đặt lời mới. +Nội dung: Bài hát ca ngợi mùa lúa chín, tình cảm vui sướng của - HS nắm nội dung. mọi người trên khắp bản làng trong ngày được mùa. - Cho HS xem tranh đồng bào Thái trong trang phục và xem bản đồ - HS xem tranh và bản đồ. Việt Nam để biết vị trí vùng Tây Bắc. - GV đệm đàn và hát mẫu cho HS nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát. - HS đọc lời ca. - Dạy cho HS hát từng câu ngắn theo lối móc xích. - Hát theo h/dẫn của GV. * Chú ý: Ba tiếng có luyến 2 âm là: “bỏ công, ấm no, có đâu”. Hát chính xác những tiếng có luyến Sau khi hát xong cả lời 1. GV cho HS luyện tập luân phiên theo 2 âm. từng nhóm. 2/ Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. Bài hát Ngày mùa vui có thể gõ đệm theo 3 kiểu. - HS theo dõi và cùng thực hiện gõ - GV gõ mẫu, sau đó GV và HS cùng hát và gõ đệm. đệm theo 3 kiểu. Ngoài đồng lúa chín thơm. Con chim hót trong vườn - GV và HS gõ đệm: x x x x + Theo nhịp. x x xx x x x + Theo phách. x x x x x x x x x x + Theo tiết tấu lời ca. - Cho các nhóm hoặc tổ thay phiên nhau hát vừa kết hợp gõ đệm - Các nhóm, tổ thay phiên gõ đệm theo nhịp 2; theo phách và theo tiết tấu lời ca. theo 3 kiểu. * Bài hát này có ô nhịp lấy đà nên phách mạnh rơi vào tiếng “đồng”, sau đó đến tiếng “ thơm, chim, vườn”. - HS trả lời. 3/ Hoạt động 3: Kết thúc . - Ngày mùa vui. - Vừa rồi các em được học hát bài gì? -Dân ca Thái, lời mới: Hoàng Lân. - Nhạc của ai, do ai đặt lời mới? - Đã có ở trên. - Nội dung bài hát nói lên điều gì? - Vui tươi, rộn ràng. - Giai điệu của bài hát như thế nào? - Yêu quê hương đất nước - Qua bài hát các em có cảm nghĩ gì? Việt Nam từ cảnh vật cho đến - Cho cả lớp hát lại bài hát l lần. Con người. - GV nhận xét tiết học. - HS thực hiện. - Về nhà hát cho thuộc lời 1. - HS lắng nghe và ghi nhớ. TIẾT THỨ: 28. TUẦN: BÀI DẠY: ÔN LUYỆN NG ÀY M ÙA VUI. (Lời 1) Dân ca Thái. Lời mới: Hoàng Lân. Ngày dạy: Người soạn: .............................. Nội dung: Biết hát theo giai điệu và lời 1. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp và theo tiết tấu lời ca. Cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp . GV hướng dẫn HS 1 số động tác phụ họa, cho 1 nhóm hát, 1 nhóm vận động theo các động tác trên. Sau đó cho các em vừa hát vừa vận động. - Cho cả lớp hát lại bài và gõ đệm theo nhịp . - Vừa rồi các em được học hát bài gì? Nhạc của ai, do ai đặt lời mới? Nội dung bài hát nói lên điều gì? Cho cả lớp hát lại bài hát l lần. - GV nhận xét tiết học. Về nhà hát cho thuộc lời 1, xem trước lời 2. GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. GV: Nguyễn Tường Anh LỚP: 3. Trường TH Trần Đình Tri TIẾT THỨ: 29. TUẦN: BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI: NG ÀY M ÙA VUI. (Lời 2) Dân ca Thái. Lời mới: Hoàng Lân. Ngày dạy: Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: Biết hát theo giai điệu và lời 2. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp và theo tiết tấu lời ca. Biết đây là bài dân ca của dân tộc Thái. II/ CHUẨN BỊ: Dụng cụ gõ., Đàn, bản đồ Việt Nam để giới thiệu vị trí miền Tây Bắc nước ta. III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Dạy hát bài Ngày mùa vui (lời 2). + Giới thiệu:Bài Ngày mùa vui được đặt lời trên 1 làn điệu dân ca - HS lắng nghe và ghi nhớ. Thái vùng Tây Bắc. Giai điệu bài dân ca giản dị, vui tươi, trong sáng do nhạc sĩ Hoàng Lân đặt lời mới. +Nội dung: Bài hát ca ngợi mùa lúa chín, tình cảm vui sướng của - HS nắm nội dung. mọi người trên khắp bản làng trong ngày được mùa. - Cho HS xem tranh đồng bào Thái trong trang phục và xem bản đồ - HS xem tranh và bản đồ. Việt Nam để biết vị trí vùng Tây Bắc. - GV đệm đàn và hát mẫu cho HS nghe. - HS lắng nghe. - HS đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát. - HS đọc lời ca. - Dạy cho HS hát từng câu ngắn theo lối móc xích. - Hát theo h/dẫn của GV. * Chú ý: Ba tiếng có luyến 2 âm là: “bỏ công, ấm no, có đâu”. Hát chính xác những tiếng có luyến Sau khi hát xong cả lời 2. GV cho HS luyện tập luân phiên theo 2 âm. từng nhóm. 2/ Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm. Bài hát Ngày mùa vui có thể gõ đệm theo 3 kiểu. - HS theo dõi và cùng thực hiện gõ - GV gõ mẫu, sau đó GV và HS cùng hát và gõ đệm. đệm theo 3 kiểu. Nhịp nhàng những bước chân vang ngân tiếng reo cười - GV và HS gõ đệm: x x x x + Theo nhịp. x x xx x x x + Theo phách. x x x x x x x x x x + Theo tiết tấu lời ca. - Cho các nhóm hoặc tổ thay phiên nhau hát vừa kết hợp gõ đệm - Các nhóm, tổ thay phiên gõ đệm theo nhịp 2; theo phách và theo tiết tấu lời ca. theo 3 kiểu. * Bài hát này có ô nhịp lấy đà nên phách mạnh rơi vào tiếng “nhàng”, sau đó đến tiếng “ chân, ngân, cười”. - HS trả lời. 3/ Hoạt động 3: Kết thúc . - Ngày mùa vui. - Vừa rồi các em được học hát bài gì? -Dân ca Thái, lời mới: Hoàng Lân. - Nhạc của ai, do ai đặt lời mới? - Đã có ở trên. - Nội dung bài hát nói lên điều gì? - Vui tươi, rộn ràng. - Giai điệu của bài hát như thế nào? - Yêu quê hương đất nước - Qua bài hát các em có cảm nghĩ gì? Việt Nam từ cảnh vật cho đến - Cho cả lớp hát lại bài hát l lần. Con người. - GV nhận xét tiết học. - HS thực hiện. - Về nhà hát cho thuộc cả bài. - HS lắng nghe và ghi nhớ. TIẾT THỨ: 30. TUẦN: BÀI DẠY: ÔN LUYỆN NG ÀY M ÙA VUI. (Lời 2) Dân ca Thái. Lời mới: Hoàng Lân. Ngày dạy: Người soạn: .............................. Nội dung: Biết hát theo giai điệu và lời 2. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp và theo tiết tấu lời ca. Cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp . GV hướng dẫn HS 1 số động tác phụ họa, cho 1 nhóm hát, 1 nhóm vận động theo các động tác trên. Sau đó cho các em vừa hát vừa vận động. - Cho cả lớp hát lại bài và gõ đệm theo nhịp . - Vừa rồi các em được học hát bài gì? Nhạc của ai, do ai đặt lời mới? Nội dung bài hát nói lên điều gì? Cho cả lớp hát lại bài hát l lần. - GV nhận xét tiết học. GIÁO ÁN MÔN HÁT NHẠC. GV: Nguyễn Tường Anh LỚP 3. Trường TH Trần Đình Tri TIẾT THỨ: 31. TUẦN : 16. Bài dạy: KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC GIỚI THIỆU NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI. Ngày dạy: 07- 12-2010. Người soạn: .............................. I/ Mục tiêu: - HS biết câu chuyện Cá heo với âm nhạc. - Biết tên gọi các nốt nhạc và tìm vị trí các nốt nhạc qua trò chơi II/ Chuẩn bị: Tập chỉ nốt nhạc trên bàn tay cho thuần thục. III/ Các hoạt động dạy học: 1/ Hoạt động 1: Kể chuyện âm nhạc. Giáo viên đọc câu chuyện “ Cá heo với âm nhạc” cho HS nghe. Gọi 1 học sinh đọc lại câu chuyện trên. GV HS -Đàn cá heo sống trong khu vực vùng Bắc -Vùng vẫy và có nguy cơ bị chết vì băng cực như thế nào? giá. - Tàu tìm mọi cách dẫn chúng ra nhưng đàn cá vẫn như thế nào? - Không chịu bơi theo con kênh do tàu phá - Tưởng đành bó tay thì 1 thủy thủ nhớ ra băng dẫn ra biển. điều gì? - Rằng cá heo rất nhạy cảm với âm nhạc. Anh ta liền mở băng nhạc giữa biển khơi mênh mông, khi tiếng nhạc vút lên đàn cá - Khi nghe được loại nhạc gì đàn cá heo cũng reo vui với tiếng nhạc. mới chịu bơi theo con tàu ra biển? - Nhạc cổ điển, nhất là giai điệu đẹp của nhạc sĩ Trai-cốp xki. + GV kết luận: Âm nhạc không chỉ có ảnh hưởng đối với con người mà còn có tác động tới cả một số loài vật. Cho HS hát ôn lại các bài hát đã được học. 2/ Hoạt động 2: Giới thiệu tên 7 nốt nhạc. 7 nốt nhạc có tên gọi là: ĐÔ, RÊ , M I , FA, SON, LA , SI., được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. a/ Trò chơi: GV chỉ định 7 em, mỗi em mang tên 1 nốt nhạc theo thứ tự và đứng cạnh nhau:Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si. GV gọi tên nốt nào, em mang tên nốt đó phải hô “ Có” và nói tiếp “Tôi tên là Đô” theo tên nốt đã qui định rồi giơ 1 tay lên cao. Ai nói sai tên mình là thua cuộc.GV gọi 1 em khác thay thế và tiếp tục chơi. GV gọi tên nhanh hơn HS cũng phải trả lời nhanh và đúng. b/ Trò chơi: Khuông nhạc bàn tay. GV giới thiệu các nốt nhạc trên khuông tượng trưng qua bàn tay theo hướng dẫn ở SGV. Luyện tập ghi nhớ các nốt nhạc trên “ khuông nhạc bàn tay”. Trong tiết này các em học vị trí 5 nốt Đô- Rê – Mi- pha – Son ( hai nốt còn lại chờ tiết học sau). ________________________________________. Ngày dạy: 09 – 12 - 2010. ÔN LUYỆN 1/Mục tiêu: HS kể lại được câu chuyệnCá Heo với âm nhạc. Nghe một số bài hát 2/Bài mới: Gt ghi bài. HD1/Kể chuyện âm nhạc cá heo với âm nhạc -GV y/c HS kể lại nội dung câu chuyện. Đại diện mỗi nhóm một em lên kể . Lớp nhận xét.GV nhận xét tuyên dương. -Y/c HS xung phong lên kể chuyện. Lớp nhận xét.GV nhận xét tuyên dương. HĐ2/-Nghe nhạc GV mở băng cho HS nghe một số bài hát đã học trong chương trình. Lớp chú ý lắng nghe. 3/Cũng cố-dặn dò: Nêu tóm tắt nội dung câu chuyện. Chuẩn bị bài sau. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri TIẾT THỨ: 32. TUẦN : 16. Bài dạy: ÔN LUYỆN KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC: CÁ HEO VỚI ÂM NHẠC GIỚI THIỆU NỐT NHẠC QUA TRÒ CHƠI. Ngày dạy: 17 - 12-2010. Người soạn: .............................. Nội dung: - HS biết câu chuyện Cá heo với âm nhạc. Biết tên gọi các nốt nhạc và tìm vị trí các nốt nhạc qua trò chơi. Giáo viên đọc câu chuyện “ Cá heo với âm nhạc” cho HS nghe. - 7 nốt nhạc có tên gọi là: ĐÔ, RÊ , M I , FA, SON, LA , SI., được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. - Trò chơi: Khuông nhạc bàn tay. Về nhà ôn lại 3 bài hát : lớp chúng ta đoàn kết, Con chim non, ngày mùa vui để tết sau ôn tập GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP :3. TIẾT THỨ: 33. TUẦN : 17. Bài dạy: ÔN TẬP 3 BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT; CON CHIM NON; NGÀY MÙA VUI . Ngày dạy: 22 - 12-2010. Người soạn: .............................. I/ Mục tiêu: Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca. Hát kết hợp vận động phụ họa và gõ đệm. II/ Chuẩn bị : Đàn , nhạc cụ gõ. Một vài động tác minh họa cho bài hát. Tranh ảnh minh họa. III/ Hoạt động dạy và học. ĐỘNG CỦA HOẠT GV 1/ Hoạt động 1: Ôn tập bài hát “ Lớp chúng ta đoàn kết”. - GV đệm đàn cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo 3 kiểu: theo nhịp,theo phách, theo tiết tấu lời ca. - Hát kết hợp một vài động tác phụ họa. - Từng nhóm hoặc cá nhân biểu diễn trước lớp. 2/ Hoạt động2: Ôn tập bài hát “ Con chim non”. - GV cho cả lớp ôn luyện bài hát, kết hợp gõ đệm theo nhịp . HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HS hát kết hợp gõ đệm theo 3 kiểu. - HS thực hiện . - HS biểu diễn trước lớp. - HS thực hiện. Cho HS hát kết hợp vận động . - Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp 3. GV chỉ định HS đứng tại - HS biểu diễn trước lớp. chỗ trình bày theo từng tổ. - Hướng dẫn HS hát và tập đánh nhịp 3, theo sơ đồ hình tam giác nhưng mềm mại và uyển chuyển hơn. GV làm mẫu & hát sau đó HDẫn HS thực hiện.Chỉ định 1 vài em HS thực hiện. trình bày. 3/ Hoạt động 3: Ôn tập bài hát “ Ngày mùa vui”. + Chia lớp thành 3 nhóm hát theo kiểu nối tiếp. - Nhóm 1: Câu 1: Ngày mùa lúa thơm…trong vườn - Nhóm 2: Câu 2: Nao nức…………mong chờ - Nhóm 3: Câu 3: Hội mùa…………vui hơn. - Cả 3 nhóm cùng hát câu 4. câu còn lại + Lần thứ 2 cũng hát như trên, vừa hát vừa gõ đệm theo phách. 3/ Hoạt động 4: Dặn dò. - Cho cả lớp hát lại 1 trong 3 bài hát đã ôn. - GV nhận xét tiết học. - HS hát theo nhóm. - HS thực hiện. - HS lắng nghe và ghi nhớ. TIẾT THỨ: 34. TUẦN : 17. Bài dạy: ÔN LUYỆN 3 BÀI HÁT: LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾT; CON CHIM NON; NGÀY MÙA VUI . Ngày dạy: 24 - 12-2010. Người soạn: .............................. Nội dung: Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca 3 bài hát. Biết vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát, theo tiết tấu lời ca, theo phách. Tập biểu diễn - GV đệm đàn cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo 3 kiểu: theo nhịp,theo phách, theo tiết tấu lời ca. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri - Sinh hoạt nhóm. - Hát kết hợp một vài động tác phụ họa. Từng nhóm hoặc cá nhân biểu diễn trước lớp. - Cho cả lớp hát lại 1 trong 3 bài hát đã ôn. - GV nhận xét tiết học. GIÁO ÁN MÔN : HÁT NHẠC. LỚP. 3. TIẾT THỨ: 18. TUẦN: 18. BÀI DẠY: KIỂM TRA HỌC KÌ I. Ngày dạy: 24 - 11-2010. Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: Cho HS hát ôn các bài hát đã được học trong học kì 1. HS trình bày những kiến thức đã học trong học kì 1 vừa qua. Khuyến khích HS tự tin khi trình bày các bài hát. Động viên các em nhiệt tình trong hoạt động âm nhạc ở trong và ngoài lớp học. GV đánh giá công bằng, chính xác kết quả học tập của các em. II / Hoạt động dạy và học. 1 / Hoạt động 1: Ôn tập. Cho HS ôn lại 6 bài hát đã học kết hợp gõ đệm hoặc làm động tác phụ họa. 2 / Hoạt động 2: Kiểm tra. Từng cá nhân bốc thăm trình bày bài hát của mình. Cách cho điểm. A+: Hát thuộc , đúng nhạc , đúng nhịp, nêu đúng tên tác giả của bài hát, biết kết hợp gõ đệm hoặc làm động tác vận động phụ họa. A: Hát thuộc , đúng nhạc , đúng nhịp, chưa thuộc tên tác giả, kết hợp gõ đệm chưa đúng nhịp hay điệu bộ phụ họa chưa hợp. B: Thuộc còn ngập ngợ, hát chưa đúng nhạc, không biết gõ đệm và làm động tác phụ họa. 3/ Hoạt động 3: Nhận xét. Cuối tiết học, GV khen ngợi những em tích cực tham gia và học tốt trong giờ học hát,nhắc nhở nhẹ nhàng đối với những em chưa đạt yêu cầu, cần phải cố gắng nhiều hơn. Xem trước bài hát “ Em yêu trường em” để tiết sau học. __________________________________________ GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri GIÁO ÁN MÔN: HÁT NHẠC. LỚP :3. TIẾT THỨ: 37. TUẦN : 19. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI : EM YÊU TRƯỜNG EM.(lời 1) Nhạc và lời : Hoàng Vân. Ngày dạy: 12 - 01-2010. Người soạn: .............................. I/ MỤC TIÊU: - Hát đúng giai điệu và lời ca, thể hiện đúng các tiếng có luyến 2 âm hoặc 3 âm. GD các em mến yêu trường lớp, thầy cô và bạn bè. II/ Chuẩn bị: Nhạc cụ gõ, đàn , bảng phụ. III/ Các hoạt động dạy và học. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/ Hoạt động 1: Dạy hát bài “Em yêu trường em”. GV giới thiệu tên tác giả (như SGV) , tên bài hát. - HS lắng nghe và ghi nhớ. - HS lắng nghe. - GV đệm đàn và hát mẫu cho HS nghe. - HS đọc lời ca. - HS đọc lời ca theo tiết tấu của bài hát. - Hát theo h/dẫn của GV. - Dạy cho HS hát từng câu ngắn theo lối móc xích. Chú ý những tiếng hát luyến hai âm như: cô, giáo, sách , đến, vàn, vở, Hát chính xác những tiếng có luyến 2 âm. bảng, nắng , thu, thế, của , chúng. Cho cả lớp cùng hát hòa giọng. Chia lớp thành 2 nữa, mỗi nữa hát 1 câu đến hết lời 1. 2/ Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. 2 Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền, Phách: 4 x x xx x x xx x x xx Tiết tấu lời ca. x x x x x x x x x x x x GV cho các tổ luân phiên tập hát và gõ đệm theo phách cho thuần thục. +Hướng dẫn HS hát nối tiếp.Chia lớp thành 2 đội A và B. ( Đối đáp). A: Em yêu trường…..giáo hiền. B : Như yêu quê…….yêu thương. A: Nào bàn , nào ghế. B: Nào sách, nào vở. A: Nào mực, nào bút. B: Nào phấn , nào bảng. A: Cả tiếng ………cây cao. B: Cả lá cờ…….nắng thu vàng. A+B: Yêu sao yêu thế trường của chúng em. Cho HS tập hát như trên 2-3 lần, sau đó đổi bên B hát trước. GV đệm đàn HS trình bày bài hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Cũng có thể cho HS hát theo kiểu lĩnh xướng. 1 HS hát: Em yêu trường em………………………………..muôn vàn yêu thương. Cả lớp hát: Nào bàn ,nào ghế…… (Yêu sao yêu thế trường của chúng em.) 2 lần. 3/ Hoạt động 3: Củng cố dặn dò. Từng tổ đứng tại chỗ trình bày bài hát, tổ trưởng cử 1 em bắt nhịp.GV dạo đàn & đệm theo. Dặn các em về nhà tiếp tục tập hát để thuộc lời ca GV: Nguyễn Tường Anh - HS theo dõi và cùng thực hiện gõ đệm theo 3 kiểu. - GV và HS gõ đệm: + Theo nhịp. + Theo phách. + Theo tiết tấu lời ca. - Các nhóm, tổ thay phiên gõ đệm theo 3 kiểu. - HS thực hiện. - Các nhóm, tổ thực hiện - HS lắng nghe và ghi nhớ. Trường TH Trần Đình Tri TIẾT THỨ: 38. TUẦN : 19. BÀI DẠY: HỌC HÁT BÀI : EM YÊU TRƯỜNG EM.(lời 1) Nhạc và lời : Hoàng Vân. Ngày dạy: 14 - 01-2010. Người soạn: .............................. Nội dung: Biết hát theo giai điệu và lời 2. Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách, theo nhịp và theo tiết tấu lời ca. Cho cả lớp hát kết hợp gõ đệm theo nhịp . GV hướng dẫn HS 1 số động tác phụ họa, cho 1 nhóm hát, 1 nhóm vận động theo các động tác trên. Sau đó cho các em vừa hát vừa vận động.- Cho cả lớp hát lại bài và gõ đệm theo nhịp . - Vừa rồi các em được học hát bài gì? Do ai sáng tác? Nội dung bài hát nói lên điều gì? Cho cả lớp hát lại bài hát l lần. - GV nhận xét tiết học. 1/ Hoạt động 1: Dạy hát bài “Em yêu trường em”. GV giới thiệu tên tác giả (như SGV) , tên bài hát. Nhạc sĩ Hoàng Vân là 1 nhạc sĩ nổi tiếng, ông đã được nhà nước trao tặng giải thưởng HCM về văn học& nghệ thuật. Ông sáng tác sáng tác nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, có nhièu bài hát được quần chúng yêu thích: Hò kéo pháo,Quảng Bình quê ta ơi, Bài ca xây dựng,..Về nhạc thiếu nhi có những bài quen thuộc: Con chim vành khuyên,Mùa hoa phượng nở, Em yêu trường em… Đây là bài hát nói về chủ đề nhà trường, được nhiều thế hệ HS yêu thích. Bài hát có giai điệu vui tươi, nhí nhảnh, với hình tượng đẹp và gợi cảm.Mái trường thân thương giống như 1 gia đình, nơi đó có bạn bè thầy cô, nơi chúng ta học tập, rèn luyện để trở thành những người tốt mai sau xây dựng cuộc sống.hình ảnh về mái trường, bạn bè thầy cô, lớp học ,sách vở… sẽ mãi mãi không phai mờ trong tâm trí của chúng ta.Đó là nội dung bài hát các em được học hôm nay. GV đệm đàn và hát mẫu cho HS nghe. Cho HS đọc lời ca. GV dạy cho các em hát từng câu theo lối móc xích cho đến hết lời 1. Trong lúc dạy hát từng câu GV có thể đệm đàn để các em hát cùng với đàn. Chú ý những tiếng hát luyến hai âm như: cô, giáo, sách , đến, vàn, vở, bảng, nắng , thu, thế, của , chúng. Cho cả lớp cùng hát hòa giọng. Chia lớp thành 2 nữa, mỗi nữa hát 1 câu đến hết lời 1. 2/ Hoạt động2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca. 2 Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền, Phách: 4 x x xx x x xx x x xx Tiết tấu lời ca. x x x x x x x x x x x x GV cho các tổ luân phiên tập hát và gõ đệm theo phách cho thuần thục. + Hướng dẫn HS hát nối tiếp. Chia lớp thành 2 đội A và B. ( Đối đáp). A: Em yêu trường…..giáo hiền. B : Như yêu quê…….yêu thương. A: Nào bàn , nào ghế. B: Nào sách, nào vở. A: Nào mực, nào bút. B: Nào phấn , nào bảng. A: Cả tiếng ………cây cao. B: Cả lá cờ…….nắng thu vàng. A+B: Yêu sao yêu thế trường của chúng em. Cho HS tập hát như trên 2-3 lần, sau đó đổi bên B hát trước. GV: Nguyễn Tường Anh Trường TH Trần Đình Tri
- Xem thêm -